etأ¤tentit - jyvأ¤skylأ¤n yliopisto ... webinaari verkko-opetuksen tueksi jyu. since 1863....

Download Etأ¤tentit - Jyvأ¤skylأ¤n yliopisto ... Webinaari verkko-opetuksen tueksi JYU. Since 1863. 27.3.2020

Post on 27-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Etätentit Webinaari verkko-opetuksen tueksi

  JYU. Since 1863. 27.3.2020 1

 • Etätentti

  • Mittaa opiskelijan tietoja, taitoja ja kypsyyttä

  27.3.2020JYU. Since 1863. 2

 • Monimuotoiset tentit

  • Kirjallinen tentti Essee, vastaa annettuihin kysymyksiin

  • Keskustelu opettajan tai ryhmän kanssa Zoom-verkkokokouksella

  JYU. Since 1863. 327.3.2020

 • Osaamisen mittarit

  • Summatiivinen arviointi on monella tieteenalalla yleisin kurssien arviointimuoto

  Kirjallisia välikokeita luokkahuoneissa Kirjallinen lopputentti valvotussa salissa, johon erikseen määritellään saako tentin aikana käyttää materiaaleja tai välineitä

  • Etätentit tehdään kotioloissa Kuinka osaamista voi mitata ilman valvontaa?

  JYU. Since 1863. 427.3.2020

 • Etätenttejä ei valvota

  • Kurssien etätenttejä ei lähtökohtaisesti valvota –opiskelijan kotiin ei lähdetä seuraamaan tentin tekemistä

  Opiskelija vastaa käyttäjätunnuksensa käytöstä: kirjautuu omilla yliopiston tunnuksilla järjestelmiin, joiden luovuttaminen muille on kielletty digipalveluiden käyttösäännöissä

  • Missä tapauksissa tenttejä tulee valvoa ja kuinka tarkasti?

  Maturiteetit, kielikokeet yms. varten ollaan hankkimassa tarkempaa valvontaa varten ohjelmistoja

  JYU. Since 1863. 527.3.2020

 • Kotitentti

  • Tentissä saa käyttää kaikkea materiaalia, joka on saatavilla

  • Kysymykset muotoillaan mittaamaan ja soveltamaan löydetyn tiedon ymmärtämistä

  “Käsitän asian niin, että… lähteen x perusteella…”

  JYU. Since 1863. 627.3.2020

 • Etätentin muodot

  • Essee, teksti, tiedostopalautus… Tehtävänpalautus Koppaan tai Moodleen

  • Useita kysymyksiä, aineistoja, yhdistämistehtävät, automaattinen tarkistus…

  Moodle-tentti

  JYU. Since 1863. 727.3.2020

 • JYU. Since 1863. 8

  Hyödynnä automaatiikkaa

  • Sisun kautta luotuun oppimisympäristöön siirtyy kaikki toteutukselle osallistuvat opiskelijat

  • Voit oppimisympäristössä määritellä, ketkä toteutuksen osallistujista suorittavat tentin ja milloin

  27.3.2020

 • Oppimisympäristöt ja sähköpostilistat

  JYU. Since 1863. 1127.3.2020

 • Oppimisympäristöjen automatiikka

  • Tehtävänpalautuksissa Turnitin- plagiaatintunnistus

  • Moodlen tentti-aktiviteetissa automaattitarkistuksia

  JYU. Since 1863. 1227.3.2020

 • Tehtävänpalautus vs.tentti

  27.3.2020JYU. Since 1863. 13

 • Tehtävänpalautus

  • Tehtävänpalautus Moodleen tai Koppaan • Ajastettu palautus

  Opiskelija kirjoittaa tekstin koneellaan, jonka lopuksi palauttaa arvioitavaksi Parempi vaihtoehto Moodle- tentille (verkkoyhteyden pätkimiset yms.)

  JYU. Since 1863. 1427.3.2020

 • Koppa ja Moodle tehtävänpalautus

  • Opettaja ohjeistaa tehtävän • Opiskelijat kirjoittavat

  vastauksensa ja palauttavat tiedoston

  • Opettaja arvioi työn Turnitin-palautus tekee myös plagiaatin- tunnistuksen

  JYU. Since 1863. 1527.3.2020

 • Koppa-etätentti

  • Kun valintajoukkojen/opetusryhmien nimessä esiintyy sana “tentti”, Koppa automaattisesti tarjoaa etätentin luomiseen mahdollisuutta

  • Tentin päättymisen jälkeen on 15min aikaa palauttaa tehtävä

  https://koppa.jyu.fi/info/ohjeet-kopan-etatentti

  JYU. Since 1863. 1627.3.2020

  https://koppa.jyu.fi/info/ohjeet-kopan-etatentti

 • Koppa-etätentti

  JYU. Since 1863. 1727.3.2020

 • Koppa-etätentti yksittäisille opiskelijoille

  • Voit luoda Koppaan uuden kansion ja asettaa siihen käyttöoikeudet tietylle opiskelijalle

  • Luo etätentti • Etätentti näkyy vain kyseiselle opiskelijalle

  https://koppa.jyu.fi/info/henkilokohtainen-etatentti JYU. Since 1863. 1827.3.2020

  https://koppa.jyu.fi/info/henkilokohtainen-etatentti

 • Moodlen tehtävänpalautus

  • Moodlessa voi tehdä tehtävä-aktiviteetilla tekstin tai tiedoston palautuksen Turnitin-palautuksella tekstinpalautuksen, jolle tehdään plagiaatintunnistus

  • Molempiin voi tehdä ajastetun palautuksen

  JYU. Since 1863. 1927.3.2020

 • Tehtävänpalautus Moodleen

  JYU. Since 1863. 2027.3.2020

 • Tentti-aktiviteetti Moodlessa • Tentti-aktiviteetilla voi rakentaa eri

  tyyppisiä kysymyksiä Aukkotehtävät, essee, laskutehtävä, lyhytvastaus, matemaattinen monivalintatehtävä, monivalinta, numeerinen kysymys, tosi/epätosi,

  valitse puuttuvat sanat, vedä kohde kuvan päälle, vedä merkki kuvan päälle, vedä sanat tekstiin yhdistämistehtävä, yhdistämistehtävä lyhytvastauksista, yksinkertainen laskutehtävä, ohjeteksti

  JYU. Since 1863. 2127.3.2020

 • Moodlen tentti-aktiviteetin käyttö

  1. Luo tentti 2. Luo kysymykset

  JYU. Since 1863. 2227.3.2020

 • Moodle-tentti

  JYU. Since 1863. 2327.3.2020

 • Kysymyspankit

  • Kysymykset voidaan tallentaa kysymyspankkiin, josta ne voi ladata osaksi muihin tentteihin

  • Kysymyspankkiin voi myös suoraan rakentaa erilaisia kysymyksiä, joiden pohjalta luo uuden tentin

  JYU. Since 1863. 2427.3.2020

 • Tehtävänpalautus vs. tentti

  • Omalla koneella • Tehdään verkossa kirjoitetaan essee erilaisia tehtäviä

  • Mahdollista lisätä • Mahdollista tehdä plagiaatintunnistus automaattitarkistukset

  JYU. Since 1863. 2527.3.2020

 • Keskustelut ja haastattelut tentissä

  JYU. Since 1863. 2627.3.2020

 • JYU. Since 1863. 27

  Tenttien porrastaminen

  • Massakurssien tentit kannattaa porrastaa

  • Taataan kaikille mahdollisimman hyvä tenttimahdollisuus

  27.3.2020

 • Etätenttien porrastaminen

  • Koppa-tehtävänpalautus Kopassa avataan tenttimahdollisuus jokaiselle hieman eri aikaan, joten palveluun ei välttämättä tarvitse tehdä erillistä porrastamista.

  • Moodle-tehtävänpalautus ja tentti Tarvittaessa voit rajoittaa pääsyn esim. muutaman minuutin välein eri ryhmille

  JYU. Since 1863. 2827.3.2020

 • Etätenttien porrastaminen

  • Suoritusaika kaikilla opiskelijoilla esim. 4h Tenttiä voi tehdä 5 tunnin aikana

  • Voit porrastaa massatentit alkamaan esim. sukunimen mukaan tietyn ajan välein

  8:00 A-F 8:30 G-K 9:00 L-P 9:30 Q-T 10:00 U-Ö

  JYU. Since 1863. 2927.3.2020

 • JYU. Since 1863. 30

  Ohjeita tentaattoreille

  27.3.2020

 • Ohjeita tentaattoreille

  • Ennätätkö tehdä tentin automaattisilla vastauksilla ennen tenttipäivää?

  • Ennätätkö lukea kaikki tenttivastaukset?

  JYU. Since 1863. 3127.3.2020

 • Ohjeita tentaattoreille

  • Opettajissa ja opiskelijoissa on “tasoeroja” siinä, kuinka pitkän digiloikan kukakin on ottanut

  • Kannattaa huomioida, että opiskelijoiden kirjoitusnopeus koneella voi poiketa käsin kirjoittamisesta

  JYU. Since 1863. 3227.3.2020

 • Suoritusten vieminen Sisuun

  • Moodlesta voit viedä suoritukset Sisuun arviointikirjasta

  JYU. Since 1863. 3327.3.2020

  Structure Bookmarks Figure Etätentit Etätentit Etätentit

  Webinaari verkko-opetuksen tueksi Webinaari verkko-opetuksen tueksi Webinaari verkko-opetuksen tueksi

  JYU. Since 1863. JYU. Since 1863. JYU. Since 1863.

  27.3.2020 Etätentti • Mittaa opiskelijan tietoja,taitoja ja kypsyyttä 27.3.2020JYU. Since 1863. 2 Sect Figure Monimuotoiset tentit

  • • • • • Kirjallinen tentti

  Essee, vastaa annettuihin kysymyksiin Figure

  • • Keskustelu opettajan tai ryhmän kanssa

  Zoom-verkkokokouksella Zoom-verkkokokouksella Figure

  JYU. Since 1863. 327.3.2020 Sect Figure Osaamisen mittarit

  • • • • Summatiivinen arviointi on monella tieteenalalla yleisin kurssien arviointimuoto

  L LI Figure Kirjallisia välikokeita luokkahuoneissa

  LI Figure Kirjallinen lopputentti valvotussa salissa,johon erikseen määritellään saako tentinaikana käyttää materiaaleja tai välineitä

  • • • Etätentit tehdään kotioloissa

  Kuinka osaamista voi mitata ilman valvontaa? Figure

  JYU. Since 1863. 427.3.2020 Sect Figure Etätenttejä ei valvota

  • • • • • Kurssien etätenttejä ei lähtökohtaisestivalvota –opiskelijan kotiin ei lähdetäseuraamaan tentin tekemistä

  Opiskelija vastaa käyttäjätunnuksensa käytöstä:kirjautuu omilla yliopiston tunnuksilla järjestelmiin,joiden luovuttaminen muille on kielletty digipalveluiden käyttösäännöissä Figure

  • • Missä tapauksissa tenttejä tulee valvoa jakuinka tarkasti?

  Maturiteetit, kielikokeet yms. varten ollaan hankkimassa tarkempaa valvontaa vartenohje