fişa de date a achiziţiei _ forum achizitii

Download Fişa de Date a Achiziţiei _ Forum Achizitii

Post on 23-Dec-2015

223 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

detalii fisa de date achizitii

TRANSCRIPT

 • 25.01.2015 FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

  http://www.forumachizitii.ro/node/1325 1/12

  AcasForumsAltele

  FIADEDATEAACHIZIIEIPublicatinAltele Vin,2012/01/2712:37ovidius

  FIADEDATEAACHIZIIEI

  ATENIE!

  Prezentulformularreprezintunmodeldecompletareanouluiformulardefidedatenformatelectronicpusladispoziien

  cadrulS.E.A.P.inuvafiataatladocumentaiadeatribuiretransmisA.N.R.M.A.P.spreevaluarecafiierdistinct.

  SECIUNEAI:AUTORITATEACONTRACTANT

  I.1)DENUMIRE,ADRESIPUNCT(E)DECONTACT

  Denumireoficial:

  Adres:

  Localitate:Codpotal:ara:

  Punct(e)decontact:

  natenia.......Telefon:

  Email:Fax:

  Adresa/eledeinternet(dacestecazul):

  Adresasediuluiprincipalalautoritiicontractante(URL):

  Adresaprofiluluicumprtorului(URL):Sevacompleta:www.elicitatie.ro

  Alteinformaiipotfiobinutela:

  Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior

  Altele:completaianexaA.I

  Caietuldesarcini,documentaiaspecific(pentruconcesiuni)i/saudocumentelesuplimentare(inclusivdocumentelepentru

  dialogulcompetitivisistemuldeachiziiedinamic)potfiobinutela:

  Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior

  Altele:completaianexaA.II

  Ofertele/proiectelesausolicitrile/cereriledeparticiparesaucandidaturiletrebuietransmisela:

  Punctul(punctele)decontactmenionat(e)anterior

  Altele:completaianexaA.III

  Numarzilepnlacaresepotsolicitaclarificrinaintededatalimitdedepunereaofertelor/candidaturilor

  Zile:(naintededatalimitdedepunereaofertelor/candidaturilor)

  !Nuestenevoiesfiecompletattermenulderspunsdectreautoritateacontractantsautermenuldetransmiteredectre

  aceastaarspunsuluilasolicitareadeclarificri.

  Not:Dacproceduraaleasestecerereadeoferte,termeneleprevzutepentruclarificrivorfistabiliteastfelnctssepermit

  operatoriloreconomicioperioadsuficientdetimpnecesaranalizeidocumentaieideatribuirenvedereasolicitriideclarificri.

  Atragemateniacdacautoritateacontractantnureanalizeaztermenelelanivelulfieidedateaachiziiei,lamomentuliniierii

  procedurii,lacompletareaInvitaieideparticiparesevoraveanvedere,lastabilireatermenuluicuprinsntredatatransmiterii

  Invitaieiidatalimitdedepunereaofertelor,termeneleprevzutepentruclarificri,astfelnctspermiteioperatorilor

  economicioperioadsuficientdetimpnecesaranalizeidocumentaieideatribuirenvedereasolicitriideclarificri.

  !ncazulproceduriidecereredeofertetermenelenupotfimaimaridect:

  1.7zile,ncazulcereriideoferteaferentecontractelordeserviciisaudelucrri

  2.3zile,ncazulcereriideoferteaferentecontractelordefurnizaredeprodusedecomplexitateredus

  I.2)TIPULAUTORITIICONTRACTANTEIACTIVITATEAPRINCIPAL(ACTIVITILEPRINCIPALE)

  Ministersauoricealtautoritatenaionalsaufederal,inclusivsubdiviziunileregionalesaulocalealeacestora

  Agenie/birounaionalsaufederal

  Colectivitateteritorial

  Agenie/birouregionalsaulocal

  Organismdedreptpublic

  Instituie/agenieeuropeansauorganizaieeuropean

  Altele(precizai):Serviciipublicegenerale

  Aprare

  Ordineisiguranpublic

  Mediu

  Afacerieconomiceifinanciare

  Sntate

  Construciiiamenajriteritoriale

  Proteciesocial

  Recreere,culturireligie

  Educaie

  Altele(precizai):

  Autoritateacontractantacioneaznnumelealtorautoriticontractantedanu

  Sau,dupcaz

  Producere,transportidistribuiedegazideenergietermic

  Autentificareutilizatori

  Numeledeutilizator:*

  Parola:*

  Autentificare

  Creeazuncontnou

  Solicitaioparolnou

  Cutare

  Cautapesite:

  Cutare

  Subiecteactivepeforum

  Intrebareprivindart46

  situatieciudata

  consultantajuridica

  Cerinteminimaleincaietul

  desarcini

  Anularearaportului

  proceduriidupaceafost

  aprobat,inaintede

  semnareacontractului

  NotificareSEAPpeste

  termenulde10zile

  vezimaimulte

  Comentariirecente

  Aidreptate..dupaminenurmcu1zi18oreMulamfain,Bicuta!nurmcu1zi20ore

  Faraindoielinurmcu1zi20oreSarevenimunpicnurmcu1zi21ore

  Pi?nurmcu1zi21oreZicsieunurmcu1zi23ore

  Multumesc,Ovidius!nurmcu2zile3oreDanurmcu2zile10ore

  [...asputeaconsideracanurmcu2zile18oreDeci?nurmcu2zile21ore

  Articolerecentepeblog

  Banulpublicsiinteresulprivat:Oevaluareaeficientei,integritatiisitransparenteisistemuluideachizitiipubliceinR...

  RolulactivalCNSC

  Particularitialecontractuluideachiziiepublicnceeaceprivetemomentulncheieriiiexecutareaobligaiilorcontrac

  Notificareacontestaieictreautoritateacontractant

  Eliberareagaranieideparticiparepentruofertaniinectigtori

  Achiziiadirect

  Negociereafrpublicareaprealabilaunuianunde

  Acasa Blog Forum Desprenoi/AboutUs Legislatie Adreseutile Contact

  http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9695http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9693http://www.forumachizitii.ro/node/37http://www.forumachizitii.ro/user/passwordhttp://www.forumachizitii.ro/node/2001http://www.forumachizitii.ro/http://www.forumachizitii.ro/node/1995#comment-9694http://www.forumachizitii.ro/node/30http://www.forumachizitii.ro/node/2000http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9698http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9701http://www.forumachizitii.ro/node/31http://www.forumachizitii.ro/node/2001#comment-9702http://www.e-licitatie.ro/http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9697http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9696http://www.forumachizitii.ro/node/50http://www.forumachizitii.ro/node/28http://www.forumachizitii.ro/node/1991http://www.forumachizitii.ro/node/1995http://www.forumachizitii.ro/forumhttp://www.forumachizitii.ro/forumhttp://www.forumachizitii.ro/forum/1http://www.forumachizitii.ro/forumhttp://www.forumachizitii.ro/node/5http://www.forumachizitii.ro/node/2http://www.forumachizitii.ro/node/2000#comment-9700http://www.forumachizitii.ro/node/1995#comment-9699http://www.forumachizitii.ro/http://www.forumachizitii.ro/node/1http://www.forumachizitii.ro/node/500http://www.forumachizitii.ro/user/registerhttp://www.forumachizitii.ro/http://www.forumachizitii.ro/node/29http://www.forumachizitii.ro/contacthttp://www.forumachizitii.ro/blog/1http://www.forumachizitii.ro/node/2002http://www.forumachizitii.ro/forum/1

 • 25.01.2015 FIADEDATEAACHIZIIEI|ForumAchizitii

  http://www.forumachizitii.ro/node/1325 2/12

  Electricitate

  Prospectareiextragereagazuluiipetrolului

  ProspectareiextragereacrbuneluiiaaltorcombustibilisoliziAp

  Serviciipotale

  Serviciiferoviare

  Serviciiferoviareurbane,detramvaisaudeautobuz

  Activitiportuare

  Activitiaeroportuare

  SECIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI

  II.1)DESCRIERE

  II.1.1)Denumireadatcontractului/concursului/proiectuluideautoritateacontractant/entitateacontractant

  ______________________

  II.1.2)Tipulcontractuluiiloculdeexecutarealucrrilor,delivrareaproduselorsaudeprestareaserviciilor(Alegeiosingur

  categorielucrri,produsesauserviciiceacarecorespundecelmaibineobiectuluispecificalcontractuluisauachiziiei

  dumneavoastr)

  a)LucrriB)Produsec)Servicii

  Executare

  Proiectareiexecutare

  Executarea,prinorice

  mijloace,auneilucrri,

  conformcerinelor

  specificatedeautoritatea

  contractantCumprare

  Leasing

  nchiriere

  nchirierecuopiunede

  cumprare

  OcombinaientreacesteaCategoriaserviciilor:nr.

  (Pentrucategoriiledeservicii127,consultatianexaIIaaDirectivei2004/18/CE).

  Loculprincipaldeexecutare

  ........................

  CodNUTSLoculprincipaldelivrare

  ........................

  CodNUTSLoculprincipaldeprestare

  ........................

  CodNUTS

  II.1.3)Proceduraimplic

  Uncontractdeachiziiipublice

  Punereanaplicareaunuisistemdeachiziiedinamic(SAD)

  ncheiereaunuiacordcadru

  II.1.4)Informaiiprivindacordulcadru(dupcaz)

  !Utilizareaacorduluicadrunusejustificnurmtoarelesituaii:

  a)acordcadruprivindserviciiledeproiectare

  b)acordcadruprivindlucrrile,cuexcepialucrrilordereparaiicurente(celeceaucaracterderegularitate)saulucrriceinde

  interveniincazdeavarii(lucrriacrornaturnupoatefianticipat)etc.

  c)acordcadrudeproiectare+execuie

  Acordcadrucumaimulioperatorieconomici

  Numrulsau,dupcaz,numrulmaximdeparticipanilaacordulcadrupreconizatAcordcadrucuunsinguroperator

  economic

  Posibilitateadeareluacompetiiacusemnatariiacorduluicadru

  danuDacDA,

  ReluareacompetiieisevafacenSEAP:

  danu

  !Recomandmautoritiicontractanteselectareaopiuniidalaposbilitateadeareluacompetiiacusemnatariiacordului

  cadru,avndnvederecaceastopiuneesteattnavantajulautoritiicontractante(putndobinespreexemplumbuntiri

  saupreuricorecteaferentemomentuluilacaresedoretencheiereacontractuluisubsecvent),precumialoperatorilor

  economici(oferindulecelorclasaipelocul2,3etc.ansaobineriicontractelorsubsecvente).

  __________________________________________

  (sefacprecizrisuplimentarereferitoarelamoduldedesfurareareluriicompetiieintresemnatariiunuiacordcadru)

  Durataacorduluicadru:Duratanani:saunluni:

  Justificareaunuiacordcadruacruiduratdepetepatruani:

  .........................

  Estimareavaloriitotaleaachiziiilorpentruntreagadurataacorduluicadru(dupcaznumaincifre):

  ValoareaestimatfrTVA:_________________Moned:________sauintervalul:ntre_____________i_______________

  Moned:________

  Frecvenaivaloareacontractelorcareurmeazsfieatribuite(dacsecunosc):__________

  !Laaceastseciunesevorcompletainformaiileprevzutelaart.66dinH.G.nr.925/2006(deexempluestimrialecantitilor

  minimeimaximecarearputeafisolicitatepeparcursulderulriiacorduluicadru(dacproceduraestempritpeloturi,

  estimrilecantitilorsevorregsinAnexaB.

  Not:Dacsesolicitndeplinireaunoranumitenivelurilegatedecerineledecalificare(deexempluovaloarepentrunivelu