fakulteti i inxhinierisë dhe arkitekturës fakulteti i ... umt.pdf · profesional në marketing...

of 36/36
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT Fakulteti i Ekonomisë

Post on 24-Mar-2020

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës

  Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT

  Fakulteti i Ekonomisë

 • HIDHHAPINTËND!

 • 04

 • Me besimin se arsimi i lartë është një ndër mekanizmat thelbësorë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të vendit, Universiteti Metropolitan Tirana jo pa qëllim është profilizuar në arkitekturë, inxhinieri dhe ekonomi, si tre sektorë strategjikë për arritjen e këtij objektivi.

  Programet akademike të Universitetit Metropolitan Tirana janë hartuar sipas ekspertizës më të mirë vendase dhe të huaj, duke pasur si indikator kryesor kërkesat e tregut të punës dhe trendet globale të zhvillimit. Universiteti është një mjedis dinamik që bën bashkë pedagogë, kërkues shkencorë, studentë dhe profesionistë të lirë, gjithmonë në proces evolimi dhe në kërkim të zgjidhjeve më eficente për sfidat shkencore dhe profesionale.

  Ne i bindemi paradigmës se universiteti duhet të jetë në shërbim të shoqërisë, ndaj UMT nuk përqëndrohet vetëm në ofertën akademike për të përgatitur profesionistët e rinj në sektorët me potencial të lartë për zhvillimin e vendit, por angazhohet në një spektër më të gjerë që fillon nga kurset e

  formimit të vazhduar, trajnimet periodike, revistat dhe konferencat shkencore, projektet kombëtare dhe ndërkombëtare, pa harruar edhe laboratorët e shumtë me pajisje bashkëkohore që u shërbejnë studentëve dhe kërkuesve shkencorë.

  Universiteti Metropolitan Tirana ka kaluar me sukses çdo proces akreditimi, si nga institucionet vendase ashtu edhe nga ato të huaja. Por prova më e mirë e cilësisë dhe e suksesit janë studentët tanë të diplomuar përgjatë viteve, të cilët kontribuojnë me ekspertizën e tyre në institucione prestigjioze, si edhe ata studentë të rinj që vendosin çdo vit të bëhen pjesë e projektit tonë ambicioz.

  Si themelues dhe President i Universitetit Metropolitan Tirana, ju ftoj që përmes bashkëpunimit me ne, të hidhni hapin tuaj cilësor drejt suksesit profesional dhe shkencor.

  Ing. Arjan ÇukajPresident i Universitetit Metropolitan Tirana

  WELCOME05

 • TIMELINE - DATA TËRËNDËSISHME

  Lincencohet me Vendim Nr. 357 të Këshillit të

  Ministrave, me statusin e Shkollës Private të

  Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”

  me Fakultetin e Shkencave të Aplikuara dhe

  Fakultetin e Ekonomisë duke nisur vitin akademik

  me programet bachelor.

  Nisin programet e nivelit Master të Shkencave në

  Inxhinieri Mekatronike, Inxhinieri Elektrike,

  Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinieri Ndërtimi. Në

  muajin maj të vitit 2013, shtohen edhe programet

  Master të Shkencave në Menaxhim në Inxhinieri,

  Inxhinieri Telekomunikacioni, Inxhinieri

  Informatike dhe Ekonomik-MBA.

  Licencohet Kursi i Formimit të Vazhduar “Vlerësimi

  dhe Investimi i Pasurive të Paluajtshme”, i drejtuar

  nga britaniku David Allen.

  Krijohet qendra “Metroresearch”, ku pjesë e saj

  është “Metropolitan Incubator”, inkubatori i parë

  brenda një kampusi universitar në Shqipëri që

  angazhon studentët në fushën e sipërmarrjes dhe

  inovacionit.

  Licencohet programi i Integruar i Ciklit të Dytë në

  Arkitekturë me pesë profile studimi: Arkitekt,

  Arkitekt-Interier, Arkitekt-Inxhinier, Bio-Arkitekt

  dhe Artkitekt-Restaurues.

  Lincencohet kursi i formimit të vazhduar në

  “Auditimin e Energjisë”.

  Hapet programi i studimit me karakter

  profesional 2-vjeçar në Dizajn Grafik. Aktualisht

  përveç këtij programi, zhvillohen edhe programet

  profesionale në Topografi dhe GIS dhe Menaxhim

  në Hoteleri, Turizëm dhe Evente.

  Hapen për herë të parë programet e Masterit

  Profesional në Marketing Dixhital dhe në Banka

  dhe Sigurime.

  Bazuar në ligjin e ri për arsimin e lartë, UMT merr

  statusin e Universitetit “Metropolitan Tirana”, me

  tre fakultete, tetë departamente, një qendër

  kërkimore dhe njësi mbështetëse administrative.

  Universiteti Metropolitan Tirana akreditohet me

  vlerësimin “Ekselent” nga ASCAL dhe QAA.

  Me urdhër të MASR hapet fakulteti i tretë në UMT,

  Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe IT.

  Licencohen programet e para në anglisht, në

  Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Elektrike me

  pesë profile dhe në Inxhinieri Software.

  06

 • 07

 • Jetë aktive studentore

  Mbi 90 aktivitete të organizuara nga Klubet

  Studentore në bashkëpunim me stafin akademik dhe

  atë administrativ të Universitetit Metropolitan Tirana,

  i japin ngjyra jetës studentore përtej leksioneve, duke

  krijuar një mjedis dinamik dhe social.

  Metropolitan Incubator

  Inkubatori i parë dhe i vetëm i krijuar brenda një

  universiteti, i cili zhvillon idetë më inovative të

  biznesit. Metropolitan Incubator ofron mbështetjen e

  tij për studentët që duan të bëhen pjesë e botës së

  sipërmarrjes, ku 85% e ideve të paraqitura

  inkubohen, 71% e tyre krijojnë një prototip dhe 28% e

  ideve që kanë krijuar prototip janë hedhur në treg.

  Mësimdhënie edhe në gjuhën angleze

  Falë stafit akademik ndërkombëtar, UMT ofron edhe

  mundësinë e studimeve në anglisht në shumë prej

  programeve të studimit, duke ofruar literaturën

  bashkëkohore për formimin e profesionistëve të rinj

  në fushat e Inxhinierisë, Arkitekturës dhe Ekonomisë.

  Çanta e Studentit

  Universiteti Metropolitan Tirana kujdeset që të gjithë

  studentët të kenë pajisjet dhe informacionin e

  nevojshëm për zhvillimin e suksesshëm të procesit

  akademik. Në momentin e regjistrimit, studentët

  pajisen me Çantën e Studentit ku përfshihet një

  Laptop, CD me leksionet didaktike, aksesi në

  sekretarinë online dhe web-mail, Karta e Studentit,

  Guida dhe Rregullore e Studentit.

  Përgjegjësia sociale

  Në fokus të Universitetit Metropolitan Tirana janë

  organizimet e aktiviteteve sociale dhe kulturore në

  mbështetje të sektorëve me rëndësi strategjike dhe

  shtresave të margjinalizuara. Gjithashtu, UMT ofron

  mbulim të kostove të studimit deri në 100% me anë

  të bursave sociale.

  PSE UNIVERSITETIMETROPOLITAN TIRANA?

  Universitet i fokusuar në Inxhinieri, Arkitekturë,

  Shkenca Kompjuterike dhe Ekonomi

  Me tre fakultete, përkatësisht Fakultetin e Inxhinierisë

  dhe Arkitekturës, Fakultetin e Shkencave

  Kompjuterike dhe IT dhe Fakultetin e Ekonomisë,

  Universiteti Metropolitan Tirana kujdeset të përgatisë

  profesionistët e rinj që jo vetëm kërkohen nga tregu i

  punës, por i shërbejnë edhe interesave strategjike në

  zhvillimin ekonomik dhe social të shoqërisë.

  Ekselencë akademike

  Universiteti Metropolitan Tirana është vlerësuar

  “Shkëlqyer”, duke marrë akreditimin institucional për

  pesë vite nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në

  Arsimin e Lartë dhe Agjencia Britanike e Akreditimit.

  Bursa studimi deri në 100%

  Universiteti Metropolitan Tirana mbështet ekselentët.

  Maturantët me rezultate të larta si edhe fituesit e

  olimpiadave kombëtare dhe ndërkombëtare mund të

  përfitojnë nga bursat e ekselencës, të cilat janë të

  vlefshme për të gjithë ciklin e studimeve.

  Mundësi shkëmbimi në universitetet partnere

  Falë bashkëpunimeve me mbi 15 universitete

  europiane, studentët e Universitetit Metropolitan

  Tirana mund të zhvillojnë një ose dy semestra

  akademikë jashtë vendit, në kuadër të programit

  Erasmus+.

  Laboratorë bashkëkohorë

  Një vëmendje e veçantë në Universitetin

  Metropolitan Tirana u kushtohet bashkërendimit të

  dijeve teorike me ato praktike, ku studentët e çdo

  programi kanë mundësinë të aftësohen në 11

  laboratorët e kompletuar me të gjitha pajisjet e

  nevojshme teknologjike. Veçanërisht studentët e

  Inxhinierisë së Ndërtimit, Inxhinierisë Software,

  Inxhinierisë Kompjuterike, Inxhinierisë Elektrike dhe

  Informatikës Ekonomike zhvillojnë shumë lëndë

  praktike në laboratorët përkatës.

  › ›

  08

 • PARTNERËTNDËRKOMBËTARË:

  Universiteti i Masaryk, Çeki

  ARCHIP University, Çeki

  Universiteti Politeknik i Barit, Itali

  Instituti Isla Gaia, Portugali

  Universiteti i Mesines, Itali

  Università Politecnica delle Marche, Itali

  University of Sannio, Itali

  Universiteti i Molise, Itali

  Universiteti i Lodz, Poloni

  Kolegji Universitar i Sipërmarrjes dheAdministrimit në Lublin, Poloni

  Universiteti Bielsko Biala, Poloni

  WSB Academy, Poloni

  Universiteti i Ekonomisë në Varna, Bullgari

  Universiteti Teknik i Rigës, Letoni

  Universiteti i Letonisë, Letoni

  Universiteti Alexandru Ioan Cuza i Iasit, Rumani

  Universiteti Andrei Saguna din Constanta, Rumani

  West University of Timișoara, Rumani

  Universiteti Politeknik në Timișoara, Rumani

  Universiteti i Granadas, Spanjë

  Universiteti i Seviljas, Spanjë

  1 11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  6 9

  13

  17 18

  19 20 21

  14

  15 16

  11 12

  7 8

  2 3 4 5

  09

  10

 • STUDENTË ERASMUS+

  Ata studentë që duan të kuptojnë si funksionon bota, nuk duhet të kënaqen duke ndenjur aty ku janë, por duhet ta eksplorojnë atë. Mënyrë më e mirë për të eksploruar botën gjatë periudhës së studimeve është Erasmus. – Edona Zeneli, ka studiuar një semestër në Universitetin e Lodz në Poloni.

  Është një mundësi e artë të jesh ndër të paktët studentë shqiptarë që bëhen pjesë e një eksperience të tillë ndërkombëtare. Falë përgatitjes së shkëlqyer akademike në UMT dhe mbështetjes së tyre në çdo hap, arrin të marrësh më të mirën e Erasmus+. Edukim i standardeve europiane, shkëmbim kulture me studentë nga e gjithë bota (udhëtime dhe shumë qejf), vlerën e të cilave e ndjen që në muajin e parë. Nëse do më duhej ta përmblidhja me pak �alë rrugëtimin që sapo kam nisur do ishte sigurisht ‘’life changing’’! – Ana Limani, ka studiuar një semestër në Universitetin e Bielsko-Biala, në Poloni.

  Erasmus është një eksperiencë shumë e mirë për të parë dhe për të kuptuar si është të jetosh në një vend të huaj. Është një mundësi e përkryer për të kuptuar kultura të reja dhe për t’u takuar me njerëz të etnive të ndryshme. Në këtë mënyrë bëhesh më mendje hapur dhe mëson shumë për mënyrën e jetesës të shumë njerëzve, prandaj i inkurajoj të gjithë studentët ta provojnë si eksperiencë. – Uendi Xhimo, ka studiuar një semestër në Universitetin e Lodz në Poloni.

  ““

  “+++

  ++

  ++

  ++

  +

  +

  +

  ++

  ++ ++

  ++ +

  Edona Zeneli

  Uendi Xhimo

  Ana Limani

  10

 • STUDENTË ERASMUS+

  “Kaq shumë kujtime të bukura dhe kaq shumë gjëra të reja kam mësuar sa nuk mjaftojnë �alët për ta përshkruar eksperiencën time në universiretin “Aldo Moro”. Shumë kultura, shumë gjuhë, shumë shokë, shumë gjëra të reja më ka ofruar ky mobilitet. Është një nga eksperiencat më të bukura të jetës që do të mbetet gjithë jetën në kujtimet e mia. Nëse doni të përjetoni një eksperiencë që do ta mbani mend gjithë jetën, ateherë provoni një program Erasmusi që ofrohet në UMT.” - Gustiana Çakrri, ka zhvilluar një semestër në Universitetin “Aldo Moro” të Barit në Itali.

  ++ ++

  ++ +

  Gustiana Çakrri

  “Mundësitë e studimit jashtë Shqipërisë janë të tilla që vijnë një herë në jetë. Në fillim stepesh për ta provuar, por kur e përjeton ekperiencën e kërkon ta kesh sërish. Erasmus + të jep mundësinë për t’u plotësuar jo vetëm nga ana profesionale, por dhe nga ana personale. Mua më ka shërbyer kjo përvojë për të kuptuar se si funksionon jeta jashtë kufinjve të vendit tim si dhe gjithashtu kuptova ritmin e punës dhe mënyrën e të vepruarit në profesionin tim. Një mundësie të dytë nuk do i thoja kurrë jo!” -Dejvis Nikollaj, ka studiuar një semestër në Universitetin e Kostancës në Rumani.

  “+ +++ + ++

  Dejvis Nikollaj

  11

 • Megi Kurti, studente e diplomuar në Informatikë Ekonomike në Universitetin Metropolitan Tirana, tashmë punon si Konsulente e Teknologjisë së Informacionit pranë “World Bank Treasury” në SHBA. Më herët ajo ka kryer disa mobilitete në Itali dhe në Kaliforni, duke treguar se diploma e UMT njihet në vendet e Bashkimit Europian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

  “Zgjodha Universitetin Metropolitan Tirana pasi ofronte standarde të larta në mësimdhënie si edhe terrenin e duhur për t’u zhvilluar dhe promovuar në arenën ndërkombëtare falë programeve të ngjashme të studimeve në Europë dhe Amerikë. UMT ishte i vetmi universitet që mund të më ndihmonte të realizoja objektivat dhe ambiciet e mia” – Megi Kurti

  RASTE SUKSESI

  Admir Karapiti ka zhvilluar ciklin bachelor në Universitetin Metropolitan Tirana ku është diplomuar për Inxhinieri Kompjuterike ndërsa në ciklin master është diplomuar në Inxhinieri Telekomunikacioni. Menjëherë pas diplomimit ai u bë pjesë e stafit të UMT, si specialist i Teknologjisë së Informacionit.

  “Gjatë studimeve në UMT pata mundësinë të marr jo vetëm dije teorike, por mbi të gjitha aftësitë praktike falë orëve laboratorike. Zgjodha Universitetin Metropolitan Tirana pikërisht për faktin se është i profilizuar në shkencat kompjuterike dhe kam pasur fatin të zhvilloj leksionet jo vetëm me profesorët më të mirë vendas, por edhe me shumë pedagogë të huaj” – Admir Karapiti

  Ana Abdi, studente e diplomuar në Inxhinieri Ndërtimi në UMT punon tashmë pranë Parlamentit Europian në Bruksel për politikat e zhvillimit.

  “Falë mbështetjes dhe mësimdhënies efektive në Universitetin Metropolitan Tirana, si edhe njohjes së universitetit në shumë vende të Europës, mu krijua mundësia të realizoj qëllimet e mia profesionale. Koha tregoi që zgjedhja që bëra ishte e duhura” – Ana Abdi

  12

 • EKSELENTËT E KANË VENDINNË METROPOLITAN

  KURSE FALAS PËR PËRGATITJEN E MATURANTËVE

  Universiteti Metropolitan Tirana vlerëson arritjet e çdo maturanti ekselent duke i ofruar bursë studimi të vlefshme përgjatë gjithë ciklit të studimit, duke përmbushur kriterin e notes mesatare. Bursat janë të ndara në tre kategori:

  Gjithashtu UMT ofron bursa për maturantët që kanë fituar olimpiada kombëtare apo ndërkombëtare si edhe bursa sociale për maturantët nga familje me të ardhura të kufizuara ekonomike.

  Universiteti Metropolitan Tirana organizon kurset përgatitore për provimet e Maturës Shtetërore, të cilat ofrohen falas për të gjithë të interesuarit. Kurset zhvillohen nga pedagogë të njohur dhe ekspertë të fushave përkatëse.

  Kurset zhvillohen në godinën Qendrore të Universitetit Metropolitan Tirana, në rrugën “Sotir Kolea”, Qyteti Studenti, Tiranë.

  Qëllimi i kurseve falas është përgatitja e maturantëve për provimet e Maturës Shtetërore, ku përgjatë javëve ata ushtrohen me tezat e viteve të kaluara, rifreskojnë njohuritë për secilën nga lëndët, zgjidhin ushtrime të ndryshme etj. Maturantët kanë mundësinë të ndjekin kurset e më shumë se një lënde njëkohësisht. Universiteti Metropolitan Tirana ofron kurse përgatitore falas në këto fusha:

  100% bursë për mesataren mbi 9.5

  75% bursë për mesataren mbi 9

  50% bursë për mesataren mbi 8.5

  Letërsi Matematikë Anglisht Informatikë Fizikë Ekonomi Arkitekturë

  13

 • PROGRAMET E STUDIMIT

  PROGRAMET BACHELOR

  ››

  ››

  FAKULTETI I INXHINIERISËDHE ARKITEKTURËS

  Bachelor në Inxhinieri NdërtimiDiplomë e Integruar e Nivelit të Dytë nëArkitekturë me profile: - Arkitekt - Arkitekt- Inxhinier - Arkitekt-Restaurues - Bio-Arkitekt - Arkitekt-InterierProgram Profesional në Topografi dhe GISProgram Profesional në Grafik Dizajn

  ››

  FAKULTETI I EKONOMISË

  Bachelor në Administrim Biznesi me profile: - Menaxhim - Sipërmarrje dhe Inovacion - MarketingBachelor në Financë me profile: - Financë Bankë - Financë Kontabilitet Bachelor në Informatikë EkonomikeProgram Profesional në Menaxhim nëTurizëm, Hoteleri dhe Evente

  EDHE ANGLISHT

  ›››

  FAKULTETI I SHKENCAVEKOMPJUTERIKE DHE IT

  Bachelor në Inxhinieri KompjuterikeBachelor në Inxhinieri SoftwareBachelor në Inxhinieri Elektrike me profile: - Elektronikë - Komunikim Dixhital - Kontroll Inxhinierik - Sisteme Fuqie - Makineri Elektrike

  EDHE ANGLISHT

  EDHE ANGLISHT

  EDHE ANGLISHT

  EDHE ANGLISHT

  EDHE ANGLISHT

  EDHE ANGLISHT

  14

 • ››››

  ››

  FAKULTETI I SHKENCAVEKOMPJUTERIKE DHE IT

  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike

  Master i Shkencave në Data Analytics

  Master i Shkencave në Inxhinieri Elektrike

  Master i Shkencave nëInxhinieri Telekomunikacioni

  Master i Shkencave në Inxhinieri Mekatronike

  Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike

  ››

  ››

  FAKULTETI I EKONOMISË

  Master i Shkencave në Ekonomi MBA

  Master i Shkencave nëMenaxhim në Inxhinieri

  Master i Shkencave në Inxhinieri Financiaredhe Menaxhim Risku

  Master Profesional në Banka dhe Sigurime

  Master Profesional në Marketing Dixhital

  PROGRAMET E STUDIMIT

  PROGRAMET MASTER

  FAKULTETI I INXHINIERISËDHE ARKITEKTURËS

  Master i Shkencavenë Inxhinieri Ndërtimi

  Pro�li Inxhinieri Strukturash

  Master i Shkencavenë Inxhinieri Ndërtimi

  Pro�li Inxhinieri Infrastrukturë Transporti

  15

 • I ndërgjegjshëm për rolin e tij, Universiteti Metropolitan Tirana kontribuon në përgjegjësinë sociale përmes bursave sociale dhe projekteve zhvillimore me impakt publik. Duke mbështetur përmes bursave studentët ekselentë por me mundësi të kufizuara ekonomike, Universiteti Metropolitan Tirana kontribuon në përgatitjen e profesionistëve të rinj në fushën e inxhinierisë, arkitekturës dhe ekonomisë me bindjen se përbëjnë një vlerë të shtuar për shoqërinë shqiptare.

  PËRGJEGJËSIA SOCIALE

  Rikonstruktimi i plotë i Shërbimit Infektiv të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.

  Rikonstruktim i shtëpive të familjeve në nevojë në bashkëpunim me emisionin “Dua të të bëj të lumtur”.

  Ekspertizë e pedagogëve dhe studentëve tëInxhinierisë së Ndërtimit në terren pas tërmetevetë 21 shtatorit dhe 26 nëntorit.

  Panairi i studentëve “Ne dhurojmë për ju” ku të ardhurat e mbledhura kanë shkuar në ndihmë të fëmijëve që nuk dëgjojnë dhe nuk �asin.

  Dhurata dhe aktivitete argëtuese për fëmijët e qendrëssë autizmit “Fluturo për jetën” në Elbasan merastin e 1 qershorit.

  “Bake sale” ku të ardhurat e mbledhura nga shitja e ëmbëlsir-ave u përdorën për të blerë dhurata për fëmijët e shoqatës “Down Syndrome Albania”.

  Bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës në fushatën për mbjelljen e pemëve në kryeqytet.

  Realizimi i “Sixhade” në sheshin “Nënë Tereza”.

  Realizimi i këndit të lojërave për fëmijët në Milot.

  16

 • 17

 • KURSET E FORMIMITTË VAZHDUAR

  Kurset e formimit të vazhduar synojnë të përcjellin një filozofi të mësuari që është e ndryshme nga ajo

  tradicionale, por ecën përkrah saj nën objektivin e zhvillimit personal të individëve dhe sektorëve të

  ndryshëm të shoqërisë.

  Zhvillimi i kurseve të formimit të vazhduar është mishërim i objektivave dhe vizionit të vetë Universitetit

  Metropolitan Tirana në përputhje edhe me programet e studimit. UMT duke ndjekur zhvillimet dhe nevojat e

  tregut, përgatit ekspertë të licensuar për aktivitete të veçanta si në Vlerësimin dhe Invenstimin në Pasuritë e

  Paluajtshme apo Auditimin e Energjisë.

  Këto kurse zhvillohen periodikisht në Universitetin Metropolitan Tirana dhe janë të licensuar nga Ministria e

  Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Profesionistët që ndjekin kurset e formimit të vazhduar përditësohen me të rejat më

  të fundit nga fushat përkatëse përmes leksioneve me ekspertë vendas dhe të huaj, si edhe fitojnë të drejtën për

  të zhvilluar aktivitetin e tyre në fushat përkatëse.

  18

 • Kursi i Auditimittë Energjisë

  Kursi i Auditimit të Energjisë ofron mundësinë për

  inxhinierët dhe arkitektët për t’u pajisur me një

  çertifikatë për auditimin dhe matjen e Performancës së

  Energjisë në ndërtesa, transport ose industri, duke marrë

  titullin “Auditues energjie”.

  Kursi jep bazat metodologjike për kryerjen e auditimeve

  përkatëse bazuar në legjislacion dhe standardet

  bashkëkohore për performancën e energjisë së

  ndërtesave. Ky kurs është i fokusuar në bazat e auditimit

  në energji, ndërsa pjesëmarrësit sipas interesave të tyre

  mund të specializohen në auditimin energjitik në

  ndërtesa, auditimin energjitik në procese energjitike apo

  auditimin energjitik në transport.

  Drejtor Didaktik i këtij kursi është Dr. Klaus Vogstad,

  themelues dhe drejtues i disa kompanive në Norvegji

  dhe jo vetëm, të cilat operojnë në sektorin e eficencës

  energjetike.

  Klaus Vogstad, mban titullin Doktor Shkencash dhe është

  pjesë e stafit akademik në “Norwegian University of

  Science and Technology” si dhe njëkohësisht pjesë e

  stafit akademik pranë “Universiteti Metropolitan Tirana”

  prej vitit 2017.

  Kursin e Auditimit të Energjisë mund ta ndjekin të

  diplomuarit në bachelor në programet Inxhinieri

  Mekanike, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Ndërtimi,

  Inxhinieri Mjedisi, Urbanistikë dhe Arkitekturë. Kursi

  zhvillohet përgjatë 7 javëve, ndërsa leksionet zhvillohen

  ditën e enjte dhe të premte në orën 16:00-20:00 dhe

  ditën e shtunë në orën 09:00-13:00.

  Kursi i Vlerësimit dhe Investimit në Pasuritë e

  Paluajtshme (KVIPP) synon të formojë profesionalisht

  studentët duke i aftësuar në vlerësimin shkencor dhe

  praktik të pasurive të paluajtshme. Gjithashtu, në

  përfundim të këtij kursi ata do të jenë në gjendje të

  zhvillojnë edhe parashikime për vlerën e pritshme të

  pasurive të paluajtshme si pasojë e një investimi.

  Drejtues Didaktik i kursit është britaniku David Allen, një

  figurë e njohur në rang ndërkombëtar në fushën e

  Pasurive të Paluajtshme, anëtar i shoqatës së njohur të

  vlerësuesve “RICS”, i cili çdo vit sjell risitë më të fundit në

  këtë fushë.

  Studentët që kanë ndjekur këtë kurs ndër vite në

  Universitetin Metropolitan Tirana kanë mundur të

  licensohen si vlerësues të pasurive të paluajtshme duke

  punuar si profesionistë të lirë, specialist në zyrat e

  shoqërive imobiliare, në bankat e nivelit të dytë, në

  shoqëritë e sigurimeve apo të ndërtimit, në zyrat publike

  dhe të urbanistikës etj.

  Kursin mund ta ndjekin të diplomuarit në ciklin bachelor

  dhe master në programet e Inxhinierisë, Arkitekturës,

  Ekonomisë dhe Drejtësisë, ndërsa personat që do të

  aplikojnë për licencë duhet të kenë përfunduar studimet

  master në Inxhinieri, Arkitekturë dhe Ekonomi.

  Kursi zhvillohet përgjatë 20 javëve, ndërsa leksionet

  zhvillohen ditën e enjte dhe të premte në orën

  16:00-20:00 dhe ditën e shtunë në orën 09:00-13:00.

  KURSET E FORMIMITTË VAZHDUAR

  Kursi i Vlerësimit dheInvestimit në Pasuritë

  e Paluajtshme

  19

 • AKTIVITETE DHEEVENTE TË NDRYSHME

  Start-Up City

  Start-Up City është qyteti të cilin mund ta zotërojë

  çdo student që ka një ide inovative në fushën e

  sipërmarrjes. Start-Up City tashmë është një event i

  përvitshëm i organizuar nga studentët e Universitetit

  Metropolitan Tirana, ku përgjatë tre ditëve të rinjtë

  me ide inovative biznesi trajnohen për krijimin e

  planit të biznesit, marrin njohuri mbi sipërmarrjen, për

  rëndësinë e markës si edhe ushtrohen të realizojnë në

  mënyrë cilësore prezantimin e idesë së tyre përpara

  jurisë, e cila përbëhet nga figura të njohura të

  biznesit dhe të botës akademike në Shqipëri. Idetë

  më të mira mbështeten financiarisht dhe zhvillohen

  në “Metropolitan Incubator”, inkubatori i parë brenda

  një kampusi universitar.

  Konferenca studentore

  Konferenca Studentore është një aktivitet i

  përvitshëm i krijuar për t’u dhënë hapësirë studentëve

  që të bëhen pjesë e kërkimit shkencor. Kjo konferencë

  organizohet nga Universiteti Metropolitan Tirana në

  bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë të

  Universitetit të Tiranës dhe mund të marrë pjesë çdo

  student, pavarësisht universitetit ku studion, i cili sjell

  një punim në fushat dhe tematikat e përzgjedhura

  çdo vit. Gjithëkush është i lirë të aplikojë me një

  punim individual ose në grup.

  Pas fazës së parë të aplikimit, ku vlerësohet abstrakti,

  tematika dhe metodologjia e ndjekur, studentët

  kalojnë në fazën e dytë ku monitorohen nga një

  akademik i cili i ndihmon në sjelljen e punimit në

  formën e duhur shkencore dhe akademike. Nga të

  gjitha grupet pjesëmarrëse përzgjidhen tre fitues, ku

  secilit i akordohet një çmim monetar ose jo, në varësi

  të thirrjes së publikuar çdo vit.

  20

 • Open Days

  Të gjithë maturantët të cilët duan të njihen me

  programet e studimit, të shohin ambientet,

  laboratorët dhe mjediset e tjera rekreative të

  Universitetit Metropolitan Tirana, kanë mundësi të

  vijnë gjatë “Open Days” në UMT.

  Akademikët e Fakultetit të Inxhinierisë dhe

  Arkitekturës, të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike

  dhe IT dhe të Fakultetit të Ekonomisë vihen në

  dispozicion të nxënësve për t’i orientuar drejt

  programit që u përshtatet më së miri, duke i

  prezantuar lëndët dhe mundësitë e karrierës pas

  studimeve universitare.

  Panairi i Karrierës

  Panairi i Karrierës është kontakti i parë që studentët

  krijojnë me tregun e punës. Çdo vit, në ambientet e

  Universitetit Metropolitan Tirana ftohen mbi 40

  kompani prestigjoze në fushën e inxhinierisë dhe

  arkitekturës, shkencave kompjuterike dhe ekonomisë,

  duke u krijuar mundësi reale punësimi studentëve. Për

  këtë event, studentët asistohen nga specialistët e

  Këshillimit të Karrierës dhe stafi akademik i

  Universitetit Metropolitan Tirana për të kryer një

  aplikim sa më të suksesshëm për të siguruar praktika

  apo punësim të përhershëm në kompanitë që janë

  pjesë e Panairit të Karrierës.

  AKTIVITETE DHEEVENTE TË NDRYSHME

  21

 • I ndërgjegjshëm për rolin e tij, Universiteti Metropolitan Tirana kontribuon në përgjegjësinë sociale përmes bursave sociale dhe projekteve zhvillimore me impakt publik. Duke mbështetur përmes bursave studentët ekselentë por me mundësi të kufizuara ekonomike, Universiteti Metropolitan Tirana kontribuon në përgatitjen e profesionistëve të rinj në fushën e inxhinierisë, arkitekturës dhe ekonomisë me bindjen se përbëjnë një vlerë të shtuar për shoqërinë shqiptare.

  Profesor Karapici është themelues dhe drejtuesi i parë i Katedrës së Automatikës në vitin 1985. Në vitet 1989-1991

  ushtroi detyrën e Dekanit të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike në Universitetin eTiranës, ndërsa në vitet

  1991-1995 mbajti detyrën e Rektorit të Universitetit Politeknik të Tiranës.

  Gjatë kësaj periudhe, profesor Karapici ishte edhe Kryetar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Shqiptare,

  anëtar i Konferencës së Rektorëve Europianë (CRE) dhe anëtar i Konferencës së Rektorëve të Universiteteve të

  Mesdheut (CUM). Në vitin 2003 u rizgjodh Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike në Universitetin Politeknik.

  Këtë detyrë e mbajti deri në vitin 2005, kur u zgjodh Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Nga viti 2005 deri në vitin

  2009 ka qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë dhe nënkryetar i Komisionit për Edukimin dhe Median.

  Prof. Dr. Gëzim Karapici është autor dhe bashkëautor i shumë teksteve universitare dhe dhjetëra artikujsh e

  referatesh shkencore në fushën e automatikës dhe elektronikës. Ka një kontribut të vyer në reformimin e sistemit

  universitar shqiptar në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës.

  Prof. Dr. Gëzim Karapici ka

  përfunduar studimet për

  Inxhinieri Elektrike në vitin

  1967, ndërsa katër vite më

  vonë nisi karrierën

  akademike në Katedrën e

  Centraleve Elektrike në

  Fakultetin eInxhinierisë. Në

  vitet 1979-1982 ka kryer

  studimet pasuniversitare në

  Milano në fushën e

  automatikës dhe sistemeve

  elektronergjetike.

  STAFI AKADEMIK

  Prof. Dr. Gëzim KarapiciRektor i UniversitetitMetropolitan Tirana

  22

 • Prof. Dr. Nikolla Civici ka përfunduar studimet për

  Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe më

  pas ka kryer specializim në Kimi Analitike. Në vitin

  1997 ka marrë gradën “Doktor i Shkencave”, ndërsa në

  vitin 2001 titullin “Profesor” nga Universiteti i Tiranës.

  Prof. Dr. Civici ka një eksperiencë të gjerë pune në

  institute të ndryshme, si përgjegjës në Laboratorin e

  Gazit në Sektorin Shkencor të Përpunimit të Naftës,

  fizikan në Departamentin e Radiometrisë, Përgjegjës

  i Departamentit të Metodave Analitike

  Instrumentale, Drejtor i Institutit të Fizikës

  Bërthamore të Zbatuar etj.

  Gjithashtu, profesor Civici ka pasur një angazhim të

  vazhdueshëm në botën akademike, në Fakultetin e

  Mjekësisë dhe Fakultetin e Shkencave të Natyrës në

  Universitetin e Tiranës.

  Ka kryer një sërë trajnimesh jashtë vendit në fushën e

  fizikës bërthamore, të floureshencës, rrezeve X dhe

  sistemeve portabël XRF si në Austri, Belgjikë, Angli,

  Gjermani, Itali, Greqi etj. Është autor i disa teksteve

  akademike, i 48 artikujve shkencorë, i 60 botimeve

  proceedings dhe 38 referimesh dhe afishimesh në

  konferenca të ndryshme shkencore.

  STAFI AKADEMIK

  Prof. Dr. Nikolla Civici Zv. Rektor i UniversitetitMetropolitan Tirana

  Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho është diplomuar në

  Inxhinieri Ndërtimi në Universitetin e Tiranës, me

  specialitet ndërtimet civile dhe industriale. Ai është

  “Doktor Shkencash” prej vitit 1985 dhe “Profesor i

  Asociuar” prej vitit 1999.

  Për më shumë se dy dekada ka qenë pjesë e Katedrës

  së Gjeometrisë në Universitetin e Tiranës.

  Në vazhdim ka qenë Zëvendës Dekan dhe më pas

  Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në

  Universitetin e Tiranës, Dekan i Fakultetit të

  Inxhinierisë dhe Arkitekturës në “Albanian University”

  dhe më pas Zv. Rektor në Universitetin “Metropolitan

  Tirana”.

  Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho ka drejtuar dhe ka marrë

  pjesë në zhvillimin e shumë projekteve me rëndësi

  strategjike për vendin, si hapja dhe ndërtimi i rrugëve

  Hani i Hotit – Vermosh, Bajram Curri – Valbonë,

  Bajram Curri – Fierzë, hapja e rrugëve të brendshme

  në hidrocentralin e Fierzës, hapja e rrugës Elbasan

  Shpat etj.

  Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve

  akademike në fushën e gjeometrisë deskriptive dhe

  vizatimit teknik, si edhe ka hartuar kurrikulat e

  programeve të ndryshme akademike në Fakultetin e

  Inxhinierisë dhe Arkitekturës.

  Prof. Asoc. Dr. Hasan Jaho Zv. Rektor i UniversitetitMetropolitan Tirana

  23

 • Profesor Özcan Asilkan është diplomuar në Inxhinieri

  Kompjuterike, fushë në të cilën ka zhvilluar aktivitetin

  e tij profesional dhe akademik. Prej më shumë se 20

  vitesh, Prof. Dr. Özcan Asilkan është pjesë e botës

  akademike përmes angazhimit në shumë institucione

  në Turqi, Qipron Veriore, Gjermani dhe Shqipëri. Si

  ekspert i shkencave kompjuterike, ai ka punuar si

  Analist Sistemi, Administrator Databaze dhe Zhvillues

  Aplikacionesh në shumë projekte, duke përfshirë

  Prof. Dr. Özcan Asilkan Dekan i Fakultetit tëShkencave Kompjuterikedhe IT

  STAFI AKADEMIK

  implementimin e sistemeve CRM dhe ERP në

  kompanitë e prodhimit dhe në resortet turistike.

  Gjithashtu është konsulent pranë disa kompanive të

  zhvillimit të programeve kompjuterike. Si akademik,

  profesor Asilkan ka themeluar dhe ka drejtuar

  departamentet e Inxhinierisë Kompjuterike dhe

  Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit në disa

  universitete. Fusha e ekspertizës së tij përfshin

  statistikën, inteligjencën artificiale, MIS, XML,

  programimin, algoritmikën etj. Ai është autor dhe

  bashkëautor i mbi 50 punimeve shkencore të botuara

  në revistat ndërkombëtare.

  I lindur në vitin 1950 në Shkodër, Prof. Dr. Ahmet Ceni

  ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë në

  Universitetin e Tiranës në vitin 1977. Nga viti 1982 ka

  punuar në Fakultetin e Ekonomisë si pedagog dhe

  Përgjegjës i Departamentit të Organizimit të Punës.

  Në vitet 1992-1995 ka mbajtur detyrën e Përgjegjësit

  të Departamentit të Menaxhimit.

  Në vitin 1998 deri në vitin 2000 ka mbajtur postin e

  Zëvendësministrit të Transportit dhe nga viti 2001 deri

  në vitin 2005 atë të Zëvendësministrit të Punës dhe

  Çështjeve Sociale. Prej vitit 2019, mban detyrën e

  Dekanit të Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin

  Metropolitan Tirana. Me një karrierë të gjatë

  akademike, ka shkruar mbi njëqind artikuj dhe punime

  me karakter shkencor dhe aplikativ kryesisht në fushën

  e tregut të punës, të punësimit, të organizimit dhe të

  menaxhimit. Është autor i tre teksteve mësimore që

  zhvillohen në nivelin Bachelor dhe Master si dhe autor

  i leksioneve të ciklit të tretë në lëndët “Menaxhimi i

  shpërblimit dhe i performancës”.

  Prof. Dr. Ahmet CeniDekan i Fakultetittë Ekonomisë

  Prof. Asoc. Dr. Emre Çeçen është diplomuar për Inxhinieri

  Ndërtimi në Universitetin Teknik të Stambollit. Ai ka

  përfunduar doktoraturën po në këtë universitet në

  vitin 2007, ndërsa ka marrë pjesë në shumë projekte

  infrastrukturore në qytetin e Stambollit. Emre Çeçen

  ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, fillimisht

  në “Istanbul Kültür University” . Më pas, ai ka mbajtur

  detyrën e Përgjegjësit të Departamentit të

  Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin

  “Metropolitan Tirana”, ndërsa aktualisht është Dekan i

  Fakultetit të Inxhinierisë dhe Arkitekturës. Prof. Asoc.

  Dr. Emre Çeçen është i specializuar në inxhinierinë

  gjeoteknike dhe është autor i shumë studimeve

  shkencore në lidhje me aplikimet e analizave

  numerike në mekanikën e tokës, inxhinierinë

  gjeotektike, cilësinë e dherave, themelet, stabilitetin e

  pjerrësisë, lëvizjet e induktuara të tokës etj.

  Prof. Asoc. Dr. Emre Çeçen Dekan i Fakultetit tëInxhinierisë dhe Arkitekturës

  24

 • Msc. Fatjon SaliuFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Msc. Bashkim ZahajFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Msc. Nicola GhilardiFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Msc. Fatlinda StrugaFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Msc. Anxhela LamaFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Dr. Nikolla NikaFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  STAFI AKADEMIK

  Msc. Diana BardhiFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  25

  Dr. Ernest ShtepaniFakulteti i Inxhinierisëdhe Arkitekturës

  Prof. Asoc. Dr. Islam BrajaFakulteti i Ekonomisë

  Prof. Dr. Edmond PanaritiFakulteti i Ekonomisë

 • Msc. Kledia TiranaFakulteti i Ekonomisë

  Msc. Elona ÇeraFakulteti i Ekonomisë

  Dr. Ardit BidoFakulteti i Ekonomisë

  STAFI AKADEMIK

  Dr. Erida ElmaziFakulteti i Ekonomisë

  Dr. Albina HysajFakulteti i Ekonomisë

  Dr. Sotiris KaragiannisFakulteti i Ekonomisë

  26

  Dr. Pjetër NdrecaFakulteti i Ekonomisë

  Dr. Roland Subashi Fakulteti i Ekonomisë

  Dr. Dritan OsmaniFakulteti i Ekonomisë

  Msc. Almarin FrakulliFakulteti i Ekonomisë

 • Msc. Alba Haveriku Fakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Msc. Damian LaskaFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  STAFI AKADEMIK

  Dr. Mustafa ŞimşekFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Prof. Dr. Jakup AgalliFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Prof. Asoc. Dr. Ali UzerFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Dr. Elton DomnoriFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Msc. Edlira CaniFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Dr. Sonila DaiuFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  27

  Msc. Xhensilda AllkajFakulteti i ShkencaveKompjuterike dhe IT

  Msc. Erjon UkaFakulteti i Ekonomisë

 • 28

 • ORGANIGRAMA

  ASAMBLEJAE ORTAKEVE

  ZYRA E MARREDHENIEVEME PUBLIKUN DHE

  MARKETINGUN

  ZYRA EMARDHENIEVE

  ME JASHTE

  SENATIAKADEMIK

  KOMISIONE TEPERHERESHME

  KESHILLI IETIKES

  ZV. REKTOR

  DEPARTAMENTI IINXHINIERISE

  KOMPJUTERIKE

  DEPARTAMENTI IINXHINIERISE ELEKTRIKE

  DHE ELEKTRONIKE

  QENDRA KERKIMORESHKENCORE

  BORDI IADMINISTRIMIT

  ADMINISTRATORI FAKULTETEVE

  ADMINISTRATOR

  SEKRETARIAMËSIMORE

  DREJTORIA EFINANCAVE

  DHE SHERBIMEVEMBESHTETESE

  ZYRA JURIDIKE FINANCA

  BURIMETNJERËZORE

  ARKIVA DHEPROTOKOLLI

  ZYRA EINFORMACIONIT

  SHËRBIMETMBËSHTETËSE

  BIBLIOTEKA

  IT

  FAKULTETI I SHKENCAVEKOMPJUTERIKE

  DEPARTAMENTI IINXHINIERISE SE

  NDERTIMIT

  DEPARTAMENTI IARKITEKTURES

  DHE URBANISTIKES

  DEPARTAMENTI ISHKENCAVE TE NATYRES

  FAKULTETI IINXHINIERISE DHE

  ARKITEKTURES

  DEPARTAMENTI ISHKENCAVE

  ADMINISTRATIVE

  DEPARTAMENTIFINANCE-BANKE

  DEPARTAMENTI IINFORMATIKES

  EKONOMIKE

  FAKULTETI IEKONOMISE

  REKTORATI

  REKTORI

  DREJTORIA E KOMUNIKIMITDHE MARDHENIEVE

  ME JASHTE

  NJESIA E BRENDSHMEE SIGURIMIT TE CILESISE

  KOMISIONETE POSACME

  ZYRA E HARTIMITDHE MENAXHIMIT

  TE PROJEKTEVE

  ZYRA E KESHILLIMITTE KARRIERES DHE

  ALUMNI

  29

 • INCUBATOR

  Qendra Metroresearch

  Qendra Metroresearch, e themeluar në vitin 2015, ka si qëllim të përfshihet në mënyrë aktive në fushën e

  politikave publike duke promovuar zhvillimin ekonomik dhe social, si dhe politikat publike të edukimit në nivel

  kombëtar. Qendra Metroresearch është pjesë integrale e aktivitetit shkencor dhe akademik të Universitetit

  Metropolitan Tirana duke kontribuar në kapacitetet profesionale dhe akademike të universitetit si edhe

  prezanton standarde të aplikueshme kryesisht në fushën e edukimit, menaxhimit, lidershipit, ndërtimit,

  teknologjisë së informacionit, zhvillimit të qendrueshëm etj. Pjesë e Qendrës Metroresearch është Qendra

  Gjeo-Hapësinore Metropolitan dhe Metropolitan Incubator.

  Metropolitan Incubator

  Në Metropolitan Incubator studentët dhe të rinjtë e

  talentuar kanë mundësinë të krijojnë një Start-Up

  dhe t’i finalizojnë idetë me një produkt përfundimtar,

  i cili mund të jetë një produkt softuerik ose dhe në

  fusha të tjera si ndërtim, ekonomi, shkencë etj.

  Në bashkëpunim me Qendrën Metroresearch dhe

  Universitetin Metropolitan Tirana, Metropolitan

  Incubator ofron mbështetje teknike dhe këshillim

  akademik për studentët që dëshirojnë të finalizojnë

  idetë e tyre. Metropolitan Incubator është inkubatori

  i parë “On Campus” në rrethin e universiteteve dhe

  organizatave shqiptare.

  Aksesi në inkubator i jepet studentëve më të

  talentuar me ide inovative. Kjo e bën inkubatorin një

  urë lidhëse mes kompanive vendase dhe të huaja si

  edhe institucioneve të tjera, duke përfshirë

  Universitetin Metropolitan Tirana me studentët,

  stafin akademik, stafin administrativ etj.

  Kjo qendër inovacioni ka si qëllim parësor të sajin të

  jetë forca lëvizëse në komercializimin e ideve të

  sipërmarrësve të rinj në mënyrë që të respektohen

  mundësitë e barabarta dhe të stimulohen projektet

  orgjinale dhe inovative.

  30

 • MJEDISET E UNIVERSITETITMETROPOLITAN TIRANA

  Laboratori iMaterialevetë Ndërtimit

  Laboratori iShkencavetë Natyrës

  Laboratori iGjeoteknikës

  Laboratori iInformatikës

  LaboratoriMultifunksional

  Laboratori izhvillimitsoftware

  Laboratori iSimulimeveKompjuterike

  Laboratori iautomatizimitdhe FPGA

  Laboratori isistemeve tëshpërndarjessë energjisëdhe pajisjeveelektronike

  Laboratori ikomunikimitdhe procesimittë sinjaleve

  Laboratori imatjeveelektrike dheelektronike

  31

 • PYETJE TE SHPESHTA

  A është i akredituar Universiteti Metropolitan Tirana?

  Universiteti Metropolitan Tirana është vlerësuar

  “Shkëlqyer” nga Agjencia Britanike e Akreditimit(QAA)

  për pesë vite, duke dhënë garanci për çdo student se

  diploma njihet brenda dhe jashtë vendit.Universiteti

  Metropolitan Tirana ka tre fakultete, duke ofruar

  Programe Studimi Profesionale, Programe Bachelor,

  Master Profesional dhe Master të Shkencave.

  Cilat janë kriteret për t’u regjistruar në UMT?

  Për t’u regjistruar në programet bachelor, studentët

  duhet të kenë përfunduar Maturën Shtetërore ose një

  cikël të njehsuar me të. Të gjithë kandidatët që duan

  të ndjekin një nga programet bachelor duhet të

  plotësojnë kriterin e notës mesatare të vendosur me

  VKM, e cila aktualisht është 6,5. Aplikimet kryhen

  vetëm nëpërmjet portalit U-Albania. Çdo kandidat i

  interesuar për të ndjekur studimet pranë UMT duhet

  të zgjedhë Universitetin Metropolitan Tirana si një

  nga 10 preferencat e tij në këtë portal gjatë fazave të

  aplikimit. Maturantët që nuk përmbushin kriterin e

  notës mesatare, mund të regjistrohen në një nga

  programet profesionale.

  Ka mundësi për bursa?

  Universiteti Metropolitan Tirana vlerëson arritjet e

  çdo maturanti ekselent duke i ofruar bursë studimi të

  vlefshme përgjatë gjithë ciklit të studimit, duke

  përmbushur kriterin e notes mesatare. Bursat e

  ekselencës mund të jenë 50%, 75% dhe 100%.

  Gjithashtu UMT ofron edhe bursat sociale për

  maturantët nga familje me të ardhura të kufizuara

  ekonomike.

  Kush mund t’i përfitojë bursat Erasmus+?

  Çdo semestër, Universiteti Metropolitan Tirana vë në

  dispozicion të studentëve të tij një sasi bursash

  Erasmus+. Nga këto bursa mund të përfitojnë

  studentët e ciklit bachelor dhe master, të cilët mund

  të kryejnë një ose dy semestra akademikë në një prej

  universiteteve partnere. Të gjitha kostot janë të

  mbuluara nga programi Erasmus+.

  A ka mundësi studimi në anglisht?

  Universiteti Metropolitan Tirana ofron mundësinë e

  studimeve në anglisht në disa programe, si Inxhinieria

  Elektrike, Inxhinieri Software apo Informatikë

  Ekonomike. Në këto programe, studentët zhvillojnë

  leksione tërësisht në anglisht, me pedagogë

  shqiptarë dhe të huaj.

  A mund t’i transferoj studimet në UMT?

  Universiteti Metropolitan Tirana mirëpret çdo student

  i cili dëshiron të transferojë studimet, në përputhje

  me parimet e Kartës së Bolonjës, rregullores së UMT

  dhe kuadrit ligjor në fuqi. Çdo student i interesuar për

  t’u transferuar mund të dorëzojë dosjen e aplikimit në

  çdo kohë, ndërkohë regjistrimet finalizohen në

  përputhje me datat e publikuara nga Ministria e

  Arsimit, Rinisë dhe Sportit. Transferimet e studimeve

  mund të kryhen në programet profesionale,

  programet bachelor dhe programet master.

  Sa zgjasin studimet master?

  Universiteti Metropolitan Tirana ofron programe në

  Master Profesional dhe Master të Shkencave në tre

  fakultetet. Programet e Masterit Profesional zgjasin 1

  vit akademik dhe kanë 60 kredite, ndërsa programet

  e Masterit të Shkencave zgjasin 2 vite akademike dhe

  kanë 120 kredite. Për t’u regjistruar në programet

  master, studentët duhet të kenë përfunduar ciklin

  bachelor.

  Më ndihmon universiteti me praktikat?

  Zyra e Alumnit dhe Marrëdhënieve me Studentët

  mundëson lidhjen e universitetit me kompani

  partnere, të cilat ofrojnë mundësi praktikash gjatë

  periudhës së studimeve dhe mundësi punësimi pas

  diplomimit. Gjatë vitit, shumë studentë krijojnë lidhje

  me kompanitë më prestigjioze teknologjike,

  inxhinierike, studio arkitekture dhe projektimi, banka

  apo kompani sigurimesh.

  32

 • 33

 • 34

 • [email protected]

  Adresa: Rruga "Sotir Kolea" dhe "Pjetër Budi",Qyteti Studenti, Tiranë

  Zyra e pranimeve: +355 69 25 91 493Zyra e informacionit: +355 69 60 70 111 / +355 69 35 30 570