fİzyolojİ · 2017-01-25 · xvii. yüzyılda yaşamış olan İngiliz hekim william harvey,...

of 20 /20
F İ ZYOLOJ İ Öğr. Gör. Nurhan Bingöl

Author: others

Post on 29-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FİZYOLOJİ

  Öğr. Gör. Nurhan Bingöl

 • FİZYOLOJİYE GİRİŞ

  FİZYOLOJİNİN TARİHÇESİ ve KAVRAMLAR

  Kısa Tarihçe

  XVIII. yüzyılda HALLER (Albrecht Von)

  tarafından ayrı bir bilim

  dalı olarak tanımlanmıştır. Ama İlk ortaya çıkışı

  XVI. yüzyıla dayanır. Bu

  yüzyılda, aynı zamanda gök bilimci ve matematikçi

  de olan Fransız hekim Jean

  FERNEL, fizyoloji alanında çalışmalar yapmış ve

  onu tanıtmıştır.

 • XVII. yüzyılda yaşamış olan İngiliz hekim William

  HARVEY, kendisinden önce elde edilen bölük pörçük

  verileri tamamlayarak büyük ve küçük kan dolaşımını

  bulmuştur. Bu, fizyoloji biliminin ilk basamaklarından

  biridir. Yayımladığı kitapta, kan dolaşımı merkezinin

  eskilerin iddia ettiği gibi karaciğer değil, kalp olduğunu

  ortaya koyarak kalbin gerçek görevini ortaya çıkarmıştır.

 • XIX. yüzyılda Fransa'da FLOURENS, MAGENDİE

  ve Claude

  BERNARD‘ın, Almanya'da LUDWİG'in öncülüğünde büyük

  ilerlemeler sağlanmıştır.

  Ülkemizde fizyoloji eğitimi ve öğretiminde İlk bilim adamı,

  Fransa'da Claude BERNARD'la beraber çalışmış olan Dr.

  Mehmet Şakir Paşa'dır. Kitabında suni solunumdan kan

  basıncına kadar birçok konuda bilgiler yer almaktadır.

 • Cumhuriyet ilân edildiği zaman, ülkemizde sadece bir tıp

  fakültesi (istanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi) vardı. Bu

  fakültede bulunan fizyoloji kürsüsünün başında da Prof.

  Dr. Kemal Cenap BERKSOY bulunuyordu. BERKSOY,

  öğrenciler için fizyoloji ders kitapları yayımladığı gibi,

  özellikle o sıralarda yeni başlayan hormon araştırmalarına

  katılarak sekretin ve adrenalin hormonlarıyla, lif sinir

  demetine ait bulgularını yabancı tıp dergilerinde

  yayımlıyordu.

 • 1933'te yapılan üniversite reformunda kürsünün başına Ord.

  Prof. Dr. Hans WINTERSTEIN (Alman asıllı olup

  sonradan Türk vatandaşlığına geçmiştir.) getirildi.

 • Ayrıca bir beşerî fizyoloji kürsüsü kurularak BERKSOY'un

  yönetimine verildi. 1946 yılında BERKSOY emekliye

  ayrılınca iki kürsü birleştirildi.

 • Fizyoloji kürsüsünü 20 yıl yöneterek fizyoloji öğretimine ve

  araştırma çalışmalarına önem veren, bu süre içinde

  yanındaki asistan ve doçentlerin yetişmesini sağlayan

  WINTERSTEIN, kurduğu tepkime teorisiyle solunumu

  düzenleme tekniğinin temellerini de atmıştır. Bu dönemin

  başında kürsüde doçent olarak Dr. Sadi IRMAK, Dr.

  Muzaffer DİLEMRE ve Dr. Hayri KALELİ görevliydiler.

  Sonraları bunlara yeni bilim adamları katıldı. Bunlardan Dr.

  Meliha TERZİOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde, Dr. Fikri

  ÖZER Ankara Tıp Fakültesinde fizyoloji profesörü olarak

  görev aldılar. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet AKÇAY ve Prof. Dr.

  Halil DERMAN, bu dönemlerde yetişmiş değerli bilim

  adamlarımızdandır.

 • II. Dünya Savaşından sonra tıp fakültelerinin sayısı

  arttıkça, fizyoloji hocalarının ve fizyoloji araştırmalarının

  sayısı da arttı. Fizyoloji kürsüleri modern araştırma

  araçlarıyla donatıldı.

 • FİZYOLOJİNİN TANIMI

  Fizyoloji terimi, Yunanca physis 'doğa’ ve logos 'bilim‘

  kelimelerinden oluşmaktadır.

  Fizyolojinin değişik tanımlarını yapmak mümkündür:

  "Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu

  görevlerin nasıl yerine getirildiğini inceleyen bilim dalıdır."

 • "Canlı varlıkların organ ve dokularının niteliklerini ve

  işlevlerini inceleyen bilim dalıdır.“

  "Organizmanın çalışmasını konu edinen bilim dalıdır.“

  "Vücudun, dolayısıyla organ ve sistemlerin görevlerini

  inceleyen bir bilim dalıdır."

 • "Canlılarda hücre, doku, organ ve sistemlerin görevlerini,

  aktiviteleri sonucunda uğradıkları değişiklikleri,

  birbirleriyle olan bağlantılarını ve fonksiyonel ilişkilerini

  araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır.“

  Fizyoloji, bu tanımlardan da anlaşıldığı üzere, tıp

  bilimlerinin neredeyse tamamıyla ilgilidir ve anatomiyle

  birlikte tıp bilimlerinin temelini oluşturur.

 • FİZYOLOJİNİN ÖNEMİ

  İnsan vücudu, mükemmel bir işleyişe ve organizasyona

  sahiptir.

  Bu mükemmel organizmanın işleyişi, en alt düzeyde, yani

  hücre düzeyinde meydana gelen birçok kimyasal olayla

  gerçekleşir

 • Vücudumuzu daha basit bir kompleks yapısı olan otomobile

  benzetelim ve bu otomobilin, çalışmadığını farz edelim.

  Otomobili onarıp çalıştırabilmek için bütün parçaları ve

  parçaların görevlerini bilmek gerekir. Bütün bunlar, bize

  arızanın yeri ve nedeni hakkında bilgi verir. Arızanın yeri

  ve nedeni bilinirse, yapılacak işlem de doğru olarak tespit

  edilir ve arıza giderilebilir. Bilmeden yapılacak bütün

  müdahalelerin boşa çıkacağı, hatta durumu daha da kötüye

  götürebileceği unutulmamalıdır.

 • Fizyoloji, insan vücudunu meydana getiren doku, organ ve

  sistemlerin görevlerini inceleyen bilimdir.

  Buna göre yukarıda verdiğimiz örnekte otomobilin

  parçalarını bilmeyi anatomi bilimine, bu parçaların

  görevlerini bilmeyiyse fizyoloji bilimine benzetebiliriz. Bu

  iki bilim dalı, birbiriyle yakın ilişki içerisindedirler ve bu

  anlamda tıbbın temelini oluşturur.

 • HOMEOSTAZİS

  İnsan vücudundaki bütün organ, sistem ve hücreler,

  mükemmel bir iş birliği, uyum ve denge içerisinde görev

  yaparlar.

  Bu yapıların böyle ahenkli bir şekilde görev yapmasıyla

  vücutta bir iç denge meydana gelir.

  Vücudun bu iç dengesine homeostazis denir. Homeostazis,

  bu yapılar tarafından belli sınırlar içerisinde ve değişmez

  bir şekilde tutulmaya çalışılır

 • Vücudumuz, hücre düzeyinde gerekli ayarlama ve

  değişiklikleri yaparak, yani içten ve dıştan gelen çeşitli

  etkilere karşı gerekli tepkileri göstererek bu dengeyi

  korumaya çalışır.

  Bu denge korunduğu sürece, yani homeostazis değişmez

  tutulduğu sürece, hayat sorunsuz olarak devam eder. Bunu

  bir Örnekle açıklayalım: Vücudumuzun belli bir sıcaklığı

  vardır. Vücudumuzu oluşturan hücrelerin normal

  fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için de bu sıcaklığın

  korunması gerekir.

 • Hava sıcaklığı normal olduğu sürece, bu yönden bir sorun

  ortaya çıkmaz. Ancak çok soğuk bir ortamda bulunduğumuz

  zaman, vücut sıcaklığının dengelenmesi gerekir. Bunun için

  yüzeyel (deri) arterler daraltılır. Böylece, buralara fazla

  kan gitmesi engellenerek sıcaklık kaybı önlenir.

 • Tersine çok sıcak ortamlarda vücut sıcaklığının düşürülmesini sağlamak için yüzeyel arterler genişletilir. Bu suretle deri bölgesine daha fazla kan gönderilerek, sıcaklığın deri yoluyla dışarıya verilmesi sağlanır. Bu mekanizma da yetmezse terleme olayı devreye girer. Bununla, sıcaklığın buharlaşma yoluyla azaltılması sağlanır. Bu örnekte de görüldüğü gibi vücudumuz, içten ve dıştan kaynaklanan bu gibi etkilere karşı gerekli cevabı vererek homeostazisi korumaya çalışmaktadır.

 • Fizyoloji bilimi sistem, organ ve hücrelerin görevlerini

  inceleyen bir bilim dalıdır. Böyle olması nedeniyle de tüm

  sağlık personeli tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi

  gereken konuları kapsamaktadır.