gebel kompl keedenh pertans ddfbozukluklar2 1

70
GEBELİKTE HİPERTANSİF BOZUKLUKLAR DR. GÜLTEKİN ADANAŞ

Upload: drwilliams

Post on 04-Jul-2015

1.839 views

Category:

Sports


0 download

TRANSCRIPT

 • 1. GEBELKTE HPERTANSF BOZUKLUKLAR
  • DR. GLTEKN ADANA

2. GEBELKTE HPERTANSYON

 • Hipertansiyon , maternal ve perinatal lm oran yksek , gebelikte en sk karlalan tbbi problemdir.
 • Hipertansiyon tm gebeliklerin % 12-22 sinde grlr.
 • Preeklampsi ,dnyadaki tm gebeliklerin %3-14 nde grlmektedir.
 • Maternal mortalitenin %18si gebelie bal hipertansif komplikasyonlar nedeniyle gereklemektedir.

3.

 • 1)Gestasyonel hipertansiyon
 • 2)Preeklampsi
 • 3)Eklampsi
 • 4)Kronik hipertansiyon zemininde gelien preeklampsi
 • 5)Kronik hipertansiyon

4.

 • GESTASYONEL HPERTANSYON
 • Gebelik sresinde ilk kez ortaya kan kan basncnn 140/90 mmHg ve zerinde olmas
 • Proteinri olmamas
 • Kan basnc postpartum 12.haftaya kadar normale dner
 • Kesin tan sadece postpartum konur
 • Preeklampsinin dier belirtileri olabilir

5. PREEKLAMPS

 • Minumum kriterler:
 • 20 gestasyon hf dan sonra KB 140mmhg ve zeri,
 • Proteinri ;300mg/24sa ve zeri veya +1ve zeri stikle
 • Preeklampsi asndan artm kesinlik:
 • KB 160mmhg ve zeri,proteinri 2gr /24sa veya +2 ve zeri stikle,
 • SerumKr>1.2mg/dl,trombositler600u/L),ALT veya AST ykseklii,sebat eden ba ars veya dier serebral ve grsel rahatszlk,sebat eden epigastrik ar

6. Eklampsi:

 • Preeklamptik bir kadnda baka bir nedenle aklanamayan konvlsiyonlar

7.

 • KRONK HPERTANSYONA SPEREMPOZE PREEKLAMPS
 • Kronik hipertansiyonu olan hastada preeklampsi gelimesidir
 • Hipertansif kadnlarda yeni balayan proteinri 300mg/24 saat ve daha fazla ancak 20.gestasyon haftasndan nce proteinri yoktur
 • 20.gestasyon haftasndan nce proteinrisi ve hipertansiyonu olan kadnlarda proteinri veya kanbasncnda ani art veya trombosit saysnn 100.000. altnda olmas

8.

 • KRONK HPERTANSYONA SPEREMPOZE PREEKLAPMS
 • Preeklampsiden daha erken ortaya kabilir
 • Esansiyel hipertansiyona dair gl bir aile yks mevcuttur
 • Multipar ve ileri yataki kadnlarda daha sk grlr
 • Preeklampisden daha ciddi seyreder
 • Genellikle IUGR elik eder
 • Dekolman plasenta riski yksektir

9.

 • KRONK HPERTANSYON
 • TANISI
 • Gebelikten nce veya 20. gestasyon haftasndan nce kan basncnn 140/90mmHg ve zerinde olmas veya
 • lk olarak 20.gestasyon haftasndan sonra saptanan ancak postpartum 12.haftadan sonra sebat eden hipertansiyon.

10.

 • KRONK HPERTANSYON
 • SEBEPLER
 • Esansiyel hipertansiyon Diyabetiknefropati
 • Renovaskler hipertansiyon
 • - Kronik bbrek yetmezlii
 • Aort koarktasyonu
 • - Akut bbrek yetmezlii
 • Diyabet
 • - Polikistik bbrek hastal
 • Cushing sendromu
 • - Ba dokusu hastalklar
 • Primer aldesteronizm
 • Glomerulonefrit

11. nsidans ve Predispozan faktrler

 • nsidans %15 civarndadr
 • Siyah rk
 • Nulliparite
 • Anne ya 35 olmas
 • Dk sosyoekonomik dzey
 • oul gebelikler,mol hidatiform
 • 1. derece akrabalarda preeklampsi yks
 • Geirilmi preeklampsi yks
 • Kronik hipertansiyon,diabet,renal hst,kollajen doku hst
 • Artm BMI
 • Plasenta previa ve sigara iimi riski azaltr?

12. PATOGENEZ 13.

 • PREEKLAMPSDE TARAMA METODLARI
 • Gebelie bal hipertansif bozukluklarn fizyolojisi ve patofizyolojisinde yer alan olaylar temel alnarak pek ok biyokimyasal ve biyofiziksel gstergelerin ilerki gebelik dnemlerinde preeklampsi geliip gelimeyeceini tahmin etmek amacyla kullanm nerilmitir.
 • Hemen hemen tm bu abalar preeklampsinin nceden tahmini iin dk duyarllk gsteren testlerle sonulanmtr.
 • Bugn iin gvenilir geerli ve ekonomik bir preeklampsi tarama testinin bulunmad sonucuna varlmtr.

14. PREEKLAMPSDE TARAMA

 • UTERN ARTERLERN DOPPLER
 • Temel ald kken spiral arterlerin uteroplasental kan akmnda opstrksiyona yol aan bozulmu trofoblastik invazyonu.
 • Dopler ultrason kullanlarak uteroplasental vaskler diren tespit edilir.
 • Uteroplasental yetmezlii gsterir.
 • 12-14. Haftada uterin arterlerde bilateral nocth bulunmas.
 • 22-24. Haftada yksek uterin arter pulsatiliti indeksi.
 • 21-26. Haftada ortalama S/D orannn ykseklii.
 • 2. Trimesterde uterin arterde prediyastolik nocth varl ve uterin arter rezistans indeksi ykseklii.

15.

 • PLASENTAL PEPTDLER
 • VEGFR-1 Ykseklii (fms-like tyrosine kinase-1):
  • Plesental vasklarizasyon preeklampside yetersizdir
  • VEGF plesental vasklarizasyonu salar
  • VEGFR-1 VEGFnin aktivitesini azaltr
  • 16-20. Haftada yksek VEGFR-1 dzeyi
 • PAPP-A dkl
 • hCG, inhibinA, activinA, ykseklii
 • Plesental growth faktr dkl

16.

 • KOAGLASYON AKTVASYONU
 • Trombositopeni ve trombosit fonksiyon anormallikleri
 • Ar trombosit aktivasyonu
 • Tromboksan/Prostasiklin orannn artmas
 • PAI-1/PAI-2 orannn artmas
 • Faktr V leiden mutasyonu
 • ENDOTEL HCRE HASARI
 • Artm fibronektin dzeyi

17.

 • OKSDATF STRES MARKERLARI
 • Artm lipid peroksidaz
 • Malondialdehit lipid peroksidasyonu
 • Demir gibi pek ok prooksidan
 • Homosistein, trigliseridler, serbest ya asitleri lipo proteinler
 • F-2 izoprostan

18.

 • STOKNLER
 • nterferonlar, interlkinler, byme faktrleri, tmr nekroz faktrleri
 • FETAL DNA
 • 2.trimesterde anne serumunda serbest fetal DNA tespit edilmesi

19. NCEDEN TAHMN ETME

 • Anjiotensin 2 infzyonu:diastolik kan basncnda 20 mmhg art olana dek kademeli olarak arttrlarak infze edilir.8 ng/kg/dk dan az infzyona ihtiya duyanlarn %20-40 orannda preeklampsi gelitirme asndan gerek pozitif deeresahiptir.(friedmam ve lindheimer 1999)

20.

 • Roll-over testi:bu manevra ile 20 mmhg diastolik bas art tespit edilen 28-32 haftalk nullipar kadnlarn ounda gebelie bal hipertansiyon gelimitir.+ prediktif deeri %33 tr.(gant ve ark tarafndan yaplan alma )
 • rik asit:24 GH da tayin edilen plazma rik asit seviyelerinin 5.9 mg/dlve zerinde olan hastalar preeklampsi asndan riskli olarak bulunmutur.(jackson ve ark tarfndan yaplan alma 135 gebe 1998)

21.

 • Ca metabolizmas:yaplan almalar 10. ve 24.GH da 24 st lik idrarda ca atlmnn azalmasnn preeklampsiyi tahmin etmede duyarllnn %83 pozitif prediktif deerinin %32 olduunu gstermitir.(sanchez-ramos ve ark,taufield ve ark)

22.

 • riner kallikrein atlm: azalm kallikrein atlmnn preeklampsi tahmininde anlamsz bulunmutur.
 • Fibronektin:yaplan almalarda 1. ve 2. trimersterlarda fibronektin dzeyleri yksek saptanmtr.bu testin duyarll %69 ,(+) prediktif deeri %12 dir.

23.

 • Oksidatif stres markerlar:preeklemptik kadnlarda artm lipid peroksidaz seviyelerine elik eden azalm antioksidan aktivitesi preeklampsinin nceden tahmininde oksidatif stres markerlarnn kullanmnn faydal olaca olasln arttrmtr.
 • Olas markerlar:malondialdehid lipid peroksidasyonu,demir gibi prooksidanlar yada prooksidanlar glendiriciler,homosistein,trigliseridler,serbest y.a.,lipoproteinler,askorbik asit ve e vitamini

24.

 • mmunolojik faktrler:TNF,INF lar,byme faktrleri,IL ler preeklampsi geliiminde muhtemel prediktif marker olarak dikkat ekmektedir.
 • Plasental peptidler:kortikotropin salglatc hormon,HCG,aktivin A,inhibin A preeklampsi geliimi iin erken gebelik markerlarnn aratrlmas almalarnda mit vaat edici gzkmektedir.
 • Uterin arterlerin doppler velositometresi

25. NLEME

 • Diyetin dzenlenmesi
 • Tuz kstlamas(Knuist ve arkadalar,1998)
 • Ca verilmesi(2g /gn-Levine ve arkadalar 1997)
 • Balk ya verilmesin yarar bulunmamtr.
 • Dk doz aspirin(60-80 Mg/gn )
 • (CLASP 1994,SBA VE ARK.1993,CARTS VEARK.1998 ) yaptklar almalarda preeklampsiyi nlemede etkisiz bulunmutur.
 • Antioksidanlar:yaplan almalarda vit E (400 IU ve vit C 1000 MG )verilmesinin preeklampsi riskini anlaml olarak azaltt bulunmutur,ancak daha byk apl almalara ihtiya vardr.

26. PREEKLAMPS DE YAKLAIM

 • Tans konulduktan sonra ilk yaplmas gereken gebeyi hastaneye yatrmak ve hastaln hafif yada ar olup olmadn ayrmaktr.
 • Preeklampsinin %15 kadar ar preeklampsi olarak grlr.

27.

 • PREEKLAMPSDE AIR TABLO GSTERGELER
 • Anormallik Orta Ar
 • Diyastolik kan basnc< 100 mm Hg>110 mm Hg
 • Proteinri
 • Eserden + 1Sebat eden+2veya zeri
 • Ba ars yok Var
 • Grme bozukluklar Yok Var
 • st karn ars Yok Var
 • Oligri Yok Var
 • Konvlsiyon Yok Var
 • (eklampsi)
 • Serum KreatininNormalArtm
 • Trombositopeni Yok Var
 • Karacier Enzimlerinde artMinimalBelirgin
 • Fetal byme kstllYok Belirgin
 • Pulmoner dem YokVar

28.

 • PREEKLAMPSDE AIR TABLO GSTERGELER
 • Anormallik Orta Ar
 • Diyastolik kan basnc< 100 mm Hg>110 mm Hg
 • ProteinriEserden +1eSebat eden +2 veya zeri
 • Ba ars Yok Var
 • Grme bozukluklarYok Var
 • st karn ars Yok Var
 • Oligri Yok Var
 • Konvlsiyon Yok Var
 • Serum KreatininNormalArtm
 • Trombositopeni Yok Var
 • Karacier Enzimlerinde artMinimalBelirgin
 • Fetal byme kstllYok Belirgin
 • Pulmoner dem YokVar

29. AIR PREEKLAMPS KRTERLER

 • Arteryel KB da sistolik 160mmhg ve zerinde veya diastolik KB da 110mmhg ve zerinde olmas
 • Protein atlmnn 24 saatte 2gr n zerinde olmas veya stikle+2 ve zeri
 • Artm serum kreatinin deeri(>1.2mg/l)
 • KC enz lerinde ykseklik(>AST nin 70u/L)
 • Trombositopeni (37.hf ise:Bishop skoru >5,Fetal arlk 34 hf:EMR varlnda,Vaginal kanama,Persiste ba arlar-visel semptomlar varl,Epigastrik ar,bulant-kusma
 • Anormal biofizik profil vatl
 • iddetli preeklampsi geliirse

34. DDETL PREEKLAMPSDE YAKLAIM 35. PREEKLAMPTK HASTALARDA KULLANILAN ANTHPERTANSF LALAR 36. KONVLZYONLARIN VE AIR PREEKLAMPSNN KONTROLNDE MGSO4

 • MGSO 4bebek veya annede SSS depresyonu yapmayan efektif bir antikonvlzandr.
 • Srekli infzyon eklinde IV olarak veya aralkl enjeksiyonlar eklinde IM olarak uygulanabilir.
 • Konvlziyonlarn gelime ihtimali doum eylemi ve doumda yksek olduundan preeklampsi eklampsisi olan kadnlaradoum eylemi srasnda ve postpartum 24 saat iin MGSO 4 verilir
 • Postpartum gelien eklampsi iin MGSO 4uygulamas konvlziyonun balangcndan itibaren 24 saat srdrlr.
 • MGSO 4hipertansiyonun tedavi etmek iin verilmez.

M 37. MGSO 4ETKLER

 • Magnezyumun SSS zerinde konvlziyonlar bloke edici etkisi vardr.
 • Antikonvlzan etkileri , glutamat kanallarndan nronal Ca akmnn bloke edilmesine ve N-metil D aspartat reseptrlerinin suprese edilmesine balanmaktadr.

38. Ar Preeklampsi ve Eklampside MGSO4 Doz emas:

 • Srekli intravenz infzyon
 • Aralkl intramuskler enjeksiyon

39. Srekli V nfzyon

 • 15-20 dk iinde,100 ml IV sv iinde dilue edilmi 4-6 gr MGSO4 ykleme dozu verilir
 • 100 ml IVsv iinde 2gr/sa idame infzyonuna geilir.
 • 4-6 saatte maternal Mg serum dzeyi llr ve infzyon 4-7 meg/L(4.8-8.4 mg/dl)dzeyinde tutulacak ekilde ayarlanr.
 • MGSO4 eklamptik konvlziyonlar durdurmak iin verildiinde %10-15 kadnda takip eden konvlziyonlar geliebilir.
 • Ek olarak 2 g dozunda MGSO4 %20 lik solsyonda v yavaa verilir.

40. MGSO 4

 • Ykleme dozunun uygulanmasndan sonra hasta konvlziyon geirirse ,2g daha MGSO 43-5 dk iinde bolus olarak verilebilir.
 • Ykleme dozundan 4 saat sonra ilk ,daha sonra 6 saatte bir serum magnezyum seviyeleri takip edilmelidir.
 • MGSO 4tedavisi esnasnda patellar refleks kontrol, idrar k 30ml/saat < ,solunum hz 12dk< , magnezyum kan seviyesi 4-7 mEq/lt olmaldr.

41. Aralkl IM Enjeksiyonlar:

 • % 20 lik 4 gr MGSO4 solsyonu 1gr/dk hzn amayacak ekilde IV verilir.
 • Bunu takiben hemen%50 lik 10 gr MGSO4 solsyonunun yars her iki kalann d kadranna derin enjeksiyon eklinde uygulanr.Eer konvlsiyon 15 dksonra devam ederse 2 gr kadar ek %20lik solsyon 1 gr/dk y amayacak hzda IV verilir.Eer kadn kilolu ise yava vermek artyla 4gr kadar klabilir.
 • Bundan sonraki her 4 sa bir%50 lik MGSO4 solsyonundan 5 gr dier kalann st d kadranna uygulanr.Bu uygulamadan nse patellar refleks olmal,solunum depresyonu olmamal ve idrar k 100ml/sa olmaldr.

42. MGSO 4TOKSSTES

 • 2 mEq/lttedavi ncesi plazma dzeyi
 • 4-7 mEq/ltteraptik doz
 • 10mEq/ltpatella refleksi kayb
 • >ve=12mEq/ltsolunum paralizisi , respiratuvar arrest

43. MGSO 4TOKSSTESNDE TEDAV

 • % 10 luk 1g Ca glukonat yava IV infzyon (en az 3dk)
 • Nazal O 2
 • Solunum destei
 • Ar solunum depresyonu varsa trakeal entbasyon ve mekanik ventilasyon hayat kurtarcdr.

44. MG TOKSSTES VE TEDAVS 45. MGSO4 TOKSSTES

 • MGSO4 vcutta renal atlm ile temizlendiinden GFR azald durumlarda tanmlanan dozlar fazla olacaktr.
 • MGSO4 ilk standart dozu renal fonksiyona baklmakszn gvenle verilebilir.
 • Plazma kreatinin dzeyi 1.3 mg/dl olursa im idame dozunun yars verilir
 • MGSO4 15 dk da 4 g iv dozu takiben sistemik vaskler diren ve ortalama arteryel basncn drr ve kardiak outputu artrr.
 • Yksek konsantrasyonlarda myometrium kaslabilirliini deprese edecektir(intraseller Ca zerine etki ederek )
 • Uterin kaslabilirliini inhibe etmek iin en az 8-10 mEq/l serum MG dzeylerine ihtiya vardr.
 • MGSO4 doum eyleminin oksitosin ile uyarlmasn ,douma kadar geen sreyi etkilemedii gsterilmitir.
 • Fetal kalp hzn ,zellikle beat-to-beat variabiliteyi etkileme konusu tartmaldr,kk ama klinik olarak anlamsz bir de neden olabilir.
 • Serebral palsi iin koruyucu mu?

46. ANTHPERTANSF TEDAV

 • Antihipertansif tedavi rutin olarak btn preeklamptik kadnlara uygulanmaz.
 • Antihipertansif ajanlarn akut uygulanmasnn fets zerine yararl olduuna dair kant yoktur.
 • Antihipertansif tedavi ,kan basncnnmaternal intrakranial kanamaya neden olacak kadar ykseldii durumlarda dnlmelidir.
 • Tedavi temel olarak diyastolik kan basncnn 105 mmHg ve zerinde nerilir.
 • Tedavide ki temel ama tansiyonun normal seviyeye getirmekten ok ,uterusun perfzyonunu deitirmeden anne iin gvenli aralkta tutmaktr.
 • Agresif tedavi , intravaskler volm zaten azalm olan kiide maternal kardiak outputu ve uterin perfzyonu azaltarak iatrojenik fetal disterse neden olabilir.

47. ACL HPERTANSF TEDAVDE KULLANILAN LALAR

 • labalamamax.Etkisresi
 • Hidralazine10-20 d20-403-8h
 • Na nitroprussid 1-2 dk1-2 dk3-5 dk
 • Labetalol1-2 dk10 dk6-16 h
 • Nifedipine5-10 dk10-20 dk4-8 h

48. ANTHPERTANSF TEDAV

 • LAETK MEKANZMASI
 • Hidralizearteriol dilatasyonu
 • Na nitroprussidearteriol ve ve dilatasyonu
 • Labetalolalfa ve beta adr.blokaj
 • NifedipineCa kanal blokaj
 • Hidralizinin en nemli yan etkisi olan baars ve epigastrik hassasiyet olup,yanllkla preeklampsinin daha da arlamas ile kartrlabilir.

49. PREEKLAMPSDEMATERNALKOMPLKASYONLAR

 • Eklamptik konvlsiyonlar ve buna bal nrolojik sekeller
 • HEELP send
 • ntraserebral hemoraji
 • Kalp yetmezlii
 • Pulmoner dem
 • Akut tubuler ve kortikal nekroz
 • ABY VE KBY
 • DC
 • lm

50. Preeklampside Fetal Komplikasyonlar

 • Plasenta dekolman
 • IUGR
 • Prematr doum
 • Fetal lm

51. EKLAMPS

 • PREEKLAMPS TABLOSUNA KONVULSYONLARIN EKLENMES DURUMUNA DENR.
 • KONVULSYONLARA NEDEN OLAN PATALOJK OLAY SEREBRAL VAZOSPAZMDIR.
 • NSDANSI TAHMNEN 1-3/1000 ARASINDA DEMEKTEDR.
 • TM DNYADA MATERNAL MORTALTENN EN NEML NEDENDR.

52.

 • Eklamptik konvulsiyonlar tonik-klonik ekilde olup maksimum 60-90 saniye iinde kendini snrlayc tiptedir.Hastalar konvlsiyonu hatrlamaz ve konvulsiyondan sonra postiktal durum geliir.Postiktal ajitasyon eklamptik hastalarn nemli bir ksmnda grlr.

53.

 • Eklampsi profilaksisinde yaygn olarak kullanlan ila MgSO4 dr.Konvulsiyonlaresas olarak serabral vazokonstriksiyonu ve iskemiyi azaltarak engeller.
 • Tedavi:Konvulsiyonve varsa hipertansiyonun kontrol altna alnmasnn ardndan maternal durumun stabilizasyonu ve doumun gerekletirilmesiyle zetlenebilir.Konvulsiyon geiren hastada acil yaklamda zellikle maternal oksijenasyon salanmal,aspirasyon riski azaltlmal ve konvulsif epizotlar durdurulmaldr.

54.

 • Maternal konvulsiyonlar kontrol altna alndktan sonra kan gaz lm yaplmaldr.Konvulsiyonlar srasnda hastann kendine zarar vermesi engellenmelidir.(rn;dilini srmamas iin airvay konulmaldr.)

55.

 • Eklamptik konvlziyon sonrasnda solunum hz artar ve dakikada 50 veya zerinde olabilir. Bu art muhtemelen hipoksi veya laktik asidemiden kaynaklanan hiperkapniye cevap olarak gelimektedir.
 • 39 0 C veya zerindeki ate ok kt bir iarettir, byk ihtimalle santral sinir sistemindeki bir hemorajinin sonucudur.
 • Antepartum eklampside , doum eylemi konvlziyonlardan ksa bir sre sonra spontan olarak balayabilir ve hzla ilerleyebilir.

56. EKLAMPS

 • Konvlziyonlar sonucu oluan laktik asidemi ve hipoksemi nedeni ile konvlziyonu fetal bradikardi takip edebilir.
 • Fetal bradikardi genellikle 3-5 dakika iinde dzelir , eer 10 dakikadan fazla devam ederse plasental ayrlma veya gereklemesi yakn olan doum eylemi gibi baka nedenler deerlendirmeye alnmaldr.

57. EKLAMPS

 • MATERNAL KOMPLKASYONLAR:
  • Pulmoner dem
  • Aspirasyon pnmonisi
  • Ablasiyo plasenta
  • Kalp yetmezlii
  • ntra kranial kanama
  • Geici krlk

58. MATERNAL KOMPLKASYONLAR

 • PULMONER DEM
  • Gastrik ierik inhalasyonunu takiben aspirasyon pnmonisi
  • Kardiyak yetersizlik iddetli hipertansiyon durumunda ar IV sv verilmesi
  • KRLK
  • Retinal ayrlma
  • Oksipital lobun iskemi , infarkt veya demi
  • Grmenin geri dn prognozu olduka iyidir ve genellikle 1 hafta iinde gerekleir.
  • AN LM
  • Masif serebral hemorajinin sonucu olarak meydana gelebilir.

59. AYIRICI TANI

 • Epilepsi
 • Serebral kanama
 • Serebral anevrizma rptr
 • Menenjit
 • Ensefalit
 • Beyin tmr
 • Hiperventilasyon sendromu

60. FENTON ( DLANTN)

 • Na ve Ca kanallarn bloke eder.
 • Ykleme dozu maternal arla baldr
 • Ykleme dozunun ilk 750mg 25g/dk ,geri kalan 12,5g/dk da verilmelidir. Hastann tedavi ncesinde kalp ritmi normal ve kalp hastal yks yoksa , bu infzyon hznda EKG monitorizasyonuna gerek yoktur
 • nfzyondan 30-60 dk sonra serum fenitoin dzeyi llmelidir. Tedavi edici dzeyi 12 mikrogr/ml nin zerindedir.
 • Bulunan dzey 10 mikrogr/ml den dkse , 500mg ile tekrar ykleme yaplmal ve 30-60 dk sonra dzey tekrar kontrol edilmelidir.
 • Deer 10-12 mikrogr/ml bulunursa , 250mg ile tekrar ykleme yaplmal ve kan dzeyi 30-60 dk sonra tekrar llmelidir.
 • Serum fenitoin dzeyi 30-60. dk da tedavi edici dzeylerde ise 12 saat iinde tekrar lm yaplmaldr.
 • Fenitoin in tokolitik etkisi yoktur.
 • Maternal arlk(kg)Doz(mg)
 • 701500

61. KARILATIRILMALI ETKNLK

 • MGSO 4ile fenitoin ve diazepam karlatrlm ve nbet rekrrensinde MGSO 4lehine %57-67 orannda azalma saptanmtr.
 • MGSO 4kullanmnda neonatal morbidite oran belirgin olarak azalmasna ramen , maternal ve fetal mortalite hzlar her 3 grupta benzer bulunmutur

62. HELLP SENDROMU

 • Ar preeklampsi ve eklampsili hastalarn %5-10 da labratuar sonular ile kantlanan klinik antitedir.

63. Tan kriterleri:

 • Hemoliz:Anormal PY bulgular,T.bil>1.2 mg/dl,LDH>600U/L
 • KC enzimlerinin ykselmesi:AST>70U/l,LDH>600U/L
 • Dk trombosit says: