essential nr 2

Download Essential nr 2

Post on 29-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Essential - Magazyn Studentw UJ

TRANSCRIPT

 • AKOWSKIE FACECJE

  JUWENALIA DOMW STUDENCKICH

  FESTIWAL BIZNESU BOSS

 • Drodzy Czytelnicy!

  Mam przyjemno zaprezentowa Wam drugi numer magazynu Essential, ktry mam nadziej z przyjemnoci przejrzycie. Na wstpie chciabym jednak podzikowa w imieniu caej Redakcji za dobre przyjcie premierowego wydania oraz zapewni, e dokadamy wszelkich stara, aby kolejne numery byy jeszcze bardziej intrygujce. Jeli Essential Was nie zainteresuje, albo uznacie e co mogoby by ciekawsze, miao piszcie nam o swoich pomysach i spostrzeeniach na e-mail, lub fb Essential Magazyn Studentw UJ.

  Maj susznie kojarzy si studentom z niezliczonymi imprezami. To nie tylko sam juwenaliowy tydzie, lecz take przeogromna ilo koncertw, kabaretw i licznych imprez plenerowych, odbywajcych si na wikszoci uniwersytetw w Krakowie. W tym miesicu niezwyke wyda-rzenia odbywaj si niemale codziennie, a wiosenna pogoda dodatkowo sprzyja atmosferze rozlunienia. Jeli Wasze kalendarze zbliajcych si imprez nie s jeszcze wypeniony po brzegi, koniecznie zajrzyjcie na nastpne strony, gdzie z pewnoci znajdziecie co dla siebie. W kocu czy nie warto nieco odpocz przed kolejnymi wyzwaniami? Tej chwili wytchnienia ycz wszystkim naszym czytelnikom i zapraszam do lektury.

  Krzysztof Stru

  Projekt okadki Jerzy Zarba

  fot. Akira Photo - Joanna Katarzyna Macura

 • 3Spis treci:

  1. O Juwenaliach Krakowskich - rozmowa z Bartomiejem Big ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4

  2. Kalendarz wydarze na maj ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8

  3. akowskie Facecje ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15

  4. Bydgonalia, Piastonalia, Dni Nawojki.... Czyli Juwenalia Domw Studenckich ..... . . . . . . . s. 18

  5. Kultura/Rozrywka ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25

  Wstp ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 25Folklor Miejski ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 27Strefa Czytelnika ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28Warto czyta ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 29Cytaty ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 30Sudoku ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 31

  6. Oferty pracy i stay ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 33

  7. Relacja z BOSS Festiwal. Krakw 8-12 kwietnia ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 36

  REDAKCJA Redaktor naczelny: Krzysztof Stru Zastpca: Andrzej Kubiak Koordynator: Micha Sroczyski Zesp redakcyjny: Magdalena Pulikowska, Julia Okrglicka, Maria Stj, Gabriela Michalik, Marcin Tora, Adam Biaas Projekt graficzny: Mateusz Bartczak Zdjcie na okadce: Konrad SiudekZesp fotograficzny: Marta Hoffmann, Joanna Katarzyna MacuraKorekta: Luiza Maciocha Wydawca: Samorzd Studentw Uniwersytetu JagielloskiegoSkad, amanie: Joanna KasinaNakad: 1000 egzemplarzyDruk i oprawa: Drukarnia Krakw www.drukarniakrakow.pl; e-mail: redakcja.essential@gmail.com

 • 4 5

  O JUWENALIACH KRAKOWSKICH

  z penomocnikiem Przewodniczcego Samorzdu Studentw UJ ds. Juwenaliw Bartomiejem Big rozmawia Andrzej Kubiak

  Andrzej Kubiak: Za nami Juwenalia. Jak wygldaj obecnie, w mniejszym bd wikszym stopniu wiemy wszyscy. Nie zawsze zdajemy sobie spraw z tego skd wywodzi si ten zwyczaj i jaka jest jego historia.

  Bartomiej Biga: Juwenalia s praktycznie tak stare jak Uniwersytet. Przychodzi maj, przychodzia wiosna i studenci niezalenie od epoki chcieli si bawi. Oczywicie nie miao to wiele wsplnego z dzisiejsz form Juwenaliw. Te pojawiy si tak naprawd w ramach obchodw jubileuszu 600-le-cia Uniwersytetu Jagielloskiego w 1964 roku. Za czasw komunistycznych nie zawsze mogy si odby. Bywao, e boj-kotowano imprezy ze wzgldu na jakie tragiczne wydarzenia jak choby mier Stanisawa Pyjasa. Natomiast od kilku-nastu lat impreza odbywa si w formule, ktr obecnie znamy duo koncertw, zabaw, kabaretw.

  AK: Juwenalia to w znacznej czci koncer-ty. Co decyduje o doborze wykonawcw?

  BB: Wybr zespow wynika z oczekiwa studentw. Przepro-wadzilimy kilkakrot-nie ankiety dotyczce tego, kogo chcieliby usysze. Okazao si, e wci s to te same zespoy. Ankiety prowa-

  dzone byy na przestrzeni kilku ostatnich lat i tak naprawd preferencje niewiele si w tym okresie zmieniy. Popularno niek-trych zespow spada, a innych wzrasta, ale wci w pierwszej dziesitce mamy do czynienia z tymi samymi artystami. Cay czas na topie s: Kult, Czesaw piewa, Happysad, Strachy na Lachy czy Hey. Nie bez znacze-nia jest te frekwencja podczas koncertw ona jest tak naturaln ankiet dajc nam informacj czy dany wykonawca powinien by nadal zapraszany, czy naley z niego zrezygnowa.

  AK: Oprcz wielkich gwi-azd podczas Juwenaliw

  wystpuj rwnie sup-porty. Na jakiej zasadzie s wybierane mniej znane zespoy?

  BB: Supporty, ktre pojawiaj si na Juwe-

  naliach, s laureatami przegldw zespow studenckich tj. PKS Festiwal, Rockrebell i Dachoofka. Zwycizcy tych przegldw maj zagwarantowan jako jedn z nagrd udzia w juwenaliowym koncercie.

  AK: Z drugiej strony Juwenalia to nie ty-lko koncerty. Co nadaje im ten szczeglny i niepowtarzalny klimat?

  BB: Ja wcale nie uwaam, e koncerty s najwaniejszym punktem Juwenaliw. Najwaniejsze s te imprezy, ktre s uni-kalne, czy wrcz niepowtarzalne przede wszystkim Korowd na Rynek. Na nim naj-lepiej wida niesamowit kreatywno stu-dentw i ich ogromne poczucie humoru. Take wybory Najmilszej Studentki Kra-kowa - impreza, ktra jest poniekd w kon-trze do klasycznych wyborw miss. Wynika to z tego, e jestemy wiadomi, e nasze studentki w Krakowie s nie tylko pikne, ale maj take o wiele wicej do zapre-zentowania. Ten konkurs ma to pokazywa. Podobnie jest z wyborami Super Studenta. Bardzo wane jest to, co si dzieje poza ofic-jalnym programem to, co si skada na t coroczn eksplozj studenckiej radoci i in-tegracji. Koncerty s tak naprawd tylko do-datkiem, cho bardzo istotnym. Chcemy, eby studenckie wito kojarzyo si z koncertami ale nie przede wszystkim z nimi.

  AK: Czy staracie si do tych charak-terystycznych imprez dokada co roku co nowego?

  BB: Oczywicie. Pojawiaj si rzeczy, ktre s w programie Juwenaliw nowoci. wietnym przykadem jest Gra Miejska. Tu pole manewru jest ogromne i kolejne po-kolenia samorzdowcw zajmujcych si kultur maj si gdzie wykazywa.

  AK: Na plakatach reklamujcych Juwe-nalia Krakowskie nie znajdziemy informacji Juwenalia UJ, tak jak jest to w przypadku Juwenaliw chociaby AGH czy UEK-u. Uni-wersytet Jagielloski nie ma swoich Juwe-naliw? Jak wyglda korelacja midzy nasz uczelni a Juwenaliami Krakowskimi?

  BB: UJ ma swoje Juwenalia s to wyda-rzenia, ktre odbywaj si przed aczkiem. Nasze Juwenalia, podobnie jak imprezy in-nych uczelni, wchodz w skad Juwenaliw Krakowskich. Dziaa taka loa dentelmeska - Porozumienie Samorzdw Studenckich Uczelni Krakowa i wybiera ona dyrektora Juwenaliw, ktry koordynuje wszystkie wydarzenia, jakie si odbywaj w miecie pod hasem Juwenalia. Jest stworzona specjalna strona (www.juwenaliawkrakowie.pl), gdzie studenci mog sprawdzi pro-gram Juwenaliw na wszystkich uczelniach i wybra to, co im najbardziej odpowiada. To nie jest przecie tak, e studenci Uniwersyte-tu Pedagogicznego s niemile widziani na Juwenaliach AGH, a studenci Uniwersytetu Jagielloskiego nie mog bawi si na Ju-wenaliach Uniwersytetu Ekonomicznego. Niewtpliwie jednak ich trzon Juwenaliw Krakowskich stanowi wydarzenia orga-nizowane przez Uniwersytet Jagielloski i Akademi Grniczo- Hutnicz w tym a sze dni koncertw przed aczkiem wszystko jest opisane na naszej stronie in-ternetowej: www.juwenalia.krakow.pl. Na niej i na plakatach widnieje dumnie logo Samorzdu Studentw UJ jako organizatora. Kluczowa rola odgrywana przy Juwenaliach przez UJ i AGH to wynik tego, e przed laty, gdy nikt nie by zainteresowany organizacj Juwenaliw Krakowskich, to wanie te dwie uczelnie wskrzesiy t imprez i do dzi zajmuj si chociaby Korowodem czy wyborami Najmilszej Studentki Krakowa.

 • 6 7

  AK: Skoro mwimy o Korowodzie. W tym roku nasze przewodnie haso to Rycerze Uniwersytetu Jagielloskiego. Skd pomys na takie przebrania dla naszych studentw?

  BB: Od kilku lat staramy si motywowa naszych studentw, by wsplnie pojawili si na Korowodzie. Proponujemy te jak konwencj. W