expertiza 2

Download expertiza 2

Post on 01-Feb-2016

24 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a

TRANSCRIPT

Numele i prenumele expertului tehnic atestat:

ing. BOLDIOR-BUTA MIRCEANr. 076/ LZR Data:30.04.2015

Str.Avrig nr. 26,bl.P18,scara A,parter,ap.1,conform registrului de evident

cod 021576 Sector 2, Bucureti ing. CIOBOTARU P.DINU

RAPORT DE EXPERTIZA

privind expertizarea construct privind obiectivul de investijii: "Detalii tehnice de execute,montaj i recepjie pentru reconfigurarea unui site existent pe un turn metalic zabrelit cu secjiune patrata variabila( HTURN=+31,50m )amplasat intravilanul localitajii Ocna Dejuluijudetul Cluj"- cod site CJ 02170 - OCNA DEJULUI - la exigenJa"A-Rezistenta i stabilitate" Tn conformitate cu Legea nr.10 /1995 cu privire la calitatea Tn construe^ , a standardelor,normativelor i prescripjiilor Tn vigoare.

1.-Date de identificare:

-proiectant general estimat al turnului i al site-ului :neidentificat;

-proiectant de specialitate: S.C." LAZARUS CONSTRUCT SRL " (str.Cernauti

nr.13,BI.A10,sc.A,ap.16,sector 2,cod 022183,Bucureti)tel./ fax 031 / 427.58.92;

0762 261.279 Jnregistrata la RC. nr.J40 / 7000 / 2006;C.U.I. RO 18621108;cod IBAN: RO17.RNCB.0073.0499.5690.0001 deschis la BCR-Agentia Ve.rgului ;

-amplasament:intravilanul localitatii Ocna Dejuluijudetul Cluj,cod pOtalf405 ^01;

-beneficiar :RCS & RDS SA - cu sediul Tn cladirea Forum 2000 Building 73 75,

str.Dr. Staicovici D. Nicolae,etaj2,sector 5, Bucuresti.oocl postal 050557;^

2.-Caracteristicile principale ale turnului expertizat:

***condiii de amplasament:

accelerajia terenului conform normativului P100-1 / 201 \ c^l!Mo.:.,00.ini0)0cj;

perioada de control (colt) Tc=0,7 secunde;

accelerajia terenului conform normativului P100-1 /2013 ag|MR=225ani=0,10g;

perioada de control (colt) Tc=0,7 secunde;

conform reglementarii tehnice CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea

acjiunii vantului asupra constructiilor", valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este qb=0,40kPa, iar categoria terenului este IV (Tabelul 2.1).

conform reglementarii tehnice CR1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica a Tncarcarii din zapada pe sol este sk=1,50kN/m2.

clasa de important lll.conform P100-1 / 2013 i STAS 10100/0-90;

X

categorie de important "C";

pentru instalatiile i echipamentele ce urmeaza a fi montate,Normativul P100-1 / 2006 stabilete zonarea teritoriului Romaniei Tn termeni de perioada de con trol (colt) Tc a specificului de raspuns \ zonarea teritoriului Romaniei Tn termeni de valori de vaf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =100ani;

coeficient de amplificare dinamica p0.are valoarea 2,75 pentru orice perioada proprie de vibrate a structurii mai mica de 1,6 secunde;

Tn conformitate cu SR 11100 /1 -1993 Zonarea seismica a teritoriului Roma niei,amplasamentul se gasete Tn zona de intensitate seismica "e/Xcaracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani).

***date privind structura turnului cu HTURN=+31,50m expertizat:

perioada de proiectare i realizare a constructiei existente este estimata inainte de anul 1990;

turn metalic zabrelit HTURN=+31,50m;

tipul turnului metalic existent este cu structura metalica tip grinda cu zabrele

autoportantai sectiune patrata variabila de la baza la varf,amplasat prin

intermediul unor cuzineti din beton armati talpa fundajii izolate de forma

patrata;

turnul expertizat este alcatuit din4 tronsoane cu sectiune patrata de L=3,10m

a baza i l=0,60m cu Tnaltimea de 6,0m ,un tronson cu sectiune constants l=0,60m

cu Tnaltimea de5,0m,respectiv un tronson tip piramida patrata cu l=0,60m cu

Tnaltimea 2,50m;

toate diagonalele sunt prevazute cu bare redundante montate Tntre mijlocu

diagonaleii montant.

turnul are pe toata Tnaltimea lui scara de acces prevazuta cu sistem de siguranta.

turnul este prevazut pe toata Tnaltimea lui cu pat de cabluri;

montanti i diagonale verticale sunt din material OL 52 jar restul di^i 0FL^|7,2 ;

uruburile sunt grupa 8.8 ;

***elementele componente ale turnul0r$

*Tntre cotele 0,00 - +6,00:

montanji: L70x70x7mm ;

diagonale ; L50x50x5mm ;

traverse : L50x50x5mm ;

diagonale m: L40x40x4mm ;

traverse m: L40x40x4mm ;

Tntre cotele +6,00 + +12,00:

montan{i: L70x70x7mm ;

diagonale : L50x50x5mm ;

traverse : L50x50x5mm ;

diagonale m: L40x40x4mm ;

traverse m: L40x40x4mm ;

'- h,. \

%

lu

* Tntre cotele +12,00 + +18,00 : montanji: L70x70x7mm ; diagonale: 022mm ; traverse : L70x70x7mm ;

* Tntre cotele +18,00 + +24,00 montanji: L70x70x7mm ; diagonale : 020mm ; traverse : L60x60x6mm ;

>

y

* Tntre cotele +24,00 + +29,00

montanji: L60x60x6mm ;

diagonale : 020mm ;

* Tntre cotele +29,00 + +31,50

montanji: L60x60x6mm ;

diagonale: 020mm ;

starea actuala a constructiei,este corespunzatoare,fara uzura structural vizibile;

\\

i fara avarn

pe structura de rezistenja a turnului sunt prevazute echipamente anexe ca :

- suporji pentru antene RF ;

- suporji pentru antene GPS;

- suporji pentru antene MW ;

- icebrakere pentru antene MW ;

- trasee de cabluri antene ,trasee de cabluri de alimentare i Tmpamantare ;

-instalatii de balizaj;

starea actuala a constructiei,este corespunzatoare,fara uzura i fara neconformitati structural importance;

se observa o Tntretinere mai putin conforma ale elementelor structural ale

turnului existent cu pete de ruginai cu vopsea de balizajiorgane de

asamblare afectate i/sau lipsa;

**

reconftgurarea propusa stap'ei existente consta din susfinerea unei

supra fete active de antene egala cu 9,38rf:

* operator Telekom:

RF 1-la !nMIJimea +27,00m,tip antena * K 723 147 (1.000 x 510mm)-Sa= 0,51m2; RF 2-la Tnaljimea +28,20m,tip antena * K 723 147 (1.000 x 510mm)-Sa= 0,51m2; RF 3-la Tnaljimea +29,50m,tip antena * K 723 147 (1.000 x 510mm)-Sa= 0,51m2; RF 4-la Tnaltimea +28,50m,tip antena * K 723 147 (1.000 x 510mm)-Sa= 0,51m2;

la Tn3ltimea +23,50m,tip antenaTV(-)-Sa= 0,10m2;

RF 5-la Tnaltimea +24,50m,tip antena * K 742 266 (2.520 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

RF 6-la Tnaljimea +24,50m,tip antena * K 742 266 (2.520 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

RF 7-la Tnaltimea +24,50m,tip antena * K 742 266 (2.520 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

RRU-1-la Tnaljimea +24,50m,tip antena * 1xRRU ( 630 x 380mm)-Sa= 0,24m2;

RRU-2-la Tnaljimea +24,50m,tip antena * 1xRRU ( 630 x 380mm)-Sa= 0,24m2;

RRU-3-Ia Tnaltimea +24,50m,tip antena * 1xRRU ( 630 x 380mm)-Sa= 0,24m2; RRU-4-la Tnaltimea +24,50m,tip antena * 1xRRU ( 630 x 380mm)-Sa= 0,24m2; RRU-5-la Tnaljimea +24,50m,tip antena * 1xRRU (630 x 380mm)-Sa= 0,24m2; RRU-6-la Tnaltimea +24,50m,tip antena * 1xRRU ( 630 x 380mm)-Sa= 0,24m2;

MW 1 -la Tnaltimea +22,00m,tip antena * 0 0,60m

MW 2 -la Tnaljimea +21,50m,tip antena * 0 0,60m MW 3 -la Tnaltimea +16,00m,tip antena * 0 0,60m

MW 4 -la Tnaltimea + 9,50m,tip antena * 0 1,80m

MW 5 -la Tnaltimea +11,00m,tip antena * 0 1,80m MW 6 -la Tnaltimea +19,00m,tip antena * 0 0,60m

(0 0,60m)-Sa= 0,29m2;

(0 0,60m)-Sa= 0,29m2;

(0 0,60m)-Sa= 0,29m2; (0 0,60m)-Sa= 2,55m2; (0 0,60m)-Sa= 2,55m2; (0 0,60m)-Sa= 0,29m2;

ISP1-la Tnaltimea+25,00m,tip antena*

ISP2 -la Tnaljimea+25,00m,tip antena*

ISP 3 -la Tnaljimea+19,00m?tip antena* ISP 4 -la Tnaltimea+13,00m,tip antena*

ISP5 -la Tnaltimea+11,50m,tip antena*

ISP6 -la Tnaltimea + 8,00m,tip antena *

Omni 1-Ia Tnaltimea + 29,00m,tip antena * Omni 2-la Tnaltimea + 30,50m,tip antena * Omni 3-la Tnaltimea + 29,00m,tip antena *

Omni 4-la Tnaljimea+13,50m,tip antena *

ADU 451720-la Tnaltimea +15,00m,tip antena * ADU 451720-la Tnaltimea +16,50m,tip antena * ADU 451720-la Tnaltimea +16,00m,tip antena *

ADU 451720-la Tnaltimea +15,00m,tip antena *

3.-Concluzii asupra expetizarii turnului:

-cu ocazia investigariiturnului metalic

(600 x200mm)-Sa= 0,12m2;

(600 x 200mm)-Sa= 0,12m2;

(600 x 200mm)-Sa= 0,12m2;

(600 x 200mm)-Sa= 0,12m2;

(400 x400mm)-Sa= 0,16m2;

(500 x 150mm)-Sa= 0,08m2;

(60 x 400mm)-Sa= 0,24m2;

(200 x1000mm)-Sa= 0,20m2;

(200 x1000mm)-Sa= 0,20m2;

(100 x800mm) -Sa= 0,08m2;

(2540 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

(2540 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

(2540 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

(2540 x 260mm)-Sa= 0,66m2;

Z total antene-Sa=15,90m z-

aferent,din site-ul existent s rhr

metodele E1(evaluare calitativa)i E2a(evaluare analitica cu un oalcul

simplificat corespunzator metodelor de categoria A pet.6.2 din PI 00 1 - ^013

adica un calcul pentru evaluarea capacita|ii do rezistenja la stare limita de

rezistenja i stabilitate pe baza STAS10100/ 0-75) s-au constatat urmatoarele:

-evaluarea Tncarcarilor este conform standardelor Tn vicjoare;m

-verificarile de rezistenja,rigiditatei stabilitate sunt conform standardelor$i

normelor Tn vigoare.condijiile de execufie \ cele do exploataro corespund

proiectului i caietelor de sarcini functional;

pentru gusee i flane s-au utilizat table de dierite f.irosimi din ofei Ol.:;\'/\?k cu caracteristici chimice \ mecanice ,conform slandanloior in vigoare;

tronsoanele sun