europos techninis eta-15/0578, įvertinimas 2015-09-30 · vertimą užsakė „varžtų pasaulis“...

of 32/32
Vertimą užsakė „Varžtų Pasaulis“ Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt Vertimą užsakė „Varžtų Pasaulis“ Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS 00-611 Varšuva, Filtrowa g. 1, tel. (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 faks. (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Nario teisėmis priklauso www.eota.eu Europos techninis įvertinimas Bendroji dalis Techninio įvertinimo įstaiga, išduodanti Europos techninį įvertinimą Statybinės paskirties produkto prekinis pavadinimas ETA-15/0578, 2015-09-30 Statybos technikos institutas „Wkręt-Met“ plokščių stogų dangų tvirtinimo elementai Lanksčių nuo vandens stogą saugančių sistemų tvirtinimo elementai Gamintojas Gamintojo įmonės vieta Šiame Europos techniniame įvertinime yra Šis Europos techninis įvertinimas išduotas pagal ES reglamentą Nr. 305/2011, remiantis „Klimas Sp. z o. o.“ Vincento Vitoso g. 135/137 Kužnyca Kiedrzynska 42-233 Mykanovas Lenkija „Klimas Sp. z o. o.“ Vincento Vitoso g. 135/137 Kužnyca Kiedrzynska 42-233 Mykanovas Lenkija 32 puslapiai, įskaitant 28 priedus, kurie yra neatskiriama šio įvertinimo dalis. Europos techninio patvirtinimo ETAG 006, 2000 metų kovo mėnesio redakcija, papildyto 2012 metų gruodžio mėnesį, „Lanksčių, stogus nuo vandens apsaugančių mechaniškai tvirtinamų membranų sistemos“, naudojamo kaip Europos įvertinimo dokumentas (EAD), rekomendacijomis. Priskirta, atsižvelgiant į ES reglamentą Nr. 305/2011 ir kaip EOTA nariui (Europos techninių įvertinimų organizacija) /Vertimas iš anglų kalbos/

Post on 07-Mar-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

STATYBOS TECHNIKOS INSTITUTAS

00-611 Varuva, Filtrowa g. 1,

tel. (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55

faks. (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl

Nario teismis priklauso

www.eota.eu

Europos techninis vertinimas

Bendroji dalis

Techninio vertinimo staiga, iduodanti Europos

technin vertinim

Statybins paskirties produkto prekinis pavadinimas

ETA-15/0578, 2015-09-30

Statybos technikos institutas

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo

elementai

Lanksi nuo vandens stog saugani sistem tvirtinimo elementai

Gamintojas

Gamintojo mons vieta

iame Europos techniniame vertinime yra

is Europos techninis vertinimas iduotas pagal ES reglament Nr. 305/2011, remiantis

Klimas Sp. z o. o. Vincento Vitoso g. 135/137

Kunyca Kiedrzynska 42-233 Mykanovas

Lenkija

Klimas Sp. z o. o. Vincento Vitoso g. 135/137

Kunyca Kiedrzynska 42-233 Mykanovas

Lenkija

32 puslapiai, skaitant 28 priedus, kurie yra neatskiriama io vertinimo dalis.

Europos techninio patvirtinimo ETAG 006, 2000 met kovo mnesio redakcija, papildyto 2012 met gruodio mnes, Lanksi, stogus nuo vandens apsaugani mechanikai tvirtinam

membran sistemos, naudojamo kaip Europos vertinimo dokumentas (EAD), rekomendacijomis.

Priskirta, atsivelgiant

ES reglament Nr.

305/2011 ir kaip EOTA

nariui (Europos

technini vertinim

organizacija)

/Vertimas i angl kalbos/

http://www.itb.pl/

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

2 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Europos technin vertinim Techninio vertinimo staiga idav savo oficialia kalba. io Europos techninio vertinimo vertimai kitas kalbas turi visikai atitikti iduoto dokumento original ir turi bti

paymti kaip tokie.

is Europos techninis vertinimas turi bti perduodamas pilnai, skaitant jo perdavim elektroniniu bdu. Taiau perdavimas dalimis galimas tik turint ratik dokument idavusios Techninio

vertinimo staigos sutikim. Draudiamas bet koks dalinis kopijavimas.

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

3 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Specialioji dalis

1. Produkto techninis apraymas

Statybins paskirties produktai yra Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai. Tvirtinimo komponentai yra sudaryti i varto, pagaminto i anglinio plieno bei padengto keramine

danga, ir poverls arba poverls su vore. Poverls pagamintos i nerdijanio plieno. Poverls su vore pagamintos i plastiko: polipropileno (PP), polietileno (PE) arba poliamido (PA). Tvirtinimo elementai turi atitikti brinius ir informacij, esanius prieduose nuo 1 iki 28.

2. Naudojimo paskirties pagal taikom Europos vertinimo dokument (EAD) techniniai

duomenys

Tvirtinimo elementai Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai yra skirti naudoti lanksi, stog nuo vandens saugani membran tvirtinimui pagal ETAG 006. Tai gali bti

daroma ant toki pagrind, kaip plieno laktai, betonas, lieto betono plokts, fanera ir medins lentos, skaitant OSB.

Remiantis io Europos vertinimo dokumento nuostatomis, priimamas tvirtinimo element eksploatacijos laikas yra 10 met. Numatytas eksploatacijos laikas negali bti interpretuojamas

kaip gamintojo ar Techninio vertinimo staigos suteikiama garantija, bet juo galima vadovautis tik pasirenkant tinkamus produktus atsivelgiant ekonomin eksploatacijos laiko pagrindim.

3. Produkto eksploatacins savybs ir nuorodos apie jo vertinimo metodus

3.1 Produkto eksploatacins savybs

3.1.1. Saugumas gaisro atveju (BWR 2)

Reakcija ugn: vertinimas nebuvo atliktas.

3.1.2. Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Dl pavojing mediag slyg, kurios yra iame Europos techniniame vertinime, gali bti taikomi

reikalavimai produktams, kurie nepatenka apra (pvz., perkeliant Europos teiss aktus ir pagal nacionalinius teiss aktus, reglamentus ir administracines nuostatas). Norint, kad bt laikomasi

Statybos produkt reglamento, iuose reikalavimuose turi bti nustatyta, kokiu atveju, kada ir kur jie turi bti taikomi.

3.1.2. Sauga naudojimo metu (BWR 4)

Tvirtinimo element technini duomen verts ir atsparumo ainms apkrovoms verts yra

pateiktos prieduose nuo 26 iki 28. Verts nustatytos atlikus ains apkrovos bandymus pagal ETAG 006.

Tvirtinimo elementai turi atitikti ETAG 006 reikalavimus dl atsisukimo. Tai turi bti vertinta remiantis gamintojo turima patirtimi.

3.1.4. Darnus gamtos itekli naudojimas (BWR 7)

Vertinimas nebuvo atliktas.

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

4 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

3.1.5. Bendrieji su tinkamumu naudoti susij aspektai

Tvirtinimo element padengtas anglinis plienas ir dalys i polipropileno, polietileno arba poliamido atitinka ETAG 006 ilgaamikumo reikalavimus (metalini dali atsparumas korozijai, plastikini dali

atsparumas smgiams ir trapumas prie ir po sendinimo kariu, reikalavimai arpio bandym rezultatams plastikinms dalims prie ir po sendinimo kariu).

Visos dalys i anglinio plieno su keramine danga ilaiko 15 cikl bandym procedr, aprayt ETAG

006 (Kasternicho bandymas) ir korozija paeidia ne daugiau kaip 15% paviriaus.

Plastikini detali atsparumo smgiui ir trapumo bandymas atliekamas i pradi jas numetant i daugiau kaip 1 m aukio ir po to sendinant kariu. Be to, atitinkam arpio bandym rezultatai

parod, kad nra kokio nors ymaus savybi pablogjimo lyginant rezultatus prie sendinim kariu ir po jo.

3.2 Vertinime naudojami metodai

Tvirtinimo detali tinkamumo deklaruojamai naudojimo paskiriai vertinimas buvo atliktas pagal

ETAG 006.

4. Taikoma eksploatacini savybi pastovumo vertinimo ir tikrinimo (AVCP) sistema su nuoroda jos teisin pagrind

Pagal Europos Komisijos nutarim 98/143/EB taikoma eksploatacini savybi pastovumo

vertinimo ir tikrinimo sistema 2+ (irkite ES reglamento Nr. 305/2011 V pried).

5. Techniniai aspektai, btini AVCP sistemos gyvendinimui, kaip tai nurodoma taikomame Europos vertinimo dokumente (EAD)

Techniniai aspektai, btini AVCP sistemos gyvendinimui, yra nustatyti Statybos technikos instituto

sudarytame kontrols plane.

Tipo bandymuose turi bti naudojami bandym, atlikt kaip Europos techninio vertinimo dalis, rezultatai, nebent buvo padaryti pakeitimai gamybos linijoje arba gamykloje. Tokiu atveju reikia

suderinti tipo bandymus tarp Statybos technikos instituto ir sertifikuojanios staigos.

Iduota 2015-09-30 Varuvoje, Statybos technikos institute.

/paraas/

Fiz. M.Dr. Marcinas M. Krukas

Statybos technikos instituto direktorius

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

5 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

1 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Plastikins vors: LINO 13 ir LINO 13 K

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

6 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

2 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Plastikins vors: LINO 15

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

7 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

3 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

kalamas vartas WDB-4,8xL

Savisriegis vartas WSR-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

8 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

4 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578 kalamas vartas WDB-T-4,8xL

Savisriegis vartas WSR-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

9 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

5 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

kalamas vartas WB6-C-6,3xL kalamas vartas WBSW-6,3xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

10 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang

tvirtinimo elementai 6 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

KNX 8 x 50

SMN 6 x 50 ir SMN 6 x 60

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

11 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

7 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Nerdijanio plieno poverls:

KD-01, KD-02-W-5,5 ir KD-07-WW

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

12 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

8 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Nerdijanio plieno poverls: KD-05 ir KD-04-W-5

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

13 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

9 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Nerdijanio plieno poverls: KD-03-W5, KD-03-W-7 ir KD-03-W9

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

14 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

10 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Nerdijanio plieno poverls: KD-03-P ir KD-03-WW-7

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

15 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang

tvirtinimo elementai 11 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 1 3 LINO 13 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

LINO 13 K ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL LINO 15 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

16 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

12 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 4 9 KD-04-W5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

KD-01 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL KD-03-W5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

KD-05 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL KD-03-P ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

KD-02-W5,5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

17 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

13 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 10 12

KD-07-WW ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL KD-03-WW-7 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

KD-03-W7 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

18 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

14 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 13 15 LINO 13 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

LINO 13 K ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL LINO 15 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

19 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

15 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 16 21 KD-04-W5 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

KD-01 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL KD-03-W5 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

KD-05 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL KD-03-P ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

KD-02-W5,5 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

20 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

16 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 22 24

KD-07-WW ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL KD-03-WW-7 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

KD-03-W7 ir WSR-4,8xL arba WSR-T-4,8xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

21 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

17 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 25 27 LINO 13 ir WBSW-6,3xL

LINO 13 K ir WBSW-6,3xL LINO 15 ir WBSW-6,3xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

22 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

18 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 28 30

KD-07-WW ir WBSW-6,3xL KD-03-WW7 ir WBSW-6,3xL KD-03-W7 ir WBSW-6,3xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

23 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

19 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 31 33

LINO 13 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 LINO 13 K ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 LINO 15 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

24 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

20 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 34 37

KD-04-W5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 KD-01 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

KD-03-W5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 KD-05 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

25 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

21 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 38 39

KD-03-P ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 KD-02-W-5,5 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

26 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

22 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 40 42

KD-07-WW ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50 KD-03-WW-7 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

KD-03-W7 ir WDB-4,8xL arba WDB-T-4,8xL ir KNX-8x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

27 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

23 priedas

Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 43 45

KD-07-WW ir SMN-6x50 KD-03-WW-7 ir SMN-6x50

KD-03-W7 ir SMN-6x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

28 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

24 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 46

KD-03-W9 ir SMN-6x50

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

29 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

25 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Kombinacija 47 50 KD-07-WW ir WB6-C-6,3xL

KD-03-WW-7 ir WB6-C-6,3xL KD-03-W7 ir WB6-C-6,3xL KD-03-W9 ir WB6-C-6,3xL

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

30 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai 26 priedas prie vertinimo ETA-15/0578 Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts

Fanera

pagal

EN 313

OSB

pagal

EN 300

Priedo

Nr.

Vartas

Mediaga

Wkrt-Met ploki stog

dang

tvirtinimo elementai

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts (kN)

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts (kN)

Wkrt-Met ploki stog

dang

tvirtinimo elementai

Mediaga

Plieno laktas S280GD pagal EN 10346

Plieno laktas S280GD pagal EN 10346

Vartas

Priedo

Nr.

Medienos

klas C24

pagal EN

14081

arba

Poverl su

vore/ poverl

Poverl su

vore/ poverl

arba

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

31 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts

27 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Fanera

pagal

EN 313

OSB

pagal

EN 300

Priedo

Nr.

Vartas

Mediaga

Wkrt-Met ploki stog

dang

tvirtinimo elementai

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts (kN)

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts (kN)

Wkrt-Met ploki stog

dang

tvirtinimo elementai

Mediaga

Vartas

Priedo

Nr.

Medienos

klas C24

pagal EN

14081

arba

Poverl su

vore/ poverl

Poverl su vore/

poverl

Betonas C20/25

pagal EN 206

Betonas

C20/25 pagal

EN 206

Betonas C12/15

pagal EN 206

Betonas

C12/15

pagal EN 206

Lieta betono plokt

C20/25 pagal

EN 206

Lieta betono

plokt

C20/25

pagal

EN 206

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

Vertim usak Vart Pasaulis

Spausdinta i www.varztupasaulis.lt

32 puslapis. Europos techninis vertinimas ETA-15/0578, iduotas 2015-09-30

Wkrt-Met ploki stog dang tvirtinimo elementai

28 priedas Prie Europos techninio vertinimo ETA-15/0578

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts

Vartas

Wkrt-Met ploki stog

dang

tvirtinimo elementai

Atsparumo ainms apkrovoms charakteringos verts (kN)

Mediaga

Priedo

Nr.

Poverl

Betonas C12/15 pagal EN 206 Betonas C20/25 pagal EN 206