farabİ kurum koordİnatÖrlerİ toplantisi

Download FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

Post on 04-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

17 KASIM 2009 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI. Farabi Değişim Ofisi Giden Öğrenci Giden Öğretim üyesi Gelen Öğrenci Gelen Öğretim üyesi. FARABİ DEĞİŞİM OFİSİ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Farabi Deiim OfisiGiden renciGiden retim yesiGelen renciGelen retim yesi

 • GDEN RENC SORUMLUSU GELEN RENC SORUMLUSU Aye AKDEMR Dilek Elif SERTOLU

 • FARAB DEM OFSBilgilendirme,Protokollerin dzenlenmesi,lan, Bavurularn kabul ve deerlendirmesi,Teklif ars hazrlama,Btelendirme,Raporlama,Dosyalama,statistiklerin tutulmas,Mali hesaplarn tutulmas.

 • 2009 2010 renim Yl Gz Dnemi Deiim Saylarmz

  Deiim iin Bavuruda Bulunan renci Says : 26Giden renci : 12

  Deiim iin niversitemize Bavuran renci Says : 117

  Gelen renci : 21

  Giden retim Eleman : 1

  Gelen retim Eleman : 2

 • PROTOKOLLER

  71 niversite ile 601 anlamamz bulunmakta.

 • Deiimin Organizasyonu GiderleriDorudan temin mal almlarnda; 4734 sayl Kamu hale Kanunu mevzuatlar uygulanr.

  - Muhasebe ilem fii- Onay belgesi- Piyasa Fiyat Aratrmas Tutana- Fatura- Malzemenin niteliine gre Muayene kabul fii ya da Tanr ilem fii

 • GDEN RENC

  RENC DEMFarabi Deiim Program kapsamnda renci deiimine yksekretim kurumlarnda kaytl renciler katlabilir,

  Deiim sresi, en az bir en fazla iki yaryl kapsar.

  n lisans ve lisans programlarnn hazrlk ve birinci snfnda okuyan renciler, Farabi Deiim Programndan yararlanamaz. Yksek lisans ve doktora rencileri, hazrlk ve bilimsel hazrlk dnemleri ile esas eitime baladklar ilk yaryl iin bu programdan yararlanamazlar.

 • Trke retim yapan kurumlar iin deerlendirmede, rencilerin not ortalamalar dikkate alnr.-n lisans/lisans rencilerinin genel akademik not ortalamasnn en az 2,0/4 olmas,

  -Yksek lisans/doktora rencilerinin genel akademik not ortalamasnn en az 2,5/4 olmas.

 • Kredilerin tamamlanmasnda ders tekrarlarnn nlenmesi amacyla, gidilen yksekretim kurumunun alt ve st snflarndan da dersler seilebilir,

  Denklikler, ilgili akademik birimin ynetim kurulu tarafndan onaylanr.

  Deiim Programndan yararlanan rencilerin kar kurumdan ald dersler, kaytl olduklar yksekretim kurumlarnn ders izelgelerinde (transkript) yazl olarak belirtilir.

 • Programa bavuran renciler niversitemiz Yabanc Diller merkezince dzenlenen snava girmeleri gerekmektedir.

  Gidilecek Yksekretim kurumunun eitim dili Trke ise,Genel Not Ortalamasnn % 90Yabanc Dil Puannn % 10u

  Gidilecek Yksekretim Kurumunun eitim dili tamamen yada ksmen yabanc dil ise, Genel Not Ortalamasnn % 50siYabanc Dil Puannn % 50si

 • Seilen renci iin gidilen kurumda alaca dersler ve kredilerini aka gsteren renim protokol dzenlenir.

  renci bu dersleri uygun bulduunu ve takip edeceini imza ile beyan eder.

  Gnderen yksekretim kurumu da bu protokolle alnan derslerin kabul edildiini taahht eder.

 • Her bir eitim retim kademesinde birer defa Farabi Deiim Programna burslu katlmak mmkndr.

  denein yetersiz kalmas durumunda, kabul eden tarafta yeterli renci kontenjanlar bulunmas artyla, burssuz olarak rencilerin deiim faaliyetlerinden yararlanmasn da salanabilir.

  Burssuz Farabi Deiim Program rencilerine de ayn Ynetmelik hkmleri uygulanr.

 • renciler, gittikleri yksekretim kurumunda almalar gereken derslerden baarsz olmalar durumunda, ilgili dersin tekrarn, renci olarak kaytl olduklar yksekretim kurumunda yaparlar.

  Ders tekrar, renim Protokolnde denklii kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yaplr.

 • Deiim srecinin sonunda renci, not izelgesi, katlm belgesi ve renci nihai raporunu, en ge 15 gn iinde kendi yksekretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatal evraklarnn tamamlanmas veya dzeltilmesi iin 15 gnden fazla olmamak zere ek sre verilir.

  Sresi iinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, rencinin ilemleri geersiz saylr ve kendisine yaplan demelerin iadesi istenir.

 • renci burslar;

  Burslu Farabi Deiim Program rencisi olma hakk kazananlara, 5102 sayl Yksek renim rencilerine Burs, Kredi Verilmesine likin Kanuna gre denmekte olan aylk burs miktarnn bir buuk kat tutarnda burs denir. Bu sene deiimden yararlanan rencilere aylk 270 Tl. demekteyiz.

  Burs miktarnn %70i aylklar halinde renciye denir. Geri kalan burs miktar, Katlm Belgesinde yer alan gerekleme sresi ve rencinin baar durumu dikkate alnr.

 • renci burslar;

  renci Burslarnn denmesi srasnda Harcama Yetkilisi tarafndan hazrlanan Harcama talimat ve renci bana denecek toplam burs tutarn gsteren, burs hizmetlerini yrten birimce onayl liste kullanlacaktr.

 • GDEN RETM YESBavuru

  retim yesi Bilgi Formuretim yesi Hareketlilik ProgramCV

  Davet mektubunun alnmasndan sonra retim yesinin Bal olduu birimce Ynetim Kurulu kararnn alnmas.

 • Yrd. Do. Dr. EMNE KOLADERS CRET 11.17 Ders creti 6 Saat Ders 67.02 8 (Kat)x______________ 536.164 (Hafta) x______________2,144.64 TL aylk 4.9 (ay) (Kafkas niversitesi akademik takvimine gre 21 hafta)10,508.73 ToplamYEVMYE90 Gn x 26 TL= 2,34057 Gn x 17.3 TL= 988,38 ___________+ 3.328,38 Toplam

  GELTRME DENE921,90 TL 4.9 (ay)4.517,31 TLYOLLUK15 TL Eskiehir- Ankara (Otobs)184 TL Ankara- Kars (Uak)184 TL Kars- Ankara (Uak)15 TL Ankara-Eskiehir (Otobs)398 TLDERS CRET :4.9 x 2,144.64 = 10,508.73 TLYOLLUK (gidi-dn) :398 TLYEVMYE :3.328,38 TLGELTRME DENE :4.517,31 TL__________________________ 18,358.40 TL

 • GELTRME DENE

  921,90 TL 4.9 (ay)4.517,31 TLYOLLUK15 TL Eskiehir- Ankara (Otobs)184 TL Ankara- Kars (Uak)184 TL Kars- Ankara (Uak)15 TL Ankara-Eskiehir (Otobs)398 TL

  DERS CRET :4.9 x 2,144.64 = 10,508.73 TLYOLLUK (gidi-dn) :398 TLYEVMYE :3.328,38 TLGELTRME DENE :4.517,31 TL

  ___________________________ 18,358.40 TL

 • retim yelerine yaplacak demeler

  2547 sayl Yksekretim Kanunu, 2914 sayl Yksekretim Personel Kanunu ile dier ilgili mevzuatta yer alan kstlamalara bal olmakszn 2914 sayl Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders cretinin 10 katn gememek zere ek ders creti denir.

 • EK DERS CRETNE GRE LLER

  3X 5X 8 X

  STANBUL KIRKLARELARTVN ANKARA BLECK TUNCELZMR KARABK BAYBURT KOCAEL UAK KARS BURSA BURDUR IDIR ESKEHR NEVEHR BATMAN TEKRDA KARAMAN GMHANE ADANA RZE MARDN YALOVA AMASYA SRT ANTALYA KIREHR ARDAHAN DENZL ORUM BNGL MULA OSMANYE HAKKARBOLU NDE IRNAK BALIKESR GRESUN BTLS EDRNE KASTAMONU ARI

 • 3X 5X 8 XMERSN KLS MUKAYSER BARTIN ADIYAMAN GAZANTEP SNOP ZONGULDAK ERZNCAN AYDIN ANKIRI SAKARYA TOKAT ANAKKALE ORDU MANSA YOZGAT KONYA ERZURUM ISPARTA DYARBAKIR HATAY ANLIURFA SAMSUN VAN KIRIKKALE ELAZITRABZON KTAHYA MALATYA AFYON DZCE KAHRAMANMARASVAS AKSARAY

 • Ders cretinin Hesaplanmas10 saat retim yesinin ykne saylyor. Kalan 6 saati Farabi kapsamnda dyoruz.

  200 x 0,05592 x 8 = 89,47 Ders saat creti89,47 x 6 = 536,832 Haftalk ders creti536,32 x 4 = 2.147,28 Aylk ders creti*retim yesinin toplam ders yk 16 saatin zerinde ise gittii kurum 40/d kapsamnda deme yapar. **Ek ders demelerinde bordro ile birlikte harcama talimat, grevlendirme ve muhasebe ilem fii hazrlyoruz.

 • Gelitirme denei Hesaplamas(Aylk Gsterge+Ek Gsterge) x Aylk Katsay x % Gelitirme denei Oran

  Gelitirme denei Oran (Kars Merkez) % 350Gelitirme denei = (Aylk Gsterge + Ek Gsterge) x Aylk katsay) x Gelitirme denei Oran (%)=(1320+3600) x 0,05592 x % 350=4920 x 0,05592 x %350=275,13 x % 350=962,95962,95 x 0.0006 = 5.78 *2914 sayl kanunun 14. Maddesinin son paragrafnda yer aldna gre sadece damga vergisi kesilir.

 • Yevmiye HesaplanmasHarcrah kanunun 42. maddesinin (a) bendince, Yurt iinde bir yllk dnem zarfnda ayn yerde ayn i iin ayn ahsa 180 gnden sonra yevmiye denemez. lk 90 gn iin tam, takip eden 90 gn iin 2/3 orannda denir.

  26 x 90 = 2.34017.3 x 57 = 988,38

 • Yolluk HesaplanmasHarcrah demesindeY..G.G.Y BildirimiUak ve yatakl vagon bileti (Otobs ve tren bileti eklenmiyor.)Muhasebe ilem fiiHarcama talimat

  * 15 TL. Eskiehir-Ankara otobs 184 TL. Ankara-Kars uak 184 TL. Kars-Ankara uak 15 TL. Ankara-Eskiehir otobs

 • GELEN RENCBavurularn blmlere iletilmesi,Davet mektuplarnn hazrlanmas,rencinin kayt ilemlerinin organize edilmesi,Kayt yaptran renciler iin niversite Ynetim Kurulundan karar alnmas,Gelen rencilerin niversitemizde oryante edilmesi,

 • GELEN RETM YESretim yesinin bavurusunu ilgili birime iletmek,Kabul edilmesi durumunda davet mektubunu hazrlamak,lgili birimce Ynetim Kurulu Karar alnmasn salamak,retim yesi 16 saatten fazla ders verirse, retim yesinin ders verdii birimin tahakkuk birimince 40/ d maddesince ders creti denmesini salamak,

 • Teekkrler,

  Yeim AKALLIAnadolu niversitesiFarabi Kurum Koordinatr

  *