Četvrtak i besplatni primjerak bjelovarski

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BJELOVARSKO BILOGORSKE UPANIJE
ETVRTAK I 29. STUDENOGA 2018. I BR. 038 I GODINA I I BESPLATNI PRIMJERAK
Dvoranom europskih prvaka odjekivale su pjesme i plesovi, uz svu raskoš narodnih nošnji. Od 22 nacionalne manjine koje ive u Hrvatskoj, svoj dom na podruju Bjelovara pronašlo njih 21
Nakon 20 godina sedma umjetnost na velika se vrata vratila u Grubišno Polje
Ovakvu transparentnost rado bi vidjeli u ostalim sredinama, ali i u dravnoj upravi
OBNOVLJENA KINODVORANA SADA PRIKAZUJE I 3D FILMOVE
GRAANIMA NA UVID SVI RAUNI GRADSKE UPRAVE BJELOVARA
BJELOVAR USVOJEN DO SADA NAJVEI PRORAUN OD 219 MILIJUNA KUNA
DARUVAR PREDSJEDNICA IVA SESSA ŠTANCL NAJAVLJUJE VELIKI PREOKRET U RADU SAVJETA MLADIH
AZMA ZA UMIROVLJENIKE SA MANJE OD 1500 KUNA MIROVINE STIE 150 KUNA BOINICE
GAREŠNICA DRVORED U JELAIEVOJ IPAK SE NEE RUŠITI
GRUBIŠNO POLJE PRI KRAJU OBNOVA ULICE, MOSTOVA I PARKIRALIŠTA U ULICI HRVATSKIH BRANITELJA
PONOSNI NA ŠKOLU NOGOMETA, U PRIPREMI PROJEKT OBNOVE
SPORTSKOG PARKA
DA M
IR Š
PE HA
R/ PI
XS EL
L
2 3N e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j eN e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j e
Nezavisni tjednik Bjelovarsko-bilogorske upanije
1512
jedan iza nas graani Bjelovara pamtit e po usvajanju rekordnog prorauna od ak 219 milijuna kuna. Ako je suditi po ovogodišnjem, kao i uvijek, pokazat
e vrijeme. Osim po usvajanju rekordnog pro- rauna, tjedan iza nas ostat e upamen još po jednom dogaaju, onom zbog kojeg je u subotu naveer bjelovarska dvorana europskih prvaka bila dupkom puna. Veer nacionalnih manjina u organizaciji bjelovarske eške obeci uistinu je manifestacija na koju ne samo Bjelovarani nego i graani cijele Bjelovarsko-bilogorske upanije mogu biti iznimno ponosni. Zašto? Pa zato što je jedna od bitnih odrednica ovoga grada i ove upanije upravo multikulturalnost koja se ovdje doivljava kao istinsko bogatstvo razliitosti i zato se s panjom njeguje, a ova manifestacija to na najbolji nain i potvruje. U svom 12. izdanju manifestacija je okupila više od 400 izvoaa, predstavnika ak devet nacionalnih manjina, koji su plesom i pjesmom prikazali raskoš i ljepotu kulturno-umjetnike i folklorne baštine naro- da kojima pripadaju. Publika je uistinu uivala kako u programu, tako i u delicijama nacionalnih kuhinja koje su se nudile u predvorju dvorane. Stoga sve pohvale organizatorima bjelovarskoj eškoj obeci za još jednu sjajnu izvedbu i sjajnu promidbu grada i upanije. No osim ovog dogaaja na koji svi moemo biti ponosni, prošlog tjedna zbio se naalost i jedan koji ne samo da ne daje razloga za ponos, nego kod svakog normalnog budi osjeaj srama i nela- gode. Rije je naravno o sramotnom skrnavljenju ustaškim simbolom spomenika na Boriku podi- gnutom rtvama fašistikog zloina iz Drugog svjetskog rata. Naravno da taj suludi in sam po sebi zasluuje jasnu osudu. To je jasno kao dan i tu nema ništa sporno. No nazivati taj vandalizam revitalizacijom ustaštva je ipak pretjerivanje i to, reklo bi se, smišljeno pretjerivanje. Naime, ovdje treba imati na umu da nije samo vano što se go- vori nego i tko to govori. Dakle tu poruku uputio je gradski SDP, stranka koja puca po svim šavo- vima i iz dana u dan, iz tjedna u tjedan tone sve dublje i dublje. U nedostatku zdravih politikih ideja, zatrovani sami sobom i svojom neinventiv- nošu, SDP-ovci nas sad ele sve skupa zatrovati. Poruuju nam da se tu oko nas ni manje ni više nego revitalizira ustaštvo, dakle budi fašizam. Ma mo’š si mislit’! U strahu jesu velike oi, gospodo iz SDP-a, ali vi ga baš pretjeraste. Umjesto da se bavite ivotnim temama i predlaete rješenja koja bi donijela boljitak graanima, vi pokušavate na- metnuti teme iz prošlosti koje nas lišavaju budu- nosti. Time podcjenjujete graane ovoga grada i ove upanije, a ako nemate boljih politikih ideja moete poeti dijeliti boina drvca kao kolege iz HNS-a jer to je ipak manje štetno od širenja izmišljenog straha.
Tjedan u znaku rekordnog prorauna i ponosa zbog manjina, ali i srama zbog suludog vandalizma
Po d
po ve
a lo
m T
28 gradskih parova zajedno proslavilo pola stoljea braka
28
azmanski pelar i medar Ivan Sever spojio dvije ljekovitosti
23
U Gradskom muzeju odrano zanimljivo predavanje Tomislava Aralice
6
11
AKTUALNO
BJELOVAR
DARUVAR Brzi dogovor vladajuih i oporbe
U planinarstvo i zdrav nain ivota ukljuiti više djece
Formirali povjerenstva za praenje Aglomeracije Daruvar i Dalita
IMPRESUM >> IZDAVA > Smart Content d.o.o., Ulica hrvatskog proljea 6, Bjelovar, GLAVNI UREDNIK > Ivan Cvetkovi, UREDNIŠTVO > [email protected] MARKETING > [email protected] PRETPLATA > [email protected] bjelovarskitjednik.hr GRAFIKO OBLIKOVANJE: RedPoint d.o.o. TISAK: Tiskara Zagreb d.o.o. NAKLADA: 5.000 primjeraka.
ELIŠ PRIMATI BJELOVARSKI TJEDNIK NA SVOJU ADRESU?
Besplatno! Prijavi se i postani pretplatnik!
Na e-mail [email protected] adresu pošalji ime, prezime i adresu na koju eliš dobivati
Bjelovarski tjednik... I to je to!
POSTANI LAN
043 KLUBA!
IS SN
2 58
4- 74
9X
4 5N e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j eN e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j e
Pred prepunom Dvora- nom europskih prvaka odrana je 12. Veer nacionalnih manjina
koju je organizirala eška obec iz Bjelovara. Izvoaima i svim okupljenima rijei dobrodošli- ce uputila je predsjednica eške obeci Miruška Lonar, grado- naelnik Dario Hrebak i upan
Nakon opsenih više- mjesenih pripre- ma sve je spremno za poetak ‘Boine
prie’ u azmi, jedinstvenog turistikog brenda kontinen- talnog turizma. Najvei i na- jatraktivniji dio manifestacije odrava se na imanju Zlatka Salaja u Grabovnici, gdje e od sutra, 30. studenoga, pa sve do 13.sijenja svaki dan od 15 do 22 sata svijetliti više od etiri milijuna lampica na stotina- ma biljaka i objekata. Za ra- zliku od drugih gradova, gdje se ukrašavaju zgrade i ulice, u Grabovnici posebni ugoaj daje prirodni ambijent okienih sta- bala, u šumi, uz rijeku i jezera. Na 17. izdanju manifestacije koju brojni posjetitelji doivlja- vaju kao pravu boinu bajku, bit e više ugodnih iznenae- nja i poboljšanja. Višegodišnji nedostatak parkirališta, koji je izletnicima zadavao muke s parkiranjem vozila, ove e godine biti znatno ublaen. Ureeno je novo parkiralište s 400 novih parkirnih mjesta za osobne automobile. Bli- zu parkirališta bit e otvoren novi, trei ulaz za kupovinu ulaznica, kojim e se uvelike
Od 22 nacionalne manjine koje ive u Hrvatskoj, svoj dom u Bjelovaru pronašlo njih 21
Prijašnji problem s parkiralištem ove je godine ublaen s 400 novih parkirališnih mjesta
Odrana 12. Veer nacionalnih manjina
U susret turistikom brendu ‘Boina pria’ u azmi
Damir Bajs, koji su s ponosom istaknuli da je ovo jedinstvena manifestacija u našoj zemlji. Gradonaelnik Hrebak ista- knuo je da je od ukupnog broja od 22 nacionalne manjine koje ive u Hrvatskoj, svoj dom u Bjelovaru pronašlo njih 21, što svjedoi kako je Bjelovar mul- tikulturalan i tolerantan grad.
Uz brojne saborske zastupnike iz redova nacionalnih manjina nazoan je bio i Aleksandar Tolnauer iz Savjeta za nacio- nalne manjine koji djeluje pri Vladi Republike Hrvatske. On je izrazio zadovoljstvo što je ova manifestacija ve odav- no prešla okvire naše zemlje i postaje tradicionalna. Zahva-
lio je na pomoi oko organi- zacije lokalnoj zajednici, što dokazuje njezinu brigu o svim stanovnicima, bez obzira na to kojem narodu pripadali. Brojna publika uivala je u raskoši narodnih nošnji, lje- poti pjesama i plesova. Na manifestaciji je nastupilo de- vet društava iz redova Bošnja-
Bjelovar je multikulturalan i tolerantan grad
Zlatko Salaj upalit e etiri milijuna lampica
smanjiti guve na blagajna- ma, naroito u dane kada do- lazi i više od 5000 posjetitelja. Znatno e proširiti i obogatiti ugostiteljsku ponudu koja e po- sjetiteljima biti na usluzi na više mjesta nego do sada. Redovite posjetitelje ugodno e iznena- diti preureeni veliki restoran, gdje e u zagrijanom prostoru
ka, eha, Maara, Nijemaca, Roma, Rusa, Slovaka i Srba. Svi oni izveli su prepoznatljive pjesme i plesove koje njeguju, uvajui svoju tradiciju i pove- zanost s matinim zemljama iz kojih su došli njihovi preci. Posebni gosti ove veeri bili su iz mjesta Mrákov u eškoj, kao i gosti iz Skadra u Albaniji. esi su izveli pjesme i plesove kojom uvaju tradiciju Hoda- ka, kraljevskih podanika koji su uvali granice kraljevstva i samim time zauzvrat dobili odreene privilegije. Zani- mljivo je kako i danas njeguju svoj nain ivota, svoj dijalekt i posebno ‘Hodsko kolo’. Alban- sko društvo iz Skadra izvelo je plesove i pjesme iz Albanije, a posebno je bio zanimljiv ‘Ples sa zastavom’. U dijelu progra- ma u kojem se izvode pjesme i plesovi Hrvatske, nastupio je KUD Sesvete, koji je svo- jom koreografijom i uskla- enošu osvojio sve prisutne. Slaven Klobuar
Aktualno Imanje Zlatka Salaja bit e otvoreno sve do 13. sijenja 2019. i to svaki dan od 15 do 22 sata
Sutra je paljenje lampica u Grabovnici
moi konzumirati više vrsta hrane. Bit e i drugih novosti. Za tako veliki turistiki pro- jekt pripreme traju tijekom cijele godine, a intenzivno ve od završetka ‘Uskrsne prie’. Samo kienje imanja poe- lo je 15. srpnja, a na sveuku- pnim tehnikim pripremama sudjelovalo dvanaest ljudi. I u azmi je ove godine nai- njen iskorak bogatije ponude atraktivnijih sadraja za izletni- ke, poput klizališta na glavnom Gradskom trgu koje e brojnim posjetiteljima, naroito s dje- com, nadopuniti izletniki dan, prije i poslije posjeta aroliji svjetla u Grabovnici. A, budui da Zlatko Salaj sa svojim lampi- cama osvjetljava i središnje par- kove oko crkve u azmi, sve ini lijepu i jedinstvenu azmansku blagdansku adventsku priu. Franjo Jagati
‘Boina pria’ u azmi dio turistike ponude Adventa u Zagrebu Zlatko Salaj sa svojom velian- stvenom svjetleom priom na najbolji mogui nain promovi- ra naš azmanski kraj. Jer, kad nekomu kaete da ste iz az- me, odgovaraju s: ‘A to je ono ‘Boina pria’ u Grabovnici.’ - Sjeam se kakvi su bili komentari ljudi prvih godi- na, poput ‘svakog uda tri dana dosta’, i uistinu udo se dogodilo, Salajev djeaki san postao je svehrvatski turistiki brend - prisjea se ponosno azmanski gradonaelnik Dinko Pirak - posebno smo ponosni smo što se ‘Boina pria’ u azmi toliko uzdignula kvalitetom da je postala dio tu- ristike ponude Grada Zagreba u vrijeme Adventa. (fj)
Isusov grob najvee iznenaenje u Grabovnici Isusov grob je novitet ‘Boine prie’ u Grabovnici koji e zasigurno oduševiti posjetitelje svojom pojavom i umjetništvom,iji je prikaz teško opisati rijeima. Nalazi se u potpuno prirodnom ambijentu, uz rub šume, u peini starog kamenoloma. Kako se osvjetljenje tog malog svetišta vidi nadaleko, posjetitelji e posebni doivljaj osjetiti ve na samom ulasku na imanje. Zasluga je to, kao i svega ostaloga od samog poetka do danas na tom jedinstvenom festivalu svjetla, neumornog Zlatka Salaja. (fj)
Cjenik ulaznica Ulaznice: 40 kuna po osobi - djeca do sedam godina u pratnji odraslih: besplatno - osobe s invaliditetom, štie- nici, djeca i odrasli s posebnim potrebama: besplatno - organizirani dolasci odra- slih i djece (30 i više osoba), organizirano uenici osnovnih i srednjih škola, te Udruge i organizacije umirovljenika: 35 kuna po osobi - Domovi i udruge štieni- ka i invalida djece i odraslih: besplatno Parking se ne naplauje. (fj)
Pripreme za boine blagdane Svake godine u Opini Hercegovac iz prorauna se iz- dvaja dio novca za nabavu novih boino-novogodišnjih ukrasa. Uoi prve adventske nedjelje, ovogodišnja su novost blagdanski lanci za prigodni boini izgled mje- snih domova u središtu, Hrvatski i eški dom. Prošle zime u svako je naselje stiglo novo, LED lampicama osvijetljeno drvce te su postavljene jaslice s kipovima u prirodnoj veliini. Uz pomo mještana, koji su bili i modeli za odljeve kalupa, osmislio ih je lokalni akademski slikar Igor Taritaš. Svoje e mjesto ti ukrasi nai i ove godine, kao i adventski vijenac. Na onom u Palešniku e i ovaj put biti paljenje svake nedjelje. Tradiciju je pokrenula Udruga ena, a ubrzo su se pridruili i ostali - vatrogasci, nogometaši i lanovi KUD-a Slavko Kolar. Ono što je
takoer ve tradicija je druenje u središtu Hercegov- ca na samu Badnju veer, uz aj, kuhano vino, kolae i nastup enske pjevake skupine Hrvatske itaonice, a što nee izostati ni uoi ovog, nadolazeeg Boia. (hjk)
Opina Hercegovac
FR AN
JO JA
GA TI
L
6 7N e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j eN e z a v i s n i t j e d n i k B j e l o v a r s k o - b i l o g o r s k e u p a n i j e
U Gradskoj upravi pred- stavljen je projekt ‘Po- kreni promjenu!’, koji zajedno provode Grad
Bjelovar, CESI- Centar za edu- kaciju, savjetovanje i istraivanje, udruga BUDEM i Komercijalna i trgovaka škola iz Bjelovara. Pro- gram su zajedno s gradonaelni- kom Dariom Hrebakom predstavili predstavnici udruga i škole. Cilj je osnaivanje mladih za prevenciju nasilja u partnerskim odnosima, ljudska prava pomou razliitih audio-vizualnih medija i glazbu, te razvoj kompetencija za uspostavu ravnopravnih i kvalitetnih odnosa i stvaranje nulte tolerancije na nasilje. Predstavljanjem projekta, reeno je da se prije nego što se u njega ušlo provelo istraivanje u etiri hrvatska grada u kojem je sudje- lovalo 95 uenika i 29 nastavnika i strunih suradnika i dobiveni podaci dali su smjernice prema ko- jima se osmišljava rad s mladima. Projektne aktivnosti provode se
u našoj zemlji, ali i u Španjolskoj, Sloveniji, Poljskoj, Grkoj te na Cipru. U Hrvatskoj je planirano osmišljavanje kurikuluma za edu- kaciju obrazovnog kadra i bit e os- posobljeno njih 30 iz etiri srednje škole. Svi oni bit e osposobljeni za rad s mladima koristei inovativan pristup temeljen na audio-vizual- nim medijima, a krajnji rezultat je snimanje pjesme ili videospota koji e promovirati kvalitetne i rav- nopravne odnose izmeu muškara- ca i ena. Iskustva vezana uz projekt sudionici e moi razmijeniti na konferenciji nagodinu u Varšavi. Gradonaelnik Hrebak istaknuo je zadovoljstvo suradnjom Gra- da s udrugama civilnog društva, a pogotovo s onima koje rade s mladima. Istaknuo je da ga alo- sti injenica što u Bjelovaru nema nijedne udruge mladih i pozvao je sve na motiviranje mladih da se organiziraju i samim time utjeu na zajednicu u kojoj ive. Slaven Klobuar
Proslava 95. godišnjice NK-a Gari poela je svetom misom za- hvalnicom u gareš-
nikoj upnoj crkvi Pohoda Blaene Djevice Marije na kojoj su sudjelovali svi klup- ski uzrasti nogometaša, tre- neri i uprava kluba. Misu je sluio garešniki upnik Jo- sip Vavrik koji je podsjetio na vanost i ulogu starijih, tre- nera i roditelja, u izgradnji karaktera djece. Nakon mise proslava vrijednog jubileja, koji je ove jeseni bio u znaku iznimnih uspjeha Garievih mladih uzrasta, nastavljena je u garešnikom Sportskom parku. Prije sveanog ruka predsjednik Garia Miroslav Gerstner podsjetio je uzvani- ke na neke vane detalje iz bo- gate povijesti kluba iza kojeg je gotovo jedno cijelo stoljee. - Gari je osnovan 1923. go- dine, a svoju prvu utakmicu odigrao je s NK-om Hajduk iz Hercegovca i pobijedio 2:1. Godine 1953. odigrali smo prvu meunarodnu uta- kmicu protiv Lorenteggia iz Milana od kojeg smo izgubili 4:1. Jesen 1991. godine doni-
Projektne aktivnosti provode se i u Španjolskoj, Sloveniji, Poljskoj, Grkoj te na Cipru
Obiljeavanje 95. godišnjice uprava Garia posvetila je mladim nogometašima kluba koji su ove jeseni postigli odline rezultate u upanijskim ligama
Cilj je osnaivanje mladih za prevenciju nasilja u partnerskim odnosima
NK Gari iz Garešnice proslavio 95. roendan
jela nam je i tune trenutke, tada je naš dugogodišnji igra Darko Damjanovi poginuo u obrani Hrvatske. Godi- ne 2002. osnovana je škola nogometa, a jedan od naših najveih uspjeha je osvajanje prvenstva Meuupanijske
lige BJ-KC-VT 2017. godini kada smo osvojili i upanij- ski kup pobijedivši u finalu NK Bjelovar - rekao je pred- sjednik kluba Miroslav Ger- stener i naglasio da se Gari ve godinama oslanja na do- mae igrae i trenere ponikle
U Bjelovaru predstavljen projekt ‘Pokreni promjenu!’
Ponosni na školu nogometa, u pripremi projekt obnove sportskog parka
Aktualno
u Garievoj školi nogometa. Tom prigodom još je jednom istaknuo rezultate junio- ra, pionira i mlaih pioni- ra koji su ove jeseni osvojili naslove prvaka u upanij- skim ligama te druga mje- sta najmlaih uzrasta U-8
i U-10. Posebno je zahvalio na potpori Gradu Garešnici i garešnikom Komunalcu. Na sveanosti je bio i gra- donaelnik Garešnice Jo- sip Bilandija, nekad i sam igra i trener NK-a Gari. - Najvee bogatstvo ova su dje- ca i sve što se ovdje radi radi se za njih. Kad ulaete u budu- nost, onda se budunosti mo- ete i nadati. Osim igraa po- hvalio bih i sve ljude koji rade u klubu, predsjednika i upra- vu, trenere i roditelje mladih nogometaša - rekao je gra- donaelnik Josip Bilandija. Posljednjih godina puno je napravljeno na izgradnji klupske infrastrukture, iz- graeno je pomono igralište s rasvjetom, malo igralište, ureivane su svlaionice, uskoro e se osvijetliti i glav- no igralište, a u pripremi je i gradski projekt ureenja sportskog parka koji obu- hvaa novi objekt s tribinom, umjetnu travu i druge sport- ske objekte kojima e se slu- iti ne samo NK Gari nego i drugi sportski klubovi te ue- nici osnovne i srednje škole. Alen Štandar
Kronino nedostaje logoped azmanski Djeji vrti Pelica na objavljeni Natjeaj za zapošljavanje djelatnika po pro- jektu ‘Za azmanske mališane zajedno’ nije dobio dovoljno prijava kandidata, pa je Uprav- no vijee Vrtia raspisalo novi natjeaj. - Na prvi Natjeaj su pristigle 24 molbe, od toga je njih pet bilo potpuno i pravovaljano prema uvjetima natjeaja. Od tih pet kandi- data izabrana je pedagoginja, dvije odgoji- teljice, pomona kuharica i spremaica. No, nakon donošenja odluke o njihovu prijemu u radni odnos, ve sljedei dan novoprimljena pedagoginja i jedna odgojiteljica su odustale. Slijedom toga Upravno je vijee donijelo Od- luku o objavi dodatno još jednog Natjeaja za popunu preostalih slobodnih radnih mjesta - pojasnila je Martina Kova, ravnateljica Vrtia.
U ponovljenom natjeaju trai se još jedna odgojiteljica, jedan struni suradnik pedagog, jedan psiholog te jedan logoped, svi na puno radno vrijeme. - Za radno mjesto logopeda nije se javio nitko, a kronino nam je ve i do sada takva struna osoba nedostajala - dodala je ravnateljica. Sve ukupno Djeji vrti Pelica trai pet oso- ba s punim radnim vremenom i dvije osobe na pola radnog vremena, s poetkom rada prvoga sijenja 2019. godine na 26 mjeseci, dok traje realizacija projekta za unapreenje usluga djeci u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno produljenje rada, za koji je Vrti ostvario potporu iz Eu- ropskog socijalnog fonda i prorauna Hrvat- ske u iznosu 2,9 milijuna kuna. (fj)
azmanski Djeji vrti ponovio Natjeaj za zapošljavanje U Podstrani pokraj Splita
Na susretu gradonaelnika i poduzetnika, u Podstrani pokraj Splita, 21. i 23. studenoga sudjelovali su i azmanci, gradonaelnik azme Dinko Pirak u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora i lana Skupštine Udruge gradova i opina, Ivan Beljan, direktor te elimir Curiš, tehniki direktor Komunalija. Konferencija se odravala pod pokroviteljstvom Ministarstva finan- cija, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva dravne imovine, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske…