funkcija i fiziologija bubrega

Upload: blaz-car-pavlic

Post on 15-Oct-2015

333 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Funkcija i fiziologija bubrega

TRANSCRIPT

 • FUNKCIJA I FIZIOLOGIJA BUBREGABla Car-Pavlic

 • GLAVNE BUBRENE FUNKCIJEFILTRACIJA REAPSORPCIJA EKSKRECIJA

  HOMEOSTAZA

  ENDOKRINA FUNKCIJA

 • EKSKRECIJSKA FUNKCIJAUklanja krajnje produkte metabolizma i viak anorganskih supstanciOtpadni produkti: - urea, kreatinin, mokrana kiselina - organske kiseline (ukljuujui a.k.)Natrij, kalij, kalcij, fosfat, magnezij, sulfati, bikarbonati (zbog prevelikog unosa hranom)

  Maksimalna brzina ekskrecije regulirana plazmatskim koncentracijama i brzinom glomerularne filtracije (osim K+, H+)

 • URIN - tekuina ekskrecirana bubrezima, prolazi uretru, spremljena u mjehuru, izluena uretrom

  MOKRENJE isputanje urina (0,4-2 L/dnevno) - Anurija - Oligurija - Poliurija

 • STVARANJE URINA1.KORAK filtracija plazme u glomerulima ULTRAFILTRAT1 nefron = 100 L ultrafiltrata dnevno

  Prolaskom ultrafiltrata kroz tubule smanjenje ukupnog volumena urina

 • Transport otopljenih tvari i vode kroz epitelne stanice i izmeu njihaktivni, pasivni, sekundarno aktivni transportIonski kanali

 • REGULACIJSKA FUNKCIJARegulacija i odravanje optimalnog kemijskog sastava KRVI, INTERSTICIJA i MEUSTANINE TEKUINE

 • HOMEOSTAZA ELEKTROLITA

 • NATRIJProksimalni tubuli propusni za natrij

  Na+,K+-ATPaza (bazolateralna membrana)

  NKCC2 transporter na apikalnoj membrani (omoguen gradijentom Na,K-ATPaze)U distalnim tubulima Na,Cl-kotransporter

 • KALIJSlobodna filtracija u glomerulu, gotovo potpuna reapsorpcija u proksimalnim tubulimaNajvie regulatornih mehanizama u Henleovoj petlji, distalnim tubulima i sabirnim kanaliimaUlazi u tubularne stanice Na,K-ATPazomKalijevi kanali - odravanje membranskog potencijala - regulacija unutarstaninog volumena - ponovni ulazak u st. za opskrbu NKCC2 - sekrecija u sabirnim kanaliima

 • KLORIDI2 glavna mehanizma reapsorpcije1. antiportom u zamjenu za sekrecirani anion (bikarbonat)

  2. u debelom uzlaznom kraju Henleove petlje zajedno s natrijem i kalijem (NKCC2)

  Koncentracijski gradijent odran bazolateralnom kloridnom pumpom

 • KALCIJ98% filtriranog kalcija reapsorbirano: 75% proksimalni tubuli, 20% uzlazni dio Henleove petlje, 10% distalni tubuliParacelularni transport pokretan razlikom potencijala stvorenom s ROMK1

 • Distalni tubuli transcelularna reapsorpcija pod kontrolom PTHU stanicama se vee na calbindin-D, dolazi do bazolateralne membrane i izlazi pomou Ca2+-ATPaze

 • FOSFATI

  Reapsorpcija uglavnom u proksimalnim tubulimaSekundarni aktivni transport 3 vrste Na-ovisnih/fosfat kotransportera BIKARBONATI i H+Odravanje acido-bazne homesotaze

 • HOMEOSTAZA VODERazliiti dijelovi nefrona razliito propusni za vodu urin varijabilne koncentracijePod kontrolom ADH-aHormonalna kontrola akvaporina (vodenih kanala)Urinarna koncentracija uglavnom kontrolirana u Henleovoj petlji (uzlazni dio nepropustan za vodu)

 • ENDOKRINA FUNKCIJAPrimarna ili sekundarnaERITROPOETINPROSTAGLANDINI I TROMBOKSANIRENINKALCTRIOL