fundacija leona Štuklja - erik vrabič

Download Fundacija Leona Štuklja - Erik Vrabič

Post on 19-Jul-2015

119 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FUNDACIJA LEONA TUKLJAMoravske Toplice, 23. 3. 2013Erik Vrabi

 • 2USTANOVITEV 12. Februar 1999

 • STATUT 15. novembra 2004

  Ime ustanove je: Fundacija Leona tuklja, ustanova za tipendiranje.Sede ustanove je v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.Uporablja se kratica: FL.Ustanova uporablja okrogel ig premera 34 mm z besedilom: Fundacija Leona tuklja, Ustanova za tipendiranje Maribor.Ustanova ima oskrbnitvo in nadzorni svet. Delo uprave in nadzornega sveta je astno. Poleg statuta ima ustanova e Pravilnik o podeljevanju tipendij in druge akte potrebne za delovanje ustanove.

 • UPRAVNI ODBORskrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanoviteljev,sprejema letni program dela in finanni nart, sprejema poroila o delu in finannem poslovanju za preteklo koledarsko leto,sprejema akte ustanove skladno z dolobami zakona o ustanovah, akta o ustanovitvi in statuta,izvaja naloge skladno z dolobami zakona o ustanovah, akta o ustanovitvi in statuta,varuje ime in lik osebnosti ter podobe soustanovitelja Leona tuklja.

 • NADZORNI SVETImenuje, najkasneje do izteka mandata prejnjega nadzornega sveta, ustanovitelj, Rotary klub Maribor.lane Nadzornega sveta predlagajo ustanovitelji in donatorji ustanove. Izmed predlaganih kandidatov, izberejo lane sveta s tajnim glasovanjem lani Rotary kluba Maribor.

 • TIPENDIRANJENa podlagi 14. lena Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija Leona tuklja in v skladu s 4. lenom tega akta je uprava ustanove Fundacije Leona tuklja dne 12. marca 1999 sprejelaPRAVILNIK O PRIDOBIVANJU SREDSTEV IN PODELJEVANJU TIPENDIJ IN POMOI USTANOVE "FUNDACIJA LEONA TUKLJA"Merila so zapisana v Pravilniku in skladno z njim se sredstva vsako leto razdeljujejo tako, da upotevajo tudijski uspeh, finanno stanje starev prosilca, portno, kulturno in humanitarno dejavnost (na osnovi sprieval in priporoil) ter subjektivno oceno ocenjevalca.

 • FINANNI VIRIdonacije uspenih mariborskih in slovenskih podjetij ter posameznikovprispevki Rotary kluba Mariborsredstva zbrana na humanitarnih prireditvah slovenskih rotarijcev in drugih organizacij namenitev 0.5% dohodnine zavezancev za dohodnino fundaciji

 • 2DONATORJI

 • Fundacija od leta 1999 dalje vsako leto podeli deset enoletnih (deset mesenih) tipendij v viini (1500 eurov) 150,00 .V vsaki generaciji tipendistov so takni, ki svoje znanje pridobivajo na univerzah v tujini ali kot tudentje s svojimi inovacijami dosegajo nadpovprene uspehe na tekmovanjih. Njihovi odziviMaja Brkan, tudentka na podiplomskem tudiju v Ameriki, je zapisala: "Finanna pomo mi je bila res v zelo veliko oporo pri tudiju."Marko Cej: Fundacija mi je bila tako reko kruni oe, saj mi je s pomojo nje uspelo diplomirati.Jan Junger, letonji tipendist: Brez pomoi Fundacije bi ne mogel zmagati v Beogradu. Zmaga odpira vrata.

 • VIZIJA ZA PRIHODNOSTpostati fundacija vseh slovenskih rotarijcevzagotoviti trajen redni priliv finannih sredstev

  Do prevzema Evra so bile tipendije v viini 30.000 SIT, od Evra dalje pa gre za 150,00 .Lanski in letonji tipendisti, Jan, ki je zmagal v svoji kategoriji v Beogradu.*