fizyka materii skondensowanej - fuw.edu.plszczytko/fms/wyklad_5... · • zjonizowane gazy, (np. w...

of 66 /66
Fizyka Materii Skondensowanej [email protected] http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT Uniwersytet Warszawski 2011

Author: others

Post on 10-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fizyka Materii Skondensowanej

  [email protected] http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT

  Uniwersytet Warszawski 2011

 • GryPlan 4.10 Mechanika kwantowa. Stany. Studnia kwantowa, Stany atomu wodoru. Symetrie stanów. 11.10 Pole magnetyczne, sprzężenie spin orbita, J, L, S 18.10 Dipolowe przejścia optyczne. Reguły wyboru, czas życia 25.10 Lasery – współczynniki Einsteina 8.11 Optyka – powtórzenie, klasyczny współczynnik załamania 14.11 PONIEDZIAŁEK RANO – KOLOKWIUM, sala Cyklotron A, godz. 9:00-12:00 15.11 Wiązania chemiczne i cząsteczki, hybrydyzacje 22.11 Przejścia optyczne w cząsteczkach, widma oscylacyjno-rotacyjne 29.11 Ciało stałe, kryształy, krystalografia, sieci Bravais 6.12 Pasma, tw. Blocha, masa efektywna, przybliżenie kp 13.12 KOLOKWIUM 20.12 Elektrony i dziury cz. 1 3.01 Elektrony i dziury cz. 2 Nanotechnologia 10.01 Urządzenia półprzewodnikowe. Diody, tranzystory, komputery 17.01 Fizyka subatomowa

 • Optyka - powtórzenie

  • Propagacja fali elektromagnetycznej. • Natężenie fali. • Oddziaływanie fali e-m z ośrodkiem, • Odbicie plazmowe, • klasyczny współczynnik załamania, • kształt linii widmowych, poszerzenia.

  [email protected] http://www.fuw.edu.pl/~szczytko/NT

 • Optyka - powtórzenie

  trot

  ∂∂Β

  −=Ε

  jt

  rot

  000 µ∂∂εµ +Ε=Β

  ρε =Ε

  div0

  0=Β

  div

  Równania Maxwella:

 • Optyka - powtórzenie Równanie falowe:

  jttt

  rotrotrot

  ∂∂µ

  ∂∂εµ

  ∂∂

  02

  2

  00)()( −Ε−=Β−=Ε

  2

  2

  00 t∂∂εµ Ε=Ε∆

  c = 1 0 0µ ε

  2

  2

  00 t∂∂εµ Β=Β∆

 • Optyka - powtórzenie Równanie falowe:

  Natężenie fali – czyli moc przenoszona na jednostkę powierzchni wyraża się przez wektor Poytinga [W/m2]:

  0002

  1Β×Ε=

  µS

  DC Power flow in a concentric cable Independent E and B fields http://en.wikipedia.org/wiki/Poynting_vector

 • Optyka - powtórzenie

  Fala elektromagnetyczna w próżni Fala elektromagnetyczna w dielektryku

  Równania Maxwella:

  Równania falowe:

  Prędkość fali elektromagnetycznej:

  Współczynnik załamania:

  Równania Maxwella:

  Równania falowe:

  Prędkość fali elektromagnetycznej:

  Współczynnik załamania:

  tBErotE∂∂

  −==×∇

  tEBrotB∂∂

  ==×∇

  00µε

  2

  2

  00 tEE

  ∂∂εµ

  =∆

  2

  2

  00 t∂∂εµ Β=Β∆

  00

  1εµ

  =csm103 8⋅≈c

  tBErotE∂∂

  −==×∇

  tEBrotB∂∂

  ==×∇

  µεµε 00

  2

  2

  00 tEE

  ∂∂µεεµ

  =∆

  2

  2

  00 t∂∂µεεµ Β=Β∆

  nc

  ==µεεµ

  υ00

  1

  µευ==

  cn1=n cnk ω=

  ck ω=

 • Optyka - powtórzenie

  Fala elektromagnetyczna w próżni Fala elektromagnetyczna w dielektryku

  Równania Maxwella:

  Równania falowe:

  Prędkość fali elektromagnetycznej:

  Współczynnik załamania:

  Równania Maxwella:

  Równania falowe:

  Prędkość fali elektromagnetycznej:

  Współczynnik załamania:

  tBErotE∂∂

  −==×∇

  tEBrotB∂∂

  ==×∇

  00µε

  2

  2

  00 tEE

  ∂∂εµ

  =∆

  2

  2

  00 t∂∂εµ Β=Β∆

  00

  1εµ

  =csm103 8⋅≈c

  tBErotE∂∂

  −==×∇

  tEBrotB∂∂

  ==×∇

  µεµε 00

  2

  2

  00 tEE

  ∂∂µεεµ

  =∆

  2

  2

  00 t∂∂µεεµ Β=Β∆

  nc

  ==µεεµ

  υ00

  1

  µευ==

  cn1=n cnk ω=

  ck ω=

  Ale w jaki sposób ośrodek oddziałuje z falą elektromagnetyczną? Czy e (a więc n) jest stałe?

 • Klasyczny model współczynnika załamania

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Wojtek Wasilewski

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Wojtek Wasilewski

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Wojtek Wasilewski

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Wojtek Wasilewski

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Wojtek Wasilewski

 • “Explain it! The most important thing is, that you are able to explain it! You will have exams, there you have to explain it. Eventually, you pass them, you get your diploma and you think, that's it! – No, the whole life is an exam, you'll have to write applications, you'll have to discuss with peers... So learn to explain it! You can train this by explaining to another student, a colleague. If they are not available, explain it to your mother – or to your cat!”

  Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Rudolf Ludwig Mössbauer ur. 1929

  Za Wikipedią

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  E

  Dielektryk:

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  polaryzacja ośrodka

  PED += 0ε

  – + – + – + – + – + – +

  – + – + – + – + – + – +

  – + – + – + – + – + – +

  – + – + – + – + – + – +

  E

  P

  Dielektryk:

  x xqp =moment dipolowy atomu (cząsteczki)

  -q +q

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  Rozważamy

  przestrzeń wypełnioną oscylatorami o częstotliwości rezonansowej 0 i

  współczynniku tłumienia ;

  oscylatory mają masę m, ładunek q

  są poruszane przez oscylujące pole elektryczne E.

  x xqp = moment dipolowy atomu (cząsteczki)

  polaryzacja ośrodka ( ) EENpNP χεαε 00 ===polaryzowalność

  podatność dielektryczna

  -q +q

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  Rozważamy

  przestrzeń wypełnioną oscylatorami o częstotliwości rezonansowej 0 i

  współczynniku tłumienia ;

  oscylatory mają masę m, ładunek q

  są poruszane przez oscylujące pole elektryczne E.

  ( ) ( ) ( ) ( )tEtxNqtpNtP χε 0===

  Musimy wyznaczyć ! ( )tx

  χε +== 12n

  ( ) EEPED εεχεε 000 1 =+=+=stąd x

  -q +q

  Tego szukamy:

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  meEqx

  dtxd

  dtxd tiωωγ

  =++ 2022

  Rozważamy

  przestrzeń wypełnioną oscylatorami o częstotliwości rezonansowej 0 i

  współczynniku tłumienia ;

  oscylatory mają masę m, ładunek q

  są poruszane przez oscylujące pole elektryczne E.

  tiexx ω0

  =Rozwiązanie dla stanu ustalonego: tłumienie

  siła wymuszająca

  siła sprężysta

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  ( )mEqxi

  =++− 0

  20

  2 ωγωω

  )exp(0 tixx ω

  =Rozwiązanie dla stanu ustalonego:

  ( )γωωω imEqx

  +−= 22

  00

  Podstawiamy:

  Amplituda:

  Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  Dostajemy:

  ( )γωωωεεεεε imNq

  ENqxn LL +−

  +=+== 220

  2

  0

  2

  0

  κinn −= '22222

  00

  2

  )(2 ωγωωγω

  εκ

  +−=

  mNq

  222220

  220

  0

  2

  )(2'

  ωγωωωω

  εε

  +−−

  +=m

  Nqn L

  .

  ( )[ ] ( )[ ]=+−=−= zikzkntiEzktiEE n κωω 'expexp 00

  ( )[ ]zkntizE 'exp2exp0 −

  −= ωκ

  λπ

  LεDla jednej częstości oscylatora w0 eL=1, ale dla wielu jest to w przybliżeniu stała suma wkładów od pozostałych.

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  Dostajemy:

  2222200

  2

  )(2 ωγωωγω

  εκ

  +−=

  mNq

  222220

  220

  0

  2

  )(21'

  ωγωωωω

  ε +−−

  +=m

  Nqn

  .

  związki dyspersyjne Kramersa - Kroniga

  Obszar dyspersji anomalnej

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami:

  • Część rzeczywista opisuje zmianę wektora falowego czynnika oscylującego fali elektromagnetycznej, - rzeczywisty współczynnik załamania ośrodka. • Jeżeli przez ośrodek fala propaguje się bez absorpcji, to n=n’. • Część urojona współczynnika załamania charakteryzuje absorpcję ośrodka.

  • Wielkość nazywana jest dyspersją ośrodka.

  Poza rezonansem jest ona funkcją dodatnią - dyspersja normalna. • Dla częstości bliskich częstości rezonansowej dyspersja ma znak ujemny - dyspersja anomalna.

  ωddn'

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami:

  Przykład wody:

  .

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami:

  Kilka rezonansów w ośrodku:

  .

  H2O

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami:

  Kilka rezonansów w ośrodku:

  .

  H2O

  LεDla jednej częstości oscylatora w0 eL=1, ale dla wielu jest to w przybliżeniu stała suma wkładów od pozostałych.

 • Klasyczny model współczynnika załamania Prawo Lamberta-Beera :

  Pole elektryczne fali przechodzącej przez ośrodek:

  ( )[ ] ( )[ ]zkntizEzikzkntiEE 'exp2exp'exp 00 −

  −=+−= ωκ

  λπκω

  −=∝ zEEI o κλ

  π4exp22

  )exp()( 0 zIzI α−=

  Natężenie

  Współczynnik absorpcji 02 kκα =

  w, k - fala w próżni

  k = k0 , długość fali w próżni

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  tiemEqx

  dtxd

  dtxd ωωγ

  =++ 2022

  Rozważamy

  przestrzeń wypełnioną oscylatorami o częstotliwości rezonansowej 0 i

  współczynniku tłumienia ;

  oscylatory mają masę m, ładunek q

  są poruszane przez oscylujące pole elektryczne E.

  tiexx ω0

  =

  Rozwiązanie dla stanu ustalonego typu:

 • Klasyczny model współczynnika załamania Fala w ośrodku wypełnionym oscylatorami (model Lorentza):

  tiemEqx

  dtxd

  dtxd ωωγ

  =++ 2022

  Rozważamy

  przestrzeń wypełnioną oscylatorami o częstotliwości rezonansowej 0 i

  współczynniku tłumienia ;

  oscylatory mają masę m, ładunek q

  są poruszane przez oscylujące pole elektryczne E.

  tiexx ω0

  =

  Rozwiązanie dla stanu ustalonego typu:

  tłumienie

  siła wymuszająca

  siła harmoniczna

 • tiemEq

  dtxd ω

  =++ 0022

  Klasyczny model współczynnika załamania

  tiemEqx

  dtxd

  dtxd ωωγ

  =++ 2022

  tiexx ω0

  =

  Rozwiązanie dla stanu ustalonego typu:

  Fala w ośrodku (różnym):

  02022

  =++ xdtxd

  dtxd ωγ

  Model Lorentza

  Widmo emisji

  Fala w plazmie

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Np. kształt i szerokość linii emisyjnych

  02022

  =++ xdtxd

  dtxd ωγ Widmo emisji

  Przejście między dwoma poziomami układu kwantowego może być z dobrym przybliżeniem opisane za pomocą modelu oscylatora harmonicznego:

  x

  ( ) ( )txqtp =moment dipolowy atomu (cząsteczki)

  -q +q Tym razem atomy (cząsteczki) zostały (jakoś) pobudzone do drgań i starają się powrócić do swojej równowagi tracąc energię na emisję promieniowania elektromagnetycznego („tłumienie”).

  ( ) ( ) ( ) ( )tEtxNqtpNtP χε 0===

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Np. kształt i szerokość linii emisyjnych

  Analiza tego „tłumienia” oscylacji daje wgląd w mikroskopowe zjawiska zachodzące podczas (i w okolicach) emisji promieniowania elektromagnetycznego! Charakter zaniku promieniowania w czasie ma wpływ na jego widmo (w domenie częstości).

  x-q +q

  Tym razem atomy (cząsteczki) zostały (jakoś) pobudzone do drgań i starają się powrócić do swojej równowagi tracąc energię na emisję promieniowania elektromagnetycznego („tłumienie”).

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Np. kształt i szerokość linii emisyjnych

  Widmo - transformata Fouriera:

  Szerokość połówkowa linii: • drgania tłumione (naturalna szerokość linii) • poszerzenie ciśnieniowe • poszerzenie dopplerowskie (profil Voigta)

  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001

  0.5

  0

  0.5

  1

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Np. kształt i szerokość linii emisyjnych

  Widmo - transformata Fouriera:

  220

  0 )2/()(1)(

  γωωω

  +−= II

  FWHM

  Full Width Half Maximum Szerokość połówkowa linii:

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Np. kształt i szerokość linii emisyjnych

  Widmo - transformata Fouriera:

  220

  0 )2/()(1)(

  γωωω

  +−= II

  FWHM

  Full Width Half Maximum Szerokość połówkowa linii:

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  tiexx ω0

  =

  Rozwiązanie dla stanu ustalonego:

  Np. propagacja fali w plazmie:

  tiemEq

  dtxd ω

  =++ 0022

  • zjonizowane gazy, (np. w lampach gazowych, w atmosferach gwiazd i jonosferach planet), • plazma, • plazma w ciele stałym - czyli gaz swobodnych nośników znajdujący się w metalach lub półprzewodnikach, • ciecze - jak elektrolity czy roztopione przewodniki.

  Ej σ= swobodne ładunki

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  tiexx ω0

  =

  Rozwiązanie dla stanu ustalonego:

  Np. propagacja fali w plazmie:

  tiemEq

  dtxd ω

  =++ 0022

  • zjonizowane gazy, (np. w lampach gazowych, w atmosferach gwiazd i jonosferach planet), • plazma, • plazma w ciele stałym - czyli gaz swobodnych nośników znajdujący się w metalach lub półprzewodnikach, • ciecze - jak elektrolity czy roztopione przewodniki.

  Ej σ= swobodne ładunki

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Kształt linii absorpcyjnej [ ]zIzI )(exp)(),( 0 ωαωω −=Prawo Lamberta-Beera:

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

  gdzie absorbancja a współczynnik absorpcji (w przypadku kształtu lorencowskiego):

  Gdy jesteśmy blisko rezonansu, gdy , współczynnik absorpcji upraszcza się do postaci opisywanej kształtem Lorenza.

  )()(2)( ωωκωα k=

  2222200

  2

  )(2)(

  ωγωωγω

  εωκ

  +−=

  mNq

  22000

  2

  )2/()(8)(

  γωωγ

  ωεωκ

  +−=

  mNq

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Efekt Dopplera

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

  Relatywistyczny efekt Dopplera (dla światła):

  0>υ

  ( )ccc /1

  /1/1

  źródłaźródłaobserw. υνυυνν +≈

  −+

  =

  gdy źródło się zbliża.

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Efekt Dopplera

  Wizja artysty przedstawia planety orbitujące wokół PSR 1257+12 Wikipedia

  Aleksander Wolszczan

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Efekt Dopplera Wolszczan, A., & Frail, D. A. “A Planetary System around the Millisecond Pulsar PSR 1257+12” 1992, Nature, 355, 145.

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Efekt Dopplera

  Best-fit daily averaged time-of-arrival residuals for three timing models of PSR B1257+12 observed at 430 MHz.

  Masses and Orbital Inclinations of Planets in the PSR B1257+12 System Maciej Konacki and Alex Wolszczan The Astrophysical Journal, 591:L147-L150, 2003 July 10

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Efekt Dopplera

  Przesunięcie ku czerwieni linii spektralnych w zakresie światła widzialnego supergromady odległych galaktyk (po prawej) w porównaniu do Słońca (po lewej) Wikipedia

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Kształt linii absorpcyjnej

  http

  ://w

  ww

  .web

  exhi

  bits

  .org

  /cau

  seso

  fcol

  or/1

  8A.h

  tml

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Poszerzenie dopplerowskie Na skutek efektu Dopplera poruszający się obiekt absorbuje lub promieniuje falę o częstości przesuniętej względem częstości własnej obiektu spoczywającego:

  A = 0(1+VZ/c) VZ jest składową prędkości wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania W temperaturze T zależność między liczbą cząstek o masie m a prędkością VZ jest opisywana przez rozkład Maxwella : Ten opis jest słuszny dla układu w równowadze termodynamicznej. W przypadku gdy rozkład prędkości nie jest termiczny (np. w wiązkach atomowych) należy zastosować inną funkcję, właściwą dla danego układu

  ( )[ ] ZPZp

  iZZi dVVVV

  NdVVn 2exp)( −=π

  mkTVP

  2=

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Poszerzenie dopplerowskie Po podstawieniu poprzedniego równania otrzymujemy rozkład liczby cząstek promieniujących z daną częstością :

  [ ]n dN cV

  e dii

  p

  c VP( )/ ( / )( ')/ω ωωπ

  ωω ω ω= − −0 0 02

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

  Ponieważ natężenie promieniowania jest proporcjonalne do ilości promieniujących cząstek, mamy gaussowski kształt linii spektralnej. Po unormowaniu powyższej funkcji :

  I Ic

  VP( ) exp

  ω ωω

  = −−

  00

  0

  2

  Szerokość linii dopplerowskiej wynosi

  δω ωω

  DPVc c

  kTm

  = =2 2 8 200ln ln

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Poszerzenie dopplerowskie

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

  W gazach atomowych i molekularnych: • naturalne szerokości linii wynoszą od kilku do kilkunastu megaherców, • na skutek ruchów cieplnych cząstek linie te ulegają poszerzeniu kilkadziesiąt do kilkuset razy.

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Poszerzenie dopplerowskie

  Kształt lini dopplerowskej jest gaussowski tylko przy założeniu, że naturalna szerokość linii jest bardzo mała (ściślej, że jest detlą Diraca). Jeśli weźmiemy pod uwagę szerokość naturalną linii widmowej (np. w bardzo chłodnych gazach) otrzymamy profil Voigta.

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Profil Voigta Rozważmy układ oscylatorów tłumionych. •każdy z nich charakteryzuje się widmem Lorentza, którego szerokość nie może być zaniedbana. •na skutek ruchu cieplnego i efektu Dopplera częstość centralna 0 każdego oscylatora ulega przesunięciu do wartości 0i.

  Wypadkowe natężenie promieniowania jest sumą natężeń pochodzących od poszczególnych oscylatorów:

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

  220

  0 )2/()(1)(

  γωωω

  +−=∑

  ii

  iII

  [ ]'

  )2/()'()(

  022

  /)')(/( 200ω

  γωωω

  ωωω

  deCIPVc

  ∫∞ −−

  +−=

  która w przypadku ciągłego, maxwellowskiego rozkładu prędkości przechodzi w całkę, dając splot funkcji Gaussa i Lorentza

  C N cV

  i

  P

  =γπ ω2 3 2 0

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Profil Voigta

  Prof

  . T. S

  tace

  wic

  z

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Rudolf Ludwig Mössbauer ur. 1929

  "for his researches concerning the resonance absorption of gamma radiation and his discovery in this connection of the effect which bears his name"

 • “Explain it! The most important thing is, that you are able to explain it! You will have exams, there you have to explain it. Eventually, you pass them, you get your diploma and you think, that's it! – No, the whole life is an exam, you'll have to write applications, you'll have to discuss with peers... So learn to explain it! You can train this by explaining to another student, a colleague. If they are not available, explain it to your mother – or to your cat!”

  Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Rudolf Ludwig Mössbauer ur. 1929

  Za Wikipedią

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera Jądro (a więc cały atom) emitując fotony o energii E doznaje pewnego odrzutu. Jego energię można wyznaczyć z prawa zachowania pędu:

  2

  22

  22 McE

  MpER

  γ==

  odrzut atomu

  masa atomu

  pcE =γ

  Zgodnie z zasadą zachowania energii emitowany foton ma energię mniejszą o ER od energii wzbudzenia jądra E0, gdyż ta część energii zostaje zużyta na odrzut. Z kolei w trakcie absorpcji jądro pochłania foton, czego skutkiem jest również odrzut. Wynika stąd, iż niedopasowanie energetyczne między fotonami emitowanymi a absorbowanymi wynosi 2ER

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Rudolf Ludwig Mössbauer ur. 1929

  E0 E0 - ER E0 + ER

  inte

  nsyw

  ność

  linia emisyjna

  linia absorpcyjna

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  12

  0

  8

  70

  10E

  eV10

  s10

  keV4,14

  ≈Γ

  ≈=Γ

  τ

  τ

  E

  http

  ://h

  yper

  phys

  ics.

  phy-

  astr.

  gsu.

  edu/

  Hbas

  e/N

  ucle

  ar/m

  ossf

  e.ht

  ml

  eV002,022 2

  22

  ≈==McE

  MpER

  γTo przejście jest odpowiednio wąskie (czyli długożyciowe)

  ALE: w przypadku kryształu pęd przejmuje CAŁA sieć, więc można przyjąć, że absorpcja jest bezodrzutowa

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Efekt Doplera:

  12źródłaobserw. 1067,6/

  −×≈≈−=∆ cυννν

  http

  ://t

  cc.s

  alon

  24.p

  l/121

  781,

  efek

  t-mos

  sbau

  era-

  efek

  t-dop

  pler

  a-od

  pow

  iedz

  -dla

  -janu

  sza

  υυ−

  Źródło 57Co Absorbent 57Fe Detektor γ

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Efekt Doplera: 2 mm/s !

  12źródłaobserw. 1067,6/

  −×≈≈−=∆ cυννν

  http

  ://t

  cc.s

  alon

  24.p

  l/121

  781,

  efek

  t-mos

  sbau

  era-

  efek

  t-dop

  pler

  a-od

  pow

  iedz

  -dla

  -janu

  sza

  υυ−

  Źródło 57Co Absorbent 57Fe Detektor γ

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera Spitit i Opportunity

  http

  ://w

  ww

  .fas.o

  rg/ir

  p/im

  int/

  docs

  /rst

  /Sec

  t19/

  Sect

  19_1

  3a.h

  tml

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera Spitit i Opportunity

  http

  ://w

  ww

  .fas.o

  rg/ir

  p/im

  int/

  docs

  /rst

  /Sec

  t19/

  Sect

  19_1

  3a.h

  tml

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  Rozszczepienie poziomów energetycznych jądra 57Fe na skutek efektu Zeemana.

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  http

  ://h

  yper

  phys

  ics.

  phy-

  astr.

  gsu.

  edu/

  Hbas

  e/re

  lativ

  /gra

  tim.h

  tml

  http://prl.aps.org/abstract/PRL/v3/i9/p439_1

  Test Ogólnej Teorii Względności „ Harvard Tower Experiment”

  OTW - 1916

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  http

  ://h

  yper

  phys

  ics.

  phy-

  astr.

  gsu.

  edu/

  Hbas

  e/re

  lativ

  /gra

  tim.h

  tml

  http://prl.aps.org/abstract/PRL/v3/i9/p439_1

  15

  2źródłaobserw.

  1092,4/

  1

  −×≈∆

  +=

  νν

  ννcgh

  eV105,36,22keV4,14 1122−×≈×===∆ mg

  cgh

  cEmghE

  ( ) 1511updown

  109,414,4keV

  eV105,32 −− ×=×=

  ∆−

  EE

  EE

  ( ) 15updown

  105,01,5 −×±=

  ∆−

  EE

  EE

  Wynik pomiaru

  Przesunięcie ku czerwieni spowodowane polem grawitacyjnym Ziemi (Ogólna Teoria Względności)

  Zysk energii „spadającego” fotonu

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  http

  ://f

  ocus

  .aps

  .org

  /sto

  ry/v

  16/s

  t1

  Robert Pound, stationed at the

  top of a tower in a Harvard physics

  building (top), communicated by

  phone with Glen Rebka in the basement during

  calibrations for their experiment. The team verified

  Einstein's prediction that

  gravity can change light's frequency.

  1960

 • Klasyczny model współczynnika załamania

  Zjawisko Mossbauera

  http

  ://h

  yper

  phys

  ics.

  phy-

  astr.

  gsu.

  edu/

  Hbas

  e/re

  lativ

  /gra

  tim.h

  tml

  http://prl.aps.org/abstract/PRL/v3/i9/p439_1

  Test Ogólnej Teorii Względności „ Harvard Tower Experiment”

  OTW - 1916

  Fizyka Materii SkondensowanejGryPlanOptyka - powtórzenie Optyka - powtórzenie Optyka - powtórzenie Optyka - powtórzenie Optyka - powtórzenie Optyka - powtórzenie Klasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaSlajd numer 35Klasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamaniaKlasyczny model współczynnika załamania