fokus, køn og ledelse

Download Fokus, køn og ledelse

Post on 18-Feb-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hvad kan vi med afsæt i godt 16.500 FokusProfiler sige om: Danskernes personlige fokus? Forskellene på mænd og kvinder? Ledelse – herunder kvindelige ledere? Sammenhængen mellem uddannelse og fokus? Find ud af det i denne udgivelse fra marts 2014 hvor vi stiller skarpt på disse og andre spændende emner og giver et unikt indblik i danskernes fokus i arbejdslivet.

TRANSCRIPT

 • Hvad ved vi: Om persOnligt fOkus? Om mnd Og kvinder?Om ledelse Og fOkus? Om kvindelige ledere? Om fOkus Og uddAnnelse? Om dig?

  F O k u S,k n O g l e d e l S e

 • Hvilken betydning Har knnet?Kn og ledelse et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Hvor-dan fr vi flere kvinder ind i virksom-hedernes bestyrelser?, sprger man. Bliver der diskrimineret i de danske virksomheder nr der skal besttes lederstillinger? Hvorfor er der ikke flere kvindelige ledere?

  kan vores fokus skabe forstelse?Garudas profilvrktj FokusProfilen er et udmrket sted at starte hvis man vil besvare sprgsml som dem ovenfor. I flere rtier er FokusProfilen blevet anvendt i skandinaviske organisationer i forbin-delse med rekruttering og udvikling af medarbejdere p alle niveauer. Vi har derfor i dag et omfattende datagrundlag at analysere p og kan give et ganske fyldestgrende billede af hvad der ken-detegner vores prferencer og adfrd i arbejdslivet.

  P de flgende sider stiller vi skarpt p danskernes fokus p jobbet og giver et bud p de for arbejdslivet relevante forskelle p mnd og kvinder. Vi ser p hvilke typer personligheder der klarer sig bedst som ledere, hvad der kendetegner kvindelige og mandlige ledere, og p sammenhngen mellem uddannelse og fokus.

  Vi nsker hermed at bidrage konstruktivt til en altid aktuel debat med spndende indsigt og nye, potentielt kontroversielle perspektiver. Vi hber du vil finde indhol-det interessant og relevant.

  garuda aS

  I januar 2014 meldte Facebook-COO Sheryl Sandberg sig p banen: Kvinder holder sig tilbage nr det glder om at forhandle sig frem til hjere ln og bedre stillinger p jobbet og i karrieren, mener hun. Men det er ikke kvindernes skyld at de er som de er. Det er samfundets, kulturens og historiens. Kvinderne skal tage fat, kridte skoene, p banen, gre sig gldende. Kvinder br vre selvhv-dende, offensive og aggressive, sagde Sandberg.

  Hvad f, inklusive Sandberg, formr at svare p, er: Hvorfor er det s vigtigt at der kommer flere kvinder ind i ledelser og bestyrelser? Hvad er det kvinder kan bidrage med, som mndene ikke kan? Hvad kendetegner egentlig den succes-fulde leder, og har det noget som helst med kn at gre?

  2 FOkuS, kn Og ledelSe

 • den gennemsnitlige dansker

  kvinder og mnd

  topchefens profil

  den kvindelige leder

  ledere og ikke-ledere

  uddannelse og fokus

  afrunding

  4

  6

  8

  10

  14

  16

  18

  FokusProfilen FokusProfilen er en typeindikator som afdkker en persons fokus og kortlgger hvilke typer opgaver han eller hun foretrkker og er bedst til p baggrund af personens besvarelse af 64 udsagn med relevans for arbejdslivet.

  Profilvrktjet tegner en individuel PersonProfil som illustrerer personligt fokus fordelt p fire omrder og giver en klar indikation af hvilken type personen er:

  indHOld

  baggrund

  udvikler Sikrer at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling

  resultatskaber Udviser handlekraft og skaber hurtige resultater

  grunder Sikrer at der er orden i grundlggende opgaver

  integrator Srger for at samarbejde og kommunikation fungerer.

  FokusProfilen er et af Garudas mest anvendte profilvrktjer til HR-opgaver ssom rekruttering, medarbejder- og lederudvikling, afdkning af ledertyper, talentudvik-ling samt udvikling af svel teams som hele organisationer.

  kvalificering af Hr-processerGaruda har siden 1982 udviklet profil- og dialogvrktjer p et solidt videnskabe-ligt grundlag, inspireret af trk- og udviklingsteorier samt den humanistiske psy-kologi. Formlet er at afdkke de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmssig succes, at skabe ben og ligevrdig dialog om optimal udnyttelse af menneskelige kompetencer i arbejdslivet samt at skabe jobtilfredshed, trivsel og balance mellem mennesker. Profilvrktjerne varierer i kompleksitet og kan anvendes p alle organisatoriske niveauer.

  ls mere p garuda.dk

  Data og konklusioner i denne folder er baseret p godt 16.500 PersonProfiler, udfyldt af personer ansat i offentlige eller private danske virksomheder. Unders-gelsesgruppen reprsenterer den voksne danske befolkning p alle vsentlige variable.

  3

 • Hvad kan vi p baggrund af godt 16.500 FokusProfiler sige om danskernes fokus i deres arbejdsliv?

  SOcialetrygHedSnarkOmaner?

  Samarbejde og ordenIntegratoromrdet den bl sjle kommer ind p en frsteplads (9,64 point). Et blt fokus er lig med fokus p sociale sammenhnge, p forstelse, tilpasning, sam-arbejde, undgelse af konflikter, at vre en del af gruppen, lse andres forventninger og, til en vis grad, forsge at leve op til disse.

  Andenpladsen gr til grunderomrdet den gr slje med en score p 9,3; kun 0,34 point mindre end integratoromrdet. Her er der tale om fokus p orden, systematik, struktur, planer, detaljer samt det at skabe forudsigelighed og sikkerhed i hverdagen.

  Udvikleromrdet den grnne sjle er nummer 3, med 7,7 point. Et fokusomrde der handler om udvikling, kreativitet, innovation, forandring samt det at se og skabe muligheder.

  Endelig er der resultatskaberomrdet den rde sjle med 6,7 point. Her er der fokus p at opn daglige, konkrete og mlbare resultater via prstationsorienterede og ofte risikovillige indsatser.

  Isr to fokusomrder trder frem nr man lgger de mange udfyldte FokusProfiler sammen til en gennemsnitsprofil.

  Alle Mand Kvinde

  9.3441 7.9246 10.516

  6.7344 7.0141 6.5091

  9.6421 8.6782 10.4453

  7.7098 9.6911 6.0806

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  0

  gennemsnitsscore fra godt 16.500 FokusProfiler

  4 FOkuS, kn Og ledelSe

 • det vil sigeDen gennemsnitlige dansker, hvis man da kan tale om en sdan, har mest fokus p de sociale og samvrsmssige aspekter af tilvrelsen i hvert fald nr vi taler om den del af tilvrelsen som drejer sig om arbejde.

  Men ogs orden, sikkerhed og forudsigelighed i hverdagen er vigtige forhold for os de fylder faktisk nsten lige s meget som vores fokus p samvr og samarbejde.

  Frst herefter kommer fokus p udvikling, forandring og skabelse eller udnyttelse af nye mu-ligheder. Og endelig, til slut, fokus p det at skabe konkrete, mlbare og synlige resultater.

  Kan man kalde det et sindsbillede af den danske folkekultur? Er vi, i et bredt perspektiv, en nation som foretrkker gode sociale relationer, sikkerhed og trygge rammer og helst ikke tager for mange chancer eller skaber for megen forandring?

  Udvikling, risiko og resultater er min-dre vigtige for os end velfungerende sociale relationer, fllesskab, trygge rammer og forudsigelighed.

  5den gennemSnitlige danSker

 • Mnd og kvinder er ikke ens ikke biologisk og heller ikke hvad angr personlighed og fokus. Deler man de mange FokusProfiler op i kn, kommer der sledes tydelige forskelle frem hvad angr mnds og kvinders prferencer. Mnd og kvinder lg-ger vgt p forskellige vrdier og har forskellige tilgange til tilvrelsen og dermed ogs de opgaver de finder det vigtigt at lse, svel som den mde de lser dem p.

  Pigerne mOd drengeneFokusProfilen Fokus

  Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Givet i licens til: Garuda AS Side 1 af 1

  Kvinder DK

  DirekteTil tidenEnergisk

  UtlmodigEffektivitet

  TidsudnyttelseDaglige rutiner

  Kortsigtede mlHurtige resultater

  Bedste resultaterDaglige resultater

  ResultatorienteretResultatskabende

  Lbende resultaterKontante resultater

  Synlige resultater

  IntuitionVisionerndringer

  KoncepterLangsigtet

  FornyelserHjere ml

  MulighederNyskabende

  Nye strategier

  FornemmelserStrategiske ml

  Kreative metoderOverordnede forml

  Langsigtet perspektivStrategiske koncepter

  EmpatiForeneMglerTolerantTlmodig

  EnighedIntegrereHjlpsom

  IndordneSocial fleksibel

  Flles vrdierFlles indsats

  HensyntagendeFlles forstelse

  KonsensussgendeSociale omkostninger

  OrdenReglerKontrolRutinerDisciplin

  SelvkontrolGrundighed

  SystematikPunktlighed

  ProcedurerGentagelser

  PlanlgningFlge oplg

  RetningslinjerFaste rammer

  En ting ad gangen

  Integrator Udvikler

  Grunder Resultatskaber

  to gennemsnitsprofiler mnd er den grnne

  Mnd har udvikleromrdet og de opgaver der ligger her innovation, forandring, afprvning af grnser som frsteprioritet. Kvinder prioriterer frst og fremmest grunderomrdet og opgaver forbundet med en vis stabilitet, orden og forudsigelighed.

  Integratoromrdet hvor vi finder vrdier som empati, samarbejde og socialt samvr er det om-rde som bde mnd og kvinder har nstmest fokus p. Kvinder dog med en noget hjere score. 2

  4

  6

  8

  10

  12

  Mand Kvinde

  7.9246 10.516

  7.0141 6.5091

  8.6782 10.4453

  9.6911 6.0806

  0

  Mnd og kvinders fokus fordeler sig forskelligt, srligt hvad angr udvikleromrdet (den grnne sjle).

  Udvikleromrdet fr det laveste antal point hos kvinderne; det omvendte resultat i forhold til mndene.

  Bde kvinder og mnd fr frrest point i resultatskaberomrdet hvor der er fokus p at skabe kortsigtede resultater, vre direkte og mlrettet. Mndene scorer dog lidt hjere p dette omrde end kvinderne.

  42 % af kvinderne mod 29 % af mndene ople-

  ver sig selv som personer der altid har orden i deres

  sager og styr p deres opgaver.

  gennemsnitsscore p fokusomrderne, knsopdelt

  6 FOkuS, kn Og ledelSe

 • Hvordan er vi forskellige?Der findes en markant strre andel af personer som foretrkker grunder-opgaver (grundere) blandt kvinderne end blandt mndene som har udfyldt FokusProfilen. Grundere srger for orden, struktur, rutiner, forudsigelighed og sikkerhed p arbejdspladsen.

  Mnd scorer i langt hjere grad end kvinder, flest point p udvikleromr