fizika za rgn[1]

Download Fizika Za Rgn[1]

Post on 30-Dec-2015

65 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

s

TRANSCRIPT

 • Fizika za studente RGN fakulteta

  Zeljko Andreic

  c Sva autorska prava zadrzavaju autor i RGNF.Dozvoljeno je preuzimanje i ispis za vlastite potrebe.

  Datum zadnje promjene:

  veljaca 28, 2012

 • Kazalo

  Kazalo iii

  Popis slika vii

  Popis tabela ix

  Popis simbola xi

  Predgovor 1

  1 Uvod 31.1 Fizikalne velicine i fizikalne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.1.1 Znanstveni (Scientific) brojcani zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.2 Vremenske jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.1.3 Kutne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.1.4 Dimenzionalni racun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  1.2 Koordinatni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Graficko prikazivanje fizikalnih velicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  2 Kinematika i dinamika materijalne tocke 172.1 Pravocrtno gibanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  2.1.1 Inverzni problem u fizici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.2 Gibanje u vise dimenzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3 Newtonovi aksiomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  2.3.1 Impuls sile i kolicina gibanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.4 Sila trenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  2.4.1 Kosina i trenje na njoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  3 Gibanje po krivulji 293.1 Kruzno gibanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  3.1.1 Primjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303.2 Centripetalno ubrzanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.3 Gibanje po krivulji proizvoljnog oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.4 Rad stalne sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.5 Rad promjenjive sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  3.5.1 Primjer: Opruga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.6 Snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.7 Kineticka energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  i

 • ii KAZALO

  3.8 Potencijalna energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.9 Zakon sacuvanja mehanicke energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  3.9.1 Primjer: Atwoodov stroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.10 Sacuvanje mehanicke energije i trenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  3.10.1 Primjer: Zaustavna rampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.11 Potencijalna energija opruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  3.11.1 Primjer: strelicarski luk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423.12 Mehanicki strojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  3.12.1 Primjer: poluga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  4 Centar mase 454.1 Centar mase fizikalnog tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  4.1.1 Povrsinska i linijska gustoca mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.1.2 Primjer: Teziste trokuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.1.3 Primjer: Camac na vodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  5 Gibanje krutog tijela 535.1 Kineticka energija rotacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5.1.1 Primjer: moment inercije stapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.1.2 Teorem o paralelnim osima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.1.3 Moment sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.1.4 Rotacijski rad i snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.1.5 Kineticka energija kotrljanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.1.6 Kutna kolicina gibanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585.1.7 Precesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.1.8 Rotacija i precesija Zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.1.9 Coriolisov efekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  6 Gravitacija 636.1 Keplerovi zakoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636.2 Newtonov zakon gravitacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  6.2.1 Primjer: gravitacija u svakodnevnom zivotu . . . . . . . . . . . . . . 656.3 Sila teza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.4 Gravitacijska potencijalna energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  6.4.1 Potencijalna energija sile teze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  7 Ravnoteza tijela i Statika 697.0.2 Primjer: nosenje grede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  8 Titranja 738.1 Uteg na opruzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  8.1.1 Primjer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768.1.2 Primjer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768.1.3 Primjer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  8.2 Veza harmonickog titranja i kruznog gibanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788.3 Energija harmonickog titranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788.4 Njihala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  8.4.1 Matematicko njihalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

 • KAZALO iii

  8.4.2 Primjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.4.3 Fizikalno njihalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.4.4 Primjer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828.4.5 Primjer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  8.5 Guseno titranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838.5.1 Kriticno gusenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  8.6 Prisilna titranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858.7 Slaganje titranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  9 Valovi 899.1 Osnovna svojstva valova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  9.1.1 Primjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929.2 Zbrajanje valova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939.3 Stojni valovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  9.3.1 Primjer: stojni val na zici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959.3.2 Primjer: udari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  9.4 Energija vala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979.5 Prikazivanje valova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979.6 Huygensov princip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  9.6.1 Sirenje ravnog vala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999.6.2 Odbijanje vala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999.6.3 Lom vala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  9.7 Vrste valova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019.7.1 Podjela valova po vrsti titranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019.7.2 Podjela valova po nacinu sirenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019.7.3 Podjela valova po nacinu titranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029.7.4 Elektromagnetni valovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  10 Optika 10310.1 Polarizacija svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  10.1.1 Polarizacija refleksijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10410.1.2 Polarizacija rasprsenjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10510.1.3 Polarizacija kristalima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10610.1.4 Depolarizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10710.1.5 Propusnost polarizatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10810.1.6 Dva polarizatora u nizu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

  10.2 Dvolom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11010.3 Prolazak polariziranog svjetla kroz kristale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  Literatura 121

  Indeks 122

 • iv KAZALO

 • Popis slika

  1.1 Desni i lijevi kartezijev koordinatni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2 Cilindricni koordinatni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3 Sferni koordinatni sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.4 Crtanje grafikona 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.5 Crtanje grafikona 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.6 Crtanje grafikona 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.7 Crtanje grafikona 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.8 Crtanje grafikona 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.1 Ilustracija jednodimenzionalnog gibanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.2 Gr