Farmacotherapeutische interventies bij alcohol- en andere drugproblemen Avondseminarie 18 januari 2005 Dr. Dany Motte Dr. Jan Van Bouchaute

Download Farmacotherapeutische interventies bij alcohol- en andere drugproblemen Avondseminarie 18 januari 2005 Dr. Dany Motte Dr. Jan Van Bouchaute

Post on 08-Jun-2015

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> Dia 1 </li> <li> Farmacotherapeutische interventies bij alcohol- en andere drugproblemen Avondseminarie 18 januari 2005 Dr. Dany Motte Dr. Jan Van Bouchaute </li> <li> Dia 2 </li> <li> Inhoudstafel 1. Methadone en buprenorphine in de behandeling van opiaat-afhankelijkheid 2. Omgaan met benzodiazepines bij drugafhankelijken 3. Naltrexone en clonidine in de behandeling van opiatenafhankelijkheid </li> <li> Dia 3 </li> <li> Methadone in de behandeling opiaat afhankelijkheid. </li> <li> Dia 4 </li> <li> Inhoud 1. Definiring van afhankelijkheid 2. Verschillen tussen herone en methadon 3. Hoe doe je het concreet en correct! 4. Randvoorwaarden en wetgeving 5. Effectiviteit 6. Zwangerschap 7. Rol van de huisarts </li> <li> Dia 5 </li> <li> Dia 6 </li> <li> Effecten van opiaten Effecten bij eerste toediening (opiaten-naeven) nausea (evt. braken) ijlhoofdigheid hoofdpijn sufheid draaiduizeligheid orthostatische hypotensie </li> <li> Dia 7 </li> <li> Effecten van opiaten centrale pijnstilling constipatie hoestremming transpiratie miosis vasodilatatie </li> <li> Dia 8 </li> <li> Effecten van opiaten Euforie Tolerantie (selectief en in afnemende volgorde) eerste toedieningseffecten pijnstilling euforie sedatie (aandacht &amp; concentratie, reactiesnelheid, ademhalingsdepressie,) constipatie transpiratie miosis Abstinentieverschijnselen </li> <li> Dia 9 </li> <li> Effecten van opiaten Abstinentieverschijnselen craving pijnen abdominale krampen en diarree beven agitatie en angst kippenvel en rillingen agressie en psychose neusloop, tranen en mydriase </li> <li> Dia 10 </li> <li> Dia 11 </li> <li> Dia 12 </li> <li> DSM VI-criteria voor afhankelijkheid van opiaten Onaangepaste vorm van gebruik dat leidt tot stoornissen en problemen, blijkend uit het optreden op een willekeurig moment binnen de periode van n jaar van tenminste drie van de volgende verschijnselen: 1. Tolerantie 2. Onthoudingsverschijnselen 3. Langer of meer gebruiken dan voorgenomen 4. Hevig verlangen naar het middel 5. Veel tijd en energie spenderen om aan de stof te komen 6. Opgeven of verwaarlozen van belangrijke sociale, werk of recreatieve activiteiten 7. Voortgezet gebruik ondanks kennis van negatieve consequenties Naar Casselman en Schippers, 1994. </li> <li> Dia 13 </li> <li> Verschillen tussen herone en methadone HEROINE distributiecurve gebrekkige gastro- intestinale absorptie snelle absorptie snelle eliminatie prijs! illegaal ongecontroleerde samenstelling METHADONE distributiecurve maximale gastro-intestinale absorptie tragere absorptie trage eliminatie prijs! legaal gecontroleerd geneesmiddel </li> <li> Dia 14 </li> <li> Hoe doe je het concreet en correct! Opstarten of herstarten CAVE: gevaar overdosis!!!! Urinecontrole eerste weken: in apotheek of centrum in te nemen driehoekscontract arts-clint-apotheker bijhouden dag aan dag dosisregistratie bijgebruik inventariseren onderhoudsfase afbouw geneesmiddelen interacties </li> <li> Dia 15 </li> <li> Geneesmiddeleninteracties Methadon 1.Korte termijn: CZS-onderdrukkende geneesmiddelen (CZS-depressie) alcohol benzodiazepines barbituraten </li> <li> Dia 16 </li> <li> Geneesmiddeleninteracties Methadone 2. Lange termijn: LeverenzyminductieLeverenzyminhibitie alcoholperorale antimycotica barbituratenfluvoxamine rifampicinefluoxetine carbamazepineerythromycine fenytoneantiretrovirale middelen plasmaspiegel daalt plasmaspiegel stijgt p.o. antmycotica: Nizoral, Sporanox, Diflucan antiretrovirale: Retrovir, Epivir, Crixivan fluvoxamine:floxyfral/fluoxetine:Prozac </li> <li> Dia 17 </li> <li> Leverinsufficintie en methadonedosering Frequente samenhang hepatitis - leverlijden - injecterend druggebruik alcoholmisbruik Leverlijden en snel progressieve leverinsufficintie kunnen de biologische beschikbaarheid van methadon beperken Gevolg: methadonedosering aanpassen! Verhoging (paradoxaal) soms noodzakelijk! </li> <li> Dia 18 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving. Consensusconferentie Gent 1994 afhankelijk van herone sinds meer dan 1 jaar ouder dan 18 jaar afhankelijkheid dient afdoende getoetst Randvoorwaarden op vlak van de aflevering Randvoorwaarden naar de voorschrijver </li> <li> Dia 19 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving K.B. tot uitvoering van art. 3 &amp; 4 Drugwet definitie substitutiebehandeling verbetering van de gezondheid/levenskwaliteit mogelijk ontwenning alleen methadon en buprenorphine door een apotheker of een gemachtigde dagelijks peroraal onder toezicht zolang de medische situatie dit vereist (uitz.) </li> <li> Dia 20 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving Voorwaarden voor arts: Voldoende opgeleid of ervaren erkend HA of specialist Opleiding door wetenschappelijke vereniging, COT of netwerk Permanente vorming en deelname activiteiten COT, gespecialiseerd centrum of netwerk Vereisten registraties in dossier en bereidheid inzage in dossier Geregistreerd bij centrum, netwerk of gespecialiseerd centrum </li> <li> Dia 21 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving Dagelijkse gesurveilleerde inname bij apotheek of in centrum Soepeler afleveringsregime indien de medische of psychosociale toestand dit rechtvaardigt </li> <li> Dia 22 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving Registratie via tarificatiediensten apothekers registratie van voorschrijvende arts afleverende apotheker herkenningsteken patint behandelende arts wordt verwittigd in geval van dubbelverstrekking </li> <li> Dia 23 </li> <li> Randvoorwaarden en wetgeving Aanpassing code medische plichtenleer? </li> <li> Dia 24 </li> <li> 6. Effectiviteit cf. Consensusconferentie Verschillende studies Ball&amp;Ross 617 heroineverslaafden V.S. 10% geen heroinegebruik na n jaar incl. uitval Bij groep van 1 tot 4.5 jaar 50% geen bijgebruik na &gt;4.5 jaar 3/4 geen bijgebruik programmas 20% bijgebruik overzicht RCTs The Lancet jan.1999 </li> <li> Dia 25 </li> <li> Effectiviteit De duur van de behandeling is een parameter voor de effectiviteit Duur bepaald door dosis deskundigheid personeel duidelijke afspraken soepelheid meegeefdosissen... </li> <li> Dia 26 </li> <li> 7. Specifieke aandacht bij zwangerschap Verslaving aan illegale drugs veroorzaakt amenorree Verslaving aan illegale drugs en amenorree zijn geen reden voor onvruchtbaarheid Amenorree zorgt voor vals veiligheidsgevoel op vlak van contraceptie en laattijdig herkennen van zwangerschap </li> <li> Dia 27 </li> <li> Specifieke aandacht bij zwangerschap Dervingsverschijnselen in het eerste en derde trimester van de zwangerschap leiden tot respectievelijk verhoogde kans op spontane abortus en complicaties bij de geboorte (vroeggeboorte, small for date, ) </li> <li> Dia 28 </li> <li> Beleid bij zwangerschap en neonatum Instellen op methadone obligaat in eerste en derde trimester (preventie van derving) Enkel gradueel ontwennen in tweede trimester (1 tot 5 mg per week) Dosisverhoging kan noodzakelijk zijn in derde trimester Specifieke opvang mogelijk neonataal abstinentiesyndroom </li> <li> Dia 29 </li> <li> Rol van de huisarts Beschikbaarheid behandeling Verwijzing en samenwerking Eigen subspecialisme? </li> <li> Dia 30 </li> <li> Buprenorphinesubstitutiebehande ling bij opiatenafhankelijkheid Indicatie: idem methadone Risicos en nevenwerkingen: Injecterend gebruik en overdosis Intoxicatie resistent aan naloxone Precipitated withdrawal (mogelijk vroegtijdige uitval bij wachttijd of als gevolg van precipitated withdrawal) Mogelijke voordelen tegenover methadone: Minder dervingsverschijnselen Minder intoxicaties en overdosis (?) Mogelijkheid sneller opstarten naltrexon (?) Alternate day of driemaal per week mogelijk </li> <li> Dia 31 </li> <li> Buprenorphinesubstitutiebehandel ing bij opiatenafhankelijkheid Nadelen tegenover methadon: Prijs (viermaal hoger) Duur gesurveilleerde inname sublinguale tabletten Effectiviteit: Cochrane analyse: Laaggedoseerde buprenorphine geen voordeel tegenover laaggedoseerde methadone Hooggedoseerde buprenorphine geen voordeel (bijgebruik heroine en retentie) tegenover methadone Very high dosage (16 tot 32 mg) mogelijk gelijkwaardig aan hoge methadonedosis </li> <li> Dia 32 </li> <li> Buprenorphine bij detoxificatie van opiatenafhankelijkheid Effectief Effectiever dan methadone? Veiliger dan methadone? Verschil ambulante en residentile setting? Meta-analyse en aanbevelingen Nederlandse gezondheidsraad: Lagere retentie en lager succespercentage in ambulante detoxificatie: tweede plaats </li> <li> Dia 33 </li> <li> Omgaan met benzodiazepines </li> <li> Dia 34 </li> <li> Benzodiazepines 90% clinten van behandelingscentra gebruikten benzodiazepines in laatste jaar* en 49% injecteerde benzodiazepines DSM-diagnoses bij intakes MSOC Gent: 13% afhankelijk van benzodiazepines en 33% misbruik </li> <li> Dia 35 </li> <li> Benzodiazepines Indicaties in drughulpverlening: Detoxificatie van benzodiazepineafhankelijkheid Kortdurige behandeling van angst- en slaapstoornissen </li> <li> Dia 36 </li> <li> Benzodiazepines Dervingssyndroom: Angstsymptomen Angst, zweten, tremor, hoofdpijn, nausea, slapeloosheid Perceptiestoornissen Derealisaties, lichaams-en bewegingsbeleving, hypergevoeligheid voor stimuli Majeure complicaties Psychose en epileptisch toeval </li> <li> Dia 37 </li> <li> Benzodiazepines Ambulant beleid bij afhankelijkheid: Overschakelen naar 6O% van de equivalentiedosis Graduele afbouw Geen BZD-substitutiemedicatie starten(&gt;3O mg is schadelijk) Steeds terugbrengen naar hoogstens 30 mg (harm reduction) Strenge indicatiestelling, korte toediening bij angst en slaapstoornissen </li> <li> Dia 38 </li> <li> Naltrexon in de behandeling van opiatenafhankelijkheid Indicaties: Terugvalpreventie Detoxificatie (U.R.O.D.) onder sedatie of algemene anesthesie Risicos en neveneffecten: Dosisgebonden hepatotoxiciteit (niet met nalmefene) Overdosis bij herval (upgrading receptoren) anhedonie </li> <li> Dia 39 </li> <li> Naltrexon in de behandeling van opiatenafhankelijkheid Effectiviteit onderhoudsbehandeling Cochrane collaboration*: onvoldoende evidentie om het gebruik te verantwoorden als onderhoudsbehandeling bij opiatenafhankelijken En RCT**: naltrexone en gedragstherapie verminderen de kans op heropsluiting U.R.O.D. Algemene anesthesie geen toegevoegde waarde Sedatie even effectief maar veiliger Studies inconclusief </li> <li> Dia 40 </li> <li> Naltrexone depot Weinig ervaring Beantwoordt aan compliance problemen bij orale toediening Werkingsduur 4 6 weken Bloedspiegels zijn therapeutisch en lager dan de piekwaarden verkregen met orale toediening (hoog doseren onnodig: enige reden om naltrexone PO 50mg te geven is om de werkingsduur te verlengen ! ) </li> <li> Dia 41 </li> <li> Naltrexone depot Locale reacties zijn beperkt en minder leverproblemen dan bij de orale vorm US depotvormen vanaf 2004 beschikbaar ( Biotek (depotrex), Naltrel (150, 300mg ) en Vivitrex. </li> <li> Dia 42 </li> <li> Alfa2adrenerge agonisten bij detoxificatie van opiatenafhankelijkheid Produkten: Clonidine Lofexidine (niet op de markt) Indicatie: detoxificatie (enkel invloed op adrenerge hyperactiviteit!) Specifieke indicatie: detoxificatie met opstart naltrexone Adjuverend bij graduele detox methadon of buprenorphine </li> <li> Dia 43 </li> <li> Alfa2adrenerge agonisten bij detoxificatie van opiatenafhankelijkheid Risicos: Bloeddrukval (minder bij lofexidine) Verslaving en dervingsverschijnselen gemeld (niet bij lofexidine) Hartfalen, nierfalen, hypotensie (contraindicaties) Effectiviteit: Succespercentage (afmaken van detox heroine) ongeveer idem methadon Resultaten onduidelijk! (Nederlandse Gezondheidsraad) Bij voorkeur residentieel (risicos bloeddrukval) </li> </ul>