Fonts i recursos biblioteconomia i documentació d... · CC-BY-SA • PID_00143767 5 Fonts i recursos…

Download Fonts i recursos biblioteconomia i documentació d... · CC-BY-SA • PID_00143767 5 Fonts i recursos…

Post on 15-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Fonts i recursosenbiblioteconomia idocumentaci Josefa Gallego LorenzoManela Junc Campdepadrs PID_00143767</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes llevat que s'indiqui el contrari a una llicncia de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la pblicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundaci per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre quel'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicncia que el material original. La llicncia completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca</p><p>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>ndex</p><p> Introducci.................................................................................................. 5</p><p> Objectius....................................................................................................... 6</p><p> 1. Fonts documentals............................................................................. 7</p><p>1.1. Publicacions peridiques ............................................................. 7</p><p>1.2. Dipsits oberts / repositoris ........................................................ 9</p><p>1.2.1. Repositoris ...................................................................... 9</p><p>1.2.2. Recollectors ................................................................... 10</p><p>1.2.3. Bases de dades ............................................................... 11</p><p>1.3. ndexs dimpacte ......................................................................... 12</p><p>1.4. Obres de referncia ..................................................................... 13</p><p>1.4.1. Diccionaris ..................................................................... 13</p><p>1.4.2. Enciclopdies ................................................................. 13</p><p>1.4.3. Anuaris ........................................................................... 14</p><p>1.4.4. Directoris ........................................................................ 14</p><p>1.4.5. Manuals .......................................................................... 14</p><p>1.4.6. Programes daprenentatge ............................................. 15</p><p>1.4.7. Estadstiques ................................................................... 16</p><p>1.4.8. Guies temtiques ........................................................... 16</p><p>1.4.9. Tesaurus .......................................................................... 16</p><p>1.5. Cercadors i portals ...................................................................... 16</p><p> 2. Fonts institucionals........................................................................... 18</p><p>2.1. Arxius ........................................................................................... 18</p><p>2.2. Biblioteques ................................................................................. 18</p><p>2.3. Centres de documentaci ........................................................... 18</p><p>2.4. Universitats .................................................................................. 18</p><p>2.4.1. Estudis de Biblioteconomia i Documentaci ................. 19</p><p>2.5. Associacions professionals .......................................................... 19</p><p>2.5.1. Associacions ................................................................... 19</p><p>2.5.2. Congressos ..................................................................... 20</p><p>2.5.3. Formaci contnua ......................................................... 21</p><p> 3. Recursos collaboratius en biblioteconomia i documentaci. 22</p><p>3.1. Llistes de correu .......................................................................... 22</p><p>3.2. Blogs ............................................................................................ 24</p><p>3.2.1. Blogs dinters per a bibliotecaris .................................. 25</p><p>3.3. Wikis ............................................................................................ 25</p><p>3.4. Marcadors socials ........................................................................ 26</p><p>3.5. Sindicaci de continguts ............................................................. 26</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>3.6. Compartir objectes digitals ......................................................... 26</p><p>3.7. Xarxes socials .............................................................................. 28</p><p>3.8. Promoci de notcies .................................................................. 28</p><p>3.9. Treball en grup ............................................................................ 29</p><p> Activitats...................................................................................................... 31</p><p> Bibliografia................................................................................................. 32</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 5 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>Introducci</p><p>Aquest mdul pretn donar a conixer les fonts i recursos bsics que el profes-</p><p>sional de la informaci ha de conixer per a formar-se acadmicament i exercir</p><p>la seva feina en qualsevol empresa o instituci.</p><p>Lestructura daquest mdul sorganitza en tres grans rees: la primera dedica-</p><p>da a les fonts documentals, la segona dedicada a les fonts institucionals i la</p><p>tercera i ltima dedicada als recursos collaboratius, seguint lesquema general</p><p>daquest material universitari.</p><p>En els tres casos es proporciona una selecci de recursos especialitzats en bi-</p><p>blioteconomia i documentaci.</p><p>Lobjectiu s facilitar a lestudiant un accs sistemtic i ordenat de fonts i re-</p><p>cursos aptes per a la seva formaci al llarg dels seus estudis, no sols en aquesta</p><p>assignatura.</p><p>Les fonts documentals, institucionals i collaboratives utilitzades en bibliote-</p><p>conomia i documentaci sn, en alguns casos, fonts multidisciplinries que</p><p>hem vist en mduls anteriors.</p><p>TESEO cont tesis de totes les matries, incloses les de BiD.</p><p>Per aix, no les tornarem a esmentar en aquest mdul encara que el seu s i</p><p>coneixement estiguin plenament justificats. Al seu lloc recopilarem les fonts</p><p>en BiD que han anat apareixent al llarg daquest material i incidirem especi-</p><p>alment en les fonts especialitzades que considerem imprescindibles.</p><p>En lapartat dedicat als recursos collaboratius presentem nou fonts diferents:</p><p>llistes de correu, blogs, wikis, marcadors socials, RSS, objectes digitals compar-</p><p>tits, xarxes socials, promoci de notcies i treballs en grup. Trobarem progra-</p><p>mes, plataformes i recursos prpiament dits. En alguns casos, veurem fonts i,</p><p>en parallel, el programa per a construir-les (els blogs, els wikis, les xarxes so-</p><p>cials, els marcadors socials, etc.), i ens adonarem que no s necessari disposar</p><p>dun pressupost elevat per a treballar en un entorn 2.0, ja que la tecnologia</p><p>actual s potent i molt amigable dusar; i gaireb sempre gratuta.</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 6 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>Objectius</p><p>Els materials didctics associats a aquest mdul permetran a lestudiant assolir</p><p>els objectius segents:</p><p>1. Familiaritzar-se amb les fonts documentals, institucionals i collaboratives</p><p>disponibles a Internet de lmbit de la biblioteconomia i la documentaci.</p><p>2. Aplicar la sistematitzaci de les fonts i recursos estudiats al llarg del curs</p><p>al camp concret de la BiD.</p><p>3. Conixer i visitar les fonts documentals especialitzades en la nostra pro-</p><p>fessi.</p><p>4. Familiaritzar-se amb els diferents formats i tipologies en qu es presenta</p><p>la informaci especialitzada.</p><p>5. Adquirir habilitats en les tcniques de recerca i recuperaci de la informa-</p><p>ci especialitzada.</p><p>6. Aproximar-se a les fonts creades per la collaboraci de diversos usuaris</p><p>ja siguin externs a lentorn de biblioteconomia i documentaci, ja siguin</p><p>professionals daquest mbit.</p><p>7. Presentar el funcionament bsic dels recursos collaboratius: creaci, par-</p><p>ticipaci, consulta.</p><p>8. Identificar possibles usos dels recursos collaboratius en biblioteconomia</p><p>i documentaci.</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 7 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p>1. Fonts documentals</p><p>Les publicacions peridiques en format digital van nixer com a simples c-</p><p>pies de la versi impresa. Actualment en aquest format podem trobar publica-</p><p>cions peridiques de contingut molt divers, revistes acadmiques, revistes de</p><p>divulgaci, diaris de notcies (diaris), butlletins informatius, butlletins oficials.</p><p>La consulta o compra daquest tipus de documents digitals es pot fer a partir</p><p>deditors, agregadors, distribudors i serveis gratuts (open archives).</p><p>1.1. Publicacions peridiques</p><p>Les revistes cientfiques electrniques han experimentat nombroses transfor-</p><p>macions des que es van comenar a difondre el 1995 alhora que shan anat</p><p>consolidant.</p><p>A continuaci, es presenta una selecci de les principals revistes en biblioteco-</p><p>nomia i documentaci tant nacionals com internacionals, imprescindibles per</p><p>a conixer lmbit professional de les biblioteques, els centres dinformaci, la</p><p>gesti de la informaci. Tant docents com investigadors per a publicar els seus</p><p>treballs en aquestes revistes, en la major part dels casos, shan de sotmetre a</p><p>lescrutini i avaluaci dels corresponents comits cientfics.</p><p>Entre els criteris de selecci aplicats per a recollir aquestes revistes assenyalem:</p><p>la seva especialitzaci en el camp de la biblioteconomia i la documentaci;</p><p>accessibilitat a travs de la xarxa dInternet; ser incloses amb ndex dimpacte</p><p>en el JCR Social Sciences de lISI, sota la matria Library Science &amp; Information</p><p>Science, o la revisi dels articles per iguals o per comits cientfics annims.</p><p>Algunes revistes es distribueixen en open access per Internet, o b perqu</p><p>ledici la paga una instituci o b els mateixos autors.</p><p>1)Nacionals</p><p> AnalesdeDocumentacin.Revistadebiblioteconomiaidocumenta-</p><p>ci. Mrcia: Universitat de Mrcia (1998-). Periodicitat anual. Revista anu-</p><p>al editada pel Departament dInformaci i Documentaci i la Facultat de</p><p>Cincies de la Documentaci de la Universitat de Mrcia. La revista t dues</p><p>edicions complementries: una impresa i una altra electrnica.</p><p> TextosUniversitarisdeBiblioteconomiaiDocumentaci(BiD). Facultat</p><p>de Biblioteconomia i Documentaci. Barcelona (1998-). Revista semestral.</p><p>http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/http://www.ub.edu/bid/</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 8 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p> BoletndelaAsociacinAndaluzadeBibliotecarios. Mlaga: Associaci</p><p>Andalusa de Bibliotecaris (1984-). Trimestral. Versi electrnica en HTML.</p><p> BoletndelaAnabad. Madrid: Associaci Nacional dArxivers, Bibliote-</p><p>caris, Muselegs i Documentalistes (1977-). Revista trimestral. s lrgan</p><p>dexpressi i el mitj de formaci professional permanent per a tots els</p><p>seus associats, al servei de tots els arxivers, bibliotecaris, conservadors de</p><p>museus i documentalistes dEspanya.</p><p> CuadernosdeDocumentacinMultimedia.Treballsinternsdelreade</p><p>Documentaci (Dpt. Periodisme III). [Madrid]: Dpt. de Biblioteconomia i</p><p>Documentaci, Servei de Documentaci Multimdia; Facultat de Cincies</p><p>de la Informaci, Universitat Complutense de Madrid (1993-). Anual, amb</p><p>irregularitats.</p><p> Documentacindelascienciasdelainformacin. Madrid: Servei de Pu-</p><p>blicacions, Universitat Complutense de Madrid (1976-). Anual. Recull tre-</p><p>balls tcnics sobre cincies de la informaci, aplicades al domini de la co-</p><p>municaci social i les seves especialitats: periodisme, televisi, rdio, cine-</p><p>ma, publicitat i relacions pbliques.</p><p> EducacinyBiblioteca. Madrid: Tilde; Associaci Educaci i Biblioteca.</p><p>Bimestral. Entre els seus continguts destaca leducaci, les biblioteques i</p><p>les biblioteques escolars.</p><p> Hipertext.net. Biblioteconomiaidocumentaciaplicadesalagestii</p><p>representacidelconeixementenlaWorldWideWeb. [Barcelona]: Sec-</p><p>ci Cientfica de Cincies de la Documentaci, Departament de Cincies</p><p>Poltiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra, DL 2002. Anual. Publicaci</p><p>peridica que recull articles relacionats amb el mster en lnia de Docu-</p><p>mentaci digital de la Universitat Pompeu Fabra.</p><p> Item: Revista de biblioteconomia i documentaci. Barcelona: Collegi</p><p>Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1987-). Semestral.</p><p>Recull les experincies i treballs de recerca relacionats amb els serveis</p><p>dinformaci i documentaci.</p><p> El Profesional de la Informacin. Barcelona: EPI SCP (1992-). Bimes-</p><p>tral. A partir de 1998 els articles sn revisats per un comit cientfic. s</p><p>lnica revista espanyola de Biblioteconomia i Documentaci que t factor</p><p>dimpacte del JCR.</p><p> RevistaEspaoladeDocumentacinCientfica. Madrid: IEDCYT (antic</p><p>CINDOC) (1997-). Trimestral.</p><p>http://www.aab.es/puboletin.htmlhttp://www.anabad.org/boletin/http://multidoc.rediris.es/cdm/http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&amp;id=DCINhttp://www.oei.es/n10349.htmhttp://www.hipertext.net/http://www.cobdc.org/publica/item/index.htmlhttp://www.elprofesionaldelainformacion.com/http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc</p></li><li><p>CC-BY-SA PID_00143767 9 Fonts i recursos en biblioteconomia i documentaci</p><p> RevistaGeneraldeInformacinyDocumentacin. Madrid: Universitat</p><p>Complutense de Madrid (1992-). Semestral.</p><p>2)Internacionals</p><p> DOAJ.Directoryofopenaccess journals. Directori de revistes en accs</p><p>obert mantingut per la Universitat de Lund. Actualment cont unes 4.250</p><p>revistes.</p><p> AslibProceedings. Londres: Emerald Group Publishing Limited (1949-).</p><p>Mensual.</p><p> Ariadne. Revista dedicada als professionals de la informaci a arxius, bi-</p><p>blioteques i museus.</p><p> BulletindeBibliothquesdeFrance. Pars: cole Nationale Suprieure des</p><p>Sciences de lInformation et des Bibliothques (1956-). Trimestral.</p><p> College &amp; Research Libraries. Chicago: American Library Association</p><p>(1939-). D-LibMagazine.</p><p> InformationResearchanInternationalElectronicJournal</p><p> The Journal of Academic Librarianship. Ann Arbor: Mountainside</p><p>(1975-). Bimestral.</p><p> JournalofInformationTechnology. Londres: Kogan Page (1986-). Trimes-</p><p>tral.</p><p> JournalofDocumentation. Londres: ASLIB (1945-). Bimestral</p><p> MISQuaterly</p><p> Library &amp; Information Science Research. Norwood: Ablex Publishing,</p><p>1983. Trimestral.</p><p> Scientometrics. Amsterdam: Elsevier Scientific Pub. Co (1978-).</p><p>1.2. Dipsits oberts / repositoris</p><p>1.2.1. Repositoris</p><p> DOAR.Directoryofopenaccesrepositories. Directori de repositoris. Pro-</p><p>jecte cooperatiu entre la Universitat de Nottingham i la de Lund a Sucia</p><p>que tracta de compilar tots els arxius oberts, tant institucionals com tem-</p><p>tics, en lmbit internacional.</p><p>Els repositoris sn arxius en qu semmagatzemen recursos digitals per a la</p><p>seva difusi cientfica en manera preprint o postprint. Els repositoris es poden</p><p>classificar en temtics i institucionals.</p><p>1)Temtics</p><p> E-printsinLibraryandInformationScience(E-LIS). Arxiu obert (open</p><p>archive) creat el 2003, de biblioteconomia i cincies de la informaci que</p><p>disposa, actualment, de ms de 9.300 articles disponibles al seu arxiu. Ela-</p><p>borat per professionals t una orientaci no comercial. El seu propsit s</p><p>http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/port...</p></li></ul>