eskiçağ'da konya

Download Eskiçağ'da Konya

Post on 31-Dec-2016

229 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SELUK NVERSTES

  TRKYAT ARATIRMALARI ENSTTS YAYINLARI: 7

  EHRLERN SEVDALISI

  BRAHM HAKKI KONYALI

  ARMAANI

  Konya 2015

  S TRKYAT ARATIRMALARI ENSTTS, 2015 Konya

 • Seluk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstitsnn 17.09.2015 tarih ve 2015/6-1 say-l karar ile bastrlmtr.

  Editr Prof. Dr. Hasan BAHAR

  Editr Yardmclar Yrd. Do. Dr. Hakan KUYUMCU Yrd. Do. Dr. aatay BENHR

  Dr. Hatice Gl KKBEZC Ar. Gr. Fatih Numan KKBALLI

  Ar. Gr. Tuba AKTA ZKAN Ar. Gr. Murat TURGUT

  nceleyenler Prof. Dr. lim GR

  Prof. Dr. Ylmaz KO Prof. Dr. zdemir KOAK

  Sekreterya

  Mustafa LK

  ISBN 978-975-448-209-6

  Bask Seluk niversitesi Matbaas

  Tel: 0 332 241 18 47 Ekim 2015

  Kitapta yer alan yazlarn dil ve bilim sorumluluu yazara aittir.

 • EHRLERN SEVDALISI

  BRAHM HAKKI KONYALI

  ARMAANI

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  v

  SUNU

  niversitemiz, bnyesinde bulundurduu akademik birimlerde deneyimli eitici

  kadrosu ile eitimli, retken ve geliimi isteyen bireyler yetitirmek maksadyla lke

  kalknmasnda zerine den grevi baaryla srdrmektedir. Bu amaca hizmet

  etmek zere Seluk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits de Atatrkn hedef

  gsterdii izgide Trk tarihi, dili, edebiyat, sanat ve kltr zerine yaynlar

  yapmaktadr. Enstitmzn bu alandaki mstakil kitap yaynlar yannda, Gz ve

  Bahar saylar olmak zere ylda iki defa kard uluslararas Trkiyat Aratrmalar

  Dergisiyle (Journal of Studies in Turkology) lkemizde sosyal bilimler alannda

  niversitemizin yz aklar arasna girmesi bizi mutlu etmektedir.

  Trkiyat Aratrmalar Enstits ayrca gelenek hline getirmeye alt, Trk

  tarihi, dili, edebiyat ve kltrne hizmet etmi yerli ve yabanc nemli bilim

  adamlar adna armaan kitaplar yaynlayarak sosyal bilimler alanndaki gemi

  birikimleri ve tecrbeleri genlerin nne koyup gelecein ilim adamlarna yol

  gstermekle de nemli bir i yapmaktadr.

  Bu vesileyle, ehirlerin Sevdals brahim Hakk KONYALI Armaan kitabna

  yazlaryla katkda bulunan bilim insanlarmza ve eserin hazrlanp baslmas

  aamasna kadar olan srete emei geen herkese teekkrlerimi sunuyorum

  Prof. Dr. Hakk GKBEL

  Seluk niversitesi Rektr

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  vi

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  vii

  N SZ

  Atatrkn direktifiyle kurulan Trk Tarih Kurumu, Trk Dil Kurumuna benzer

  olarak; Trkiyat Enstitleri de Trk tarihi, dili, edebiyat ve kltr zerinde

  aratrmalar, yaynlar yapmak zere niversiteler bnyesinde kurulmu kurumlardr.

  Seluk niversitesi bnyesinde kurulan Trkiyat Aratrmalar Enstits de

  kurulduu 24 Ocak 1991 tarihinden itibaren bu amalar dorultusunda panel, bilgi

  leni, seminer, konferans vb. etkinlikler dzenlemitir. Dergimiz ylda iki defa gz

  ve bahar saylar olmak zere dzenli olarak bugne kadar yaynlanm, 32. saydan

  itibaren MLA (Modern Language Association) International Bibliography,

  Newyork/ABD, Tbitak/Ulakbim SBVT tarafndan dizinlenmeye balanm ve

  uluslararas hale gelmitir. Dergimiz, gerekli artlar yerine getirdiinden ISI-

  Wos/A&HCI (Arts & Humanities Citation Index)-(Thomson Reuters)e dizinlenmesi

  iin mracaat edilmitir. Yazmalar sonulandnda Tbitak tarafndan kabul edilen

  sosyal bilgiler alannda B grubu kategorisine dhil edilebilecektir. Ayrca dergimiz

  ASSOS INDEX, EBSCO tarafndan da taranmaktadr.

  Enstitmz, Trkiyat dergisini sosyal bilimler alannda niversitemizin yz ak

  hline getirmeye alrken, Trk tarihi, dili, edebiyat ve kltrne hizmet etmi yerli

  ve yabanc nemli bilim adamlar adna armaan kitaplar karmay geleneksel hle

  getirmitir. Bylece bu ahsiyetlerin hayat, eserleri, metodu, Trk tarihine, diline,

  edebiyatna, kltrne salad katklar ortaya konularak, bundan sonra yaplmas

  gereken almalarn neler olduu zellikle genlere daha isabetli bir ekilde

  gsterilmi olacaktr. Bunun iin ilk olarak 1999 ylnda Prof. Dr. Erol GNGRn

  Ansna Armaan kitab karlm idi. 2003 ylnda dergimizin XIII. says Prof. Dr.

  Ahmet Bican ERCLASUNa armaan says olarak yaynlanmtr. 2011 ylnda ise

  Byk Selukludan Trkiye Seluklu Devletine Prof. Dr. Mehmet Altay KYMENe

  Armaan kitab yaynlanm, bu gelenein bir devam olarak da niversitemiz de

  sosyal bilimler alannda birok bilim adam yetimesinde emei olan Prof. Dr. Nejat

  GYN Hocamz ansna Tarihilie Adanm Bir mr: Prof. Dr. Nejat

  GYNe Armaan adyla bir kitap yaynlam bulunuyoruz. Bu gelenee binaen

  Trk tarihi, kltrne hizmet etmi, zellikle kentlerimiz zerine almalaryla

  bilinen tarihi . Hakk Konyal adna bir armaan kitab karmann mutluluunu

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  viii

  yaamaktayz.

  ehirlerin Sevdals BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI kitabnn

  yaynlanmasnda yardmlarn grdmz Enstitmz Mdr Yardmclar Yrd.

  Do. Dr. Hakan KUYUMCU, Yrd. Do. Dr. aatay BENHRe; Dergimizin editr

  yardmclar Dr. Hatice Gl KKBEZC, Ar. Gr. Fatih Numan KKBALLI,

  Ar. Gr. Murat TURGUTa; kitabmzn tashih aamasnda yardmn grdmz,

  enstitmz Ar. Gr. Tuba AKTA ZKANa, Enstit sekreterimiz Cengiz ATE,

  Personelimiz Mustafa LK ve zkan YORGANCILARa teekkrlerimi bildiririm.

  Prof. Dr. Hasan BAHAR

  S Trkiyat Aratrmalar Enstits Mdr

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  ix

  NDEKLER

  Sunu. v

  n Sz... vii

  Ahmet Ali BAYHAN

  M. Zahir ERTEKN

  Eserlere Adanm Bir Hayat: brahim Hakk

  Konyal Hayat ve Eserleri

  1

  Erdem YCEL brahim Hakk Konyal (Atis)... 99

  Mustafa ZDAMAR ehirlerin Tarihini Yazan Adam... 117

  Nurullah TABAKI brahim Hakk Konyal le Bir Rportaj 125

  Yaar SEMZ brahim Hakk Konyal (1896 - 1984).. 133

  Doan YRK brahim Hakk Konyalnn zinde 161

  Zekai ERDAL brahim Hakk Konyalnn Abideleri ve

  Kitabeleri ile Aksaray Tarihi simli Eserine

  Eletirel Bir Bak..

  167

  Hseyin MUMAL

  Merve SNMEZ

  brahim Hakk Konyal'nn Beyehir ile lgili

  almalar

  201

  Mustafa YILMAZ brahim Hakk Konyal ve Arkeoloji.. 213

  Mustafa ARSLAN brahim Hakk Konyalnn Akehir ve

  Beyehir evresinde Tespit Ettii Eskia

  Malzemeleri ve Bunlarn Gnmzdeki

  Durumlar..

  217

  Murat TURGUT brahim Hakk Konyalnn almalarnda

  Geen Eskia Tanrlar

  255

  Hasan BAHAR Eskiada Konya... 271

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  x

  Bayram REKL Konya Tarihi.. 299

  Koray ZCAN Anadolu Seluklu Kenti

  Meknsal Bildirge"..

  307

  Aye ZDEMR Anadoluda Seluklu Dnemi Trk Bahe

  Kltr..........................................................

  319

  Ensar KSE elde Bir Ulu nar:

  eyh Ali Semerkand ve Nesli

  335

  Hava SELUK eriyye Sicillerinin ehir Tarihi Asndan

  nemi (Kayseri rnei)

  361

  brahim SOLAK 51 Numaral Konya eriye Sicili (H. 1140-

  1141/ M. 1727-1729).

  381

  Metin AKS . Hakk Konyal Armaanna Katk: Kilis

  Sancanda Canbolat Oullar Ailesinin

  Ynetimi.

  391

  Alpay BZBRLK H. 1056/57 Tarihli Marmara Kazs Avrz

  Defteri

  405

  etin AYKURT III. Selimin Fikr Yaps 439

  Selim Hilmi ZKAN XIX. Yzyln Sonlarnda Aliyeli

  Memurlarn Sosyo-Ekonomik Durumlar.

  449

  zgr YILMAZ Tanzimat Dnemi ehir Tarihi almalar

  zerine Bir Deneme..

  471

  Necat ETN skdar Bulgurlu Mahallesinde 1906 Tarihli

  Son Osmanl Nfus Tahriri (Saym)...

  505

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  xi

  Ali Rza GNLL Osmanldan Cumhuriyete Alanyann dari

  Yaps (1831-2014)

  515

  Necmi UYANIK Mehmet Akifte adalama Anlay ve Bu

  Eksende Baz Meselelere Bak..

  535

  Mithat DREK Meram Balarnn Ardndaki Sr: Su Kltr 561

  D. Ali ARSLAN

  Glten ARSLAN

  Halk, ktidar ve ktidar Sekinleri:

  Mersin Aratrmas

  573

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  xii

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  271

  ESKADA KONYA

  Hasan BAHAR *

  zet

  Konya ehri tarih boyunca deiik isimlerle anlmtr. Luviler kkuwaniya, Klasik ada konion, Grek-Romallar konium, Araplar El-Koniya adn vermilerdir. Blgede Epipaleolitik dnemden itibaren yerleme izleri tespit edilmitir. atalhyk byk bir neme sahip olmutur. Ayrca blgede yaplan aratrmalarda gnmze kadar ulaan birok yerleim yerleri tespit edilmitir. Bu almada, Konya blgesinin tarihi sre ierisindeki durumu ele alnmaktadr.

  Anahtar Kelimeler Konya, ehir Tarihi, Kent Tarihi, brahim Hakk Konyal, Hyk, Erken Dnem Konya Tarihi

  KONYA IN ANCIENT AGE

  Abstract

  The Konya city has been called with different names through history. The Luwians called it name Ikkuwaniya, Greek-Romans Ikonium, Arabs El-Koniya. It was founded settlement traces from the Epipaleolithic age in the Konya city. The Catalhoyuk has got importance for Konya. Also a great deal of importance settlements from earlier period have been discovered during archaelogical field works. In this paper, We will study the status of the Konya belong to historical process.

  Keywords Konya,City History, Urban History, Ibrahim Hakki Konyali, Mound, Early Period Konya

  History.

  * Prof. Dr., Seluk niversitesi, Edebiyat Fakltesi, Tarih Blm retim yesi. hbahar@selcuk.edu.tr

 • EHRLERN SEVDALISI BRAHM HAKKI KONYALI ARMAANI

  272

  Eski, Orta, Yeni ve Yakn alarn kaynaklarndan bize Konya, Karaman,

  Ereli, Akehir, Ilgn,