gartner registrace it leadership trends - kpc-group ... gartner it leadership trends: building your

Download Gartner Registrace IT Leadership Trends - KPC-Group ... Gartner IT Leadership Trends: Building Your

If you can't read please download the document

Post on 04-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gartner IT Leadership Trends: Building Your Digital Enterprise Prague Marriott Hotel

  12. května 2014

  KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5-Stodůlky

  tel.: +420 257 322 524, e-mail: events@gartner.cz

  Žhavá témata:

  • Od IT strategie k digitální byznys strategii

  • Bezpečnost a řízení rizik

  • Strategie pro big data

  • Současné trendy a jejich dopady na infrastrukturu a provoz

  Co nového v roce 2014?

  • Panelová diskuse s leadery IT průmyslu

  • Více vystupujících analytiků Gartner

  kpc-group.cz/ gartner-it-leadership- -trends-2014

  Registrace

 • O KPC-Group, zastoupení Gartner v ČR, SR a Rumunsku

  Naše vize

  KPC-Group působí v ČR, SR a Rumunsku jako výhradní zastoupení Gartner, vedoucí nezávislé výzkumné a poradenské společnosti, jejímž cílem je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti IT. Kromě prodeje služeb společnosti Gartner zajišťuje KPC-Group lokální podporu vrcholových manažerů a CIO, členů exekutivních programů Gartner, a služby v oblasti měření výkonnosti IT. Prostřednictvím KPC-Group využívá Gartner v regionu přes 80 firem a státních institucí.

  Společnost KPC-Group byla založena v dubnu 2001. Několikrát byla vyhodnocena jako nejlépe fungující zastoupení Gartner na světě. Od října 2010 je provozovatelem informační služby INSIDE.

  Cílem naší společnosti je být důvěryhodným partnerem pro korporátní trh ICT. Chceme se podílet na zvyšování jeho transparentnosti a vyspělosti zprostředkováním zahraničního know-how, nezávislým lokálním výzkumem a poskytováním platformy pro výměnu zkušeností mezi účastníky trhu.

  Tempo technologického vývoje se neustále zrychluje a více než kdy jindy je důležité sledovat trendy, které utvářejí budoucnost. Gartner IT Leadership Trends je událostí nezbytnou pro všechny, kteří si chtějí udržet přehled a získat cenné informace a konkrétní doporučení, jak s využitím IT podpořit konkurenceschopnost organizací.

  Získal jsem nové myšlenky a energii pro moji práci.

  Radek Hájek, CIO ČSOB, 2013

  Sešli se zde všichni klíčoví lidé českého IT ze strany zákazníků i dodavatelů.

  Tomáš Pavlík, CEO Profinit, 2013

  Inspirativní, skvělá příležitost pro networking.

  Petr Beneš, CIO Česká spořitelna, 2013

  • CEO • CIO • CFO • Ředitelům ICT oddělení • Manažerům IT • Architektům IT • Vedoucím nákupu IT

  Komu je konference určena

  Jan Dohnal, 2013

  CIO workshop, 2013

  Networking time, 2013

 • 1

  Partneři konference:

  Konference je připravována ve spolupráci s Českou asociací manažerů informačních technologií

  Pozvánka

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  dovolte mi pozvat vás na další ročník konference Gartner IT  Leadership Trends.

  Naše globalizovaná civilizace má rychlý puls a informační technologie k tomu významně přispívají.

  Uplynulý rok přinesl mnoho nových výzev pro každého z nás, vzdělávací instituce, výrobce ICT, poskytovatele i uživatele ICT služeb. Vzrůstají požadavky na informační bezpečnost, dostupnost ICT služeb, efektivní zvládnutí velkých objemů dat. A to vše přichází souběžně s nárůstem mobilních ICT při trvajícím nedostatku kvalitních informatiků. Věřím, že i letos si všichni odneseme z této konference mnoho užitečných podnětů, které nám pomohou při našem každodenním nelehkém rozhodování.

  Těším se na setkání s vámi.

  Pavel Tvrdík, děkan FIT ČVUT v Praze

  Vzájemné působení sil jako je cloud, mobilita, big data a sociální sítě a takzvaného internetu věcí postupně vytváří novou digitální ekonomiku se specifickými požadavky například na infrastrukturu, znalosti nebo inovace, a to jak v soukromém sektoru, tak ve státních organizacích. V každém byznysu je dnes zapotřebí technologie a každý rozpočet je zčásti rozpočtem na IT. IT manažeři musejí ještě letos podniknout kroky, které povedou správným směrem, a budou potřebovat radikálně nové postupy a myšlení i neustálou pozornost věnovanou zajištění provozní výkonnosti.

  Konference Gartner IT Leadership Trends 2014 Vám poskytne informace a doporučení, která potřebujete, chcete-li v tomto náročném prostředí uspět.

  Oldřich Příklenk Ředitel zastoupení Gartner v ČR, SR a Rumunsku

  John Mahoney Viceprezident a analytik Gartner Chairman konference

  Gartner IT Leadership Trends 2014: Building Your Digital Enterprise

 • 2 Registrujte se na www.gartner.cz

  From IT Strategy to Digital Business Strategy John Mahoney, Vice President & Distinguished Analyst, Gartner

  Nová digitální ekonomika klade na IT lídry vysoké nároky. Musejí nejenom zajistit ještě spolehlivější a efektivnější provozní výkonnost, ale také přicházet s digitálními inovacemi a rozvíjet digitální schopnosti a talent. Každý byznys je dnes technologický byznys a každý podnik – v soukromé i veřejné sféře – si musí položit a zodpovědět otázku, jak přežít a prosperovat v čím dál více digitálním světě. Pomůžeme vám odhalit kritické momenty a naplánovat kroky nezbytné pro úspěch v roce 2014 i v následujících letech.

  Delivering Digital – CIO Case Studies Dana Bérová, Business Development Director,

  KPC-Group/Gartner

  Případové studie několika zkušených CIO na téma digital enterprise. Je digitální firma realitou? Garantem sekce a moderátorem následné diskuse je Dana Bérová.

  Panel Discussion with Industry Leaders Debra Logan, Vice President & Gartner Fellow, Gartner

  John Mahoney, Vice President & Distinguished

  Analyst, Gartner

  Panelová diskuse s leadery IT průmyslu, moderovaná viceprezidenty Gartner Debrou Logan a Johnem Mahoneym. Jak si vede české a slovenské IT v porovnání se světem? Jak těžké je přicházet s inovacemi? Po jakých znalostech a dovednostech je největší poptávka? Jaká doporučení a best practice sdílet se zákazníky?

  Five Myths of Innovation Ed Gabrys, Research Director, Gartner

  Prezentace se zaměří na některé nejdéle trvající mýty v oblasti inovací a jejich osvětlení. Je určena lídrům v oblasti IT a manažerům inovací, kteří s inovacemi teprve začínají, i těm nejzkušenějším. Každý se bude moci naučit něco nového.

  Big Data Strategy Essentials for IT and Business Debra Logan, Vice President & Gartner Fellow, Gartner

  Zesílený zájem o big data spolu s nízkým povědomím o omezeních, která přináší jejich obrovský rozsah, vytvářejí mezeru na poli informační strategie, která pro podniky představuje vážné riziko. Toto setkání se podrobně zabývá dvanácti klíčovými složkami strategie pro big data.

  Talent on the Digital Frontier

  John Mahoney, Vice President & Distinguished Analyst, Gartner

  Bezmála 50 % respondentů průzkumu, který provedla společnost Gartner, očekává, že specifické znalosti a schopnosti související s digitalizací se v jejich podnicích všeobecně rozšíří do roku 2015; pouze 15 % respondentů se domnívá, že tyto nové dovednosti zůstanou soustředěny v IT oddělení. Jaké znalosti a dovednosti budou potřeba? Jaké jsou v této oblasti novinky? Jak se poučit od podniků s vedoucím postavením na trhu a získat výhodu oproti konkurenci?

  Transform Your Security Program: From Control-Centric to People-Centric Ant Allan, Research Vice President, Gartner

  Tradiční styl uvažování v oblasti informační bezpečnosti, založený na kontrole, už dnes zaostává za technologickými novinkami a změnami v chování, což má za důsledek politiky, které způsobují frustraci a brání agilitě. Je nezbytné změnit přístup a přijmout fakt, že vztahy mezi IT, byznysem a jednotlivci se nevratně proměnily.

  Collaborative Decision Making: We Are Smarter Than Me Debra Logan, Vice President & Gartner Fellow, Gartner

  Kolaborace a sociální software jdou ruku v ruce s BI a analytickými postupy, a tak optimalizují proces přijímání strategických i taktických rozhodnutí. Pokročilé analytické nástroje, rules engines a event processing pak zároveň přispívají k optimalizaci provozního rozhodování. Tato prezentace přiblíží způsob, jakým mohou tyto technologie významně zlepšit efektivitu podnikového rozhodování.

  Anotace

 • 3

  Preparing for the Future: The New Mission for Your Office of the CIO Ed Gabrys, Research Director, Gartner

  Firmy vstupují do první dekády digitální ekonomiky a tradiční funkce „kanceláře CIO“ jako strategie, governance, řízení výkonnosti IT a řízení vztahů se strategickými dodavateli hrají stále významnější roli. Mění se ale způsob organizace a řízení těchto funkcí a CIO by měli aktivně tyto změny prosazovat. Jak se „kancelář CIO“ v novém prostředí vyvíjí a jak tyto změny ovlivňují roli CIO?

  Top 10 Trends and Their Impact on IT Infrastructure and Ope

Recommended

View more >