folio geografi tingkatan 3 pengangkutan awam full edition

Upload: muhammad-faiz-fathi

Post on 03-Apr-2018

1.007 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  1/27

  W@CNJCNLPRJC J^JC BH

  BJRJVJC WJDIJ^JC,EJIJC

  M@VB@LJ,FJCBJV DHIHV,

  M@IJLJ R@CNJD,M@IJLJ

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  2/27

  [yulurJidjmbuihiijd l`pjbj Jiijd [.^.R l`rjcj b`cnjc f`rljt bjc l hzhcjc

  bjrhCyj, mjlj sjyj t`ijd bjpjt m`cyhjpljc tunjsjc L`rej Lursus N`onrjah WMV 67:;

  b`cnjc ejyjcyj. Hcsyjjiijd, tunjsjc l`rej lursus hch jljc m`mf`rhljc fjcyjl mjcajjt

  l`pjbj sjyj bjrh s`nh p`cn`tjdujc bjc p`cnjijmjc s`mjsj m`mfujt ljehjc bjc bh

  mjsj djbjpjc. [jyj hcnhc m`cnukjpljc f`rfjcyjl-fjcyjl t`rhmj ljshd bjc s`thcnnh-

  thcnnh p`cndjrnjjc l`pjbj Rujc W`cn`tuj hjhtu Rujc De Xusoaa fhc Otdmjc bjc nuru

  p`mfhmfhcn sjyj hjhtu @c Modb Cjzrh fhc Mjt Jih,l`rjcj thbjl e`mu-e`mu m`mf`rh

  fhmfhcnjc, borocnjc, bjc tuceul jejr t`ctjcn kjrj-kjrj m`mfujt ljehjc m`cnhlut

  lrht`rhj yjcn bht`tjpljc.F`ihju turut m`cy`mjl bjtj, ijporjc bjc m`mfujt t`nurjc

  jnjr m`mp`roi`d djshi ljehjc b`cnjc k`m`rijcn.

  [jyj eunj hcnhc m`cnukjpljc rhfujc t`rhmj ljshd l`pjbj l`buj-buj hfu fjpj sjyj

  hjhtu jyjdjcbj Modb Mjrzulh fhc Xusoaa bjc focbj Jarhbj fhcth @bby [ubjrshs

  yjcn turut m`mfjctu uctul m`cyhjpljc l`rej-l`rej hch. Rjcpj solocnjc m`r`lj

  mucnlhc sjyj thbjl bjpjt m`cyhjpljc l`rej-l`rej s`p`rth hch. Hch l`rjcj l`rej-l`rej

  uctul m`cyhjpljc l`rej lursus hch m`m`riuljc mothvjsh, usjdj, fujd ahlhrjc bjc wjcn

  rhcnnht.

  R`rhmj ljshd eunj bhukjpljc l`pjbj jbhl sjyj s`rtj rjljc-rjljc sjyj yjcn sjcnjt

  s`thj b`cnjc l`rej-l`rej yjcn bhf`rhljc bjc m`mpucyjh s`mjcnjt s`thj ljwjc yjcn

  utud bjijm m`mf`rhljc fujd ahlhrjc bjc s`mjcnjt, kjbjcnjc s`rtj rueuljc bh

  f`f`rjpj ljwjsjc ljehjc.

  W@CNDJVNJJC

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  3/27

  CJMJ LJ^J[JC LJEHJC

  [jyj m`mfujt ljehjc bh ljwjsjc Bjtjrjc Wjdijwjc.

  M@CNJWJ LJ^J[JC LJEHJC HCH BHWHIHD

  Ljwjsjc ljehjc hch bhphihd oi`d sjyj jtjs s`fjf-s`fjf f`rhlut5

  (j)Ljwjsjc hch f`rdjmphrjc b`cnjc t`mpjt sjyj thcnnji bjc m`mubjdljc l`rej- l`rej

  ljehjc yjcn p`riu sjyj fujt.

  (f)Los ljehjc murjd l`rjcj sjyj thbjl p`riu m`cjhlh fjs jtju t`lsh uctul p`rnh l`

  ljwjsjc ljehjc s`fjihlcyj sjyj kumj p`rnh m`cjhlh fjshlji.

  (k)[jmfutjc bjc solocnjc p`cbubul t`mpjtjc bh shch jnjl fjhl, rjmjd bjc mubjd

  m`srj.M`r`lj m`mf`rh njijljc bjc p`rdjthjc l`pjbj sjyj bjijm l`s ljehjc hch.

  R`mpod Mjsj Ljehjc Bhejijcljc Bh shch

  W@C DPIP C

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  4/27

  Ljehjc yjcn bhejijcljc bh shch m`ihfjtljc t`mpod mjsj lhrj-lhrj 6 mhcnnu s`mjsj kuth

  s`loijd bjc eunj kuth-kuth umum.Ljehjc bhfujt s`kjrj f`rlumpuijc b`cnjc ljwjc-

  ljwjc s`l`ijs sjyj hjhtu s`rjmjh 4 orjcn i`ijlh uctul m`mp`rk`pjtljc mjsj supjyj

  ljehjc bjpjt bhdjshiljc s`k`pjt mucnlhc.R`mpod p`mfjdjnhjc mjsj jbjijd s`p`rth

  bhfjwjd5

  (j) 6 djrh m`cejijcljc l`rej-l`rej p`m`rdjthjc bh ljwjsjc ljehjc.

  (f) ; djrh m`cejijcljc l`rej-l`rej t`mu fuji, t`mu rjmjd b`cnjc p`cbubul

  ljmpucn, hmjm, p`cnduiu, l`tuj ljmpucn bjc fhiji m`cn`cjh l`p`cthcnjc

  shst`m p`cnjcnlutjc ejijc rjyj bh ljwjsjc ljehjc, l`sjc bjc ijcnljd m`cnjtjsh

  mjsjijd jlhfjt bjrhpjbj p`rl`mfjcnjc ejrhcnjc p`cnjcnlutjc ejijc rjyj bh

  ljwjsjc ljehjc.

  (b) ; djrh m`mfujt rueuljc, l`rej-l`rej ijljrjc, m`cjcbj, lumpui bjtj,

  m`rumus bjtj, bjc m`mfhcj p`tj.

  (`) 0 djrh m`cnurus hsh-hsh bjc cotj-cotj ljehjc, m`cejijcljc l`rej-l`rej m`cuihs

  hsh-hsh ljehjc l`rej lursus.

  (a) > djrh m`cejijcljc l`rej-l`rej m`cjhp l`rej lursus bjc s`mjljc t`rjldhr uctul

  bhs`rjdljc l`pjbj nuru p`chijh.

  OFE@LRHA LJEHJC

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  5/27

  Rjeul ljehjc sjyj hjijd W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj

  R`cnjd,M`ijlj.Ljehjc hch bhejijcljc uctul m`m`cudh ofe`ltha-ofe`ltha yjcn f`rhlut5

  :.M`cn`cjipjsth locs`p p`cnjcnlutjc jwjm.

  6.M`cn`cjipjsth e`chs-e`chs p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr

  Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  ;.M`cn`cjipjsth l`p`cthcnjc p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr

  Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  2.M`cn`cjipjsth mjsjijd p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr

  Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  0.M`cn`muljljc kjbjcnjc uctul m`cnurjcnljc mjsjijd p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc

  Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  1.M`c`rjpljc chijh bjc ucsur pjtrhothsm` bjijm ljehjc t`ctjcn p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc

  Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  LJ^J[JC LJEHJC

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  6/27

  Ijtjr f`ijljcn/s`ejrjd ljwjsjc ljehjc5-

  [jyj t`ijd m`mhihd Ejijc M`rb`lj s`fjnjh ljwjsjc ljehjc.Ejijc M`rb`lj t`ri`tjl bh t`cnjd

  fjcbjr.L`bubuljc Ejijc M`rb`lj bhljtjljc strjt`nhl.Hj thbjl ijmj ijnh jljc f`rufjd m`cejbh

  pusjt p`rbjnjcnjc bjc t`mpjt i`tjl l`r`tj yjcn sjmj l` Bjtjrjc M`rb`lj bh Lujij Iumpur.

  Jpjfhij proe`l p`mfjcnucjc VM 17 eutj jbjijd f`rs`bhj, hj jljc m`mpucyjh pusjt-pusjt

  dhfurjc bjc pjcnnucn wjyjcn, b`cnjc rujcn uctul pjm`rjc,fubjyj bjc jkjrj suljc.. Bjtjrjc

  Wjdijwjc jljc m`mpucyjh 4;7 rujcn i`tjl l`r`tj, sjtuKiuf Hct`rcjthocji, :14 iot l`bjh yjcn

  f`rdjwj bhcnhc bjc i`fhd bjrhpjbj :77 thbjl f`rdjwj bhcnhc yjcn. Rhnj m`cjrj kjdjyj, khrh-khrh

  yjcn f`rf`zj bjrhpjbj Bjtjrjc, jljc m`c`rjcnh ljwjsjc htu.J thjcn tunu bjc ijtj jhr b`cnjc

  pjtucn pjdijwjc bjc wjtjl-wjtjl bjrh [`ejrjd M`ijlj jljc m`cndhjsh ljwjsjc htu.

  Ioljsh ljwjsjc ljehjc5-

  Ljwjsjc hch t`ri`tjl bh bjijm bj`rjdM`ijlj R`cnjdf`rs`f`ijdjc b`cnjcFjcbj Ljfjbjc

  M`ijlj Vjyj.

  Ejrjl bjrh fjcbjr5-

  Ejrjl Fjcbjr Dhihr bjrh i`fhd lurjcn : lhiom`t`r.

  W`tj5-

  BJ@VJD

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Tengahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Tengahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Tengahhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Kaba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Kaba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Kaba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Rayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Rayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Rayahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Kaba&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Melaka_Tengah
 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  7/27

  W`tj Ljwjsjc Ljehjc

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  8/27

  Rjeul5 ____________________________________________________________

  W`tuceul5

  LJ@BJD LJEHJC

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  9/27

  Rjeul ljehjc sjyj hjijd W`cnjcnlutjc Jwjm Bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr

  M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  Lj`bjd ljehjc p`rtjmj sjyj hjijd p`m`rdjthjc.[jyj bjc > orjcn rjljc sjyj t`ijd

  m`mfujt p`m`rdjthjc bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj.Ljmh t`ijd m`m`rdjth t`ctjcn

  p`cnjcnlutjc jwjm s`p`rth fjs,l`r`tj bjc t`lsh.Fjcyjl mjliumjt yjcn sjyj p`roi`dh bh

  shch.

  [`t`ruscyj,sjyj m`cnnucnjljc lj`bjd rueuljc.[jyj m`cnnucjljc fulu t`ls,fulu

  rueuljc bjc m`ijyjrh hct`rc`t s`fjnjh sumf`r rueuljc.B`cnjc hch,sjyj bjpjt m`mfujt ljehjc

  hch b`cnjc i`fhd t`ihth.

  BJWJRJC LJEHJC

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  10/27

  4.: Locs`p W`cnjcnlutjc Jwjm

  W`cnjcnlutjc jwjmjtjutrjcsht jwjmm`rjcnlumh s`njij shst`m p`cnjcnlutjc yjcn mjcj

  p`cumpjcn thbjl f`rn`rjl m`cnnucjljc l`cb`rjjc s`cbhrh.M`slhpuc hsthijd-hsthijd t`rs`fut

  s`kjrj jmcyj bhjcnnjp s`fjnjh p`cnjcnlutjc jwjm s`o`rth p`rldhmjtjc r`i bjc fjs,b`ahchsh

  yjcn i`fhd iujs foi`d m`rjcnlumh p`rldhbmjtjc p`c`rfjcnjc f`rejbuji,a`rh,t`lsh bjc

  s`fjnjhcyj.Mjcj-mjcj shst`m yjcn m`cnjcnlut orjcn jwjm.[jtu ijnh fjtjsjc ijceut yjcn

  ljbjcn-ljbjcn bhl`cjljc jbjijd fjdjwj p`cnjcnlutjc htu s`pjtutcyj bhejijcljc bjijm

  l`cb`rjjc yjcn s`cthjsj bhlocnsh,mjlj t`rl`kujihcyj t`lsh yjcn fujljc locnsh tumpjcn.

  W`cnjcnlutjc jwjm fhjsjcyj bhljwji s`fjnjh p`cnjcnlutjc umum bjc fhjsjcyj bhloahnurjsh

  uctul m`cjwjrljc p`rldhbmjtjc f`rejbuji bjijm ijiujc t`tjp tjcpj p`c`mpjdjc.L`fjcyjljc

  p`cumpjcn trjcshtf`rn`rjl bjijm ihcnlucnjc ljwjsjc t`mpjtjc bh jctjrj rumjd m`r`lj bjc

  t`mpjt l`rej,f`ih-f`ijd jtju p`cbhbhljc.

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  11/27

  4.6 E`chs W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj

  R`cnjd,M`ijlj.

  Rjeul ljehjc sjyj hjijd W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr

  Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  W`cnjcnlutjc jwjm bh ljwjsjc ljehjc hjijd fjs bjcf`kj.Fjs m`rupjljc s`fujd

  l`cb`rjjc ejijc rjyj yjcn f`sjr s`rtj bhr`lj f`ctul uctul m`mfjwj p`cumpjcn yjcn rjmjh

  s`fjnjh tjmfjdjc l`pjbj p`mjcbu bjc ljbjcn-ljbjcn locbultor fjs.W`rljtjjc fjs f`rjsji

  bjrhpjbj p`rljtjjcIjthc jmchfus,yjcn f`rmjlsub guctul s`muj.Cjmj p`cud fjshjijd

  gL`cb`rjjc Omchfjs-f`rmjlsub l`cb`rjjc uctul s`muj.

  [`t`ruscyj,f`kj m`rupjljc l`cb`rjjc f`robj thnj yjcn f`rjsji ijckj.F`kj bh Mjijyshj,

  bjijm r`lob f`rtuihs,f`rmuij bh [hcnjpurj pjbj :8:2 jpjfhij :0 f`kj bhbjatjr bjc bhp`rl`cji

  s`fjnjh fjshlji robj thnj Rjmjc Pptoc.F`kj hch m`mpucyjh p`cnjyud bhs`f`ijd shsh

  p`cumpjcn.R`rbjpjt eunj mob`i f`kj b`cnjc p`cnjyud bh f`ijljcn jtju bh djbjpjc

  p`cumpjcn.Fumfucn eunj bhpjsjcn fjnh m`mf`rh t`budjc l`pjbj p`cumpjcn.

  V`lob f`kj t`rjwji jbjijd jpjfhij hj bhnucjljc bh [hcnjpurj pjbj :8:2 jpjfhij :0 f`kj

  bhbjatjr bjc bhp`rl`cji s`fjnjh fjshlji robj thnj Rjmjc Pptoc.Fjnjhmjcjpuc hj bhbjpjth

  suljr bhl`cbjihljc m`ijiuh ejijc yjcn s`mpht bjc f`rihlu-ihlu f`rfjcbhcn ijckj yjcn bhtjrhl

  mjcushj.Oi`d htu,fjtkd f`kj p`rtjmj :8:2 l`mubhjccyj bheuji bjc fjwj l` Ejwj.Djcyj

  pjbj jldhr :867-jc f`kj l`mfjih bhp`rl`cjiljc bh [hcnjpurj bjc l`nucjjccyj m`chcnljt

  b`cnjc l`bjtjcnjc mhnrjc Kdhcj yjcn m`cbjpjth m`mfjwj f`kj m`mf`rhljc p`cbjpjtjc

  yjcn fjhl.F`kj l`mubhjc m`cejbh s`mjlhc popuijr bh Mjijyshj,Hcboc`shj,Qh`tcjm bjc

  s`iurud Jshj.

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  12/27

  4.; L`p`cthcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,

  M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  W`cnjcnlutjc fjsbh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,

  M`ijlj,m`chcnljtjljc mofhihthp`cbubul yjcn thcnnji f`rdjmphrjc.W`rldhbmjtjc fjs

  m`mfjctu p`cbubul yjcn d`cbjl p`rnh f`l`rej,s`loijd,f`rshjr-shjr bjc ijhc-ijhc tueujc.

  W`rldhbmjtjc fjs eunj m`chcnljtljc bjrejd l`t`rsjmpjhjcljwjsjc Bjtjrjc Wjdijwjc,

  Ejijc M`rb`lj.Koctodcyj Ejijc Wjrjm`swjrj,Ejijc M`ijlj Vjyj,Ejijc [y`b Jfbui Jzhz

  bjc Ejijc Rjmjc.

  W`rldhbmjtjc fjs eunj m`mjeuljc p`rchjnjjc bh Bjtjrjc Wjdijwjc.W`l`rej-p`l`rej

  bh Bjtjrjc Wjdijwjc M`njmjii bjpjt f`ruijcn-jihl bjrh t`mpjt l`bhjmjc l` t`mpjt l`rej bh

  shtu.

  [`ijhc htu,p`cnnucjjc p`rldhbmjtjc fjs bjpjt m`cnurjcnljc l`s`sjljc ijiu ihctjsbh

  Bjtjc Wjdijwjc.Orjcn rjmjh bjc p`ijejr s`loijd yjcn m`cnnucjljc p`rldhbmjtjc fjs

  m`mfjctu m`cnurjcnljc fhijcnjc l`cb`rjjcbh ejijc rjyj.

  [`t`ruscyj,p`rldhbmjtjc fjsm`cejcj p`cbjpjtjcuctul syjrhljt-syjrhljt fjs s`p`rth

  [yjrhljt Fjs Wjcorjmj bjc [LJ.Fuljc htu sjdjej,p`mjcbu-p`mjcbu t`lsh bjc f`kj eunj foi`d

  m`mp`roi`d p`cbjpjtjc b`cnjc m`mf`rh p`rldhbmjtjc bh Bjtjrjc Wjdjijwjc.

  Jldhr s`ljih,p`cbubul s`lhtjr Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj p`riu f`rsyulur l`rjcj

  jbjcyj p`rldhbmjtjc yjcn s`mpurcj s`p`rth fjs,t`lsh bjc f`kj bh shch.

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  13/27

  4.2 Mjsjijd W`rl`mfjcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj,

  Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  W`cnjcnlutjc jwjm hjhtu fjs bjc t`lsh yjcn f`ruijcn-jihl bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc

  M`rb`lj t`ijd m`cy`fjfljc p`ck`mjrjc ubjrjbh ljwjsjc s`lhtjr.Jsjp bjc djful yjcn

  bhl`iujrljc bjrhpjbj l`cb`rjjc foi`d m`mubjrjtljc l`shdjtjc p`cbubul s`lhtjr.

  [`ijhc htu,p`cnjcnlutjc jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj eunj t`ijd

  m`cyumfjcn l`pjbj p`chcnljtjc eumijd l`mjijcnjc ejijc rjyj.Fjs bjc t`lsh yjcn f`rd`cth

  fuljc bhp`rd`cthjc fjs t`ijd m`cy`fjfljc l`mjijcnjc ejijc rjyj.

  [`t`ruscyj,los fjdjc jph bjc los p`cy`i`cnnjrjjc l`cb`rjjc yjcn s`mjlhc m`chcnljt

  t`ijd m`ce`ejsljc op`rjsh bjc l`uctucnjc syjrhljt fjs bjc p`mjcbu t`lsh.Jlhfjtcyj,

  p`rmhctjjc tjmfjcnp`rldhbmjtjc jwjm yjcnmjdjif`rijlu.

  ^jijufjnjhmjcjpuc,l`s`ijmjtjc p`cumpjcn jljc t`rjckjm l`rjcj l`jbjjc fjs bjc

  t`lsh yjcn thbjl bhs`i`cnnjrj b`cnjc fjhl.[yjrhljt fjs bjc t`lsh eunj m`cnjmfhi p`cumpjcn

  m`i`fhdh djb yjcn bht`tjpljc.

  Jldhr s`ljih,p`cumpjcn bjc syjrhljt fjs s`rtj p`mjcbu t`lsh djrusijd f`l`rejsjmj

  m`cnjtjsh s`muj mjsjijd yjcn thmfui.

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  14/27

  4.0 Kjbjcnjc uctul M`cnurjcnljc Mjsjijd W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtrjc Wjdijwjc,

  Fjcbjr Dhihr,M`ijlj R`cnjd,M`ijlj.

  W`cnnucjjc p`troi tjcpj piumfum p`cjphs jsjp bjc p`cjphs kjtjithk kocv`t`r

  foi`d m`cnurjcnljc p`ck`mjrjc ubjrj yjcn bhdjshiljc oi`d fjs bjc t`lsh yjcn f`ruijcn-jihl

  bh Bjtjrjc Wjdijwjc,Ejijc M`rb`lj.

  Lursus pjcbujc f`rd`mjd bjc l`s`ijmjtjc ejijc rjyjp`riu bhwjehfljc l`pjbj

  p`mjcbu fjs jwjm bjc p`mjcbu t`lsh supjyj m`r`lj s`cthjsj p`lj jljc l`s`ijmjtjc

  p`cumpjcn.Lursus hch p`riu bhjbjljc bjrh s`mjsj l` s`mjsj s`pjcejcn tjduc.

  L`rjejjcfoi`d m`mfjctu b`cnjc m`mf`rh hchjtha p`cn`kujihjc ejijc rjyj s`fjcyjl

  07% l`pjbj p`mhihl l`cb`rjjc jwjm ldjscyj fjs bjc t`lsh.Fjcl-fjcl puij foi`d m`mf`rh

  phcejmjc l`cb`rjjc b`cnjc ljbjr aj`bjd ldjs uctul s`wj f`ih l`cb`rjjc jwjm.[`muj

  hch bjpjt m`cnurjcnljc los op`rjsh syjrhljt p`cnjcnlutjc jwjm.

  Lujtlujsj Pcbjcn-ucbjcn bjc l`mp`c l`s`ijmjtjc ejijc rjyj bjpjt m`cnurjcnljc

  l`mjijcnjc ejijc rjyj jlhfjt l`kujhjc p`mjcbu l`cb`rjjc jwjm bjc p`cumpjcncyj.W`mjcbu

  fjs bjc t`lsh s`djruscyj bhp`rdjthjc fjs bjc t`lsh.W`cumpjcn puij djrus s`cthjsj m`cejnj

  l`s`ijmjtjc mjshcn-mjshcn jpjfhij m`cnnucjljc p`cnjcnlutjc jwjm.

  Jldhr s`ljih,l`rjejjc,syjrhljt swjstj,p`cumpjcn,syjrhljt fjs bjc syjrhljt t`lsh

  djrusijd f`l`rejsjmj bjc f`rt`cnnucnejwjf m`mjsthljc l`s`ijmjtjc p`cumpjcn bhutjmjljc

  s`pjcejcn mjsj.

  Aormjt/Koctod Fjdjc Nrjahl

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  15/27

  Rjeul5 Ejbuji L`p`cthcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm bh Bjtjrjc Wjdijwjc.

  L`p`cthcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm

  Fhijcnjc

  (orjcn)

  M`cnjcnlut p`cumpjcn 67

  M`cnurjcnljc l`s`sjljc :8

  M`cehmjtljc los :1

  M`chcnljtljc mofhihth p`cbubul :0

  L`t`rsjmpjhjc :2

  W`ijckocnjc :6

  [umf`r5 Bjpjtjc ljehjc

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  16/27

  Mjsjijd W`rl`mfjcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm Bh Rjmjc Kd`mpjlj

  Bjc Kjbjcnjc Pctul M`cnurjcnljc Mjsjijd R`rs`fut

  Mjsjijd Xjcn Bhdjbjph Kjbjcnjc Pctul M`cnurjcnljc

  Mjsjijd

  W`ck`mjrjc Pbjrj W`cnujtlujsj Pcbjcn-Pcbjcn

  L`s`sjljc ijiu ihctjs M`chcnljtljc l`cb`rjjc jwjm

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  17/27

  [jyj f`rsyulurl` djbrjt Jiijd [.^.R. l`rjcj b`cnjc hzhccyj sjyj bjpjt shjpljc l`rej lursus

  ljehjc n`onrjah t`mpjtjc hch bjijm t`mpod mjsj yjcn bht`tjpljc.

  Bjrhpjbj ljehjc hch sjyj bjpjt m`mjdjmh locs`p p`cnjcnlutjc jwjm bjc e`chs p`cnjcnlutjc

  jwjm bh ljwjsjc ljehjc.Bh Fjcbjr Dhihr t`rbjpjt fjcyjl e`chs p`cnjcnlutjc jwjm, hjhtu fjs,

  t`lsh bjc eunj f`kj.

  Bjrhpjbj t`mufuji bjc soji s`ihbhl yjcn bhejijcljc bjijm ljijcnjc p`cnnucj p`cnjcnlutjc

  jwjm bh Fjcbjr Dhihr sjyj bjpjt m`cn`cji pjsth f`f`rjpj l`p`cthcnjc p`cnjcnlutjc jwjm.

  Jctjrj l`p`cthcnjc utjmj p`cnjcnlutjc jwjm hjijd m`cnjcnlut p`cumpjcn,bjrejd

  l`t`rsjmpjhjc,bjc s`fjnjhcyj .

  ^jiju fjnjhmjcjpuc p`cnnucj bh ljwjsjc ljehjc turut m`cndjbjph f`f`rjpj mjsjijd f`rljhtjc

  p`cnjcnlutjc jwjm. Jctjrj mjsjijd yjcn m`r`lj djbjph hjijd p`ck`mjrjc ubjrj, p`ck`mjrjc

  fucyh bjc l`s`sjljc ijiu ihctjs.

  Fjnh m`cnurjcnljc mjsjijd t`rs`fut p`cnnucj p`cnjcnlutjc jwjm bh shch t`ijd

  m`cn`muljljc f`f`rjpj ijcnljd yjcn s`sujh.@mpjt ijcnljd utjmj yjcn bhkjbjcnljc hjijd

  m`cnujtlujsjljc ucbjcn-ucbjcn bjc f`rlocnsh l`r`tj.

  Jldhr s`ljih sjyj f`rdjrjp jnjr kjbjcnjc yjcn bhl`muljc bh jtjs t`rkjpjh.

  Vumusjc

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  18/27

  FOVJCN W@M@VDJRHJC

  Cjmj W`m`rdjth5 ______________________________________________________________

  Rjeul Ljehjc5 _________________________________________________________________

  Ljwjsjc Ljehjc5 ______________________________________________________________

  Rjrhld W`m`rdjthjc5 ___________________________________________________________

  Jrjdjc5 Rjcbj () pjbj rujcnjc yjcn bhs`bhjljc. Jcbj foi`d tjcbj i`fhd bjrhpjbj sjtu phihdjc.

  Jsp`l W`m`rdjthjc Djshi W`m`rdjthjc Kjtjtjc

  Ioljsh ljwjsjc ljehjc

  L`bubuljc5 ______________________

  Jrjd5 ___________________________

  Fjcbjr/W`ljc yjcn djmphr5 _________

  ________________________________

  Ejrjl5 ___________________________

  Wjcbjcn Bjrjt Ahzhlji Ljwjsjc ljehjc

  tjcjd thcnnh / fulht / nucucn

  tjcjd f`rjiuc / ljlh fulht

  tjcjd pjmjd / rjtj

  tjcjd f`rpjyj

  i`mfjcnjc sucnjh / bjtjrjc jiuvhum

  tjshl / f`ljs iomfocn

  phcnnhr pjctjh

  Ijhc-ijhc5 ______________________

  Wjcbjcn Bjrjt Fubjyj Ljwjsjc ljehjc

  p`t`mpjtjc

  s`loijd / hcsthtush p`cbhbhljc

  mjsehb / rumjd hfjbjt ijhc

  p`ejfjt bj`rjd / p`cnduiu bii

  fjijh poihs / fomfj

  p`ejfjt pos

  st`s`c fjs / t`lsh / l`r`tj jph bii

  Ijhc-ijhc5 ______________________

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  19/27

  ________________________________

  _________________________________

  E`chs p`cnjcnlutjc jwjm bh ljwjsjc

  ljehjc

  fjs

  t`lsh

  l`r`tj jph

  lomut`r / IVR / @VI / mocorjhi

  ljpji t`rfjcn

  a`rh

  p`rjdu / sjmpjc / fot

  f`kj

  vjc

  ljpji

  Ijhc-ijhc5 ______________________

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  20/27

  Forjcn R`mu Fuji

  Rjeul ljehjc5 W`rl`mfjcnjc W`cnjcnlutjc Jwjm

  Ljwjsjc Ljehjc5 _________________________________________

  :. Cjmj V`spocb`c5 __________________________________

  6. Ejcthcj5 __________________________

  ;. Pmur5 _____________ tjduc

  2. Jijmjt5 _____________________________________________

  _________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  0. R`mpod m`c`tjp bh ljwjsjc ljehjc5 __________________ tjduc

  1. Jpjljd e`chs p`cnjcnlutjc jwjm yjcn jbj bh ljwjsjc ljehjc?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  >. W`rcjdljd nucjljc p`cnjcnlutjc jwjm? Ljiju p`rcjd cyjtjljc e`chs p`cnjcnlutjc.

  ____________________________________________________________________

  4. Jpjljd l`p`cthcnjc p`cnjcnlutjc jwjm yjcn bhs`bhjljc?____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  8. Jpjljd mjsjijd jtju l`sjc yjcn thmfui bjrhpjbj p`rl`mfjcnjc p`cnjcnlutjc jwjm?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  :7.F`rhljc kjbjcnjc uctul m`cnurjcnljc mjsjijd jtju l`sjc t`rs`fut.

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Njmfjr

  r`spocb`c

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  21/27

  [ ` l o i j d M ` c ` c n j d L ` f j c n s j j c R ` i o l M j s

  > 0 2 1 7 M ` i j l j

  R ` i 5 71-61:0686

  ______________________________________________________

  FOVJCN [OJI [@IHBHL

  LJEHJC N@ONVJAH R@MWJRJC 67:;

  Mjliumjc l`pjbj r`spocb`c5

  [oji s`ihbhl hch jbjijd uctul m`cbjpjtljc mjliumjt fjnh tueujc ljehjc n`onrjah sjdjej. [`njij mjliumjt yjcn

  bhf`rhljc jbjijd bhrjdshjljc bjc hjcyj djcyj uctul l`p`cthcnjc ljehjc sjdjej. Jbjijd bhdjrjpljc pjrj r`spocb`c

  bjpjt m`mf`rhljc ejwjpjc l`pjbj sojijc-sojijc yjcn bhl`muljljc. L`rejsjmj jcbj bhbjduiuh b`cnjc ukjpjc

  t`rhmj ljshd.

  R@MJ LJEHJC 5 W@VL@MFJCNJC W@CNJCNLPRJC J^JM

  Jrjdjc5 RJCBJLJC ( ) WJBJ VPJCNJC XJCN BH[@BHJLJC.

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  22/27

  FJDJNHJC J 5 MJLIPMJR J[J[ V@[WOCB@C

  :. EJCRHCJ I@IJLH

  W@V@MWPJC

  6. LJPM M@IJXP

  KHCJ

  HCBHJ

  IJHC-IJHC

  ;.PMPV :4 - 68 RDC

  ;7 - 00 RDC

  01 RDC L@ JRJ[

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  23/27

  FJDJNHJC F 5

  :. MJLIPMJR L@W@CRHCNJC W@CNJCNLPRJC J^JM BH LJ^J[JC LJEHJC

  M`cnjcnlut p`cumpjcn

  M`cnjcnlut fjrjcn

  M`cnurjcnljc l`s`sjljc

  L`t`rsjmpjhjc

  W`ijckocnjc

  W`rbjnjcnjc

  [umf`r p`cbjpjtjc

  W`iujcn p`l`rejjc

  L`mjeujc hcbustrh solocnjc

  M`chcnljtljc mofhihth p`cbubul

  M`cehmjtljc mjsj

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  24/27

  M`cehmjtljc los

  6. MJ[JIJD W@VL@MFJCNJC W@CNJCNLPRJC J^JM BH LJ^J[JC LJEHJC

  W`ck`mjrjc ubjrj

  W`ck`mjrjc fucyh

  W`ck`mjrjc jhr

  L`s`sjljc ijiu ihctjs

  Rjmfjcn mjdji

  L`mjijcnjc

  Ejcnlj mjsj ijmj

  L`s`ijmjtjc p`cumpjcn t`rjckjm

  W`chpujc

  Bjrejd l`t`rsjmpjhjc r`cbjd

  Los fjdjc jph m`chcnljt

  L`cb`rjjc ijmj

  R`rhmj ljshd jtjs l`rejsjmj jcbj

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  25/27

  ;. KJBJCNJC PCRPL M@CNPVJCNLJC MJ[JIJD W@CNJCNLPRJC J^JM

  Lujt lujsj ucbjcn-ucbjcn

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  26/27

  L`mp`c jijm s`lhtjr

  W`cbhbhljc jijm s`lhtjr

  W`cnnucjjc p`troi tjcpj piumfum

  W`cjphs jsjp / kjtjiythk kocv`rt`r

  Bjsjr p`mfjcnucjc l`rjejjc

  M`cnurjcnljc los op`rjsh (sufshbh)

  Nucj fjdjc jph jit`rcjtha

  Lursus p`mjcbujc f`rd`mjd

  Kjbjcnjc ijhc5

  .

 • 7/28/2019 Folio Geografi Tingkatan 3 Pengangkutan Awam Full Edition

  27/27

  #Fulu R`ls

  Jfb Vjdhm Mb Cor,6772,Fulu R`ls N`onrjah Rhcnljtjc ;

  #Hct`rc`t

  dttp5//ms.whlhp`bhj.orn/whlh/Fjcbjr_Dhihr

  dttp5//www.m`ivhst`r.kom/67:;/72/koctod-l`rej-lursus-n`onrjah-thcnljtjc-;-p`cnjcnlutjc-

  jwjm.dtmi

  dttp5//ms.whlhp`bhj.orn/whlh/Bjtjrjc_Wjdijwjc

  #Fulu Vueuljc

  Fulu rueuljc [ukk`ss N`onrjah Wmr,Oxaorb Ajejr,Modjmmjb Hsmjhi,67:6

  VPEPLJC

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Bandar_Hilirhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bandar_Hilirhttp://www.melvister.com/2013/04/contoh-kerja-kursus-geografi-tingkatan-3-pengangkutan-awam.htmlhttp://www.melvister.com/2013/04/contoh-kerja-kursus-geografi-tingkatan-3-pengangkutan-awam.htmlhttp://www.melvister.com/2013/04/contoh-kerja-kursus-geografi-tingkatan-3-pengangkutan-awam.htmlhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dataran_Pahlawanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dataran_Pahlawanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Dataran_Pahlawanhttp://www.melvister.com/2013/04/contoh-kerja-kursus-geografi-tingkatan-3-pengangkutan-awam.htmlhttp://www.melvister.com/2013/04/contoh-kerja-kursus-geografi-tingkatan-3-pengangkutan-awam.htmlhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bandar_Hilir