fonts i recursos biblioteconomia i documentació d... · cc-by-sa • pid_00143767 5 fonts i...

Download Fonts i recursos biblioteconomia i documentació d... · CC-BY-SA • PID_00143767 5 Fonts i recursos

Post on 15-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fonts i recursosenbiblioteconomia idocumentaci Josefa Gallego LorenzoManela Junc Campdepadrs PID_00143767

 • CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes llevat que s'indiqui el contrari a una llicncia de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la pblicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundaci per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre quel'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicncia que el material original. La llicncia completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

 • CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  ndex

  Introducci.................................................................................................. 5

  Objectius....................................................................................................... 6

  1. Fonts documentals............................................................................. 7

  1.1. Publicacions peridiques ............................................................. 7

  1.2. Dipsits oberts / repositoris ........................................................ 9

  1.2.1. Repositoris ...................................................................... 9

  1.2.2. Recollectors ................................................................... 10

  1.2.3. Bases de dades ............................................................... 11

  1.3. ndexs dimpacte ......................................................................... 12

  1.4. Obres de referncia ..................................................................... 13

  1.4.1. Diccionaris ..................................................................... 13

  1.4.2. Enciclopdies ................................................................. 13

  1.4.3. Anuaris ........................................................................... 14

  1.4.4. Directoris ........................................................................ 14

  1.4.5. Manuals .......................................................................... 14

  1.4.6. Programes daprenentatge ............................................. 15

  1.4.7. Estadstiques ................................................................... 16

  1.4.8. Guies temtiques ........................................................... 16

  1.4.9. Tesaurus .......................................................................... 16

  1.5. Cercadors i portals ...................................................................... 16

  2. Fonts institucionals........................................................................... 18

  2.1. Arxius ........................................................................................... 18

  2.2. Biblioteques ................................................................................. 18

  2.3. Centres de documentaci ........................................................... 18

  2.4. Universitats .................................................................................. 18

  2.4.1. Estudis de Biblioteconomia i Documentaci ................. 19

  2.5. Associacions professionals .......................................................... 19

  2.5.1. Associacions ................................................................... 19

  2.5.2. Congressos ..................................................................... 20

  2.5.3. Formaci contnua ......................................................... 21

  3. Recursos collaboratius en biblioteconomia i documentaci. 22

  3.1. Llistes de correu .......................................................................... 22

  3.2. Blogs ............................................................................................ 24

  3.2.1. Blogs dinters per a bibliotecaris .................................. 25

  3.3. Wikis ............................................................................................ 25

  3.4. Marcadors socials ........................................................................ 26

  3.5. Sindicaci de continguts ............................................................. 26

 • CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  3.6. Compartir objectes digitals ......................................................... 26

  3.7. Xarxes socials .............................................................................. 28

  3.8. Promoci de notcies .................................................................. 28

  3.9. Treball en grup ............................................................................ 29

  Activitats...................................................................................................... 31

  Bibliografia................................................................................................. 32

 • CC-BY-SA PID_00143767 5 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  Introducci

  Aquest mdul pretn donar a conixer les fonts i recursos bsics que el profes-

  sional de la informaci ha de conixer per a formar-se acadmicament i exercir

  la seva feina en qualsevol empresa o instituci.

  Lestructura daquest mdul sorganitza en tres grans rees: la primera dedica-

  da a les fonts documentals, la segona dedicada a les fonts institucionals i la

  tercera i ltima dedicada als recursos collaboratius, seguint lesquema general

  daquest material universitari.

  En els tres casos es proporciona una selecci de recursos especialitzats en bi-

  blioteconomia i documentaci.

  Lobjectiu s facilitar a lestudiant un accs sistemtic i ordenat de fonts i re-

  cursos aptes per a la seva formaci al llarg dels seus estudis, no sols en aquesta

  assignatura.

  Les fonts documentals, institucionals i collaboratives utilitzades en bibliote-

  conomia i documentaci sn, en alguns casos, fonts multidisciplinries que

  hem vist en mduls anteriors.

  TESEO cont tesis de totes les matries, incloses les de BiD.

  Per aix, no les tornarem a esmentar en aquest mdul encara que el seu s i

  coneixement estiguin plenament justificats. Al seu lloc recopilarem les fonts

  en BiD que han anat apareixent al llarg daquest material i incidirem especi-

  alment en les fonts especialitzades que considerem imprescindibles.

  En lapartat dedicat als recursos collaboratius presentem nou fonts diferents:

  llistes de correu, blogs, wikis, marcadors socials, RSS, objectes digitals compar-

  tits, xarxes socials, promoci de notcies i treballs en grup. Trobarem progra-

  mes, plataformes i recursos prpiament dits. En alguns casos, veurem fonts i,

  en parallel, el programa per a construir-les (els blogs, els wikis, les xarxes so-

  cials, els marcadors socials, etc.), i ens adonarem que no s necessari disposar

  dun pressupost elevat per a treballar en un entorn 2.0, ja que la tecnologia

  actual s potent i molt amigable dusar; i gaireb sempre gratuta.

 • CC-BY-SA PID_00143767 6 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  Objectius

  Els materials didctics associats a aquest mdul permetran a lestudiant assolir

  els objectius segents:

  1. Familiaritzar-se amb les fonts documentals, institucionals i collaboratives

  disponibles a Internet de lmbit de la biblioteconomia i la documentaci.

  2. Aplicar la sistematitzaci de les fonts i recursos estudiats al llarg del curs

  al camp concret de la BiD.

  3. Conixer i visitar les fonts documentals especialitzades en la nostra pro-

  fessi.

  4. Familiaritzar-se amb els diferents formats i tipologies en qu es presenta

  la informaci especialitzada.

  5. Adquirir habilitats en les tcniques de recerca i recuperaci de la informa-

  ci especialitzada.

  6. Aproximar-se a les fonts creades per la collaboraci de diversos usuaris

  ja siguin externs a lentorn de biblioteconomia i documentaci, ja siguin

  professionals daquest mbit.

  7. Presentar el funcionament bsic dels recursos collaboratius: creaci, par-

  ticipaci, consulta.

  8. Identificar possibles usos dels recursos collaboratius en biblioteconomia

  i documentaci.

 • CC-BY-SA PID_00143767 7 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci

  1. Fonts documentals

  Les publicacions peridiques en format digital van nixer com a simples c-

  pies de la versi impresa. Actualment en aquest format podem trobar publica-

  cions peridiques de contingut molt divers, revistes acadmiques, revistes de

  divulgaci, diaris de notcies (diaris), butlletins informatius, butlletins oficials.

  La consulta o compra daquest tipus de documents digitals es pot fer a partir

  deditors, agregadors, distribudors i serveis gratuts (open archives).

  1.1. Publicacions peridiques

  Les revistes cientfiques electrniques han experimentat nombroses transfor-

  macions des que es van comenar a difondre el 1995 alhora que shan anat

  consolidant.

  A continuaci, es presenta una selecci de les principals revistes en biblioteco-

  nomia i documentaci tant nacionals com internacionals, imprescindibles per

  a conixer lmbit professional de les biblioteques, els centres dinformaci, la

  gesti de la informaci. Tant docents com investigadors per a publicar els seus

  treballs en aquestes revistes, en la major part dels casos,