Firemní Facebook rychle a prakticky

Download Firemní Facebook rychle a prakticky

Post on 12-Apr-2017

108 views

Category:

Social Media

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Sociln s,spoleensk s nebo komunitn s je sluba na Internetu, kter registrovanm lenm umouje si vytvet osobn (i firemn) veejn i sten veejn profil, komunikovat spolu, sdlet informace, fotografie, videa, provozovat chat a dal aktivity. - WIKIpedia

Sociln st

Obsah kolen

Co ve firemn FB umJak firemn FB nastavitJak pspvky dvat na FBJak asto dvat pspvkyJak by pspvek ml vypadatKde vude pspvky sdletJak zskat lokln fanoukyJak zskvat LikeJak zskvat maily pomoc FB

04

FACEBOOK

FB v R vyuv pes 4,5 milionu uivatel, kte se pihls alespo 1x msn.Celkem 3,4 milionu uivatel se pihlauje denn.JMK kraj 1 173 563 obyvatel (31. 12. 2015), Brno 377 440 obyvatel (1. 1. 2015)Vkov skupina 15-40

Zdroj: Emarketer duben 2016 / portl JMK

Facebook nen prodejn kanl!! Jedn se o clenou komunikaci se zkaznkem za elem dostat se do jeho podvdom, aby si na ns zkaznk ve chvli poteby vzpomnl. NEPRODVM, ALE BUDUJI LOAJALITU!!!PRO MT FACEBOOK?

05

Chci budovat image01

Chci o sob dt vdt, sdlet nzory02

Jsem odbornkem v oboru, dvm rady / tipy03

Vzdlvm pomoc nvod04

Bavm irok okol05

Sdlm aktuality06

Sdl se v rmci ptel, vtinou pspvky nelze vidt pro ciz.OSOBNFIREMN

06

Sdl se v rmci fanouk, pspvky maj vt dosah, jsou voln pstupn.

Na co si dt pozor?NASTAVEN

Role u strnky (sprvce, editor, modertor, analytik) (nastaven)04

Zloky soute, produkty, landing page (vlevo pod profilovou fotkou) (nastaven)05

Vcejazynost, propojen s Instagramem a dal (nastaven)06

07

@jmno (v zloce Informace o strnce)

Adresa (mapa)01

Design vodn fotografie (cover fotka 851x315 px) + profilov fotografie (180x180 px)02

Clen zkaznk = preferovan okruh uivatel (nastaven)03

08

BRAINSTORMINGOV CVIEN

09JAK NA TO?Kad pspvek by se ml skldat minimln ze dvou vc text + obrzek. Pro spnou firemn FB strnku je vak teba dlat vdy nco vc.

HASHTAG (#) prav Alt+X vyuvat u klovch slovPOZOR NA AUTORSK PRVA!!!Link = odkazVideo (doplnit klov slova a tagy)

Pi pouvn obrzk a jakhokoliv jinho medilnho obsahu je nutn respektovat autorsk prva. Proto vyuvejte placen fotobanky (123rf.com), fotobanky obrzk zdarma (Flickr, Visualhunt, Pexels) nebo obrzky citujte. FOTKY Z FOTOBANKY VS NEOCHRN, snate se jednat estn a jednejte rychle pi problmech.

10

11

EDGE RANK

PRAVIDELNALESPO 3X TDN

Bydlen v Brn, Bydlen Brno (45 634)Bydlen BRNO (Domy/byty) - PRONJEM-PODNJEM-PRODEJ (24 613)NEMOVITOSTI & BYDLEN - BRNO & okol (prodej/pronjem) (2 182)Brno - prodej, pronjem nemovitost bez RK (2 594)Byty, domy a nemovitosti- Prodej, Koup, Pronajem/ nabzm-shnm/ (16 063)SDLEJTE DO SKUPIN

12

PPC reklama

PPC (=pay per click) plat se za kliknut nebo provedenou reakci (dle druhu cle).

Akoliv je tato reklama nkladn, nabz nejlep clen; funguje na principu aukce.

13

14

VK

POHLAV

LOKALITA

VZDLN

15ZJMYZjmy umouj nejlep clen.Mezi zjmy se potaj i ostatn firmy a znaky, tedy i ty konkurenn.

Vyut lze i remarketing.

Okamit prodej | dlouhodob vsledkyFanouky | Emaily | ZkaznkyDV NE ZANETE,stanovte si cl a dvod, pro ho chcete doshnout

16

Divadeln 3Brno Sted, 602 00Tel: +420 601 339 007Email: lubomir@imcerny.com

/imcerny@imcerny/inovativn-marketing-erngoogle+117277102528936258049Inovativn Marketing ernZaijte ten pocitKdy marketing pin reln vsledky.www.imcerny.com