Gambaran Neraka Bagian 1

Download Gambaran Neraka  Bagian 1

Post on 20-Jun-2015

212 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Neraka sebagai peringatan bagi manusia agar senantiasa komitmen dengan ajaran islam, termasuk dalam kategori khauf yang menjadi salah satu dari 3 unsur utama spiritual Islam selain cinta Allah dan mengharapkan rahmat-Nya.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Idrus Abidin </li></ul> <p> 2. Gambaran tentang kengerian neraka berdasarkan riwayat Anas bin Malik r.a., Rasulullah Saw. bersabda: Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para shahabat bertanya, Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Saya telah melihat Surga dan Neraka. HR. Muslim, no. 426, Kitab Shalat. .: : . 3. Neraka akan ditampakkan kepada orang-orang kafir dan orang- orang zhalim sehingga mereka menjerit dan tersadar dengan semua keingkaran dan kelalainnya dulu selama hidup di dunia: . Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan: Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal shalih) untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (QS. Al Fajr [89]: 22-26) 4. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (QS Qaaf [50]: 22) Tersingkapnya neraka karena Allah Swt. menyingkap hakikatnya dan menambah frekwensi mata untuk dapat menangkap objek yang lebih halus: 5. 1. Besarnya Neraka. Untuk mengenal gambaran betapa luasnya nereka, dapat kita baca pada riwayat Dari Ibnu Masud r.a., - - ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, Pada hari kiamat nanti Neraka Jahannam itu akan didatangkan dengan 70.000 tali kekang, tiap-tiap tali kekang ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat. HR. Muslim, no. 7343, Bab: Kerasnya panas Api Neraka Jahannam. 6. 2. Kedalaman Neraka. Besarnya neraka yang berimplikasi pada area yang luas, juga menunjukkan bahwa neraka memiliki kedalaman yang luar biasa. Kedalaman neraka ini dapat dilihat gambarannya dari hadits riwayat Imam Muslim berikut: - - - - . . . Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Kami bersama-sama Rasulullah Saw., tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beliau bertanya, Apakah kamu tahu, bunyi apakah itu? Kami menjawab, Hanya Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih tahu. Beliau bersabda, Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam Neraka sejak tujuh puluh tahun yang lalu. Batu itu sekarang sedang terjatuh hingga mencapai dasar Neraka. HR. Muslim no. 2844 dan 7346. 7. Apabila Neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. (QS al-Furqaan [25]: 12) Gambaran lain tentang kengerian suara neraka diterangkan oleh Allah Swt. dengan firman-Nya: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara Neraka yang mengerikan, sedang Neraka itu menggelegak, hampir-hampir (Neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (Neraka itu) bertanya kepada mereka: Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan? (QS al-Mulk [67]: 7-8) 8. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam Neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wataala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. An Nisa [4]: 56) Allah Swt. telah mengingatkan kita tentang panasnya api neraka dengan firman- Nya, Maka, Kami akan memperingatkan kamu dengan api neraka yang menyala- nyala. (QS al-Lail [92]: 14) Juga firman-Nya, 9. Dan juga Allah Swt. berfirman menggambarkan tentang pedihnya dan panasnya api Neraka. . . . . . Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya, dan isterinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia). Dan orang- orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya Neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala, (QS al-Maarij [70]: 11-16) 10. Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. bersabda, (Panasnya) api yang kalian (Bani Adam) nyalakan di dunia ini merupakan satu bagian dari 70 bagian panasnya api Neraka Jahannam. Para sahabat bertanya, Demi Allah! Apakah itu sudah cukup wahai Rasulullah? Beliau Saw. bersabda, (Belum), sungguhnya panasnya api neraka melebihi panasnya dunia dengan 69 kali lipat lagi. Masing-masing bagian seperti panasnya dunia. HR. Muslim no. 2843 dan 7344. - - . . . Api neraka terdiri dari 70 kali lipat api dunia 11. Informasi Tambahan Ibnu Rajab menukil pendapat Kaab yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab,Seandainya neraka Jahannam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur, dan ada seseorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. </p>