four seasons collection

of 12 /12

Author: helga-bato

Post on 31-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Négy Évszak Kollekció promóciós anyaga

TRANSCRIPT

 • Br i n k u s K a t a

  B u bu t i m r v a

 • ubut imr va ke ramikus agyagszobra iva l sok f le hangu la to t fo rmzo t t mr meg, mesebe l i s m t i kus lnyeke t , a n t a 21. szzad v i l gban , vagy ak r min t szenz i t v hangsze reke t .

  A szobrok nem csupn ka rak te rek , hanem k lnbz hangszereke t brzo lnak , h i s zen mindenk iben o t t a zene, csak tudn i ke l l megsze l id ten i , e lcsa logatn i.

  Mostansg a ngy, min tegy bvs szm je len ik meg le tben s munk jban is, h iszen negyven ves s mos t hord ja negyed ik gyermek t .

  Ebben a szakaszban sz le t i k a ngy vszak szoborcsopor t , melynek da rab ja i ngy f le agyagbl ksz lnek magas tzn ge tve, hozz ms-ms egyb anyagfa j t t p ros t va s sszedo lgozva Brinkus Ka ta gyap jsznyege ive l.

  A szobrok ngy f le ember t pus t , a z epurpa i, a f ri ka i, zs ia i s szak i n t b rzo l jk , le tknek ngy k lnbz szakaszban . A tavasz a fi a ta lsgo t , a ny r a te rmkenysge t , az ldo t t l l apo to t , a z sz az re t t sge t , va lamin t a t l az e lmls t sz imbol i z l j a .

  rinkus Kata ipa rmvsz tbb min t t z ve fog la lkoz ik a hand- tu f t ing techno lgiva l ksz l t s znyegekke l. Ez id a la t t megtanu l t a gyap j s a techno lgia ad ta lehe tsgek sz les spek t rumn j tszadozn i. Sznyege inek b i z tos i smer te t jegye a k ln f le anyagok , tex t rk t rs t sa , ami nem csak tex t i l fe l le tek kombin ls t je len t i. gy j t t l t re a Brinkus Des ign k ln leges s t lusa , fe l i smerhe t kz jegye.

  Nagyon r l tem BuBu fe l k rsnek , miszer in t a hangszerszobra i u tn j k ln leges szoborcsopor t j nak lehe tnek sze rves rsze i egyed i fo rmasznyege im. Ezek a sznyegek nem csupn mvsze t i a l ko tsok , hanem haszn lat i t rgyak i s. Nemcsak a szobrok sze rves rsze de egy-egy en te r i r megh i t t l t vnya i s l ehe t , p ldu l egy fo te l t rsasgban .

  A ngy vszak jegyben, Bubu l t a l meg lmodot t ngy ka rak te r sz le ts t , a sznyegek puhasga emel i magasba .

 • A tavasz a fi a ta lsgo t sz imbol i z l j a , az eu rpa i n t fo rmzza meg.

  A szobor srga agyagbl zld mzzal kszl, vassal kombinlva.

  Ligetsznyega tavasz bur jnz p lasz t i kus o rnament i k jva l t ap in tha t k i ke le t .

 • A nyr a te rmkenysge t , ldo t t l l apo to t sz imbol i z l j a , a z a f ri ka i n t je len t i meg.

  A szobor fekete agyagbl vrs mzzal kszl, textillel kombinlva.

  Bolygsznyeg a ny r, a te rmkenysg, a sz le tend j le t , a v i l gegye tem j csod jnak j t t t h i rde t i.

 • Az sz az re t t sge t sz imbol i z l j a , az zs ia i n t min tzza .

  A szobor vrs agyagbl srga s barna mzzal kszl, vesszvel kombinlva.

  Avarsznyeg a z sz cs ipkze t t l eve le ive l l t t a t j a a b lcsessg hnapj t .

 • A t l az e lmls t sz imbol i z l j a , a z szak i n t b rzo l ja .

  A szobor fehr agyagbl trkiz mzzal kszl, veggel kombinlva.

  Jgsznyeg v i l g t vegdarabokka l ri e l a jg ha ts t .

 • w w w . m a n o m u h e l y . h u

  w w w . b r i n k u s d e s i g n . c o mF a c e b o o k : B r i n k u s D e s i g n G a l r i a