futbolda koordİnasyon-esneklİk

Download FUTBOLDA KOORDİNASYON-ESNEKLİK

If you can't read please download the document

Post on 09-Jan-2016

109 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FUTBOLDA KOORDİNASYON-ESNEKLİK. ATİLLA YÜCE. KOORDİNASYON. Genel anlamda koordinasyon(eşgüdüm) bir hareketin oluşumu boyunca merkezi sinir sistemi ile iskelet kasları arasındaki işbirliği olarak tanımlanabilir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • FUTBOLDA KOORDNASYON-ESNEKLKATLLA YCE

 • KOORDNASYONGenel anlamda koordinasyon(egdm) bir hareketin oluumu boyunca merkezi sinir sistemi ile iskelet kaslar arasndaki ibirlii olarak tanmlanabilir.

  Koordinasyon Kapasitesi: Gerek sterotip, gerekse de doalama olarak sporcunun belirli koullardaki motorsal eylemlerini mkemmellikte (precision) ve ekonomik ekilde yapmasn, sportif jestleri ksmen de olsa daha hzl renmesini salamaktadr.

  Koordnasyonun farkl ayrmlar yaplamaktadr. Bu ayrmlardan birisi GENEL KOORDNASYON ve ZEL KOORDNASYONdur.

 • GENEL KOORDNASYONok ynl olan bir motor renmenin sonucudur. Farkl spor disiplinlerinde bulunabilmektedir. Gnlk yaamn ve sporun ok deiik alanlarnda ortaya kmaktadr.

 • ZEL KOORDNASYONBelirli bir spor disiplininin gerektirdii snrl yetenekleri, teknii ve hareket profillerinin kombinasyonlarn gerekletirme kapasitesidir.

 • KOORDNASYON KAPASTESNN NEMSpordaki motorsal eylemlerin ve motorsal jestlerin daha doru, tam, ekonomik ve etkili olmas salanr.

  Hareket renimi ne kadar yeni ve zor olursa bu kapasite lsnde daha abuk ve tamlkla gerekleir.

  Benzer hareketleri daha az kuvvet ve daha az enerji ile gerekletirme ans verir. Yorgunluun geciktirilmesi salanr.

  Hareketin akcl salanmaktadr.

  Beyinde kortikal kontrol rahatlar. Hareketler sterotip hale gelir ve dikkat performansta etkili baka elere ynelir. Daha sonraki yllarda tekniin geliimini etkileyen en nemli faktr olacaktr.

  Dier sportif becerilerin daha kolay kazanlmas salanmaktadr.

  Sportif kazalardan ve sakatlklardan korunulur.

 • KOORDNASYON KAPASTESNDE PERFORMANSI SINIRLAYAN FAKTRLERntramskler ve intermskler koordinasyon

  Reseptrlerin fonksiyonel durumu

  Motor renme kapasitesi

  Motor repertuvar zenginlii, motorsal deneyim ve otomatizasyon

  Ya ve cinsiyet

  Yorgunluk ve dier olumsuz faktrler

 • KOORDNASYON KAPASTESNi GELTRME YNTEMLERGlobal (btnsel yani btnden paraya/ tmdengelim) yntemAnalitik (parasal yani paradan btne/ tmevarm)Birleik (konsantre / karma) yntemMental antrenman yntemi

 • KOORDNASYON ANTRENMALARINDA METODOLOJK PRENSPLERAntrenmanlar iin uygun ya 7-11 arasdr.Genel ve zel koordinasyon farklln gz nnde tutmak gerekir.Grsel bilgi giriinden yararlanlmaldr.Szel bilgi giriinden yararlanlmaldr.Hareketlere yumuak ve dikkatli balanmaldr.Antrenman yntemleri ve hareket srekli deitirilmelidir.Kompleks hareketler kullanlmaldr.Hareketler yorgunken yaplmamaldr.

 • KOORDNASYON ALIMALARINDA KULLANILABLECEK MALZEME RNEKLER

 • HAREKETLLK(ESNEKLK)Hareketlilik spor biliminde esneklik, kas-eklem hareketlilii,hareketleri geni alarda uygulama ,eklem ve organizmalarn yelerinin saa sola vs,salnm uzakl olarak tanmlanmaktadr. Esneklik harekette byk bir neme sahiptir. Bir kimsenin becerileri byk alarda ve kolay olarak gerekletirilmesinde nde gelen temel gerekliliktir. Byle hareketlerin baarl olarak gerekletirilmesi gerek duyulandan daha yksek olmas gereken eklem as ve hareket genliine baldr. Hareketleri byk bir genlikte uygulama yetisi esneklik ou zamanda hareketlilik olarak tanmlanmaktadr.

 • renme yada deiik hareketlerin yetkinletirilmesi azalr.Sporcular yaralanmalara eilimli olurlar.Kuvvet, srat ve koordinasyon geliimi olumsuz etkilenir.Bir hareketin nitelikli olarak yaplmas zellii snrlanr. ESNEKLN yetersiz geliimi ve yeterli esneklik yedeklerinin olmaynn ortaya kartaca sorunlar unlardr;

 • Esneklii etkileyen etmenlerANATOMK ve FZYOLOJK FAKTRLER;Eklemin yaps ve eidiTendon eklem ve balarnn uzunluu ve esneme yeteneiEkleme komu olan veya yakndan geen kaslarAgonist kaslarn geveme veya gerilme yetenekleriKaslar arasndaki koordinasyonGenel vcut ss ve spesifik kas ssYorgunlukKas kuvveti

 • DER FAKTRLER;

  Isnma Hareketin uygulanmaya balanmadan nceki durumuklimAntrenman kalitesi ve younluuGnn saatleri(Gece ve sabahn erken saatlerinde dk esneklik seviyesi)Ya ve cinsiyet(ocuk-yetikin fark)

 • Esneklii gelitirmek iin kullanlan yntemlerKii gruptan oluan yntemleri kullanabilir;Etkin (aktif) yntemStatik yntemBalistik yntemPasif yntemBirleik Yntem

 • HAREKETLG FARKLI EKLDE SINIFLANDIRIRIZ 1.Aktif ve Pasif Hareketlilik 2.Dinamik ve Statik Hareketlilik 3.Genel ve zel Hareketlilik

  AKTF YNTEM;Bir eklemin esneklik dzeyinin sadece bireye zg kassal etkinlikler araclyla gelitirildii yntemdir. Statik yntemde kii vcut blmlerinden ikisini birbirine doru hareket snrlarna kadar bker yada yaklatrr ve bu konumu 6-12 saniye kadar korur. Balistik yntemde ise vcut blmlerinin salnmlar yoluyla etkin bir biimde ynlendirilmesi sz konusudur.

 • PASF YNTEM;

  Bu yntemde doruk esneklik e yada arlk kullanm ile gerekleir. Bu yntem (eli olarak) ayak bilei, kala, omurga, omuzlar ve el bilei eklemleri iin uygulanabilir. Arlk kullanm(bar, dambl) ise ayak bilei, omuz, diz esnekliinin gelitirilmesi iin uygundur. Buna karn arlkla ar eiini aabilir yada iki yeyi snrlarnn tesine zorlayarak kas ekmelerine neden olabilir. Arln yk az olmal dikkatlice uygulanmal ve aamal olarak arttrlmaldr.

 • BRLEK YNTEM;

  E eklem snrna kadar sporcunun kol yada bacaklarn bker. Ayrca bu e sporcunun etkinliklerinde doruk dzeyde izometrik kaslmalar uygular. Sporcu daha nceden belirlenmi snrlarnn tesinde daha geni bir hareket genliinde kol yada bacan kaldrr yada yaklatrr. Daha sonra sporcu e tarafndan uygulanan dirence kar st dzeyde izometrik kaslma uygular. zometrik kaslma sporcunun fiziksel olarak dayanabildii bir lde bir ok tekrarla 5-6 saniye yntemsel ilkelere bal olarak uygulanr.

 • Dinamik hareketlilikGenelde statik hareketlilikten daha byktr ve kas kulanm daha youndur.alma uygulanrken belli bir ritim ve hz vardr.

  rnek :Ak bacak duruta saa-sola yaylanmaStatik hareketlilik Eklemin konumu belli bir sre korunur ve bu uygulama bu srasnda yk verilir

 • ESNEKLK GELTRME YNTEMLERAntrenman yntemi asndan esneklik GENEL ve ZEL olmak zere iki blmde incelenir.Genel esneklik dzeyi sporcularn tm vcut eklemlerinde bir sporun zel gereklerini gz nne almadan gelitirdikleri hareketlilik dzeyi kavramn aklamaktadr. zel hareketlilik yada esneklik ise brana zg gereksinimleri ifade eder. Bu yaplarn edinilmesi spora balang yllarnda gerekletii iin her gen sporcunun antrenman ieriinde mutlaka bulunmaldr.

 • Eer istenilen esneklik derecesine ulalm ise bunun anlam esneklik almalarn brakmak deil bu dzeyi koruma almalaryla devam edilmesidir. Esneklik altrmalar antrenmann hazrlk evresine konulmaldr.

  Esneklik altrmalarnn ncesinde en az 10 dk. jog ve snma altrmalarn kapsayan genel bir snma yer almaldr. Altrmalarn seimi, zorluk dzeyi, sporcunun hazrlk dzeyi ile ilikili olmaldr. Seilen her altrma 10-15 tekrar ile 3-5 set uygulanmaldr. Dinlenme aralarnda geveme altrmalar yaplmaldr(alan kaslarn sallanmas, hafif ve ksa sreli masaj).Uygulama srasnda hareketlerin genlii aacak biimde arttrlmaldr. Balangta sporcu fazla zorlanmamal, ilerledike aamal bir biimde hareket genliinin snrlarn arttrmak iin zorlamaldr.

 • Esneklik almalarnn dnemlemesi hazrlk evresinden balayarak gelitirilmelidir. zel antrenmanlar ile kas gruplarnn enerji deiimi ve ar kas tutukluklar giderilerek yarma dnemine aktarm yapldnda yarma evresinde sadece kazanlan bu zelliklerin korunmas gerekletirilecektir. Yine de esneklik gnlk antrenmanlarn bir paras olmaldr ve snmann sonuna doru younlatrlmaldr. Esneklik antrenmann en iyi dzeyine gnde iki kere tekrarlandnda ular. Haftada 4-6 almay sabah erken saatlerde yapanlar bile yeterli esneklik dzeyine kolayca ulamaktadr.

 • ocuklarn esneklik yetileri 5 yandan 8 yana kadar sabittir. 12-13 yalarnda en ileri geliim dzeyine ular.

  Okul ncesi dnemde ocuklarn esneklik kapasiteleri iyidir. Fakat kemik ve eklemleri tam gelimedii iin ar zorlamalardan kanlmaldr.

  ilkokul alarnda genel esneklik almalarna yer verilebilir. 10 yalarndan sonra omurgann ve kala ekleminin esneklik geliim hz durduundan, bu yatan sonra antrenmanlara nem verilmeye balanmaldr. nk daha ge dnemlerde yaplacak antrenmanlarda beklenen fayda azalmaktadr. Aa yaken eilir atasznn ardnda belli oranda bu anlam yatmaktadr.

  Puberte dneminde de ar boy uzamas ve benzeri geliimsel farkllklar nedeniyle esneklikte bozulmalar gzkmektedir. Omurga ve kala eklemi ynnden en tehlikeli dnemdir. Bu dnemde esneklik altrmalarna dikkat edilmelidir.

  18-22 yalarnda esneklik antrenmanlar yetikinlerde olduu gibi yaplmaldr.

 • STATK ESNETME METODU ( Stretching)Streching metodu (ingilizcede strech=germe) germe pozisyonunun yavaa alnmas ( yaklak 5 saniye) ve bunu takiben en azndan 10 ila 60 saniye kadar tutulmasdr. (statik ksm)

  Stretching metodu daha nce anlan metodlara gre kas gerilme refleksini mmkn olduunca azaltmaya alr ve bylece sakatlanma riski minimuma indirilir.

  ok eitli streching metodlarndan bazlar ne kmaktadr:

  1.Pasif ekme yada sert esnetme : Bu streching eidi maksimum germe pozisyonunun muhafaza edilmesini ierir.Hafif ve youn olmak zere iki aamas vardr. Hafif stretchingde pozisyon kaslarn en byk esneme durumlarna ulamas salanan, gerginlik hissinin azalmasna kadar 10-30 saniye korunur. Youn stretchingte ise (gelitirici stretching ) son pozisyonda bir 10-30 saniye daha beklenir.

  Ar oluumundan kanlmaldr, zira bu durum germe, esnetme almasn olumsuz etkiler.

  2.Kasma-Gevetme ( contact-relax-metodu) Kendiliinden durdurma ile esnetme : Bu metodda esnetilecek kasta nce maksimum bir kaslma salanr. Kri icikleri refleksi ile salanan kendiliinden durdurma ile derin bir kas gevemesi salanr ve buda ardndan esnetme iin kullanlr. Belli kas gruplarnn esnetilmesinde kaslar 10 30 saniye izometrik kaslr, sonra 2-3 saniye tamamen gevetilir ve sonuta 10 ila 30 saniye esnetilir.

 • Kasma Gevetme metodunda kas nce kaslr (A) sonra esnetilir (B)

View more