forum perdana majlis ilmu 2016 impak turun1/forum perdana/skrip pengerusi...  forum perdana...

Download FORUM PERDANA MAJLIS ILMU 2016 IMPAK Turun1/Forum Perdana/Skrip Pengerusi...  FORUM PERDANA MAJLIS

Post on 08-Sep-2018

258 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FORUM PERDANA MAJLIS ILMU 2016 "IMPAK PERHUBUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN UMMAH

  1) Askm WBKT Bismillahirrahmaanirrahim, Alhamdulilah. .

  2) Mengadap Kehadapan Majlis / Duli Yang Teramat Mulia / Paduka Seri Pengiran

  Muda Mahkota / Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah / ibni / Kebawah Duli Yang Maha Mulia / Paduka Seri Baginda Sultan / Haji Hassanal Bolkiah / Muizzaddin Waddaulah / Menteri Kanan / di Jabatan Perdana Menteri.

  3) Beribu ampun / dengan penuh hormat dan takzim / Hamba Duli Tuanku / menjunjung Sabda Perkenan / bagi Hamba Duli Tuankubersama ahli panel sekalian / untuk menggunakan bahasa biasa / bagi memudahkan Hamba Duli Tuanku / dan para ahli panel sekalian / mengendalikan forum pada pagi ini.

  4) Sidang hadririn dan hadirat yang dihormati sekalian.

  5) Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua, kita dapat bersama pada pagi ini, di dalam majlis forum perdana majlis ilmu 2016, yang akan membincangkan dan membahaskan tajuk: IMPAK PERHUBUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN UMMAH

  1

 • Sebelum kitani memulakan sesi perbincangan kitani, ada baiknya saya memulakan dengan penerangan ringkas mengenai dengan skop yang akan kita bincangkan dalam forum ini:

  1. Istilah Perhubungan itu amat meluas. Tetapi apa yang akan kitani perbahaskan dan bincangkan pada pagi ini ialah menjurus kepada bidang ICT dan pengangkutan.

  2. Kalau kitani lihat disekeliling kitani dan diseluruh dunia, kitani sedang menyaksikan dan mengalami perkembangan pesat dalam teknologi perhubungan di kedua bidang ini.

  3. Kita tahu ia merupakan asas kehidupan bagi mencapai keselesaan hidup di dunia dan mendapat keredhaan di akhirat.

  4. Kita tahu dan sudah merasa, perkembangan dalam kedua-dua bidang perhubungan ini memberikan impak keatas kehidupan manusia.

  2

 • 5. Kemajuan dalam teknologi ICT juga telah membantu memperkasa sistem pengangkutan yang membolehkan perjalanan jauh, meneroka ke seluruh dunia dengan lebih cepat dan efisien.

  6. Peranan dan pentingnya kedua-dua bidang perhubungan ini dalam pembangunan sektor-sektor berkenaan merupakan unsur penting yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan seharian.

  7. AKAN TETAPI KITA TAHU ADANYA CABARAN-CABARAN, KESANNYA JIKA CABARAN INI TIDAK DITANGANI DAN APAKAH YANG PERLU KITANI BUAT UNTUK MENANGANINYA?

  8. Saya percaya panel-panel forum yang kita undang sudah tidak sabar untuk membahaskan tajuk kita pada pagi ini.

  9. SAYA PERKENALKAN TERLEBIH DAHULU PANEL KITA YANG PERTAMA

  3

 • PENGERUSI & AHLI PANEL

  TEMA: IMPAK PERHUBUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN UMMAH

  Ahli Panel KETIGA

  Yang Mulia Dr. Hajah Mona Yati binti Dato Seri Laila

  Jasa Haji Mohd Kassim, Mula berkhidmat pada

  tahun 1998 sebagai pensyarah di UBD. Menjadi

  seaorng usahawan sejak 2011 dan Pengasas,

  MUBN Learning & Growth Company.

  Disamping itu, beliau juga bertugas sebagai

  Adjunct Senior Assistant Professor,

  Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam,

  Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA).

  Ahli Panel KEDUA

  Yang Mulia Professor Dr. Mohamad

  Fauzan bin Noordin, Mula

  berkhidmata sebagai pensyarah

  semenjak pulang dari Amerika

  Syarikat pada tahun 1991 dan

  sekarang sebagai

  Professor,

  Kulliyyah of ICT,

  DI Universiti Isalm Antarabangsa

  Malaysia.

  Ahli Panel PERTAMA

  YM Ustaz Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof,

  Mula bertugas sebagai pegawai ugama

  di kem hal ehwal ugama pada tahun 1989

  dan sekarangn menjawat jawatan

  Pemangku Ketua Pegawai Istinbat,

  Jabatan Mufti Kerajaan.

  Pengerusi

  Dr. Haji Supry bin Haji Awang Ladi, Pengarah

  Pengangkutan Darat.

 • FORUM PERDANA MAJLIS ILMU 2016 "IMPAK PERHUBUNGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN UMMAH

  1)Sesi 1 (10minit): Sebelum kita membincangkan keseluruhan tajuk forum kita, ada baiknya kitani huraikan pengertian dan definisi kesejahteraan ummah secara ringkas. Kitani mulakan dengan Ustaz Dr Hj:

  (a) Ustaz, pengertian dan definisi kesejahteraan ummah itu dari aspek agama Islam, sila ustaz (Dr Ustaz Hj Mazanan) 3 minit. (tq ustaz. Satu penerangan yang ringkas dan padat. Secara ringkas definisinya. selamat, aman, damai, tenteram, sentosa dalam semua aspek kehidupan..berpandukan dgn alquraan dan sunahprofessor, tanpa saya berpanjang lebarsila prof untuk menghuraikannya dari sudut ICT.

  (b) Sudut perkembangan ICT (Professor Dr Fauzan) 3 minit (Alhamdulillah prof. prof menyentuh pengertiannya dari sudut ICT dan islam. Saya mengambil sedikit saja huraian prof tadi iaitu Qalam atau ICT sepatutnya membantu kita dalam mensejahterakan ummah.

  (c) Dari apa yang dihuraikan oleh Ustaz dan Professor Fauzan tadi, dari konteks pengangkutan Dr HjhDimana pengertiannya.kalau kita lihat dari aspek sistem pengangkutan yang berkesan 3 minit 5

 • SESI 2 2) Tq dr hjh... Ya sidang hadirin dan hadirat.Pentingnya sistem pengangkutan yang berkesan dan juga huraian daripada ahli panel yang lain menjurus kepada kesejahteraan kita semua. Beralih kita pada satu perkara yang penting utk dibahaskan iaitu impak perkembangan ICT dan pengangkutan / cabaran-cabaran dan isu-isunya. Ustaz.. (a) (Dr Hj Mazanan): Aspek sejarah dan tamaddun Islam (5 minit). Dulu, tidak ada computer & ICT. Hanya

  pengangkutan binatang dan laut untuk berhubung. Walaupun memakan masa tetapi impaknya?? Dakwah tersebar, islam berkembang seluruh duniamacamana ini boleh Berjaya? Apa cabaran-cabarannya? Sila ustaz.

  (b) (Prof Fauzan): (5 minit): Masyallah Ustaz. Dakwah para Nabi dan Rasul. ..Perjalanan berhari-hari dan berbulan-bulan ditambah lagi dengan cabaran dan tentangan hebat, Alhamdullillah islam tetap berkembang. Ustaz kata perkembangan ICT dari benang yg menyambung dua cawan kertas yang membolehkan kita berhubung sebelah dinding kepada system satelit dan internetprofessor.Sekarang sudah banyak berbeza Perkembangan & ledakan ICT yang luar biasa terjadi di luar dan di Negara Brunei Darussalamjadi prof.apakah Kesan positif dan negatif dengan contoh-contoh seperti kesan facebook, Instagram dan whatsapp yang berleluasa, tidak bersempadan dan terkawal . prof Nota: Tq prof. Kerana kongsi sikit mengenai Pokemon Go..satu fenomena baru yang meng excitekan sesetengah orang kita. Perlu kajian yg mendalam lagi yah prof. Ustaz, sebelum saya beralih kepada Dr Hjh Mona, penggunaan whatssapp ini ustaz dan prof fauzan ada menyentuh mengenai baik buruknya peggunaan ICT.. Dinegara ini. Ada sesetengah orang menyebarkan maklumat yang kurang kesahihannya atau tanpa usul periksa..Dapatkah Ustaz memberi penerangan dengan saya dan hadirin hadirat kita dgn ringkas. mengenai hukum hakam nya. (Dr Ustaz Hj Mazanan ada 3 minit untuk menerangkan)

  6

 • SESI 2 Alhamdulillah. Jelas. Yg penting SIDANG HADIRIN & HADIRAT..kita gunakan ia dgn bijak dan tidak mengaibkan orang lain. Memang banyak yang baik dalam penggunaan social media . Salah satu daripadanyaKita gunakan utk mempertingkatkan produktiviti dalam kerja seharian kita. (2) (c) (Dr Hjh Mona): Dr Hjh.....Tadi ustaz mengongsikan cabaran dan tentangan yang rasulullah SAW

  hadapi dalam menyebarkan syiar islam dan prof fauzan dengan isu dan cabaran ledakan teknologi ICT.

  Dari sudut pengangkutan yang ada pada masa ini / dan penggunaan teknologi yang ada, sebagai seorang usahawan, saya percaya Dr Hjh memang mengunakan perhubungan melalui ICT dan juga pengangkutan dalam aktiviti bisnes Dr Hjh.

  Apa yang akan saya bangkitkan disini ialah semasa dr hjh diluar negara dan tinjauan Dr Hjh dalam negeri jua....

  Apakah isu-isu yang kita hadapi? Macamana kalau sistem pengangkutan itu tidak berkesan, kesannya kepada orang-orang yang memerlukan terutama yang mencari rezeki? Mungkin Dr Hjh cerita dulu amalan2 terbaik. Apa iktibar yang kitani boleh ambil untuk menangani isu-isu dan cabaran itu? 7

 • 3) Sesi 3 satu perbahasan yang menarik. Kesan perkembangan ICT..positifnya..alhamdulillah tapi negatifnya..masyaallah.. dan pengangkutan pulasangat perlu..sangat penting. Sekarang.kitani sama-sama bincangkan pula..apakah yang perlu kitani rancang dan laksanakan untuk menangani isu dan cabaran dan apakah tindakan kitani untuk mencapai hasrat kitani. a) (Dr Hj Mazanan: 5 minit): Tadi Ustaz menyentuh cabaran pada zaman

  dahulu. Sekarang sistem perhubungan sudah canggih dinegara-negara maju. Dalam islam keperluan mengadakan satu sistem perhubungan yang baik dituntut dan untuk mengendalikannya dengan berkesan adalah satu tuntutan fardhu kifayah

  Dimana Ustaz melihat cabaran2 dari segi islam untuk kitani mencapai sistem yang baik di negara ini? Apakah langkah-langkah pembaikan dan macamanakah kitani boleh memanfaatkannya untuk mempertingkatkan syiar islam di NBD dan sejagatustaz b) Tadi ustaz mengatakan kita mesti menyediakan satu sistem yang baik dan bersistematik. (Prof Fauzan: 5 minit): Dalam media kita ada membacaIsu digital divide, isu connectivity terutama sekali diluar bandar.kedua ini mungkin berkait rapat. Apa maknanya ini kepada rakyat prof? Kesannya jika ini tidak ditangani. Kos untuk merapatkan jurang ini memang tinggi. Macamanakah Negara Brunei Darussalam boleh menangani isu-isu ini dan apakah yang perlu kita buat? Prof

  8

 • 3) Sesi 3 c) (Dr Hjh Mona: 6 minit): Begitulah pentingnya menangani isu digital divide..connectivity ICT... Perlu ada infrastruktur yang mencukupi....supaya penggunaan ict akan lebih terjamin dan juga kita percaya boleh membantu kearah pengangkutan yang berkesan. Tadi Dr Hjh kongsikan macamana ICT memudahcara urusan bisnes, pentingnya connectivity dan reliability dan kesan-kesan jika perkidmatan pengangk

Recommended

View more >