fizika 4 večernja priprema za test

Download Fizika 4 Večernja priprema za test

Post on 28-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fizika 4 - priprema za zavrni ispit

  Zadaci:

  1. Snop svjetlosti pada pod kutem 60o na glatku povrinu stakla indeksa loma 1.5.

  Odredite kut refleksije i kut loma svjetlosti?

  2. Mutni zastor tamne komore visok je 15 cm. Udaljenost je zastora od rupice 22.5 cm. Koja je najmanja udaljenost na kojoj se mora nalaziti ovjek visok 1.75 m da bi cijela njegova slika stala na zastor?

 • 3. Naite poloaj slike toke R u ravnom zrcalu AB. Moe li ovjek s mjesta M vid-jeti sliku od R? Kad se ovjek iz mjesta M pomie prema mjestu N, kamo se pomie slika od R?

  4. Predmet visok 4 cm nalazi se 40 cm ispred konkavnoga sfernog zrcala polum-jera zakrivljenosti R=60 cm. Odredite konstrukcijom i raunski poloaj i visinu slike.

 • 5. Predmet visok 10 cm udaljen je 40 cm od tjemena konveksnoga sfernog zrcala polumjera zakrivljenosti 50 cm. Odredite konstrukcijom i raunski poloaj i veliinu slike.

  6. Predmet visine 10 cm postavljen je na 40 cm od konvergentne lee arine daljine 20 cm. Odredite:a.) poloaj slikeb.) je li slika realna ili virtualna?c.) je li slika uspravna ili obrnuta?d.) kolika je veliina slike?

 • 7. Zraka svjetlosti upada na povrinu tekuine pod kutom 50o i lomi se pod kutom 32o. Koliki je granini kut totalne refleksije za tu tekuinu?

  8. ovjek visok 1,8 m stoji uspravno ispred ravnoga zrcala u kojem se vidi u ci-jelosti. Kakva je slika ovjeka u zrcalu?A. realna, visoka 1,8 mB. virtualna, visoka 1,8 m - toan odgovor!!!C. realna, vea od 1,8 mD. virtualna, vea od 1,8 m

 • 9. Zraka svjetlosti dolazi na ravno zrcalo pod upadnim kutom 25. Koliki je kut izmeu upadne i reflektirane zrake?A. 25B. 50 - toan odgovor!!!C. 65D. 90

  10. Dva koherentna izvora svjetlosti (=5.8910-7 m) daju sliku interferencije na zastoru udaljenom 1 m od izvora. Koliki je razmak izmeu dviju susjednih svijetlih pruga interferencije ako su izvori meusobno udaljeni 20 m?

  11. Infracrveno zraenje valne duljine 2 m nailazi na pregradu s dvjema pukoti-nama meusobnoga razmaka 1 mm. Maksimumi interferencije detektiraju se na udaljenosti 1 m od pregrade. Koliki je razmak izmeu susjednih maksimuma inter-ferencije?A.1 mmB. 2 mmC. 3 mmD. 4 mm

 • 12. Kolika je konstanta optike reetke ako svjetlost valne duljine 0.6 m daje prvi maksimum rasvjete za =20o ?

  13. Kut polarizacije za flintovo staklo je 60.5o. Koliki je indeks loma tog stakla?

  14. Da bi objasnio zraenje crnoga tijela, Planck je uveo tzv. kvantnu hipotezu. Koja je od navedenih veliina tom hipotezom kvantizirana?A. elektrini nabojB. energija zraenja - toan odgovor!!!C. frekvencijaD. valna duljina

 • 15. Ploica od kalija obasjana je svjetlou valne duljine 350 nm. Izlazni rad za kalij je 3,5210-19 J. Koliki je napon potreban da zaustavi izbijene elektrone s maksi-malnom kinetikom energijom?

  16. Koja od navedenih tvrdnji vrijedi za de Broglievu valnu duljinu elektrona?A. Proporcionalna je kinetikoj energiji elektrona.B. Proporcionalna je koliini gibanja elektrona.C. Obrnuto je proporcionalna kinetikoj energiji elektrona.D. Obrnuto je proporcionalna koliini gibanja elektrona.

 • 17. Koju jezgru emitira atomska jezgra pri -raspadu?A. vodikaB. deuterijaC. tricijaD. helija - toan odgovor!!!

  18. Kojim radioaktivnim zraenjem jezgra ne mijenja svoj broj protona?A. zraenjemB. zraenjemC. zraenjem - toan odgovor !!!