ergenl°k d–nem° –zell°kler° ve sorunlari

Download ERGENL°K D–NEM° –ZELL°KLER° VE SORUNLARI

Post on 15-Jan-2016

156 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ERGENLİK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI. 1. BÖLÜM ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ. Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • ERGENLK DNEM ZELLKLER VE SORUNLARI

 • 1. BLM ERGENLK DNEM GELM ZELLKLER

 • Ergenlik dnemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal adan bir gelime ve olgunlamann yer ald ocukluktan erikinlie gei dnemidir. Baka bir tanma gre ergenlik a, kiinin, benliini arama, gelecee dnk kararlar verme ve seimler yapma dnemidir.

 • Ergenin geliim ve olgunluu genellikle devam ede gelen bir sretir. Her bir evre kendinden nce gelene dayanmaktadr. Balang (Bulu) dnemi (kzlarda 11-13, erkeklerde 13-15),Orta dnem (ortalama 13-15 yalarndan 17 ya civarna kadar),Son dnem (ortalama 18 yatan 20li yalarn balarna kadar olan dnem).

 • BEDENSEL GELMErgenlik, biyolojik deimeyle balar ve bedensel, zihinsel ve ruhsal gelimeyle son bulur. Ergenliin balangcnn en belirgin habercisi boy uzamasdr. Ksa ya da ok uzun boylu olmak, ok iman ya da ok zayf olmak, ergenin grup iindeki statsn ve arkada ilikilerini etkileyen nemli bir faktr olabilir.

 • BLSEL GELM - 111 yandan sonra mantksal dnme yetikinler dzeyine eriir. Gr alverii ve tartma ocuun yaamnda nemli bir yer almaya balar. Toplumun gelenek ve greneklerine, kurallarna kar tutumu deiir. Bunlarn deimez olduklarn dnen ocuun tersine, gen bunlarn yetikinler tarafndan kararlatrldklarn ve deiik gruplara gre farkllklar gsterebileceklerini kavrar.

 • BLSEL GELM - 2Bu devrede, kontrol, hem genler hem de ana babalar asndan bir sorun olabilmektedir. Genler zellikle kendileri ile ilgili konularda kontrol ele geirmeyi istemekte, ele geirebildiklerinde de, nasl kullanacaklar konusunda glk ekebilmektedirler. Ana babalar ise kontrol ocuklarna hangi alanlarda, hangi yalarda ve ne oranda brakmalar gerektii sorular ile baa kmaya almaktadrlar.

 • DUYGUSAL GELM - 1Ergenin duygusal dnyasnda baz elikiler dikkati eker. Yalnzlktan duyulan hazzn yan sra, bir gruba katlma zlemi, yetikini hor grme ama ona dayanma, endie ve umutsuzlua karn gelecee cokuyla yneli, bu dnemin belirgin elikili duygular arasnda saylabilir.

 • DUYGUSAL GELM - 2Ergenin duygusal tepkilerini etkileyen balca faktrler salk durumu, zek dzeyi, cinsiyet, okul baars ve sosyal kabul dzeyidir. Bu dnemde duygular ergenin tm yaamnda etkili olurlar. Kk bir krklk ergenin yakn evresindeki ilikilerini dorudan etkiler.

 • DUYGUSAL GELM - 3Ergenliin Tutum Ve Davranlar zerindeki Genel Etkileri:

  1.Yalnzlk stei: Bu dnemde gen, ksme ve ani krgnlklar nedeniyle, arkadalarndan ayrlma istei duyabilir. Evdeki ilere kar isteksiz davranr. Odasna kapanr kimseyi grmek istemez. Duygu ve dnceleriyle ba baa kalmak ister. Baz genler, byyen ve deien bedeniyle kendini kabul edemedii, beenmedii bu nedenle zld iin de yalnzl seerler.

 • DUYGUSAL GELM - 42.alma steksizlii: Bu dnemde gen okuluna ve derslerine kar isteksiz davranr. Notlarnda dme olur. Bunun sebebi genteki bedensel bymenin enerjisini tketmesidir. Bu genci tembellie sevk eder. Baz genler, kendilerine yeterince gven duymadklar iin baarl olabileceklerine inanmazlar ve gerei gibi ders almazlar. Genel olarak bu yalardaki genlerin ilgisini ders almaktan ok baka eyler ektiinden de ders almaya kar isteksiz olurlar.

 • DUYGUSAL GELM - 5

  3.Disipline Kar Direni: Yetikinlerle olan atma 13 yalarnda en st noktaya gelmektedir. Yasaklar sama, kendine tannan haklar yetersiz bulur. Uyarldnda bana karamazsnz ben ocuk deilim diyerek birden tepki gsterir. Ailedeki baskdan ekinerek kar gelemedii zaman kskn ve somurtkan bir tutuma girer. Ya ilerledike bu ztlk azalr, olgunluk ve hogr artar.

 • DUYGUSAL GELM - 64.ekingenlik: Kendine gven eksikliinden, hata yapma kaygsndan ileri gelir. Kendinden ve yeteneklerinden emin olmayan gen bakalarnca beenilmeme kaygsyla aslnda yapabilecei bir ok iten ve insanlardan uzak durabilir. Bu durum gencin giriimciliini ve bir ok alandaki baarsn olumsuz ynde etkiler.

 • DUYGUSAL GELM - 75.Fazla Hayal Kurma: Zamanlarnn nemli bir ksmn hayal kurma alr. zellikle ders alrken hayal kurma istei gl bir biimde ortaya kar ve zaman kaybna neden olur. Kiilik aray iinde olan gen, gerek dnyada ulaamad isteklerine ve stnlk arzusuna hayaller vastasyla ulap mutlu olmaya alr.

 • DUYGUSAL GELM - 8

  6.Duygululuun Artmas: Karamsarlk, ufack bir nedenle alamalar, alnganlk artan duygululuun sonucu olmaktadr. Kendilerinde olan huy deiiklii yetikinlerce olumsuz bir biimde yzne sylendiinde bu ergeni kimse tarafndan sevilmiyor inancna gtrebilir.

 • DUYGUSAL GELM - 9Kz Erkek Arkadal (1) : 3 yandan kk ocuklar yalnz kendileriyle ilgilenirler. Okul ncesi ada yani 3 ya dolaylarnda kz erkek kark oynarlar. Ancak daha sonra toplu oyunlarnda ve evcilik oyunlarnda kzlar anne, erkekler de baba rol oynamay yelerler. stedikleri rol oynayamazlarsa kserler, ya da mzklk ederler.

 • DUYGUSAL GELM - 10Kz Erkek Arkadal (2) : lkokulun son yllarnda erkek ve kzlar birbirlerine kart kmelerde yer alrlar. Bir arada oynayamadklar gibi birbirine taklr, birbirini kmser, alay ederler. Erkek ocuklar kz ocuklarn kzdrmaktan, vurup kamaktan, antalarn drmekten zevk alrlar.

 • DUYGUSAL GELM - 11Kz Erkek Arkadal (3) : 12 yandan sonra bu kartlk kaybolmaya balar. Erken gelien kzlarda, erkek ocuklara yaknlama, onlarn ilgisini ekme, beenisini kazanma eilimi ortaya kar. Bunu yaadklar toplumun zelliine gre ya uzaktan ya da daha yakndan ilikiye girerek yaparlar.

 • DUYGUSAL GELM - 12Kz Erkek Arkadal (4) :

  Ergen erkekler ise 14 yandan balayarak kzlara aka ilgi duyduklarn belli ederler. Lise yllarnda ise kzl erkekli birlikte gezme, kmeleme, daha sonra da ilgili arkadalklar, flrtler balar.

 • DUYGUSAL GELM - 13Kz Erkek Arkadal (5) : Gen erkek giyimine, kuamna zen gstermeye, kzlarla akalamaya, taklmaya balar. Soytarlk yaparak, fkra anlatarak gldrerek kzlarn ilgisini ekmeye alr. Kzlarsa kendi aralarnda olanlar ekitirir, fsldar, glrler ya da kendilerini naza ekerler. Mektuplamalar, uzaktan bakmalar olur.

 • DUYGUSAL GELM - 14Kz Erkek Arkadal (6) : Gen ergen glmseyen her kzn kendine tutulduunu sanr. Arkadalarna bundan vnerek sz eder. Ksa bulumalar, el ele tutumalar, ballandra ballandra anlatlr. Arkadalar, "Anlat, sonra ne oldu?" dedike gen yksn yer yer uydurmalara kaarak sslemeye balar.

 • DUYGUSAL GELM - 15Kz Erkek Arkadal (7) :

  Kimi gen ise kzlara yaklaamaz, sklr, konuamaz, kekeler. Ergenlik anda bir kza nasl yaklaacan, nasl konuup arkadalk kuracan bilememek en yaygn sorundur.

 • DUYGUSAL GELM - 16 Kz Erkek Arkadal (8) : Kzlar da erkeklere ilgi duyarlar, ama gelenein etkisiyle ilgilerini aa vuramazlar. lgileri belli olacak diye korkarlar. Kendi aralarnda srnak erkeklerden sz ederler. "Ahmet var ya, Hani u yakkl ocuk, ite o benimle kmak istedi, reddettim!" diye vnrler. Gen kz ancak ili dl arkadalarna u veya bu ocuu beendiini aklar. Arkada bu srr evreye yayarsa byk tepki gsterir. Ad km, namusu elden gitmi gibi zntye kaplr.

 • DUYGUSAL GELM - 17Kz Erkek Arkadal (9) : Toplumumuzda yetikin kzlarn ancak evlenmeyi dnd erkekle gezmesine izin verilir. Kentlerimizde kz erkek arkadal grnd kadar serbest ve aktan onaylanan bir iliki biimi deildir. Kzlarn ou bir erkek arkadayla parkta dolamay bile gizli yapmak zorunda kalabilir. (Yrkolu, 1996).

 • SOSYAL GELM - 1

  Ergen, toplumda saygnlk kazanmaya ve stat sahibi olmaya gereksinme duyar. Toplumsal uyum geni lde bu gereksinimin karlanmasna baldr.

 • SOSYAL GELM - 2

  Bu dnemde TOPLUMSAL GRUPLAMALAR etkinlik kazanr. Belli bal gruplar unlardr:

  Klikler Kmeler rgtl gruplar eteler

 • SOSYAL GELM - 3Klikler: lgi ve yetenekleri benzeen 3-4 samimi arkadatan oluurlar. Bu kliklerde duygusal ballk fazladr. Telefonda uzun uzun grme yaplr, parka, sinemaya, spor msabakalarna vb. yerlere beraberce gidilir. Klik kurallarna kesinlikle uyulur. Kurallar aile ile atsa bile yine de uygulanr.

 • SOSYAL GELM - 4Kmeler: En geni ergen gruplardr. nceleri ayn cinsten yelerden oluurken, daha sonralar her iki cins de ayn kmede yer alabilir. Kme ierisinde e arkadalklardan olabilir. Kmeleri oluturan yeler ayn toplumsal gruptan gelmeyebilirler. Bundan dolay yeler arasnda samimiyet snrldr.

 • SOSYAL GELM - 5

  rgtl Gruplar: Ergenleri bir araya getirebilmek iin okullar, baz dini ve resmi kurulular gen gruplar rgtlerler. Bu son yllarda grlen bir durumdur.

 • SOSYAL GELM - 6eteler: Okula uyum salayamayan ve okulda arkada edinemeyen kz ve erkek ergenlerin kurduu topluluklardr. Klik ve kmelere girmeyen bu genler zamanlarn cadde ve sokaklarda bo dolaarak geirir ve genellikle ayn cinsten bazen her iki cinsten yelerin bir araya gelmesiyle eteler kurarlar.Hepsi deilse bile ou topluma kar davranlar iindedir. Kendilerini kabul etmeyen toplumlardan alrcasna davranr ve bazen su olacak eylemlere giriirler.

 • SOSYAL GELM - 7Kimlik Aray Ergenlik dneminin en nemli sorunu kimlik araydr. Bu dnemde ergen, yava yava bir yaam felsefesi, bir dnya gr ve inanlar gelitirmek durumundadr. Kiinin kimliini ak seik bulmas, bakalarna ne denli baml olursa olsun, kendini dierlerinden ayr bir varlk olarak alglamasna, ben varm demesine baldr.

 • SOSYAL GELM - 8Kimlik Aray (2) Toplumda kadnla erkek iin belirlenmi ideallere, ilkelere ters dmek ve bu duruma evrenin hogrsz tutumu, ergenin stnde olumsuz etki yapabilir. Burada zerinde durulmas gereken nokta udur: ergenin kendi vcudunu alglamas, kendini nasl grdne baldr. rnein, gzel bir gen kz, ailede sevilmeyen bir akrabaya benzetildii ve yllarca tpk onun gibisin dendii iin kendini itici sanabilir.

 • 2. BLM ERGENLK DNEMNDEK GENLERLE LETM

 • ERGENLK DNEMNDEK GENLE LETMBilgi aktarm tek ynl ise bilgilendirme, ift ynl ise iletiim olarak adlandrlr. Dolaysyla kiiler arasndaki her konuma iletiim olarak tanmlanamaz. Anne babalarn ocuklarna, retmenlerin rencilerine bir takm emirler verip kar