fizika zadaci sa takmičenja 04.01.2014

Download FIZIKA zadaci sa takmičenja 04.01.2014

Post on 21-Oct-2015

99 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FIZIKA zadaci sa takmienja1. Tijelo se kretalo jednakoubrzano pravolinijski i sa poetnom brzinom, te je nakon 2 s kretanja prelo put od 12 m i steklo brzinu 5 puta veu od poetne. Koliko je ubrzanje tijela?2. Kugla mase 20 kg, koja se kree brzinom od 8 m/s, stigne kolica mase 60 kg, koja se kreu brzinom 4 m/s te padne u njih.a) Kolikom brzinom e se kretati kolica nakon to kuglica padne u njih?b) Kolikom brzinom bi se kretala kolica da se kugla kretala njima u susret i pala u njih?3. Jedno tijelo slobodno pada 10 s. Koliki je put prelo u osmoj sekundi i koliku brzinu je imalo na kraju desete sekunde?4. Koliko kamenih kocki ivice 20 cm se moe natovariti na kamion nosivosti 10 t? Gustina kamena je 2700 kg/m3 5. Pod uticajem stalne sile od 100 N tijelo za 10 s krenuvi iz mira pree put od 75 m. Kolika je teina tog tijela?6. Brat i sestra idu svakog jutra u kolu. Najprije idu zajedno 7 min na putu duine 500 m. Zatim se razdvoje i on sebi kupi pecivo te zastane 3 min kako bi ga pojeo, kola mu je udaljena jo 299 m, to pree za sledeih 7 min. Sestra je dotle prela 198 m to je uinila za 4 min ,zastala na kiosku kako bi kupila asopis i utroila na to 2 min te ostalih 150 m prela za 3 min. Izraunaj srednju brzinu brata i srednju brzinu sestre u m/min?7. Tijelo se pone kretati jednakoubrzano po pravcu i za 1 s pree put od 10 m. Koliki e put prei u prvih 6 s od poetka kretanja a koliki u sedmoj i osmoj sekundi?8. Djeak mase 45 kg kree se brzinom 2 m/s stigne sanke mase 20 kg koja se kreu brzinom 4 m/s, te sjedne na njih.a) Kolikom brzinom e se kretati sanke nakon to djeak sjedne na njih?b) Kolikom brzinom bi se kretale sanke da se djeak kretao njima u susret i sjeo na njih?9. amac je plovio 1,5 h prema sjeveru i preao put duine 20 km, zatim 2 h prema istoku i preao 50 km, a onda je plovio 1,5 h prema jugu i preao put duine 15 km. a) Odredi pomak amcab) Odredi srednju brzinu amca na cijelom preenom putu( Kada budete crtali skicu uzimati 1 cm=10 km, koristi se Pitagorina teorema na pravougli trougao)10. Skija se spusti niz padinu brijega dugog 120 m za 10 s. Kolika je brzina skijaa na dnu brijega, ako je krenuo iz stanja mirovanja?11. Na tijelo mase 2 kg koje se kree stalnom brzinom 6 m/s pone da djeluje sila jaine 3 N ali u suprotnom smjeru u odnosu na smjer kretanja tijela. Djelovanje sile trajalo je 3 s.a) Odrediti brzinu koju je tijelo imalo na kraju djelovanja sileb) Odrediti put koji je tijelo prelo za vrijeme djelovanja sile.12. Pod uticajem stalne sile od 200 N tijelo za 5 s, krenuvi iz mira, pree put od 50 m. Kolika je teina tog tijela?13. Tijelo se pone kretati jednoliko ubrzano po pravcu i za 1 s pree put od 10 m. Koliki e put prevaliti u prvih 5 s od poetka kretanja a koliki u petoj i estoj sekundi?14. Tijelo se kree ravnomjerno brzinom od 10 m/s, zatim se kree 4 s ubzano sa ubzanjem od 7,5 m/s2. Nakon to je dostiglo odreenu brzinu tijelo se nastavi kretati 7 s tom brzinom a zaustavi se za 2 s. Izraunaj ukupan preeni put i nacrtaj grafik brzine kojim se tijelo kretako u pojedinim vremenskim intervalima.

Recommended

View more >