gebruiks- en m 6214.pdf gebruiks- en montageaanwijzing culinaire lade esw 6114 esw 6214 esw 6129 esw...

Click here to load reader

Post on 01-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gebruiks- en montageaanwijzing

  Culinaire lade

  ESW 6114

  ESW 6214

  ESW 6129

  ESW 6229

  Lees absoluut de gebruiks-

  en montageaanwijzing voor u het toestel plaatst,

  installeert en in gebruik neemt.

  Dat is veiliger voor uzelf en

  u voorkomt schade aan het toestel. M.-Nr. 09 588 270

  nl - BE

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  ESW 6114 / ESW 6214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  ESW 6129 / ESW 6229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Meegeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Temperatuurinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Duur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Gerechten warmhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Servies verwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Capaciteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  ESW 6114 / ESW 6214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  ESW 6129 / ESW 6229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Garen op lage temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Gaartabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Andere gebruiksmogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Combineren met een CVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Front van het toestel / binnenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Antislipbodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Wat gedaan als ...?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  ESW 6114 / ESW 6214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  ESW 6129 / ESW 6229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Toestel plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Inhoud

  2

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • ESW 6114 / ESW 6214

  �Antislipbodem

  �Bedieningspaneel

  �Lade met push-pullopeningsmechanisme

  U kunt de lade openen en sluiten door zachtjes te drukken op het midden van

  het bedieningspaneel.

  Beschrijving van het toestel

  3

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • ESW 6129 / ESW 6229

  �Antislipbodem

  �Bedieningspaneel

  �Ventilatiespleten

  �Rooster

  Beschrijving van het toestel

  4

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Bedieningspaneel

  Sensortoetsen

  � Toestel in-/uitschakelen

  � Functie selecteren

  � Temperatuur instellen

  � Duur instellen

  Display

  Functies:

  � Kopjes/glazen verwarmen

  � Serveer-/eetservies verwarmen

  � Gerechten warmhouden

  � Garen op lage temperatuur

  Temperatuur:

  � � � � �

  Duur:

  1h 1 uur

  2h 2 uur

  3h 3 uur

  4h 4 uur

  Beschrijving van het toestel

  5

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Meegeleverd toebehoren

  U kunt het meegeleverde toebehoren, alsook ander toebeho-

  ren, indien gewenst nabestellen (zie rubriek "Mits toeslag ver-

  krijgbaar toebehoren").

  Rooster

  Om het oppervlak te vergroten (ESW 6*29)

  Antislipbodem

  Voorkomt dat het servies verschuift

  Beschrijving van het toestel

  6

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Deze culinaire lade voldoet aan de voorgeschreven veiligheids-

  voorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers ech-

  ter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

  Lees deze gebruiks- en montageaanwijzing daarom eerst aan-

  dachtig door voordat u het toestel in gebruik neemt.

  U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent inbouw, veiligheid,

  gebruik en onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

  schade aan het toestel.

  Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat

  deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

  Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan

  wie het toestel eventueel na u gebruikt.

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  7

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Juist gebruik

  � Deze culinaire lade is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.

  � Deze culinaire lade is niet bestemd voor gebruik buiten.

  � Gebruik de culinaire lade enkel voor toepassingen in huishoude- lijke context die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan.

  Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

  � Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijk- heden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn

  om deze culinaire lade veilig te bedienen, moeten bij de bediening

  in het oog worden gehouden.

  Deze personen mogen het toestel zonder toezicht bedienen, maar

  alleen wanneer hun de bediening van het toestel zo uitgelegd is dat

  ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van

  een foutieve bediening kunnen beseffen en begrijpen.

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  8

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Kinderen in het huishouden

  � Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van de culinai- re lade worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden ge-

  houden.

  � Kinderen vanaf acht jaar mogen de culinaire lade zonder toezicht bedienen, maar alleen wanneer hun de bediening van het toestel zo

  uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Ze moeten de even-

  tuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen en

  begrijpen.

  � Kinderen mogen de culinaire lade niet zonder toezicht reinigen.

  � Let op kinderen die in de buurt van de culinaire lade komen. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.

  � De culinaire lade wordt heet wanneer het in gebruik is. Dat blijft nog enige tijd zo nadat u het toestel hebt uitgeschakeld. Hou kin-

  deren van het toestel weg totdat het is afgekoeld en er geen gevaar

  meer bestaat dat ze er zich aan verbranden.

  � Gevaar voor verstikking! Spelende kinderen kunnen zich wikkelen in verpakkingsmateriaal

  (bijv. folies) of het over hun hoofd trekken en daardoor verstikken.

  Hou kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

  Opmerkingen omtrent uw veiligheid

  9

  Downloaded from www.vandenborre.be

 • Technische veiligheid

  � Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's

  ontstaan. Installatie-, onderhouds- of herstellingswerken mogen al-

  leen door vakmensen worden uitgevoerd die door Miele erkend zijn.

  � Een beschadigde culinaire lade kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een be-

  schadigd toestel mag u nooit in gebruik nemen.

  � De elektrische veiligheid van de culinaire lade is alleen gewaar- borgd a