ephata 621

Click here to load reader

Post on 27-May-2015

805 views

Category:

Spiritual

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trân trọng giới thiệu Tuần báo điện tử EPHATA của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

TRANSCRIPT

  • 1. E-mail: [email protected] Website: www.trungtammucvudcct.com AN PHONG NGN GI LNH Khi t thanh gm hip s ca mnh di bn th "c B chuc k lm ti", Thnh An Phong quyt nh con ng dn thn ca mnh theo mt khc quanh mi, thuc v Cha hon ton thuc v ngi ngho, ngi b b ri hn c. T gi php nh, An Phong cng t gi gic m u tranh ginh ly cng bng cho ngi ngho bng con ng lut php. B thanh gm, An Phong t chi can thip vo x hi bng quyn lc. Nhn ly chic o Gio S, An Phong chn con ng Tin Mng. Chng phi khi tr thnh Linh Mc hoc khi thit lp DCCT vo nm 1732 th An Phong mi c cm thc v ngi ngho, v s p bc v v s cng bng, nhng ngay khi cn ang eo ui con ng lut hc, An Phong a ra nhng quyt tm thuc v ngi ngho, thuc v cng l v cng bng. Quyt tm khng ci trng ra en, chn la ngi ngho m bnh vc, l nhng quyt tm ca lut s An Phong ni php nh ca vng quc Napoli. Hi th gian, ta bit mi, trn ng ri b php nh, An Phong kinh nghim c s gii hn ca con ngi. Lut php c cng minh cch my cng khng sc thng s d. Ci ma mai l lut php c bin son v ban hnh bi nhng k cm quyn th lm sao li c th ng v pha ngi ngho, ngi b p bc c ? An Phong chn Tin Mng l b lut c bin son v ban hnh bi ngi ngho cng cc. An Phong nhn ra Thin Cha ha thn ni ngi ngho, nn b lut ny l b lut ca ngi ngho, ngi au kh, ngi hn mn. iu g cc ngi lm cho ngi b mn nht l lm cho chnh Ta ( Mt 25 ). Chn ngi ngho, ngi b b ri hn c, An Phong dn thn thuc trn vn v ngi ngho, ng thn ng phn vi ngi ngho, ha mnh sng kip ngho. B gii thng lu, An Phong b phong cch qu tc, chn ly np sng gin d, li c x n s, mc mc. Cm anh em mnh n ni hoa m, cm anh em mnh em kin thc le bp thin h, An Phong chia s vi anh em cch n ni bnh d, ch ngha bnh d, hy ni sao cho ngi bnh dn hiu ( nh chp n knh Thnh An Phong ti ng Merulana Roma, ngay bn cnh l Nh Dng M ). B php nh, An Phong khng h b kin thc lut hc, nhng chn Tin Mng, An Phong ph hn Tin Mng vo lut hc, vit ra b Thn Hc Lun L. An Phong s dng kin thc lut hc ca mnh ng v pha ngi ngho, ngi b p bc. Thi y, lut o lut i gn nh mt, lm mi lin kt chng cht o i ri ren mt thit. Khng chp nhn quan nim mc v kht khe cm buc, An Phong ln ting ni cho ngi ngho, ngi b b ri, nhng hi nhn ng thng hi, ting ni mnh m khng ch ngoi x hi nhng cn ngay gia lng Nh Th. An Phong tr li trch nhim cho lng tm, cho tnh thng, cho s tha th. 1 NM TH 15 S 621 CHA NHT 3.8.2014

2. An Phong trn tr v kin tr cho n trn i, kinh nghim ni c n trn con ng phc v ngi ngho, ngi b b ri, An Phong cam kt i n cng cho d ch cn mt mnh. Ni c n y eo bm An Phong cho n ht cuc i, v An Phong cng trung tn vi li cam kt cho n ht hi th cui cng. C rt nhiu lung gi thi n lm rung chuyn thi cuc, bin ha nhn sinh, thay c i mi. An Phong vn lm gi, nhng khi chn Tin Mng, ngn gi ca An Phong l gi lnh, ngn gi lnh khng ph hy, khng tiu dit, khng tn ph, nhng xy dng, lm mt lng ngi, lm pht sinh s sng v lm cho s sng thm di do. Con ci An Phong c l ngn gi lnh khng ? Lm. VNH SANG, DCCT, L Thnh An Phong 2014 MC LC TM BI: AN PHONG NGN GI LNH ( Lm. Vnh Sang ) .............................................................................. 01 TM BNH LIN I ( Tgm. Giuse Ng Quang Kit ) ......................................................................... 02 KHI CON TIM BI HI YU THNG ( AM. Trn Bnh An ) .............................................................. 03 AI NY U C N NO N ( Lm. Antn Nguyn Vn ) ............................................................ 05 CHNH CON PHI LO ( M. Hong Th Thy Trang ) ............................................................................. 06 NHU CU CP BCH ( Trm Thin Thu ) ............................................................................................ 07 BA TIC TNH THNG ( Lm. Giuse Nguyn Hu An ) ................................................................... 09 C THNH CHA BT NG N N TRA VI CNG NHN ( Thanh Sn ) ................................. 12 C THNH CHA TIP GIA NH CH PH N SUDAN B KT N T HNH ................................ 13 TRNG HC GIA NH ( Trm Thin Thu ) ...................................................................................... 13 PHONG CCH PHANXIC BI 16: Bi ca Ha Bnh ( Nguyn Trung ) ............................................. 16 PARAGUAY MC V MA NG 2014 ( Lm. Antn Trn Xun Sang ) ........................................... 18 TI SAO LI I NH TH ? ( Bin tp li t BTGH ) .......................................................................... 21 TH NGH XEM ( Khuyt Danh ) ...................................................................................................... 22 SAI LM THI CN TR ( Truyn ngn ca Trung Quc, bo Th Gii Ph N ) .............................. 23 TNH CHA V BN B ( Phan Hnh su tm ) .................................................................................... 25 NHP CU BC I PHANXIC V V QU M HNG CU GIP ( Trung Tm Mc V DCCT ) ........... 27 TM BNH LIN I Bi Tin Mng hm nay cha ng rt nhiu bi hc. Nh v Nc Tri, v Dn Thin Cha, v b tch Thnh Th. Nhng c l bi hc thit thc nht cho chng ta hm nay l bi hc lin i. cng chnh l bi hc Cha mun dy cho cc mn ca Ngi. Lin i l bit cm thng Nhn thy m ng, Cha Gisu chnh lng thng. l mt m ng ngho kh, i kht, bnh tt, b v khng ngi chn dt. m ng ti nghip i tm Cha khng phi ch c n no, nhng cn c cha lnh bnh, nht l c an i, c dy d, c ch bo. Khi chnh lng thng, Cha Gisu dy ta hy nhn nhng ngi chung quanh bng nh mt lin i. Nhng ngi ny i v ti n qu nhiu. Nhng ngi kia rch v ti m mi ui theo mt. Nhng a tr ny h hng v ti thiu quan tm ch bo. Nhng a tr kia ri vo ti phm v ti khng lm gng tt cho chng. Th gii ny cha tt mt phn c trch nhim ca ti. Th gii ny cha cng bng trong phn li ca ti. Lin i l nhn ly trch nhim Cc mn nhn thy m ng i kht. Cc ngi mun thoi thc, phi tay: ni y hoang vng, v mun ri, vy xin Thy gii tn m ng, h vo cc lng mc mua ly thc n. l mt gii php hp l. Lo cho nm ngn ngi n l ngoi tm tay ca cc mn . cng l gii php nh nhng. Ai lo phn ny. Tht d dng. Nhng l gii php khng c Cha chp nhn, v thiu tnh lin i. Cha mun cc mn Cha nhn ly trch nhim: H khng cn phi i u c, chnh anh em hy lo cho h n. H i, cc con phi lo cho h n. Mt trch nhim nng n vt qu sc cc 2 CNG SUY NIM 3. mn . Nhng cm thng th phi c trch nhim. Tri tim cm thng tht s phi hng dn bn tay lm vic. Lin i l ng gp phn ca mnh Cha khng cn nhng php tnh v m. Nm ngn ngi th cn bao nhiu bnh ? Nhng tnh ton ln lao l khng thc t v lm ta lo s. Cha dy cc mn khi i t thc t: y, chng con ch c vn vn nm chic bnh v hai con c. Tht l t i, ngho nn. Nhng Cha khng ch ci t i ngho nn : em li y cho Thy. C t hy ng gp t. Nhng quan trng l phi bt u, l phi gp phn ca mnh. Lin i khng i ta phi qun xuyn mi s, nhng i ta tht s c trch nhim, gp phn ca mnh vo vic chung. Lin i l chia s Cha chc tng lm php bnh v c nh cho ta thy, nhng ng gp d t i ca ta thnh thing ling cao qu. Cha khng lm php l tc khc bin ngay c v bnh ra mt ni lng thc cho ngi t do n ly. Cha cng khng t tay phn pht lng thc cho mi ngi. Cha trao bnh v c cho cc mn . Cc mn trao cho mi ngi. V mi ngi trao li cho nhau. l bi hc ln ca php l. Chnh khi mi ngi trao cho nhau, Cha lm php l. Bnh v c c tip tc sinh si bao lu nhng bn tay cn trao nhau. Bnh v c vn tip tc nhn ln bao lu mt con ngi vn cn nhn nhau. Nhng tm bnh ca tnh lin i. Nhng n c ca s chia s. Chng nhn ln theo nhp ca tri tim. Khi tri tim chan cha yu thng, quan tm, lin i, lng thc tr nn phong ph, d tha. Th m cc mn vi lo. Cng nh ta thng lo th gii ny qu cht hp khng ch cho mi ngi. Cng nh ta vn thng lo lng thc trn th gii khng nui mi ngi. Hm nay Cha dy ta mi ngi hy chia s nhng g mnh c th th gii s d tha lng thc. Khi tri tim m ra th gii s c ch cho mi ngi. Ly Cha xin m tri tim con con bit cm thng v chia s. Amen. Tgm. Giuse NG QUANG KIT KHI CON TIM BI HI YU THNG Trong Nh Th Chin, Vit Nam b Nht Bn chim ng nn b qun ng Minh, ch yu l Hoa K thng xuyn oanh tc cc tuyn ng vn ti tn cng qun Nht Bn. Kt qu l h thng giao thng ng Dng b h hi nng. Tnh vo thi im nm 1945 th ng st Xuyn ng Dng khng cn s dng c na, v ng Bc Nam cng b ph hoi lin tc. ng bin th qun ng Minh gi thy li ca bin Hi Phng khin hi cng chnh Bc K cng khng thng thng c na. Tu b ch go ra bc ch ra c n Nng. Khi khng qun ng Minh m rng tm oanh kch th tu ch go phi cp bn Quy Nhn, ri cui cng ch ra c n Nha Trang. Cng lc th lng go tn kho Sign ln cao v khng xut cng sang Nht c, khin ch kho phi bn r di gi mua. Hn 55.000 tn go phi bn tho cho cc xng nu ru v go ng s mc, trong khi , nn i li bt u honh hnh ngoi Bc. i vi Php v Nht Bn th c hai u ch tm vo nhng mc tiu khc cho nhu cu chin tranh ca h. Ton quyn Jean Decoux t trc nm 1945 ra lnh trng thu thc go ch sang Nht theo tha thun vi Nht Bn. Bn thn lc lng qun qun Nht cng thi hnh chnh sch "Nh la trng ay", do cy ay l nguyn liu quan trng cho sn xut qun nhu. a phn cc kho thc c kh nng cu i trc tip ti min Bc khi u nm trong tay qun i Nht. Ngi Nht v mc ch chin tranh th trc thm ha cht i hng lot ca dn bn a. Cc kho thc tr thnh tm im ni ngi i ko v nhng khng c cu i, nm cht la lit quanh . Ngoi bi cnh chin tranh, chnh tr v kinh t, tnh hnh thi tit ngoi Bc cng gp phn cho nhng ng lc to ra nn i. Cc nh s hc Vit Nam c on t 1 n 2 triu ngi cht v i nm 1945 ( Wikipedia ). Con ngi tr nn v cm, v nhn, v o, c x d man nh loi cm th khi bng n chin tranh. Nhng hnh nh kinh hong v nn i 1945 ti Bc Vit cn c trung thc lu li qua ng 3 4. knh ca nhip nh gia V An Ninh, nh mt chng c dit chng Ngy nay, tuy phn no khng cn i kht lng thc, nhng dn Vit vn ang i kht chn l, cng bng, o l, tnh ngi. Tin Mng Cha nht hm nay, Thnh Matthu tng thut c Gisu chnh lng thng dn chng i theo Ngi, ang i kht, bnh hon, tt nguyn. Ngi khng ngng ging dy, cha lnh, v nui dng, bin ha nm ci bnh v hai con c cho hn nm ngn ngi no n d tha. iu ny phn nh nhng kha cnh Tnh Yu ca Thin Cha, ln ca con ngi i vi Ngi v tha nhn. Tnh yu ph thc ng o dn chng t cc thnh i b m theo Ngi ( Mt 14, 13 ). Nhng tn hu Kit u tin nng nn la mn, khao kht tm thc n thing ling l Li Cha, chng mng em theo lng thc, hay hnh trang, khin Cha cm ng oi thng, cu cha. Ra khi thuyn c Gisu trng thy mt on ngi ng o th chnh lng thng v cha lnh cc bnh nhn ca h ( Mt 14, 14 ). Kit hu yu mn v tin cy Cha l lun bit ph thc sinh mng, bnh tt, i kht vo cnh tay Cha Quan Phng che ch, cha tr v dng nui, sng i i.Trc ht hy tm kim Nc Thin Cha v c cng chnh ca Ngi, cn tt c nhng th kia, Ngi s thm cho. Vy anh em ng lo lng v ngy mai: ngy mai, c ngy mai lo. Ngy no c ci kh ca ngy y" ( Mt 6, 33 34 ). Cu b c vn vn nm chic bnh v hai con c lm ca n i ng, nhng ph dng ht cho c Gisu. Tm gng sng ngi cho Kit hu hon ton trng cy vo Cha Quan Phng. Tin Mng hm nay, cn phc ha c Gisu chnh l Mc T Nhn Lnh, lun quan tm dy d, chm sc, ch ng, cha bnh v nui dng n chin sng vin mn. Tnh yu h tng Tnh yu tha nhn l tnh h tng, lin i chia s, hin thc ha bng hnh ng trao tng, cho i, tng thn tng i, gip v phc v. Chnh anh em hy cho h n ! Mnh lnh ca c Gisu r rng, ch xc v c th v trch nhim chung sng, gip nhau, tng tr, lin kt trong tnh yu. Khng th n gin v lnh lng, v cm, mnh ai ny lo, nhgii tn m ng, h vo lng mc mua ly thc n. Khng th trn trch trch nhim lin i trong gia nh, Gio X v x hi. Nu khng th ch l tnh yu xo ngn, nh phng t o vn hunh hoang la o. c Gisu khng mt lc ha bnh v c h y gi, y mm, mi ngi kinh ngc, thn phc, tn vinh. M tri li, php l ha bnh ra nhiu ch xy ra, khi bnh c trao tn tay nhau. Khi c Gisu trao cc nn v khi cc mn trao li cho dn chng. l hnh nh lin i, chia s v yu thng chn tnh, tng t nh xa, Ngn S lisa bin ha 20 tm bnh trao tay cho hn 100 ngi no n, d tha. ( x. 2V 4, 42 44 ). Hn na, cng l ng Cha mun dy mi ngi: "Anh em c cho khng, th hy cho khng nh vy" ( Mt 10, 8 ). Bi chng tt c mi s u l hng n Cha thng ban. Tnh yu bi tng Trong tin nhn ngy 10.7.2014, gi qua Twitter n mi ngi, c Gio Hong Phanxic nhc nh: ng ngi nng ta vo vng tay che ch ca Thin Cha; bt c iu g Ngi yu cu bn cng s c tr gp trm ln. Nm tm bnh v hai con c ca ch b v danh kia dng hin, ha ra hng vn bnh v c, cung cp d gi cho nm ngn ngi n ng, khng k ph n v nhi ng. Tnh yu bi tng gp vn ln. Cho i mt, nhn li gp vn. "Chng ai b tt c v Thy v v Phc m, m ngay by gi li khng c gp trm, v i sau c s sng vnh cu" ( Mc 10, 29 30 ). Tnh yu hip nht Ngi cm ly nm chic bnh v hai con c, ngc mt ln tri, dng li chc tng, b ra, trao cho mn . V mn trao cho m ng ( Mt 14, 19 ). Vi ca n nui thn xc, c Gisu thnh ha, bin thnh mi lin kt t c Cha Cha, c Cha Con, Tng , Gio Hi, n ton th Dn Cha. Tt c hip nht trong Nc Cha, m c th sau ny qua Nhim tch Thnh Th dng nui nhn loi. Ai n tht v ung mu ti, th li trong ti, v ti li trong ngi y. Nh Cha Cha l ng hng sng sai ti, v ti sng nh Cha Cha th no, th k n ti, cng s nh ti m c sng nh vy" ( Ga 6, 56 57 ). 4 5. Con phi l mn qu trong tay Cha, sn sng Cha tng cho bt k ai. Mt mn qu m ai cng qu yu thm mun ( ng Hy Vng, s 768 ). Ly Cha Gisu, xa Cha nhn nm chic bnh v hai con c ca cu b kia, l tt c lng thc ca cu, nay knh xin Cha nhn ly tt c vn ling, kh nng, kin thc hn hp ca chng con, Cha nhn ln, phn pht li cho tha nhn chung hng. Ly M Maria, M dng ln Thin Cha hoa qu u ma c nht l c Cha Con, Ngi ban li cho nhn loi hng n cu . Xin M dy chng con lun bit dng hin c cuc i cho Thin Cha, Ngi ty nghi s dng hu hiu. Amen. AM. TRN BNH AN AI NY U C N NO N Mt th gii huynh ai ng la ly tng con ngi hng m c. Phep la Cha Gisu hoa banh ra nhiu chi vi nm chic bnh v hai con c ( Mt 14, 17 ) cho nm ngn ngi cung ngi trn mt tham co n no hm nay vn tht thc thi. Nhng con s cu th nh: nm chic bnh, hai con c, nm ngn ngi vi mi hai thng y nhng ming bnh vn ( x. Mt 14, 13 21 ) tht n tng. Lam sao chung ta khng th nghi n nhng con s khc: co ti trm ngn ngi thit mng trong cc cuc giao chin, hng trm triu euros cho vic chuyn giao mt cu th bng , hang ty ngi oi hin nay trn th gii. Nhng con s khng bit noi nhng a tr thanh li. Mt bn l ting hoan h ngng m trc php l; bn kia la s khip s. Con s "nm chic bnh v hai con c vi nm ngn ngi n ng, khng k n b v con tr" ( Mt 14, 21 ), cho thy s mt cn bng qua ln gia thc phm vi nhu cu cua con ngi. Chng ta cng ang phi i din vi nhng vn nan tng t v cc thm ha cht ngi, chin tranh v nn i, va cm thy bi ri, bt lc: chng ta c th lm g ? oan Tin Mng ny gi n chung ta cach thi s trong th gii chung ta ang sng. Lam sao khng th nghi ti nan oi ang hoanh hanh mt phn ln nhn loi ? Ngay c cc nc phng Ty, nhiu ngi vn khng c cai ti thiu ma sng. V vy, chng ta cm thy nhu cu rt ln cua nhn loai m chung ta bt lc. Nhiu ngi t cu hi: Thin Cha ang u ? Ti sao ngay nay Thin Chua khng cn lm nh vy ? Ti sao Ngi khng ho bnh ra nhiu cho triu triu ngi ang i trn mt t ny ? Mt chi tit trong bi Tin Mng c th giup chng ta tm ra li gii p cho nhng vn nan trn. Cha Gisu khng bng ngn tay ri bnh v c xut hin cch ma thut theo mun. Nhng Ngi hi cc mn c g va truyn: "Cc con hy cho h n" ( Mt 14, 16 ); Ngi ku goi cc ng chia s iu cc ng c "nm ci bnh v hai con c " ( Mt 14, 17 ). Ngy nay Cha Gisu cng lm nh vy. Ngi xin chng ta chia s nhng ti nguyn tri t. iu c bit r, t nht v thc n, l tri t chng ta c kh nng nng hn mt ty ngi na ang trn mt t ny. Cha Gisu mi goi chung ta, "hay cho ho n". Ch cn it m c mt cht tnh yu, ti chut vt cht khc phc nn i, thn xac v tm hn. Chut t y, chng ta t vao tay Cha. Thin Chua se thc hin nhng iu ky diu. Cha Gisu yu cu chung ta nhin lai phep la hoa banh ra nhiu theo mt cach khac. Trc ht, Ngi khim tn bo cc ng rng: "Hy em li cho Thy" ( Mt 14, 18 ), va chp nhn dung banh cua cac ng. S chng c g, nu cac ng khng ng y cho banh. Thin Cha cn nhng c ch chia se ca chng ta thc hin nhng iu cao ca. Do o, nm ci bnh v hai con c c Cha Gisu dung nui ngn y ngan ngi, tt ca u no n. Ngi hoan toan tin tng Chua Cha. Ngi bit rng i vi Thin Chua thi moi s u co th. 5 6. Mt cu hi khc c t ra: Cha Gisu a nui sng m ng trong mt ngy. Nhng ngy hm sau, h tip tc b i. H tm thy mnh trong mt tnh trang khac cua kh au. Vy tai sao Cha Gisu khng thay i tnh trang ny ? Mc ch ca Cha Gisu khng phi l thay i tnh th, cho bng thay i long ngi. Khi con ngi thm nhun s ip tinh yu Cha, ho khng con nh trc na. iu quan trng l con ngi cho i nhng iu tt nht l hnh vi yu thng v chia s lm cho cuc sng co gi tr. Bnh cn thit cho cuc sng, nhng chung ta khng bi gii hn vao th bnh vt cht, Cha Gisu mi gi chng ta i xa hn. Ngi mun ni, Thin Cha hin din trong tt c moi thc tai v s kin trong cuc i chng ta. Chng ta ang sng trong tnh yu ca Chua. Trc y, Ngi a lam phep la hoa banh ra nhiu. C chi ny l mt du hiu ca s gia tng tnh yu Chua vn tip tc th hin ni nhn th. Vi con ngi, ngoai nhu cu vt cht, con ngi con i kht mt ci g hn na, cn mt ci g hn na. Banh Gisu, Banh bi Tri mang lai s sng i i, bin con ngi thnh cc chng nhn cua tinh yu Thin cha i vi tng anh ch em mt. Ngi trao cho chung ta, chung ta phn phat cho nhng ai i kht tnh yu. Nh th, tinh yu tuy thuc vao chung ta va phep la cua tinh yu gia con ngi vi nhau se khng bao gi dng lai. Lm sao con ngi c th trach c Thin Cha khng cung cp thc n cho mi ngi ang khi mi nm ngi ta tiu hy hng triu tn thc n m thng tin ai chung noi la qua nhiu hu phng chng s gim gi thc n ? C gii php no chng ? S phn phi cng tt th tnh lin i cng ln v s chia s cng nhiu. Bo ch ngy nay cng cho bit, cha bao gi con ngi c nhiu ca ci nh th. ng Bill Gates ty phu ngi My, c ti khon ti cc ngn hng trn th gii tng ng vi thu nhp quc dn ca 40 nc ngho; Mt tn la c M bn ln t chy hng t la. Chin tranh tiu hu bit bao tin ca, bao sinh mng con ngi. y vy m, cha bao gi li c nhiu ngi ngho i nh ngy nay. Ti sao c s chnh lch giu ngho trn th gii nh th. S d nh vy ch ti chng ta gi cht ly banh va ca v khng mun chia s vi mi ngi thi. Thay v tch lu lm giu, ch to sng ng chy ua v trang, th con ngi ch to ra bt m, lng thc, thuc men giup cho ng loi kh thi tt bit bao. Lay Me Maria, xin m rng con tim chung con, chung con bit sng yu thng va chia se vi anh em ng loai, hu xy dng mt xa hi cng bng, huynh y p tinh yu thng Chua. Amen. Lm. Antn NGUYN VN CHNH CON PHI LO Khng bit t bao gi, c l ngay khi mi lt lng m, con ngi c nhu cu sinh tn, phi n phi ung m sng. Cng v nhu cu ny, m nhn loi sa vo vng ti li. Ngi ta chm git nhau ch v ming n, ci mc. V bt hnh cng t pht sinh. Ngho i l cn nguyn sinh mun vn ti li. Trong nhng cn tng qun ca cuc i, lc y con ngi mi khao kht c c php l lm sao cho c c ca n v khng phi i ngho, kh cc, thiu thn. Ca n phn xc quan trng nh vy. Nu khng c n, con ngi v vn vt sao c th tn ti. Nhng ca n nui linh hn cn quan trng hn. Ngi ta cn ca n sng, nhng ca n khng l yu t quyt nh hnh phc. Ngc li, ca n tinh thn chnh l liu thuc trng sinh cho h hnh phc bt dit. Ca ci vt cht khng lm ngi ta sng mi, vy m ngy ngy c hng trm vn ngi trn th gii qua i cng ch v ca n. Ch c my ai v ca n tinh thn m hy sinh chnh mng sng mnh c. 6 7. Ca ci vt cht ch lm cho ngi ta tn ti v pht trin nhng khng th khin con ngi sng mi. Chnh ca n tinh thn mi cho h hnh phc bt dit. chnh l Li Cha, l Tnh Yu ca Ngi. Thu cm ni kh ngho vt v, lm than ca nhn loi, c Gisu ku gi cc Tng phi chm lo cho dn chng. Ngi yu cu a n phn thc n b mn lm php l nui m ng. Hnh ng y khng ch cu vt dn tnh khi i, nhng cn bo hiu mu nhim B Tch Thnh Th Ngi thit lp sau ny, hu th gii c th nh m c sng. L Thin Cha, c Gisu khng ch thu cm s i ngho ca nhn loi, nhng Ngi cn dn a h n tm quan trng ca Ca nui linh hn. Chnh Ca nui y mi thc s cn. Vy m chng hiu sao nhn loi khng hay bit hoc bit m vn c tnh t khc. Ngy nay ngi ta coi trng ca n lm. Chnh s coi trng ca ci vt cht lm cho con ngi ngy cng dn su vo vng ly am m v ti li. C ai bo ca n khng cn thit u, nhng n khng l nht. iu qu trng hn c chnh l c c s sng ca Thin Cha Ba Ngi. S sng y ch c th tr sinh trong mt tm hn ngoan ngy bit lng nghe v thc hnh Li ca Ngi. Trn ht l s s chia, bc i: Chnh anh em hy lo cho h n ( Mt 14, 16 ). T vn vn ch c nm ci bnh hai con c ( Mt 14, 17 ) m c Gisu lm php l cho nm ngn n ng, khng k n b v tr con ( Mt 14, 21 ). Thin Cha mun dy chng ta phi bit quan tm, s chia cho ngi thn cn i ngho chung quanh. l trch v thing ling m khng phi ai cng c th lm. Khng cn g nhiu, ch cn s hin din, lng ng gp tuy nh b nhng nu c tnh yu Thin Cha Ba Ngi ng tr, t s lm nn php l khn lng. Thin Cha quyn php nh vy nhng khng sai Con Mt Ngi n gii quyt cm o go tin cho nhn loi. Tri li, Ngi dy con ngi phng cch kim go kim tin cho cuc sng i sau ch cn bit s chia. Ly Cha, trn con ng ngy ngy i lm, c bit bao ngi ngho kh sng chung quanh cn con yu thng, gip . Ngho vt cht khng thiu m i tinh thn cng qu tha, vy m con ang tm gi ic lm ng, khp cht ca lng, khoanh tay lnh m trc nhu cu c s chia ca ngi khc, trong khi chnh bn thn mnh c cm d, go tha. c g con c th nghe c Li Cha mi ngy: Chnh con hy lo cho h n th dim phc bit chng no. Cng ti ngi ny ni vo k khc, cho nn nhn loi ngn nm vn khc, i v kht. Ai giu vn phy phy sng, ai ngho i mc ai. Xin gip con bit tnh ng khi thi hn vn cn, m lng n nhn ngun sng ca Thin Cha v rng tay san s vi mi ngi sng quanh con. Mt khi thc ming n hng ngy con lao nhc kim tm cht vt vy nhng li chng c gi tr tht th ti sao con khng dm b ra, gp vo s sng sinh tn ca anh em thn cn c ch ? M. HONG TH THY TRANG NHU CU CP BCH n ung l iu phi hc u tin trong i ca mi con ngi: Hc n, hc ni, hc gi, hc m. Tht l, ngay c trong kinh Thng Ngi C Mi Bn Mi, vic n ung cng c coi l mi thng hng u: Th nht: cho k i n, th hai: cho k kht ung. iu cho thy rng vic n ung l nhu cu cp bch theo bn nng sinh tn ca con ngi. Trc tin, ngi ta lo sao cho n no, mc m, sau ngi ta c gng sao cho n ngon, mc p. C no ci bng, khng phi lo v nhng iu c bn nht, ri ngi ta mi lo nhng th khc. Qu tht, ngi ta vn thng ni: C thc mi vc c o. Khi i, Thng Bm khng cn bt c th g khc, d l nhng th sang trng hoc qu gi, m ch cn nm xi. Th thi. Ngi Anh din t n gin: Thats ALL. Vng, ch c nm xi mi c th gii quyt nhu cu cp bch ca ci bng lc . 7 8. V bit c nhc im ca con ngi nh vy, c nhng ngi c tm li dng ngi ngho i bt h lm theo xu ca mnh bng cch cho h n ung. Ming n l quan trng, nhng ming n cng c th l VINH hoc NHC. i, chin tranh xy ra cng ch v ming n. Quyn li c bn l ming n. Bt ng thy ai cho mnh ci g th cng rt c th h mun nh v mnh ci g , ch u d g h cho mnh n khng. Ming n c iu kin ch khng v iu kin hoc min ph. Theo l thng, nu c cho ai ci g th ngi ta ch cho nhng g tha, ngha l ch mc b th ch cha c l cng bng, ng ni chi bc i. Qu tht, chng c ai nhn lnh, tr mt mnh Thin Cha ( Mc 10, 18; Lc 18, 19 ). Kinh nghim sng v ang cho chng ta bit r nh vy. Thin Cha nhn lnh mi gi tt c mi ngi, khng tr ai: n c i, hi nhng ngi ang kht, nc sn y! Du khng c tin bc, c n mua m dng; n mua ru mua sa, khng phi tr ng no ( Is 55, 1 ). C n mua m khng phi tr tin. Mt dng mua bn rt k l, l mua bng gi tr ca nim-tin-chn-thnh. Trong cuc sng i thng, ngi ta c th b ra bc triu hoc bc t mua nhng th ngi ta a thch, d n c hay khng. C nhng mn n rt t, thuc loi t nht hnh tinh. V d: Nm trng Alba ca c gi 160.406 USD/1,5 kg ( khong 3,4 t ng ), trng c mui Almas vng bin Caspian c gi 25.000 USD/hp ( khong 530 triu ng ), hoc da li Yabari c gi 22.872 USD/qu ( khong 486 triu ng ). Nhng mn ny chng ta c m cng chng thy c. C i gia hng bnh thng Vit Nam cng sn sng ung nhng chai ru c gi vi triu ng. Ngi ta bin h rng lm nh vy chi cho bit, chi cho thin h l mt. D g th cng tht l lng ph qu ! V th, Thin Cha t vn : Sao li ph tin bc vo ca khng nui sng, tn cng lao vt v vo th chng lm cho chc d no lng ? ( Is 55, 2a ). Lng thc ch nui sng phn xc ch khng th nui sng linh hn, th m ngi ta vn dm b ra s tin ln ch c thng thc cho khoi khu. iu cho thy n l iu th v lm. Ngi ta ch lo i th l m khng s i tinh thn, c bit l i linh hn. ng l t mu thun v... di dt qu ! Vi lng nhn hu, Thin Cha vn tip tc mi gi: Hy chm ch nghe Ta th cc ngi s c n ngon, c thng thc cao lng m v ( Is 55, 2b ). Li mi gi khng ch l li mi gi bnh thng, m cn mang tnh mnh lnh v thc s c li cho ngi c mi: Hy lng tai v n vi Ta, hy nghe th cc ngi s c sng. Ta s lp vi cc ngi mt giao c vnh cu, trn b nhn ngha vi avt ( Is 55, 3 ). Thin Cha rt ho phng, lun ban cho nhng iu tt lnh cho c xc v hn m li hon ton min ph. Chng ta lnh khng ngng nhn v nhn nhiu m vn v n bi ngha, th nhng Ngi vn lm ng, khng chp. Ti sao? Bn cht Ngi l tt lnh, l yu thng, l thng xt: Cha l ng t bi nhn hu, Ngi chm gin v giu tnh thng. Cha nhn i i vi mi ngi, t lng nhn hu vi mun loi Cha dng nn ( Tv 145, 8 9 ). Tht l, Ngi khng ch nhn hu vi ng vt cp cao l con ngi, l chng ta, m Ngi cn nhn hu vi mun loi m Ngi dng nn. Kinh nghim cuc sng cho chng ta thy r. C nhng lc chng ta cha xin, hoc xin c ri m li phi tay, kiu qua cu rt vn, nh chuyn mi ngi phong hi c sch, nhng ch c mt ngi Samari tr li cm n Cha ( Lc 17, 11 18 ), y th m Ngi vn khng b i chng ta ba no. Chng ta c thy mnh qu t ? c g mi chng ta bit kp nhn thc nh tc gi Thnh Vnh: Ly Cha, mun loi ngc mt trng ln Cha, v chnh Ngi ng ba cho n. Khi Ngi rng m tay ban, l bao sinh vt mun vn tho thu ( Tv 145, 15 16 ). Thin Cha ton nng, khng g l khng th, Ngi v cng i lng v nhn hu, nhng cng rt thng thn: Cha cng minh trong mi ng li Cha, y yu thng trong mi vic Ngi lm. Cha gn gi tt c nhng ai cu khn Cha, mi k thnh tm cu khn Ngi ( Tv 145, 17 18 ). Ci NGHO lun i i vi ci KH, nhng ci kh cha chc l ti ci ngho, v c nhng ngi giu m vn kh. Ci ngho v ci kh c th l MI PHC i vi ngi ny, nhng li c th l MI HA i vi k khc. C nhng ngi i n vng, tng lm liu, nhng cng c nhng k nhn ri sinh nng ni. Ngi ta c cch t bin h cho nhng hnh vi sai tri ca mnh. Phi thc s tin mn Cha th mi khng b chao nghing trc nghch cnh. nhn bit mnh mc 8 9. no trong hnh trnh tm linh, chng ta hy t tr li tht lng vi cu hi ca Thnh Phaol: Ai c th tch chng ta ra khi tnh yu ca c Kit ? Phi chng l gian trun, khn kh, i rch, him nguy, bt b, gm gio ? ( Rm 8, 35 ). Chc chn khng d tr li. V y, Thnh Phaol hin k cho chng ta: Trong mi th thch y, chng ta ton thng nh ng yu mn chng ta. ng th, ti tin chc rng: cho du l s cht hay s sng, thin thn hay ma vng qu lc, hin ti hay tng lai, hoc bt c sc mnh no, tri cao hay vc thm hay bt c mt loi th to no khc, khng c g tch c chng ta ra khi tnh yu ca Thin Cha th hin ni c Kit Gisu, Cha chng ta ( Rm 8, 37 39 ). l bit lo cho ci i ca linh hn. Ai sng kin tm c nh vy th tht l i phc ! Cha Gisu lo chng ta b i c th l ln tinh thn. Trnh thut Tin Mng hm nay ( Mt 14, 13 21 ) k li php l ho bnh ra nhiu ln th nht ( cng c tng thut Mc 6, 30 44; Lc 9, 10 17; v Ga 6, 1 14 ) m Cha Gisu lm v chnh lng thng dn chng. Nghe tin ng Gioan Ty Gi b vua Hr ra lnh chm u v vua l ha di vi con gi ca b Hria, c Gisu lnh khi ni v i thuyn n mt ch hoang vng ring bit. Nghe bit vy, ng o dn chng t cc thnh vn nm np i b m theo Ngi. Ra khi thuyn, Ngi trng thy mt on ngi ng o th chnh lng thng v cha lnh cc bnh nhn ca h. Hong hn bung nht nng, chiu gn chm vo m, ci bng ai cng ang nh lt, ngha l n gi n ti ri. C l cc mn cng thy bng reo ri, nn li gn tha vi S Ph Gisu: Ni y hoang vng, v mun ri, vy xin Thy cho dn chng v, h vo cc lng mc mua ly thc n ( Mt 14, 15 ). Nhng Ngi bo: H khng cn phi i u c, chnh anh em hy cho h n ( Mt 14, 16 ). Ui da, cng tht y ! C l lc ny nhn cc ng ti nghip lm. H nhn nhau, va gi u va ni: y, chng con ch c vn vn nm ci bnh v hai con c ! ( Mt 14, 17 ). Mn i, l n thng nh mang i phng thn, m c nhiu th nhm nh g vi m ng nh kin th kia ch ? Nhng S Ph Gisu thn nhin bo h: em li y cho Thy ! ( Mt 14, 18 ). Ri Ngi truyn cho dn chng ngi thnh tng nhm trn c xanh ( Mc 6, 39 ). Sau , Ngi cm ly nm ci bnh v hai con c, ngc mt ln tri, dng li chc tng, v b ra, trao cho mn . V Ngi bo cc mn phn pht cho dn chng cng n. Thnh Mtthu cho bit chi tit: Ai ny u n v c no n. Nhng mu bnh cn tha, ngi ta thu li c mi hai gi y. S ngi n c ti nm ngn n ng, khng k n b v tr con ( Mt 14, 20 21 ). Php l ny c Cha Gisu thc hin nui sng th xc dn chng. Php l v i nht v quan trng nht c Cha Gisu thc hin nui sng linh hn chng ta l Php L Thnh Th. B Tch Thnh Th va l thn lng va l linh dc. Php l v i ny hng ngy vn xy ra khp ni trn th gii, th nhng ngi ta li thch ua nhau i tm cc s l khc ni ny hoc ni n. Tht l mu thun qu, th m vn ni rng ti tin. c Tin nh vy c l rt cn xt li lm y ! Ly Thin Cha, chng con t n Cha lun ban cho lng thc nui xc dng hn chng con c sng di do. Xin gip chng con sng c Tin c th l bit CM LY tm- bnh-cuc-i ca chng con, bit T N Ngi, ri B RA v TRAO CHO tha nhn, nht l i vi nhng ngi ngho kh v hn mn, v nhu cu ca h rt cp bch. Nh vy th chng con mi sng Lut Cha, bit chnh lng thng, bit sng yu thng v th hin lng thng xt theo Thnh Ngi. Chng con cu xin nhn danh Thnh T Gisu Kit, ng cu chng con. Amen. TRM THIN THU BA TIC TNH THNG Trong chuyn hnh hng Thnh a thng 5 va ri, chng ti c gh thm min t Tabgha vi nhiu a danh quen thuc c k trong Phc m. Vng Tabgha mu m tri dc theo hng Ty Bc b Bin H Galil. Tn Tabgha bt ngun t ting Hy Lp Heptapegon ngha l 7 con sui v c thu gn li theo ting Rp l Tabgha. 9 10. Theo truyn thng, ti min t ny din ra nhng s kin quan trng trong s v ca Cha Gisu: Php l ha bnh v c ra nhiu; Cha ging Bi Ging trn ni; sau khi phc sinh, Cha hin ra vi cc mn trn b h v trao quyn lnh o cho Simon Phr Chng ti n thm Nh Th Bnh Ha Nhiu, gia mt khu vn rt nhiu cy liu v hoa c xanh ti xinh p. Ngi Nh Th nguyn thy c xy dng di thi Byzantine, trong nhiu giai on khc nhau v c trng tu vo cc th k sau . Nh Th vn cn lu gi mt sn nh khm ( mosaic ) c khm ph ti Thnh a. C l biu tng ni bt nht, nm ngay trn nh ca bc tranh pha di bn th chnh l 5 chic bnh v 2 con c, knh nh vic Cha Gisu thc hin php l ti y. Ngi Ba T xm chim vng ny v ph hy Nh Th vo nm 614. Vng Cung Thnh ng mi c xy dng trn nn c ca ngi Nh Th, vn cn gi nguyn phong cch c ng thi kt hp hi ha nhng nt c xa v hin i. Ngy nay, cc thy Dng Bin c chm sc ngi Nh Th ny. Chng ti c Phc m cu chuyn php l ho bnh v c ra nhiu v thinh lng suy nim. Thnh Mtthu chng 14 m t hai ba tic xy ra ni tip nhau c gi so snh v suy ngh: ba tic sang trng vi ci u ca Gioan Ty Gi v ba tic ca dn ngho vi 5 chic bnh v 2 con c. Mt 14, 1 12: Ti ba tic cung in ca vua Hr vi cc quan khch sang trng qu phi. H c tt c mi s trn i: quyn hnh, danh vng, tin bc, sc p, lc th, thc n cao lng m v, ru ngon tho thch, v n duyn dng chn di chn ngn v c c hn th ch k, mu u ri. Mt 14, 13 21: Ti ba tic ni hoang vng vi m dn ngho i. H chng c g ngoi s tin tng, hy vng vo tnh thng v s chia s ca Cha Gisu. y l php l ca tnh thng. Cc mn cng ng vai tr quan trng l cng tc vi Cha, i phn pht thc n cho dn chng. Mi ngi chia s cho nhau, bnh v c c th m tip tc nhiu ln. Cha khng lm php l mt ni bnh v c cho mi ngi n ly. Cha lm php l khi mi ngi lin i vi nhau, cng b ra v trao cho nhau. Ba n hm l mt biu tng ca ba tic Thnh Th. Khng cn ranh gii, khng cn giai cp, khng cn k trn ngi di. Mt tinh thn ho ng, tt c u l anh ch em trong Cha Gisu. Trong tic Thnh Th, ngi ta tm thy bnh an v ngun hnh phc tro dng trong tm hn. Ngi ta tn hng hoa tri tnh yu Thin Cha dnh cho nhn loi, ngi ta nhn bit gi tr ca bnh an ni tm do n sng Cha ban n. 1. Bnh Trng Sinh Php l ho bnh l du ch bo trc Thnh Th: "Ngi cm ly 5 chic bnh v 2 con c, ngc mt ln tri, dng li chc tng, b ra, trao cho cc mn " ( Mt 14, 20 ). Trong Tic Ly "Ngi cm ly bnh, chc tng" ( Mc 14, 22 ). C ch B Bnh tr thnh nt c trng ca Cha Gisu ( Lc 24, 30 ) v ca Gio Hi ( Cv 2, 42 ). c bnh n, dn chng mun "bt ly Ngi tn ln lm vua" ( Ga 6, 15 ). H tip ni Satan cm d Ngi ln na. Cha Gisu nhc nh h rng ngi ta sng khng ch nh cm bnh "Hy ra cng lm vic, ng v lng thc h nt nhng v lng thc s lu li mi n s sng i i m Con Ngi s ban cho cc ngi" ( Ga 6, 27 ). H xin cho c n mi th bnh y v Cha bo h: "Chnh Ta l bnh trng sinh. Ai n vi ta khng h phi i, ai tin vo ta, chng kht bao gi" ( Ga 6, 35 ). Chp nh ca mc khi v Bnh Hng Sng chnh l "Ai n tht ta v ung mu ta th c sng mun i, v ta s cho ngi y sng li vo ngy sau ht" ( Ga 6, 54 ). n tht, ung mu nhn mnh n ci cht trn thp gi ca Cha. 10 11. "Bnh Ta s ban" hng v ci cht ca Cha Gisu v gi n Tic Thnh Th lu nim vnh vin s cht cu ca Cha trn Thp Gi. Gi tr cu ri ca ci cht trn Thp Gi c hin ti ho lun mi trong Tic T n ca Gio Hi. Ngi tn hu c sng di do khi n ung Mnh Mu Cha Gisu. Cha vn tip tc ng hnh cng Gio Hi, thc hin cng trnh cu trong Gio Hi, qua Gio Hi v vi Gio Hi. Trao cho chng ta Bnh Li Cha v Bnh Thnh Th, Cha mi gi chng ta b ra v trao cho anh em mnh. 2. Bnh Li Cha: "Li tr nn xc phm v c ng gia chng ta" ( Ga 1, 14 ). Li Thin Cha l Li Quyn Nng, nhng Ngi li trao cho con ngi s mng cng b li Ngi "Thu xa nhiu ln nhiu cch, Thin Cha ni vi cha ng chng ta qua cc Ngn S" ( Dt 1, 1 ). Cng mt s mng y c tip ni trong Gio Hi hm nay "Ngi sai cc ng i rao ging Nc Thin Cha v cha lnh bnh nhn" ( Lc 9, 2 ). S mng l nhim v ct yu ca cc tng "Chng ti khng th sao nhng Li Thin Cha lo gip vic bn n" ( Cv 6, 2 ) v chnh Thnh Phaol ku ln "khn cho ti nu ti khng rao ging Tin Mng". Th l, con ngi ti li c giao trch nhim cng b Li thnh ho; con ngi yu ui cng b Li quyn nng; con ngi gii hn cng b Li vnh cu. Mt vinh d qu i ln lao. Li Cha c th c v gii thch ngoi phng v, trong phm vi c nhn hoc khi lm vic o c. Khi Li Cha l c hi ban n hin sng v hiu nng y l hiu nng "do nhn" ( ex opere operantis ), tu thuc thi tm hn ca ngi c v ngi nghe. Li Cha c cng b khi c hnh Phng V, l Li do Cha Gisu hoc Gio Hi n nh, c cng b nhn danh Cha v Gio Hi bi Tha tc vin chnh thc. Li B Tch mang hiu nng "do s" ( ex opere operato ), qua cc B Tch Cha Kit ban n sng cho ngi lnh nhn. S v cng b Li Cha c thc hin trong tc ng ca Thnh Thn. Bi th ngi rao ging Tin mng ch c th thc rao ging Li Cha nh quyn nng v tc ng ca Thnh Thn. Chnh Thnh Thn tc ng ln ngi ni cng nh ngi nghe, Li c cng b khng cn l Li ca ngi phm nhng l Li Thin Cha. D ta c c gng n u cng khng th ci ho lng ngi v: "Khng ai c th tuyn xng c Gisu l Cha m khng do Thnh Thn" ( 1Cr 12, 3 ) v "Nu nh Cha chng xy nh, th n vt v ch l ung cng" ( Tv 127, 1 ). Cc con c my chic Bnh Li Cha trao cho anh em ? Cha vn lun hi chng ta iu y mi ngy. Bi , cn trau di Li Thin Cha, v ngi c sai i cng b Li Cha ch khng phi li ca th gian, cho du li y c khn ngoan n u chng na. ng thi cng phi trau di li con ngi, l kh nng ni, loan bo, k nng din t t tng v rao ging Li Cha chinh phc cc tm hn. Cng b Li Cha va l mt hng n va l mt trch nhim. L hng n v con ngi tm thng c Thin Cha mi gi lm Ngn S. L trch nhim v phi n lc chu ton s v. 3. Bnh Thnh Th: Bnh v ru tng trng y chnh con ngi chng ta. Bnh l kt qu cng lao kh nhc ca con ngi. Ngi ta thng ni: m hi, si nc mt mi c m n. Bnh nh th tng trng cng lao kh nhc v chnh s sng con ngi. Bn cnh i sng vt cht cn c i sng tinh thn. V th cng vi bnh chng ta dng ru. Ru tng trng cho mi ni vui bun sng kh ca i ngi: khi vui ta ung chn r mng nhng khi bun ta ung chn ru gii khuy. Dng ln Cha bnh v ru l chng ta dng ln tt c i sng vi mi ni vui bun sng kh, tt c dt nn cuc sng hin ti ca mnh. n Nh Th dng L, mi tn hu mang l vt ring l chnh i sng ca mnh, nhng khi dng l, n c thu hp li thnh l vt chung ca cng on dng ln Cha. Tm bnh c hnh thnh bi trm ngn ht la min c xay nt ra v ho trn vi nhau trong chu bt. Ly ru l kt qu ca nhiu tri nho c p ra v ho tan vi nhau. C hai tng trng y ngha cng ng cho l vt mi ngi cng nh l vt ton th cng on. 11 12. Linh Mc c Li Truyn Php l Li Cha Kit, nh quyn nng Cha Thnh Thn, bnh v ru tr thnh Mnh v Mu Cha Kit. ng thi Cha Kit cng bin i nhng hy sinh, nhng hnh phc au kh, nhng trch nhim ca cng on trong hin l ri khi mi ngi rc l, h n nhn Mnh Mu Cha l n nhn li ca l mnh dng ln m gi y c thnh hin. Ngi tn hu c ln ln trong c Tin, trong Lng Mn nh n sng ca Thnh Th Cha Kit. "Chnh ti l Bnh trng sinh. Ai n vi ti khng h phi i; ai tin vo ti, chng kht bao gi" ( Ga 6, 35 ). "Ti l bnh hng sng t tri xung. Ai n bnh ny, s c sng mun i" ( Ga 6, 51 ). Thnh Th nh th l mi hip nht gia Thin Cha v con ngi; l qu tng Thin Cha trao ban cho nhn loi, v chnh l lng thc thing ling, bo m hnh phc trng cu ca chng ta. Bi tham d thnh l cch y tch cc trn vn vi tt c con ngi l cch tt nht p li tnh thng ca Cha, yu mn Thnh Th. c Hng Y FX. Nguyn Vn Thun vit Con mun hi: Cch g p lng Cha hn c ? Hy tham d Thnh l, v khng kinh no, khng t chc, nghi thc no snh bng li nguyn v hy l Cha Gisu trn Thnh gi. ( ng Hy Vng # 349 ). B Tch Thnh Th l ngun mch v tt nh ca i sng Kit hu ( GH 11 ), l trung tm im ca Phng V v c hnh mu nhim Vt Qua, mu nhim Cha Kit hon tt cng trnh cu chng ta ( GLCG 1068 ). Tham d Thnh L cch trn vn, thc v linh ng, v qua cuc sng biu l cho ngi khc thy mu nhim Cha Kit v bn tnh ch thc ca Hi Thnh chn chnh ( PV 2 ) l cch tt nht th hin lng yu mn Cha. Ly Cha Gisu, xin ban cho chng con mt nim tin nhy cm bit nhn ra bn tay quan phng ca Cha. Xin ban cho chng con tm lng qung i, bit sng chia s, hu cm nhn c tnh yu ca Cha trong cuc sng hng ngy. Amen ! Lm. Giuse NGUYN HU AN C THNH CHA PHANXIC BT NG N N TRA VI CNG NHN Hm nay, th su 25.7.2014, ch qun v u bp hon ton ng ngng khi thy c Thnh Cha Phanxic bt ng xut hin n tra vi cc cng nhn. y l tim n bnh dn dnh cho nhng cng nhn lao ng mc mu o xanh v nhng ngi lao cng trong "khu cng nghip" nh Vatican. "Bng dng vo gi n chng ti thy ngi xut hin, tay cm khay ng xp hng ch n ni quy thc n chn nhng th lm sn, v chng ti may mn c phc v ngi". Anh Paini ni m ging anh vn cn y xc ng v hi hp: "Xin hy thng cm cho ti, v ti vn cn thy vui qu, k li m vn cn nh run ln vy Ti thy ngi chn mt a m ng m khng c nc st, mt phn c Kabeljau, mt cun m si, mt t rau, mt t khoai ty chin, mt qu to, v mt chai nc sui loi khng c ga, v ngi t bng n bn n ngi chung vi cc cng nhn. Ngi hnh ng rt t nhin bnh thng, y nh mt ngi lao ng" Anh Paini cho bit: "c Thnh Cha lm cho mi ngi cm thy thoi mi. Chng ti gii thiu mnh, cn ngi th hi chng ti lm vic th no, c thoi mi khng ? Chng ti k v nhng cng vic y, ngi lng nghe, v ngi khen ngi nhng cng vic chng ti ang phc v. Ngi ni: "Cng vic ny thc s tt p v cc qun n v qun c ph khu cng nghip Vatican phc v cc k thut vin, th in, th ng nc, th tin, th my, th th cng, m cn c nhn vin ca t bo Vatican L'Osservatore Romano na" 12 CNG HIP THNG 13. Ngi cn ni v nhng di sn ca . Trong nhng cu chuyn cng bao gm c banh v nn kinh t cc t bo ca Vatican a tin. Ton b thi gian c Gio Hong va n va tr chuyn thoi mi. Ngi ta ly my nh, in thoi di ng v iPad ca h v chp hnh. Ngi khng cm thy b lm phin mt cht no c. Nhiu my nhp lin tc, ngi vn mm ci v n ngon lnh. Sau khong 40 pht n ung v tr chuyn, c Thnh Cha khng li cho n ht gi n tra. Claudia Di Giacomo, ngi ang ngi sau quy thu ngn ni: "Ti khng c can m tnh ha n cho ngi" Cn Paini th cho bit chuyn thm bt ng nh mt tia chp. Ai c th ngh rng c Thnh Cha li n y v n vi chng ti ? ng l qu bt ng ! Tt c chng ti nh cn trong m, nhng n l mt trong nhng iu tt p nht xy ra. Sau khi mi ngi chp hnh chung vi ngi mt tm nh, ngi chc bnh an cho tt c mi ngi ni y, ri ra xe c ti x ch sn ca ngi tr li ni c tr Domus Sanctae Marthae. THANH SN C THNH CHA TIP GIA NH CH PH N SUDAN B Ibrahim, ngi ph n Sudan b kt n t hnh v kt hn vi mt Kit hu v khng chu ci o qua Hi Gio, cng vi gia nh, t chn an ton ln t ngy 24.7.2014 v c gp ring vi c Thnh Cha Phanxic. Pht ngn vin Vatican l cha Federico Lombardi cho bit trong cuc gp g ring t di na gi, "c Thnh Cha cm n gia nh b v l nhng nhn chng sng c Tin. Gia nh b cng cm t Ngi lu tm n h, qua li cu nguyn v qua cc h tr m h nhn c t chnh c Gio Hong v t Gio Hi." Qua c ch u i biu l vi gia nh b Ibrahim, cha Federico Lombardi ni tip: "c Thnh Cha Phanxic cho thy ngi gn gi v lo lng cho tt c nhng nn nhn ang b cm on v n p v c Tin". Theo Radio Vatican TRNG HC GIA NH Khi nhp th v nhp th, Con Thin Cha l c Kit Gisu sinh trong mt gia nh. Khi i l n, Ngi li lo vic ca Cha Cha nhng cha m Ngi khng bit, sau ba ngy, Ngi ngoan ngon theo cha m v qu v hng vng phc cha m ( Lc 2, 51 ). iu chng t gia nh l quan trng v l trng hc u tin ca mi ngi. Vn s Charles Dickens ( 1 ) nhn nh: Gia nh l mt ci tn, mt t ng mnh m, mnh hn li ca nhng php s hay ting p ca cc linh hn. l li nguyn cu hng mnh nht. Cc nh x hi hc coi gia nh l ni t nhng vin gch u tin trong vic hnh thnh nhn cch con ngi. iu cho thy gia nh l trng hc u tin ca mi con ngi. Qu tht, gio dc gia nh rt quan trng, c bit l ngi m, v ngi m gn gi con ci ngay t khi n mi sinh ra v sut nhng thng nm u i. Nhn cch l tnh cch ca mt con ngi, v ri con ngi c th tt hoc xu. V th, gio dc nhn cch rt quan trng, phi bt u t gia nh, nhng gio dc gia nh li l vn rng ln. y chng ta ni v vai tr ca cha m trong vic gio dc hnh thnh nhn cch cho tr em Vit Nam hin nay. Nh ni, gia nh l mi trng gio dc u tin, tc l trng hc u tin ca bt k con ngi no. Mi con ngi u c sinh ra t cha v m. a tr lun gn gi v lng nghe nhng m thanh cuc sng u tin t cha m c bit l t ngi m. Ngi m hin lnh, du dng, n 13 CNG HIP THNG 14. ni nh nhng, a tr u nhn bit v chu nh hng. Ngy xa, ngi m ru con bng nhng cu h, ca dao, iu l... nh nhng v trong sng. Rt tic l ngy nay khng ph bin, nhng vn cn phn no nhng li u , v du khi m ru con ng. Li ru khng th no gt gng hoc nh di c chm mm cy, v th m a tr vn nh hng s du dng ca li m ru. Khi con tr chp chng nhng bc i u i, ngi u tin ch dy cho b cch i ng, ni nng, khng ai khc l cha m. V vy, cha m l ngi thy u tin ca con ci. iu xc nh vic gio dc gia nh v cng quan trng trong vic hnh thnh nhn cch ca con ci. D nhin, v l do no , c nhng a tr thiu s quan tm chm sc ca cha m nhng n vn c th hnh thnh nhn cch tt, l nh qu trnh t gio dc tt. Nhng hu nh s gio dc gia nh khng tt th nhn cch a tr t c phn khim khuyt, i khi hon ton xu. Do , gio dc gia nh rt quan trng i vi mi con ngi, v cn tr ngi non d, khng ai c th hiu bit v mnh, v x hi, v cuc sng... nhng c gia nh nh hng v dy d, nh m tch ly kinh nghim v trng thnh dn theo thi gian. Ngoi ra, gia nh cn l hnh trang t c v i vi mi con ngi. Trong thi gian u i, ai cng c sng vi ng b, cha m, anh ch em. Ln ln, nhng ngi lp gia nh ri c con, chu. Trong gia nh, mi ngi m bc nhau v vt cht, tinh thn, tm linh... Ngi tr c iu kin ln khn, ngi gi c ni nng ta, ngi u bun c an i, ngi yu au c nng Nh vy, gia nh l mt cng ng lun gn b vi nhau trn tng bc ng ca cuc sng. D l ai, c sng trong tnh yu thng ca gia nh l hnh phc. Ai khng c nh vy th tht l ni bt hnh. Trong qu trnh sng vi gia nh, cng trao v nhn tnh yu thng, mi ngi li tip tc t hon thin mnh v t hon thin nhn cch. Gia nh l t bo ca x hi. Gia nh lun c mi quan h mt thit vi x hi, n gin nht l quan h vi lng xm, khu ph. Nh tc ng c cu: Bn anh em xa mua lng ging gn. ng t bn v mua y khng mang ngha thng mi, nhng c ni rng lng ging gn gi v cn thit lm. H l nhng ngi ti la tt n c nhau, mnh c chuyn g th thn nhn xa u bit c, ch c lng ging bit. Ni theo Cng Gio, l nhng ngi ln cn, nhng ngi m c Gisu cao qua d ngn Ngi Samari Nhn Hu ( Lc 10, 29 37 ). Gia nh cng l ni ti to con ngi. Thnh vin no li lm vn c gia nh an i, khuyn nh, che ch, bo v, nng ... Nh m ngi lm li c th ng dy v lm li cuc i. Mi thnh vin gia nh l mt ngi tt th x hi s tt, t nc c nhng cng dn tt, Gio Hi cng c nhng chin ngoan. X hi c nhiu cng dn tt, t hn t nc c th vng mnh, x hi c th vn minh, cng ng t t nn. C t ci xu s c nhiu ci tt, con ngi quan tm i x vi nhau bng tnh thn i v lng nhn hu. Ni vy c ngha l c x hi phi thc s ch tm ti s nghip gio dc, khng th l l hoc nh trng b di. V ch trng s lng hn phm cht, chy theo thnh tch, khng lo tin hc l, hu hc vn nn o c mi b sa st trm trng, i u cng thy ti phm ! Hc sinh cn phi c gio dc v giao tip v ng x ngay trong cng ng, hi on, c bit phi bt u t gia nh. X hi cng ngy cng vn minh v tin b, l nim vui. Nhng c ua i hoc chy ua theo li sng sa hoa th d sa a, i u cng thy treo bng vn ha nhng li sng chng thy g l vn ha. Tr bnh phi tr tn cn, nh c phi nh tn gc. Nhiu hin tng x hi mi lin quan vn tr em t ra nhng thch thc mi trong vic gio dc gia nh: Tr em lang thang, tr em phm php, tr em b lm dng tnh dc, tr em b bc lt sc lao ng, tr em quan h tnh dc sm, u dm, mi dm tr em, lm dng ma tu, lm dng cht c men iu i hi vic qun l v kim sot cht ch ca cc nh hu trch, nhng vn chnh vn l phi gio dc trc tin t gia nh. Mt vic khng d, v va i hi gia nh phi pht huy ht cc sc mnh, va i hi cc thnh vin trong gia nh phi chung tay gp sc v phi l nhng tm gng sng ln nhau c bit l i vi tr em. Cy phi c un t lc cy cn nh, con ngi cng vy, phi c un nn t nh v ngay ti gia nh, sau mi ti nh trng v x hi. c nhiu trng hp con ci h, ri ly c l bn rn, lo lm n. Khng th vin c nh vy ! Cc cha m kh gi chiu chung con ci qu mc, chng t do, mun g c ny, tiu xi x lng, 14 15. c tng nh vy l yu con, sai lm nghim trng. Tc ng Vit Nam rt ch l: Thng con cho roi cho vt, ght con cho ngt cho bi. V tm linh, Thnh Phaol cng ni: Cha thng ai th mi sa dy k y, v c nhn ai lm con th Ngi mi cho roi cho vt ( Dt 12, 6 ). Gia nh no thng xuyn ci c, mu thun, xung t, bo lc... nht l cc gia nh c cha m ly hn hoc ly thn, con ci b nh hng rt nng v c tm l ln sinh l. Tr em khng c chm sc, nht l khi b tn thng v tnh cm hoc tinh thn, nhiu tr em b nh i bi i, sng lang thang, bt cn i, ri d sa vo ti li v t nn x hi. Nguyn nhn l chng mt ci gc quan trng l gia nh, khng c dng dc th cht v tinh thn c th nn ngi. Trc thc trng , vic gio dc tr em gia nh cng tr nn cp bch hn. Qu tht, chun mc o c v trnh nhn thc ca mt con ngi phi c hnh thnh t nh, bt u t mi trng gia nh. Vic gio dc o c dn dn a chng vo nn np gia phong t nhng g nh nht trong cuc sng hng ngy nh tht th, v tha, khng v k, bit gi li ha, l php, nhn hu, hin du, hiu tho, nhng nhn... Ni chung l bit qun mnh m sng v ngi khc. n gin nht l cc ng thi nh v ng x, li n, ting ni: Cho hi, xin php, xin li, cm n... l php lch s ti thiu trong php x giao. Tc ng Vit Nam cnh bo: L nh lm m thuyn. ng khinh sut nhng iu nh ! Sng tt khng ch l trnh iu xu m cn phi tch cc lm iu thin. Sng tht th khng ch l khng n gian, khng ni di, m cn phi tn trng nhng g l ca ngi khc: Thy tin hoc vt dng ca ngi khc m khng ni mu tham th mi l tht th, ch khng thy th c g m tham, m ly ? V tm linh cng vy, c dp phm ti m khng phm th mi l thnh thin, ch khng c dp phm ti th cha bit ai hn ai. Gia nh l vn m mm i sng v l ni ti luyn cc nhn c ca con ngi. Cha m khng nn kht khe, nhng phi cng ngh, thy con ci sai th phi nghim tc chn chnh ngay, khng c lm ng ! Cha m nn hin t, nhng ng nhu nhc. Cha m nhu nhc cng tip tay cho con ci h hng. Vn s Robert Anson Heinlein khuyn: ng gy bt li cho con ci bn bng vic cho chng cuc sng d dng. Cha m phi l ngi u tin iu chnh con ci, chng khng ch chp nhn m cn tch cc c gng sa i ngay. Cha m cng khng c hnh ng cho tha cn gin, nhng phi kin nhn, tm hiu, bit r nguyn nhn, ngy cng thch ng v sng chan ha vi con ci. Hin nay, khng t cha m lo nui con v th l m coi thng vic gio dc tinh thn, lo u t cho vic dy ch m qun vic dy ngi. C nhng cha m khng ch vai tr lm ngi thy u tin ca con ci, ph mc mi vic gio dc con cho nh trng. l sai lm ln cn chn chnh cng sm cng tt ! Gio dc a dng, n gin l hai phn chnh: Gio dc th l v gio dc tinh thn. Nhng c mt phn quan trng khng c b qun, l vic gio dc tm linh. Mn Cha th phi yu ngi. Thnh Gioan gii thch: Ai ni rng mnh bit Ngi m khng tun gi cc iu rn ca Ngi, l k ni di, v s tht khng ni ngi y. Ai ni rng mnh trong nh sng m li ght anh em mnh, th vn cn trong bng ti ( 1 Ga 2, 4 v 9 ). Chnh Cha Gisu cng xc nh: Ai thi hnh mun ca Cha ti, ng ng trn tri, ngi y l anh ch em ti, l m ti ( Mt 12, 50; Mc 3, 35; Lc 8, 21 ). Ch c nhng ngi nh vy mi thc s l thnh vin trong i Gia nh Kit Gio, i Gia nh ca Thin Cha. TRM THIN THU CH THCH: ( 1 ) Charles John Huffam Dickens ( 1812 1870 ) c bt danh l Boz. ng l tiu thuyt gia ngi Anh ni ting nht thi i N hong Victoria. ng c coi l mt trong nhng vn s v i vit bng Anh ng, c ca ngi v kh nng k chuyn v tr nh, c nhiu ngi khp ni yu mn. Cc tc phm ca ng ch yu dnh cho thiu nhi v mang tnh cht hin thc. ( 2 ) Robert Anson Heinlein ( 1907 1988 ) l nh vn khoa hc vin tng M. ng c coi l vn s go ci trong lnh vc khoa hc vin tng, l mt trong nhng tc gi ni ting nht c nh hng nht v cng gy nhiu tranh ci nht v th loi ny. ng lp ra mt chun mc cao i vi s hp l v khoa hc k thut trong vn hc v gp phn thc y cht lng chung ca th loi khoa hc vin 15 16. tng. ng l vn s khoa hc vin tng u tin thu ht c s ch ca cng chng, c bit trn nhng tp ch chnh thng nh t The Saturday Evening Post vo cui thp nin 1940. ng cng l mt trong nhng tiu thuyt gia thnh cng u tin v th loi khoa hc vin tng thi hin i. PHONG CCH PHANXIC Bi 16. Bi Ca Ha Bnh Trong li ta tc phm St. Francis of Assisi, A Life of Joy ( Thnh Phanxic Assisi, Mt cuc i hn hoan ), Robert Francis Kennedy Jr. vit rng ng khng th k ht cc mu chuyn tuyt vi v Phanxic v cc huynh . cng l s lng tng ca bt c ai vit v Phanxic v cuc i anh rt phong ph v li cun. Anh l v Thnh Cng Gio c ton nhn loi, khng phn bit tn ngng, mn m nht. a s tn hu Cng Gio u c lng yu mn M Maria nhiu hn tt c cc Thnh khc, mt iu rt chnh ng. Nhng cc anh ch em Tin Lnh, Hi Gio, Pht Gio, n Gio, Thn o, ngay c mt s ngi v thn u thnh knh nhn v Phanxic nh mt khun mt sng ngi nht phn chiu mt cch diu k v trung thc nht chn dung ca c Kit. Mi khi Kinh Ha Bnh ( c th gi l Bi Ca Ha Bnh v ngi ta thng ht ln hn l c ) ct ln th mun ci lng u cm thy dt do nim thi thc mun kin to ha bnh. Nhng ta ch lm c iu ny nu bit cu xin Cha v bit hng ci lng v s sng i i. Ly Cha t nhn xin cho con bit mn yu v phng s Cha trong mi ngi. Ly Cha xin hy dng con nh kh c bnh an ca Cha con em yu thng vo ni on th, em th tha vo ni lng nhc, em an ha vo ni tranh chp, em chn l vo chn li lm; con em tin knh vo ni nghi nan, chiu trng cy vo ni tht vng; con di nh sng vo ni ti tm, em nim vui n chn u su. Ly Cha xin hy dy con tm an i ngi hn c ngi i an, tm hiu bit ngi hn c ngi hiu bit, tm yu mn ngi hn c ngi mn yu. V chnh khi hin thn l khi c nhn lnh, chnh lc qun mnh l lc gp li bn thn. V chnh khi th tha l khi c tha th, chnh lc cht i l khi vui sng mun i. i Thn Linh thnh i xin m rng lng con, xin thng ban xung nhng ai lng y thin ch n an bnh ( Kim Long ). ( Trch ) Kinh Ha Bnh ch c ph bin ln u vo nm 1901 vi ta Belle prire a faire pendant la messe Li cu nguyn cao p dng trong Thnh L, trong cun sch ca mt linh mc Php, Esther Bouquerel ( 1855 1923 ). Li nguyn ny c gi n cho Papa Benedict XV vo nm 1915. Sau c in bng ting trong t Osservatore Romano nm 1916. Nm 1920, mt Linh Mc Phanxic ngi Php cho in li nguyn ny mt sau tm hnh Thnh Phanxic v ta Prire pour la paix Kinh Ha Bnh nhng khng cho bit ai tc gi. Nm 1937 kinh c dch sang ting Anh bi Kirby Page ( 1890 1957 ) vi ghi ch Phanxic l tc gi. T tr i Bi Ca Ha Bnh c mi ngi khng phn bit tn ngng nng nhit n nhn. Phanxic c th khng vit Kinh Ha Bnh nhng chc chn khng ai sng trn vn vi li kinh hn Thnh nhn. Ni y ta c th tm thy ct li ca Tin Mng v mi tinh ty ca cc tn gio ln trn th gii. ( Ngun linh mc Friar Jack Wintz, OFM. http://www.americancatholic.org/e-News/FriarJack/fj093009.asp ) Tng thnh Phanxic t ti Assisi trong t th ngi bnh lng cu nguyn rt ging mt thin s ng. Hnh chp ca linh mc Jack Wintz, OFM. Nu cho rng con ngi hn mn Phanxic vi li sng cc k kh ngho m bc, gn gi thin nhin, yu mn mun loi mun vt, khng h nui mt hoi bo ln lao no th cha thy ht s v i ca anh. Phanxic mun nn ging c Kit. l kht vng duy nht ca cuc i anh ( v ca mi Kit Hu ). Theo Phaol, bit c Kit tc l bit c tt c s phong ph ca Thin Cha: " cng ton th dn thnh, anh em sc thu hiu mi kch thc di rng cao su, v nhn bit tnh thng ca 16 CNG NHN NH 17. c Kit, l tnh thng vt qu s hiu bit. Nh vy anh em s c y trn tt c s vin mn ca Thin Cha" ( Ep 3, 18 19 ). Cha Gisu ni v hng phc ca nhng ngi c nhn thy Ngi: Ri c Gisu quay li vi cc mn v bo ring: Phc thay mt no c thy iu anh em thy ! Qu vy, Thy bo cho anh em bit: nhiu ngn s v nhiu vua cha mun thy iu anh em ang thy, m khng c thy, mun nghe iu anh em ang nghe, m khng c nghe ( Lc 10, 23 24 ). Nhng c nhn thy tn mt v nghe tn tai t Ngi, ngay c c v cho Ngi b v c d cu mang Ngi ( x. Lc 11, 27 ), li khng c hng phc bng cc th h v sau ( chng ta hin nay ). Tm ngy sau, cc mn c Gisu li c mt trong nh, c c ng Tma vi cc ng. Cc ca u ng kn. c Gisu n, ng gia cc ng v ni: Bnh an cho anh em. Ri Ngi bo ng Tma: t ngn tay vo y, v hy nhn xem tay Thy. a tay ra m t vo cnh sn Thy. ng cng lng na, nhng hy tin. ng Tma tha Ngi: Ly Cha ca con, ly Thin Cha ca con ! c Gisu bo: V thy Thy, nn anh tin. Phc thay nhng ngi khng thy m tin ! ( Ga 20, 26 27 ). i vi nhiu ngi, vic tn mt chng kin c Kit cht thm thng trn thp gi cng chng h mang li mt t ch li no. "Hi nhng ngi Galt ngu xun, ai m hoc anh em l nhng ngi c thy hnh nh c Gisu Kit chu ng inh vo thp gi phi by ra trc mt ?" ( Gl 3, 1 ). Th Galt c Phaol vit vo khong cui thp nin 40 n u thp nin 50. a s Kit Hu tin khi ti Galt u l ngi Do Thi v chc chn mt s ngi c mt trong cuc kh nn ca c Kit. Do nhng chuyn i hnh hng tn km tin bc ph phm thi gian trong khi th vi ngi ngho ti a phng, ti nhng ni c thnh tch v Cha Gisu v M Maria cha hn l lm theo Cha mun. Phc thay nhng ngi khng thy m tin c th hin ngay t thi cc Tng trong trng hp ca Phaol. ng cha h gp g c Kit d ch mt ln khi Ngi cn sng. Th m s ng gp ca ng quan trng n kh m hnh dung ra c Kit Gio ngy nay m thiu vng khun mt Phaol ( xin xem Bi 13 v 14, Phong cch Phanxic ). Phaol nn ging c Kit n dm khng nh: "Ti cng chu ng inh vi c Kit vo thp gi" ( Gl 2, 19 ). Nhng c Kit sng cch y 2.000 nm m khng li bt c bt tch v hnh nh no. Phaol, d tr nn ging Ngi cch my, sng qu xa thi i hin nay. Ta khng d dng g nhn ra din mo c Kit ni Phaol. Phanxic ( 1182 1226 ) ch xut hin cch chng ta 800 nm. Vo thi ca anh, Hi Thnh tr thnh mt th lc tn gio v chnh tr hng mnh ln p mi sinh hot x hi. Ngoi ba cuc Thp T Chinh, trong cuc Thp T Chinh th 3 ( 1187 1192 ) chim nh Girusalem do Gregory VIII ku gi, cn c cc cuc Thp T Chinh khc do cc vua Cng Gio tin nh cc min ngoi o. Cc Tu Vin b th c rm r xy dng. Cui th k 12, tc l thi tui tr ca Phanxic c 500 Tu Vin Bin c. Sang th k 13 ( giai on trng thnh ca Phanxic ) li c thm hng trm Tu Vin mi. Con s ny ln ti cao im vo th k 15 vi 750 Tu Vin Bin c. Cc Tu S c vai tr rt ln trong vic pht trin cc mn ngh thut vn chng, hi ha, m nhc, kin trc, xy dng, canh nng, dc phm, chng ct ru. Hi Thnh cn tin hnh cc Php nh tn gio xt x nhng ngi b coi l d gio. Php nh th nht vo nm 1184 vi thng ip Ad abolendam ( Tn Dit ) do Lucius III ban hnh. S gia Garca Crcel c tnh cc Php nh Tn Gio ( nhn danh c Kit ) tn st 150 ngn ngi. minh ha s sa ly vo vng khng ch ca quyn lc v giu sang ca Hi Thnh trong giai on Trung C, ta thy trong s 52 v lnh o Hi Thnh t nm 1305 n 1750, ch c 2 v c phong Chn Phc l Urban V ( 1362 1370 ) v Innocent XI ( 1676 1689 ). Nh Th c v nh ang nh mt cn tnh ca mnh. Hi Thnh ch c th v phi l Nh Th ( n Th ) tc l Thn Th ca c Kit Kh Nn Phc Sinh. Hi Thnh khng phi l mt t chc quy c, mt ci hi c tnh cch tn gio nhng li c quyn lc ban pht c quyn c li cho mt s ngi, m ngi Vit Nam quen gi mt cch khng chnh xc Gio Hi hay Hi Thnh. Cc danh xng ch c Vit Nam nh c Gio Hong, c Gim Mc, c Cha, c ng cng khng chnh xc vi bn cht ca Nh Th. 17 18. Phanxic nhn ra xy dng li Nh Th ( trong cc ngn ng u Chu, ngi ta ch dng mt ch gi Nh Th ( cng trnh xy dng ) v Hi Thnh ( t chc Gio Hi ) khng phi l sa sang li mt ngi Thnh ng no , m l xy dng li Nhim Th c Kit, ch khi mi c ha bnh ch thc gia con ngi vi nhau v vi Thin Cha. Ta ang thiu i mt ci g rt quan trng khin cho ta hng ngy i qua mt ci hm Kh-me m khng bao gi c c s cm thng v thng xt nh ca Nguyn Ngc T trong bi vit Nhng Cm Khi Ri. NGUYN TRUNG ( Cn tip ) PARAGUAY MC V MA NG 2014 Mc V Ma ng 2014 Sau nhng ngy World Cup 2014 nng bng vi s tht bi thm hi ca nc ch nh Brazil trong trn bn kt, v chic Cup v ch li b C Xe Tng c ly i khi Nam M y nui tic t ng c vin nng k Argentina, ngi dn Nam M bc vo hai tun ngh ng trnh ci lnh thu xng v Nam M lc ny ang l ma ng. Chng ti cng tranh th thi gian ny a cc em chng sinh lc ny cng c ngh ng tham d k mc v ma ng nhng vng ho lnh m ngi dn ang khao kht Li Cha. Theo d tnh ban u, chng ti s i mc v mt Gio X min qu pha Nam ca Paraguay v ni mt anh em linh mc cng Dng phi coi sc c trm Gio im vng t . Chng ti khi hnh t rng sng v phi li xe n 8 ting ng h lin tc ti cc Gio im. Tuy nhin, trn ng i th tri li ma rt ln nn chng ti phi dng li lin lc xem liu c vo c khng. Ngi anh em Linh Mc tr li rng rt kh vo v ng xnh ly do ma ln v t nn trn trt v nguy him v khi tri ma bo th ni bt xut, ngoi bt nhp, ch c trc thng mi c th i vo cu tr. Chng ti nh phi ngh tm mt Gio X bn cnh quc l chuyn qua phng n hai. Sau mt m ng tm bt c d y lo lng mt Gio X ven ng, chng ti li khi hnh n vng ng Bc ca Paraguay khong hn 10 gi li xe na, chng ti n mt Gio X vng qu khc lc chp ti cho cc em Chng Sinh tham gia Mc V ma ng nhm trnh i nhng ngy qu rnh ri m sinh nhng chuyn khng hay v nhn c vi bt thin. Vng Nam M nm nay ma rt nhiu v ngi ta gi y l hin tng El Nio. Theo Wikipedia ting Vit th El Nio ( pht m nh "eo ni-nh" ) l hin tng tri ngc vi La Nia, ting Ty Ban Nha: El Nio ( b tra i) v La Nia ( b gi ), l mt trong nhng hin tng thi tit bt thng gy thm ha cho con ngi t hn 5000 nm nay. Ngy nay, hin tng El Nio xut hin thng xuyn hn v sc tn ph ca n cng mnh lit hn. El Nio trong ting Ty Ban Nha c ngha l "Hi ng hay b trai", c ni n Cha Gisu Hi ng. C trung bnh t 3 n 10 nm, ng dn vng bin ti Peru li pht hin ra nc bin m dn ln vo ma ng, khong vi tun trc L Ging Sinh. y chnh l mt nghch l, nhng n vn tn ti c chu k v ko theo hin tng hi nc bin bc ln nhiu hn, to ra nhng cn ma nh thc . V ng dn gi hin tng ny l El Nio nh du thi im xut pht ca n l gn Ging Sinh. Trong kh tng hc ngi ta cn gi hin tng El Nio l Dao ng phng Nam ( Southern oscillation ). Ngy nay, khoa hc chng minh c rng hin tng El Nio c nh hng trn phm vi ton cu v thut ng El Nio dng ch hin tng nc bin nng ln. Tri ngc vi El Nio, La Nia ( pht m l La Ni-nha ) l hin tng thng bt u hnh thnh t thng ba n thng su hng nm, v gy nh hng mnh nht vo cui nm cho ti thng 18 CNG DN THN 19. hai nm sau. La Nia s xy ra ngay sau khi hin tng El Nio kt thc. Hin tng La Nia ( hay cn gi l anti- El Nio hay el Viejo, i trng vi El Nio ) thuc dng bin lnh lm lnh nhit ca nhng vng m n i qua. Mt cuc tranh ci v ngha cc khi nim ca cc nh tu t hc l ti sao khi tri ma bo th ngi ta li dng khi nim El Nio ( b trai ) trong khi tri kh hn li dng khi nim La Nia ( b gi ) ? Rt nhiu nh tranh u n quyn phn bc khi nim tri nghch ny v cho rng La Nia, cng c ngha biu tng l phn thc, ti mt, sinh ng, mu m, d thng Tht s cc khi nim trn y ch ni ln hin tng bin i kh hu m thi. Tr li chuyn Mc V ma ng vi cc em Chng Sinh. Sau mt m ngon gic v ng x xa xi, chng ti li bt tay vo vic thm cc Gio im vng xa ny d khng nm trong k hoch nh sn. Cha x giao cho chng ti ving thm cc cng on m c nm mi c c mt Thnh L. y tri cng ma nhng ng x kh hn v l t ct nn d c b lt li th t ct cng mau kh ro hn. Cc em Chng Sinh chia nhau thnh tng nhm nh thm cc gia nh v tr chuyn vi h v ngi dn y rt nim n tip khch v sn sng lng nghe nhng ngi m h gi l Pa ( Linh Mc ) hai Par ( Chng Sinh ) n t ni xa. Ngi dn a phng h ch ni ting Guarani nn cc em chng sinh rt d gn v phn ln cc em n t cc gia nh min qu ni ting Guarani nhiu hn ting Ty Ban Nha. Chnh nh nhng chuyn i truyn gio hng nm ny gip cc em c c hi hiu r hn v ngi dn nc mnh v nhng g h cn lm cho hnh trnh tng lai ca h nh nhng nh truyn gio. Mt N Tu thn quen Vit Nam khi mi nhn bi sai truyn gio Ty Nguyn t ra lo lng v t khi i tu n gi gn 20 nm m ch trong Nh M, nay mi c sai i phc v xa tm s vi chng ti v chng ti c ni vi Soeur l ng qu lo lng v mnh chp nhn i tu l chp nhn thch , ging nh chp nhn lp gia nh l cng chp nhn tt c nhng iu may mn cng nh ri ro. Khi ch N Tu tr ny n vng truyn gio c mt tun, Soeur bt u chia s vi chng ti l rt khm phc cc nh truyn gio khi phi sng xa qu hng vi ngn ng, vn ha bt ng nhng chp nhn tt c. Soeur ni s c gng nhiu hn na thch ng vi mi trng mi d c kh khn nhng vn c chung mt nn vn ha. C hai k nim vui trong nhng ngy Mc V ny m chng ti mun chia s. Nim vui u tin l chng ti lm L Ci cho mt i tn hn m c du b cm ic v l con gi c nht ca ng trm h. D b cm ic nhng c du ny tht p v thng minh. Thng thng th khi lm m ci th i tn hn phi hc thuc lng nghi thc th ha v trao nhn, nhng bn ny chng ti thng nht l v ch t s dng nghi thc vn p v nhng cp phi ngu ch vic tr li m thi. Khi chng ti hi c du cm ic ny, c ta nhn vo khu ng ca ti v mp my i mi th chng ti hiu ngay l c ta ng thun v hon ton t do m khng b p buc. Chng ti cng nhn nh ch r v gia nh hai bn lun c gng vun p v gip i tn hn ny c c mt gia nh hnh phc vng bn v chuyn hn nhn hin nay gia nhng ngi bnh thng kh hung chi l gia mt ngi va khim ngn va khim thnh ( cm-ic ) kt hn vi mt ngi binh thng vi bit bao d ngh th kh khn gp bi. Nim vui th hai l trong dp ny chng ti cng c hnh mt Thnh L Bn Mng cho mt Gio im. Tri lnh cng nhng chng ti cng c n ng gi. Vy m chng c ngi no. i mt hi lu th b trm h mi n v bt u ngi ung Mate ( tr nng ) git thi gi trong khi i mi ngi n. Thnh L cng din ra st sng v ngi ta cng dng l vt no l chui xanh, u phng v tri cy. Trc khi php lnh cui l th h cng nghu ngao ht v i my vng quanh xm kiu Thnh Bn Mng. Nhn thy ngi dn n s, cht pht m mnh cng mun tr li cnh hai la ngy xa c th lm nhng g mnh thch m khng s b cho l l bch. i Hi Lin Tu S Ton Quc Cng trong nhng ngy ngh ng ny, Lin Tu S Paraguay t chc i Hi ln th 55 cho tt c cc tu s ang lm vic Paraguay c dp gp g nhau v chia s vi nhau nhng thch , kh khn m h gp phi trong i sng cng on cng nh mc v, v cng cp nhp nhng tin tc chnh thng v tinh hnh kinh t, chnh tr, x hi v Gio Hi trong mt th gii k tr khng ngng bin i tng ngy khin ngi Tu S khng th dng chn ti ch. 19 20. i Hi ln ny qui t hn 500 Tu S nam n t tt c cc Hi Dng v Tu Hi trong c nc ang lm vic Paraguay khng phn bit tr gi. Nm ngoi cng trong i Hi, hai nam Tu S c c Thnh Cha b nhim Gim Mc v nm nay cng vy, c S Thn Ta Thnh cng cng b c 2 nam Tu S c c Thnh Cha b nhim thay th cho mt Gio Phn trng ta v mt Gio Phn c v Gim Mc va mi ngh hu khi trn 78 tui. Ngi dn Paraguay rt knh n gii Tu S v mi nm khi t chc i Hi th nhiu bo i n phng vn, vit bi v Lin Tu S Paraguay c ting ni rt mnh trong chnh trng Paraguay khi dm ni, dm lm khin cc chnh tr gia cng rt n phc. Trong ngy u tin, i Hi c mi ba v tin s phn tch v tnh hnh kinh t, chnh tr v Gio Hi ca t nc cc tu s c c hi cp nht nhng thng tin m h ch nghe thiu c s. Hai v tin s trnh by nhng vn nhy cm v chnh tr v kinh t m nu chuyn ni cc nc c ti th c l my nh phn tch kinh t chnh tr ny s b vo t ngay. mt quc gia dn ch nh b nh Paraguay, ngi dn c th ch trch nhng iu m Tng Thng v Quc Hi lm sai hay ni m khng lm nu h c y bng chng m khng h s b bt hay lm kh d v Tng Thng hay cc Ngh S Quc Hi chnh l nhng ngi m ngi dn bu ln cai qun t nc. K , mt n tin s chuyn ngnh bo ch c 20 nm kinh nghim trong ngnh lm bo ni v Gio Hi di con mt ca mt nh bo cc bc tu tr v cc ng c nghe mt cch a chiu v tnh hnh Gio Hi trong nc trong nhng thng va qua. C th l mt ni au khi chnh nhng Gio Dn m i din l v tin s ngnh bo ch ni ln nhng suy ngh ca h vi hng Gio S v cc bc tu tr v nhng khim khuyt, nhng tt xu ca ngi i tu khin nhiu ngi ngy xa lnh hoc khng mun n Nh Th na. Nhng th au mt ln ri mnh bit nhn ra m sa i cn hn l c m ri c ngy phi tr gi t. Chnh n nh bo ny cho chng ti nhng hnh nh v bi vit thuyt phc, mang tnh a chiu khi ni v nhng iu va xy ra ti Gio Hi Paraguay, n ni c Thnh Cha Phanxic phi gi c phi vin t Ta Thnh n iu tra. Khi v Hng Y t Ta Thnh n iu tra trong nhng ngy ny th khng may l ngy hm qua ( 24 thng 7 ), trong chuyn cho x giao v Thng c Bang Alto Parana, ngi b t qu khi va trao qu ca c Thnh Cha cho v Thng c. Hin tnh trng sc khe ca ngi qua cn nguy kch nhng c Thnh Cha khuyn ngi nn tm dng tt c cc lch trnh cho n khi hi phc. Trong 3 ngy i Hi, Lin Tu S cng t chc i thm nhng ni b ngp lt ngay Th v nhiu ngi dn quanh th sng trong cnh mng tri, chiu t t nhiu thng nay do hin tng El Nio ton cu. C l nm nay l nm m Paraguay chu nh hng nng n nht t trc n nay v nhiu con ng b c lp hon ton do ngp lt v hng trm ngn ngi b nh hng trc thm ha thin nhin ny. Ngi Tu S khng ch ng nhn hay ch hi hp nhau vi mt mi l thuyt hay ch ni nhng li cu nguyn sung m phi bt tay vo vic. Chng ti rt ngng m hnh nh ca c Tng Ng Quang Kit nm no khi ngi cng nhng ngi c trch nhim trong Gio Phn xn qun ln li nc i thm nhng vng b lt. Hai v Gim Mc ca chng ti trong nhng ngy ny hin din vi lin Tu S chng ti trong tng cy s khng phi bo ch chp hnh v tung h nhng cc ngi, nhng y l nhng v mc t bit ngi mi chin khi thy ngi dn gp kh khn. Nhn cc em b v cc c gi phi sng trong cc lu tm trong ma ng gi rt vi ng x ngp nc khng bit bao gi mi rt i m mnh cm thy nhi lng. Ngi Tu S khng th ni v Cha ch trn mi ming nhng phi l nhng cnh tay ni di ca Cha gip nhng ngi khn cng. Ngi dn c th cn cm bnh n hng ngy, nhng ci h cng cn hn na l s hin din ca nhng mn Cha Kit bng nhng li thm hi, ng vin v ng hnh vi h trong nhng lc c i sng vt cht ln tinh thn thiu thn v chinh Cha Gisu tng tr li khi Ngi b ma qu cm d trong hoang a: Ngi ta sng khng ch nh cm bnh, nhng cn nh mi li ming Thin Cha phn ra ( Xc. Mt 4, 1 4 ). 20 21. Hm nay Gio Hi mng knh Thnh Giacb Tng , ngi l mt trong nhng mn u tin c Cha ku gi v l anh rut ca Thnh Gioan. Ngi cng c gi l Thnh Giacb Tin phn bit vi Thnh Giacb Hu l ngi b con ca Cha Gisu. Hai anh em Giacb v Gioan rt nhit thnh lm mn Cha v c t cho bit danh l con ca sm st, nhng lng nhit thnh ca cc ng c pha cht tham vng lm ln, bng chng l vic cc ng v m cc ng n xin Cha Gisu mt n hu l suy ngh theo kiu trn gian ca cc ng, nn cc ng xi m dn hai ng ti vi Cha xin cho mt ng ngi bn hu v mt ng bn t trong Nc Thin Cha ( Ga 20, 21 ). Cc ngi khng hiu iu cc ngi xin. Cha soi sng cho cc ngi: Cc ngi khng bit cc ngi xin g ! Cc ngi c ung ni chn Thy sp ung khng ?" ( Ga 20, 22 ). D cha hiu g nhng cc ng vn sn sng tha vi Cha Gisu: Tha ung ni ( Ga 20, 22 ). Giacb v Gioan c Cha ci ha khin cc Ngi can m hy sinh n git mu cui cng sau ny. Trong cuc sng hng ngy, chnh bn thn chng ti cng c nhiu tham vng nh hai anh em Giacb v Gioan. Xin Thnh Giacb gip con bit chp nhn chn ng ca Cha v t b nhng tham vng trn th ch lo bit phc v Cha v tha nhn. Xin Chc mng nhng ngi bn v nhng ngi thn quen nhn thnh Giacb lm Quan Thy. Happy Feast. Felicitaciones. Paraguay, 25.7.2014, L Thnh Giacb Tng Lm. Antn TRN XUN SANG, Dng Ngi Li TI SAO LI I NH TH ? Mt ngi vit th cho tng bin tp mt t nht bo v phn nn rng vic i Nh Th mi Cha Nht chng c ngha g ht c. ng vit: "Tnh n nay ti i Nh Th lin tc 30 nm, v trong thi gian ti nghe khong 10.000 bi ging, c Cha Nht v ngy thng Nhng d cht, ti cng khng th nh ni bt c mt bi ging no trong s cc bi ging y. V vy, ti ngh ti tht s ung ph thi gi ca mnh i Nh Th, cn cc Linh Mc th cng ung ph thi gi ca h khi ging nh th trong Nh Th Th l sau khi t nht bo pht hnh, mt cuc tranh lun si ni trong mc "Cc bc th gi ta son" n ra trong sut nhiu tun, lm tng rt nhanh lng c gi ca t bo. Gn nh hu ht cc l th gi v u c v ng h nhn nh ni trn, cho n khi ta son nhn c l th sau y: Ti kt hn tnh n nay c 30 nm. Trong thi gian , v ti nu khong 32.000 ba n cho ti v c gia nh. Nhng d cht, ti cng khng th nh li ton b thc n ca mt ba n no trong s cc ba n y. Nhng ti bit chc iu ny: tt c nhng ba n y nui sng ti tng ngy, tng thng, tng nm, v cho ti sc mnh cn thit ti sng v lm vic hu ch. Nu v ti khng lo cho ti nhng ba n ny, hn nay ti v c gia nh ti cht t lu !" Bin tp li t BTGH SNG I KIT HU KHNG D ! Vo lc 2 gi sng, mt thiu n duyn dng gn gng trong chic o len v qun jeans, trt ng thi t lu 4 xung t. Nhng khi va t chn xung, c gi chm trn vi nhn vin cnh st i tun. ng nhn thng c gi v ni: "Khm ph bt ng ! Thay v i n trm c l c nn ghi tn vo mt gnh xic !" Lng tng v s v cnh st to ting nh thc thn ph ang ng, c gi vi vng gii thch hnh ng "i m" ca mnh Thiu n y l Sally Trench sng vi cha m Lun n, th Anh Quc. Vo mt bui ti, khi tr v nh sau na m, lc bc xung ga Waterloo nm ngoi , Sally ng phi vt g mm mm, ng y Git mnh, Sally ci xung nhn k th thy l mt ph n cao tui, chung quanh ngi qun mt tm chn rch nt. B nm trn my t bo. Nhng khng ch c 21 CNG BNH LUN 22. mnh b. Dc theo b tng nh ga, cn c nhiu ngi khc. n ng nm ln ln vi n b. Tt c u n mc rch ri bn thu. Ngi no may mn hn th c chic o khoc bng len, qun chung quanh mnh cho lnh... Sally tht au lng khi trng thy cnh tng . C c th lnh lng lm ng b i, nh thy t t trong Phc m khi trng thy ngi b thng nm bn v ng. Nhng Sally bt chc ngi Samaritano nhn lnh. C n bn nhng ngi ny, cho tay vo ti, ly tt c tin v phn pht cho h. Mt ngi trong nhm ct ting ni: "y khng phi l ch ca c gia nhng ngi qu d bn. C qu ngy th duyn dng ! Tt hn c l c nn tr v nh." Sally tr v nh v khi cm trn tay ly scla nng hi ung trc khi ln ging ng, c gi t nh: "Thin Cha cho mnh qu nhiu, khng thiu thn s g. L no mnh ch gi ring cho mt mnh mnh thi ?" Ngay m hm sau , ln u tin, Sally thc dy vo lc 2 gi sng. C b vo xch my gi thuc l v mt bnh c ph nng. Xong, c i rn rn khng nh thc cha m dy. Thay v m ca chnh, c dng ng chuyn v trt t lu bn xung t. C i thng ra nh ga Waterloo. C n bn nhng ngi ngho ng trn nn nh ga v phn pht thuc l cng c ph nng cho h. C mang n cho h hi m ca c ph v ca tnh ngi, trong nhng m ma ng gi but. T , cuc ving thm nhng ngi khng nh ca nh ga Waterloo tr thnh thng l. C vo 2 gi sng, Sally thc gic, mc qun jeans, khoc o len, xch c ph nng v thuc l n thm nhng ngi ngho ni nh ga Waterloo. Vo lc 4 gi sng, c li c mt nh, ln ging ng tip. Thnh thong, trong nhng chuyn "i m" nh th, Sally gp li v cnh st ca m u tin. ng va bt tay Sally va ni: "Tt c nhng g c lm u tht p v c tinh thn Kit na !" Sau mt thi gian gip nhng ngi sng lang thang khng nh khng ca, Sally li khm ph ra mt nhm tr bi i, sng bt cn gia nh v x hi. H sng v k lut v a chung t do, nhng l mt th t do bnh hon, lm nhng iu khng c php lm nh xke, ma ty. Sally n sng vi nhm bn tr ny, tm hiu v chia s np sng vi h. Nhiu ngi tr bi i sau khm ph ra hng ngay thng v bc i ca Sally lin tng nng danh hiu Sally, Ngi Cng Gio. Mt hm, mt bn tr bi i ni vi Sally: "Ti tht khm phc lng tt ca c. Nhiu ngi cng mang danh Cng Gio nhng khng lm mt cng tc bc i no gip ngi khc." Sally khim tn tr li: "Ti khng ch trch ai ht. Vi kinh nghim ring t th ti bit rng: sng ng danh ngha tn hu Cng Gio khng phi l chuyn d. Phi thc thi tinh thn Kit sut cuc i mnh" Sr. Jean Berchmans MINH NGUYT TH NGH XEM Khi con chim cn sng, n n kin. Khi chim cht, kin n n. Thi gian v hon cnh c th thay i bt c lc no. V vy, ng nhc m, ng lm kh bt c ai trong i sng ny. Bn c th y quyn lc ngy hm nay, nhng ng qun rng thi gian cn nhiu quyn lc hn bn. Mt cy c th lm c hng triu que dim, nhng mt que dim cng c th thiu hy c hng triu cy. Hy l ngi tt v lm nhng iu tt. Th ngh m xem, Thng cu to c th con ngi mt cch rt hp l. Nhng sao chng ta li khng s dng n theo ng ca Ngi ? Ngi t hai mt chng ta ng trc, v Ngi mun chng ta lun hng ti pha trc, ch khng phi chng ta c ngoi nhn v nhng s vic pha sau. Ngi t hai tai chng ta hai bn l chng ta nghe t hai pha, c li khen ln ting ch, ch khng phi chng ta ch nghe t mt pha hoc ch nghe nhng li tng bc m tai. 22 CNG DN THN 23. Ngi to cho chng ta ch mt ci ming v mt ci li mm mi, v Ngi mun chng ta ni t nghe nhiu v ch ni nhng li khn ngoan, ch khng phi chng ta ni nhiu hn nghe v ni nhng li su him lm tn thng ngi khc. Ngi t b no chng ta trong mt hp s vng chi, v Ngi mun chng ta nn tch ly tri thc, nhng th chng ai c th ly i, ch khng phi ch chm lo tch ly nhng ca ci bn ngoi, nhng th d dng b mt mt. Ngi t tri tim chng ta nm trong lng ngc, v Ngi mun nhng tnh cm yu thng gia nhng con ngi phi c xut pht v lu gi tn ni su thm trong ci lng, ch khng phi mt ni hi ht bn ngoi. KHUYT DANH, t quehuongngaymai.com SAI LM THI CN TR Nm mi bn tui, ti ang hc lp 7. Hi ti va gy va nh nn cc bn gi trong lp lun coi ti nh mt a em trai, rt thch r ti cng chi vi c hi con gi. Hi chng ti vn cn chi tr n y cng tc l mt ngi cng ngi kia ri i y i i phng. Khi mi ln ti con gi chi ti u c ko vo cng nhp bn, lm khng t nhng cu con trai khc phi mt ghen t. Mt hm ti c l con gi ko i chi nh mi ln. Ln ny ti phi cng mt bn gi va mp va thp nht lp tn l Hu Vn. C th Hu Vn pht trin kh sm so vi bn cng la nn khi cng Hu Vn, ti c th cm nhn r b ngc m nng mm mi ca Hu Vn p ln lng mnh. Trong pht chc mt ti gin ln. Mt cm gic kch thch k l cha tng c lm c ngi ti nng ran. T ti v tnh ch n Hu Vn nhiu hn, v thng tng tng n cm gic ngy hm . Mt hm trong lp t ngt b mt in, ti nh b ma m a tay c chm nh vo ngc Hu Vn, khin Vn git mnh tht ln mt ting hi hng. Khi ti s n co rm c ngi li. Nhng Hu Vn khng t co c gio v ti lu manh ca ti. T y ti thy mnh cng ngy cng c cm tnh c bit vi Hu Vn. Ngay c nhng vt tn nhang trn mt Hu Vn ti cng cm thy chng rt ng yu... B m ti c c s kinh doanh hoa qu ni ting mt vng. Nh ti lc no cng c rt nhiu hoa qu qu m trong huyn chng ti by gi khng c. Mi ngy ti u ly trm mt t mang n lp t trong ngn bn ca Hu Vn, di ti t mt mnh giy ghi: Mnh yu bn. Cng. Chng bao lu sau chng ti bt u chnh thc hn h v thn mt vi nhau hn. Mt ln khng c ai, ti r Hu Vn n chi v khng kim ch c, chng ti lm chuyn . Khng lu sau ti pht hin thy Hu Vn trng c v ngy cng mp ra. Cho n mt ngy Hu Vn s hi ni vi ti c y c mang, hn ba thng nay c y khng thy ngy y n. Chng ti ln i mua que th thai v th, qu nhin kt qu l dng tnh. Khi c hai chng ti u v cng hoang mang lo lng. Ti ly ht s tin mnh tit kim c ni vi Hu Vn s a c i bnh vin ph ci thai . Hu Vn s hi chi y y: Khng c, c huyn ta ch c mi mt bnh vin, nht nh n s gp ngi quen, nh m gp thy gio th... Hu Vn nhc n thy gio khin ti cng git tht c mnh. Chng ti nh t b nh n bnh vin. Ngy hm sau Hu Vn li ht hi n tm ti ni hm nay c y xem trn tivi c cnh mt ngi n ng vo bng v anh ta mt ci, th l v anh y b sy thai. Ri Hu Vn ngh chng ti tm mt ni no kn o ri ti vo bng c y. Nh vy vn s c gii quyt mt cch d dng. Ti ngh i ngh li thy cng chng c cch no khc lin ng . Sau chng ti cng i n b sng vng v. Di s ng vin ca Hu Vn, ti nhm mt ly sc vo bng c y. Hu Vn tht ln au n, mt Hu Vn ti i, c m bng ln ln di t. 23 CNG XT XA 24. Nhng tht k l l khng thy mu hay mt th g chy ra nh trn ti vi ni. Ngi Hu Vn ta m hi, mt c cng t nho. Ti s hi, c ngi run ln bn bt. Hu Vn li cn rng chu au gic ti thm mt ci na, ln ny bt ti nht nh phi dng sc tn lc, ri mi chuyn s thnh cng. Lc ny Hu Vn khng cn sc ng ln na, c nm nga trn mt t, ri nhm mt li... Ti li mm cht mi cn rng mnh mt ci na... Hu Vn ht ln mt trng kinh hong, ri sau bt ng lm i. Ti thy mu t bn trong qun c y chy ra t sng. Ti hong lon go tn Hu Vn ri ht sc lay c y, nhng p li ch c ting nc sng chy rc rch bn tai... Ti tt t chy v nh, khng kp gii thch vi m ko b chy mt mch ra b sng... Mng sng ca Hu Vn c cu kp thi, nhng t cung c y b rch nghim trng. Bc s ni phi lm phu thut ct b t cung. B m Hu Vn lm n khiu kin ln to v hnh vi ca ti, nhng do ti cha tui thnh nin nn to n ch c th x l hnh chnh. B m Hu Vn ch l nhng ngi nng dn chn cht, tuy trong lng rt au xt cho con nhng cng nh ngm b hn. Di s ng vin ca gia nh ti, cui cng gia nh Hu Vn chp nhn s tin bi thng l 8.000 t. S tin m vi gia nh ti chng thm vo u. Ti rt lo lng cho Hu Vn v mun i thm c y nhng b m ti kin quyt ngn cn. Sau ny, b ti nhanh chng mua nh trn thnh ph v chuyn c gia nh ln . Trc khi i, ti trn nh chy i tm Hu Vn nhng nghe ni c nh Hu Vn chuyn i ni khc. T , ti khng bao gi gp li c y na. Ti i hc, ci v ri c con. Ti c mt gia nh hnh phc v mt cuc sng sung tc nhng trong tm tr khng lc no ti c th qun c Hu Vn, qun c ti c ty tri ti gy ra cho c y. Hu Vn vnh vin l mt ni au, mt ni day dt trong su thm tri tim ti, m nh tm tr ti khng ri... M ti trc khi qua i nm tay ti v ni: Nm , c ca con khng nhng lm hng mt t cung ca Hu Vn, cn hu hoi c mt i hnh phc ca c y ! C gi vnh vin mt i quyn c lm m, v c th cn b nhng di chng khng th no hi phc c. cng l ni n hn ln nht i ca m. Nu c c hi con hy i tm c y, hy b p nhng mt mt ca c y, d ch l v mt kinh t. Gia nh ta n c y c mt i con ! Ti bt khc, lng l gt u. D ch l mt li lm th di nhng ni au vn lun m nh bn ti khng lc no ngui. Hng m ti vn ngi mt mnh t sm hi. Hu Vn ! Em c nghe thy li sm hi ca ti khng ? Nu c th nghe thy, xin em hy ti c th tm c em. Hy ti c th b p li cho em phn no nhng mt mt kh au. tri tim ti c thanh thn d ch l 1 pht... Bo Th Gii Ph N, HPPL dch t bo Ph N, Trung Quc Bnh lun thm ca Ephata: Cu truyn l mt t thut vi mt trong hai nhn vt chnh xng ti. Din tin v cc tnh tit ca cu chuyn mun ni n mt tm tnh sm hi. Rt tic, sm hi y khng trn vn, khng phi l sm hi v c hai trt cng nhau phm ti ph thai, git cht chnh con ca mnh, m ch l sm hi ph thai khng ng phng php, khng an ton nh x hi vn khuyn co. Sm hi m ch loay hoay dng li vic chng trai b m nh tm l, tm mt ngui ngoai thanh thn sau nhng n hn dy v sut c i v hnh ng sai lm cht ngi, khng cu vn, khng b p, khng sa cha c g na. Khng thy k g v pha c gi nn nhn, ngoi tr chuyn gia nh c ta au xt ri cui cng cng chu bi thng mt khon tin. Cn b m ca chng trai th cng ch trn tri vi con trai trc khi qua i l: Nm , c ca con khng nhng lm hng mt t cung ca Hu Vn, cn hu hoi c mt i hnh phc ca c y ! C gi vnh vin mt i quyn c lm m, v c th cn b nhng di chng khng th no hi phc c. cng l ni n hn ln nht i ca m. Nu c c hi con hy i tm c y, hy b p nhng mt mt ca c y, d ch l v mt kinh t. Gia nh ta n c y c mt i con ! Ti c ph thai c tc gi trnh by nh mt gii php duy nht, cn thit v hp l trnh mi hu ha rc ri, tuyt i khng thy c cht thng xt no dnh cho mnh i b bng v ngn ngi ca em b. iu ny c l phn nh chung quan im v ch trng ca a s ngi dn Trung Quc trong mt t nc cho t do ph thai v khng ch mi gia nh ch c sinh mt con. Vit Nam chng ta cng khng khc l bao, v Vit Nam v Trung Quc trong my thp nin lin tip, lun l hai trong cc quc gia chim hng u v t l no ph thai 24 CNG TRN TRNG 25. TNH CHA V BN B Mt cu chuyn tht v tnh yu thng, nim tin v hy vng Dick Hoyt ng c tn vinh l mt ngi cha v i. Nu ai tri qua cm gic phi chm sc mt ngi tt nguyn lu nm, t s thy rng khng c mt tnh yu no c th ln hn tnh yu ca ng b Hoyt vi cu con trai cha sinh ra i b chn on mc phi bnh bi no ( cerebral palsy ), mt loi bnh tnh vi cc tn thng no nh hnh kh c th thay i. Khi i t bt hnh Nm 1962, Dick Holt au xt nhn a con trai cho i trong tnh trng b dy rn qun c v c chn on lit no, s phi sng nh thc vt c i. V tnh trng , cc bc s khuyn v chng Dick v Judy nn a con vo mt trung tm bo tr x hi c bit. Tuy nhin, vi lng thng con v b, Holt cha t chi li khuyn . Ngi cha tr mi 22 tui thy i mt ca Rick, tn a con, bit hng mt nhn theo ng khi ng di chuyn quanh phng. V vy Dick hy vng v tin tng rng Rick vn c th suy ngh v nhn thc c mi s vic xy ra chung quanh. Th ri v chng Dick tm mi cch gip a con tham d vo mi sinh hot ca gia nh. Khi lm bt c iu g, h cng tm nim rng Rick ang di theo v c gng nhn bit tt c mi vic, nh bt c mt a tr no khc. i v chng nui dng nim tin mt ngy con h c th giao tip c trong mt chng mc no . H a con n nhng trung tm phc hi chc nng, n cu cnh nhng nh nghin cu y khoa, cho con tham gia vo tt c cc hot ng gia nh, vui chi trong vn, gip con tn hng nim vui c bi di nc m a tr no cng khao kht hoc a Rick i cng trong cc k ngh ca gia nh. Ni cch khc, cp v chng tr Dick v Judy i x vi Rick nh i x vi mt a tr bnh thng. lm c iu , h phi hy sinh hu nh tt c nhng th vui trong i, dnh ht th gi bn Rick, tm hiu Rick v tip tc nui hy vng. Cc bc s, d c thuyt phc b m Rick rng h chng c cht hy vng no, d c c gng n u. Tuy nhin, nm 11 tui, trong n lc khng th t c bng li, cha m Rick thuyt phc cc nh khoa hc Trng i hc Tuft, bang Massachusetts k cho Rick nghe mt cu chuyn hi. Trc s ngc nhin ca h, Rick ci. Cc nh khoa hc tha nhn rng h lm, Rick vn nhn bit c th gii sinh ng quanh cu v cu rt mun c tham gia v khm ph th gii y. Cui cng, ngi ta lm ring cho Rick mt chic my tnh c bit, c thit b gn vo u Rick, b phn duy nht trn ngi cu c th c ng c i cht. Thit b ny gip Rick m ha nhng iu no cu mun ni v chuyn thnh m thanh in t. iu u tin m cu b Rick ni vi b m l mt mn th thao. Bc ph huynh ng knh y gi y bit thm mt iu, nim am m ca con trai h l th thao. Khi chic my mang tn Hy Vng c gn vo u Rick, cu ng thi c chp nhn n trng hc. Cng trong thi gian ny, cu b bc l nim am m vi mn in kinh. Nm 1977, khi trng cu b c chng trnh chy marathon quyn gp cho mt hc sinh b tai nn xe hi, Rick ni vi b rng: B i, con mun chy quyn tin cho bn y ! Mt ngun tin khc cho bit Rick ny ra cm hng mun tham d vo cc cuc chy th thao sau khi xem mt bi bo. Dick, mt trung t thuc Lc Lng V Binh Quc Gia Hoa K, sng st trc mun bt ng hu nh khng tng ca a con 16 tui. Lng ngp trn vui mng ln lo u, ngi cha m con ni: c ri con. Chng ta s chy thi. Th ri ngi cha 37 tui m trc cha h chy marathon bao gi phi kh luyn tp dt s y con chy. Th hin tnh cha 25 26. Dick bt u tp luyn chy mi ngy vi mt bao xi mng t trong chic xe ln thay cho trng lng ca Rick v Rick bn hc trng. Dick c th ci thin sc khe ca mnh rt nhiu m ngay c khi y con, ng c th to c mt k lc c nhn l 5 km trong 17 pht. Sau khi hai cha con kt thc cuc ua u tin di nm dm, Rick mng r ni: Tha cha, khi chng ta ang chy, con cm thy nh con khng cn tt nguyn na. D ang mt mun kit sc, Dick sung sng rng rng nc mt trc nim vui ca con. T , v nim am m in kinh v th thao ni chung ca a con tt nguyn, Dick cho con mn thn xc tham gia vo nhng cuc thi trin min c t chc ti nhiu ni sut nm trong v ngoi nc M vi danh hiu tham d vin l Team Holt. Nm 1984, Dick tr thnh mt vn ng vin in kinh ni ting v c mi tham d cc cuc thi ba mn phi hp ( bi, p xe, chy b ). vn l cuc thi dnh cho nhng ngi c sc khe tt v do dai. Ban t chc mun Dick tham gia v ch mnh ng m thi, khng c Rick. ng t chi. Nm k tip, h li a ra li mi tng t, nhng mt ln na ng li t chi nu khng c con trai ca mnh cng tham gia. Dick ni vi cc nh t chc, Rick chnh l l do ti tham gia cc cuc thi ny; ti khng mun thi u mt mnh. Rick l ng lc thc y ti. Hn na, nu khng c Rick, ti khng bit phi lm g vi hai cnh tay ca mnh. Sau khi mit mi thit k cho con nhng phng tin an ton nh ban t chc yu cu, i Hoyt c tham gia v v ch trong s 50% nhng ngi v u. Sau khi hon tt cuc ua Boston Marathon ln th 15, cuc ua m h b t chi vo nm 1981 khi ln u tin ng k tham gia, h c tn vinh nh nhng Anh hng ca nc M nhn k nim ln th 100 mn marathon. Nm 2003, Dick b mt cn try tim, tuy nhin, bc s cho bit chnh tnh trng sc khe tt nh tham gia th thao thng xuyn cu sng ng. Sau khi hi phc, hai cha con Dick v Rick li tip tc nhng cuc ua mi. Dick vn khng khng rng chnh con trai mnh mi l vn ng vin in kinh, ch khng phi ng. Dick ni: Ti khng bit phi gii thch th no, nhng mi khi ng ng sau chic xe ln ca con trai, ti cm thy lng lng kh t. Rick l c my hot ng ca c hai chng ti. Ti cho Rick mn thn th mnh, nhng chnh tinh thn ca Rick mi l ng lc thc y chng ti tin v pha trc. Thnh tch 36 nm kin tr Mc d ngi ta nhn thy Dick v Rick Hoyt trn trng ua nhiu ln, nhng khng ln no khn gi ngng ngng phc ngi cha ng knh va chy va y con mnh ang ngi trong xe ln, g lng p xe ko theo mt chic xe ln ln dc xung i, hay va bi va ko a con tt nguyn. Rick cng chng t mnh hn c mt vn ng vin c bit khi ly xong bng tt nghip i hc Boston v tr thnh ngi khuyt tt bi no u tin tt nghip i hc. Rick lm vic ti phng th nghim my tnh ca trng, ni anh c th h tr pht trin mt h thng gip nhng ngi khuyt tt c th giao tip thng qua cc c ng ca i mt. Rick ni: Ti chng minh cho nhng ngi khuyt tt thy rng h khng nht thit phi sut i ngi yn mt ch v nhn cuc sng tri qua trc mt. H cng c th ti trng, c vic lm v tham gia vo cc hot ng hng ngy trong x hi. Tnh n ht nm 2009, Team Holt tham gia c thy 1.009 cuc thi, trong c cc mn, t marathon n ba mn phi hp v thm ch cuc chy b vng quanh nc M. i Holt lun v n ch trong cc cuc ua, c khi b li pha sau hn mt na s vn ng vin khc v i ln v nht. i Hoyt c tn vinh tn tui vo Vin Ngi Thp Danh Ting ( Ironman Hall of Fame ) vo nm 2008. Tnh n thng 4 nm 2013, hai cha con Hoyt tham d tng cng 1,077 cuc chy gay go i hi sc chu ng bn b, trong s gm c 70 cuc ua chy vit d ( marathon ) v su cuc ua tam hp Ngi Thp ( Ironman triathlon ). H tham d c thy 30 ln trong gii Boston Marathon. Ngoi ra, b sung vo danh sch nhng thnh tu ca h, nm 1992 cha con Dick v Rick p xe v chy vng quanh nc M, hon thnh khong ng di 3,735 dm ( 6,011km ) trong 45 ngy. Khi d thi ba b mn th thao phi hp triathlon, Dick bi vi giy ct quanh eo ko Rick nm trn mt xung phao. Qua phn ua xe p, Rick ngi phi trc mt chic xe p dc c thit k c bit. i vi phn chy b, Dick y Rick ngi trn xe ln. 26 27. Nm nay 2013, Dick l mt ngi gi 73 tui v Rick 51 tui nhng mi mi vn l mt a con tt nguyn. Mi ln chuyn i gia cc b mn thi t bi sang p xe p, t p xe p i qua chy b, ngi cha gi phi thao tc tht nhanh t tay bng con t vo gh, nai nch an ton, xong li tip tc cuc thi. By gi, hai cha con Holt hay ni cho ng hn l ngi cha Dick Holt gi mi nm d ua t hn v dnh th gi cho cc cuc ni chuyn trc cng chng nhiu hn. Thu bt u s nghip th thao, h tham gia 50 cuc ua mi nm nhng by gi ch nhm mc tiu tham d cn khong phn na s lng mi nm m thi. Holt cha cho bit cha c nh hon ton rt lui cc cuc thi. Ngy 8.4.2013, mt bc tng ng vinh danh cha con Hoyt c khnh thnh gn khi im ca cuc chy ua Boston Marathon ti Hopkinton, Massachusetts. Do v khng b t bom n ngy 15 thng 4, i Hoyt cha kp hon tt cuc chy ua Boston Marathon nm 2013. Lc v n xy ra, h cn cch ln mc ch khong mt dm v b gii hu trch cuc ua chn li cng vi hng ngn vn ng vin khc. H an ton v c mt ngi li xe ngang qua ch h n khch sn Sheraton tm tr. Kt lun Tnh yu v tha thc s gip con ngi c c sc mnh lm nhng iu khng tng. S d ng Dick Hoyt c kin nhn v ngh lc tri qua tt c nhng cuc ua y th thch l v ng tm thy mc ch cao c trong i l em li nim vui v hnh phc cho con trai ng. ng khng mun con mnh b xem l ngi tha trong x hi. ng mun cho con tham gia vo cc hot ng x hi gip con cm thy hnh phc. V l , ng lun c gng hn bao gi ht. Nu trong tim ta c mt tnh yu v iu kin, ta c th tm thy cho mnh mt ngun nng lng to ln thc hin nhng iu khng tng. Ta c th vt qua nhng gii hn ca bn thn v chuyn ha mi gii hn thnh iu k diu. Khu hiu ca i Hoyt l bn c th v h chnh l s minh chng sng khng nh bn c th khi bn quyt nh lm. Thng ip ca i Hoyt lm rung ng mi ngi. D c mang trn ngi nhng khim khuyt v mt th cht hay khng i chng na, chng ta c th hc c rt nhiu t cu chuyn ca h, hy cho c m ca chng ta mt hy vng, mt c hi th hai sng mc cho tui tc c nh th no i chng na, v hy nhn th gii mt cch rng m hn. Cu chuyn ca Rick v Dick cng khin cho chng ta phi suy ngh li v nhng g chng ta cho rng khng th cho ti gi v hy th c gng ht sc mt ln na xem. Tm tt v thnh qu gip con vt ln trn s phn, Dick Holt ni: Ti yu gia nh v ch mun tr thnh mt ngi cha tt nht trong kh nng ca ti. Ch cn c c nim vui khi bn cnh con, c tn hng nhng giy pht , chng ti s tip tc vt qua c nhng kh khn tr ngi pha trc. Qua thi gian di sng cho con v hy sinh cho con, ng qu xng ng l mt trong nhng ngi cha tt nht th gii. PHAN HNH su tm CHNG TRNH NHP CU BC I PHANXIC TR GIP LN 3 CHO B NGUYN TH CN SIGN, B TIM BNH TIM Lm. Px. Nguyn Ngc Thu, Gio X Phaol 3, Gio Phn Sign, gii thiu b NGUYN TH CN, sinh nm 1955, ng ti 18/35 B Trn Quang Diu, P. 14, Q. 3, Si gn. B Cn b h van tim 2 l v 3 l , ang c theo di v iu tr ti Bnh Vin Hon M. Gia nh khng c kh nng ti chnh nn ch c th c gng cho b i ti khm. Chng ti xin tr gip 400.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 2 bin lai ). 27 CNG TRN TRNG 28. TR GIP CHU B SN TH HO SIGN, B BU NGUYN BO THN KINH Lm. Giuse L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu chu b SN TH HO, sinh 6.10.2012, con ng Sn Cao Bng v b Nguyn Th Lan Phng, hin ng ti 290/33/72 N Trang Long, P. 12, Q. Bnh Thnh, in thoi ca M: 01247.119.856. Chu Ho c 1 ch gi 5 tui, M chu i lm thu Bnh Dng, Ba chu b nhim HIV, khng i lm m nh chm sc cho con. Chu Ho b bu nguyn bo thn kinh, iu tr 3 thng nay ti Bnh Vin Ung Bu, khu B, khoa Nhi, lu 2, phng 5. Chu vo c 3 toa ha cht, chi ph iu tr n nay ht khong 15 triu. Chng ti xin tr gip 5.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 3 bin lai ). TR GIP B NGUYN TH MI SIGN, B BU C C T CUNG B Trn Th Thu Nguyt, cng tc vin TTMV DCCT, gii thiu b NGUYN TH MI, sinh 1962, hin ng ti 84/1 KP. 2, P. Tn Thi Hip, Q. 12, Sign, in thoi: 01677.083.893. B Mi ga chng khi con duy nht mi c 2 tui. B Mi b bu c c t cung, ang iu tr ti Bnh Vin Ung Bu, Khu E, khoa X 2, phng 15. Chng ti xin tr gip 2.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 1 bin lai ). TR GIP ANH TRN TRNG NGHA VNH LONG, B TAI NN GY TAY PHI Lm. Phr Phm c Thanh, H o M Thun, Gio Phn Vnh Long, gii thiu anh Phr TRN TRNG NGHA, sinh nm 1985, con ng Giuse Trn Ngc Minh v b Maria Ng Th Thu Vn, hin ng ti 59A, p M Thun, x Tn Hi, thnh ph Vnh Long, in thoi: 01687.757.264. Anh ngha l con th 3 trong gia nh c 4 anh ch em, cha c gia nh, i lm mn, cng vic khng n nh. Ngy 9.7.2014, Anh Ngha b tai nn gy tay, a v iu tr ti Bnh Vin Chn Thng Chnh Hnh Sign. Gia nh phi vay mn khp ni ng vin ph iu tr cho anh. Chng ti xin tr gip 5.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 6 bin lai ). 501. HON TT QUYN GP QU M HNG CU GIP IU TR CHN THNG S NO CHO ANH NGUYN NGC THANH QUN 8, SIGN N Tu Trsa Ng Th Thanh Hng, Dng Mn Thnh Gi Tn Lp, in thoi: 0919.571.970, gii thiu anh Phr NGUYN NGC THANH, sinh ngy 22.9.1970, lm ngh trang tr ni tht nhng cng vic khng n nh, c v l ch Trsa Ng Th Nghi, l cng nhn may, in thoi lin h 01673.969.663. Gia nh c mt con trai ang hc lp 9, hin ng ti s 1647/41 Phm Th Hin, P. 6, Q. 8, Sign. ang chy xe gn my trn ng Nguyn Vn Linh th anh Thanh bt ng b chong, ng xung ng, c cp cu ti Bnh Vin Ch Ry, nm hn m sau trong ba ngy lin do mu t mng no, gy xng g m, thi dng chn thng, gy t xng hai ngn tr v gia bn tay phi. Hin ti anh hi tnh, c chuyn sang Trung Tm Chn Thng Chnh Hnh ng L Thng Kit, khoa Chn Thng Thn Kinh, phng 10, ging 2. Trong hn na thng lin nm iu tr ti y, anh Thanh vn cn au u rt nhiu, do xut huyt no nn thnh thong li ri vo hn m, cc bc s vn ang tip tc theo di c quyt nh m hay khng. V anh Thanh khng c BHYT nn vin ph kh cao, ti Bnh Vin Ch Ry nm ba ngy chi ph ht 12.000.000 ng. Ti Trung Tm Chn Thng Chnh Hnh ngy u phi ng ngay 8.000.000 ng, nhng ngy sau c ba ngy li phi ng thm 4.000.000 ng. Gia nh phi chy vay mn cc ni lo cho anh. Ngy 25.7.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip iu tr ung th cho anh Nguyn Ngc Thanh vi s tin l 25.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. Giuse L Quang Uy, TTMV DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] 28 29. Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 4.000.000 VND Chuyn t Qu gip ch Nguyn Th Liu: 700.000 VND Tim Ch 75 ( Sign ): 4.000.000 VND ng Nguyn Vn Cn, Oregon ( Hoa K ): 150 USD Nhm c Th Tm, Cali ( Hoa K ): 2.000.000 VND ng b Nguyn c Sinh, Oslo ( Na Uy ): 100 USD C Thu, Oslo ( Na Uy ): 100 USD Mt anh Q. Ph Nhun ( Sign ): 1.000.000 VND Anh Nguyn Ngc Thanh, Q. 8 ( Sign ): 500.000 VND B L Th Kim ( Sign ): 3.000.000 VND Ca on Vit Linh, Cali ( Hoa K ): 200 USD Tng kt n 10g30 sng th by 2.8.2014: 15.200.000 VND + 550 USD = 26.900.000 VND Nh vy sau 9 ngy quyn gp, chng ta c c 25 triu ng gip anh Nguyn Ngc Thanh. S tin 1.900.000 VND di ra xin chuyn cho trng hp ngt ngho k tip l ng L Vn Minh Bc Ninh b ung th ph qun. Xin t n Cha, bit n M v cm n qu n nhn gn xa. 502. ANG QUYN GP QU M HNG CU GIP IU TR UNG TH PH QUN CHO NG L VN MINH BC NINH Lm. Giuse L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu ng L VN MINH, sinh nm 1954, ng ti x Chi Lng, huyn Qu V, tnh Bc Ninh. ng ga v, lm ngh nng, c ba ngi con u ngho, phi i lm n xa mu sinh. in thoi 0975.787.442, lin h vi anh Qun, con trai ng Minh. ng Minh b ung th ph qun, ang c iu tr ngoi tr ti Bnh Vin K Tn Triu, Thanh Tr, H Ni. ng phi vo ha tr 8 t, mi t 15 triu ng, nay ng vo c 2 t, chi ph ht 30 triu ng, cn thiu 6 t. Cc con ca ng c gng gom gp, ch ph gip ng c 2 t l khng cn kh nng lo liu na. Mi t ha tr cch nhau mt thng v ty thuc vo sc khe ca bnh nhn. Ngy 2.8.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip iu tr ung th ph qun cho ng L Vn Minh vi s tin l 30.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. Giuse L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 4.000.000 VND Chuyn t Qu gip anh Ngc Thanh: 1.900.000 VND Mt n nhn n danh ( Sign ): 5.000.000 VND C Maria Phng T ( Hoa K ): 100 USD S kt n 14g30 chiu th by 2.8.2014: 10.900.000 VND + 100 USD 29