gartner it leadership trends - kpc-group 2012-04-24آ  konference gartner it leadership trends je...

Download Gartner IT Leadership Trends - KPC-Group 2012-04-24آ  Konference Gartner IT Leadership Trends je jedineؤچnou

Post on 17-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Alexa Bona Vice President

  John Mahoney Vice President and Distinguished Analyst

  Martin Plessow Regional Vice President in Gartner Executive Programs

  Regina Casonato Managing Vice President

  Gartner IT Leadership Trends 24. května 2012, Praha

  Hotel Marriott

  Druhý ročník prestižní konference za účasti předních analytiků společnosti Gartner.

 • Konference Gartner IT Leadership Trends je jedinečnou příležitostí dozvědět se víc

  o současných i budoucích IT trendech, získat nezávislý pohled na řešení

  aktuálních, palčivých problémů v oboru IT a osobně se setkat s analytiky společnosti Gartner

  a s komunitou manažerů informatiky z České republiky a Slovenska.

  O Gartner a KPC-Group Gartner je vedoucí nezávislá analytická společnost, jejímž cílem je pomáhat svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti ICT.

  775 analytiků, 4800 spolupracovníků v 85 zemích• 11 500 klientů• 70 % společností z Fortune 1000 a 75 % z Global 500 je klienty Gartner.• ročně 64 konferencí, 40 tisíc účastníků• 1900 sledovaných technologií, aplikací a trendů• tržní analýzy 175 technologických segmentů, přes dva tisíce sledovaných výrobců • a dodavatelů 5500 IT benchmarků ročně• 1200 technologických a byznysových témat, databáze 110 tisíc vlastních analýz, šablon • a dalších dokumentů

  Výhradním zastoupením Gartner v České republice, na Slovensku a v Rumunsku je společnost KPC-Group. Jejím prostřednictvím využívá služeb společnosti Gartner více než 50 fi rem a institucí.

 • Už delší dobu je jasné, že moderní IT čelí dvěma protichůdným úkolům. Na jedné straně zefektivnit svou standardní činnost a na druhé straně přinášet novou hodnotu v podobě inovací. Teď však CIO musí ukázat reálné výsledky.

  Nůžky požadavků se přitom dramaticky rozvírají. Zefektivněním už není myšleno obligátní šetření tempem pár procent ročně, ale redesign procesů a systémů s cílem srazit náklady o desítky procent a dosáhnout dalších efektů. A za inovace se nepovažuje upgrade systémů, ale zásadní změny ve využívání zdrojů, zvyšování fl exibility a hlavně podpora při využívání toho nejcennějšího, co organizace má, tedy dat a znalostí.

  Naštěstí pro CIO se neobjevují jen nové požadavky, ale také nové možnosti. Na obzoru jsou zajímavé trendy a řada někdejších horkých trendů právě nyní dospívá do stadia reálné využitelnosti. Je tedy životně důležité znát zkušenosti průkopníků, inspirovat se jejich úspěchy a poučit se z jejich nezdarů.

  Doufáme, že na konferenci získáte spoustu užitečných podnětů, které vám pomohou čelit náročným výzvám.

  Pro koho? Konference by neměla chybět v programu CIO, architektů IT, ředitelů jednotlivých ICT oddělení, vedoucích nákupu IT a ostatních IT manažerů ze soukromých fi rem i organizací veřejné správy. Je vhodná také pro ty generální a fi nanční ředitele, kteří chtějí prostřednictvím IT získat konkurenční výhodu.

  Proč? Konference IT Leadership Trends, to je celý den strávený nad aktuálními tématy ve společnosti špičkových analytiků Gartner a CIO a dalších manažerů velkých organizací. Účastníci navíc mají výjimečnou možnost sjednat si osobní schůzku s analytikem a získat tak podrobné informace a doporučení pro řešení konkrétních situací.

  Oldřich Příklenk Ředitel zastoupení společnosti Gartner

  v ČR, SR a Rumunsku

  John Mahoney Vice President and Distinguished Analyst, Gartner

  Vážení kolegové, dovoluji si vás pozvat na konferenci Gartner IT Leadership Trends, na jejímž pořádání se i letos podílela Česká asociace manažerů informačních technologií. V současné době plné rizik a vysokých nároků na IT v organi- zacích musí odpovědní manažeři hledat nové cesty, jak uspět. Jsem přesvědčen, že konfe- rence Gartner IT Leadership Trends nabídne aktuální a cenné informace, tolik potřebné pro naši náročnou práci. Těším se na setkání. Miroslav Hübner, předseda CACIO

  Gartner IT Leadership Trends 2012Pozvánka

  1KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku; tel.: +420 257 322 524, e-mail: events@gartner.cz

 • Leadership of Technology and Business in 2012 and Beyond CIO čelí protichůdným požadavkům. Víc než kdy jindy musí

  škrtat v rozpočtech – ale víc než kdy jindy se organizace

  spoléhají, že IT a technologie obecně jim pomůžou získat

  konkurenční výhodu. K úspěchu nestačí dělat věci správně:

  je potřeba především dělat správné věci. Ale které to jsou?

  Úvodní přednáška konference IT Leadership Trends pomůže

  CIO zorientovat se v trendech a najít ty správné priority.

  Další přednášky budou zaměřeny na konkrétní příležitosti,

  které CIO mají.

  Information 2020: Scenario for Business Intelligence & Information Management Business Intelligence a Information Management jsou pro

  moderní organizace klíčové obory, protože informace se stávají

  nejdůležitějším aktivem a jejich využití rozhoduje o budoucnosti.

  Přednáška popisuje výzvy a příležitosti světa, taženého

  informacemi a defi nuje schopnosti, které podmiňují úspěch.

  Big Data is Only the Beginning of Extreme Information Management Big Data přestává být autonomním oborem IT. Nakládání

  s obrovskými objemy dat totiž není čistě technickým

  problémem, ale komplexní disciplínou, pro niž Gartner razí

  název Extreme Information Management. Cílem je přetavit

  záplavu dat ve využitelné znalosti a následně v konkurenční

  výhodu a přednáška ukáže, jak na to.

  How CIOs Should Deal With Shadow IT Partyzánské IT v organizacích, tedy IT, které je mimo kontrolu

  IT oddělení, přináší rizika, ale vymýtit se nedá. Už jen zjistit

  skutečný stav věcí je problém, protože na ofi ciální zájem ze strany

  IT mohou uživatelé zareagovat přechodem do ilegality. Workshop

  přinese užitečné návody jak změřit související rizika a omezit je

  na minimum.

  IT Leaders‘ Guide to Negotiating With Megavendors: IBM, Microsoft, Oracle and SAP Vyjednávání s velkými dodavateli je velmi těžká úloha, zejména

  pro jejich existující zákazníky. Přednáška pomůže dobře pochopit

  vyjednávací pozici zákazníka a poznat taktiky jednotlivých

  dodavatelů. Dá užitečné tipy jak získat nejlepší možné podmínky

  a chránit se proti nečekanému zvýšení nákladů a dalším rizikům.

  Risk Adjusted Value Management Risk-Adjusted Value Management je nástroj k identifi kaci

  a vyčíslení rizik v hodnotových řetězcích. Pro CIO je důležité

  znát tuto metodiku a na přednášce se naučí, jak ji využívat při

  jednání s byznysem – například k obhajování investic do IT.

  Cloud Contracting: Understand the Real Costs and Risks Nákup cloudových služeb je nočni můrou všech zájemců

  o cloud. Neexistují best practices, dodavatelé navíc

  z principu nechtějí vyjednávat o podmínkách s tím, že jde

  o standardizované služby. Přednáška ukáže, jaká rizika

  to přináší a jak dosáhnout oboustranně přijatelného

  kompromisu.

  Anotace

  Osobní konzultace s analytikem Účastníci konference mají možnost sjednat si osobní půlhodinovou konzultaci s vybraným analytikem společnosti Gartner, připraveným zodpovědět konkrétní otázky a navrhnout způsoby řešení daných problémů.

  2 Registrujte se na www.gartner.cz

 • Gartner IT Leadership Trends 2012Program

  Time Session Session

  08.00–09.00 Registration and Welcome Coffee

  08.00–18.00 One-on-One Sessions

  09.00–09.10 Opening and Welcome – Oldřich Příklenk, John Mahoney

  09.10–10.00 Leadership of Technology and Business in 2012 and Beyond – John Mahoney

  10.00–10.30 EMC Case Study: DHL – Tomáš Klíma

  10.30–11.00 IBM Case Study: Česká pojišťovna – Lukáš Klášterský

  11.00–11.30 Coffee Break

  11.30–12.30 Cloud Contracting: Understand the Real Costs

  and Risks – Alexa Bona

  Big Data is Only the Beginning of Extreme Information

  Management – Regina Casonato

  12.30–13.30 Lunch

  13.30–14.30 Information 2020: Scenario for Business Intelligence &

  Information Management – Regina Casonato

  Workshop: How CIOs Should Deal With Shadow IT –

  John Mahoney

  14.30–14.35 Session Change Break

  14.35–15.05 Ataccama Case Study

  15.05–15.35 Trask Case Study: GE Money – Pavlína Kouklíková, Tomáš Vojtíšek

  15.35–16.00 Coffee Break

  16.00–17.00 IT Leaders‘ Guide to Negotiating With Megavendors: IBM,

  Microsoft, Oracle and SAP – Alexa Bona

  Risk Adjusted Value Management – Martin Plessow

  17.00–17.05 Session Change Break

  17.05–17.45 Next IT Challenges in the CEE Region: Leading CIOs Share Their Experience

  Moderated by Dana Bérová followed by closing remarks by John Mahoney.

  17.45–19.00 Networking Reception

Recommended

View more >