ephata 609

of 43/43
E-mail: [email protected] Website: www.trungtammucvudcct.com "ĐƯỜNG CHÂN LÝ, NÀY CON ĐÃ CHỌN…" ( Thánh Vịnh 118, 30 ) Trong lịch sử Hội Thánh, một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên là việc chọn người thay thế ông Giuđa, kẻ đã phản bội Chúa Giêsu và chia tay với Tông Đồ Đoàn. Vị nào thay thế chỗ của Giuđa cũng có nghĩa là trở nên Tông Đồ, lãnh nhận sứ mạng làm chứng về Chúa Giêsu, sung công hoàn toàn cuộc đời mình và sống chết cho Tin Mừng, thay chỗ Giuđa cũng có nghĩa là nhận lấy vị thế thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn, có đầy đủ uy tín để làm chứng, một chứng xác thực về Chúa Giêsu. "Vậy trong số những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người dẫn đầu chúng ta, kể từ phép rửa của ông Gioan cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên Trời, phải có một người trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi về cuộc Phục Sinh của Người" ( Cv 1, 15 – 26 ). Thánh Phêrô đã chia sẻ với Tông Đồ Đoàn về điều kiện thiết yếu để trở nên người làm chứng về Chúa Giêsu, đây là điều kiện quan trọng nhất không thể bỏ qua. Phải là người đã từng theo Chúa Giêsu kể từ khi ông Gioan thực hiện phép rửa, cho đến ngày Ngài lên Trời. Hành trình theo Chúa là hành trình được huấn luyện bởi chính Chúa Giêsu về sự nhận biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa và lòng tin vào chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Chính Chúa Giêsu huấn luyện bằng phương pháp độc đáo của Ngài chứ không phải bởi ai khác, một giáo huấn tinh tuyền, sống động, không sai chạy, không bị cắt nghĩa hoặc giải thích bởi bất kỳ luồng tư tưởng hay bất kỳ khuynh hướng nào, một giáo huấn được truyền ban và kiểm nghiệm bởi chính Đấng xây dựng giáo huấn, một giáo huấn được đích thân Ngài dạy dỗ một cách sống động, diện đối diện, từng chút một. Chính Chúa Giêsu huấn luyện các Tông Đồ để xây dựng mối tương quan chặt chẽ, gắn bó, đích thực của họ với chính Ngài. Không chỉ là giáo thuyết nhưng là chính con người, chính mối tương giao mật thiết với Chúa, mối tương giao xác 1 NĂM THỨ 14 – SỐ 609 – CHÚA NHẬT

Post on 18-Dec-2014

85 views

Category:

Spiritual

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trân trọng giới thiệu Tuần báo điện tử EPHATA của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

TRANSCRIPT

  • 1. E-mail: [email protected] Website: www.trungtammucvudcct.com "NG CHN L, NY CON CHN" ( Thnh Vnh 118, 30 ) Trong lch s Hi Thnh, mt trong nhng s kin quan trng u tin l vic chn ngi thay th ng Giua, k phn bi Cha Gisu v chia tay vi Tng on. V no thay th ch ca Giua cng c ngha l tr nn Tng , lnh nhn s mng lm chng v Cha Gisu, sung cng hon ton cuc i mnh v sng cht cho Tin Mng, thay ch Giua cng c ngha l nhn ly v th thuc v Cha Gisu hon ton, c y uy tn lm chng, mt chng xc thc v Cha Gisu. "Vy trong s nhng anh em cng chng ti theo Cha Gisu sut thi gian Ngi dn u chng ta, k t php ra ca ng Gioan cho n ngy Ngi la b chng ta v c rc ln Tri, phi c mt ngi tr thnh chng nhn cng vi chng ti v cuc Phc Sinh ca Ngi" ( Cv 1, 15 26 ). Thnh Phr chia s vi Tng on v iu kin thit yu tr nn ngi lm chng v Cha Gisu, y l iu kin quan trng nht khng th b qua. Phi l ngi tng theo Cha Gisu k t khi ng Gioan thc hin php ra, cho n ngy Ngi ln Tri. Hnh trnh theo Cha l hnh trnh c hun luyn bi chnh Cha Gisu v s nhn bit chng trnh cu ca Thin Cha v lng tin vo chnh Cha Gisu l ng Cu Chuc nhn loi. Chnh Cha Gisu hun luyn bng phng php c o ca Ngi ch khng phi bi ai khc, mt gio hun tinh tuyn, sng ng, khng sai chy, khng b ct ngha hoc gii thch bi bt k lung t tng hay bt k khuynh hng no, mt gio hun c truyn ban v kim nghim bi chnh ng xy dng gio hun, mt gio hun c ch thn Ngi dy d mt cch sng ng, din i din, tng cht mt. Chnh Cha Gisu hun luyn cc Tng xy dng mi tng quan cht ch, gn b, ch thc ca h vi chnh Ngi. Khng ch l gio thuyt nhng l chnh con ngi, chnh mi tng giao mt thit vi Cha, mi tng giao xc nh tnh cch mn , mi tng giao CON NGI vi con ngi. Chng ta nhn thy Thnh Phr nhn mnh yu t theo Cha Gisu v Ngi dn u chng ta. Mi tng giao vi Cha Gisu quyt nh tnh cch lm chng, bi ngi lm chng phi l ngi c kinh nghim trong cuc i mnh v cc bin c lin quan, v chnh con ngi mnh lm chng. y khng cn thun tu l cng vic na, nhng l mt dn thn trn vn, ch thc. iu mnh lm chng hon ton thuc v mnh, khng g c th chia tch. i tng ca li chng l chnh Cha Gisu m bin c trng tm l cuc Phc Sinh. Phc Sinh l h qu tt yu ca cuc kh nn, ca thp gi, mt h qu vt sc hiu bit v tin on ca con ngi. Phc Sinh l h qu tt yu ca cuc thng kh trong mt chng trnh c vn hnh bng quyn nng Thnh Linh. Bin c Phc Sinh lm o ln mi tnh ton ca th gian, sc cng ph ca bin c Phc Sinh lm bt tung Ca T Thn by lu nay tng nh bt bi. Bin c Phc Sinh quyt nh s phn con ngi, m ra cho nhn loi nim hy vng bt dit, gii phng nhn loi trong t do, vnh cu. 1 NM TH 14 S 609 CHA NHT 11.5.2014

2. Chng ta nhn ra hnh nh M Maria bao trm ln s kin va nu. M khng ch c mt bn Cha Gisu k t khi Gioan lm php ra, nhng M hin din bn Cha Gisu, trong Cha Gisu, ngay khi s thn ng li cng b Cha vo trn gian. M khng ch theo chn Cha ra vo lui ti trn bc ng loan bo Tin Mng, nhng M bao bc, gn gi, bng m v khng bao gi ri xa Con ca mnh trong bt k tnh hung no. Nu hi ai l ngi c nghe Cha ging dy nhiu nht, lu nht v su nht, th cu tr li ch c th l chnh M Maria. Khi cha c mt v Tng no bit Cha th M nut vo lng mnh bao li yu thng ca Cha. Khi cha c mt Mn no c mc khi nh ca Thin Cha, th M ghi nh m suy i gm li trong lng. Gio hun ca Cha Gisu in su vo lng m, hnh nh ca Cha thm m trong tm M, ngn ng ca Cha vang vng trong lng M. Vng, khng ai gn b vi Cha Gisu hn M ! M theo Con yu du ca mnh n tn chn thp gi, chp nhn i ht con ng au kh, chp nhn chng trnh ca Thin Cha trong m ti ch vi mt nh sng tin yu. M chp nhn Thn Kh ca Cha vn hnh cuc i M th l no trong bin c Phc Sinh M li khng c th lnh nhng g l cao qu v thm su nht ? L ngi theo Cha Gisu tng giy tng pht, l ngi gn b mt thit vi Cha, l ngi chng kin, hip thng, tham d vo ton b bin c kh nn, thp gi v phc sinh ca Cha, chc chn M l ngi Tng ch thc, l Tng ca mi Tng , l ngi thu gi kho tng c Tin ca Hi Thnh, l ngi chia s c Tin cho nhn loi. Cng cuc Ti Phc m Ha hm nay cn t li cng mt vn nh Hi Thnh xa, khng th c k no c sai i m khng tng theo Cha Gisu, c mi tng quan gn b mt thit vi Ngi, thuc trn v Ngi v i trn con ng Ngi i. Nu khng cc iu kin , chng ta ch c nhng ngi hnh ngh tn gio, mt loi cn b dch v tn ngng m thi ! Nhn ln c Trinh N Maria, M ca chng ta, xin M trao cho chng ta kinh nghim i theo Cha vi tt c lng cy trng ph thc. Chng ta cn kinh nghim ca M bit bao khi chng ta t chn bc i trn ng Chn l chn. "Ly N Vng, M nhn lnh lm cho chng con c sng, c vui, c cy, thn ly M" Amen. Lm. VNH SANG, DCCT MC LC TM BI: "NG CHN L, NY CON CHN" ( Lm. Vnh Sang ) ......................................................... 01 CA CHUNG CHIN ( Tgm. Giuse Ng Quang Kit ) ....................................................................... 03 CH CHIN HON HO DUY NHT ( AM. Trn Bnh An ) .................................................................. 04 C GISU L CA CHUNG CHIN ( Tu S Jos. Vinc. Ngc Bin ) ............................................... 05 NGI L ( PM. Cao Huy Hong ) ....................................................................................................... 07 TA N CHNG C SNG, V SNG DI DO" ( Lm. Antn Nguyn Vn ) ................... 08 C THEO LI Y M VO ( M. Hong Th Thu Trang ) ..................................................................... 10 MU NHIM CU CHUC V M MARIA ( G. Tun Anh ) ................................................................. 10 C MARIA V S HIP NHT ( Phng Vn Ho ) ........................................................................... 11 SNG TRONG LI CU CA M ( Lm. GB. Nguyn Minh c ) ........................................................ 13 HY NH MNH LNH FATIMA ( Bn dch ca Trm Thin Thu ) ...................................................... 14 GIANNA BERETTA MOLLA NC V MARIA NGUYN TH YN CA VN ( Trn Th Hng ) .... 16 VN HOA C M ( Vn Mai ) ......................................................................................................... 17 NM IU BN CHA BIT V C GISU ( Lm. James Martin, bn dch ca Nguyn Trung ) ...... 18 BA IU RN YU THNG TRONG KINH THNH K 2 ( Lm. L Minh Thng ) .......................... 14 KHI CI C LN NGI ( Phng vn Gs. Nguyn ng Hng ) ............................................................ 23 M L BNG MT I CON ( Trn M Duyt ) .................................................................................. 26 MT THONG SUY T ( Ngi Ti T V Dng ) .............................................................................. 28 CHNG TRNH NHP CU BC I PHANXIC V QU M HNG CU GIP ( TTMV DCCT ) ... 30 2 3. CA CHUNG CHIN Ca c hai cng dng. ng vo v m ra. C nhng cnh ca nh ca t ngc giam kn phm nhn. C nhng cnh ca giam hm, bng bt con ngi khng cho thng giao vi th gii bn ngoi. C nhng cnh ca l st sinh nht th vt git cht. l nhng cnh ca ng kn cht chc, hu hoi. C nhng cnh ca m ra n gi mt, n kh trong lnh, n nh sng mt tri ti vui. C nhng cnh ca m ra nhng chn tri xa tp, khi ln trong tm hn m c cao xa. C nhng cnh ca m ra n nhn anh em trong tnh huynh thn mn. l nhng cnh ca m ra s sng. Hm nay, Cha Kit ni: Ta l ca chung chin, Ngi t nhn mnh l cnh ca. Cha Gisu l cnh ca khng phi ng kn giam hm n chin. Nhng l cnh ca m ra. Cha Gisu l cnh ca m ra nhng chn tri v tn Thnh thong ta nghe c d lun xn xao v ngy tn th. Tt nhin l mt tin n tht thit, nhm nh, m mu sc m tn d oan. Nhng tin n cng ni ln mt s thc l: Th gii m chng ta ang sng l mt th gii hn hp, sinh mng con ngi l bo bt, kip sng con ngi l monh manh. Tht ng bun nu con ngi ch c th, b kt n chung thn vo mt thn xc mau tan r, b giam hm trong mt th gii vt cht mau tn t. Cha Gisu Phc sinh ph v vng vy giam hm . Khi tng lp ca m ln ra, Cha Gisu m ra cho nhn loi mt cnh ca. Cnh ca dn vo mt khng gian v tn. T nay con ngi khng cn b kt n chung thn vo thn xc mau tan r na, v Cha Gisu Phc Sinh mc ly thn xc vinh hin khng bao gi cht. T nay con ngi khng cn b giam hm trong th gii vt cht mau tn t na, v Cha Gisu Phc sinh m li ra th gii thn linh, trong con ngi sng trong t do, khng cn b rng buc trong khng gian. l mt th gii mi, th gii vnh hng, khng bao gi tn t, th gii v bin chng c gii hn. Khi m cnh ca vo th gii thn linh, Cha Gisu y li ranh gii ca th gii vt cht n v hn. Khi m cnh ca vo th gii thn linh, Cha Gisu chp cnh cho c m ca con ngi. c m y chng cn hn hp trong nhng hn ch ca vng vy th gii, nhng bay ln ngang tm trng sao m nhng gic m thn thnh. Khi m ca v th gii thn linh, Cha Gisu gii phng con ngi khi cnh ng n l vt cht h hn, nng con ngi ln cuc sng t do ca con Thin Cha. Cha Gisu l cnh ca m ra sui ngun s sng Tht l v l nu con ngi sng ch cht. Tht l v l nu cht l ht. Nu nh mnh con ngi l nh th, th khng sng cn hn. Mi khi vo bnh vin, ta khng khi suy ngh khi nhn nhng bnh nhn rn xit, qun qui au n hoc thy nhng tm thn gy cm, nhng khun mt hc hc. l ci cht ang sng hay l mt s sng ang cht ? i sng nh th cn c ngha g khng ? Cha Gisu bc vo th gii k cht chin u chng li thn cht. Ngi chin thng. V khi Ngi m ca m bc ra, Ngi m cnh ca dn vo mt cuc sng mi. Cuc sng mi l mt cuc sng trn vn bi v khng cn bng dng Thn cht. Cuc sng mi l mt cuc sng sung mn bi v chng cn vt tch ca au kh, bnh tt, i kht. Cuc sng mi l mt cuc sng siu nhin trong con ngi c nng ln lm con Thin Cha, c tham d vo chnh s sng ca cha. Cuc sng mi l mt cuc sng hnh phc v c kt hp vi Thin Cha Ba Ngi trong mt tnh yu trn ho. Nh th cuc sng con ngi vn c mt hng i ln, c nng cao, c phong ph, c hon ho. Chnh v th m d bit cuc sng kh au, ngi ta vn vui mng khi mt em b cho i. Chnh v th ngi ta vn n mng sinh nht, coi l ngy trng i trong i ngi. Chnh Cha Gisu bin i thn phn con ngi. Con ngi sinh ra khng phi cht, nhng sng, sng sung mn, sng trn vn, sng vnh vin trong sui ngun s sng. 3 CNG SUY NIM 4. Nhng m ra cho ta nhng chn tri v tn ca con Thin Cha, cha Gisu chu nhn ly kip sng mong manh, ph du, bo bt ca con ngi. m ra cho sui ngun s sng, Ngi phi n nhn ci cht au n. Ngi chnh l v Mc t chn chnh th mng v n chin. Cha Gisu qu tht l cnh ca m ra cho n chin i n nhng chn tri xa rng, i n nhng ng c xanh ti, i n nhng dng sui trong lnh. Cha Gisu qu l v mc t tt lnh lun chm sc on chin, lun nui dng on chin bng nhng lng thc b dng. Cha Gisu n cho ta c sng v c sng di do. l cnh ca duy nht dn n s sng, ta hy theo st gt Ngi. l ngi mc t duy nht, ta hy nghe ting Ngi. Hy n vi Ngi Ngi a ta n nhng chn tri xa rng. Hy n vi Ngi Ngi bng b vt thng, xoa du ni au v phc hi s sng. Hy n vi Ngi Ngi trn tnh yu v s sng vo tm hn ta. Tgm. Giuse NG QUANG KIT CH CHIN HON HO DUY NHT Thuyn trng chic tu u tin tip cn khu vc chm ph Sewol ( Hn Quc ) inh ninh rng ng s thy hng trm hnh khch tri trn mt nc. Nhng nhng th ng thy trn mt bin ch l cc kin hng. Chic ph lc y nghing rt nhiu, khong 30, 40 . Tnh trng ca Sewol lc rt t, ai cng mc nhin ngh l hnh khch sp c s tn. CNN dn li ng Moon Ye-shik, thuyn trng tu Doola Ace, ngy 29.4.2014. Vo lc 9 gi 15 ( gi a phng ) sng 16.4.2014, tu ca ng Moon ang cch ph Sewol khng qu 200m khi nhn c cuc gi cu cu. Ngay lp tc, ng cng thy th on chun b sn phao, xung cu h. Nhng bt chp chic ph nghing mt gc ng bo ng, vn c rt t du hiu cho thy hnh khch trn tu ang c s tn, v thuyn trng tu Doola Ace cho hay. ng Moon cng thy th on trn chic Doola Ace khng bit rng thy th on ca ph Sewol yu cu hnh khch trn ph, bao gm 325 hc sinh ca trng Trung Hc Danwon, nn yn ti ch. ng Moon khi lin lc bng in m vi ph Sewol, ni rng ngi ca ng sn sng h tr cu h ngay lp tc, ng thi ku gi u dy bn kia cn yu cu hnh khch tm ng thot ra. n 10 pht sau , thnh vin thy th on trn ph Sewol vn c hi: Nu chng ti chy thot, c th cu h ( hnh khch ) c khng ? ng Moon ni nhng g ng chng kin r rng l mt s phung ph thi gian v tnh mng con ngi, mt vic hon ton khng ng c. C l h ch tu cu h, nhng trong trng hp ny, bn cn ch g na ? L ra h nn ra lnh s tn. Rt nhiu sinh mng l ra c cu sng. ng Moon cng k li rng ging ngi lin lc vi ng bn pha ph Sewol nghe rt hong lon v r rng l non kinh nghim. Khi cp n vic thuyn trng ph Sewol b chy khi chic ph ang sp chm, ng Moon tr nn gin d, theo CNN. c bit, thuyn trng ph Sewol Lee Joon-seok b truy t v hnh ng b mc tu ca mnh, tc trch, gy thng tch cho ngi khc v khng tm kim tr gip t tu thuyn khc. Thuyn trng tu Doola Ace ni thuyn trng ph Sewol bi nh tn tui ca ton b cc thuyn trng Hn Quc. ( Hong Uy, bo Thanh Nin Online ) Cha Nht Cha Chin Lnh hm nay gii thiu mt siu th lnh bn lnh v song. Bi v Ngi dm b li chn mi chn con chin, i tm mt chin lc. Bi Ngi dm x thn, chu cht cho on chin c sng, khng h hiu sanh y t, ham sng s cht nh thuyn trng ph Sewol. Ch Chin duy nht c Gisu khng nh cng khai l ng trung gian c nht, l ca dn n chin: Ta l ca cho chin ra vo. Cnh ca duy nht hng dn n s sng sung mn: "Ti l ca. Ai qua ti m vo s c cu. Ngi y s ra vo v gp c ng c ( Ga 10, 7 v 9 ). 4 5. Nhn tr li ng Tma thc mc khng bit Ngi s i u, khng bit ng no m theo, Ngi lin mc khi: Chnh Thy l con ng, l s tht v l s sng. Khng ai n c vi Cha Cha m khng qua thy" ( Ga 14, 6 ). Ca v ng Ngi tht cht hp, cheo leo, gp ghnh, khc khuu, quanh co, ln b xng rung, chng my c phng phiu, rng ri nh xa l, vi vu tc cao. Ngi gii thch v sao nn dn thn vo ca hp, ng cht: "Hy qua ca hp m vo, v ca rng v ng thnh thang th a n dit vong, m nhiu ngi li i qua . Cn ca hp v ng cht th a n s sng, nhng t ngi tm c li y ( Mt 7, 13 14 ). Hn na, Ngi cn i hi s dt khot, lng can m, dm hy sinh, liu mng: "Ai mun theo Ta, phi t b mnh, vc thp gi mnh hng ngy m theo. Qu vy, ai mun cu mng sng mnh, th s mt; cn ai liu mng sng Ta, th s c cu mng sng y" ( Lc 9, 23 24 ). Ngi lun sng v dy con chin theo Ngi, kin quyt li ngc dng i. Tm ci kh hn l ci d dng, tm ci di kh hn l ci khn ngoan, gii giang trn tc, tm ci kh s, n au hn l ci thoi mi, sung sng, d chu. X k v tha, ch khng ve vut, chiu chung ci ti ng ght, ph du. Vc thnh gi bn thn, gia nh v c b nhn b tnh, ch khng chy trn kh khn gnh nng, nu mun sng vin mn thnh thi. Ch Chin ch i Con chin hn thc mc v sao Ch Chn li ch dn, i hi khc nghit n th, nu chan cha yu thng n chin ? n gin thi: Yu cho roi cho vt, ght cho ngt cho bi ! Ngi khuyn x k v tha, sao khng au xt, nhc nhi, ti nghip cho tm thn quen nung chiu ? Thc s, t khi Aam n tri cm la xa Thin Cha, con ngi cm thy au kh, bt an v sng trong kip lm than, ti tm. T , con ngi c b giam cm, m qung trong am m thn xc, trong nhu cu v k, trong tham sn si ni tip v tn. V yu thng, nhn t, ch i, c Gisu n gii thot con ngi khi ngc t bn thn hp hi, khi kip n l th gian, ma qu, khi cuc sng ph du h nt, c sng di do, vin mn. Ch Chin ch i khng hoa mt v s lng, m ng, m qun chm sc n tng c th, tng con chin. Ngi lun tm kim chin lc n: Nh mt mc t em chin i n, bng b chin trong tay, m ln ngc, a cc chin m n ch ngh ngi ( Is 40, 11 ). Ch Chin hon ho Khng c tnh yu no ln hn tnh yu ca ngi hy sinh mng sng mnh v bn hu ( Ga 15, 13 ). Ch Chin khim tn h mnh lm bn hu vi n chin. Ngi nhn nhn vai tr v trch nhim cao c vi n chin: Ti chnh l Mc T nhn lnh. Mc T nhn lnh hy sinh mng sng mnh cho on chin ( Ga 10, 11 ). cu chuc on chin, Ngi khng nhng chu vu oan co v, nh p, m cn hin thn mnh chu cht nhc nh trn thp gi. Ngi giang hai cnh tay m ly, on t nhng con chin phn tn, xa l thnh mt on chin duy nht c hng hng n cu . Con phi tin vo s mng ca con, cm ha v truyn thng lng tin tng, bu nhit huyt trong con cho k khc" ( ng Hy Vng, s 838 ). Ly Cha Chin Nhn Lnh, xin tm n v n nhn chng con ang cn m mui lc n v cng. Xin nng , chm sc, bi dng chng con ang b suy nhc, thng tch v bnh hon, chng con c ti sinh trong on chin duy nht. Ly M Maria, knh xin M thng xt hng dn, bo v chng con ang lc bc, b v, n ci, gia dng i trn y cm by, di gian, hn th. Xin M dn chng con bnh an v vi on chin ca Cha Chin Lnh. Amen. AM. TRN BNH AN C GISU L CA CHUNG CHIN Trong cuc sng, nhiu khi chng ta c hi hay chnh mnh t ra cho mnh cu hi: c Gisu l ai ? y c th l cu hi quan trng nht trong cuc i ca con ngi ni chung v ca 5 6. nhng ngi tin c Gisu ni ring. Tuy nhin, cu hi hm nay chng ta c chnh c Gisu mc khi khi ni: Ta l ca chung chin. Ti sao li l ca chung chin ? 1. Ca chung chin l g ? Trc khi ni n ca chung chin, chng ta nn nhc li hnh nh ngi mc t chn chin ni t nc Dothi: t nc ny, ngi ta thng hay c nhng n gia sc nh chin hoc cu. Mi n nh th thng c ngi chn dt. Bn phn ca cc mc t chn chin chnh l lo sao tm c cho chng nhng ng c xanh ti, nhng dng sui mt trong lnh. Bo v chng khi b tn cng bi nhng si d, hm beo... Khi chm lo cho chng nh th, ngi mc t phi bit r tng con: con no au m; gh l; con no i hoang, lc n... Bit lm g ? Tha yu thng, chm sc... c tng quan thn tnh. Khi m v, ngi mc t c trch nhim dn chin v dn v cho chng vo chung. Lc ny, h li c v nh ca chung chin. Hnh nh ca chung chin l mt hnh nh c dng biu t cho s an ton. Tht vy, khi ni n ca th ai cng hiu l ng vo hoc m ra. Khi ng vo th nh mt s bo v khi b k th tn cng v trm cp. ng vo trnh sng gi la vo. ng vo th mi ngi an tm ngon gic. Cn khi cnh ca m ra, th nh cho n mt lung gi mi vo nh, lm cho nh khi b m mc, hi hm. M ra l cho mi ngi v sc vt trong nh c t do ra vo, lui ti... 2. c Gisu l Mc T v l Ca Chung Chin Khi t cho mnh l Mc T v Ca Chung Chin, c Gisu mun sng nhng c tnh ca ngi mc t v vai tr ca ca chung chin trong khi thi hnh s v loan bo Tin Mng. Mt khc, Ngi cng mun gii thiu v trao cho cc Tng D v mn nhng c tnh ca ngi mc t nhn lnh v ca chung chin trong Gio Hi. Tht vy, c Gisu chnh l Mc T Nhn Lnh, Ngi bit r tng con chin, Ngi yu thng chng v lm cho chng c hnh phc. Ngi cha lnh mi vt thng thn xc v tm hn cho chin c bnh an, v Ngi hy sinh c mng sng cho chin c sng v sng di do. Khi mi gi cc Tng , mn v nhng ai dn thn trn con ng loan bo Tin Mng, c Gisu cng mi gi h hy i trn con ng m Ngi i. Con ng l g, nu khng phi l con ng ca hin lnh, khim nhng, vng li v yu thng. Con ng chnh l con ng ca ht la mc nt, con ng ca thnh gi... ? Tr nn nh Ngi, tc l cng phi tr nn nh nhng cnh ca ca chung chin. Nh vy, cc ngi nh l ngi lnh canh chng. Canh chng cho khi k th tn cng l nhng th hc thuyt v b, tm thi, chng qua v ch. Canh chng n chin khng b k th gian di, lc la v ti li li ko. Canh chng nh mt ngi cha, ngi m canh gic ng ca con mnh. Nu cn, hnh nh ngi Mc T hy sinh c mng sng ca mnh cho on chin cng l li mi gi cho cc mc t ngy nay trong Gio Hi. 3. Mi kit hu u l mc t nhn lnh v ca chung chin Khi ni n ngy th gii cu nguyn cho n Thin Triu, nhiu ngi ngh y l ngy dnh ring cho cc Linh Mc v Tu S. Ngh nh vy khng sai. Nhng nu hiu theo ngha rng, th hm nay cng l ngy ca mi chng ta, nhng ngi lnh nhn B Tch Thnh Ty nhn danh Cha Ba Ngi thi hnh chc nng T T, Ngn S v Vng D ca c Gisu Kit. V th, khi kt hp vi c Gisu l v Mc T Ti Cao, mi ngi u c th v nh mt trch nhim phi l mc t cho mnh v gia nh mnh. Mc t cho mnh v gia nh, tc l hy t lo cho chnh mnh. Lo cho chnh mnh l bit lm iu lnh, trnh iu c. Bit tr nn gng sng, chng nhn cho ngi khc. Nhng bc lm cha m khi thi hnh s v mc t ny chnh l sng s chung thy vi nhau, tr thnh nhng ngi mu mc, khn ngoan, lun lm gng sng, yu thng cc con mnh. Bit lo cho cc con mnh c hc hnh, trao di o c cho chng, dy cho chng bit mn Cha v yu ngi... Bit cnh gic v canh trng trc nhng nguy hi ca thi bui kinh t th trng, cng ngh thng tin... Bit gio dc con ci hng thin, lm n chn chnh... 6 7. Vi nhng ngi lm con, chng ta ngh ngay n bn phn trc tin phi c chnh l s hiu knh vi ng b, cha m, t tin... bit lm nhng g c li cho i sng thing ling trc ri mi ngh n cc li vt cht sau. Ni chung, mi thnh phn trong gia nh phi lo chu ton bn phn cch tt p trong s yu mn Cha, knh trng v yu thng nhau, xy dng tnh on kt, hip nht trong gia nh. Lm c nh th, y l lc chng ta th hin vai tr mc t ph qut ca mnh cch r nt nht. Mong thay, trong nm Tn Phc m Ha Gia nh, mi ngi hy tr nn mc t ca chnh mnh, gia nh v tha nhn... Ly nn tng Li Cha hng dn hnh vi ca chng ta. Ly tnh thng lm cn ct. Ly tnh huynh lm ng lc... 4. Cu nguyn cho n Thin Triu Hm nay, Gio Hi cng dnh ring Cha Nht ny cu nguyn cho n Thin Triu; ng thi Gio Hi cng mun mi thnh phn trong Gio Hi bit lin i vi nhau cng gip nhau chu ton s mng em Cha n cho mun dn. V th, chng ta hy cu xin Cha cho cc bn tr, bit qung i p li li mi gi y yu thng ca Cha, sn sng dn thn trn con ng loan bo Tin Mng cho mun dn. Xin cng cu nguyn cho cc Linh Mc ang lm mc v khp ni trn th gii, c tr nn mc t ch thc ca Cha gia trn gian. Gp c nhiu iu thun li trong khi thi hnh s v. Xin cng nh n cc linh mc ang gp kh khn trn hnh trnh n gi cng nh s v loan bo Tin Mng. V mi ngi chng ta cng hy ng gp phn mnh vo trong vic vun trng n gi bng cch khuyn khch con em mnh tin bc trn hnh trnh dng hin; sn sng hy sinh dng con cho Cha, ng thi qung i gip cc Chng Vin, Dng Tu trong kh nng ca mnh, gp phn vo vic o to n gi Linh Mc, Tu S cho Cha v cho Gio Hi. Ly Cha, t n Cha ban cho chng con nhng mc t l cc linh mc. Xin Cha tip tc thnh ha cc ngi, cc ngi tr nn nhng mc t nh lng Cha c mong. Xin Cha cng n nhn s chn thnh, cng tc ca mi ngi chng con trong vic bo v, c v v vun trng n Thin Triu. Amen. Tu S Jos. Vinc. NGC BIN NGI L Chng ta ang sng trong Ma Phc Sinh. Phng V mi gi chng ta chim nim hnh nh c Gisu, Cha Chin Lnh vo Cha Nht th IV Phc Sinh ny, hn l Phng V mun lm ni bt s v cht v sng li ca Mc T Gisu Nhn Lnh. Hn na, Hi Thnh li chn ngy ny cu nguyn cho n Thin Triu, hn l khng ngoi hng cu cho nhng ngi theo Cha Kit trong i sng dng hin c n noi gng Cha Gisu Mc T Nhn Lnh m cht v sng li cho on chin c sng li. Hu ht cc bi suy nim hm nay u ni n tnh cch mc t nhn lnh ca Cha Gisu. Ring ti, ti mun nhn vo mt gc khut rt thi s, rt khn thit m ngi ta hay trnh n: Chng s khng theo ngi l, tri li, cn trn trnh, v chng khng quen ting ngi l" ( Ga 10, 5 ). - Ngi l l ngi khng ging Cha Gisu Mc T Nhn Lnh, khng c lng nhn, khng c lng lnh, v cm trc bao cnh ng ca con chin ng l ra phi chnh lng, dng dng trc nhng nhu cu i sng ca con chin, chng ng lng cng chng ng tay ng chn trc nhng ni khn kh ca con chin, nht l nhng con chin lm vng lao l v u tranh cho chnh ngha, cho cng bng, cho s tht. Nhn Lnh khng c ngha l hin lnh cu an, m l lm ht sc mnh con ngi c thng xt, c sng, c bnh an, c hnh phc. - Ngi l l ngi khng dm hy sinh mng sng v n chin, m ngc li, n chin phi hy sinh mng sng mnh cho h. Ngi l n khng vi mc ch cho n chin c sng v sng di do, m ngc li, n chin phi cung phng hu h h mi s. 7 8. - Ngi l l ngi khng ban B Tch nhng ngc li, bn B Tch vi mi gi. Gi no c bc ny: qua loa, trung bnh hay long trng ty theo ph dch v phi np ! - Ngi l l ngi khng bit con chin mnh, khng bit n c bao nhiu con, hoc nu bit, ch quan tm n my con chin mp bo, my con chin hay ti lui dng qu, biu tin, tng xe, tng nh, tng villa cho mnh, cn by nhiu con chin bnh hon, au yu, gh l th khng h bit tn, bit tui, bit nh, bit ca. V th, ngi l y khng th gi ch danh c nhng con chin m mnh chng h ng ngng ti lm chi cho thm ry r rch vic ln ! - Ngi l l ngi khng dm gnh ly ti trn gian, ch ton p bn, x gh trong phng hp khi c ai khng chiu theo mnh, hoc la tong ln trn ta ging rng k ny chng i, k khc cng u hoc khng c ci u, k khc li bt tun lut Hi Thnh do chnh mnh lp ra ! - Ngi l l ngi n trm cng khai thnh n cp, cp ca con chin. n u, cng ch lo xy dng cng trnh ny, cng trnh n, ht Nh Th, ri Nh X, phng hi ang khi xy th xin ch ny, xin ch kia, khng ai bit ai cho, hin bao nhiu c. Cui cng khi xong cng trnh, th ngi l phn rng: Gio X cn mc n ti 700 triu. C ng Hi ng nghe vy th t an i: May qu, x kia mc n ngi ti 1 t 3 c. Vy ai mc n ai nh ? - Ngi l l ngi khng ging Cha Gisu Kit trong cch sng Mc T. Rt quen thuc y ch, nhng li rt xa l. Bi v ngi l y l ngi khc vi c Kit, ch khng phi l mt c Kit Khc ( Alter Christus ), li cng khng th l hin thn cho chnh c Kit ( Ipse Christus ). Thnh thong, nghe Gio X ny c chuyn bt nht ni b, Gio X kia c chuyn bt bnh, c ngi b ui vic hoc b vic, b tham d Thnh L ti x mnh Do u ? V h khng mun nghe ting ngi l ! Xin ch vi trch mc, nhng xin hy bit rng, con chin Vit Nam c truyn thng rt ngoan o, h ang vng nghe theo ch chin ca mnh, nhng khng hn l h n phc, nu ch chin ca mnh ging ngi l nhiu hn l mc t. H cng khng c thi quen chng i mc t ca mnh, v t ngn xa cha ng ta dy: Chng cha l chng Cha. Nh th tht l tt lnh, nhng khng phi v th m cc mc t c min gim cho vic tr nn mc t nhn lnh theo gng Cha Gisu. C ni ngi ta ni rt l nhng thng thn: "Tha cha, hai ch "vng phc" th chng con ch sn sng xin "vng", cn "phc" th cha chc !" Ci thiu s ngi l kia cng lm nh hng khng t n uy tn ca Hi Thnh Cng Gio v uy tn ca Cha Gisu Mc T Nhn Lnh. nh hng y dn n vic dm chn ti ch ca Tin Mng, ngi ta tin o m ngi ta khng tin ngi c o, cng khng hn phi tin ngi lnh o, hoc nhng ngi lnh o v thn cng c cch sng y nh th, c hn g u ? Mt thiu s thi. Khng v a c nm ! Khng bi quan ! Khng mt nim hy vng ! V chng ta vn cn mt tuyt i a s mc t nh lng Cha mong c ! Tuy nhin, trc tro lu tc ha hng Gio S ca mt x hi duy vt, v thn cng gia tng, m c th ang c du hiu tc ha ngay ni nhng gc khut khut v bao che, khut v khng ai dm ni, khut v cha chc c t do ngn lun trong Hi Thnh, khut v th l do th Ngy Cu Nguyn cho n Thin Triu cng c ngha khn thit hn bao gi ht: Ly Cha, xin cho TT C LINH MC ca chng con u l nhng MC T NHN LNH NH LNG CHA MONG C. Amen. PM. CAO HUY HONG, 7.5.2014 "TA N CHNG C SNG, V SNG DI DO" "c Cha phn th ny: Ny Ta chng li cc mc t, Ta s i li chin Ta ni tay chng" ( Ed 34, 10 ). Cc mc t lm g Thin Cha ni gin v i li chin y ? Qua ming Ngn S Edkien, Thin Cha cn ni mnh hn na: "Ta s khng chng chn chin Ta na. Cc mc t s khng cn c chn nui ly mnh chng na. Ta s git ly chin khi mm chng, khin chin Ta khng cn l mi ngon cho chng n tht na" ( Ed 34, 10 ). 8 9. th ra, cc mc t ch n li ch ca mnh, khng dm x thn v cu chin, nay Cha i li chin v Ngi tuyn b: "Chnh Ta s tm kim chin ca Ta, v Ta s chm nom n chng" ( Ed 34, 10 ). Thin Cha chm nom chin nh th no ? Ngi phn: "Nh ngi mc t chm nom n chin ca mnh vo ngy n gia chin phiu bt th no, cng vy Ta s chm nom chin ca Ta. Ta s ko chng ra khi ni chng tn loi, vo ngy my m en ti. Ta s em chng ra khi cc dn. Ta s thu hp chng li t cc x. Ta s dn chng v li tha t ca chng. V Ta s chn nui chng trn ni Israen" ( Ed 34, 13 14 ). Nhng "ngn ni Israen" theo cc tc gi Thnh Kinh l ni an nhn, c sui nc trong lnh, khng c g c hi v nguy him, ni y c ng c non xanh tt, mu m ( x. Ed 34, 13 15 ). Nu ta mun an ton thoi mi, hy n tn hng. "c Cha phn: Chin tht lc, Ta s tm kim. Chin tn mc, Ta s la v. Chin xy xt, Ta s bng b. Chin bnh hon, Ta s b sc" ( Ed 34, 16 ). Nhng ngn ni chng ta va ni trn cn m ch dng sui chy Tin Mng c rao ging t cc Tng cho n tn cng th gii: "Ting vang di khp hon cu v thng ip loan i ti chn tri gc bin" ( Tv 18, 5 ). Tht l hnh nh c th tuyt p v y cm ng v mt V Thin Cha, ng To Ha lm i vi chng ta l nhng to vt, nhng con chin ca Ngi. Cha Gisu, Con Thin Cha lm ngi, c Cha Cha phi n, cng tuyn b: "Ta l mc t tt lnh, Ta bit cc chin Ta v cc chin Ta bit Ta" ( Ga 10, 14 ). Hm nay, mi ngi chng ta t hi: ti c phi l chin ca Cha khng, nu phi th ti c bit Cha khng, bit th bit th no ? "Bit" y, khng c ngha l "bit" nh c Tin, nhng l "bit" nh c Mn. "Bit" khng c ngha l "bit" c din t qua thi tin, nhng l "bit" c din t qua vic lm. Chnh Thnh Gioan Tng vit iu ny v lm chng ni khc: "Ai ni mnh bit Thin Cha m khng tun gi cc iu rn ca Ngi, l k ni di" ( 1 Ga 2, 4 ). Cha Gisu cn ni v cc con chin: "Chin Ta th nghe ting Ta, Ta bit chng v chng theo Ta, Ta cho chng c sng i i v chng s khng bao gi h mt" ( Ga 10, 27 ). Vy, ai chn thnh i theo Cha Gisu th c nui dng ni ng c xanh ti mun i. ng c ca on chin y l g nu khng phi l cnh thin ng lun xanh ngt, khin tm hn ngp trn nim vui, ni c Thin Cha lun hin din, ni y chin theo Cha v lm theo Cha s c hn hoan mng l cng vi bao cng dn Nc Tri. Trn y l nhng l do vi nhiu l do khc m Gio Hi gi Cha Nht th IV Phc Sinh l Cha Nht Cha Chin Lnh, ng thi mi gi con ci mnh suy ngh c bit v hnh nh ca Thin Cha, Cha Gisu Kit, V Mc T Ti Cao hy sinh Mng Sng Mnh v on chin. Cha Gisu mun khng ch c cc mc t tip bc, Ngi mun nhng ngi nam n dng mnh cho Cha trong i thnh hin, n lt mnh, cng x thn mnh bo v n chin, a cc con chin lc tr v. Ngi mong c cc mc t vi n Ngi tr gip s hon thnh trch nhim dn dt on chin n ng c Nc Tri. Cha nht Cha Chin Lnh cng l mt Cha Nht c bit i vi cc mc t khi t mnh vo v tr ca Cha Gisu Mc T nhn lnh duy nht. Chng ta hy cu nguyn cho cc mc t thn yu: nng , cm n v khuyn khch cc ngi ! Chng ta cng cu nguyn cho Gio Hi Vit Nam c thm nhiu Linh Mc lnh thnh. ch ny cng tht khn thit cho Gio Hi hon v. "n gi, chng t cho s tht" l ch ngy th gii cu cho n ku gi nm nay. c Thnh Cha Phanxic yu cu ngi Cng Gio hy "m lng chng ta ra cho nhng l tng tuyt vi, cho nhng iu cao c vi nim tn thc rng Cha khng bao gi b ri cng nghip tay Ngi l chng ta. "Chnh Ngi l ng dng nn ta, ta thuc v Ngi; ta l dn Ngi, l on chin Ngi dn dt" ( Tv 100, 3 ). V cng vi Ngi, chng ta c th tin bc, tr thnh nhng mn v nhng chng nhn cho tnh yu ca Thin Cha, trong khi m rng con tim ca chng ta vi nhng l tng tuyt vi, v nhng iu cao c. c nguyn Gio Hong Bnict XVI vit rng: "Ngy nay vn vy, sng trong cng ng cc mn l Gio Hi, Cha Gisu Kit ku gi i theo Ngi". Ngi cng c bit mi gii tr "hy trau di nt hp dn cc gi tr, cc mc tiu nng cao, cc chn la trit , c th phc v tha nhn theo chn Cha Gisu". Cha Gisu khng ngng lp i lp li "Hy n ! Hy theo ta". Theo Cha Gisu "c ngha l nhn chm mun ca chnh mnh vo thnh Cha Gisu, dnh u tin cho thnh Ngi v t 9 10. Cha Gisu v tr u so vi tt c nhng g lm nn cuc sng chng ta: gia nh, cng vic, nhng li ch ca nhn v bn thn". Xin cho gii tr hm nay ang gia bit bao nhng gi nng cn v ph phim, tm thi, bit chuyn tm trau di nt hp dn i vi cc gi tr, cc mc tiu cao thng, nhng chn la trit , hu phc v tha nhn theo chn Cha Gisu. p tr qung i v mau l ting Cha Kit ku gi i theo Ngi st sao hn na, c bit vi cc th h mi. Amen. Lm. Antn NGUYN VN C THEO LI Y M VO Trong cc bi ging ca c Gisu, hu nh Ngi lun dng cc hnh nh v d rt c th sinh ng, c ly t s tht vt tht trong cuc sng, v chng gn gi v thn thit vi con ngi gip cho ngi th hun d hiu, d tin. Hnh nh ngi chn chin trong bi Tin Mng hm nay cng vy. Chin gn lin vi i sng du mc ca ngi Do Thi. H lun thay i t cnh ng ny sang cnh ng khc chn dt by chin ca mnh. Ngi ch chn chm lo cho tng con chin trong n ca mnh, nhng con vt hin lnh, b bng v ng yu, sao cho khng b th d n tht. V c Gisu t v mnh l Mc T tt lnh, l Ca chung chin. ng vy, c Gisu chnh l v Mc T nhn lnh, ng duy nht c th mang li s sng v bnh an cho nhn loi. Nhng ai khng n t chn l v s tht u l k trm, k cp ( Ga 10, 1 ). c Gisu chnh l Ca chung chin, l Ca chn l v s tht, l ca mang li hnh phc vnh cu v s sng i i. Nhng mc t gi, nhng ngi i lt l ch chin nhng khng n t Thin Cha, khng quy phc Thin Cha u b coi l trm cp, l k tiu dit. Ngy nay c rt nhiu mc t gi khng sng ng vai tr mc t. l nhng con ngi khng n t Thin Cha. H ch mang n cho nhn loi s dit vong m thi. c Gisu khng nh: Ti l ca cho chin ra vo. Mi k n trc ti u l trm cp, nhng chin khng nghe theo h. Ti l ca, ai qua ti m vo th s c cu. K trm ch n n trm, git hi v ph hy. Phn ti, ti n cho chin c sng v sng di do ( Ga 10, 7 10 ). Mi ngi Kit hu chng ta, u l n chin v cng l mc t. Chng ta l n chin ca Cha, thuc v c Kit v i theo Ngi. i theo ng l Ca chung chin, l Ca dn vo ci phc, chng ta c s sng di do vin mn trong n sng ca Thin Cha. Khi tr thnh n chin ca Cha, chng ta li tr thnh mc t ca chnh anh em ng loi, mang n nim vui, hnh phc cho mi ngi xung quanh. Ca, chnh l ng dn con ngi n ni cn n, t c iu mong mun. Ngy nay c rt nhiu ca gip con ngi c sung sng tho mn. Nhng ca no cng cn phi c tin. Tin chnh l cha kha m toang mi cnh ca. Ch cn c tin l ca no cng lt. Tin cng nhiu ca cng cao, cng su, cng dn n tt nh danh vng. Nhng cnh ca y tng chng nh l ca thin ng ti th, nhng s tht li l ca dn n hy dit, a con ngi sa ly vo ht vng bn ny n ti li khc. Cnh Ca Thin Cha ch m c bng tnh yu v lng mn. Ai thu tch cng nhiu ca ci vt cht th cng khng th no qua. Ly Cha, c rt nhiu cnh ca trong i. Ht ca ny m ra ri ca kia ng li. ng i trm vn no, khng bit u l ca tht, u l ng ct khin con sa vo h dit vong. Cho d nhiu ca, nhiu ng, nhiu ng tht y, nhng ch c mt li duy nht a con n hnh phc vnh cu, n ngun s sng di do. c Kit chnh l Ca m ra cho con hnh phc ngn i. Xin gip con, hy bit c theo li y m vo, ng mt cng ngy ngy bn ba kim tm chi na. Amen. M. HONG TH THY TRANG 10 CNG XC TN 11. MU NHIM CU CHUC V M MARIA Khi bn v c Tin v s Phc Sinh, Thnh Phaol vit trong 1 Cr 15, 22: Qu th, nh mi ngi v lin i vi Aam m phi cht, th mi ngi nh lin i vi c Kit, cng c Thin Cha cho sng. Nh vy, nhu cu i vi tt c mi ngi cn c v n cu chuc bi c Kit qua cuc thng kh phc sinh v n phc v nhim nguyn ti dnh cho c Maria gy ra cc cuc tranh lun. n u th k 16, Chn Phc Gioan Dons Scot xut mt gii php dung ha v s v nhim nguyn ti ca c Maria v Gio L v s Cu Chuc ca c Kit bng cch phn r 2 trng hp ca n Cu Chuc: - n Cu Chuc bng cch gn gi - n Cu Chuc bng cch cha tr. Thin Cha dng phng cch th nht cho c Maria v cch th hai cho chng ta. V nh th, nu mi ngi u phm ti trong Aam, th c Maria li c gn gi tr thnh mt ngoi l. Chnh M nhn c n sng ln lao ny, khi Thin Cha lp trnh cho chng trnh cu chuc con ngi t mun i. Cn chng ta ch c th hng n ny sau ngy lnh nhn B Tch Thnh Ty. Tn iu c Maria V Nhim Nguyn Ti c quan h mt thit vi chng trnh Ngi Hai nhp th, chu kh nn v phc sinh. Tng qut hn, nh thn hc H. Urs von Balthasar ni rng: Ton b Thnh Mu hc phi c gii thch theo Kit hc, v chnh iu ny lm nn s cao c ca c Maria. Thin Cha chn c Maria cng hip thng cho chng trnh cu ri v ban cho M s tinh tuyn ban u. Suy nim v Thnh Mu hc, chng ta hay nghing v cc ch lin quan n nhng n phc m c Maria c Thin Cha trao ban mt cch c bit. Nhng c mt quy lut t nhin m chng ta tng bit v Cha Gisu ni trong Ga 12, 24: Nu ht la gieo vo lng t m khng cht i, th n vn tr tri mt mnh; cn nu cht i, n mi sinh c nhiu ht khc. V M Maria, n b vinh quang vin mn cng tri qua con ng thp gi, con ng m Ngi Con chn la. Con ng y cng tr thnh mt biu trng trong i sng cc Kit hu trn ng l hnh v Qu Tri. Nhng ai tng nhn thin chc lm cha lm m, chc s thu hiu phn no ni au ca c Maria, nu phi chng kin ngi con duy nht y quyn nng vi v vn cc php l, b hnh hnh, b treo ln, b s nhc, b ng inh thp t gi cho n cht. Gio Hi chn ngy 15.9 lm L nh by s thng kh ca c Maria, ngay sau ngy 14.9 l L suy tn Thnh Gi, nhm nhc nh cho chng ta s t o tinh thn ca M Thin Cha. y l mt dng thc Thp Gi m M n nhn, c bao hm trong cm t fiat xin vng ni ting ca c Maria, khi i p vi thin s Gabriel. Chnh Cha Gisu trong vn cy du cng dng cm t fiat xin vng ny cu nguyn vi Cha Cha, v n khi s cho mt chng ng kh nn: "Ly Cha, nu c th c, xin cho con khi phi ung chn ny. Tuy vy, xin ng theo con, m xin theo Cha" ( Mt 26, 33 ). Nh th, xin vng theo Thin Cha l con ng thp gi ph qut ca cc Kit hu. c Hng Y PX. Nguyn Vn Thun chia s nh sau: Bng c cuc sng, M Maria cng kt hip vi cuc kh nn v ci cht ca Cha Gisu cho ton nhn loi. Mt li gm m thu tm hn M. Nhng M vn ng vng, mt mnh, can m. Mt li gm m tin tri Simen tin on trong Tin Mng theo Thnh Luca 2, 33. Ly c Maria, c mi Ma Phc Sinh, phn hn con li c sch nh B Tch Ha Gii, sau chng con li tip tc i trn con ng ti li v s yu ui v km c Tin. Xin hy cm tay dn dt, i an v chng con lun mong mun i ng ng v i bnh yn trn con ng y, cho d l ng Thp Gi. Amen. G. TUN ANH 11 CNG NHN NH 12. C MARIA V S HIP NHT Phong tro i Kt tnh t ngy khai sinh n nay hn mt th k. Vo nm 1910 i hi ca cc Hi Truyn Gio Tin Lnh ( World Missionary Conference ) c t chc Edinburgh ( Scotland ). L do a ti vic t chc i Hi l thc trng chua cht ca cc x truyn gio khi m cc Gio on tr cht vn vi nhng nhm Tha Sai: "Ti sao cc ng u rao ging mt c Kit nh nhau m cc ng li chia r thnh bao nhiu l phe nhm, no l Metodist, no l Luteranist, no l Episcopalist ? Ti sao cc ng va mang cho chng ti Tin Mng ca c Kit m va mang theo cc s phn ha t u M sang y lm g ?" ( Ngun Bch Khoa Ton Th M Wikipedia Phong Tro i Kt ). Thc mc ca cc Gio on tr Tin Lnh ngy y mt ln na li c ly lm ch cho Tun L cu Nguyn cho Hip Nht Kit Gio ang c nhiu Gio Hi Bc bn cu c hnh t ngy 18 n 25.1.2014, tp trung vo mt cu hi y thch thc ca Thnh Phaol gi cng on Kit Hu tin khi Crint: Th ra c Kit b chia nm x by ri ? ( 1 Cr 1, 13 ) ( Ngun Lamhong.org 31.3.2014 c Hng Y Koch ni v s hip nht Kit Gio v mi quan h Do Thi Gio Cng Gio ). Qua cu cht vn ca Thnh Phaol vi gio on Crint cho thy vn chia r gia cc Kit hu l mt thc trng nhc nhi c ngay t thu s khai Gio Hi. Chnh v nhn thc c tc hi ca s chia r y i vi cng cuc truyn gio, th nn cc Gio Hi mi lp ra cc y ban, t chc ht hi ngh ny n hi ngh khc ch vi mc ch l tin ti s hip nht trong Kit Gio. Thng qua cc hi ngh ny ngi ta a ra cc ch trng khc nhau, chng hn ti Hi Ngh Stockholme c phng chm o l nng gy chia r cn hnh ng th gy on kt. Tuy nhin v sau ti Hi Ngh Amsterdam ( Ha Lan ) nm 1948, nhn ra rng s chia r v o l s mang theo chia r v hnh ng, th nn ra mt tiu chun mi l phi chp nhn Cha Gisu l ng Cu Th. Mc du vy phi ch ti nm 1961, i Hi New Delhi mi hon chnh cng thc o l cn bn nh sau: Hi ng Th Gii cc Gio Hi tuyn xng "Cha Gisu l Thin Cha v l ng Cu Th theo Kinh Thnh. Gio Hi Cng Gio khng gia nhp Hi ng Th Gii cc Gio Hi ny hin nay c ti hn 300 Gio Hi, nhng t nm 1961 gi cc quan st vin tham d cc i hi, nht l t nm 1961 c 12 i biu lm thnh vin chnh thc ca y Ban c Tin v nh Ch vi vai tr l nghin cu nhng kha cnh thn hc nhm tin ti s hp nht cc Kit Hu. S cng tc ca Gio Hi Cng Gio vi phong tro i Kt ngy cng t ra khng kht cng vi nhng bc i c th. c bit ngy 30.10.1999, Gio Hi Cng Gio k kt vi Lin on Quc t Gio Hi Luther mt vn bn c ni dung lin quan n Gio L chung v n Cng Chnh Ha bi c Tin ( Ngun Wikipedia dn ). Vic k kt ny cho thy Gio Hi Cng Gio v hnh chung lm mt i bn tnh cht quan trng cn tuyn xng, l: Duy Nht Thnh Thin Cng Gio v Tng Truyn. Bn tnh cht y c quan h mt thit vi nhau m nu tch i bt c tnh cht no th ba tnh cht cn li s khng th thnh tu. L do bi v ton th Kit hu chng ta u c chung mt n gi: Ch c mt thn th, mt Thnh Linh cng nh trong s ku gi mnh m anh em c gi n mt hy vng, mt Cha, mt c Tin, mt Php Ra, mt c Cha Tri l Cha mi ngi, Ngi vt trn mi ngi, sut qua mi ngi, v trong mi ngi ( Ep 4, 4 6 ). Ch c mt n gi v n gi l tr v vi ng Cha ni mnh, v cng chnh trong s tr v y, chng ta mi c c nim hy vng vo ci cha thy: V chng ta c cu trong s hy vng, nhng s hy vng thy c th chng phi l s hy vng, v c ai li hy vng iu mnh thy ri ? Song nu chng ta hy vng iu mnh cha thy th chng ta mi nhn ni m i trng ( Rm 8, 24 25 ). c v sng vi nim hy vng th cng ch c mt Cha l c Kit, Ngi l con ng dn ti Cha Cha Ta l ng, l S Tht, v l S Sng, khng ai n c vi Cha m khng qua Thy ( Ga 14, 6 ). c Kit t nhn mnh l con ng v con ng y chnh l o Cng Gio Tng Truyn c thit lp da trn nn tng cc Tng vi Phr l i din: Cn Ta li bo ngi rng ngi l Phr, Ta s lp Hi Thnh Ta trn tng ny. Ca Ha Ngc cng chng th thng c n. Ta s trao cha kha Nc Tri cho ngi, iu g ngi cm buc di t th trn Tri cng cm buc. iu g ngi ci m di t th trn Tri cng ci m ( Mt 16, 18 19 ). 12 13. Li Cha trn y cho thy mt iu ht sc r rng khng th ct ngha theo bt c cch no khc, l c Kit thit lp Gio Hi v trao cho Gio Hi y tt c quyn bnh. Tuy nhin c mt cu hi nht thit cn t ra: Ti sao Cha ch thit lp mt Gio Hi duy nht li cn trao quyn bnh ti thng nh th lm g ? Cu tr li ch c th c c khi no nhn ra bn cht ch thc ca Gio Hi chnh l Thn Mu Nhim Cha Kit v cng ch khi y chng ta mi thy c vai tr ca c Maria quan trng n bc no i vi cng cuc hip nht m Gio Hi v ang theo ui t by lu nay. Hng nm phong tro i Kt u c t chc tun cu nguyn cho s hip nht Kit Gio. Th nhng sau nhiu thp k, vic hip nht y vn l mt thch khng th vt qua. L do khng th vt l bi ngha ch thc ca hip nht khng phi l gia cc Gio Hi mnh danh Kit Gio vi nhau nhng l gia cc chi th trong Thn Mu Nhim c Kit. Trc khi np mnh chu cht, Cha Gisu dng li cu nguyn: Con chng nhng v h m cu xin thi u, nhng cng v k nhn li h m tin Con na h thy hip lm mt nh Cha trong Con v Con trong Cha, li h cng trong chng ta hu th gian tin rng Cha sai Con ( Ga 17, 20 21 ). i tng cu nguyn cho s hip nht y trc ht l cc Tng v sau na l cho nhng ai tin vo li ging dy ca cc ngi. Nhn ra nh th thy rng s hip nht trong Gio Hi tc gia cc chi th vi nhau l v cng quan h n phn ri i i ca mi ngi. Mt khc tnh cht hip nht y cn l gia cc chi th vi c Kit l u Hi Thnh: Ta l cy nho cc ngi l cnh. Ai c trong Ta v Ta trong h th ngi y kt qu nhiu. V ngoi Ta cc ngi khng th lm chi c. Nu ai khng trong Ta th b nm ra nh cnh kia kh ho ri ngi ta lm ly qung vo la m t i ( Ga 15, 5 6 ). Cng nh tt c cnh nhnh phi gn cht vo thn c chuyn thng nha sng th no th chng ta l nhng chi th cng phi trong Cha nh vy. Mi mt Kit Hu t khi lnh nhn B Tch Thnh Ty u tr nn chi th ca c Kit. Th nhng vic tr nn y hon ton khng nh mt iu g mc nhin m cn phi c c M cu mang v chm sc trong sut c cuc i tn hu. Li na s cu mang v chm sc ca c M vi tng mi chi th cng khng khc no vi Cha Gisu. Nu Cha l u c sinh ra bi c Maria th chng ta l nhng chi th, chng l li khng c sinh ra bi c Maria sao ? Ni cch khc, c Maria h sinh v chm sc linh hn chng ta cng chnh l h sinh nui dng chm sc Cha Con trong ta: Chnh Ngi lnh o s o luyn v tng tin ca Kit B Nhim v gy to Hi Thnh v cc Thnh. V chnh Gisu ht ci nh ang ln ln trong Hi Thnh v chnh Maria chm nom cho ln ln nh chm nom cho thn th Cha Gisu ln ln nhng ngy sng Blem v Nadart ( MV. Bernadot, OP. M Trong i Ti ). c Maria sinh ra chng ta v tn tnh chm sc tng ngi bng cc n Thnh mc ch l cho ta c hip nht trong Cha: Nh Cha trong Con v Con trong Cha Hiu nh th th hip nht ch c th l hip trong Cha thng qua con ng duy nht l c Maria bi v Ngi l ng Thin Cha cng ( Lc 1, 28 ). PHNG VN HA SNG TRONG LI CU CA M Tt c cc ng u ng tm nht tr, chuyn cn cu nguyn cng vi my ngi ph n, vi b Maria thn mu c Gisu ( Cv 1, 14 ) C ln ti trng thy mt ngi cha nng gin nh con ti bi, ngi m chng dm lm g, ch m mt khc. Tn cn gin, ngi cha b i, a con chy li m ly m, ngi m va khc va ly du bi cho con nhng vt bm tm... Thng trong gia nh Vit Nam chng ta, cha l ngi gi k cng, n np nn c gi l nghim ng, cn m th nhn t bao dung, lm khi thng con chng suy ngh hn thit, nn gi l t ng. Ti sao cha m li yu thng con ci ? Cu hi ny phi hi ng Tri, 13 CNG NGHIM SINH 14. l cha l m th t nhin l thng con, khng ai dy, chng ai bt, c thng thi m chng c tr xu no. Th c M c thng Cha Gisu khng ? Cu hi xem ra tha. C mi mt con trai, li l mt b ga thi im Cha Gisu b git, Cha Gisu l tt c nhng g c M c. phng ng ny, mt b m ga m mt a con trai duy nht l mt c cuc i. Bc vo cuc thng kh, Cha Gisu bit mnh s cht, b li m mnh, b li cc mn yu qu. Ri y s c Cha Thnh Thn thay th Ngi lo cho cc mn . Ngi li vi h bng Mnh v Mu l s hin din cch c th cm c chm c. Nhng nh th vn l cha , vn cn thiu mt... t ng. Khi cn dng gian, Cha Gisu nm hng mt tnh m tht ngt ngo m chng ta vn ca ngi l "khoan thay, nhn thay, du thay", th khi t gi ci i, ngi cng mun cc mn yu du ca mnh c c ngi m . V vy cho nn khi hp hi, Cha Gisu trao m mnh cho Thnh Gioan: "Ny l m ca anh". T Hi Thnh ca tng M ca mnh vi bao nhiu l tc hiu cao sang: M Thin Cha, N Vng Thin ng, M Ph H cc Gio Hu, M Ch Bo ng Lnh, M Hng Cu Gip... nhng khng c danh hiu no n gin m cm ng hn danh hiu chnh Cha Gisu ni: "M CA ANH". Ngha l khi chng ta cu nguyn vi c M, chng ta ch cn ni "Ly M CA CON". Th l ! Mt a con nh n khng gi m n l M nh gio u t, M ngh s nhn dn... n ch gi m ca n l M i, M i... v m n b n ln, ch vy thi l n hnh phc ri. Cha Gisu mun m mnh li cho cc mn v ngi bit rng tht phc cho ai c ngi khc cu nguyn cho mnh, bo bc mnh bng kinh nguyn. C b m no m trong lng li khng c nhng a con ca mnh. B sinh l con ra i ri y, chng chy nhy tung tng, chng ci v ly chng, chng lm ng ny b n... nhng cho n cht, c n khi b v vi Cha trn Tri, chng vn c cn trong d m, trong lng b. n gin v l m th khng th qun con, l m th thng con. Th nn u c cn nhc cc b m phi cu nguyn cho con ci mnh, chuyn cc b m lm y nh chuyn phi n cm ung nc, khng c khng sng c. Th nn xa nay ngi ta ch cn nhc con ci phi cu nguyn cho cha m ch cn g phi dn d cc b m cu nguyn cho con. Cc mn cn mt ngi m bn cnh v chnh Cha Gisu bit th gian ny c tm n th no. Chnh n lp mu git cht Ngi. Cc mn cn c M nh a con nh chy vo lng m khi n s hi, c nng , ch che bng s cu bu thn th ca M. Cc mn phi c mt b m cu nguyn cho h v h cng l nhng k c ti, nhng k gy chia r bt ha, h u c th l nhng Augustino cn c b m Monica trong i. Mi ngy h u xin cu cho chng con l k c ti. M ca cc mn Cha chnh l M chng ta. Lm. GB. NGUYN MINH C, DCCT HY NH MNH LNH FATIMA c M hin ra nhiu ln, nhng ni bt l nhng ln hin ra ti Fatima, B o Nha, ni bt v cc s ip quan trng dnh cho nhn loi. Cc s ip Fatima thuc phm vi rng n ni khng th ghi trong mt cun sch. Cc ch nh s tn hin, lng sng knh ngy Th By u Thng, cuc ni dy v lan rng ca Cng Sn v thn, Chui Mai Khi l kh c ha bnh, lng sng knh Tri Tim V Nhim c M, th kin v Ha Ngc, B Mt Th Ba, Tt c nhng iu ny c th thy trong cc s ip Fatima. Mt s ip ni bt l cuc ni dy ca ch ngha Cng Sn v thn do Nga tuyn truyn. Vi s sp ca Cng Sn Soviet nm 1990 1991 v vic tit l B Mt Th Ba Fatima ngy 13.5.2000, chng ta c th ni rng cc Mnh Lnh Fatima trn vn cha ? Vn tip tc nhc nh nhn loi. Trong chuyn ving thm Fatima ngy 13.10.2010, c Gio Hong Bnict XVI ni: Nhng ngi t la di mnh u ngh rng Mnh Lnh Fatima kt thc. 14 CNG GHI NH 15. Tm quan trng ca vic tn hin r khi chng ta mun c ha bnh trn th gii v s hon ci ca nc Nga, c M ni rng Thin Cha mun dng nc Nga cho Tri Tim V Nhim c M. y l li c M ni nm 1917: ngn cn iu ( s trng pht th gii bng chin tranh, nn i kht, s bch hi Gio Hi ), M s xin tn hin nc Nga cho Tri Tim V Nhim v rc l cc ngy Th By u thng. Nu h vng li M, nc Nga s hon ci v s c ha bnh; nu khng, n s lan truyn s sai lm ti khp th gii, thc y chin tranh v bch hi Gio hi R rng nhn loi khng lng nghe, a s khng vng li c M. Th chin th nht xy ra ( 1914 1918 ), v ch 21 nm sau li xy ra th chin th hai. Hi , i s ti Ta Thnh l Howard Dee vit trong cun Gods Greatest Gift to Mankind Today ( Tng Phm Ln Nht ca Thin Cha Dnh Cho Nhn Loi Ngy Nay ): T nc Nga, chng ung th Mcxt lan rng mau chng. Nc ny ti nc khc, cc lnh a v cc quc gia sp Ngy nay, gn mt na nhn loi b cng sn thng tr v na kia chu au kh v bnh tt d di. Thng 6 nm 1929, c M ni vi N Tu Lucia: n lc Thin Cha yu cu c Gio Hong, cng vi cc Gim Mc trn th gii, tn hin nc Nga cho Tri Tim V Nhim ca M. Cha ha cu nc Nga bng cch ny. Trong khi , cc hi tng quc t nh o Binh Xanh c M Fatima ( Blue Army of Our Lady of Fatima ) loan truyn Mnh Lnh Fatima. i vi vic hon ci ca nc Nga v ha bnh th gii, nhng ngi sng knh ha hng ngy c Kinh Sng, dng nhng hy sinh theo nhim v hng ngy, ln Chui Mai Khi, dng mnh cho c M v eo o c B Caml lm du hiu tn hin. N Tu Lucia ni rng Thin Cha s cho php tn hin nc Nga khi s ngi hon tt yu cu ni trn. Sau nhiu c gng, vic dng hin nc Nga c thc hin ngy 25.3.1984 vi vn bn ca Thnh Gio Hong Gioan Phaol II xin cc Gim Mc trn th gii cng ngi tn hin cho c M, mi Gim Mc thc hin ti Gio Phn ca mnh. Khi nc Nga cha c trc tip cp, c Gio Hong cu nguyn: Chng con tn hin cho M mi ngi v mi nc c nhu cu c bit l tn hin cho M theo cch ny. Xin soi sng cho cc dn tc m M ch h tn hin. N Tu Lucia ni vi S Thn Ta Thnh rng vic tn hin ny c Thin Cha chp nhn. Thng 3 nm 1985, ng Mikhail Gorbachev l ch tch Lin S. ng bt u cuc ci cch v v sau dn ti s sp khi cng sn Soviet. Sau l Nm c M ti Philippines, Thnh Gio Hong Gioan Phaol II khai mc Nm c M c bit ny v kt thc vo ngy 15.8.1988, l c M Mng Triu. Trong nhng nm tip theo c th nh li cu nguyn ca o Binh Xanh c M Fatima v ca nhng ngi o c trn th gii, cc Gim Mc cng tn hin v cng b Nm c M c Bit khi Cng Sn Soviet bt u tan r, khi u l Cng Sn ca nc Ba Lan. Ngy 13.5.1991, Thnh Gioan Phaol II hnh hng c M Fatima v cng khai t n c M gii thot ng u v Trung u thot khi ch Cng Sn v thn. Trong nhng nm tip theo, th gii tng i ha bnh. Phi chng v l la Nga du bt ? Nn lu rng nc Nga ngy nay tr nn qu quyt di s lnh o ca Tng Thng Vladimir Putin, cu trng t chc KGB ca Soviet. V chnh tr th gii, n c tm nh hng mnh. Nga giu ngun nng lng nh du ha v kh thin nhin, trong nhng nm gn y, cc ngun ny c s dng lm n by chnh tr ti ng u. Cc cuc tp trn gm n 160.000 binh s, hn 1.000 xe tng, 130 my bay, v 70 tu chin. Khi ng Putin bit cc k hoch ca Hoa K v EU v chin tranh i vi Bc M, vi Phi Chu v Chu, bao gm c Trung ng, ng tuyn b chun b cuc chin quyt lit ( Prepare for Armageddon ). R rng, s hon ci ca Ng c c M tin bo vn cha hon tt. iu c M ban cho chng ta l s sp ca khi Cng Sn Soviet ti ng u v s gii thot nhiu nc khi ch v thn. Nhng mi e da vn cn , v th gii li c mt lc lng cng sn khc cn lu l Trung Cng. Nu hai tn khng l cng sn ny lin kt vi nhau th sao y ? Chng ta thy r cc mi e da i vi ha bnh th gii. Chng ta khng ch ni v Trung ng, m c bit l Syria. Hy ln Chui Mai Khi cu xin ha bnh cho th gii ! 15 16. y l lc ghi nh cc Mnh Lnh Fatima v v k hoch ha bnh ca c M cng c trong . Vi li cu nguyn bng Chui Mai Khi, ng u thot ch Cng Sn v thn. Ti sao chng ta khng cu nguyn nhiu cho ha bnh th gii ? V kh ca c M rt n gin, lun c c M nhn mnh khng ch ti Fatima m cn hu ht cc ln hin ra ti cc ni khc: Chui Mai Khi. LOURDES R. POLICARPIO TRM THIN THU chuyn ng t all-about-the-virgin-mary.com GIANNA BERETTA MOLLA NC V MARIA NGUYN TH YN CA VIT NAM Chng ta nghe ni nhiu v gng hy sinh ca mt bc s bn nc tn l Gianna Beretta Molla mi c phong Thnh cch y khng lu. Ch hy sinh chnh mng sng ca mnh gi li thai nhi con yu du ca mnh khi bc s chn on ch b ung th, v nn y khoa d ht sc tin tin hin i ca nc cng ch bo m cu sng c ch mt trong hai m con. Cng phi ni thm, nu quyt nh gi li em b, ngi m phi ngng tt c mi liu php cha tr nn c nguy c cui cng l m s cht v ung th trc khi kp sinh con. l bn nc . Bn Vit Nam mnh, chng ti xin c thut li cu chuyn tng t. Ch Maria Nguyn Th Yn, sinh ngy 19.7.1981, lp gia nh vi mt ngi khng Cng Gio, hin ng ti xm 1, thn ng Lao, x ng La, huyn Hoi c, H Ni 2 ( tnh H Ty c ). n mt ngy, t dng ch thy au u d di v kh th v cng, i khm th pht hin b ung th vm hng di cn ln no, m cng lc ch li ang mang thai con u lng hn 5 thng ri. Cc bc s qun i ca Bnh Vin 103 yu cu: mun cha tr bnh ung th v c cu sng, ch buc phi ph bo thai ang tng trng trong t cung Ch gn nh tuyt vng trong ni day dt ging co, cn c gia nh ch th khn nguyn trong au bun, cng hip lm Tun Cu Nht xin Cha v c M soi sng cho bit phi quyt nh ra sao, c nn ph thai, b em b theo yu cu ca bc s cu ngi m hay khng ? Sau khi lm xong Tun Cu Nht, chnh bn thn ch dng nh tm c mt sc mnh l lng, ch cng quyt gi li thai nhi bng mi gi ! Ch can m chu mi cn au n ca cn bnh, ngng mi liu php cha tr qu tng v gi m Thin Cha trao ban cho ch c bo v an ton. Cn n 4 thng thai k ( 120 ngy ), khng c ho tr hay x tr, cn bnh ung th di cn lin tc gy ra nhng cn kinh khng, hon ton ngoi sc chu ng ca ch Tt c ngh n gii php mong manh cui cng, l nu bnh trng chuyn nhanh n mc trm trng nguy him, ngi m s khng cm c c thm, c th cht bt c lc no, ng thi n mt thi hn ti thiu em b c th sng c bn ngoi d m, ch v c gia nh s t nguyn xin cc bc s cho phu thut "bt con", ni trng ra l chp nhn hy sinh m u tin cu ly con. Vi hon cnh gia nh qu neo n, c Hin l ch rut ca ch Yn, ang tu ti Tu Hi Thnh Tm, phi xin ngh vic cng gia nh chm sc thuc thang cho em gi ti Bnh Vin 103 cch xa nh chng 40 cy s ch n ngy sinh em b, ng thi c Hin cng ph lo cho cc ch em bu ti Mi m BVSS ca cc cha DCCT Thi H ngay trong lng Th ri n ngy 5.11.2013, ch Yn phi chu mt cn au d di cha tng thy, c nguy c nh hng nghim trng n s an ton ca em b, bc s trc quyt nh phi cho sinh m ly em b ra ngay T n Cha, m trn con vung, b gi nng 1,9Kg, khc vng ln trong nim vui mng khn t ca ch Yn v mi ngi thn trong gia nh, ca c Nhm BVSS Thi H 16 CNG TRN TRNG 17. Sau khi sinh m, ch Yn tnh li th ung th di cn lm hai mt ca ch khng cn nhn thy g na. c m con mnh phi sinh ra l mt hnh phc ln ca ngi ph n, hon thnh thin chc lm m, vy m by gi ch Yn li khng cn c tn mt ngm nhn con ca mnh. Th nhng ch khng h cm thy cht bt hnh no, ch mt tay b con, mt tay nh nhng s song vut ve khun mt b bng xinh xn ca con, nc mt hnh phc c l ch ri xung t m mt con, c ngc o con, trong khi con th oe oe khc tht hn nhin v t Mi ngi vy quanh, nhn cnh y ai cng nghn ngo xc ng trc tnh yu cao c ngi m dng cm hy sinh cho con mnh c ct ting khc cho i Chu b c cha x a phng, c hnh B Tch Thnh Ty v t tn: Gira Maria L Hong Cm T. Chu b sinh c trn mt thng ri, th cha L Quang Uy, cng vi hai bn tr Nhm Fiat c dp ra min Bc, cng chng ti n thm ch v chu b ti gia nh bn ngoi, chu nng 4kg. Tng c 2kg100. Gia nh xin bnh vin cho ch xin v mng L Noel 2013, u nm 2014 ch mi tr li bnh vin. Ch v gia nh cng xc nh khng no ph thai cu em b xong ri s n bnh vin x tr cha bnh ung th vm ca ch theo phc iu tr ca bc s Qun Y Vin 103 Nhng tt c u tn thc ni Cha trong vic cha tr ung th ca ch. Hin mt ch khng nhn thy g do ung th di cn sau khi m sinh con. Chng ti n thm ch v con ch trong mt chiu ng gi lnh. Lng qun au khi nhn thy ch qu qung tm con bn cnh ch ang kht sa khc oe oe tm hi m, tm bu sa m khi b i Tht ng tic, gn hai thng t khi ch b Gira sinh ra, cn bnh ung th lm cn dng sa nui con ca ch v b Cm T phi b sa bnh k nim 5 nm ngy thnh lp Nhm BVSS Thi H, ti xin ghi li vi suy ngh: Ngi tht vic tht v nhng hnh nh ca ch Maria Nguyn Th Yn c th ni l mt chng t sng ng cho s hy sinh cao qu v b bn ca mt ngi m Vit Nam dt khot khng no ph thai cu con mnh, ch quyt nh ngng vic cha tr ung th ngha l sn sng chu cht con mnh c sng Ch chu ng au n v cn bnh nan y nghit ng, chu c cnh m lo xt xa by gi c m con trong vng tay hnh phc chan ho. Chng ti tin ch Yn s l tm gng sng ng cho nhiu b m khc cng bit hy sinh tt c cho con mnh, cho s sng, cho qu tng v gi m Thin Cha trao ban khng no ph thai trong bt c hon cnh no. Vit nhn k nim 5 nm thnh lp nhm BVSS H Ni Maria TRN TH HNG VN HOA C M Thng Nm v, vn hoa c M n r trm sc hng hoa, t thnh th ti nng thn, t cc Thnh ng ln ti nhng ngi Nh Th b nh thn thng, t ngi thnh ph n tng nng dn, tt c mi Kit hu trong mun mu sc ca nhng a hoa lng knh v M mn yu, M Maria M Thin Cha, M ng trinh, M ca tt c chng sinh, M hin, M p, M l biu tng ca tt c cc loi hoa, M l mng thng n Thin Cha n vi tng ngi con tin M. Ai v von M qua cc a hoa th ny: M l hoa thy tin, sng trong mun i M ta a hng dng, ta nh sng mt tri M tht lng khit trinh nh bng hu, bng sen M du dng nhn i nh mc lan thm tnh M y tnh trong Cha ta trc thy xanh ti M mn yu nng nn nh hoa hng thm M lng ly huy hong ta ngn sc o mai 17 CNG HIP THNG 18. M xinh xn m miu ging ngc lan t n M ta ngt hng lng ca d l hng tinh t M chung thy mt lng nh mu tm hoa bng khung M t i phc hu nh mu n bn thm lu di M n s kh ngho nh ngn hoa ng ni M thn tnh du i ta hoa tign leo thnh gin M hin lnh d mn ta cc a hng bch,vng m M mm ci ban phc nh cam hoa cc tu lai. M su bi m thi hi Cha, i, mu tm bun hoa sim. M au kh thy loi ngi ti li, i, hoa gai xng rng M Maria, hai ting tht gn gi thn yu vi tng ngi Kit hu chng ta, ch nh n M chng ta mi c th n gn vi Cha, c Cha thng yu. Ngi ta lm sao hiu ht c tnh M Maria, ch c th din t mi tnh bao la qua mt b m trn gian, tm lng m c bit bao th ca ni n: Lng m bao la nh bin Thi Bnh, M ti tc xanh nhum bc thng ngy, Cy chui sau h c chi mi chng ta s l mt a hng xinh ( mt trng Hoa Mai Khi ) y lng yu mn M chn thnh, v ch c lng yu mn mi c th bin i con ngi ti li xu xa thp hn ca chng ta, quy phc ci t, quy chnh tht tm quay v lm con tho ca Cha v ca M c. M khng cn ta dng nhng a hoa mu m trn tc, nhng b hoa hnh thc b ngoi m trong lng th trng rng. M cn ta vi bng hoa tht lng yu mn, bng hoa khim nhu n su trong ci lng nh chnh nhng bng hoa m con ngi v von cho M. Vng ! cu mong chng ta, mi tm hn s lin kt vi nhau thnh mt vn hoa lng xinh thm, chng ta dng knh M Maria trong nm Tn Phc m Ha gia nh, v s dng ln M mi mi trong sut cuc i ca mi gia nh chng ta. VN MAI NM IU BN CHA BIT V C GISU Bi vit ring cho CNN ca Lm. James Martin, Dng Tn, Tng Bin Tp tp ch America, tc gi tc phm "c Gisu l mt cuc hnh hng" ( Jesus: A Pilgrimage ) nhn ma Phc Sinh 2014. Mi khi n ma Phc Sinh l c Gisu li c nhc n rt nhiu k c theo li tiu cc do mt s ngi mang nhiu thnh kin l Ngi cha bao gi thc s hin hu. Hu ht nhng g chng ta bit v Ngi th c bit n trong 2.000 nm qua. Nhng nh c nhng tin b trong s liu v ngnh kho c, cc Kit hu nhit thnh vn c nhng khm ph y kinh ngc v mi m v cuc i v thi i ca Ngi. y l 5 iu c l bn cha bit v Ngi: 1. c Gisu xut thn t mt lng qu ho lnh Hu ht cc nh kho c by gi ng rng Nazareth ch c t 200 n 400 nhn khu. Ton b Cu c v sch Talmud khng h nhc n Nazareth. Cn trong Tn c n thng c nhc n vi mt s chm bim, Tin Mng theo Thnh Gioan k rng khi Nathanael nghe v mt ng Messiah c tn l Gisu Nazareth, ng hoi nghi ngay: Nazareth th lm sao c g hay ho ? 2. c Gisu khng bit tt c mi s y l mt nan gai gc ca thn hc. Nu Ngi mang thn tnh th Ngi phi am tng tt c. Tht vy, trong nhiu dp Ngi tin bo v ci cht v s tri dy ca mnh. Tin Mng theo Thnh Mcc ghi li thot tin c Gisu thng thng t chi cha bnh theo yu cu ca mt ph n khng phi Do Thi: Khng th ly bnh ca con ci m nm cho ch c. Nhng khi ch ta tr li rng ch cng c n mnh vn rt xung gm bn th Ngi kinh ngc v cha lnh cho a con gi ca ch ta. Dng nh Ngi nhn ra s v ca mnh khng dng ni ngi Do Thi. 3. c Gisu sng i dm ma gii nng T nm 12 n 30 tui, c Gisu lm cng vic ca mt ngi th mc ti Nazareth. Khi Ngi bt u rao ging dn chng ng ngng: y c phi l anh th mc khng ? Ngh nghip 18 CNG TM HIU 19. ca Ngi theo nguyn gc Hy Lp l tekton. Xa nay vn quen dch l th mc. Nhng hu ht cc hc gi by gi u cho rng l mt th tp v, mt s cn dch l ngi lm cng nht. Mt tekton c th lm ca, bn gh, gi n, li cy. Nhng c l ngi cng cn xy tng gch hay ph gip vo vic xy nh ( th h Ngi thng a vo d ngn nhng vt liu ny ). l mt ngh nghip c cc, phi ko l dng c, cc thanh g v tng trn ton min Galil. c Gisu u c phi l loi ngi ni nh ni m, nhy vo h trng th gii sau mt cuc i nhn h ca mt bc ph mc ch sng thoi mi ti nh, hng ngy ch ngm ngha v trau trut mt vi thanh g u. Trong 18 nm, Ngi lm vic ct lc v nng n. ( Thnh Luca ni v giai on ny mt cch vn gn: "Sau , Ngi i xung cng vi cha m, tr v Nazareth v hng vng phc cc ngi. C l ta cn hiu rng Ngi chp nhn gia cnh ngho hn ca cha m, tc l t khi cn rt tr Ngi phi lm lng qun qut mu sinh ). 4. c Gisu cn n thi gian ring Tin Mng thng ni v nhu cu ca c Gisu tch khi m ng v ngay c cc mn na. Nu c dp n thm khu vc bin Galil ni c Gisu thc hin hu ht cc s v ca Ngi, cc bn s thy cc th x nm rt san st nhau. Tm c mt khong trng ring cho mnh l iu rt kh. Ti vn cn mt ci hang nm trn b bin gn vi Capharnaum, khu vc tp trung cc hot ng ca Ngi. C l Ngi thng n cu nguyn. Hang c tn Eremos, ngha l ho lnh hay c tnh, t pht xut ra t n s. D l Con Thin Cha, c Gisu vn cn c thi gian sng mt mnh cu nguyn vi Cha ca Ngi. 5. c Gisu khng mun cht Khi gn n cuc thng kh, Ngi xin ct chn ny i. l mt li cu nguyn thng thit vi Cha m Ngi gi mt cch tru mn l Abba. R rng Ngi khng mun cht. Mt s Kit Hu cho rng c Gisu yu mn v mong ch ci cht. Nhng nh tt c mi ngi khc, ci cht l mt ni kinh hong i vi Ngi. Tm hn Thy bun n cht c ( Mt 26, 38 ). Bun n cht tc l bun gh gm v khng c g gh gm bng ci cht. Nhng khi Ngi nhn ra l mun ca Cha th Ngi bng lng n nhn ci cht, ngay c mt ci cht trn thp gi. Ngi ta thng ni v nhng kht vng ca h khi xuyn tc cuc i ca c Gisu. No l Ngi ly Maria Mcala lm v, sinh ra nhiu a con, ngao du qua n Chung cuc li c Gisu khng bao gi l mt vn nn lch s ngi ta tm hiu, nhng Ngi lun lun l mt huyn nhim mi gi mi ngi o su. Lm. JAMES MARTIN, Dng Tn, bn dch ca NGUYN TRUNG Ngun: http://religion.blogs.cnn.com/2014/03/15/five-things-you-didnt-know-about-jesus/ BA IU RN YU THNG TRONG KINH THNH K 2 III. iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan c c Gisu gi l iu rn mi ( Ga 13, 34 ). iu rn ny c ngha thn hc c o ring so vi iu rn yu thng ngi thn cn phn tch trn y. Tin Mng Gioan khng ni n yu thng ngi thn cn ( plsion ) m l yu thng ln nhau ( alllous ) gia cc mn . Phn sau s phn tch iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan qua nm mc: ( 1 ) iu rn mi, nn tng i sng cc mn , ( 2 ) iu rn mi so vi Cu c, ( 3 ) iu rn mi l iu rn c trong th Gioan, ( 4 ) iu rn ca c Gisu, ( 5 ) Cch thc yu thng trong iu rn mi. 1. iu rn mi, nn tng i sng cc mn Trc khi bc vo cuc Thng Kh, c Gisu ni vi cc mn Ga 13, 34 35: 34 Thy ban cho anh em mt iu rn mi ( entoln kainn ) l anh em hy yu mn nhau ( hina agapate alllous ), 19 CNG HC HI 20. nh Thy yu mn ( gapsa ) anh em anh em hy yu mn nhau ( agapate alllous ). 35 iu ny mi ngi s nhn bit rng: Anh em l mn ca Thy, nu anh em c tnh yu mn ( agapn ) ln nhau ( alllois ). c Gisu lp li iu rn ny vi cc mn 15, 12 13.17: 12 y l iu rn ca Thy ( h entol h em ): Anh em hy yu mn nhau ( hina agapate alllous ) nh Thy yu mn ( gapsa ) anh em. 13 Khng ai c tnh yu ( agapn ) cao c hn ngi hy sinh mng sng mnh v bn hu ( tn philn ) ca mnh ( 15, 12 13 ); Nhng iu ny, Thy truyn dy anh em, anh em yu mn nhau ( hina agapate alllous ) ( 15, 17 ). iu rn mi ( 13, 34 ) l c trng quan trng ca iu rn yu thng v iu rn ny l trng tm i sng ca cc mn . Theo Cha Jean-Pierre Lmonon: [iu rn mi] lm nn hin chng ca thi cui cng, c khi u vi cuc Thng Kh v Phc Sinh ca c Gisu ( J.-P. LMONON, Agap dans le Nouveau Testament, dans B.-M. DUFF, ( dir. ), AGAP, sources et interprtation de la charit, 1999, p. 78. ) Nh th, iu rn mi tr thnh cn tnh ( identit ) ca ngi mn . iu rn ny lm nn dn mi ca Thin Cha v khi ngi tin gi iu rn ny th mi ngi s nhn bit h l mn c Gisu ( 13, 35 ). Trong Tin Mng Gioan, bn cht ca ngi mn c Gisu l ho vo dng chy tnh yu gia Cha Cha v c Gisu, gia c Gisu v cc mn v gia cc mn vi nhau. c Gisu ni n dng chy tnh yu ny vi cc mn Ga 15, 9 10: 9 Nh Cha yu mn Thy ( kaths gapsen me ho patr ), Thy cng yu mn anh em ( kag humas gapsa ). Anh em hy li trong tnh yu ca Thy ( meinate ti agapi ti emi ). 10 Nu anh em gi cc iu rn ca Thy, anh em s li trong tnh yu ( meneite en ti agapi ) ca Thy, nh chnh Thy, Thy gi cc iu rn ca Cha Thy v li trong tnh yu ( men en ti agapi ) ca Ngi. Dng chy tnh yu ny ch trn vn khi cc mn sng iu rn yu thng c Gisu ban tng: y l iu rn ca Thy: Anh em hy yu mn nhau nh Thy yu mn anh em ( 15, 12 ). ( Xem bi vit: Ga 15, 9 13: Dng chy tnh yu gia Cha Cha, c Gisu v cc mn ). 2. iu rn mi so vi Cu c Tnh t mi ( kainos ) trong iu rn mi ( Ga 13, 34 ) nh du bc ngot mang tnh quyt nh trong lch s cu . Khi ni n iu rn mi gi thit l c iu rn c. iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan gi n iu rn yu thng trong Cu c Lv 19, 18b: Ngi phi yu ( agapseis ) ngi thn cn ( plsion ) nh chnh mnh. Tuy nhin, iu rn mi trong Tin Mng Gioan va tip ni, va mi m so vi iu rn yu thng trong Lv 19, 18b. iu rn mi tip ni iu rn yu thng trong Cu c, v iu rn mi ( Ga 13, 34 ) c ci ngun trong tnh yu Cha Cha dnh cho th gian ( Ga 3, 16 ) v tnh yu Cha Cha dnh cho c Gisu ( Ga 15, 9 ). ng thi, iu rn mi mi m so vi iu rn c ( Lv 19, 18b ), qua hai c im chnh: ( 1 ) iu mi ca iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan so vi Lv 19, 18b khng phi l tnh yu nhng l i tng ca tnh yu: trong Tin Mng Gioan l yu thng ln nhau ( alllous ) gia cc mn c Gisu; cn trong sch Lvi l yu thng ngi thn cn ( plsion ) trong dn traen. ( 2 ) Ch th ban iu rn thay i. Trong Cu c, C CHA ban iu rn cho dn, cn trong Tin Mng Gioan, chnh c Gisu ban iu rn mi cho cc mn . c Gisu ban iu rn mi vi t cch l Con Thin Cha, l ng Cha Cha sai n, v l v trung gian duy nht gia Thin Cha v con ngi nh Ngi ni vi cc mn 14, 6b: Khng ai n c vi Cha m khng qua Thy. Vi s xut hin ca c Gisu, bc ngot quyt nh trong lch s cu xy ra. T nay con ngi ch c th hip thng vi Thin Cha v n nhn tnh yu ca Thin Cha qua trung gian c Gisu. Vi t cch l ng trung gian duy nht, c Gisu ban iu rn yu thng cho cc mn . Tin Mng Gioan cn cho php ni n ci mi, so vi iu rn yu mn C CHA nl 6, 5. Trong Tin Mng Gioan c Gisu mi gi cc mn yu mn v gi cc iu rn ca Ngi ( Ga 14, 15 23 ), li trong tnh yu ca Ngi ( 15, 9 10 ). Ai yu mn c Gisu s c Cha Cha yu mn ( 14, 21.23; 16, 27 ). Nh th yu mn C CHA trong Cu c, tr thnh yu mn c Gisu trong Tn c. Nhng iu mi m ny lm cho iu rn mi trong Tin Mng Gioan nh du giai on mi trong lch s cu . 3. iu rn mi l iu rn c trong th Gioan 20 21. Trong truyn thng Tin Mng v ba th Gioan, iu rn mi ( Ga 13, 34 ) c v tr c bit. Tc gi th th nht Gioan ni v iu rn mi ( Ga 13, 34 ) bng cch chi ch gia c v mi. Tc gi th th nht Gioan vit 1 Ga 2, 7 8: Anh em thn mn, khng phi l mt iu rn mi ( entoln kainn ) ti vit cho anh em, nhng l mt iu rn c ( entoln palaian ) m anh em c t khi u. iu rn c y ( h entol h palaia ) l li m anh em nghe. Tuy nhin, l mt iu rn mi ( entoln kainn ) ti vit cho anh em, iu y l s tht ni Ngi v ni anh em v bng ti ang i qua v nh sng tht ta sng ri. Trong th th hai Gioan, tc gi vit 2 Ga 4 6: Ti rt vui mng v tm thy trong s con ci ca B, nhng ngi bc i trong s tht, nh iu rn ( entoln ) chng ta nhn c t ni Cha. Tha B, by gi ti xin B iu ny y khng phi l mt iu rn mi ( entoln kainn ) ti vit cho B, nhng l iu rn chng ta c t khi u l chng ta yu mn nhau ( hina agapmen alllous ). y l tnh yu: Chng sng theo cc iu rn ( tas entolas ) ca Ngi. y l iu rn ( h entol ) nh anh em c nghe t khi u: Anh em sng trong tnh yu. Nhng kiu ni: iu rn mi, iu rn c v yu mn nhau 1 Ga 2, 7 8 v 2 Ga 5 gi n iu rn mi trong Tin Mng Gioan ( Ga 13, 34; 15, 12 ). Vo thi im cc th Gioan c vit ra, iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan va c li va mi. Th th nht Gioan c vit trong bi cnh khc vi Tin Mng Gioan. Ni dung th th nht Gioan cho thy khng hong trm trng xy ra ngay gia cng on cc mn , nguyn nhn l do cch hiu khc nhau v cn tnh ca c Gisu. Vn sai lc Kit hc y l tch ri nhn tnh v thin tnh ca c Gisu ( x. 1 Ga 2, 21 22; 4, 2-3 ). Xem bi vit: Chia r v hip thng s tht v di tr trong th th nht Gioan. Trong bi cnh , tc gi ku gi cng on hip thng v tun gi iu rn yu thng. iu rn ny khng phi l iu rn mi, bi v iu rn ny c ngay t khi u, t lc cng on u tin c thit lp. l cng on cc mn c c Gisu trao ban iu rn yu thng Ga 13, 34; 15, 12. V th, tc gi th th nht vit 1 Ga 2, 7b: iu rn c ( entoln palaian ) m anh em c t khi u. Th th hai Gioan cng dng kiu ni ny: l iu rn m chng ta c t lc khi u ( 2 Ga 5b ). Vic chi ch gia hai tnh t: c, mi trong th th nht Gioan cao iu rn mi. Tht vy, trc ht tc gi vit: Khng phi l mt iu rn mi ( entoln kainn ) ti vit cho anh em, nhng l mt iu rn c ( entoln palaian ) ( 1 Ga 2, 7a ). K n, tc gi nhc li mt ln na: iu rn c y l li m anh em nghe ( 1 Ga 2, 7b ). Cui cng, tc gi kt lun cch nghch l: Nhng cng l mt iu rn mi ti vit cho anh em ( 1 Ga 2, 8a ). Khi nhn mnh tnh cht c ca iu rn, tc gi th Gioan khng ni iu g mi m ch nhc li iu c t khi u ca cng on ngi tin. Tc gi th th nht da vo mc khi trong sch Tin Mng Gioan ku gi hip thng trong cng on 1 Ga 1, 3: iu chng ti thy v chng ti nghe, chng ti loan bo cho c anh em, chnh anh em cng c s hip thng vi chng ti. S hip thng ca chng ti vi Cha v vi Con ca Ngi, c Gisu Kit. S hip thng ny trong cng on da trn iu rn yu thng m c Gisu ban cho cc mn trong Tin Mng Gioan Ga 13, 34; 15, 12. ng thi iu rn c trn y l iu rn mi ( 1 Ga 2, 7 8 ), bi v iu rn yu thng trong Tin Mng Gioan c tn gi l iu rn mi ( Ga 13, 34a ). c Gisu ni vi cc mn : Thy ban cho anh em mt iu rn mi ( entoln kainn ) ... ( Ga 13, 34a ). Theo tc gi th th nht Gioan, iu rn c l c v thi gian, v c ngay t u, nhng l iu rn mi, v tn gi ca iu rn yu thng l iu rn mi. 4. iu rn ca c Gisu Trong Tin Mng Nht Lm ( Mt 22, 36 40 // Mc 12, 28-34 // Lc 10, 25 28 ), c Gisu ly li cc iu rn ca C CHA trong Cu c ( nl 6, 5; Lv 19, 18b ), cn trong Tin Mng Gioan, chnh c Gisu ban iu rn yu thng cho cc mn v l iu rn ca Ngi ch khng phi ca ai khc. c Gisu ni vi cc mn Ga 13, 34a; 15, 12a: Thy ban cho ( didmi ) anh em mt iu rn mi:... ( 13, 34a ); y l iu rn ca Thy ( h entol h em ):... ( 15, 12a ). iu rn mi ny l iu rn ca c Gisu ch khng phi ca C CHA. Ni ng hn, c Gisu lnh nhn iu rn t ni Cha ca Ngi v Ngi ban cho cc mn nh Ngi ni Ga 12, 49 50: V chnh Ti khng ni t mnh, nhng l Cha, ng sai Ti, chnh Ngi cho Ti mnh lnh ( entoln ) Ti ni iu g v tuyn b iu g. V Ti bit rng: Mnh lnh ( h entol ) ca Ngi l s sng i i. Vy nhng iu Ti ni, th nh Cha ni vi Ti th no, Ti ni nh vy. Danh t mnh lnh 12, 49 50 ting Hy Lp l danh t entol c dng 13, 34 v 15, 12 ni v iu rn yu thng. Nh th Anh em hy yu mn nhau ( hina agapate alllous ) nh Thy yu mn ( gapsa ) anh em ( 13, 34; 15, 12 ) l iu rn ca c Gisu v chnh Ngi 21 22. ban cho cc mn . y l nhng c im Kit Hc quan trng ca iu rn mi. Vi t cch l ngi s hu v l ngi ban iu rn yu thng, c Gisu c t song song vi C CHA l ng s hu v ban cc iu rn cho dn traen trong Cu c. 5. Cch thc yu thng trong iu rn mi V th hai ca iu rn mi: ...NH Thy yu thng anh em ( 13, 34c; 15, 12c ) ch ra cch thc yu thng trong iu rn ny. T nh ( kaths ) trong iu rn: Anh em hy yu mn nhau nh ( kaths ) Thy yu mn anh em ( 13, 34; 15, 12 ) c ngha thn hc, t ny din t nn tng ( le fondement ), ngun gc ( lorigine ) v ngun mch ( la source ) tnh yu ca cc mn dnh cho nhau. Ni cch khc, t nh ( kaths ) khng nh rng tnh yu c Gisu dnh cho cc mn va l nn tng va l ngun mch cho hnh ng yu thng ln nhau ca cc mn . C th ni, tnh yu ca c Gisu sinh ra ( engendre ) lin l tnh yu gia cc mn . Yu thng ln nhau gia cc mn ch c th tn ti trong, nh v vi tnh yu ca c Gisu dnh cho h. Nh th, mnh th hai ca iu rn mi: ...nh Thy yu thng anh em ( 13, 34c; 15, 12c ) l yu t cu thnh v khng th tch ri vi mnh th nht: Anh em hy yu thng nhau ( 13, 34b; 15, 12b ). Nu khng c mnh th hai th mnh th nht cng khng tn ti. Mnh th hai lm r bn cht ca tnh yu thng ln nhau gia cc mn qua hai yu t: ( 1 ) Cch thc yu thng: cc mn yu thng nhau nh ( bng, vi ) tnh yu ca c Gisu dnh cho h. ( 2 ) Nn tng ca tnh yu thng ln nhau: Tnh yu ca cc mn dnh cho nhau phi khng ngng t trn nn tng tnh yu ca c Gisu dnh cho h. Tnh yu ny c c Gisu nh ngha r rng 15, 13: Khng ai c tnh yu ( agapn ) cao c hn ngi hy sinh mng sng mnh v bn hu ca mnh. iu rn mi l iu rn c Gisu ban cho cc mn v ch dnh cho cc mn c Gisu m thi. Bi v cc mn c mi gi yu thng nhau bng tnh yu m c Gisu dnh cho h. Yu thng nh th th ch c ngi tin vo c Gisu mi cm nhn v sng tnh yu ca c Gisu dnh cho mnh v yu thng nhau bng tnh yu y. Yu thng nhau nh c Gisu yu thng l du ch tuyt ho mi ngi nhn ra mn c Gisu v phn bit tnh yu trong iu rn mi vi cc th tnh yu khc nh yu mn bng ti ( 3, 19 ), yu mng sng mnh ( 12, 25 ) hay yu mn vinh quang ca con ngi ( 12, 43 ). Xem trnh by v tnh yu ny sinh s sng v tnh yu dn n s h mt trong bi vit: ti tnh yu v tnh bn trong Tin Mng Gioan. Kt lun Qua nhng phn tch trn v cc iu rn: Yu mn Thin Cha v yu thng ngi thn cn nh chnh mnh trong Cu c v trong Tin Mng Nht Lm, nht l iu rn mi trong truyn thng Gioan ( Tin Mng v ba th ), c th ni n ba iu rn yu thng trong Kinh Thnh: 1. iu rn kp: Yu mn C CHA ( nl 6, 5 ) v yu thng ngi thn cn nh chnh mnh ( Lv 19, 18 ) theo truyn thng Cu c. Trong , ni chung ngi thn cn l ng bo traen. 2. iu rn kp: Yu mn C CHA v yu thng ngi thn cn nh chnh mnh theo thn hc Tn c ( Lc 10, 25 28 ). Trong , nh ngha ngi thn cn l tt c mi ngi, khng loi tr bt k ai. Cc mn c mi gi lm cho mnh tr thnh ngi thn cn ca ngi khc. 3. iu rn mi: Yu thng nhau nh c Gisu yu thng ( Ga 13, 34; 15, 12 ). y l iu rn ca c Gisu, Ngi ban cho cc mn v ch dnh cho cc mn ( ngi tin ). c bit, iu rn mi trong Tin Mng Gioan cho thy s ni kt v s mi m ca Tn c so vi Cu c. Tn c ni kt vi Cu c v iu rn yu thng c Gisu trao ban cho cc mn bt ngun t tnh yu gia c Gisu v Cha ca Ngi ( Ga 10, 18; 12, 49.50; 15, 9 10 ). Tn c mi m so vi Cu c qua ba thay i sau: ( 1 ) Tnh yu gia cc thnh vin Dn Thin Cha trong Cu c nay tr thnh tnh yu gia cc mn c Gisu. ( 2 ) iu rn yu thng ca C CHA ( Lv 19, 18b ) nay tr thnh iu rn yu thng ca c Gisu ( Ga 15, 12 ). ( 3 ) Yu thng ngi thn cn nh chnh mnh ( Lv 19, 18b ) tr thnh yu thng nhau nh c Gisu yu thng ( Ga 13, 34; 15, 12 ). Nh th, iu rn mi trong Tn c i xa hn v m rng hn so vi iu rn yu thng trong Cu c ( Lv 19, 18b ). iu quan trng khc trong iu rn mi l cch thc yu thng: yu thng nhau nh c Gisu yu thng. c im ny lm cho iu rn mi trong Tin Mng Gioan ch ban 22 23. cho cc mn , bi v tnh yu trong iu rn mi khng th tch ri khi tnh yu ca c Gisu dnh cho h, t nay bt k ai cng c th tr thnh mn c Gisu v sng iu rn mi. Nh , ngi mn c hip thng trn vn vi c Gisu v vi Cha Cha. Sng v thc hnh iu rn mi l li chng tuyt ho v tnh yu Thin Cha dnh cho nhn loi v v tnh yu ca ngi mn dnh cho c Gisu. Xem phn tch chi tit v iu rn yu thng trong tp sch Tnh yu v tnh bn trong Ga 15, 9 17, tr. 97-180. Lm. Giuse L MINH THNG, OP. KHI CI C LN NGI y l bi phng vn t xut v chp nhong do nh bo Yn Trang, bo Php Lut, thc hin ti sn bay Tn Sn Nht trung tun thng 11.2013, ngy ti ly my bay tr sang B. Bi c bin tp li. C l v s hn hp ca bo giy, nhiu on khng thy xut hin. Nay trn s tay c nhn ny, xin xut bn nguyn vn. Gs. Nguyn ng Hng. Khi thin v c i ngi Phng Vin: Tha ng, iu g khin ng cho rng x hi hin nay bin lon n mc trm trng ? Gs. Nguyn ng Hng: Hng ngy trn cc trang thng tin i chng, u u cng c nhng chuyn cp ca, git ngi, v nhn tnh. Ci c honh hnh khp ni, khp chn mt cch ngang nhin. iu cho thy khng th ca x hi trong cuc chin chng ci xu ci c ang b xung cp trm trng. Chnh bn thn ti cng c kinh nghim chng lnh. Mt ln khi i rt tin t ngn hng, trn ng v bng xe gn my c ngi c tnh p st ti lm ti t ng. H l mt m chuyn trn lt ngi i ng gm 4 thnh vin. Ngi th t tha lc ti i co vi k gy tai nn lng l lm ng tc mc v. Nhng k cn ny hnh ng nhanh chng trn mt on ng ng c ngi i qua li. l on ng gia ng t Nguyn nh Chiu v Cch Mng thng 8 vo lc hn 2 gi chiu ch khng phi m hm khuya khot. Rt nhiu bn b ti cng tng b nh vy. Mt v gio s B qua y dy, ngy ngh ng tranh th i chp hnh k nim ti sn Tao n. Khi va t chic camera xung m ti, ng b git lun. K cp hnh x ngay chn ng ngi, cn v gio s n cng khng kp than vn v phi bc. ng t an i vi ti rng: Thi th ci my ca ti c qu ri, y l dp mua ci mi. Mt ngi bn khc, ra ch Bn Thnh b mc v. ng y ht ha ht hi v mt h chiu v giy t ty thn. c mt lc sau c ngi v vai ni nh bng ting Anh hn hoi, rng v ca ng ang gc bn kia ng. ng i n v thy v ca mnh , tin mt nhng may mn l cn giy t. ng y hi hc: m n cp Vit Nam vn minh y Phng Vin: Nhng t nc no cng c nhng chuyn tng t nh vy tha ng ? Gs. Nguyn ng Hng: Chu u nhng nm 1960, 1970 dng nh rt t t nn. Cho ti khi bc tng Berlin sp , dn ng u c th trn qua cc nc Chu u v t t nn xut hin nhiu hn. Bi t nn x hi thng xut pht nhiu cc nc ng u. Cc quc gia ng u kinh t km pht trin, nn gio dc cng cha cao. Khi sang Ty u h thy y giu qu, dn hin qu, xe p ngoi ng khng cn kha nn h ly. Nhng vn ca chng ta li khc, tnh trng n mc trm trng khi ngi ta sn sng git cha m v vi trm ngn. Hay nhng hnh ng cn xy ra gia ch m khng ai phn i l s bng hoi v o c. Phng Vin: Vy tha ng, ci c bt u n t u ? Gs. Nguyn ng Hng: 23 CNG TRN TR 24. Trm, cp n t cuc sng kh khn nhng s chim ot ca cc c li nm gio dc v khi gi tr o c b hy hoi, tha ha r rng. Bi kinh t kh khn th sau thi gian suy thoi s vc dy. a c ng bng th c ngy phc hi. ng tin mt gi v t gi mi s vn ln. Nhng nn gio dc ca Vit Nam ang lm ng lc li. Nn gio dc khng to c con ngi c nhn cch, c nim tin o c, bit sng lng thin, bit sng thng yu Thay vo l ngay t tm b, tr con thy mt x hi v k, thc dng, ch thy tin l chnh. Mt chuyn nh th ny, c bn ti k rng, con gi mnh v nh bo m sao khng mua qu bnh trung thu n tng c gio. Nu c gio khng tm cch hi thc hc sinh v ph huynh phi cung phng mnh th ti sao a tr li li hi m nh vy. Thay v chng ta em nh trng vng, cu chuyn v ch Hng Nga, ch Cui, con nt bit m mng sng to th li dy cho chng v lng tham mun vt cht. a tr s ngh g v c ca n v trong tng lai chc chn nu c iu kin a tr s mc tin, ca bng a v v ch ng ca mnh. y l nhng chuyn m khi chng ti cn hc ph thng khng h c. V chnh c gio kia v hon cnh x hi, v iu kin kinh t, v tnh tip tay ph hoi nn gio dc quc dn. y l khng cn l cu chuyn nh m l mt vn trm trng. Cc em ln ln trong mt mi trng gio dc nh th, x hi bin cht, o in nh th. Bi vy nn mi c chuyn con git cha m c tin chi game. y l nh im ca s bn lon rt kh tng tng l c th i n im no t hn na. Khi con ngi khng c bo v Phng Vin: Vy ng c nhn xt g khi gn y trn nhiu t bo c vit v nhng hnh ng t x ca ngi dn thay v bo cng an ? Gs. Nguyn ng Hng: l hu qu phi ch i. Ti phm khng s b trng tr, khng s b ln n, chng nh mt lng t trng nn thay v xu h v lo s, chng li quay ra thch thc x hi, hnh hung nhng ngi dm ngn cn mnh. T nm 2007 khi y ti tham gia ging dy cho lp cao hc khoa quc t ca Trng i hc Bch Khoa. Trong s c mt sinh vin lun vn yu qu nn khng t im. Bi vy ti ngh ra cc em lm li chm li. Tuy nhin trong s c mt hc sinh khng chu lm m mun qua mn. Ph huynh n gp nhng ti t chi. Ti bo ti ch c th tip khi thi xong. Nhng cng t ngy no ti cng b my cuc in thoi da git, da m xe Sau mt thi gian khng chu ni ti bo cng an, km vi cc on bng ghi m cuc ni chuyn da nt cng an lm r. Nhng kt cc cng an c lm hay khng ti khng bit nhng mc ti c gii trnh v vic vn khng dng li v ngy cng nhiu cuc in thoi hn. Sau my thng nh vy ti cm thy rt mt mi v nh t gii quyt. Hm y c v gio s bn t H Ni vo, ti k v chuyn ny. Sau ti nh ng nu c cuc in thoi da nt n, ng hy nghe dm ti. ng hy ni mnh l cng an t H Ni vo gip ti gii quyt s vic.V xc nh vi u giy bn kia rng ng ghi li tt c cc cuc in thoi da nt v bit tc gi l ai, a ch u. Cho nn sp ti s c nhng cuc thm hi t pha cng an. Sau bn kia cp my v t khng bao gi ti cn b lm phin v da git na. Tuy nhin, cng mt rng r 4 thng tri. Cu chuyn ca ti tng t nh s vic va qua, ngi dn Ngh An t xe tn trm ch. Qua nhng iu ny cho thy cng an dn dn xa ri nhim v chnh ca mnh l bo v ngi dn lng thin. Hin trng ny ngy cng nguy ngp Phng Vin: Ngha l lng tin t dn b mt mt tha ng ? Gs. Nguyn ng Hng: ng vy, cha bao gi lng tin ca ngi dn mt mt gh gm n th. T anh li taxi, n anh i xe m hay ngi th xt tc u mang tm trng lo u v cuc sng. Ngi ta lo khng bit mnh s sng th no y, thu nhp th ny c sng khng. H cng theo di bo i, h cng t nim tin vo vic chng tham nhng ca Chnh Ph. Nhng mi chuyn dng nh li u vo . iu cho thy h ch i s thay i m s thay i y khng phi thay i cn c ch m t ra thay i nhn s. Nhng ngi khng kim ch c 24 25. tham nhng, khng lm c g vi tham nhng, phi c thay th, nhng ch cho nhng ngi gii hn vi quyt tm cao hn, vi tinh thn v dn t r nt hn Phng Vin: Nhng khng phi tt c mi cu chuyn u ging nhau tha ng ? Gs. Nguyn ng Hng: Thi im Php thuc, t nc ta b bc lt, dn Vit b bn cng ha. y l l do chnh ngha ca cuc u tranh ginh c lp, gii phng dn tc. Hin thc x hi lc cng c th l thi im en ti nhng cng c nh vn phn tnh, tr thc t chn. C th nh Nam Cao, V Trng Phng, Ng Tt T trong tc phm ca h t co trc d lun nhng ti c ca thc dn v s cng cc ca dn tc b tr. Nhng nhng cun sch y c xut bn, v truyn li cho hu th. Cn by gi ti khng thy nhng cun sch nh vy. Khng phi khng c nhng ngi ti m nhng cun sch kh c in n xut bn mt cch chnh din. Ngi tt gi y phi co cm li, im lng Phng Vin: Ngha l gi tr v quy lut thin thng c ang b o ngc tha ng ?. Gs. Nguyn ng Hng: ng, nhng ci c hnh honh, ngi tt, ngi c o c, vn l rng ct ca x hi h li phi lui v thc th, bng quan. Bi v nu can thip h s gp tai ha, gp rc ri. Chng ta vn bit nhng cu chuyn v nhng nh bo vit v chng tiu cc phi vo t, chng ta bit nhng ngi vit ca khc chng Trung Quc b bt. Cn nhng ngi lm tht thot hng trm t ng chng b sao c, c chng cng ch i t s s. iu lm x hi ang i xung ch khng phi i ln. Phng Vin: Nhng ti sao nhiu ngi nc ngoi ti Vit Nam li bo an ninh y tt tha ng ? Gs. Nguyn ng Hng: mt s nc nh Philippines, Indonesia, Pakistan, Thi Lan thng hay c cc phe qu khch Hi Gio, chng phng Ty. Ngi c o Hi Gio theo phe qu khch on hn cc nc phng Ty v nhiu l do lch s. H t chc khng b trn bnh din quc t, nht l trong th gii Hi Gio. Cn Vit Nam chnh tr n nh, Pht Gio hin ha, Cng Gio cng vy, nn ngi nc ngoi ti y yn tm l khng b khng b. Nhng chuyn cp, git ng ph, bo lc hc ng th ngy cng trm trng. Nn gio dc t hoi Phng Vin: Nhng chng ta khng th hon ton cho gio dc. Bi trong ca dao vn dy anh em nh th chn tay, thng ngi nh th thng thn V vn cn nhiu tm gng tt trong x hi ? Gs. Nguyn ng Hng: Hi cch mng nm 1789 bn Php, gio dc nm trong tay Nh Th. Cch mng thnh cng, trng hc c gii phng, vic gio dc tr thnh lnh vc ca th nhn, chnh quyn dn s. Tuy nhin, ngi Cng Gio vn c c quyn m lp ring cho h Nhng ngi theo o c quyn i hc mi trng lp v c tin ca nhng con chin c Nh Nc m bo v tn trng. Xin k mt kinh nghim c nhn m ti thu thp ti B. Ti l ngi theo o Pht, v ti l ngi Cng Gio. Cc con ti theo o b nhng v trng Cng Gio rt nghim, ti ghi tn cc con theo hc tiu v trung hc ti y. Nhng khng v th m chng b phn bit. trng con ti ng u lp v mn hc gio l Cng Gio, tuy chng n tha vi thy c l chng n theo o Pht. Nhng cc thy c y ni rng: "Con tin vo iu g hy gi vng nim tin ". ng ny chng ta a chnh tr vo trng hc, nhi nht quan im mt chiu trong trng hc. Thay v khuyn khch yu thng nng nhau gii quyt cc vn th c mt thi ta li khuyn khch u tranh sng cn. M u tranh giai cp l tiu dit k th, tiu dit th lc th ch Thi ghen ght, k u cng c, nhng ti c cm nhn ti Vit Nam ngy nay, nhng tt xu ny c phn gay gt mt cch khng bnh thng. Phng Vin: Ngha l d th no con ngi cng phi sng vi mt nim tin tha ng ? Gs. Nguyn ng Hng: Vng ti c cm tng nim tin con ngi, t chc x hi b nh mt. Khong trng khng c g bi p nht l khi lng tin tm linh b ph v hay khng c vun xn na. Hu qu nhn tin l ngi ta ngy cng coi trng vt cht hn l nhng gi tr tinh thn. c mt thi, khng xa lm, nhng gi tr tm linh, tn gio bt c t xu hng no b bi bc. Thi v k, thc dng tr thnh bao trm. Phm tr thn linh phai m trong tm thc con ngi v dn dn lng tham lam ca thn xc, ca dc vng s khng c g ngn cn na. Lng tm con ngi chm xung, ci c ln ngi. Chng nhng k cng x hi b ph v m lun thng o l gia nh tan bin. y chnh l hu qu phi ch i ca vic nh mt nim tin, xo b c tin Phng Vin: Ngha l vn nm t gc ch khng phi ngn tha ng ? 25 26. Gs. Nguyn ng Hng: ng th. Mt mt lp hc tiu hc, s giu ngho th hin ngay trong n mc, trong nhng tic sinh nht ca tng a tr. Nhng a tr con nh giu c nu khng c dy phi thng bn, tn trng bn, chng s ra sao khi trng thnh ? Nhng a tr ngho kh lun t hi ti sao m khng mua cho con o p, ti sao m khng mua cho con cp p ? Tt c nhng ci nu khng c gii ta bng cc bi hc thng trc hng ngy th lu dn s nh hng n s hnh thnh nhn cch ca mt i ngi. Gio dc thng thc, gio dc cng dn ang c vn . Tui tr xao nhng hc vn, ngn ngm hc s v bi hc, v sch gio khoa qu cng nhc, mt chiu, khng hp dn, khng sinh ng. Gii tr ngy nay khng bit s ta, nhng khi m tivi ln, khp mi knh chiu ton phim Trung Quc. Tnh trng ny ang dn n tai ho trc mt l tui tr ta hiu bit lch s Trung Quc hn l lch s Vit Nam. l iu khng th chp nhn c. Phng Vin: Bi vy ng cho rng x hi hin nay ging mt cu chuyn c tch m kt thc l thm ha ? Gs. Nguyn ng Hng: Ti ni c ngoa u. Ba ti, nhng ngi cng thi vi ng c i i theo cch mng. Trn i vai ca h l nhng v sao, l kht vng v mt x hi cng bng, l dn tc c lp, t do v hnh phc. L tng sng ngy l t quc trn ht, mnh v mi ngi mi ngi v mnh. Cn by gi mi th li dng nh i ngc li ht. Ai c nhiu quyn ngi y c nhiu li ch nht. Ch ngi dn chn lm tay bn th chng c g tham nhng. Phng Vin: Vy theo ng, bi hc trng trc trong nh trng phi ni v yu thng ? Gs. Nguyn ng Hng: ng vy, trng hin nay ti thy t c ch trng dy con thng yu cha m. Ch thy dy yu t quc nhng ngi Vit Nam cng nh cc dn tc khc, cn bn l gia nh. Tr con phi c dy yu thng ci ni l yu cha m, yu anh em, yu ng b ri mi yu ci cy a, yu ci nh lng, cnh ng la chin, con sng nho nh un quanh lng qu, con ng ph rp bng mt cy xanh, ri mi n yu t quc vi tt c nhng yu t vn ho, lch s i theo: Tuyn Ngn c Lp ca L Thng Kit trn sng Nh Nguyt, Bnh Ng i Co ca Nguyn Tri, Truyn Kiu ca Nguyn Du V vi tr con t quc l iu g rt mng lung. 5, 6 tui bit th no l tnh yu t quc. Tui ny n cn bn tay m p ca m, s vut ve ca cha, s nng ca anh v bi hc gio dc mi ngy nh, trng cng phi thng xuyn nh vy. Nhng dng nh bi hc thng yu, cao nhng tm hn cao thng, tnh tng thn tng i, nhiu iu ph ly gi gng, thng ngi nh th thng thn, b lm cho m nht t lu. Mt mi trng nh vy m bo lc khng xut hin mi l iu l. M L BNG MT I CON Ring tng K.L. v cc b m nhn ngy Hin Mu C l hnh nh em li nhiu n tng nht mi khi v thm qu hng, v c bit l ln v thm gn y nm 2013 l hnh nh m ti, mt ngi m gi, tc bc, lng g, v hm rng ci cn, ci mt. Mt ngi m qu ngy ngy ngi bn chic vng ru my a chu v cht. Ngy xa th m a vng ru con, by gi con khn ln th a vng ru chu v cht. Mt ngi m m nhng nt nhn nheo, cn ci theo thi gian v tui i ang hn su trn khun mt xinh p thu no ca mt thi xun tr. Mt ngi m m n ci nh mu mi khi thy con v t xa xa. Nhng d v p ca m c phai nha theo thng nm, nt tinh anh ca m c b dng i xi mn, nhng tnh yu m dnh cho con vn nguyn vn, vn nh thu no khi con cn b nh. Nh ngi cha gi mi mn ch con v sung sng, vui mng, vi v m chong ly a con sau bao ngy xa vng tr v th no, th ci tm tnh nn nao v nim vui hnh phc ca m ti cng a v nh vy mi ln ti tr v thm m. Mi ln nh th l m ti vn v ra lnh cho a con ny, a chu n: - Mau b tri da ti cho bc ung v bc i ng xa kht nc. 26 CNG CHIA S 27. - Mau m qut my mnh ln mt cht cn phng khch mt. - Mau xt thuc mui mui khi t bc. - Mau dn cm ln v bc i ng xa mt v i V cn nhiu ci mau mau nh th khin cho ngi con xa nh bng tr nn quan trng, c u i mt cch c bit. Nhng nu quan st, th qua nhng i x c bit y hon ton khng phi v ngi con mi t M v. Khng phi v ngi con mang nhiu qu, bnh v cho m; cng khng phi v ngi con y c cht t tin bc biu m. Nhng tt c ch v tnh m thng con. Tnh ngi m thng v dnh cho a con sau nhiu ngy vng nh nh mt n b v khng c m quan tm, sn sc. Ti hc c v bit c tm tnh ny sau nhng gi pht m con trao i, tm s. Trong nhng ngy thng t i, v trong nhng gi pht ch c hai m con y, m ti thng k cho ti nghe nhng chuyn qua, nhng chuyn c lin quan n thy ti, n tui th ca ti, nht l nhng chuyn xy ra sau khi thy ti qua i khin m ti phi c n v khng nhng khng cn thy ti m cn khng c ti bn cnh. Hon ton khng mt li than van ! Khng mt ting trch mc. Hon ton khng mt ting tin, ting giu c trong nhng trao i y. Nu c nhc n tin th i khi nhng mu i thoi y nh th ny: Nhng ln anh ch v cc chu gi tin v, m khng tiu xi vo vic g ht. M ch dnh mua my hp sa, cn bao nhiu l ct i h c chuyn cn th li mang ra m dng. Va ni, m va ch tay ln ch ny, ch n xem nh c cht hnh din v ci ti tho vt, xoay x, dnh dm, v nht l s hy sinh cho con, cho chu: y ny ci trn nh kia mi sa mt hn 4 triu, ci bn th kia mi sn li gn 2 triu. M ca thy v ca b ngoi mi sa li cng tn hn 3 triu. Cn d cht no na th a ny, a khc lu lu li n b. y c c ng no th cng ch lo cho con, cho chu, cho nh ca thi. M m khng d xn th lm g c c nh vy, nh vy Cng trong nhng lc ch c hai m con nh th, ti li nghim ra thm ci chn l lm m ca ngi ph n, d nhin, ni m ca mnh. Khi cn l sinh vin, khi c nhn xt ca Freud: khng bit ph n mun g c tng l mt nhn xt tiu cc hay mt nhn xt c v coi thng ngi hi. Nhng nay cng ln, cng hiu su hn v l l cuc i, v tm l sng con ngi, mi hiu rng bit v ngi ph n qu l kh, cng kh o lng hn tm lng bao la ca mt ngi m. C th ni nh Y Vn v lng m: Lng m bao la nh bin Thi Bnh. Tnh thng ca b chiu ta nh nh trng rng ngi trn bu tri thanh bnh ca lng con: Tnh m thng con nh vng trng trn ma thu. i ! Tm lng ca mt ngi m l tm lng ca c bin tri bao la cng li. N bao la, n man mt, v n vi vi n kh lng m hiu ni. V nh Y Vn din t, d a con sau ny c i u chng na, chn tri gc bin, ni m n mun quay v vn l bng mt ca tm lng ngi m: D ai xa vng trn ng sm chiu v u. D khi ma gi thng ngy trong i b du. D cho phai nng nhng lng thng chng lt mu. Vn mong quay v vui vy di bng M yu. V vn ho Php Honor de Balzac vit v tri tim ca ngi m: Tri tim ca ngi m l mt vc thm v tn, y ca n lun lun tm thy s tha th. ( The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness ). Tng Thng Abraham Lincoln th suy tn li cu nguyn ca m ng: Ti ghi nh nhng li cu ca m ti v chng lun theo ti. Nhng li cu bm st ti trong sut cuc i ti. ( I remember my mothers prayers and they always followed me. They have clung to me all my life ). Cng nng Diana vit v vng tay ca ngi m: Vng tay ca ngi m du dng hn bt c vng tay ca ai khc. ( A mothers arms are more comforting than anyone elses ). Nhng c ch lo lng ca ngi m dnh cho con khng ch l vng tay v v m i, v khng ch lo cho con khi cn cn nh. My ngy vi m qu l hnh phc. Vng tay sn sc ca m lun bao ph v y p yu thng. 27 28. Mt hm ang cn nm nng trong phng trnh ci nng nh thiu nh t bn ngoi, th m p ca v ni to: Dy m i tm cho n mt i ch ? Hm sau, sau ba cm tra ang cn vui vi my chu nh, th m li gic: i ngh tra mt cht cho n khe i ch. Thc tra mt cht ! Nghe sao m n thm tha tnh mu t n th. Trc nhng tm tnh y, t nhin ti lin tng n nhng ln b x vn thng nhc mnh sau mi ln i lm v: Anh i tm cho mt ri n cm ! Khng l cch thc chm sc con ca b m v cch thc lo lng ca ngi v i vi chng cng c cng mt mu s nh nhau ? Chc chn l th ! Tri tim ngi ph n d m hay v, l ni ng tr ca tnh mu t, mt thin chc thin ph c ban cho h. Bt ng thy nh b x qu chng. Nh li mi ln c nhc i tm, ti thng tm l do ny, l do khc ko di ci li ca mnh. Nhng li hay khng th vn thua ci tnh mu t thing ling tim n bn trong s sn n ca mt ngi v hin. V mt ngha no , mnh cng nh mt baby m nng rt ly lm hnh phc sn sc. Khng bit cc ng ng chng c hiu ra chn l ny yu thng v n p li tnh thng sn sc ca v hay khng. Nu v tnh m khng nhn ra c iu ny th tht l mt thiu st, mt s l l ng trch ! M ti by gi gi. Nh mt gc cy cn ci nhng li l mt gc cy him qu. Trong nhng vn cy bonsai m ngi Nht thng nui trong nh, nhng gc bonsai qu v him l nhng gc gi v lu nm. Ngi chi cnh thch nhng gc cy gi, c v lu nm v ci gi tr thi gian v sc sng tim n ca n. Ti cu xin cho m ti sng lu, bi ti ch s rng s c mt lc no gc cy c th y c ct i khi phn t nhn sinh ny, v khi y bng mt tinh thn ca n s khng cn ti nng ta na. Tng Thng George Washington ni rt ng: M ti l ngi ph n tuyt vi nht ti gp. Tt c nhng g ti c ti u n t m ti. Ti quy hng mi thnh cng trong i cho nn gio dc tr, c v th dc ti nhn c t ngi. ( My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual and physical education I receive from her ) Hm nay nhn Ngy Hin Mu, hng nhn v bn kia b Thi Bnh ni c ngi m hin ang ch i ti, t nhin ti thy nh m, thng m. Ti mun nh nhng ngy cn th tr, chy v m chong ly m, hn ln trn m, v ni vi m mt cu: M i ! Con yu m ! TRN M DUYT, Ngy Hin Mu 11.5.2014 MT THONG SUY T Mt tun trc Tt Gip Ng va qua, gia nh ti gi bnh tt chung vi ngi anh h. Cng quy qun ngi gi bnh c mt thy Chng Sinh sp chu chc Linh Mc. Thy hn h: Vui qu ! C i con cha bao gi c gi bnh ngy xun... Gi c na chng, ting chung gi ca bo cho bit c hai v chng gi thuc gio phi Nhn Chng Jehovah ( The Jehovah's Witnesses ) n thm. Anh ti dn ng cho vo, cn thy Chng Sinh hn h: May qu, con va hc c mt m, mun cng tranh lun vi h. Ti ch mm ci: Vy l thy khng bit v Nhn Chng Jehovah ri. H rt hnh phc khi c dp m o v Kinh Thnh vi bt c ai gp trn ng. Ci mnh mi tip thu khc xa vi iu c mang ra thc hnh nhiu nm: h c Kinh Thnh hng ngy... Vic t chi m ca ca anh ti cng d hiu: anh c mt ngi bn thn hin lm ch hai nh hng kh ni ting Montral, bn Canada. Mt gia nh Cng Gio gng mu c 6 ngi con. Nhng t khi ngi con gi th hai vo i Hc, quen v kt hn vi ngi chng thuc Nhn Chng Jehovah, gia nh bn ca anh ti c nhiu xo trn: c tr v nh r anh ch em gia nhp Chng Nhn, ph phn c Tin c truyn Ti quen bit vi cc Chng Nhn nhiu nm qua. S hin din ca hai ng b l mt hnh phc trong gia nh: ti ngi nghe ging Li Cha thn tnh nh bn b. Mi khi ra v h u biu min ph nhng t bo c thm. c xong ti mang ra th vin ngi khc cng c dp hp th. 28 CNG NGM NGH 29. Nhng ti liu y l do cc Chng Nhn ng gp bng s tin chn chnh vt t m hi nc mt. a s h u l nhng ngi ngho. Nhng ng tin dnh dm cho vic in bo pht min ph thng lu luyn khng mun ri i bn tay th nhm ca ngi ch cn c lao ng, nhng v gi tr ca Tin Mng nn nh bung li vnh bit. Ti yu thch v knh trng nhng ngi i rao ging Tin Mng ( d l khc mnh ) nn cha bao gi h v tay khng: lc ni chui, vi qu cam, to, hoa tri hoc m rau hi trong vn. Lc ra v ti hay dn h n trc tng M Maria t trc ca nh ( BBT: nh M Maria do chnh tc gi chp gi km theo bi vit ny ) ri k chuyn: y l bc tng M Maria b gy c, ti xin c ca mt gia nh ngi M mun vt i. Khi mang v, ti dng super glue rp u li. Mt do, vo mi bui chiu, ti thng thy c anh thng binh ngi hng xm, M trng, mi c gii ng t chin trn Irak tr v, dn hai a con gi, 6 v 7 tui, n cu nguyn trc tng M. Cu nguyn xong, anh dn hai con n r u M, chng ln theo vt nt ni c ri t vo nhng n hn tinh tuyn thnh thin. C ln thy anh mu mo tay chm nc mt, ti n hi chuyn. Anh k v anh c bn trai mi, ang lm n xin ly d, i bt hai a con. Anh ta nh ti thm li cu nguyn mong ngi v chuyn lng tm v mi m Mi t n hm nay, ti cha bao gi gp li ba cha con d thng y na. Ti cng k: d M Maria ca ti l mt ngi... tn tt, nhng s lun mi l ngi M yu du ca gia nh