fatiha sûresi: 2

Download Fatiha Sûresi: 2

Post on 23-Feb-2016

50 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kur’ân Buluşmaları: 2. Fatiha Sûresi: 2. ÜMİT ŞİMŞEK. Fatiha 2 : Hamd. الحمد لله رب العالمين Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Fatiha 2 : Hamd. HAMD Bütün övgü türlerini ihtiva eder Şükür mânâsını da ifade eder Tâzim ve muhabbetle Allah’a yönelme ŞÜKÜR - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

Fatiha Sresi: 2Kurn Bulumalar: 2MT MEKFatiha 2 : Hamd Hamd,lemlerin Rabbi olanAllaha mahsusturFatiha 2 : HamdHAMDBtn vg trlerini ihtiva ederkr mnsn da ifade ederTzim ve muhabbetle Allaha ynelme

KRSadece iyilik karl (Hamd: iyilik ve stn vasflar sebebiyle)Kendisine yaplan iyilie (Hamd: iyilik kime ynelirse ynelsin)Fatiha 2 : HamdKurnda Allahtan bakas iin kullanlmazTek istisna: 3:188 (menf mnda): Yapmadklaryla vlmekten holanrlarel-hamd lillh: 23 yerdehamd: 43 yerdeHamd ismi: 17 defaTesbih ile birlikte: 14 yerdeFatiha 2 : HamdEL-HAMDbtn hamdler Allaha mahsustur

Dnyada da, hirette de hamd Ona aittir.

Kasas, 28:70Fatiha 2 : Hamd

Btn hamdler Gklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve lemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.

Gklerde ve yerde byklk Onundur. Onun kudreti hereye stndr, hikmeti ise hereyi kuatmtr.

Csiye, 45:36-37

Fatiha 2 : HamdHamd btnyle o Allaha mahsustur ki, gklerde ne var, yerde ne varsa Onundur. hirette de hamd Ona mahsustur. O Hakmdir, Habrdir.

Sebe, 34:1

Fatiha 2 : HamdHamd btnyle o Allaha aittir ki, gkleri ve yeri yoktan yaratm, melekleri de ikier, er, drder kanatl eliler yapmtr. O, yaratt eyi diledii gibi arttrr. Zira Allahn hereye gc yeter.

Ftr, 35:1

Fatiha 2 : HamdGklerde ve yerde hamd Ona aittir. Gndzn sonuna doru ve leye eritiiniz zaman da Onu tesbih edin.

Rum, 30:18

Fatiha 2 : HamdGklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah tesbih eder. Mlk Onundur, hamd Ona aittir. O hereye kadirdir.Tegabn, 64:1

Fatiha 2 : HamdYedi gk ve yer ile bunlarda olan kim varsa Onu tesbih eder. Hibir ey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin. Lkin siz onlarn tesbihini anlamazsnz. O ise Halmdir, Gafrdur.sr, 17:44

Fatiha 2 : HamdTESBHAllahn her trl kusurdan, noksan sfattan, eksiklikten sonsuz derecede uzak olmasBizim Ona uzaklmz

HAMDstn vasflar ve nimetleriyle bize yakn olmasOnun bize yaknl

Fatiha 2 : HamdOrada onlarn dular Sbhanekallahmme,

tahiyyeleri Selm,

dualarnn sonu ise

Hamd, lemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur eklindedir.

Yunus, 10:10Fatiha 2 : HamdAllaha hamd ile balamayan her nemli i (her sz) hayrsz ve bereketsizdir.Ebu Dvud, Edeb: 18; bni Mce, Nikh: 19

Zikrin en faziletlisi L ilhe illllah, duann en faziletlisi de Elhamdlillhtr.Tirmiz, Daavt: 9Fatiha 2 : HamdTemizlik imann yarsdr.

Elhamdlillh mizan,

Sbhanallahi velhamdlillh isegkler ile yerin arasn doldurur.

Mslim, Taharet: 1RABsahip, malik, ilhterbiye eden,bireyi kemal noktasna eriinceye kadar tedricen gelitiren

RUBUBYETrab olma hali, ilhlk, ilh terbiye

Fatiha 2 : RabKurnda RAB ismi

970 defa (Allah lfzndan sonra en ok geen isim)

lk inen srelerde Allah lfzndan fazla

lk olarak inen srelerde: Rabbke

Senin Rabbin | insanlarn Rabbi | dounun ve batnn Rabbi | atalarnzn Rabbi | bu beldenin Rabbi | yce Arn Rabbi | gklerin ve yerin Rabbi | hereyin Rabbi | lemlerin RabbiFatiha 2 : RabLEMbtn yaratlmlar

LEMLERmahlkat tabakalar

Fatiha 2 : lemlerin RabbiAVLMlemler

LEMNlemler

Fatiha 2 : lemlerin RabbiLEMLER

gayb lemleriehadet lemigklergalaksiler / yldzlar / gezegenler . . . yerdenizler / karalar / hayvanlar / bitkiler / dalar / gller . . . hayvanlar / bcekler / arlar / balarlar / balars kovan . . . sistemler / organlar / dokular / hcreler / molekller / atomlar ...

Fatiha 2 : lemlerin RabbiKARINCANIN RABB

nce onu bir yumurta olarak yaratrsonra onu bir larva haline getirirona, kendi etrafna koza rmeyi ilham ederonu karnca yuvasndaki grevine uygun bir vcut yapsna kavutururona grevlerini ilham ederbtn bu aamalarda onun her trl ihtiyacn karlar

Fatiha 2 : lemlerin RabbiKARINCANIN RABB

ayn zamanda karnca yuvasnn da Rabbidirtek bir karncay terbiye ettii gibi, btn karnca yuvasn da terbiye ederkralie, hemire, ii, asker karncalarn her birine grevlerini ilham edero karnca kolonisinin kendisine has, daha nce baka hibir koloniye verilmemi bir koku belirlerkoloninin doum ve lmlerinden, yeni bir koloni kurulmasna kadar btn aamalarda koloniye grevlerini bildirir ve onlar henk iinde altrr

Fatiha 2 : lemlerin RabbiKARINCANIN RABB

ayn zamanda btn karnca kolonilerinin Rabbidirbtn karnca trlerinin Rabbidirbtn bceklerin Rabbidir; her birini, byk lem iindeki grevlerini yerine getirecek ekilde terbiye ve idare ederbtn canllarn Rabbidirhereyin Rabbidir; hereye ynelik bir rububiyeti vardr

Fatiha 2 : lemlerin Rabbi1nsan en gzel bir surette yaratr, kendi diledii gibi bir surete kavuturur

Fatiha 2 : lemlerin Rabbi2Onu olaanst yeteneklerle donatr ve bunlar alabildiine gelitirme imkn tanr

Fatiha 2 : lemlerin Rabbi3Onu btn nimetlerin odak noktasna alr, gkleri ve yeri nne serer

Fatiha 2 : lemlerin Rabbi4Peygamberler gnderip kitaplar indirerek ona iki cihann saadetini temin edecek yollar retir

Fatiha 2 : lemlerin Rabbi5lemlerdeki rububiyet eserlerini onun nne serer, kinat bir kitap gibi okutur

Fatiha 2 : lemlerin RabbiAllahn insana ynelik rububiyeti6Kendisine ynelen kulunu asla yalnz brakmaz, her bir kuluna ynelik husus rububiyeti ile, her nnda ve her halinde onunla beraber olur

LEMLERN RABB

O btn bitkiler leminin, btn hayvanlar leminin, yeryzndeki canl ve cansz hereyin Rabbidironlardan her birine, her bir ferdine ynelik bir rububiyeti vardronlar yerli yerinde ve henk iinde yaratr ve yaatrbir vcut iinde hcre lemlerini, bir bahede iek ve bcek lemlerini beraberce yaratp yaatt gibi, semda saysz yldzlar yaratp yaatrgrnen ve grnmeyen btn lemleri de birbirleriyle pek ok ynlerden ilikili bir ekilde yaratr, tedbirini grr, idare eder

Fatiha 2 : lemlerin RabbiRab ismi, Lfza-i Cellden sonra Kurnda en ok geen isimdir. Kurn, Allah en ok bu isimle bize tarif eder, Onun tasarruflarn ve bize olan muamelesini en ok bu isimle bize anlatr.

lk inen srelerde Yce Allaha ekseriyetle senin Rabbin olarak atfta bulunulmutur. Bu, Peygamberimizin ahsnda, her bireye ynelik husus rububiyete dikkat ekmektedir.

Her birimize husus rububiyetiyle ayr ayr tevecch eden Allah, ayn zamanda, btn lemlerin Rabbidir. Ona ynelen, btn lemlerin zenginliini bulmutur.Fatiha 2 : lemlerin RabbiSonuBtn lemlerde grlen btn gzellikler, iyilikler, stnlkler ve nimetler sebebiyle her trl vg, kr, minnet... zetle:

HAMD, lemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.Fatiha 3: Rahmn, RahmBtn lemleri kuatan malikiyet ve rububiyetinden sonra kullar yine rahmet sfatna ynlendiriliyor

Bu muhteem rububiyetin arkasnda, hereyi kuatan bir rahmet var

Fatiha 3: Rahmn, RahmAllah mahlkat yaratt zaman, kendi katnda, Arn zerinde bulunan kitabna yle yazd:

Rahmetim gazabma stn gelir.

Buhar, Tevhid: 15; Mslim, Tevbe: 14

Fatiha 3: Rahmn, RahmAllah Teal gndz gnah ileyenlerin tvbesini kabul etmek iin gece elini aar, gece gnah ileyenlerin tvbesini kabul etmek iin de gndz elini aar. Gne batdan douncaya kadar bu byle devam eder.

Mslim, Tevbe: 31

Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiDN GN

Din hakikatlerin apak ekilde ortaya kt gn

Herkese alacaklarnn tastamam dendii gnFatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiGklerde ve yerde kim varsa her ihtiyacn Ondan ister. O her gn bir itedir.

Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkr edersiniz?

Ey insanlar ve cinler! Yaknda sizin hesabnza bakacaz.

Rahmn, 55:29-31

Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiDin Gnnn ne olduunu bilir misin?

Evet, Din Gnnn ne olduunu bilir misin?

O, kimsenin kimseye bir faydasnn olmad gndr. Hkm o gn Allahndr.

nfitar, 82:17-19Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiO gn hepsi hair meydanna karlar; hibir eyleri Allahtan gizli kalmaz. Kimindir mlk o gn? Vhid ve Kahhr olan Allahn!

Mmin, 40:16

Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / Melikiyle bir gnden saknn ki, o gnde Allahn huzuruna dnersiniz ve, kimseye bir hakszlk edilmeksizin, herkese kazandklar tastamam verilir.

Bakara, 2:281

Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiBuna bir ses yeter; ve onlar o anda kalkm, baknmaktadrlar.Eyvah bize, derler. Din Gn gelmi!te yalanladnz Hkm Gn!Srn o zalimleri ve benzerlerini ve taptklarn,Allahtan baka kulluk ettiklerini. Hepsine Cehennemin yolunu gsterin.Tutuklayn onlar; nk sorguya ekilecekler.

Sfft, 37:19-24Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiOnlar Din Gnn tasdik ederler..Onlar Rablerinin azabndan korkarlar.Zira Rablerinin azabndan kimse emin olamaz....te onlar Cennetlerde ikramlara erienlerdir.

Meric, 70:26-35Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiYce Allah yz rahmet yaratt, bunun bir parasn yeryzne indirdi. Mahlkat, ite bu bir para rahmet sebebiyle birbirine merhamet eder; hatt, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim korkusuyla ayan yavrusunun zerinden kaldrr. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise, Yce Allah, kendi katnda alkoymutur; kyamet gnnde onu yze tamamlayacaktr.

Buhar, Edeb: 19; Mslim, Tevbe: 17-21

Fatiha 4: Din Gnnn Mliki / MelikiDe ki: Ben de sizin gibi bir beerim. Ancak bana, Tanrnz tek bir Tanrdr diye vahyedilmitir. Kim Rabbine kavumay umuyorsa, gzel iler yapsn ve Rabbinin ibadetine hi kimseyi ortak etmesin.

Kehf, 18:110

nternet adresleri

iman_ilmihali@googlegroups.com

utesav.org.tr

facebook.com/yazarumitsimsek