futura 028

Click here to load reader

Post on 26-Sep-2015

71 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Futura 028 sf

TRANSCRIPT

 • LJ UBITEU I SF& F LITERATURE:va asopis FUTURA nudi vam iznimno povoljnu mogunost pretplate, te nekoliko pogodnosti koje slijede iskljuivo pretplatnicima kao npr.: svoj primjerak FUTURE dobivate prije nego to se pojavi u prodaji na kioscima, povlatene cijene kod kupovine knjiga u izdanju FUTURE, a vjerujte smislit emo ih jo....

  PRETPLATITE SE I UTEDITE

  35% ODPRODAJNE CIJENE NA NOVINSKOM KIOSKU

  PRETPLATA:6 B R O JE V A -K U N A 6 6 ,-

  12 B R O JE V A -K U N A 1 3 2 ,-

  Uplatu izvriti opom ili posebnom uplatnicom ZAP na iro raun 3 0 1 0 1 -6 0 1 -1 5 7 1 8 1 , poziv na broj 9 901 .

  Kopiju uplatnice aliite zajedno s ispunjenim kuponom na adresu: BAKAL d.o.o., Bosanska 10, 4 1 0 0 0 ZAGREB.

  F U T U R A

  | - - |1 PRETPLATNI KUPON 1

  Ime i prezime:

  Adresa:

  Grad:

  Pretplaujem se na: ^ 6 12 brojeva FUTURE

 • Ukoliko ste propustili neki od ve objavljenih brojeva FUTURE, ovo je prava prigoda da ih nabavite.Narueni stari brojevi FUTURE isporuuju se pouzeem (otkupnina) po cijeni od 11,00 KUNA po primjerku + PTT trokovi.

  Telefonske narudbe: 01/579-877

  2 F U T U R A

 • FUTURAmjesenik za znanstvenu beletristiku i fantastiku

  Godite IV broj 2 VELJAA 1995.UKUPNI BROJ: 28 ISSN 1330-5115

  NAKLADNIK Bakal d.o.o..Bosanska 10, 41000 Zagreb Tel. 041/579-877

  Za nakladnika: ODGOVORNI UREDNIK Krsto A. MauraniUrednikov naslov:Slavonska 1,41430 SAMOBOR

  Ureuje redakcijski kolegijNaslov ureda:Bosanska 10, Zagreb

  TISAK: TAR

 • UVODNIKtovani Futuriari:

  Meu raznim sugestijama o izgledu i sadraju FUTURE o kojima itam u vaim pismima (hvala vam) tu i tamo sefionavlja i ova: A zato ne biste raspisali natjeaj za domae pripovijetke? (U jednome pismu je ak pisalo, da p ro s t ite , konkurs .)

  Nekako je u raskoraku s mojim pojmovima o lijenosti vie pojedinano odgovarati uvijek isto na tu sugestiju, pa evo, ovako javno:

  Nije li FUTURA ve sama po sebi natjeaj za domae pripovijetke (bar poslije 6. broja)? Vi piete, aljete, FUTURIN iri sastavljen od mene ocjenjuje, pa nagraeni naslovi osvanu tiskani u FUTURI. Kud hoete bolji natjeaj (da p ro s tite , konkurs)?

  tovie, tu ima jo jedan natjeaj, takoer otvoren stalno, samo je tu nagrada neto drugaija jednom je godinje, za samo jednu pripovijetku, a sastoji se od slave (koju potvruje plaketa koju dobitnik nosi doma, i dobitnikovo ime urezano u onaj drveni panj na kome stoji ona divovska plehnata pepeljara , kako u SFeri tepaju nagradi SFera").

  Kad je ve o tome rije, izgleda da u naoj esefinoj javnosti vlada mitkoncepcija tj. nesporazum, kako je ta SFera SFerina interna, privatna prija. Netono! SFera je vie neto kao Cro-Hugo (ili, da ne amerikanimo, Hr-Hugo), jer predlagati ( nominirati) dobitnike ima pravo svatko! (vidi Bogdaj vei kup u F27). tovie, u SFeri bi bili najsretniji kad bi im svoje nominacije poslalo m n o g o s to tin a esefiara. Hajde, ljudi, ne sramite se, piite SFeri, javite svoje favorite! (Adresa u F27.) Posebno javite koji domai fanzin smatrate najboljim.

  Nu, dobro, htio sam rei, uz gore reeno, kakvoga bi imalo smisla otvarati jo jedan natjeaj (da p ro s t ite , konkurs)...?

  S time u vezi, da ne kaem time u svezi i glede toga, htio bih jo neto rei tj. odgovoriti. Tuitamo se netko udi to se toliko trudim da o esefu govorim kao o zajednici, da ne kaem klapi (u smislu Bogdaj vei kup), to toliko insistiram na konvencijama, fanzinima, i tim stvarima.

  Sad, na stranu to je i inae uobiajeno da hobisti trae drutvo sebi slinih (pa tako ribii vole voditi svoje ribike razgovore, filatelisti svoje filatelistike a esperantisti svoje esperantistike), esefiari, budui elita (vidi F23), tu su jo intenzivniji.

  4 F U T U R A

 • Evo, nedavno se u Kutini okupilo 100 i vie domaih i gostiju iz Gare- nice, Osijeka i Zagreba da tijekom dva dana K u tik o n a '75 - A lie n F e ta u tamonjem Narodnom sveuilitu gledaju filmove, igraju igre, sluaju glazbu, predstavljaju svoje fanzine i nakladnike pothvate (napr. Zagreb 2004), svoje klubove (kutinska SFinga, osjeka Gea, zagrebaka SFera), govore predavanja (ubai, Trupeljak, Macan, Rastovac, Penjin) i uope, uz fino domae vino provedu ugodno vrijeme daleko od civila .

  Ha, to je to! Svaki se esefiar u svakodnevnom ivotu kree u moru civila koji ne razumiju njegov hobi, ude mu se, katkada i preziru. I tu, kako bi rekao Aahz, ima jedna pria.

  Danas je esef respektabilna literatura. Ako nita drugo, u Americi se neke esef-knjige prodaju u milijun primjeraka, a to je tamo svakako temelj za respektabilnost!

  Donedavno nije bilo tako. Esefiari su trgali nastavnice s A s to u n d in g a i A m a z in g a kako im se okolina ne bi podsmjehivala na tivu, a pisci su bjeali u pseudonime. Pa bi esefiari, umorni od svakodnevne trke za novcem, natezanja s punicom i civilnom okolinom, i uope tegobama realnog" ivota, pobjegli od svega toga (eng. gef a w a y f ro m if all) u prijateljsku atmosferu istomiljenika s kojima se razumiju (tj. u esef- fa n - d o m : fanzine, konvencije, i te stvari). To su zvali gafia .

  S vremenom se dogodila udna stvar: kako je esef stekao respektabilnost pa se pripadanje anru vie nije skrivalo, a istovremeno je enor- mno nabujao fandom i fanovanje , neki su pretjerali pa im je poeo trpjeti civilni ivot. Pa se postupak dolaenja k pameti (distanciranje od fanovskih aktivnosti) poeo nazivati istom frazom, g a fia (naki: post). Glagol je gafiate ( postiti). (Kao, napr. Bruno: vidi Bookshop, F26.)

  Eh, ovime sam donekle ispunio obeanje iz F25 i F26, da u brucoima rastumaiti neke argonske rijei kojima se nabacuju esefini veterani .

  Evo jo jedne:

  Kad se mnogo ljudi bavi nekom zanimacijom dogodit e se raslojavanje. Pa e tako nekoga vie zanimati filmovi, nekoga prva izdanja slavnih romana, nekoga igranje Role-Playing-Games, a nekoga pak filk .

  Posebna su pria oni koji vole o rg a n iz ira ti. (Nema veze to, glavno da se organizira.) Ti su ljudi silno dosadni svojoj okolini jer svaki suvisli razgovor skreu na razglabanje o problemima organiziranja konvencija, o statutima, o pravilnicima za dodjeljivanje nagrada, i tome slino.

  S druge strane, jasno je da ba o njima ovisi hoe li uope biti konvencija, i kakve e one biti. Pa su takve o rg a n iz a to re obini fanovi poeli nazivati s e c re t m a s te rs o f ia n d o m (naki: tajni gazde fandoma, tj.

  F U T U R A 5

 • neto kao mafija). SMOFovi su pak prihvatili tu etiketu, pa se danas ak svake godine redovito odrava SMOFcon: konvencija s temom organiziranja konvencija.

  Aha, filk. Uzmete poznatu melodiju, smislite novi, esefini tekst, to pjevate zborno ili pojedinano, a k a p e la ili uz gitaru, i dobili ste filk . U SFeri djeluje vrlo zduna grupa filke ra , imaju nekoliko uvoznih pjesmarica (debele knjige velikoga formata!), a smislili su i hrpu domaih, originalnih tekstova. Ako vas zanima pjevanje, potraite ih na SFerakonu pa uivajte!

  BOO je Buljo-Oko-udovite . Gledajui kako na naslovnicama esef asopisa svakakva udovita obgrljuju vritee i otimajue se vie-manje raz-odjevene djeve (premda nije jasno kako se to vanzemaljska udovita uvijek doepavaju ba mlaahnih, dugonogih, o b lik o v a n ih djeva koje usput jo, kao sluajno, i oskudijevaju odjeom kako im samo uspijeva promaiti kojugod damu u n a jb o ljim g o d in a m a ! a to bi etveroruno Ijuskavo, krgavo, stvorenje s Prxwyxa uope moglo vidjeti poeljnoga u stvorenju s drugoga planeta!) c iv ili imaju festival rugajui se esefovcima kako itaju ro t literaturu. A esefovci, kakvi ve jesu, okrenue stvar na alu i skovae frazu B u g -E y e d M o n s te r. SFera je takvoga BOa onomad metnuia u svoj amblem, pa je to sada Boko.

  Evo, tako, danas sam, za promjenu, vrlo edukativan. ivio FIAWOL, dolje FIJAGH.

  Oprostite mi ako sam bio dosadan,bio mi je festival avrljati s vama,

  srdaan pozdrav, i daj vam Bog zdravlja a Majka Boja Bistrika penez,

  Ka Maurani

  BOGDAJ VEI KUPKALENDAR KONVENCIJA

  WORLD HORROR CON. 2-5. oujak 1995. Sheraton Colony Square Hotel, Atlanta, Georgia, USA. Upad US$75.

  In fo : World Horror Con, P.O. Box 148, Clarkston GA 30021-0148, USA. CONFABULATION (Eastercon 95). Uskrnji vikend, 14-17. travanj

  1995. Britannia International Hotel, London Docklands, Engleska. Upad 25.

  6 F U T U R A

 • In fo : Skiffy Travel, Slavonska 1, 41430 Samobor.

  FREICON (najvanija njemaka konvencija). 29-30. travanj 1995. Freiburg im Breisgau.

  In fo : FreiCon eV., c/o Thomas Schmidt, Carl-Kistner Strae 3, 79115 Freiburg i Br., Deutschland, tel. 99-49*761*47-527.

  SFERAKON 95. 5-7. svibanj 1995. ETF (E le k tro - te h n l k i fa k u lte t, U n ska 3, i K S E T ) , Zagreb. Najlui trodnevni non-stop tulum 1995 u Zagrebu. Filmovi, video, igre na ploi i zaslonu, kviz, sajmite frike i rabljene literature, S F e ra l T ribu ne , lajaonica, slavni gosti, nagrade SFera , cuga, itd. lanarina 40 kuna, na ulazu skuplje, jednodnevni ulaz 20 kuna. Maskiranima popust.

  In fo : Bojana Saer, Vlaka 62, 41000 Zagreb: 01*444-459. ODMAH SE JAVITE!

  FRANCON (frankofonska konvencija 95). 27-30. travanj 1995. Mai- son d Ailleurs, Yverdon les Bains, vicarska. lanarina SFR 50 do 15. rujna 1994, poslije SFR 75.

  In fo : Francon 95, c/o Amis de la Maison dAilleurs, Case postale 74, CH 1400 Yverdon les Bains, Suisse.

  INTERSECTION. 53rd World SF&F Convention (WorldCon). 24-28. kolovoz 1995. Hotel Central, Glasgow, kotska. (To e biti i Eurocon 95.) Upad 10 do 31 . svibnja (n a ro it i p o p u s t za H rva tsku !), plativo u Kunama (100 kuna) kod zastupnika za Hrvatsku.

  In fo : Skiffy Travel. Priutite si deset dana nezaboravnih dogodovtina (Loch Ness!) za nevelike novce.

  Eurocon 1995 bit e u sklopu Intersectiona.AMPERSAND 95 (jesenska p u rg e r