gebruik reguliere diensten door vaph-cliënten: enkele cijfers vlaams agentschap voor personen met...

13
Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Studiedag 17 juni 2013

Upload: daniel-janssens

Post on 13-May-2015

215 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers

Studiedag 17 juni 2013

Page 2: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 2

DIO = Diensten inclusieve ondersteuning

• Inclusief wonen en leven

• Inschakeling mantelzorg en reguliere diensten

• …

Page 3: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3

94 procent van de DIO-cliënten krijgt hulp van een reguliere dienst

Page 4: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 4

15%

reguliere dienstenandere

Modale DIO-cliënt krijgt 7 uur per week ondersteuning van een reguliere dienst

Aandeel van reguliere diensten in de totale ondersteuningstijd van DIO-cliënten

Page 5: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 5

Aandeel van reguliere diensten in de totale ondersteuning versus aandeel van andere ondersteuningsbronnen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

reguliere dienstenMantelzorgDIO

Casus

Page 6: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 6

Aandeel van reguliere diensten in de totale ondersteuning versus aandeel van andere ondersteuningsbronnen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Casus

5u00

50u50

5u15

18u35

Page 7: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 7

Op welke domeinen worden DIO-cliënten door reguliere diensten ondersteund?

5u00 3u30 5u00 3u003u004u30Gemiddelde duur:

wonen gedrag/ontwikkeling/functioneren

werk/dagbesteding

vrije tijd onderwijs/vorming

context0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

81%

42%

28%

22%

4% 4%

Page 8: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 8

huishoudelijke activiteiten lichamelijke activiteiten verpleegkundige zorg0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%72%

36%

19%

Bij welke activiteiten worden DIO-cliënten door reguliere diensten ondersteund?

03u15 02u20 00u30Gemiddelde duur:

Page 9: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 9

 

Beschermd wonen (n=173 )

DIO(n=67)

Significant verschil?

Aantal cliënten 60,5 % 53,7 % Neen (p>0,1)

Vergelijking onderzoek beschermd wonen (HIVA)/onderzoek DIO:

aantal cliënten ondersteuning door diensten gezinszorg / aanvullende thuiszorg / poetshulp

Page 10: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 10

Domein  DIO (n=67) PGB (n=117) Significant verschil?

Wonen 81% 37% Ja (p<0,01)

Werk 28% 10% Ja (p< 0,01)

Vrije tijd 22% 8% Ja (p<0,01)

Vergelijking DIO-onderzoek / PGB-onderzoek:

Aantal cliënten die gebruik maken van een reguliere dienst

Page 11: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 11

Conclusies

Cliënten binnen inclusieve woonvormen

50 procent van de cliënten krijgt ondersteuning van diensten gezinszorg /

aanvullende thuiszorg / poetshulp

DIO PGB

Series2

Page 12: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 12

Conclusies

Page 13: Gebruik reguliere diensten door VAPH-cliënten: enkele cijfers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Studiedag 17 juni 2013

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 13

Verdere verzameling cijfers

Inzet reguliere diensten bij

start DOP-traject

Inzet reguliere diensten bij

einde DOP-traject