futbolda vuruŞ teknİklerİ

of 43 /43
FUTBOLDA VURUŞ FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN HAZIRLAYAN CÜNEYT ÇELEBİ CÜNEYT ÇELEBİ

Author: lavada

Post on 21-Mar-2016

354 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ. HAZIRLAYAN CÜNEYT ÇELEBİ. 1.AYAK İLE YAPILAN VURUŞLAR A: AYAK İÇ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR B : AYAK İÇ ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR C : AYAK ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR D: AYAK ÜST_DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR E : AYAK DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

FUTBOLDA VURUŞ FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİTEKNİKLERİ

HAZIRLAYANHAZIRLAYANCÜNEYT ÇELEBİCÜNEYT ÇELEBİ

Page 2: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

1.AYAK İLE YAPILAN VURUŞLAR1.AYAK İLE YAPILAN VURUŞLAR A: A: AYAK İÇ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLARAYAK İÇ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR BB: AYAK İÇ ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR: AYAK İÇ ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR CC: AYAK ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR: AYAK ÜST KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR D:D: AYAK ÜST_DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR AYAK ÜST_DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR EE: AYAK DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR: AYAK DIŞ KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR F:F: AYAKUCU İLE YAPILAN VURUŞLAR AYAKUCU İLE YAPILAN VURUŞLAR G:G: DİZ İLE YAPILAN VURUŞLAR DİZ İLE YAPILAN VURUŞLAR H:H: AYAK TOPUĞU İLE YAPILAN VURUŞLAR AYAK TOPUĞU İLE YAPILAN VURUŞLAR 2.KAFA İLE YAPILAN VURUŞLAR2.KAFA İLE YAPILAN VURUŞLAR 3.GÖĞÜS İLE YAPILAN VURUŞLAR3.GÖĞÜS İLE YAPILAN VURUŞLAR 4.OMUZ4.OMUZ İLE YAPILAN VURUŞLARİLE YAPILAN VURUŞLAR

Page 3: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

1.AYAK İLE YAPILAN VURUŞLAR1.AYAK İLE YAPILAN VURUŞLAR

AA: AYAK İÇİ VURUŞ TEKNİĞİ: AYAK İÇİ VURUŞ TEKNİĞİ::Ayak baş parmağının dip kısmı ile topuk ve ayak bileği Ayak baş parmağının dip kısmı ile topuk ve ayak bileği üçgeni arasında oluşan yüzeyle topa yapılan vuruştur.üçgeni arasında oluşan yüzeyle topa yapılan vuruştur.Ayak içi ile, vuruşlarda top ile temas etmesi gereken Ayak içi ile, vuruşlarda top ile temas etmesi gereken yüzey; ayak baş parmağı eklem başlangıcı ve bilek yüzey; ayak baş parmağı eklem başlangıcı ve bilek ekleminin altından başlayarak topuğa kadar uzanan iç ekleminin altından başlayarak topuğa kadar uzanan iç bükey yapılı alan ile sınırlandırılır.bükey yapılı alan ile sınırlandırılır.Topa doğru hafif yanal bir durumda ve düz bir doğrultu Topa doğru hafif yanal bir durumda ve düz bir doğrultu üzerinde hareket edilerek yaklaşılmalıdır. Destek üzerinde hareket edilerek yaklaşılmalıdır. Destek ayağının vuruş yönünü gösterir bir biçimde ayağının vuruş yönünü gösterir bir biçimde konuşlandırıldığı son aşamada; vuruş bacağı bağlantılı bir konuşlandırıldığı son aşamada; vuruş bacağı bağlantılı bir kurgu ile diz ve ayak bilek denklemler dışa dönük kurgu ile diz ve ayak bilek denklemler dışa dönük durumlarda, kalça ekleminden salınarak top yönünde durumlarda, kalça ekleminden salınarak top yönünde hareket ettirilmelidir; vuruş eylemi ayak iç yüzeyi hareket ettirilmelidir; vuruş eylemi ayak iç yüzeyi kullanılarak gerçekleşmektedir.kullanılarak gerçekleşmektedir.

Page 4: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Vuruş anında, bilek eklem bölgesindeki gerginlik Vuruş anında, bilek eklem bölgesindeki gerginlik arttırılmalı ve dışa dönük yatay konum korunmalıdır; vuruş arttırılmalı ve dışa dönük yatay konum korunmalıdır; vuruş ayağının topa karşı yöneliminde yer ile topuk arası mesafe ayağının topa karşı yöneliminde yer ile topuk arası mesafe yaklaşık 6-7,5 cm olmalı, ayak uç bölümü topuk bölgesine yaklaşık 6-7,5 cm olmalı, ayak uç bölümü topuk bölgesine oranla daha yüksek bir durumda tutulmalıdır.oranla daha yüksek bir durumda tutulmalıdır.Topa, ister sabit ister hareketli olsun, uygun hafif koşu Topa, ister sabit ister hareketli olsun, uygun hafif koşu ritmiyle düz olarak (dik açı) gelinir. Topa yakın koşmaların ritmiyle düz olarak (dik açı) gelinir. Topa yakın koşmaların 3-4 metreden daha uzak olmaması gerekir. Destek ayağı, 3-4 metreden daha uzak olmaması gerekir. Destek ayağı, topun bir ayak genişliğinde (10-15cm) mesafe ile topun topun bir ayak genişliğinde (10-15cm) mesafe ile topun yanına getirilir. Vücut ağırlığı hafifçe dizden bükülen yanına getirilir. Vücut ağırlığı hafifçe dizden bükülen destek ayağı üzerinde olup, ayak ucu hedefi destek ayağı üzerinde olup, ayak ucu hedefi göstermektedir. Vuruş ayağı dizden hafif bir şekilde göstermektedir. Vuruş ayağı dizden hafif bir şekilde bükülür. Ayak geriden gelirken ve kalçadan dışa doğru 90 bükülür. Ayak geriden gelirken ve kalçadan dışa doğru 90 derece çevrilirken ayak içi hedefi gösterir. Ayak ucu derece çevrilirken ayak içi hedefi gösterir. Ayak ucu hafifçe kalkmış durumda bilek sabit hale getirilir. Vücut hafifçe kalkmış durumda bilek sabit hale getirilir. Vücut hafif öne doğru eğik olup, kolların biri önde ve hafifçe hafif öne doğru eğik olup, kolların biri önde ve hafifçe dirsekten bükülü, diğeri yanda dengeyi sağlayacak dirsekten bükülü, diğeri yanda dengeyi sağlayacak durumdadır. Ayak topa vurduktan sonra, vuruş ayağı durumdadır. Ayak topa vurduktan sonra, vuruş ayağı salınıma devam eder ve vücut hafifçe geriye doğru salınıma devam eder ve vücut hafifçe geriye doğru bükülür.bükülür.

Page 5: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Havadan gelen toplarda ayağın içiyle yapılan vuruşlarda Havadan gelen toplarda ayağın içiyle yapılan vuruşlarda teknik şöyledir:teknik şöyledir:

Vuruş yapan ayağın dizi bükülerek, ayak en dengeli pozisyon Vuruş yapan ayağın dizi bükülerek, ayak en dengeli pozisyon yüksekliğinde kalçadan dışa doğru döndürülerek topla temas eder. yüksekliğinde kalçadan dışa doğru döndürülerek topla temas eder. Burada ayak çok fazla kaldırılarak oyun kuralarını ihlal edecek şekilde Burada ayak çok fazla kaldırılarak oyun kuralarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. Ayak salınımının kalçadan başlama şekli, topa temas olmamalıdır. Ayak salınımının kalçadan başlama şekli, topa temas edilecek yüzey, kolların durumu, yerden yapılan ayağın içiyle yapılan edilecek yüzey, kolların durumu, yerden yapılan ayağın içiyle yapılan vuruş tekniği gibidir.vuruş tekniği gibidir.Destek ayağı, topa yaklaşma eylemini izleyen son aşamada, ayak ucu Destek ayağı, topa yaklaşma eylemini izleyen son aşamada, ayak ucu vuruş yönünü gösterir bir durumda topun yanal gerisine vuruş yönünü gösterir bir durumda topun yanal gerisine konuşlandırılmalıdır; izleyen aşamada ise ayak bilek ekleminden konuşlandırılmalıdır; izleyen aşamada ise ayak bilek ekleminden gergin bir durumda, denge sağlayıcı bir işlevi yerine getirmeye gergin bir durumda, denge sağlayıcı bir işlevi yerine getirmeye yönelik olarak hareket ettirilmelidir.yönelik olarak hareket ettirilmelidir.Vuruş bacağı topa karşı kalçadan salınarak yönlenmeli; vuruş eylemini Vuruş bacağı topa karşı kalçadan salınarak yönlenmeli; vuruş eylemini izleyen aşamada bacak vuruş yönünde gevşeyerek salınmalıdır.izleyen aşamada bacak vuruş yönünde gevşeyerek salınmalıdır.Topa vuruş anında; vücut üst bölümü dik ve hafif geriye yatık bir Topa vuruş anında; vücut üst bölümü dik ve hafif geriye yatık bir durumda olmalı kollar ise yanlarda bir önceki durumlarını korur durumda olmalı kollar ise yanlarda bir önceki durumlarını korur biçimlerde hafif gergin bir konumda tutulmalıdır. Etkili bir vuruş biçimlerde hafif gergin bir konumda tutulmalıdır. Etkili bir vuruş tekniğinde ise; vuruş ayağına uzak olan kol ön ileri, yakın olan kol ise tekniğinde ise; vuruş ayağına uzak olan kol ön ileri, yakın olan kol ise yanal konumda geriye, çaprazlama hareket eder biçimde salınmalıdır.yanal konumda geriye, çaprazlama hareket eder biçimde salınmalıdır.

Page 6: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Vuruş Tekniğinin Futbolda Kullanıldığı YerlerAyak İçi Vuruş Tekniğinin Futbolda Kullanıldığı YerlerSahanın her yerinde kullanılan ve kısa mesafe yapılan Sahanın her yerinde kullanılan ve kısa mesafe yapılan isabetli şutlarda etkisi büyük olan bu vuruşun üzerinde isabetli şutlarda etkisi büyük olan bu vuruşun üzerinde önemle durmak gerekir. Ayak içi vuruş, özellikle isabetli pas önemle durmak gerekir. Ayak içi vuruş, özellikle isabetli pas atmada kullanılır. Yavaş olarak uygulandığından, şut atma atmada kullanılır. Yavaş olarak uygulandığından, şut atma yerine , daha çok pas verme ve plase vuruşlarda kullanılır. yerine , daha çok pas verme ve plase vuruşlarda kullanılır. Vuruş alanı geniş olduğundan, kaleye yakın yerlerde emin bir Vuruş alanı geniş olduğundan, kaleye yakın yerlerde emin bir şekilde gol atabilmek için de çok elverişli bir vuruştur. Yine şekilde gol atabilmek için de çok elverişli bir vuruştur. Yine dar alanda yapılan kombine oyunlarda; örneğin duvar dar alanda yapılan kombine oyunlarda; örneğin duvar pasında kullanılır. pasında kullanılır. Yüksekten gelen veya sıçrayan Yüksekten gelen veya sıçrayan toplarda ayağı içi ile ölçülü bir şekilde vole vurulup, top toplarda ayağı içi ile ölçülü bir şekilde vole vurulup, top amaçlanan hedefe ulaştırılırken de kullanılan bir vuruş amaçlanan hedefe ulaştırılırken de kullanılan bir vuruş şeklidir. Bunların yanında, ayak içi vuruş uzun paslaşmalarda şeklidir. Bunların yanında, ayak içi vuruş uzun paslaşmalarda ve kaleye uzaktan atılan sert şutlarda kullanılmaz.ve kaleye uzaktan atılan sert şutlarda kullanılmaz.Ayak içi ile yapılan vuruşta bir takım dezavantajlar da Ayak içi ile yapılan vuruşta bir takım dezavantajlar da vardır.Futbolcunun topa vurmak için aldığı pozisyonda rakip, vardır.Futbolcunun topa vurmak için aldığı pozisyonda rakip, topun gideceği yönü sezip topu alabilir. Yine, futbolcu topun gideceği yönü sezip topu alabilir. Yine, futbolcu hareket ve koşu halinde iken, ayağı yatay ekseni öne doğru hareket ve koşu halinde iken, ayağı yatay ekseni öne doğru doğrulur. Bu ise, futbolcunun iç vuruş yapabilmesi için doğrulur. Bu ise, futbolcunun iç vuruş yapabilmesi için ayağını diğer bir yöne çevirmesini gerektirir ve koşma ayağını diğer bir yöne çevirmesini gerektirir ve koşma ritminin azalmasına yol açar. Bunlar ise futbolcunun hareket ritminin azalmasına yol açar. Bunlar ise futbolcunun hareket yeteneğini azaltır.yeteneğini azaltır.

Page 7: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Vuruş Tekniğinde Dikkat Edilecek Ayak İçi Vuruş Tekniğinde Dikkat Edilecek HususlarHususlar

-Uygun bir koşu ritmi olmalı-Uygun bir koşu ritmi olmalı-Vücut ağırlığı, topa vuracak bacağa zamanında -Vücut ağırlığı, topa vuracak bacağa zamanında yüklenmeliyüklenmeli-Destek ayağının topun 10-15 cm yanına konulmalı -Destek ayağının topun 10-15 cm yanına konulmalı hedefi göstermelihedefi göstermeli-Yaklaşım açısı iyi ayarlanmalı-Yaklaşım açısı iyi ayarlanmalı-Topa vuracak bacak ve ayak kalçadan yeterince -Topa vuracak bacak ve ayak kalçadan yeterince dışa doğru çevrilmelidışa doğru çevrilmeli-Diz ve ayak bileği yeterince sıkılmalı-Diz ve ayak bileği yeterince sıkılmalı-Topa, uygun geniş temas yüzeyi ile vurulmalı-Topa, uygun geniş temas yüzeyi ile vurulmalı-Hareket akıcı bir şekilde yapılmalı-Hareket akıcı bir şekilde yapılmalı-Gövde vuruş anında geride kalmamalı-Gövde vuruş anında geride kalmamalı-Vuruştan sonra ayağın salınımı devam devam -Vuruştan sonra ayağın salınımı devam devam etmelietmeli-Vuruş anında vücut pas atılacak yöne çevrilmelidir.-Vuruş anında vücut pas atılacak yöne çevrilmelidir.

Page 8: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi İle Yapılan Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek Ayak İçi İle Yapılan Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek HatalarHatalar

-Uygun olmayan koşu ritmi-Uygun olmayan koşu ritmi-Vücut ağırlığının topa vuracak bacağa çok erken -Vücut ağırlığının topa vuracak bacağa çok erken yüklenmesiyüklenmesi-Destek ayağının yanlış açıyla topun yanına konulması ve -Destek ayağının yanlış açıyla topun yanına konulması ve hedefi göstermesihedefi göstermesi-Yaklaşım açısının ayarlanamaması-Yaklaşım açısının ayarlanamaması-Topa vuracak bacağın ve ayağın kalçadan yeterince dışa -Topa vuracak bacağın ve ayağın kalçadan yeterince dışa doğru çevrilmemesidoğru çevrilmemesi-Dizin ve ayak bileğinin yeterince sıkılmaması-Dizin ve ayak bileğinin yeterince sıkılmaması-Topa uygun geniş temas yüzeyi ile vurulmaması-Topa uygun geniş temas yüzeyi ile vurulmaması-Hareketin akıcı bir şekilde değil, kesik kesik yapılması-Hareketin akıcı bir şekilde değil, kesik kesik yapılması-Gövdenin vuruş anında geride kalması-Gövdenin vuruş anında geride kalması-Vuruştan sonra ayağın salınımına devam etmemesi-Vuruştan sonra ayağın salınımına devam etmemesi-Vuruş anında vücudun pas atılacak yöne -Vuruş anında vücudun pas atılacak yöne çevrilmemesidir.çevrilmemesidir.

Page 9: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Vuruş İle İlgili Örnek ÇalışmalarAyak İçi Vuruş İle İlgili Örnek Çalışmalar

1.Tekniğin topsuz olarak uygulanması1.Tekniğin topsuz olarak uygulanması2.İki eş, bir topla karşılıklı olarak beş altı metre 2.İki eş, bir topla karşılıklı olarak beş altı metre mesafede dururlarmesafede dururlar a. Duran topla paslaşmaa. Duran topla paslaşma b. Hareketli topla paslaşmab. Hareketli topla paslaşma c. İki oyuncunun birbirine yaklaşıp uzaklaşarak, topu c. İki oyuncunun birbirine yaklaşıp uzaklaşarak, topu kontrol ederek veya direkt kontrol ederek veya direkt olarak paslaşması olarak paslaşması3.Üç kişi ile topu yerden ve elle atarak havadan 3.Üç kişi ile topu yerden ve elle atarak havadan ayağın içiyle yapılan vuruşla paslaşmaayağın içiyle yapılan vuruşla paslaşma4.Yerden ve havadan paslaşılarak, her iki yönden 4.Yerden ve havadan paslaşılarak, her iki yönden üçerli gruplarla yapılan üçgen üçerli gruplarla yapılan üçgen çalışma çalışma5.Üç kişiyle yapılan paralel koşu esnasında paslaşma5.Üç kişiyle yapılan paralel koşu esnasında paslaşma6.Oyuncular pas attığı grubun arkasına deplasman 6.Oyuncular pas attığı grubun arkasına deplasman yaparak çalışırlar.yaparak çalışırlar.7.Hareket halinde iken ortadaki eşle paslaşma.7.Hareket halinde iken ortadaki eşle paslaşma.

Page 10: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

B: AYAK İÇ ÜSTÜ İLE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİB: AYAK İÇ ÜSTÜ İLE YAPILAN VURUŞ TEKNİĞİ::

Ayak baş parmağının dip kısmı ile ayak bileğinin iç kısmı Ayak baş parmağının dip kısmı ile ayak bileğinin iç kısmı veya daha açık bir ifadeyle; ayak baş parmak kökü ile veya daha açık bir ifadeyle; ayak baş parmak kökü ile ayak bileği kıvrımı arasındaki bölüm ile yapılan vuruşturayak bileği kıvrımı arasındaki bölüm ile yapılan vuruştur Topa 45 derecelik bir yaklaşım açısıyla yaklaşılır. Topa 45 derecelik bir yaklaşım açısıyla yaklaşılır. Destek ayağı topun 25-30 cm yanında ve gerisinde, hafif Destek ayağı topun 25-30 cm yanında ve gerisinde, hafif bükülü durumdadır. Vuruş bacağı kalçadan bir salınım bükülü durumdadır. Vuruş bacağı kalçadan bir salınım hareketi ile topa yaklaşırken, ayak bileği ve parmak uçları hareketi ile topa yaklaşırken, ayak bileği ve parmak uçları hafif yere doğrudur. Vuruş ayak baş parmak kökü ile ayak hafif yere doğrudur. Vuruş ayak baş parmak kökü ile ayak bileği kıvrımı arasındaki bölüm ile yapılır. Atılmak bileği kıvrımı arasındaki bölüm ile yapılır. Atılmak istenilen mesafeye göre topun altına veya üstüne istenilen mesafeye göre topun altına veya üstüne vurulabilir. Falsolu vuruşlarda topun dış tarafına ve vurulabilir. Falsolu vuruşlarda topun dış tarafına ve merkeze yakın bölümüne vurmak daha avantajlıdır.merkeze yakın bölümüne vurmak daha avantajlıdır.Topa karşı, yanal bir konumda kavisli bir doğrultu Topa karşı, yanal bir konumda kavisli bir doğrultu üzerinde yönlenilerek yaklaşılmalı, topa yaklaşım üzerinde yönlenilerek yaklaşılmalı, topa yaklaşım doğrultusu, topun gideceği yön doğrultusuna 40 doğrultusu, topun gideceği yön doğrultusuna 40 dereceden fazla bir açı oluşturmamalıdır.dereceden fazla bir açı oluşturmamalıdır.

Page 11: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Futbolda Kullanıldığı YerlerFutbolda Kullanıldığı Yerler::Ayağın iç üstü ile yapılan vuruş tekniği, Ayağın iç üstü ile yapılan vuruş tekniği,

savunmadan geniş alanlara açılmada, orta saha savunmadan geniş alanlara açılmada, orta saha oyuncularının hücum oyunu kurmalarında, kenar oyuncularının hücum oyunu kurmalarında, kenar çizgilerinden yapılan ortalarda, korner atışlarında, çizgilerinden yapılan ortalarda, korner atışlarında, serbest vuruşlarda ve kaleye şut atmada kullanılır. serbest vuruşlarda ve kaleye şut atmada kullanılır. Bu teknik, özellikle topu falsolu kullanarak hücumları Bu teknik, özellikle topu falsolu kullanarak hücumları daha da etkili bir hale getirmekte, suruma göre topu ya daha da etkili bir hale getirmekte, suruma göre topu ya yarı yada tam kavisli olarak hassa bir şekilde rakip ceza yarı yada tam kavisli olarak hassa bir şekilde rakip ceza sahasına ortalamakta büyük yarar sağlar.sahasına ortalamakta büyük yarar sağlar. Bu tekniğin en büyük avantajlarından bir tanesi Bu tekniğin en büyük avantajlarından bir tanesi de oyuncuların sakatlanmasını önleyen bir teknik de oyuncuların sakatlanmasını önleyen bir teknik olmasıdır. Fakat, isabetsiz yüzdesi düşük olduğundan olmasıdır. Fakat, isabetsiz yüzdesi düşük olduğundan bu teknik, kısa, yerden ve direkt paslarda pek bu teknik, kısa, yerden ve direkt paslarda pek kullanılmaz. Bu tekniğin kullanılmasındaki amaç; oyun kullanılmaz. Bu tekniğin kullanılmasındaki amaç; oyun içerisinde sabit veya hareket halindeki oyuncunun içerisinde sabit veya hareket halindeki oyuncunun duran ya da hareketli topu uzak hedeflere isabetli duran ya da hareketli topu uzak hedeflere isabetli şekilde atmasıdır.şekilde atmasıdır.

Page 12: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Üst Vuruşta Dikkat Edilecek Ayak İçi Üst Vuruşta Dikkat Edilecek HususlarHususlar

-Topa yaklaşım açısı doğru olmalı-Topa yaklaşım açısı doğru olmalı-Destek bacağı dizden bükülmeli-Destek bacağı dizden bükülmeli-Destek ayağı topa uygun uzaklıkta olmalı-Destek ayağı topa uygun uzaklıkta olmalı-Kaslar ve eklemler, vuruş anında sıkılmalı-Kaslar ve eklemler, vuruş anında sıkılmalı-Topa uygun vuruş yüzeyi ile temas edilemeli-Topa uygun vuruş yüzeyi ile temas edilemeli-Hareket akışı iyi bir şekilde yapılmalı-Hareket akışı iyi bir şekilde yapılmalı-Vuruş anında vücut, öne fazla eğilmemelidir.-Vuruş anında vücut, öne fazla eğilmemelidir.

Page 13: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Üst Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek Ayak İçi Üst Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek HatalarHatalar

-Topa yaklaşım açısının normalden çok farklılık -Topa yaklaşım açısının normalden çok farklılık göstermesigöstermesi-Destek bacağının dizden bükülmemesi-Destek bacağının dizden bükülmemesi-Hedefin uzağına göre ayağın topa vuruş -Hedefin uzağına göre ayağın topa vuruş noktasının ayarlanamamasınoktasının ayarlanamaması-Destek ayağının çok ileri gitmesi veya geride -Destek ayağının çok ileri gitmesi veya geride kalmasıkalması-Vuruş ayağının, dışa az yada fazla döndürülmesi-Vuruş ayağının, dışa az yada fazla döndürülmesi-Kas ve eklemlerin vuruş anında sıkılmaması-Kas ve eklemlerin vuruş anında sıkılmaması-Topa uygun vuruş yüzeyi ile temas edilmemesi-Topa uygun vuruş yüzeyi ile temas edilmemesi-Hareket akışının iyi bir şekilde yapılmaması-Hareket akışının iyi bir şekilde yapılmaması-Vuruş anında vücudun öne fazla eğilmesidir.-Vuruş anında vücudun öne fazla eğilmesidir.

Page 14: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak İçi Üst Vuruş İle İlgili Örnek ÇalışmalarAyak İçi Üst Vuruş İle İlgili Örnek Çalışmalar-Hareketi topsuz, hayali olarak uygulama-Hareketi topsuz, hayali olarak uygulama-İki kişide bir top olmak üzere 10-15 metrelik mesafede;-İki kişide bir top olmak üzere 10-15 metrelik mesafede; a)Durarak ve stop pasla eşin göğsüne topu isabet a)Durarak ve stop pasla eşin göğsüne topu isabet ettirmeye çalışarak paslaşma,ettirmeye çalışarak paslaşma, b)Hareketli olarak direkt paslaşmab)Hareketli olarak direkt paslaşma-Sahanın zemininde işaretlenmiş bölgelere, belli -Sahanın zemininde işaretlenmiş bölgelere, belli mesafeden ayağın iç üstü ile vuruşlarmesafeden ayağın iç üstü ile vuruşlar-Ortadaki eşin üzerinden, sağından ve solundan -Ortadaki eşin üzerinden, sağından ve solundan paslaşmapaslaşma-İki topla çapraz paylaşma yapıp, gruptan gruba yer -İki topla çapraz paylaşma yapıp, gruptan gruba yer değiştirmedeğiştirme-Kale çizgisi ile ceza sahası çizgilerinin kesiştiği -Kale çizgisi ile ceza sahası çizgilerinin kesiştiği noktalardan kaleye gol atmanoktalardan kaleye gol atma-Kale direğine topu isabet ettirme yarışması-Kale direğine topu isabet ettirme yarışması

Page 15: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

C: AYAK ÜSTÜ İLE VURUŞ TEKNİĞİC: AYAK ÜSTÜ İLE VURUŞ TEKNİĞİ::Ayağın üst kısmı(ayakkabı bağcıklarının olduğu kısım) ile Ayağın üst kısmı(ayakkabı bağcıklarının olduğu kısım) ile yapılan vuruştur. Topa 6-7 metrelik bir mesafeden kısa yapılan vuruştur. Topa 6-7 metrelik bir mesafeden kısa adımlarla düz koşu ile gelinir. Vuruştan önce son adım adımlarla düz koşu ile gelinir. Vuruştan önce son adım uzun atılmalıdır. Destek ayağı topun 10-15 cm yanında uzun atılmalıdır. Destek ayağı topun 10-15 cm yanında durur ve ayak ucu topun gideceği yere dönüktür. Topa durur ve ayak ucu topun gideceği yere dönüktür. Topa vuruşta diz hafif olarak bükülür. Vücut ağırlığı destek ayağı vuruşta diz hafif olarak bükülür. Vücut ağırlığı destek ayağı üzerindedir.üzerindedir.Vuruş ayağı topa karşı, bilek ekleminden bükülerek ve yere Vuruş ayağı topa karşı, bilek ekleminden bükülerek ve yere dikey konumlarda hareket ettirilerek yönlendirilmelidir.dikey konumlarda hareket ettirilerek yönlendirilmelidir.Topu havadan yönlendirmek için vuruş ayağı üst yüzeyi Topu havadan yönlendirmek için vuruş ayağı üst yüzeyi top merkezinin altındaki noktalara yönlendirilmelidir. Vuruş top merkezinin altındaki noktalara yönlendirilmelidir. Vuruş anında ayak bilek ekleminden gerilerek ve ayak üst yüzeyi anında ayak bilek ekleminden gerilerek ve ayak üst yüzeyi topun altına gelecek biçimlerde hareket etmelidir.topun altına gelecek biçimlerde hareket etmelidir.Vole vuruşlarda, ayak topa karşı yanal konumlarda ve ayak Vole vuruşlarda, ayak topa karşı yanal konumlarda ve ayak yüzeyi top ile buluşacak biçimlerde yatırılarak yüzeyi top ile buluşacak biçimlerde yatırılarak yönlenmelidir.yönlenmelidir.Vuruş eylemini izleyen aşamada ise ayak topuğu (vuruş Vuruş eylemini izleyen aşamada ise ayak topuğu (vuruş şiddetinin yarattığı savrulmanın etkisiyle) yer ile olan şiddetinin yarattığı savrulmanın etkisiyle) yer ile olan teması keserek hafifçe yükselmelidir.teması keserek hafifçe yükselmelidir.

Page 16: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Üstü İle Vuruş Tekniğinin Kullanıldığı YerlerAyak Üstü İle Vuruş Tekniğinin Kullanıldığı YerlerBu teknik, koşu ritmini bozmadan yüksek tempolu Bu teknik, koşu ritmini bozmadan yüksek tempolu

hareketlerde, bir dripling sonunda veya pas alındıktan sonra kaleye hareketlerde, bir dripling sonunda veya pas alındıktan sonra kaleye şut atmada, kale civarında veya sahanın herhangi bir yerinde şut atmada, kale civarında veya sahanın herhangi bir yerinde serbest vuruşların kullanılmasında, ani uzun paslarda, topu rakip serbest vuruşların kullanılmasında, ani uzun paslarda, topu rakip oyuncunun üzerinden aşırtmakta, savunma oyuncusunun yaptığı oyuncunun üzerinden aşırtmakta, savunma oyuncusunun yaptığı rahatlatıcı vuruşlarda aut atışlarında kaleci degajlarında kullanılır.rahatlatıcı vuruşlarda aut atışlarında kaleci degajlarında kullanılır.

Kısacası ayağın üstü ile yapılan vuruş, kısa, uzun, yerden, Kısacası ayağın üstü ile yapılan vuruş, kısa, uzun, yerden, yüksekten paslaşmalarda, kaleye atılan sert şutlarda, direkt yüksekten paslaşmalarda, kaleye atılan sert şutlarda, direkt oyunda, yanlardan yapılan ortalarda, savunmada iken topu oyunda, yanlardan yapılan ortalarda, savunmada iken topu uzaklaştırmada çok kullanılan bir vuruş tekniğidir.uzaklaştırmada çok kullanılan bir vuruş tekniğidir.

Üst vuruş tekniği doğru zamanında uygulandığı takdirde 30-Üst vuruş tekniği doğru zamanında uygulandığı takdirde 30-35m.’den etkili olabilir. Oyunculara daha ekonomik bir şekilde, 35m.’den etkili olabilir. Oyunculara daha ekonomik bir şekilde, rakiple müdahaleye girme ihtiyacı duymadan hedefe ulaşmalarına rakiple müdahaleye girme ihtiyacı duymadan hedefe ulaşmalarına imkan verir.imkan verir.

Ayağın üstü ile yapılan vuruş tekniği; küçük oyuncularda Ayağın üstü ile yapılan vuruş tekniği; küçük oyuncularda öğretim sürecinin sonlarına doğru öğretilecek vuruş tekniklerinden öğretim sürecinin sonlarına doğru öğretilecek vuruş tekniklerinden birisidir. İyice anlaşılmadan yapılan çalışmalar sonucu ayak ucunun birisidir. İyice anlaşılmadan yapılan çalışmalar sonucu ayak ucunun yere vurulması, çocuklarda bu vuruş tekniğine karşı bir yere vurulması, çocuklarda bu vuruş tekniğine karşı bir çekingenliğe neden olacaktır. Bu nedenle ayağın üstü ile yapılan çekingenliğe neden olacaktır. Bu nedenle ayağın üstü ile yapılan vuruş tekniğinde, eğitime yüksekten atılan toplarla başlanılmalıdır.vuruş tekniğinde, eğitime yüksekten atılan toplarla başlanılmalıdır.

Page 17: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Üstü Vuruşta Dikkat Edilecek Ayak Üstü Vuruşta Dikkat Edilecek HususlarHususlar

-Topa düz ve uygun koşu ritmiyle gelinmeli-Topa düz ve uygun koşu ritmiyle gelinmeli-Destek ayağı topun uygun yerine konulmalı-Destek ayağı topun uygun yerine konulmalı-Vuruş ayağı ile topun istenilen yerine -Vuruş ayağı ile topun istenilen yerine vurulmalıvurulmalı-Vücudun üst tarafı fazla geriye gitmemeli-Vücudun üst tarafı fazla geriye gitmemeli-Ayak bileği sabitleştirilmeli-Ayak bileği sabitleştirilmeli-Topa doğru açıyla yaklaşılmalı ve vuruştan -Topa doğru açıyla yaklaşılmalı ve vuruştan sonra salınıma devam edilmelidir.sonra salınıma devam edilmelidir.

Page 18: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Üstü İle Vuruşta Yapılabilecek HatalarAyak Üstü İle Vuruşta Yapılabilecek Hatalar

-Destek ayağının topun uygun yerine konulmaması-Destek ayağının topun uygun yerine konulmaması-Topa düz ve uygun koşu ritmiyle gelinmemesi-Topa düz ve uygun koşu ritmiyle gelinmemesi-Vuruş bacağı, diz ekleminden az bükülmüş veya -Vuruş bacağı, diz ekleminden az bükülmüş veya dik tutulmuş olmasıdik tutulmuş olması-Vuruş ayağı ile, topun istenilen yerine vurulmaması-Vuruş ayağı ile, topun istenilen yerine vurulmaması-Vücudun üst tarafının fazla geriye gitmesi-Vücudun üst tarafının fazla geriye gitmesi-Ayak bileğinin sabitleştirilmesi-Ayak bileğinin sabitleştirilmesi-Topa yanlış açıyla yaklaşılması-Topa yanlış açıyla yaklaşılması-Topa istenilen kuvvetin uygulanması-Topa istenilen kuvvetin uygulanması-Ayağın vuruştan sonra salınıma devam etmesidir.-Ayağın vuruştan sonra salınıma devam etmesidir.

Page 19: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Üstü İle Yapılan Vuruşla İlgili ÖrneklerAyak Üstü İle Yapılan Vuruşla İlgili Örnekler

-Hareketi hayali olarak, topsuz uygulama-Hareketi hayali olarak, topsuz uygulama-Ortadaki eşin üzerinden ayağın üstü ile yapılan vuruş-Ortadaki eşin üzerinden ayağın üstü ile yapılan vuruş-Üst vuruşla kenardaki oyuncuların uzun, ortadaki -Üst vuruşla kenardaki oyuncuların uzun, ortadaki oyuncuların her iki yönde kısa oyuncuların her iki yönde kısa paslaşması paslaşması-Üçgen dizilişinde; eşlerin sırayla bir sonraki eşe eliyle -Üçgen dizilişinde; eşlerin sırayla bir sonraki eşe eliyle attığı topu diğer eş, ayağın üstü attığı topu diğer eş, ayağın üstü ile yapılan ile yapılan vuruşla üçüncü eşe gönderir.vuruşla üçüncü eşe gönderir.-Düz paslarla yerden, çapraz paslarla topun elden -Düz paslarla yerden, çapraz paslarla topun elden düşürülüp sektirilmesi biçiminde düşürülüp sektirilmesi biçiminde ayağın üstü ile ayağın üstü ile yapılan vuruşla paslaşmayapılan vuruşla paslaşma-Yanlardan, ellerle ve ayaklarla yapılan ortaların -Yanlardan, ellerle ve ayaklarla yapılan ortaların ayağın üstü ile yapılan vuruşla kaleye ayağın üstü ile yapılan vuruşla kaleye gol için gol için atılmasıatılması-İkili takımlarla belli mesafelerden ayağın üstü ile -İkili takımlarla belli mesafelerden ayağın üstü ile yapılan vuruşla gol atma yarışmasıyapılan vuruşla gol atma yarışması

Page 20: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

D:D: AYAĞIN DIŞ ÜSTÜ İLE VURUŞ TEKNİĞİAYAĞIN DIŞ ÜSTÜ İLE VURUŞ TEKNİĞİ

Dış üst vuruş ayak serçe parmak kökü ile dış çıkıntı Dış üst vuruş ayak serçe parmak kökü ile dış çıkıntı arasında kalan bölümü ile yapılır.Topa hem düz hem de arasında kalan bölümü ile yapılır.Topa hem düz hem de hafif bir açı verilerek veya kavisli olarak yaklaşılır. Topun hafif bir açı verilerek veya kavisli olarak yaklaşılır. Topun falsolu bir şekilde gitmesi için, topa “0” açı ile yaklaşılır. falsolu bir şekilde gitmesi için, topa “0” açı ile yaklaşılır. Eğer topu falsosuz bir şekilde ve düz atmak istiyorsak o Eğer topu falsosuz bir şekilde ve düz atmak istiyorsak o zaman topa yaklaşım açısı topun gidiş yönünün aksine ve zaman topa yaklaşım açısı topun gidiş yönünün aksine ve yaklaşık 45 derece olmalıdır. Destek ayağı ekseni vuruş yaklaşık 45 derece olmalıdır. Destek ayağı ekseni vuruş yönü ile dik bir açı teşkil edecek şekilde ve toptan 15-yönü ile dik bir açı teşkil edecek şekilde ve toptan 15-20cm yanda ve gerisinde yer alır. Topa düz yaklaşılıyorsa 20cm yanda ve gerisinde yer alır. Topa düz yaklaşılıyorsa destek ayağı topun 15-20cm yanal gerisine, çapraz destek ayağı topun 15-20cm yanal gerisine, çapraz yaklaşılıyorsa, topun 20-25cm yanal gerisine konulmalıdır.yaklaşılıyorsa, topun 20-25cm yanal gerisine konulmalıdır.Vuruş ayağı, topa karşı ayak dış üst yüzeyi ile dıştan içe Vuruş ayağı, topa karşı ayak dış üst yüzeyi ile dıştan içe yada dışa hareket eder biçimde yönlendirmelidir. Topun yada dışa hareket eder biçimde yönlendirmelidir. Topun düz bir doğrultu üzerinde yönlendirilmesi, vuruş ayağının düz bir doğrultu üzerinde yönlendirilmesi, vuruş ayağının yanal bir konumdan, geniş bir yüzey alanı oluşturur bir yanal bir konumdan, geniş bir yüzey alanı oluşturur bir biçimde topun tam merkez noktası üzerine yönlendirilmesi biçimde topun tam merkez noktası üzerine yönlendirilmesi ile olanaklıdır.ile olanaklıdır.

Page 21: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Dış Üstü Vuruş Tekniğinin Kullanıldığı YerlerAyak Dış Üstü Vuruş Tekniğinin Kullanıldığı Yerler

Ayağın dış üstü ile yapılan vuruş, futbolda çok kullanılan Ayağın dış üstü ile yapılan vuruş, futbolda çok kullanılan bir vuruş tekniğidir. Çünkü ayağın dış ve geniş alanı, bir vuruş tekniğidir. Çünkü ayağın dış ve geniş alanı, hareket halinde olan topa vuruş için çok uygundur. Bu hareket halinde olan topa vuruş için çok uygundur. Bu uygunluk, ayağın üstü ile yapılan vuruşa göre, uygunluk, ayağın üstü ile yapılan vuruşa göre, sakatlanma riskinin ayağın dış üstüyle yapılan vuruşta, sakatlanma riskinin ayağın dış üstüyle yapılan vuruşta, daha az olmasından kaynaklanmalıdır. Bu vuruş daha az olmasından kaynaklanmalıdır. Bu vuruş tekniğiyle oyuncular topa daha fazla kuvvet uygulayarak tekniğiyle oyuncular topa daha fazla kuvvet uygulayarak sert şutlar atabilirler. Bu vuruş top sıçrayıp öne düştüğü sert şutlar atabilirler. Bu vuruş top sıçrayıp öne düştüğü zaman çeşitli şekillerdeki paslaşmalarda özellikle duvar zaman çeşitli şekillerdeki paslaşmalarda özellikle duvar pasında oldukça yararlıdır.ayrıca hızlı tempoda koşarken pasında oldukça yararlıdır.ayrıca hızlı tempoda koşarken oyuncunun rakip oyuncuya hissettirmeden takım oyuncunun rakip oyuncuya hissettirmeden takım arkadaşına pas atabilme özelliğine uygun olması arkadaşına pas atabilme özelliğine uygun olması açısından büyük önem taşır. Bu teknik, kaleye şut atma açısından büyük önem taşır. Bu teknik, kaleye şut atma ve paslaşmanın yanında, kısa mesafelerden serbest ve paslaşmanın yanında, kısa mesafelerden serbest vuruşların yapılmasında da oldukça etkilidir.vuruşların yapılmasında da oldukça etkilidir.

Page 22: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Dış Üstü Vuruş Tekniğinde Dikkat Ayak Dış Üstü Vuruş Tekniğinde Dikkat Edilecek HususlarEdilecek Hususlar

-Topa vuruşa uygun bir açıdan ve uygun koşu -Topa vuruşa uygun bir açıdan ve uygun koşu ritmiyle gelmeliritmiyle gelmeli-Vuruş bacağı kalçadan döndürülmeli-Vuruş bacağı kalçadan döndürülmeli-Destek ayağı topa göre istenilen yere konulmalı-Destek ayağı topa göre istenilen yere konulmalı-Zamanlama iyi yapılmalı-Zamanlama iyi yapılmalı-Topa vuran ayak bileği ve bacak kasları yeterince -Topa vuran ayak bileği ve bacak kasları yeterince sıkılmalısıkılmalı-Topa vuran ayak içe doğru yeterince kullanılmalı-Topa vuran ayak içe doğru yeterince kullanılmalı-Topa istenilen kuvvet uygulanmalı-Topa istenilen kuvvet uygulanmalı

Page 23: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Dış Üst Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek Ayak Dış Üst Vuruş Tekniğinde Yapılabilecek HatalarHatalar

-Vuruş bacağının kalçadan iyi döndürülmesi-Vuruş bacağının kalçadan iyi döndürülmesi-Topa uygun koşu ritmiyle gelinmemesi-Topa uygun koşu ritmiyle gelinmemesi-Destek ayağının topa göre istenilen yere -Destek ayağının topa göre istenilen yere konulmamasıkonulmaması-Zamanlamanın iyi yapılmaması-Zamanlamanın iyi yapılmaması-Topa vuran ayak bileği ve bacak kaslarının -Topa vuran ayak bileği ve bacak kaslarının yeterince sıkılmamasıyeterince sıkılmaması-Topa vuran ayağın içe doğru yeterince -Topa vuran ayağın içe doğru yeterince çevrilmemesiçevrilmemesi-Topa uygun vuruş yüzeyinin ve istenilen kuvvetin -Topa uygun vuruş yüzeyinin ve istenilen kuvvetin uygulanmamasıuygulanmaması

Page 24: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Ayak Dış Üst Vuruş Tekniğiyle İlgili Örnek ÇalışmalarAyak Dış Üst Vuruş Tekniğiyle İlgili Örnek Çalışmalar

-Hareketin hayali olarak topsuz çalışılması-Hareketin hayali olarak topsuz çalışılması-Ortadaki eşin bacak arasından, sağından ve solundan -Ortadaki eşin bacak arasından, sağından ve solundan paslaşmapaslaşma-Altı kişilik grupla üçgen paslaşma-Altı kişilik grupla üçgen paslaşma-İki pasörle duvar pası yaparak karşıki gruba pas atma-İki pasörle duvar pası yaparak karşıki gruba pas atma-Ceza sahası dışından bu vuruş tekniği ile yapılan grup -Ceza sahası dışından bu vuruş tekniği ile yapılan grup yarışmasıyarışması-Ceza sahasının aut çizgisi ile birleştiği noktalardan kaleye -Ceza sahasının aut çizgisi ile birleştiği noktalardan kaleye ayağın dış üstü ile yapılan vuruşlarla gol atma yarışmasıayağın dış üstü ile yapılan vuruşlarla gol atma yarışması-Pastan sonra yapılacak ortayla ayağın dış üstü ile yapılan -Pastan sonra yapılacak ortayla ayağın dış üstü ile yapılan vuruş tekniği ile gol atmavuruş tekniği ile gol atma-Orta saha yuvarlağında iç içe top süren oyuncular, -Orta saha yuvarlağında iç içe top süren oyuncular, işaretle ceza sahası üzerindeki pasörle duvar pası yapıp, işaretle ceza sahası üzerindeki pasörle duvar pası yapıp, kaleye gol vuruşu yaparlar.kaleye gol vuruşu yaparlar.

Page 25: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

E: AYAK DIŞ KISMI İLE VURUŞ TEKNİĞİE: AYAK DIŞ KISMI İLE VURUŞ TEKNİĞİ::

Vuruş için ayağın dış yüzeyinin kullanıldığı bir tekniktir. Vuruş için ayağın dış yüzeyinin kullanıldığı bir tekniktir. Uygulanması en zor tekniklerden birisidir. Topa vuruş tekniklerinin Uygulanması en zor tekniklerden birisidir. Topa vuruş tekniklerinin tamamını öğrenmiş ve uygulayabilir duruma gelmiş sporcularla bu tamamını öğrenmiş ve uygulayabilir duruma gelmiş sporcularla bu tekniğin çalışılması daha doğrudur. Önemli bir vuruş tekniğidir.tekniğin çalışılması daha doğrudur. Önemli bir vuruş tekniğidir.

Bu teknik, tekniğin uygulanabileceği zaman ve ortamın Bu teknik, tekniğin uygulanabileceği zaman ve ortamın yeterli olduğu durumlarda, sıkışık ortamdan çıkabilmek amacıyla yeterli olduğu durumlarda, sıkışık ortamdan çıkabilmek amacıyla kısa mesafelere, rakibin arkasındaki boş alanlara pas atmak kısa mesafelere, rakibin arkasındaki boş alanlara pas atmak amacıyla da uzun mesafelere kullanılan bir vuruş tekniğidir. amacıyla da uzun mesafelere kullanılan bir vuruş tekniğidir. Tekniği uygulayabilmek için, bacağın belirli bir açıyla topa Tekniği uygulayabilmek için, bacağın belirli bir açıyla topa yaklaşabileceği ortamın ve zamanın olması gerekir.yaklaşabileceği ortamın ve zamanın olması gerekir.

Ayağın dış tarafının, küçük parmağa kadar olan bölümüyle Ayağın dış tarafının, küçük parmağa kadar olan bölümüyle vuruş yapılır. Kısa mesafelere vuruş uygulanırken, vuran ayak vuruş yapılır. Kısa mesafelere vuruş uygulanırken, vuran ayak topun iç tarafında bulundurulur ve temas anında ayak dışa topun iç tarafında bulundurulur ve temas anında ayak dışa döndürülür. Topa temas yeri, yatay orta çizgi boyuncadır. Yüksek döndürülür. Topa temas yeri, yatay orta çizgi boyuncadır. Yüksek vuruşlarda bu çizginin alt tarafına vuruş yapılır.vuruşlarda bu çizginin alt tarafına vuruş yapılır.

Topun yan gerisine doğru vuruş ayağının hareketini Topun yan gerisine doğru vuruş ayağının hareketini kolaylaştıracak şekilde konulmalıdır. Falsolu vuruş yapmak için kolaylaştıracak şekilde konulmalıdır. Falsolu vuruş yapmak için vuruşu yapacak ayak, topla aynı hizadan ve dıştan içe doğru vuruşu yapacak ayak, topla aynı hizadan ve dıştan içe doğru getirilmelidir. Sağ ayakla yapılacak vuruşlarda temas topun getirilmelidir. Sağ ayakla yapılacak vuruşlarda temas topun merkezinin sol tarafına doğru olmalıdır. Falso alan top, soldan sağa merkezinin sol tarafına doğru olmalıdır. Falso alan top, soldan sağa doğru yol alır. Vücut iç vuruş tekniğinde olduğu gibidir. Baş doğru yol alır. Vücut iç vuruş tekniğinde olduğu gibidir. Baş muntazam ve gözler topu izlemelidir.muntazam ve gözler topu izlemelidir.

Page 26: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Dış Vuruş Tekniğinin AvantajlarıDış Vuruş Tekniğinin Avantajları-Hafif bir dış vuruş ile büyük bir şaşırtma yapılabilir.-Hafif bir dış vuruş ile büyük bir şaşırtma yapılabilir.-Rakip arkasına dolanan top olarak kullanılabilir.-Rakip arkasına dolanan top olarak kullanılabilir.-Uzun mesafelere ve sert vuruşlar için kullanılabilir-Uzun mesafelere ve sert vuruşlar için kullanılabilir-Uzun adımlarla koşulurken bile kullanılabilir.-Uzun adımlarla koşulurken bile kullanılabilir.-Topu kalabalıktan çıkartmak için büyük avantaj sağlar-Topu kalabalıktan çıkartmak için büyük avantaj sağlar

Dış Vuruş Tekniğinin DezavantajlarıDış Vuruş Tekniğinin Dezavantajları-Falsolu olarak kullanıldığı zaman, kontrolün zor olması-Falsolu olarak kullanıldığı zaman, kontrolün zor olması-Top dikey doğrultuda bir yol izlemez bu nedenle -Top dikey doğrultuda bir yol izlemez bu nedenle aldatıcı olabilir aldatıcı olabilir -Uzun mesafeler kullanıldığında isabet oranı düşüktür.-Uzun mesafeler kullanıldığında isabet oranı düşüktür.-Kontrol edilmesi bazen zor olabilir-Kontrol edilmesi bazen zor olabilir-Yanıltıcı bir hareket eğrisi çizer.-Yanıltıcı bir hareket eğrisi çizer.

Page 27: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

F:AYAK UCU İLE YAPILAN VURUŞLARF:AYAK UCU İLE YAPILAN VURUŞLARTopa temas yüzeyi, tarak kemiklerinin bittiği Topa temas yüzeyi, tarak kemiklerinin bittiği yer ile ayak parmaklarının uç yer ile ayak parmaklarının uç kısımlarıdır.Vuruş ayağın uç kısmı topu kısımlarıdır.Vuruş ayağın uç kısmı topu atmak istediğimiz hedefi göstermelidir. Ayak atmak istediğimiz hedefi göstermelidir. Ayak vuruş anında kalçadan ileriye doğru uzatılır. vuruş anında kalçadan ileriye doğru uzatılır. Ayağımızın uç kısmı ile topun alt tarafına Ayağımızın uç kısmı ile topun alt tarafına ayağımızı sokarak aşırtma vuruşlarda ayağımızı sokarak aşırtma vuruşlarda yapabiliriz. Vuruşu gerçekleştirmek için, yapabiliriz. Vuruşu gerçekleştirmek için, vuruş ayağı bilekten kilitlenerek topun alt vuruş ayağı bilekten kilitlenerek topun alt yarısına iyice sokulur ve top belli bir açıda yarısına iyice sokulur ve top belli bir açıda havalandırılarak atılmak istenen yere doğru havalandırılarak atılmak istenen yere doğru bilek tarafından itilir. Yetişilmesi zor olan bilek tarafından itilir. Yetişilmesi zor olan toplara, rakibin de sahip olmasını engellemek toplara, rakibin de sahip olmasını engellemek amacıyla kullanılan bir tekniktir.amacıyla kullanılan bir tekniktir.

Page 28: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

-Topu uzun mesafeye atmak mümkün -Topu uzun mesafeye atmak mümkün olabildiği gibi, her pozisyonda vuruşu olabildiği gibi, her pozisyonda vuruşu yapabilmesi gibi bir avantajı vardır.yapabilmesi gibi bir avantajı vardır.

DezavantajlarıDezavantajları-Topa temas alanı dar olduğu için, uzun -Topa temas alanı dar olduğu için, uzun mesafelere atılmak istenen pasların isabet mesafelere atılmak istenen pasların isabet oranı çok düşüktür.oranı çok düşüktür.-Topu havalandırabilmek amacıyla tekniği -Topu havalandırabilmek amacıyla tekniği kullanabilmek için yeterli mesafeye ve kullanabilmek için yeterli mesafeye ve zamana ihtiyaç vardır. Oyun anında bu zamana ihtiyaç vardır. Oyun anında bu mesafeyi ve zamanı bulmak oldukça zordur.mesafeyi ve zamanı bulmak oldukça zordur.

Avantajı

Page 29: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

G: AYAK DİZİ İLE YAPILAN VURUŞLARG: AYAK DİZİ İLE YAPILAN VURUŞLAR::Oyun alanında, orta yükseklikte gelen Oyun alanında, orta yükseklikte gelen toplara baş ya da ayağımız ile vurma toplara baş ya da ayağımız ile vurma şansımız olmadığı hallerde kullanılan bir şansımız olmadığı hallerde kullanılan bir vuruş tekniğidir. Kısa mesafelerden gelen vuruş tekniğidir. Kısa mesafelerden gelen toplara vuruş için yeterli zamanın toplara vuruş için yeterli zamanın olmadığı durumlarda, topun yönünü olmadığı durumlarda, topun yönünü değiştirmek ya da topu uygun bir vuruş değiştirmek ya da topu uygun bir vuruş tekniğine hazırlamak amacıyla diz vuruş tekniğine hazırlamak amacıyla diz vuruş tekniğini kullanabiliriz. Diz ile yapılan tekniğini kullanabiliriz. Diz ile yapılan vuruşlarda isabet oranı çok azdır. Bu vuruşlarda isabet oranı çok azdır. Bu nedenle, her an top kaybı söz konusudur.nedenle, her an top kaybı söz konusudur.

Page 30: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

H: AYAK TOPUK KISMI İLE YAPILAN VURUŞLARH: AYAK TOPUK KISMI İLE YAPILAN VURUŞLAR::Çok nadir kullanılan bir tekniktir. Topun Çok nadir kullanılan bir tekniktir. Topun vücudumuzun gerisinde kaldığı durumlarda ve vücudumuzun gerisinde kaldığı durumlarda ve daha çokta rakibi aldatmak amacıyla kullanılan bir daha çokta rakibi aldatmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. tekniktir. Önden ve arkadan boyumuzu aşan ve Önden ve arkadan boyumuzu aşan ve vücudumuz arkasında kalan toplarda rakibin vücudumuz arkasında kalan toplarda rakibin beklemediği sürpriz pozisyonlar yaratmak beklemediği sürpriz pozisyonlar yaratmak amacıyla kullanılabilir. Vuruş için bileşik hareketin amacıyla kullanılabilir. Vuruş için bileşik hareketin gerçekleştirilmesi gerekir. Uygulaması oldukça gerçekleştirilmesi gerekir. Uygulaması oldukça risklidir ve top kaybı her an mümkündür. risklidir ve top kaybı her an mümkündür. Teknik kapasitesi çok yüksek olan sporcuların Teknik kapasitesi çok yüksek olan sporcuların nadiren kullandığı ve estetik açıdan çok güzel nadiren kullandığı ve estetik açıdan çok güzel görünüm arz eden bir vuruş tekniğidir.görünüm arz eden bir vuruş tekniğidir.

Page 31: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

2.KAFA İLE YAPILAN VURUŞLAR2.KAFA İLE YAPILAN VURUŞLAR

Oyun içerisinde pozisyon gereği kafamızın bütün Oyun içerisinde pozisyon gereği kafamızın bütün bölümlerini kullanabiliriz. Ancak, kafamızın en bölümlerini kullanabiliriz. Ancak, kafamızın en geniş yüzeyi olan alın kısmı ile topa vurmak çok geniş yüzeyi olan alın kısmı ile topa vurmak çok daha kolaydır.daha kolaydır.Top, kafa ile yanlara ya da yukarıya ve geriye Top, kafa ile yanlara ya da yukarıya ve geriye vurulabilir. Olduğumuz yerden, hareket vurulabilir. Olduğumuz yerden, hareket halindeyken, ya da sıçrayarak veya öne doğru halindeyken, ya da sıçrayarak veya öne doğru uçarak kafa vuruş tekniğini uygulamamız uçarak kafa vuruş tekniğini uygulamamız mümkündür. Temel tekniğin uygulanışında, topa mümkündür. Temel tekniğin uygulanışında, topa temas edecek yer kafamızın neresi olursa olsun, temas edecek yer kafamızın neresi olursa olsun, vücudun tamamının harekete katılması önemlidir. vücudun tamamının harekete katılması önemlidir. Vuruş anında, vücut vuruş için hazır olmalı ve tüm Vuruş anında, vücut vuruş için hazır olmalı ve tüm dikkat topun üzerinde olmalıdır. Pozisyona göre dikkat topun üzerinde olmalıdır. Pozisyona göre top önce mümkün olan en uzağa atılmalı, daha top önce mümkün olan en uzağa atılmalı, daha sonra da yapılan kafa vuruşunda, isabet sonra da yapılan kafa vuruşunda, isabet kaydetmek düşünülmelidir.kaydetmek düşünülmelidir.

Page 32: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Alınla VuruşAlınla Vuruş

Sporcunun en kolay uygulayabileceği Sporcunun en kolay uygulayabileceği tekniktir. Bu nedenle, kafa vuruşu tekniktir. Bu nedenle, kafa vuruşu tekniklerinin eğitimine, alınla vuruş tekniklerinin eğitimine, alınla vuruş tekniği ile başlamak daha doğru olur.tekniği ile başlamak daha doğru olur.Tekniğin uygulanışı: Alınla topa kafa Tekniğin uygulanışı: Alınla topa kafa vuruş tekniği uygulanırken iki ana dönem vuruş tekniği uygulanırken iki ana dönem ele alınır.Birincisi, vuruş öncesi hazırlık ele alınır.Birincisi, vuruş öncesi hazırlık dönemidir. İkincisi ise, vuruş esnasındaki dönemidir. İkincisi ise, vuruş esnasındaki dönemdir. dönemdir.

Page 33: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

a. Vuruş Öncesi Hazırlık Dönemia. Vuruş Öncesi Hazırlık Dönemi::

Bacaklar, dizden itibaren hafifçe kırılarak ayak tabanları Bacaklar, dizden itibaren hafifçe kırılarak ayak tabanları yere sağlam basmalı ve vücut ağırlığı iki bacağa eşit olarak yere sağlam basmalı ve vücut ağırlığı iki bacağa eşit olarak dağıtılmalıdır. İki ayak dizden hafifçe bükülmeli ve ayak bilekleri de dağıtılmalıdır. İki ayak dizden hafifçe bükülmeli ve ayak bilekleri de öne, arkaya ve yanlara hareket edebilecek şekilde hafifçe bükülü öne, arkaya ve yanlara hareket edebilecek şekilde hafifçe bükülü ve yumuşak vaziyette ikinci bir hareket için hazır tutulmalıdır.ve yumuşak vaziyette ikinci bir hareket için hazır tutulmalıdır.

Kollar, dirseklerden hafif kırık, vücudun yanında ve açık Kollar, dirseklerden hafif kırık, vücudun yanında ve açık durumdadır. Gövde, vuruş için belden geriye çekilirken, başta durumdadır. Gövde, vuruş için belden geriye çekilirken, başta vücudu takip eder. Vuruş öncesi topun geliş açısına göre vücut vücudu takip eder. Vuruş öncesi topun geliş açısına göre vücut döndürülür ve topun tam gerisine çekilerek vuruş için hazır hale döndürülür ve topun tam gerisine çekilerek vuruş için hazır hale getirilir.getirilir.

b. Vuruş Esnasındaki Dönemb. Vuruş Esnasındaki Dönem::

Geriye çekilmiş durumdaki vücut ve baş, dizlerin Geriye çekilmiş durumdaki vücut ve baş, dizlerin toplanmasıyla öne doğru itilir ve topa temas, bu itme anında toplanmasıyla öne doğru itilir ve topa temas, bu itme anında yapılır. Hareketin belden yapılmasına ve vuruş anında başın alın yapılır. Hareketin belden yapılmasına ve vuruş anında başın alın kısmının topa temasına dikkat edilir.kısmının topa temasına dikkat edilir.

Vuruş alınla ve topun tam merkezine olmalıdır. Temas, Vuruş alınla ve topun tam merkezine olmalıdır. Temas, topun merkezine yapılmayacak olursa istenilen yere, istenilen topun merkezine yapılmayacak olursa istenilen yere, istenilen şiddette gitmez. Vuruş anında öne veya geriye taşınarak hazır hale şiddette gitmez. Vuruş anında öne veya geriye taşınarak hazır hale getirilirken vücut en uygun zamanda vuruşu gerçekleştirir.getirilirken vücut en uygun zamanda vuruşu gerçekleştirir.

Page 34: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Durduğumuz Yerden Topu Kafa İle Arkaya Durduğumuz Yerden Topu Kafa İle Arkaya AktarmakAktarmak

Topu vücudumuzun arkasında kalan hedeflere Topu vücudumuzun arkasında kalan hedeflere aktarmak için kullanılan bir tekniktir. Topun aktarmak için kullanılan bir tekniktir. Topun atılmak istendiği mesafeyi ayarlayabilmek ve atılmak istendiği mesafeyi ayarlayabilmek ve hedefe topu isabet ettirmek oldukça zordur. hedefe topu isabet ettirmek oldukça zordur. Vuruş için, başka çarenin olmadığı durumlarda Vuruş için, başka çarenin olmadığı durumlarda kullanılır.kullanılır.

Vuruş TekniğiVuruş TekniğiVuruş için, vücudun pozisyon alması anında, Vuruş için, vücudun pozisyon alması anında, dizler ve ayak bilekleri, mümkün olduğu kadar dizler ve ayak bilekleri, mümkün olduğu kadar bükülmeli ve gövde ile beraber kafa da aynı bükülmeli ve gövde ile beraber kafa da aynı anda geriye çekilmelidir.anda geriye çekilmelidir.

Page 35: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Hareket Halindeyken Topa Kafa VuruşuHareket Halindeyken Topa Kafa VuruşuDuruş anında uygulanan kafa vuruşu Duruş anında uygulanan kafa vuruşu

tekniği ile aynıdır. Fakat hareket anında tekniği tekniği ile aynıdır. Fakat hareket anında tekniği uygulamak çok daha zor olduğu için, daha uygulamak çok daha zor olduğu için, daha gelişmiş bir tekniğe ihtiyaç vardır. Zira, hareket gelişmiş bir tekniğe ihtiyaç vardır. Zira, hareket halindeyken topa karşı pozisyon almak ve topu halindeyken topa karşı pozisyon almak ve topu istenilen yöne, istenilen şiddette atmak zordur.istenilen yöne, istenilen şiddette atmak zordur.

Vuruş TekniğiVuruş TekniğiVuruş anında dikkat edilecek tek husus, Vuruş anında dikkat edilecek tek husus,

topun atılmak istendiği hedef ile alnın dik bir açı topun atılmak istendiği hedef ile alnın dik bir açı teşkil etmesinin sağlanmasıdır. Topun geliş teşkil etmesinin sağlanmasıdır. Topun geliş açısına göre vücudun döndürülmesi ve tam açısına göre vücudun döndürülmesi ve tam vuruş anında da vücudun topun atılmak vuruş anında da vücudun topun atılmak istendiği yöne çevrilmesi şarttır. Bunun içinde, istendiği yöne çevrilmesi şarttır. Bunun içinde, topun geliş ve düşüş açısını iyi ayarlayarak, topun geliş ve düşüş açısını iyi ayarlayarak, temasın doğru pozisyon aldıktan sonra temasın doğru pozisyon aldıktan sonra gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir.gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Page 36: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Durduğumuz Yerden (Çift Ayakla) Sıçrayarak Kafa Durduğumuz Yerden (Çift Ayakla) Sıçrayarak Kafa VuruşuVuruşu

Rakibin baskısının yoğun ve kalabalık oyuncu Rakibin baskısının yoğun ve kalabalık oyuncu gruplarının olduğu durumlarda koşarak sıçramak için gruplarının olduğu durumlarda koşarak sıçramak için gerekli zamanın olmaması halinde uygulanan kafa gerekli zamanın olmaması halinde uygulanan kafa vuruşu tekniğidir.vuruşu tekniğidir.

Vuruş TekniğiVuruş TekniğiDizlerden bükülmüş bacaklar açık iken, vuruş için Dizlerden bükülmüş bacaklar açık iken, vuruş için yükselme anında vücut öne doğru eğilirken zıplama yükselme anında vücut öne doğru eğilirken zıplama kolların yardımıyla başlar. Bacaklar yeri iterken, kollar kolların yardımıyla başlar. Bacaklar yeri iterken, kollar da vücudu yukarıya ve geriye doğru taşıma eylemini da vücudu yukarıya ve geriye doğru taşıma eylemini gerçekleştirir. Geriye çekilmiş vücut ile, topa temas en gerçekleştirir. Geriye çekilmiş vücut ile, topa temas en üst seviyede sağlanır. Vuruş sonrası, düşüşü üst seviyede sağlanır. Vuruş sonrası, düşüşü yumuşatmak için yere düşüş çift ayağın parmak uçları yumuşatmak için yere düşüş çift ayağın parmak uçları üzerinedir. Bacaklar dizden itibaren hafifçe bükülerek üzerinedir. Bacaklar dizden itibaren hafifçe bükülerek süspansiyon sağlanır.süspansiyon sağlanır.

Page 37: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Tek Ayakla Sıçrayarak Kafa Vuruşu Tek Ayakla Sıçrayarak Kafa Vuruşu TekniğiTekniği

Çift ayakla topa vuruş tekniğinin aynısıdır. Çift ayakla topa vuruş tekniğinin aynısıdır. Ancak, vuruş için sıçrama, tek ayak ile Ancak, vuruş için sıçrama, tek ayak ile gerçekleştirilir. Büyük avantajları vardır. Hız gerçekleştirilir. Büyük avantajları vardır. Hız alarak gelip uygun adım ile sıçrama sonrası alarak gelip uygun adım ile sıçrama sonrası hem daha yüksekte topla buluşabilir hem de hem daha yüksekte topla buluşabilir hem de vücut sıçrama anında geriye doğru daha vücut sıçrama anında geriye doğru daha fazla çekilebildiği için topa çok daha sert fazla çekilebildiği için topa çok daha sert vurularak daha uzak mesafelere daha kolay vurularak daha uzak mesafelere daha kolay gönderilebilir gönderilebilir

Page 38: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Öne Doğru Uçarak Yapılan Kafa Vuruş TekniğiÖne Doğru Uçarak Yapılan Kafa Vuruş Tekniği

Koşarak yetişerek vuramayacağımız mesafedeki toplar Koşarak yetişerek vuramayacağımız mesafedeki toplar için son adım sonrası öne ya da yanlara doğru planjon için son adım sonrası öne ya da yanlara doğru planjon tekniği kullanılarak yapılan bir vuruş tekniğidir. tekniği kullanılarak yapılan bir vuruş tekniğidir. Yetişilemeyecek kadar uzakta bulunan toplara öne doğru Yetişilemeyecek kadar uzakta bulunan toplara öne doğru yapılacak bir uçuş sonrası teknik uygulanır. Bu tekniğin yapılacak bir uçuş sonrası teknik uygulanır. Bu tekniğin istenildiği şekilde uygulanabilmesi için, daha önce istenildiği şekilde uygulanabilmesi için, daha önce bahsedilen bütün kafa vuruş tekniklerinin tam anlamıyla bahsedilen bütün kafa vuruş tekniklerinin tam anlamıyla öğrenilmiş olması yanında, öne uçuş tekniğinin bilinmesi öğrenilmiş olması yanında, öne uçuş tekniğinin bilinmesi yanında vuruş sonrası yumuşak düşüş tekniği de iyi yanında vuruş sonrası yumuşak düşüş tekniği de iyi bilinmelidir.bilinmelidir.Uçarak kafa vuruş tekniği uygulanırken, top aşağıdan Uçarak kafa vuruş tekniği uygulanırken, top aşağıdan yukarıya doğru gönderilmek isteniyorsa, topun yatay orta yukarıya doğru gönderilmek isteniyorsa, topun yatay orta çizgisinin alt yarısına, top yukarıdan aşağıya doğru çizgisinin alt yarısına, top yukarıdan aşağıya doğru vurulmak isteniyorsa, topun yatay orta çizgisinin üst vurulmak isteniyorsa, topun yatay orta çizgisinin üst yarısına vurmak gerekir.yarısına vurmak gerekir.

Page 39: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

Topun Kafa İle Yanlara AktarılmasıTopun Kafa İle Yanlara Aktarılması

Temel teknik, topun öne kafa ile vuruş tekniğinin Temel teknik, topun öne kafa ile vuruş tekniğinin aynısıdır. Dizler kırılarak, vücut hafifçe geriye aynısıdır. Dizler kırılarak, vücut hafifçe geriye çekilir ve vuruş anında vücut öne itilerek vuruş çekilir ve vuruş anında vücut öne itilerek vuruş gerçekleştirilir. Dikkat edilecek ana husus, topun gerçekleştirilir. Dikkat edilecek ana husus, topun atılmak istendiği yöne vücudu döndürmektir. atılmak istendiği yöne vücudu döndürmektir. Vuruşun yapılacağı yöne uzak olan bacak, geriye Vuruşun yapılacağı yöne uzak olan bacak, geriye çekilerek, vücudun ağırlık merkezi istenilen yerde çekilerek, vücudun ağırlık merkezi istenilen yerde tutulur ve vuruş için gerekli destek sağlanmış tutulur ve vuruş için gerekli destek sağlanmış olur.olur.Gövde geriye çekilirken topun atılmak istendiği Gövde geriye çekilirken topun atılmak istendiği yere döndürülür, ayak dizlerden ve bileklerden yere döndürülür, ayak dizlerden ve bileklerden bükülür. Vuruş anında diz ve ayaklar dik hale bükülür. Vuruş anında diz ve ayaklar dik hale getirilir. Gövde, ani sert olarak hızla öne doğru getirilir. Gövde, ani sert olarak hızla öne doğru itilir. Dikkat edilecek en önemli husus, topun geliş itilir. Dikkat edilecek en önemli husus, topun geliş yönünde bulunan vücudun, vuruş anında topun yönünde bulunan vücudun, vuruş anında topun atılmak istendiği yöne doğru çevrilmesinin atılmak istendiği yöne doğru çevrilmesinin sağlanmasıdır.sağlanmasıdır.

Page 40: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

3: GÖĞÜS İLE YAPILAN VURUŞLAR3: GÖĞÜS İLE YAPILAN VURUŞLAR

İnsan vücudunun, topla teması açısından en geniş yüzeyi İnsan vücudunun, topla teması açısından en geniş yüzeyi göğüs kısmıdır. Ancak, göğüs ile topa vuruş tekniğinin göğüs kısmıdır. Ancak, göğüs ile topa vuruş tekniğinin uygulanması çok güçtür. Zira vuruş öncesi hazırlık için, uygulanması çok güçtür. Zira vuruş öncesi hazırlık için, vücudun geriye çekilebileceği mesafe çok dardır. Bu vücudun geriye çekilebileceği mesafe çok dardır. Bu nedenle, kafa ve diz ile vurulamayacak yüksekliklerden nedenle, kafa ve diz ile vurulamayacak yüksekliklerden gelen topları için kullanılır. Vuruş, daha çok hazırlık pası gelen topları için kullanılır. Vuruş, daha çok hazırlık pası yapılması düşünüldüğü durumlarda kullanılabilir.yapılması düşünüldüğü durumlarda kullanılabilir.

Vuruş TekniğiVuruş TekniğiVücut, topun geliş açısına ve yüksekliğine göre ayarlanır. Vücut, topun geliş açısına ve yüksekliğine göre ayarlanır. Göğüs seviyesi ayakların dizden bükülmesiyle öne geriye Göğüs seviyesi ayakların dizden bükülmesiyle öne geriye ve yana doğru hareketlenerek ayarlanır. Topun atılmak ve yana doğru hareketlenerek ayarlanır. Topun atılmak istediği mesafeye göre de, göğüs kafesine çarpışı topa istediği mesafeye göre de, göğüs kafesine çarpışı topa sert veya yumuşak olarak gerçekleştirilir. Göğse topun sert veya yumuşak olarak gerçekleştirilir. Göğse topun çarpma şiddeti ve göğüs kafesinin sertleşip yumuşak çarpma şiddeti ve göğüs kafesinin sertleşip yumuşak halde tutulması topun dönüş hızını belirler. Bu teknik, halde tutulması topun dönüş hızını belirler. Bu teknik, sıçrayarak veya durduğumuz yerden uygulanabilir.sıçrayarak veya durduğumuz yerden uygulanabilir.

Page 41: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

4: OMUZ İLE YAPILAN VURUŞLAR4: OMUZ İLE YAPILAN VURUŞLAR

Çok nadir kullanılan bir vuruş tekniğidir. Çok nadir kullanılan bir vuruş tekniğidir. Kalabalık bir ortamda ve baskı altında Kalabalık bir ortamda ve baskı altında bulunduğumuz durumlarda veya çok kısa bulunduğumuz durumlarda veya çok kısa mesafelerde kendimizi tehlikeli bir durumda mesafelerde kendimizi tehlikeli bir durumda hissettiğimiz hallerde, başka bir seçeneğimiz hissettiğimiz hallerde, başka bir seçeneğimiz de yok ise bu tekniği kullanabiliriz. Zorunlu de yok ise bu tekniği kullanabiliriz. Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.olmadıkça kullanılmamalıdır.

Vuruş TekniğiVuruş TekniğiTopa temas, kol ile vücudun birleştiği Topa temas, kol ile vücudun birleştiği

alan arasıyla olur. Alanın çok dar olmasından alan arasıyla olur. Alanın çok dar olmasından dolayı, pasın şiddetini ayarlamak ve pasta dolayı, pasın şiddetini ayarlamak ve pasta isabet sağlamak çok zordur.isabet sağlamak çok zordur.

Page 42: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

KAZANILAN TOPLARIN KULLANILMASIKAZANILAN TOPLARIN KULLANILMASI

Kazanılan topların iyi kullanılabilmesi için çok iyi Kazanılan topların iyi kullanılabilmesi için çok iyi bir top tekniğine sahip olmak gerekir. Oyun bir top tekniğine sahip olmak gerekir. Oyun içerisinde top kazanmak ve kazanılan topları içerisinde top kazanmak ve kazanılan topları kaybetmek düşünülüyorsa topun, rakibin ve kendi kaybetmek düşünülüyorsa topun, rakibin ve kendi takım arkadaşlarının hareketlerini iyi takip etmek takım arkadaşlarının hareketlerini iyi takip etmek gerekir. Pozisyon gereği en uygun tekniğe anında gerekir. Pozisyon gereği en uygun tekniğe anında kara vererek, kararın hemen uygulamaya kara vererek, kararın hemen uygulamaya sokulması şarttır.sokulması şarttır.Bu nedenle, sporcularımıza sahip oldukları topları Bu nedenle, sporcularımıza sahip oldukları topları kullanılırken, ne zaman arkadaşının ayağına ne kullanılırken, ne zaman arkadaşının ayağına ne zaman koşu yoluna ve ne zaman yerden ya da zaman koşu yoluna ve ne zaman yerden ya da havadan oynayacağını öğrenmesi ve uygulaması havadan oynayacağını öğrenmesi ve uygulaması gerekir. Bunun yanında sporcuların, değişen gerekir. Bunun yanında sporcuların, değişen pozisyonlar karşısında, anında karar verebilme pozisyonlar karşısında, anında karar verebilme özelliklerini geliştirmek amacıyla yapılacak özelliklerini geliştirmek amacıyla yapılacak antrenmanlarda, çok sayıda müsabaka şartlarına antrenmanlarda, çok sayıda müsabaka şartlarına uygun çalışmalara yer verilmelidir.uygun çalışmalara yer verilmelidir.

Page 43: FUTBOLDA VURUŞ TEKNİKLERİ

KAZANILAN TOPUN HATASIZ KULLANILMASI KAZANILAN TOPUN HATASIZ KULLANILMASI İÇİNİÇİN

Çok iyi bir vuruş tekniğine sahip olmak, iyi bir Çok iyi bir vuruş tekniğine sahip olmak, iyi bir görüş alışkanlığının kazanılması ve uygun vuruş görüş alışkanlığının kazanılması ve uygun vuruş tekniğinin seçimi için, anında karar verebilme tekniğinin seçimi için, anında karar verebilme özelliği geliştirilmelidir. İyi bir futbolcu, topu özelliği geliştirilmelidir. İyi bir futbolcu, topu kullanırken hedefini ve şiddetini iyi seçmelidir. kullanırken hedefini ve şiddetini iyi seçmelidir. Bu özelliklerden bir tanesinin eksik veya yanlış Bu özelliklerden bir tanesinin eksik veya yanlış uygulanması halinde, öğrenilen her şey uygulanması halinde, öğrenilen her şey geçerliliğini kaybedecek ve topun geçerliliğini kaybedecek ve topun kaybedilmesine sebep olunacaktır.kaybedilmesine sebep olunacaktır.Bu nedenle iyi bir futbolcunun kazandığı topları Bu nedenle iyi bir futbolcunun kazandığı topları hatasız kullanabilmesi için, oyun alanının hatasız kullanabilmesi için, oyun alanının neresinde olduğunu bilmesi yanında ne zaman neresinde olduğunu bilmesi yanında ne zaman hangi tekniği ne şekilde uygulaması hangi tekniği ne şekilde uygulaması gerektiğine doğru karar vermesi gerekir.gerektiğine doğru karar vermesi gerekir.