expertiza si doctrina 193 din 645; expertiza 2010x

Download Expertiza Si Doctrina 193 Din 645; Expertiza 2010x

Post on 13-Jan-2016

340 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

aptitudini 2010

Page 77 of 77Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

1. Disciplina: Doctrin i deontologia profesiei contabile; Expertiz contabil69. Elem.) 131. Care sunt abaterile disciplinare? reglementate de Corp

a) Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.

b) Absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala.

c) Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate.

d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.

e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat.

f) Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional.

g) Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz.

i) Incalcarea dispozitii1or cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei;

j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.

k) Declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale

84. Iasi) 44. Elem.) Ce presupune acceptarea unui client?

Acceptarea unui client presupune urmatoarele:

examinarea anticipata a situatiei clientului sub aspectul daca acceptarea misiunii ar crea anumite amenintari la adresa conformitatii cu principiile fundamentale;

exemplificari privind astfel de situatii: implicarea clientului in activitati ilegale (spalare de bani), practici de raportari fmanciare eronate (bancruta frauduloasa), evaziune fiscala, concurenta neloiala, achizitia si desfacerea de produse cu incalcarea dreptului de proprietate industriala etc.;

evaluarea situatiilor de aceasta natura si luarea masurilor de protectie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil, daca este posibil;

atunci cand nu este posibila reducerea amenintarilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui sa refuze sa intre in relatii cu clientul;

examinarea posibilitatii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competentei profesionale a profesionistului contabil, astfel incat angajamentul (misiunea) sa fie realizat(a) la nivelul corespunzator;

luarea in considerare a reputatiei, a experientei si a resurselor disponibile ale profesionistului contabil in cazul cand se apeleaza la acesta pentru consiliere sau expertiza in situatii de natura celor aratate mai sus;

apelarea de catre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afla sub restrictia confidentialitatii si, in functie de natura misiunii, trebuie sa se obtina permisiunea clientului (de regula, in scris).

78. Iasi) 65. Elem.) Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?

Exist o palet a condiiilor cerute unei aciuni de promovare, i anume:

- sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii;

- sa fie de bun simt;

- sa fie demna din punct de vedere profesional;

- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;

- sa evite promovarea personala excesiva.

71. Iasi) 48. Elem.) 110. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere

Liber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere.

In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:

- sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;

- sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite;

- sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

36. Iasi) 3. 2010) Activitatile componente ale profesiei contabile.

Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa. In toate statele membre UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si culturale, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Pentru a mentine o inalta calitate si diversitate a serviciilor profesionale oferite este esentiala asigurarea faptului ca firmele profesionale pot elabora cea mai larga gama de competente posibila si sunt capabile sa atraga si sa retina persoane capabile pentru a-si servi clientii. Aceasta este calea ideala, si nu protectionismul si mediul anticompetitive, pentru a permite sa fie servit atat interesul clientilor, cat si al publicului in general.

Lista principalelor activitati / servicii care compun profesia contabila sunt:

1. Tinerea contabilitatii

2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare

3. Audit statutar

4. Alte lucrari de audit financiar contabil

5. Management financiar contabil

6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala)

7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor

8. Evaluari de intreprinderi si titluri

9. Alte servicii contabile si paracontabile

Diversitatea profesiei este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati.

Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita:

- prin compartimente proprii;

- prin externalizare.

Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera:

- Auditul statutar;

- Auditul in sectorul public; Contabilitatea;

- Auditul fuziunilor si achizitiilor;

- Auditul elementelor nemonetare;

- Lichidari;

- Insolvabilitate;

- Expertiza juridica;

- Consultanta, etc.

Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile, numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control.

Alte servicii furnizate exclusive de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt:

- resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutare etc.

- misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala;

- servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila (investigare si analiza), analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrative si f inanciar, brokerajul etc.

- servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrative pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc.

83. Iasi) 34. Elem.) Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?

Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al filialei, de Adunarea generala.

Declaratiile de candidatura cuprind:

- numele, prenumele, adresa candidatului;

- categoria profesionala: EC/CA;

- modul de exercitare a profesiei;

- functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective;

- functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei;

- obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;

- declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament.

10. Aria de acoperire a reglementrii profesiei.

Reglemenatrea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:

cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;

cerintele referitoare la educatia continua;

monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;

standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;

sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

2. Iasi) 3. 2010) Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila.

Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:

- cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;

- cerintele referitoare la educatia continua;

- monitorizarea comportamentului profesionistilor contabil