f£â€ llesskaberne i rigtige m£â€ nd - sdu efter...

Download F£â€ LLESSKABERNE I RIGTIGE M£â€ ND - SDU Efter gennemf£¸relse af f£¸rste halvdel af Rigtige M£¦nd blev

Post on 19-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FÆLLESSKABERNE I RIGTIGE MÆND

  Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen

  2018:5

 • Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

  Fællesskaberne i Rigtige Mænd

  Christina Meisner Jørgensen

  Bjarne Ibsen

 • Fællesskaberne i Rigtige Mænd

  Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

  Udarbejdet for Dansk Firmaidræts Forbund og med støtte fra Nordea-fonden

  Udgivet 2018 ISBN 978-87-93669-16-1 (trykt version) ISBN 978-87-93669-17-8 (pdf)

  Serie: Movements, 2018:5 Serieudgiver: Institut for Idræt og Biomekanik

  Forsidefoto: Getty Images

  Tryk: Print & Sign, Odense

 • Indhold

  Forord ...................................................................................................................................... 5

  Abstract .................................................................................................................................. 6

  Indledning ............................................................................................................................... 7

  Undersøgelsens mål og metoder ........................................................................................... 9

  Understøttelse af Rigtige Mænd fællesskaber ................................................................... 10 Understøttelse i kommunerne ................................................................................................ 11 Understøttelse i virksomhederne .......................................................................................... 13 Understøttelse i foreningerne ................................................................................................. 15 Selvorganisering og uden støtte ............................................................................................. 15

  Den grå zone af selvorganisering ....................................................................................... 16 Instruktør og facilitator rolle ................................................................................................. 16 Sammenfatning ...................................................................................................................... 19

  Fællesskaberne i Rigtige Mænd ......................................................................................... 20 Fællesskabstyper i Rigtige Mænd projektet ........................................................................... 21

  Træningsfælleskab ............................................................................................................. 21 Kollegafællesskab .............................................................................................................. 22 Venner- og familiefællesskab ............................................................................................ 23

  Fællesskabets niveauer .......................................................................................................... 25 Fællesskab og fællestræk ...................................................................................................... 28

  Alle kan være med ............................................................................................................. 28 Rigtige Mænd deltagere ligner hinanden ........................................................................... 29 Den gode stemning ............................................................................................................ 30

  Sammenfatning ...................................................................................................................... 31

  Rigtige Mænds betydning for mændene ............................................................................ 32 Fællesskabets betydning ....................................................................................................... 32

  Selvtræning vs. Holdtræning ............................................................................................. 32 Udfordre mændene gennem deltagelse ............................................................................. 34

  Fællesskab på arbejdspladsen ............................................................................................... 34 Fællesskabet i fokus ............................................................................................................... 35 Rigtige Mænd aktiviteter fungerer som springbræt ............................................................. 37

  Træning ud over Rigtige Mænd aktiviteterne ................................................................... 37 Fællesskab uden træning for øje ........................................................................................ 38 Initiativ til andre tiltag ...................................................................................................... 38

 • Resultat af deltagelse i Rigtige Mænd projektet .................................................................... 39 Fællesskab .......................................................................................................................... 39 Sundhed ............................................................................................................................. 40 Livsglæde .......................................................................................................................... 41

  Sammenfatning ...................................................................................................................... 42

  Diskussion og konklusion ................................................................................................... 43 Hvad kendetegner Rigtige Mænd? ......................................................................................... 43 Betydning af deltagelse i Rigtige Mænd projektet ................................................................ 44 Rigtige Mænd fællesskaberne ............................................................................................... 44 Understøttelsens betydning for Rigtige Mænd fællesskaber ................................................. 46

  Referencer ............................................................................................................................ 49

  Bilag 1 .................................................................................................................................... 50

 • 5

  Forord

  Efter gennemførelse af første halvdel af Rigtige Mænd blev der den 20. februar 2018 afholdt et seminar midtvejs i projektet. Formålet med seminaret var:

  1. At få dybere indsigt i den viden, der er i gennemførte aktiviteter og evalueringer. 2. At komme med ideer og retninger til eventuelt yderligere evalueringer. 3. At skabe ideer til hvordan ’Rigtige Mænd’-konceptet, og eventuelt en udvidelse af seg-

  mentet, kan føres videre i et bæredygtigt koncept.

  Deltagerne i seminaret var repræsentanter fra Forum for Mænds Sundhed, kommunekonsu- lenter, Dansk Firmaidræts Forbund, MakeitBee, SDU, foreningsrepræsentanter, to ’rigtige mænd’ som selv indgår i Rigtige Mænd aktiviteter og Nordea Fonden. Desuden 6 facilitato- rer, der var med til at støtte det kreative arbejde ved bordene efter hvert oplæg.

  Denne undersøgelse bygger på erfaringer fra tidligere og et behov for yderligere forskning på visse områder, hvilket kom til udtryk på seminardagen. Deltagerene blev bedt om at re- flektere over, hvad Rigtige Mænd projektet har lært dem, hvor det har sine begrænsninger, og hvor man kan sætte yderligere ind. En sammenfatning af svarene så således ud: Rigtige Mænd projektet står stærkt som ’public service’ ydelse med henblik på at fremme den offent- lige debat omkring mænds sundhed. Projektet kan styrkes i forhold til at støtte og fremme dannelse og vedligeholdelse af bæredygtige mandefællesskaber for motion og sund levevis. Specielt bør der satses mere på lokal forankring og støtte til lokale ildsjæle i både kommuner, virksomheder og foreninger. Fremme af det lokale og ’håndholdte’ var budskabet. Der bør arbejdes på at støtte nærhedsprincippet i projektet, ved at der i højere grad foregår aktiviteter, hvor mænd kan mødes fysisk og med gode rollemodeller. Det bør være disse aktiviteter, pro- jektets forskellige kommunikationsplatforme skal støtte op om.

  Endelig pegede seminaret på at yderligere undersøgelser af, hvordan små lokale mandefæl- lesskaber initieres, og af de organisatoriske styrker, svagheder og fremtidige muligheder ved disse, vil kunne bidrage til ”Rigtige Mænd” projektet. En sådan undersøgelse vil kunne bi- drage med ekstra viden af værdi for at ”Aktivere mænd og ”Rigtige Mænd” til det gode liv med sunde fællesskaber”. Det er baggrunden for denne undersøgelse af understøttelsen af Rigtige Mænd fællesskaberne.

 • 6

  Abstract

  Abstract

  Rigtige Mænd Projektets formål er at tilskynde mænd til en sundhedsfremmende adfærd ved at levere information og værktøjer dertil samt lette dannelsen af interpersonelle relationer omkring sundhed og motion. Mange mænd prioriterer at dyrke motion sammen med andre, hvorved Rigtige Mænd projektet forsøger at etablere stærke fællesskaber, hvor det at dyrke fysisk aktivitet sammen indgår. Denne undersøgelse har til formål at undersøge, hv

Recommended

View more >