ephata 607

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

120 views

Category:

Spiritual

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trân trọng giới thiệu Tuần báo điện tử EPHATA của Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

TRANSCRIPT

  • 1. E-mail: [email protected] Website: www.trungtammucvudcct.com NG S ! "Vo chiu ngy y, ngy th nht trong tun, ni cc mn , cc ca u ng kn, v cc ng s ngi Do Thi. c Gisu n, ng gia cc ng v ni: "Chc anh em c bnh an !" ( Ga 20, 19 ). Bi Tin Mng cho Cha Nht II Phc Sinh bt u bng mt trnh thut v s hin ra ca Cha Gisu, tc gi ghi ch rt r v ni lo s ca cc mn , v tnh trng ng kn ca ca nhng ngi ang sng trong s hi. Cha Gisu Phuc Sinh vt qua gii hn ca con ngi, Ngi hin din gia cc mn cho d ca ng kn, ban Bnh An cho cc ng. Sau l cnh ca cn phng c m ra, v c cnh ca lng cng c m ra na, ni s hi khng cn v Bnh An cng cc ng cho n ngy vo Thin Quc. S hi l thuc tnh ca con ngi, k t khi ri khi chn Bnh An l vn a ng, con ngi mang ly s bt lc ca thn phn, s hi xut hin c ng trong cuc sng t s bt lc, mnh lc ca s d li dng ni s hi tung honh. S Bnh An n do s c mt ca ng Phc Sinh, khng do bt c mt yu t no khc. Vn nhng con ngi y, vn vi nhng b c, con tim v da tht y, nhng ni s hi khng cn, Bnh An c ng vnh vin. Bnh An ca ng Phc Sinh ban tng gii thot con ngi. Hm nay, Cha Nht II Phc Sinh, Hi Thnh tuyn phong hai v Thnh ca th k va qua, rt gn gi thn quen vi chng ta, mi hm qua y cn nghe cc ngi ni, ci, di chuyn, chc lnh, dy d, c hnh B Tch, ving thm Hm nay ca n tri m ra, chng ta c chim ngm hai v ti ci bn ng Phc Sinh. Tht l mt s trng hp k diu, c hai v xut hin gia th gian u mang theo s Bnh An ca ng Phc Sinh. Gia sng gi ca nhn loi v ca chnh Hi Thnh, ch trong vi nm ngn ngi, c Gioan XXIII mang li bu kh bnh an cho nhn loi, cho th gii v cho Hi Thnh. u nhim k Gio Hong, c Gioan Phaol II tuyn b ng s ! v ngi lm ht cch cho con ngi khng cn s cc th lc trn gian, can m ng ln i din vi th thch. Ngi i dc lch s nhn loi trong nhc nhn nhng Bnh An, con ngi xuyn th k y lun l ngi kin to s Bnh An. Chng ta ang sng trong tnh trng bp bnh ca thn phn, quyn lc s d ba vy ro quanh tm mi cn x. Li Cha v hnh nh ca hai v Thnh c lm cho chng ta vng tin khng ? Ti sao chng ta c mi giam mnh trong s hi m khng can m bc ra ht th bu kh t do ? Phi chng s hi khu tr trong ta nh l du hiu hin nhin t co khng c s hin din ca ng Phc Sinh ? Ti sao ni ci g cng s, lm ci g cng s, s ci khng ng s ? Ly ng Phc Sinh, xin n ban Bnh An cho chng con. Lm. VNH SANG, DCCT, Cha Nht 27.4.2014 1 NM TH 14 S 607 CHA NHT 27.4.2014

2. MC LC TM BI: NG S ! ( Lm. Vnh Sang ) .............................................................................................................. 01 TIN C XT THNG ( Vincente Nguyn Vn H ) ................................................................ 02 NG S, THY LUN XT THNG ( Lm. L Quang Uy ) ............................................................ 03 CHA KIT VINH QUANG V CNG ON GIAO C MI ( Lm. Nguyn Cng oan ) ................ 03 LNG CHA THNG XT THT BT CNG ? ( PM. Cao Huy Hong ) ......................................... 06 TIN C THNG XT ( Trm Thin Thu ) .............................................................................. 08 C CHA XT THNG ( AM. Trn Bnh An ) ....................................................................... 11 LNG THNG XT CA THIN CHA I VI TH GII ( Lm. Antn Nguyn Vn ) ......... 12 TMA, V TNG A NGHI ( Fx. Trn Duy Nhin ) ........................................................................ 13 CHA NHT PHC SINH 2014 TI ANSAN, HN QUC ( Nguyn Trung ) ....................................... 17 DI CHC CA THNH GIO HONG GIOAN PHAOL 2 ( Trm Thin Thu ) .................................... 19 NM GIA NH, C TNG HUN GIA NH ( Bs. Nguyn ng Phn ) ....................................... 22 NHNG A TR C NUI DY BNG LI NI DI ( Minh Anh ) ............................................ 24 LM NGI VIT, KH LM ! THT VY SAO ? ( Mt du hc sinh ngi Nht ) .............................. 25 CHNG TRNH NHP CU BC I PHANXIC V QU M HNG CU GIP ( TTMV DCCT ) ... 27 I L KNH LNG CHA THNG XT TIN C XT THNG Cha Nht II Phc Sinh l Cha Nht Cha Chin Lnh, ngy nay gi l i L knh Lng Cha Thng Xt, c c Gio Hong Gioan Phaol II chnh thc thit lp vo ngy 30.4.2000, ngy tuyn Thnh N Tu Faustina Kowalska ( 1905 1938 ). Chnh Cha Gisu mc khi cho Thnh N Faustina, v Tng tin khi ca Lng Cha Thng Xt, v c mun ca Ngi: Ta mun mt tm hnh c lm php trng th vo Cha Nht sau i L Phc Sinh, v Ta mun tm hnh c tn knh cng khai mi linh hn u bit n tm hnh ( Nht K, s 341 ). Cha Gisu ha: Ta mun ban n tha th hon ton cho cc linh hn no xng ti v rc l trong ngy l knh Lng Thng Xt ca Ta ( Nht K, s 1109 ). n tha th hon ton l n Ton X m Ngi Trm Lnh Dimas c lnh nhn ngay trc khi Cha Gisu trt hi th cui cng, lc 3 gi chiu ngy Th Su Tun Thnh, ngy 3 thng 4 nm 33. Cng t Gi Cu , Ngun Mch Lng Thng Xt ca Thin Cha tun tro chan ha mi n mun i cho mi ngi, ch vi mt iu kin n gin l tht lng SM HI v TIN TNG vo Lng Cha Thng Xt. N TON X NGY KNH LNG THNG XT CHA c Thnh Cha Gioan Phaol II quyt nh cc tn hu c th c hng n ton x trong ngy Cha Nht Knh Lng Thng Xt Cha vo Cha Nht th hai Phc Sinh. Quyt nh trn y c cng b trong sc lnh ca Ta n Gii Ti Cao ng trn bo Quan St Vin Rma ca Ta Thnh. Sc lnh khng nh rng n Ton X c ban vi nhng iu kin thng l l xng ti, rc l v cu nguyn theo c Thnh Cha cho nhng tn hu no trong Cha Nht th hai Phc Sinh tc l Cha Nht Knh Lng Thng Xt Cha ti bt k Nh Th no c lng quyt tm t b mi quyn luyn ti li k c ti nh v tham d vo cc vic o c tn vinh lng t bi Cha hay t l c Kinh Ly Cha v Kinh Tin Knh cng vi s ku cu Cha Gisu t bi trc s hin din ca Mnh Thnh Cha c trng by cng khai hoc gi trong nh tm. Vincente NGUYN VN H 2 CNG THNG TIN 3. CHA KIT VINH QUANG V CNG ON GIAO C MI Mu nhim Thng Kh v Phc Sinh l hai th ca mt mu nhim: Cha Gisu c tn vinh: th th nht l tn vinh trn thp gi, th th hai l Cha t Vinh Quang cho cng on ca Giao c Mi. Trong th th nht, chng ta thy c Lch S Cu trong Cu c c lm mi: To Dng mi, Ixaac mi, Xut Hnh mi, Giao c mi v iu Rn mi, n Th mi, t Ha mi tt c trong Cha Gisu v nh Cha Gisu: Khi u Mi ( Phng V Vng Phc Sinh c cc bi c Cu c tng ng vi cc ch trn: to dng, Ixaac, Xut Hnh, Giao c, Giao c mi ). Khng c sch Tin Mng no k vic Cha sng li, v u c ai trong m m thy ! Tt c bn sch Tin Mng v li rao ging ca cc Tng ch k li kinh nghim gp g Cha Gisu phc sinh. Gioan k nhng cuc gp ti Girusalem ( chng 20 ) v ti Bin H ( chng 21 ). Chng ta s ln lt c hai chng ny. Trc ht nn ch ti li vit ca Gioan, rt ging ngh thut in nh hin i, v in nh l k chuyn bng hnh nh, k chuyn th dng li. in nh th ngi xem phi ni cc hnh hoc chui hnh vi nhau. Nghe k chuyn th phi cho li k vo qua l tai, tc ng trn tr tng tng v tnh cm ca mnh. Con nt nghe k chuyn th thy nh mi s ang xy ra trc mt, v phn ng bng vui, bun, lo, s Tin Mng theo Thnh Gioan khng ch sc tch, nhiu tng ngha, nhiu cch qui chiu vi Cu c nh chng ta thy trong cuc Thng Kh; nhng cn l bc thy trong ngh thut k chuyn. Ta cn nghe vi tm tnh v thi tr th. Ngy th nht trong tun tc l Cha Nht ca chng ta by gi. Ngi Do Thi ngh ngy th by tham d vo s ngh ngi 3 CNG SUY NIM 4. ca Thin Cha ( Xh 20, 11 ) v nh Cha gii thot khi ch kh sai bn Ai Cp ( nl 5, 14 15 ). Ngy th nht bt u khi mt tri ln bui chiu ngy th by. Ngy th nht l ngy Thin Cha bt u to dng. Lc khi u, Thin Cha sng to tri t. t cn trng rng, cha c hnh dng, bng ti bao trm vc thm ( St 1, 1 2 ). Sng sm ngy th nht trong tun, lc tri cn ti, b Maria i n m, th thy tng ln khi m. B lin chy v gp ng Simon Phr v ngi mn Cha Gisu thng mn. B ni: Ngi ta em Cha i khi m; v chng ti chng bit h Ngi u ( Ga 20, 1 2 ). Ti xin php c on m u ny nh xem mt on phim gip bn c lm quen vi cch c ny. Cu m u ca Gioan 20 v cu m u ca sch Sng Th c nhiu yu t ging nhau: tri cn ti th u thy c hnh dng r rng, ca m m toang nh vc thm. Ci cha c hnh dng v bng ti xm nhp tm tr b Maria Macala. Chng ta nghe ting ng u tin: bc chn ph n chy. Ting g ca. Hai ngi n ng th u ra. Ging ph n ht hong: Ngi ta em Cha i khi m: ngi ta l ai ? B v m u m bit ngi ta em Cha i khi m ? D nhin lm sao bit h Ngi u ! B li gi Ngi l Cha na ! L Cha th ai m em i c ? Trong ci hoang vu ca ngi m m toang gia bng m, tt c u hoang mang. Nhng cu th hai ca b gi li cu hi u tin ca hai mn : Rabbi, Thy u ? ( Ga 1, 38 ). Maria Macala trong bi cnh ny cng gi li hnh nh v li cc b chng ch vi Phara v vic cho con trai Hipri sng: Chng ti n cha kp th h sanh ri. Aam mi nm trong m nh bo thai trong lng m, b ti th ra ri v H em i ri. Tuy nhin b phn o din, v o din ra lnh cho trn mn hnh cho thy ch c mnh b i ra m, th m b li ni Chng ti khng bit. Chng ti l nhng ai ? Ti sao o din li cho thy mt mnh b Maria Macala ? Chng ta s phi ch c bit ti nhn vt ny. Xin nh li cnh ng gn thp gi, ta ch thy thn mu, D Maria v b Maria Macala, cho ti khi my quay phim a hnh t tm mt ca Cha Gisu chng ta mi thy ngi mn Cha Gisu thng mn ng bn thn mu. By gi th chng ta thy hai ngi n ng, Simon Phr ( bin khi mn hnh t lc g gy ci m trong dinh thng t ) v ngi mn Cha Gisu thng mn n c M v nh mnh t trn Ni S, sau khi c sinh lm con ca thn mu Cha Gisu, c D Maria v b Maria Macala chng kin. Chng ta ch D Maria ti gi, nhng khng phi. B ti bo tin vui: Sanh ri, m khng bit h u. By gi th hai ngi n ng vt ra khi ca, chy i xc minh v lm chng. Mt ngi nh: ngi mn Cha Gisu thng mn, a con mi ca thn mu tr thnh Ev mi; v mt ngi tr thnh xa l v ba ln chi khng bit, khng c lin h g vi Cha Gisu. Ting bc chn hai ngi n ng cng chy. Ngi mn kia nhanh chn hn, ti trc. ng khng vo, ch ci nhn vo, thy cc bng vi cn ng Phr ti sau, chy thng vo bn trong v thy r hn: khn che u cun ring ra mt ni, khng ln vi cc bng vi. Ngi ti trc vo theo, v cng thy nh vy. ng thy v ng tin. Th l hai nhn chng kim tra ng phng php: ngi ti trc ng ch, nhn vo thy, tuy cha hon ton r. ng chng kin ng Phr i vo, ri ng vo sau. Nh vy khng ai lm xo trn hin trng, v hai ngi thy nh nhau. ng ngi nh thy v tin, nhng khng ni tin ci g. Thc ra, trc hai ng cha hiu rng theo li Kinh Thnh th c Gisu phi tri dy t ci cht; vy nu nh hiu Kinh Thnh th khi cn chy ra m kim chng ! Ri c hai ng lng thng ra v. Nhn hai ng quay lng i, ta bng nghe ting ph n tht tht. B Maria Macala tr li t hi no v ang khc bn m. Tr li cnh b Maria Macala mt mnh ra m lc tri cn ti ri chy v la hong, ta li nh sch Dim Ca, c gi ln t chuyn xc du Btania. Sut m trn ging ng, ti tm ngi lng ti yu du, ti i tm chng m u c gp. Vy ti s ng ln, i ro quanh khp thnh, ni u ng cui ph, tm ngi yu du ca lng ti Bn lnh gc gp ti, ti hi h: Cc anh c thy chng ngi lng ti yu du ? Va ri h, ti gp ngi lng ti yu du. Ti vi nu ly chng v chng chu bung ra cho n khi a vo nh thn mu, ti khu phng ngi cu mang ti ( Dc 3, 1 4 ). chng 5, ngi yu g ca gia m khuya, nng khng chu m. n khi ngh li v m th ngi yu b i ri. Chng i ri hn ti nh mt, ti i tm chng m u c gp, ti mi gi chng, khng mt ting p Bn lnh gc gp ti, chng nh ti n mang thng tch. Ny thiu n Girusalem, ti van ni cc bn: 4 5. gp ngi ti yu du cc bn s ni g ? Xin cho nhn rng: ti ang m tng t ( 5, 4 8 ). Cui cng nng cng bit ngi yu ang u: Ngi ti yu xung vn nh ( 6, 2 ). Sch Dim Ca ni v nhng giai on khc nhau trong Giao c gia Thin Cha v Dn. Cuc tm kim th nht gi li bin c Xut Hnh v vo t Ha, cuc tm kim th hai gi li bin c lu y v tr v. Cuc gp g gia Cha Phc Sinh vi Maria Macala c din t bng nhiu li v hnh nh gi li hai ln mt, tm v gp trong sch Dim Ca. Maria i ra m lc tri cn ti. Sau khi la hong, hoang mang, li th thn ng khc bn m Cha. Hai ngi n ng chy ra m, vo kim tra ri i v, gi hnh nh lnh canh i tun. B ci nhn vo nh tm li trong m ln na th li thy hai thin thn canh gi hai u ni Cha nm. Thin thn hi b: Ny b, sao b khc ? B tha: Ngi ta ly mt Cha ti ri, v ti khng bit h Ngi u ! Ni xong, b quay li v thy c Gisu ng , nhng b khng bit l c Gisu. c Gisu hi b: Ny b, sao b khc ? B tm ai ? B Maria tng l ngi lm vn, lin ni: Tha ng, nu ng em Ngi i, th xin ni cho ti bit ng ngi u, ti s em ngi v". c Gisu gi b: "Maria !" B quay li v ni bng ting Hipri: "Rapbuni !", ngha l "Ly Thy !" c Gisu bo: "Thi, ng gi Thy li, v Thy cha ln cng Cha Cha, nhng hy i gp anh em Thy v bo h: "Thy ln cng Cha ca Thy cng l Cha ca anh em, cng Thin Cha ca Thy cng l Thin Cha ca anh em". Th l va ri bn lnh gc, ti gp ngi lng ti yu du ! Cu hi ca thin thn to dp cho b ni ln ni lng. Cha Gisu hi cng mt cu, nhng thm: "B tm ai ?"; chng ta nghe gi li cu hi u tin Cha t cho hai mn ( 1, 38 ). Hai ln tr li b lp li cng mt ni dung b bo ng cho hai mn . Thy Cha Gisu b li tng ng lm vn; gi li trong Dim Ca: "ngi yu ti xung vn nh". Cha gi tn b; gi li li Cha ni v mnh nh mc t: "Anh gi tn tng con chin" ( Ga 10, 3 ) v Dim Ca: "Xin t em nh chic n trn tri tim anh, nh chic n trn cnh tay anh" ( 8, 6 ). Ta git mnh v khng thy ni b nu ly Cha, nhng nghe Cha bo: "Thi, ng gi Thy li" C bn dch l "ng chm n Thy", nhng cch dng ng t trong ting Hy Lp c ngha l bo ngi kia ngng vic g bt u ri. Dim Ca: "Ti vi nu ly chng v chng chu bung ra cho n khi a vo nh thn mu". Khi Ixaac ci Rebecca, d b Sara khng cn na nhng "cu Ixaac a Rebecca vo lu ca b Sara, m cu. Cu ly c lm v" ( St 21, 67 ). L do Cha Gisu bo Maria ng nu Ngi li l v Thy cha ln cng Cha Cha. Giao c Cha Gisu lp l cho chng ta c n vi Cha Cha, nn Cha Gisu ng vai ch ng: ch Thy ln cng Cha Cha ! Nhng trong khi ch i th Maria nhn c nhim v phi thi hnh ngay: nhng hy i gp anh em Thy v bo h. Chng ta li ngc nhin v Cha sai b Maria "i tm gp anh em ca Thy" ch khng phi "cc mn ca Thy" ! Sau tic ci Cana, Cha Gisu i xung Capharnaum cng vi thn mu, anh em ca Cha v cc mn . n chng th by th Cha tch khi anh em: Thi ca ti cha n, nhng thi ca cc anh lc no cng thun tin. Th gian khng th ght cc anh, nhng ti th n ght Cc anh c ln d l i. ( 7, 6 8 ). T trn thp gi Cha cho ngi mn yu du thnh con ca thn mu, tc l em ca mnh. Nh gii thch, ngi mn y tiu biu cho tt c cc mn : Ai n nhn, tc l tin vo Ngi th Ngi cho h tr nn con Thin Cha, sinh ra do bi Thin Cha ( Ga 1, 12 ). By gi khng cn mn , ch cn anh em, nhng ngi anh em sinh trn Ni S. Ti sao Cha li sai b Maria i tm anh em ? B Maria ng vai "b trn Ni S v sng sm nay ht hong i bo tin sanh ri ! B th bit anh em mi sanh ca Cha ! Bn tin nhn b phi em l: Thy ln cng Cha ca Thy cng l Cha ca anh em, cng Thin Cha ca Thy cng l Thin Cha ca anh em. B cho bit ai l Cha ca nhng ngi anh em. Vi tin nhn ny th Cha cng b l Giao c thnh tu: Cha ca Thy cng l Cha ca anh em; Thin Cha ca Thy cng l Thin Cha ca anh em. B ni vi cc mn : Ti thy Cha hon chnh nhng li tuyn xng ca h t ban u; Anr: Chng ti thy ng Kit, Nathanaen: Thy l Con Thin Cha, l vua Itraen. T lc hon tt mi s trn thp gi th vinh quang Thin Cha ni Cha Gisu biu l trn vn: c Gisu c tn vinh l Cha; c Gisu nm trong m vi t cch l Cha. Trong ci hoang mang gia m ti, b Maria cn ln ln nn ni ngi ta em Cha i khi m, nhng v mt khc th li ng, chnh l Cha Cha tn vinh Con, em Con i khi m, nh Cha Gisu cu xin. Trc khi i xa hn, cn ni ring v nhn vt Maria Macala ny v c nhng s ln ln trong hnh nh quen thuc v b. Trong ba sch Phc m Nht Lm b u ng u danh sch cc b ng xa xa nhn Cha Gisu trn thp gi v i ra m ( Mt 27, 55 56 v 28, 1 // Mc 15, 40 v 16, 1 // Lc 24, 10 ). Ring Luca cho danh sch cc b i theo Cha Gisu t Galil ( 8, 2 ) th cng k tn b u tin; v cng ch c Luca cho bit thm: B Maria gi l Maria Macala, l ngi c gii thot khi by 5 6. qu. Khi k v cc b ng xa xa nhn Cha Gisu trn thp gi th Luca ch ni tt c nhng ngi quen bit c Gisu cng nh nhng ph n theo Ngi t Galil. Trong cu chuyn thng thng v c khi c trong cc bi ging, ngi ta hay ng ha b vi ngi ph n ti li vo xc du cho Cha khi Cha ang n nh mt ngi Pharisu ( Lc 7, 36 50 ). Chng c g cho php ng ha hai nhn vt ny. Trong Tin Mng theo Thnh Gioan th ta thy b xut hin trn Ni S, tn b ng sau thn mu Cha Gisu v D Maria, ri b l ngi i ra m, cng chng em theo du thm nh trong Luca 23, 56 24, 1. Vy ta hy tn trng cc thng tin ca mi sch Tin Mng, ng xo chung cc nhn vt hay cc sch tin Mng, v s gy ln ln v khng hiu c ngha. ng v rn thm chn. Tin Mng theo Thnh Gioan khng cho thm thng tin ring v b Maria Macala ngoi ci tn v v tr ca b trn Ni S: sau thn mu v D Maria thi, v hai ln b ra m mt mnh. Nh vy c ngha l trong Tin Mng th t, v pha ph n ngoi h hng ca Cha Gisu th b Maria Macala l ngi gn Cha Gisu nht. Pha n ng th Ngi Mn yu du trong bn vn khng c tn gi, tr thnh biu tng ca mi ngi c Cha yu mn v th mng cho. Maria Macala th c tn ring, l ngi ngoi gia nh rut tht ca Cha Gisu, tr thnh hnh nh ca cng on Dn ca Giao c mi i tm Cha ca mnh. [ Nhng suy din ngoi o v phm thng v tng quan gia nhn vt ny vi Cha Gisu trong cc tiu thuyt t c ch kim, khng ng chng ta quan tm, v ch l suy din ca k khng hiu g v Li Cha m ch bit nhng chuyn phm tc, ch ng chng ta xa b tc th nh bao nhiu ci nhm nh chui vo hp th in t mi ngy ]. Gi hnh nh ca s i tm v gp c ngi yu trong sch Dim Ca ni v vic cng on ca Giao c mi i tm Cha ca mnh qu l tuyt vi. C lch s Hi Thnh, cng on ca Giao c mi cng nh i sng ca mi Kit hu l mt lch s xoay vn theo bn th: c, mt, tm v gp Cha, cng ging nh Dn Cha trong Cu c. V th m Cha Gisu bo Hy tm kim Nc Thin Cha ( Lc 12, 31 ). Chng no c vi Cha Gisu ti ni Cha ( x. Ga 17, 24 ), tc l trong lng Cha Cha th mi ht phi i tm, v lc ti thuc trn v ngi ti yu v ngi ti yu thuc trn v chng ( Dc 8, 3 ). Trong Dim Ca, nng l tha vn ca chng: Gi bc ni ln i v gi nam hy a ti, thi mt vn ca ti cho hng thm lan ta ! Ngi ti yu c vo vn ca chng m thng thc hoa thm tri ngt. Ny em gi ca anh, ngi yu anh sp ci, vn ca anh, anh vo ri, hi mc dc, hi c thm ( Dc 4, 26 5, 1 ). Khi Maria Macala tng Cha Gisu l ngi lm vn th ha ra l ng ri. Cha Gisu va l ngi yu trong sch Dim Ca va l Aam mi. Sch Sng Th chp: "c Cha l Thin Cha em con ngi t vo vn Een cy cy v canh gi t ai" ( St 2, 15 ). Cha cht nm m trong vn, Cha sng li cng xut hin trc tin trong vn. Hi Thnh l tha vn ca Cha. Mi ngi l tha vn ca Cha. Maria ng vai "nng" trong sch Dim Ca tng trng cho Hi Thnh, trong khi ngi mn yu du tng trng cho mi ngi tin vo Cha lnh n Cu v c ti sinh lm con Thin Cha. Trn bnh din Hi Thnh th ng Phr v ngi mn yu du li tng trng cho hai kha cnh khng th tch ri: c cu v lng tin yu. Nhng trnh thut tip theo trong hai chng 20 21 s din t hai kha cnh ny. Ti s vit tip, xin n c phn tip theo. Mng Cha Phc Sinh, Halleluia ! Lm. NGUYN CNG OAN, Dng Tn Girusalem, Th By Tun Thnh 2014 LNG CHA THNG XT THT BT CNG ? Em o dng. o t i ng c, ng s. ng ni em l ng trm c 20 nm lin. B ni em khng t nan mt vic g khi gip cc ng. n thi cha m em cng ng gp khng bit bao nhiu l thi gian cho vic Nh Cha. V chng em cng theo gng y m cng tc cc vic Nh Th. Nhng, lm lc bun lm anh . Nhn li ci cnh nh mnh, khng ging ai. ng x em vi 6 7. chic xe cnh n hn 20 nm ri, cc ca cc cch i L i lm vic Nh Th. C my ln b "thin h" mi n tr s "lm vic" v b hi: Lm Nh Th lng thng bao nhiu m hng vy ? Thy m thng ! My a nh i hc Sign, a no cng phi t bn tri, va hc va lm kim tin hc ph, tin n, tin nh tr Ti nghip ! My hm nay chun b L Lng Cha Thng Xt, c vi ngi n ni vi chng em xin cho h c lm chng v Lng Cha Thng Xt trong i Hi. Nghe chuyn vi ngi k vi nh em, ngi th c n cha lnh, ngi trng t, ngi mi mua c t, ngi mua c xe, cc th m ngi ta cho l Lng Cha Thng Xt thng xt h ! Hu ht l nhng ngi m trong con mt em, h chng ra chi, hoc l ngi tn tng mi theo o vi nm m ra v, hoc l ngi tng ti li cng khai, giang h, tai ting, m nay i u cng b b Cha Xt Thng, Cha Thng Xt Trong s nhng ngi xin lm chng, ng k nht l mt ngi tn tng: mt ch, ly chng o c 9 nm nay, k rng: Ban u, ch n vi Lng Cha Thng Xt nh my ch bn r i c kinh v ch ku cu Cha nh vi t phng, cu may, hn xui. Khng ng Cha ban cho ch c nh . ng b ca ch, vn l ngi v thn, ght o kinh khng, n mc khng cho ch theo o, ri khi ch c a con trai l thng cu Bin, v chng ch em con i ra ti v mi ng ngoi sang n y thng. ng khng n, khng cho b ngoi n, cm cc cu cc d n, cn chi em thm t: Mi , n c ti g m n ra xi nc ra ? T , ng t ch lun. n vi Lng Cha Thng Xt, ch ch xin l Nu b con c ght Cha th k ng, ch rng xin cho ng ng ght con thi. Th ri hn su thng ch van vi cu may, ch thy b thay i. Chiu Th Nm Tun Thnh nm y, t ng ng n thm Cu Bin, nay 7 tui ri, cho cu Bin 100 ngn. ng ni: Mai l ngy Cha ti my cht, ri nghe ni c vi hm th ng sng li. Tao qua thm ti my. Cho Cu Bin 100 ngn n. Ni vi ng nu tao c cht, th cho tao sng li vi nghen. Th l ch ngh Lng Cha Thng Xt thng xt ch. Chuyn ba vi Cha th cha bit, nhng t l ba ca ch n thm con, thm chu Anh ngh xem, c phi thy m pht ght, nghe m pht ganh, nhn m pht in tit khng ! ? ! Cha c Lng Thng Xt nh vy sao ? Thit bt cng qu i ! Em o dng Xin Cha hoi m chng thy Cha ban cho iu g. Cn my ci th ngi kia Vy , cht ngh, trong chng ta khng t ngi c lng ganh t nh ngi k chuyn trn y. C khi phn ng bt bnh vi Cha cn hn nh vy na. Pht ght, cn hn l khng t k thy ngi khc c Cha xt thng m m ra th hn, tm cch hi ngi ta mi gh ! c g mi chng ta u nhn ra Lng Cha ang thng xt tng ngi, v ban n lc cho tng ngi, nh ma xung trn rung ngi lnh, ln rung k d". Thin Cha khng bt cng nhng Ngi khn ngoan v cn nhc cho con ci Ngi tng cht mt, tng vic nh. Ngi lun dnh cho chng ta nhng g tt nht theo Ngi, khng phi tt nht theo ca chng ta. M, tt nht ca Thin Cha l chng ta c cu ri, chng ta c sng i i, ko ung cng trnh trt ht n git mu, n git nc cui cng cht i v yu, ri sng li v yu, sng li ngi mnh yu c sng li. Tr li cu chuyn ca ch o dng, thit tng, ch phi nhn ra rng Cha ban cho c h tc ca ch, v cho chng ch na mt n c bit l sng ngho hn thanh thot trc ca ci ph vn, sng cho Danh Thin Cha c sng, cho Nc Thin Cha tr n l sng trc cuc sng phc sinh ngay trn dng th ny ri. Nh vy, chc hn s khc vi nhng ngi ang sng trn gian m khng tin c i sau, khng tin s sng li, khng dm chc mt cuc sng mai hu ch ? Hn na, ca ci vt cht Cha ban cho l chng ta s dng trong vic tm kim Nc Tri, c sng i i, ch no phi chng ta hng dng cho thoi mi i ny u ! Ti khng dm gii thch g cho ch, ngi k chuyn y. Nhng bt ng, qua mt ch bn ca ch, ti mi hiu mt nguyn nhn vui vui l: Ngi ta ln i c ri, bn ch, a th Air Blade, a th Atila, a cn c chic xe con 7 ch, cn ch, ngi sau chic Honda cnh n c rch m mc c Ly Cha, ai trong chng con cng c th ging nh ch kia, lun than th trch mc Lng Cha Thng Xt bt cng qu. Xin cho chng con nhn ra lng Cha Xt Thng khng bao gi bt cng c, v Cha l ng Khn Ngoan, lun dnh cho mi chng con iu tt nht l cho chng con c phc sinh trong Nc Thin Cha. Amen. PM. CAO HUY HONG 7 8. TIN C THNG XT Cha Nht II Phc Sinh l Cha Nht Cha Chin Lnh, ngy nay gi l i L knh Lng Cha Thng Xt, c Thnh Gio Hong Gioan Phaol II chnh thc thit lp vo ngy 30.4.2000, ngy tuyn Thnh N tu Faustina Kowalska ( 1905 1938 ). Tuy l hai cch gi nhng vn ch l mt. Tng t, Tnh Yu Cha, Thnh Tm Cha, v Lng Cha Thng Xt tuy ba m mt. Chnh Cha Gisu mc khi cho Thnh n Faustina, v Tng tin khi ca Lng Cha Thng Xt, v c mun ca Ngi: Ta mun mt tm hnh c lm php trng th vo Cha Nht sau i l Phc Sinh, v Ta mun tm hnh c tn knh cng khai mi linh hn u bit n tm hnh ( Nht K, s 341 ). Cha Gisu ha: Ta mun ban n tha th hon ton cho cc linh hn no xng ti v rc l trong ngy l knh Lng Thng Xt ca Ta ( Nht K, s 1109 ). n tha th hon ton l n Ton X m Ngi Trm Lnh Dimas c lnh nhn ngay trc khi Cha Gisu trt hi th cui cng, lc 3 gi chiu ngy Th Su Tun Thnh, ngy 3 thng 4 nm 33. Cng t Gi Cu , Ngun Mch Lng Thng Xt ca Thin Cha tun tro chan ha mi n mun i cho mi ngi, ch vi mt iu kin n gin l tht lng SM HI v TIN TNG vo Lng Cha Thng Xt. Qu tht, c Tin rt quan trng. Thnh Phaol ni: Ngi ta c nn cng chnh v tin, ch khng phi v lm nhng g Lut dy ( Rm 3, 28 ). Ngoi Tm Mi Phc, cn c Mi Phc c bit lin quan c Tin, c th gi l mi phc th chn, do chnh Cha Gisu xc nhn: Phc thay nhng ngi khng thy m tin ! ( Ga 20, 29 ). V chc chn rng bt k ai tn thc vo Ngi, c-Kit- lm-ngi-chu-cht-v-phc-sinh, s khng phi tht vng ( x. Rm 10, 11; 1 Pr 2, 16 ). Ni ti c Tin trong ngy l knh Lng Cha Thng Xt, xin m ngoc nh: Thy c nhng ngi hng ngy ti Nh Th ln Chui Lng Cha Thng Xt vi cng on, nhn b ngoi thy l ngi o c lm, th nhng h vn tin vo t vi. H l lun rng l khoa hc, khng c ti ( sic ). Ly Cha, tht kh hiu qu ! T vi ( * ) l g ? T vi cng gi l t vi u s, mt hnh thc bi ton bit trc vn mnh con ngi c xy dng trn c s trit l Kinh Dch vi cc thuyt m dng, ng hnh, can v chi Ngi ta lp l s t vi vi Thin bn, a bn v cc Cung sao gi l chm t vi. Cn c vo gi, ngy, thng, nm sinh theo m lch v gii tnh l gii nhng din bin xy ra trong i ngi. Vy khng phi l d oan ? Ming leo lo ni tin Cha m lng c tin cha ? Tng lai chng ta ph thc trong tay Cha hay t vi ? Nh vy khng phi l tin bng mi ming ? Ngoi ra cng thy c nhng ngi vn cn chy ua theo nhng s l trong khi li khng cc php l hng ngy: Thnh Th v khng kh. Phi chng nh vy cng ch l lo mp, chng ta n vi Lng Cha Thng Xt m cha thc s v yu mn ? Thit ngh, cch th hin c Tin nh vy cng nn xt li lm ! Ngi Vit ni: Tt g hn tt nc sn. ng vy, ci phm quan trng hn ci lng. R cng su th cy cng vng, loi cy no c r n ni th d khi gp ma gi. Thc t minh nhin. Vn c Tin cng vy, nu khng c chiu su th ch l c Tin trng rng, ho nhong b ngoi m thi ! Thnh Faustina ni v vic sng c Tin: Ti thy r thnh Cha ang v s c thc hin n tng chi tit cui cng. Nhng n lc in cung ca k th khng th cn tr chi tit nh nht nht trong nhng iu Cha tin nh. Chng h g nu c nhng ln cng cuc dng nh hon ton b tiu tan; v chnh khi y, cng cuc li cng c cng c hn na ( Nht K, s 1659 ). Tc gi Thnh Vnh lun vng tin: Du cho hn xc suy tn, th ni n nu, k phn lng con, mun i l Cha cao tn ( Tv 73, 26 ). Ch ngi no c c Tin son st nh vy mi c th ni nh Thnh Phaol: Khng c g tch c chng ta ra khi tnh yu ca Thin Cha th hin ni c Kit Gisu, Cha chng ta ( Rm 8, 39 ). Tin vo Cha l tin vo Tnh Yu ca Ngi, l tn thc vo Lng Thng Xt ca Ngi. Trnh thut Cv 2, 42 47 cho bit: Ngy xa, cc tn hu chuyn cn nghe cc Tng ging dy, lun lun hip thng vi nhau, sing nng tham d l b bnh, v cu nguyn khng ngng. Mi ngi u kinh s, v cc Tng lm nhiu im thing du l. Tt c cc tn hu hp nht vi nhau, v mi s lm ca chung. H em bn t ai ca ci, ly tin chia cho mi ngi tu theo nhu cu. 8 9. H ng tm nht tr, ngy ngy chuyn cn n n Th. Khi lm l b bnh ti t gia, h dng ba vi lng n s vui v. H ca tng Thin Cha, v c ton dn thng mn. V Cha cho cng on mi ngy c thm nhng ngi c cu . Mt on vn ngn gn nhng cho thy r nt ca mt x hi i ng, mt cng on l tng, lun y p tnh yu thng, tnh lin i v s hip nht. Sng trong tnh yu thng nh vy l sng trong lng thng xt, ai cng th hin lng thng xt vi nhau mi gc v mi cp , khng chi li, khng so o, tnh ton, khng phe cnh, khng v li, bit qun mnh v ngi khc... Nhng ai sng ng lng thng xt nh vy th chc chn c Thin Cha cu . Trc sau nh mt, Thin Cha mi l ng giu lng thng xt: Mun ngn i Cha vn trn tnh thng ( Tv 118, 2 3 ). Tht vy, Thin Cha mun mi ngi u c hng n Cu . Chng ta c nhim v phi loan bo Lng Cha Thng Xt, chng t cho mi ngi bit Ngi, v tuyn xng: Cha l sc mnh ti, l ng ti ca ngi, chnh Ngi cu ti ( Tv 118, 14 ). Cha Gisu l tng th xy nh loi b nhng li tr nn tng gc tng ( Tv 118, 22 ). Tht l k cng v song ca Thin Cha ! V th, chng ta hy ng thanh: y l ngy Cha lm ra, no ta hy vui mng hoan h ! ( Tv 118, 24 ). Trong tm tnh hn hoan , Thnh Phr ni: Chc tng Thin Cha l Thn Ph c Gisu Kit, Cha chng ta ! Do lng hi h, Ngi cho chng ta c ti sinh nhn lnh nim hy vng sng ng, nh c Gisu Kit t ci cht sng li, c hng gia ti khng th h hoi, khng th vn c v tn phai. Gia ti ny dnh trn Tri cho anh em, l nhng ngi, nh lng tin, c Thin Cha quyn nng gn gi, hu c hng n Cu Ngi dnh sn, v s by t ra trong thi sau ht ( 1 Pr 1, 3 5 ). l li chng ca ngi tri nghim cc cung bc sng, thc s l li chng ng tin v hon ton chnh xc. Thnh Phr nhn nh thm ng vin chng ta: Trong thi y, anh em s c hn hoan vui mng, mc du cn phi u phin t lu gia trm chiu th thch. Nhng th thch nhm tinh luyn c Tin ca anh em l th qu hn vng gp bi, vng l ca ph vn m cn phi chu th la. Nh th, khi c Gisu Kit t hin, c Tin c tinh luyn s tr thnh li khen ngi, v em li vinh quang, danh d ( 1 Pr 1, 6 7 ). La th vng, gian nan th sc. Qua gian kh m vn trung tn th mi chng t c Tin st son, khng nao nng trc mi cm d. Khng thy m tin l mt Mi Phc l vy, ch ming ni tn thc vo Lng Cha Thng Xt, th m li tin vo t vi th hon ton bt xng. Vic lp i lp li li tn thc cng ch nh nim thn ch, c nh con vt, ch trong lng cha thc s tin tng. V ch ! Tht vy, Cha Gisu ni chc chn: Khng phi bt c ai tha vi Thy: Ly Cha ! ly Cha ! l c vo Nc Tri c u ! Nhng ch ai thi hnh mun ca Cha Thy l ng ng trn tri, mi c vo m thi ( Mt 7, 21 ). V Mi Phc khng thy m tin, Thnh Phr gii thch rch ri: Tuy khng thy Ngi, anh em vn yu mn, tuy cha c gip mt m lng vn knh tin. V vy, anh em c chan cha mt nim vui khn t, rc r vinh quang, bi nhn c thnh qu ca c Tin, l n Cu con ngi ( 1 Pr 1, 8 9 ). Trnh thut Ga 20, 19 31 l on Tin Mng quen thuc ni v vic cng lng tin ca Tng Tma. Trong mt b phim hoc cun truyn, nhn vt phn din thng khng c ngi ta c cm tnh. Th nhng chng ta qun rng, nhn vt phn din li lm nn nhn vt chnh din c ni bt. C l Thnh Tma cng l ch nhm ca chng ta mi khi ni ti c Tin, nht l trong Ma Phc Sinh. C l Tng Tma l ngi thc t nn cn c th, r rng. Chng ta c ch ng cng lng, nhng chng ta cng vn cng lng thi, bng chng l chng ta cha tin vo Kinh Thnh v cc chng c ca Gio Hi, th nn c Tin ca chng ta vn b lung lay mi khi gp gian kh, v chng ta vn chy ua v cc s l ch ny hoc ch n v mu t m hoc hiu k hn l mu c Tin. Nh vy khng gi l cng lng tin th gi l g ? Vo chiu ngy th nht trong tun, ngy Cha Gisu phc sinh, cc mn trong phng ng kn ca v h s ngi Do Thi, trong khong s hi c th c phn h n v bit u h cng b li c ra hnh hnh nu b pht hin. Nu vy th cng lnh xng sng lm ch ! Nhng bt ng c 9 10. Gisu n, ng gia cc ng v ni: Bnh an cho anh em ! Ni xong, Ngi cho cc ng xem tay v cnh sn. Cc mn vui mng v c gp li Thy tht ri. Ri Ngi li ni vi cc ng: Bnh an cho anh em ! Nh Cha Cha sai Thy th Thy cng sai anh em. Ni xong, Ngi thi hi vo cc ng v bo: Anh em hy nhn ly Thnh Thn. Anh em tha ti cho ai th ngi y c tha; anh em cm gi ai th ngi y b cm gi. Nhng chiu hm khng c mt Tng Tma, cng gi l iym. Sau , cc mn khc ni vi ng v thy Cha nhn tin, nhng ng Tma ni chc nch: Nu ti khng thy du inh tay Ngi, nu ti khng x ngn tay vo l inh v khng t bn tay vo cnh sn Ngi, ti chng c tin. Coi b cng d nghen ! Tm ngy sau, cc ng li quy t v c c ng Tma. Cc ca cng vn ng kn. c Gisu li hin n, ng gia v chc bnh an cho h. Ri Ngi bo ng Tma: t ngn tay vo y, v hy nhn xem tay Thy. a tay ra m t vo cnh sn Thy. ng cng lng na, nhng hy tin. Ngi ht sc ! Bit ri cn ni, Thy k gh i ! Ngi th ngi lm, ng Tma ch cn bit vi sp ly v tha: Ly Cha ca con, ly Thin Cha ca con ! l mt dng th ti. Ngi n tn: V thy Thy, nn anh tin. Phc thay nhng ngi khng thy m tin ! ( Ga 20, 29 ). Sau khi sng li, hai ln u tin Cha Gisu hin ra u vo ngy th nht trong tun, khi cc Tng ang t hp nhau. iu cho thy vic th phng Cha ngy Cha Nht l vic quan trng trong i sng tm linh ca cc Kit hu, cng l ngy nhn phc lnh bnh an ca Cha Gisu Phc Sinh. Thnh s Gioan cho bit: c Gisu lm nhiu du l khc na trc mt cc mn ; nhng nhng du l khng c ghi chp li. Cn nhng iu c chp y l anh em TIN rng c Gisu l ng Kit, Con Thin Cha, v anh em tin m c s sng nh danh Ngi. V c Tin, Thnh Giacb cng c cch ni tng t: Phc thay k t nim tin vo c Cha v c Ngi lm ch nng thn ( Gr 17, 7 ). Cha Gisu l Thin Cha tnh yu, l ng giu lng thng xt, v yu thng chng ta n cng ( Ga 13, 1 ). Chnh vt thng ni Thnh Tm Ngi l n tn ca tnh yu v bin v v iu kin, l ni tun tro Mu v Nc trng sinh, l Ngun Mch Lng Thng Xt, chnh Mu v Nc lm cho vin i trng Longin sng mt ( 2 ), v ri ng ny phi th nhn ngay ti chn Thp Gi vo chiu Th Su Tun Thnh: Qu tht ng ny l Con Thin Cha, l ngi cng chnh ! ( Mt 27, 59; Mc 15, 39; Lc 23, 47 ). TIN c Thin Cha thng xt l h ly lin kt cht ch, khng th tch ri. Cha Gisu c Cha Cha trao trn quyn, th nn khng ai c th n vi Cha Cha nu khng qua c Kit: Chnh Thy l con ng, l s tht v l s sng. Khng ai n c vi Cha Cha m khng qua Thy ( Ga 14, 6 ). Trong nim vui tng bng ca Tin Mng Phc Sinh, chng ta cng nh li li Thy Gisu ni trc khi Ngi chu cht v sng li: Anh em ng xao xuyn ! Hy tin vo Thin Cha v tin vo Thy. Trong nh Cha Thy, c nhiu ch ; nu khng, Thy ni vi anh em ri, v Thy i dn ch cho anh em. Nu Thy i dn ch cho anh em, th Thy li n v em anh em v vi Thy, Thy u, anh em cng ( Ga 14, 1 3 ). Li ny l lc y mnh m chng ta tip tc cuc l hnh trn gian cho n khi hon tt cuc i, cng l lc chng ta c gp v sng vi c Kit Phc Sinh mi mi. Ly Thin Cha hng hu v giu lng thng xt, xin gip chng con bit tht lng v ch tn thc vo Con Cha, ng chu t nn v thng xt chng con v phc sinh chng con c sng di do. Xin Cha thng xt chng con v ton th gii. Chng con cu xin nhn danh c Gisu Kit Phc Sinh, ng yu thng chng con n cng, v l Thin Cha cu ca chng con. Amen. TRM THIN THU ( 1 ) T vi l tn mt loi hoa tm T l tm, VI l huyn diu. Khoa Chim tinh Tng mnh ng phng dng loi hoa tm ny chim bc. ( 2 ) i trng Longinus ( c ng Hy Lp: , Longnos ) km th lc, khi ng cm ngn gio m vo Tri Tim Cha Gisu, Mu v Nc chy theo ngn gio xung tay, ng ly tay di mt v c sng mt, ng tht lng tin c Kit l Con Thin Cha v ng nn thnh, Gio Hi c t tng Thnh Longin n Th Thnh Phr ( Rma ). 10 11. C CHA XT THNG Tokichi Ishi-I, mt tn git ngi khng gm tay, t c k lc h st nhiu nn nhn nht, bng nhng phng th d man khng th tng tng ni. Hn tn nhn h st n ng, ph n, k c tr con. Vi bn tay kht mu, hn th tiu bt c ngi no tnh c hn gp v mun git. Nhng cui cng, hn cng b bt v kt n t hnh. Lc nh t ch ngy hnh quyt, hai ph n cng tc tng th khuyn nh hn. Nhng tt c nhng cu hi han, tr chuyn ca h khng lm cho hn my may ng tm. Tri li, hn nhn thng vo h vi cp mt d tn nh hung th. Cui cng, mt ht kin nhn, hai ph n ra v. H ch li cho hn quyn Tn c, vi hy vng mong manh l hn s c v Li Cha s hot ng ni ting ni con ngi tr nn hon ton bt lc. Nm hy vng ca h tr thnh s tht. Ishi-I c v nhng cu chuyn trong Tn c hnh nh c s thu ht mnh lit, khin hn c tip tc c, c mi v cui cng hn c n cu chuyn din t cuc t nn ca Cha Gisu. Cu Cha Gisu cu nguyn vi Cha Cha trn thp gi: Ly Cha, xin Cha tha cho chng, v chng khng bit vic chng lm, thng s chng tr cui cng trong tm hn ca hn. Sau anh thut li: c n cu ny ti mi dng li. Con tim ti hnh nh b nh ng, b m thu bng mt con dao di. Ti c th gi l tnh yu ca ng Gisu, hay ti phi gi l lng thng xt ca Ngi ? Ti khng bit, nhng iu duy nht ti bit l s hung d, tn bo ni ti tan bin v ti tin. Nhn vin tri giam v cng ngc nhin, khi dn Ishi-I i hnh quyt. H khng gp mt tn st nhn hung bo nh h ch i, nhng l mt ngi ha nh, l . Ishi-I, tn st nhn c Li Cha ti sinh ( L Sng ). Nh bit tn dng nhng ngy thng ci cng, tn thc vo c Gisu, ngi t ti Ishi-I nhn c Lng Cha Thng Xt hi h. Hm nay, Gio Hi long trng mng l Lng Cha Thng Xt, vy lm sao c Cha xt thng ? Tn hu c Kit cng noi gng ngi ph n ti li khc lc, sm hi ti nh ng Simon, tng Phr tun l su n hn, cng ngi gian phi hon ci mun mng m kp thi. Thot khi bng ti Sau khi n ming bnh, Giua lin i ra. Lc , tri ti ( Ga 13, 30 ). Ngay trong ba Tic Ly, trong khi tt c cc mn ang cng chia s vi c Gisu ho quang Thnh Th, nh sng s sng, th ngi mn Giua li t tch mnh khi cng on thnh thin, m i ra ngoi, lao vo bng ti phn bi cht chc. nhn c Lng Cha Thng Xt, cn thot ra khi bng ti cuc i, nh ngi con hoang ng. By gi anh ta hi tm v t nh: Bit bao nhiu ngi lm cng cho cha ta c cm d go tha, m ta y li cht i. Thi ta ng ln, i v cng cha v tha vi ngi: Tha cha, con tht c ti vi Tri v vi cha, con chng ng gi l con cha na. Xin coi con nh mt ngi lm cng cho cha vy. Th l anh ta ng ln, i v cng cha. ( Lc 15, 17 20 ) Tc tin, dm dt khot, bo dn thot ra khi ci bng ti ca chnh mnh, khi am m dc vng, khi tham lam, ganh ght, k, khi cm d v k, bt nhn, mi c th i tm v thy c nh sng cng chnh. Bao lu cn say m, chm m trong khoi lc nhc dc, cy da vo tm thn m miu khu gi, quyn r, th ngi ph n kia lm sao dm thn hnh n nh ng Simon. Ri ch khp np, ng ng sau, st chn c Gisu m khc, ly nc mt m ti t chn Ngi. Ch ly tc mnh m lau, ri hn chn Ngi v ly du thm m ln. ( Lc 7, 37 38 ) Mt khi thot ra khi bng ti mi trng x hi duy vt, c hi, bon chen, u , tranh ginh, ua nhau khu u, tn th con b vng, tn vinh ca ci, danh vng, vi bit bao tr tiu xo la o, th on ma mnh, m mu qu quyt, mi tha thit cn n Lng Cha Thng Xt, c bnh an, hoan lc v sng vin mn. Thnh khn h mnh Tuy nhin, bit bao ngi hin nay, t lu nh mt i thc ti li, vn cng khai khng nh chc nch nh inh ng ct rng, mnh v ti, chng thit tha n ta co gii, th h cn chi n Cha xt thng ? Hay l ch n khi trt hi th cui cng mi thy cn kp ? Liu c kp hi, hay kp ku xin, khi tai ng hon nn bt ng, khi t t v nhi mu c tim, hay t qu tai bin mch mu no ? 11 12. Cn ngi thu thu th ng ng xa, chng dm ngc mt ln tri, nhng va m ngc va tha rng: Ly Thin Cha, xin thng xt con l k ti li. ( Lc 18, 13 ) Thi khim tn, h mnh, ci u, m ngc, tha nhn mnh b tha, xu xa, ti li, mi xng ng cho Cha xt thng cu gip. Bi v c Gisu tng phn:Ta khng n ku gi nhng ngi cng chnh, m ku gi nhng ngi ti li. ( Mc 2, 17 ) n nn thng hi Cha quay li nhn ng, ng sc nh li Cha bo ng: Hm nay, g cha kp gy, th anh chi Thy ba ln. V ng ra ngoi khc lc thm thit ( Lc 22, 61 62 ). Nhng git l thng hi nng hi l ch trn khun mt ngi ph n lm l, trn khun mt ng Phr rn ri v gi dn, xa i bao ti li xu xa, hn, bt tn, bt trung, bt ngha. Hoc li hon ci rt nhit thnh ca ngi gian phi: My ang chu chung mt hnh pht, vy m c Thin Cha, my cng khng bit s ! Chng ta chu nh th ny l ch ng, v xng vi vic lm. Ch ng ny u c lm iu g tri ! Ri anh ta tha vi c Gisu: Khi ng vo Nc ca ng, xin nh n ti ! ( Lc 23, 41 42 ). Ngi trm lnh hnh phc, v hy vng Tnh Yu Cha. Giua khn nn v tht vng. ( ng Hy Vng, s 53 ). Ly Cha, Lng Thng Xt Cha lun m rng n ch chng con i hoang tr v mi ni, mi lc, xin gii thot chng con khi bng ti ti li, cht chc, khi thn xc n hn, chng con bit khim cung hi ci, xng ng lnh nhn n cu . Ly M Maria t bi nhn hu, bit bao ln M hin ra khuyn nh chng con hi tm tr v vi Cha. Knh xin M lun nhc nh chng con Lng Cha Thng Xt v bin, vn lun rng tay n ch chng con sm hi tr v. Amen. AM. TRN BNH AN LNG THNG XT CHA I VI TH GII L V CNG V HN Cha Nht Lng Thng Xt Cha c tip lin sau i L Phc Sinh, Phng V Gio Hi mi gi chng ta cch c bit, k t ngy 22.4.2001 l sng knh Lng Thng Xt Cha. Chnh Thnh Gio Hong Gioan Phaol II, hm nay Gio Hi tn phong ln bc hin Thnh mun p li mun ca Thin Cha cch minh nhin c truyn li cho v Thnh ng hng ca mnh l Faustina Kowalska s ip v lng thng xt Cha i vi th gii l v cng v hn. Chng ta cng nhau thc hnh li khuyn ca Cha, nhn c n tha th ti li v mi hnh pht, do , trong li Ca nhp l hm nay : " Nh nhng tr s sinh, anh em hy khao kht sa thing ling tinh khit, nh anh em s ln ln hng n cu . Allluia". Tin Mng chung cho c ba Nm Phng V A, B, C c trch t Tin Mng theo Thnh Gioan ( 20, 19 31 ), tng thut li s kin c Gisu Phc Sinh hin ra gp g cc Tng tht l cm ng. C ch trao ban bnh an ca Cha cho cc mn , bin cc ng t nhng ngi ang lo s v kinh ngc, tr nn nhng tc vin ca Lng Cha Thng Xt. Cha a i tay v cnh sn cn in nhng du tch ca cuc thng kh v ni vi cc ng: "Bnh an cho cc con. Nh Cha sai Thy, Thy cng sai cc con". Ni th ri, Ngi thi hi v phn bo cc ng: "Cc con hy nhn ly Thnh Thn, cc con tha ti ai, th ti ngi y c tha. Cc con cm ti ai, th ti ngi y b cm li" ( Ga 20, 21 23 ). Cha Gisu trao ph cho cc ng hng n "tha th cc ti li" din t lng xt thng v b ca Thin Cha i vi nhn loi, hng n ny pht sinh t nhng vt thng ca i tay, i chn v nht l ca cnh sn Cha b m thu qua. l nhng vt thng hn in trn c th ca Ngi lc cn sng, ngay c sau khi Phc Sinh. Nhng vt thng vinh quang, m Tma tn mt chng kin tm ngy sau, tht khng th no hiu ni v tin c lng thng xt ca Thin Cha: "Thin Cha yu thng th gian n ni ban Con Mt ca Ngi" ( Ga 3, 16 ). T , mt ln sng tnh thng nhn t xung trn ton th gii. Cha Kit Phc Sinh ban tng cho nhn loi hng n tha th, nhng con ngi lm lc ang b thng tr bi quyn lc s d, ca ch k v s hi, tnh yu ca Thin Cha tha th tt c, ha gii tt c v ti to tm hn, mang li cho chng nhn nim hy vng . l tnh yu c sc bin i con tim v ban tng bnh an. Th gii ngy nay cn thit bit bao lng thng xt ca Thin Cha ! Hm nay, Cha Nht Lng Thng Xt Cha chng ta cng nhau lp li cu Thnh Vnh m sut c tun Bt Nht Phc Sinh ton th gii ca vang: "Hy cm t Cha, v Cha ho tm, v c t bi ca 12 13. Ngi mun tha" ( Tv 117, 1 ). Qu tht: "Tnh thng Cha tn ti mun i !" Ci cht v s sng li ca Cha Kit thay i tn cn s phn ca nhn loi ni chung v mi ngi chng ta ni ring. y l iu k diu trong c th hin trn vn tnh yu thng xt ca Thin Cha Cha, mt tnh yu khng ai hiu thu, ng v phn ri chng ta, v cu chng ta, Cha np chnh Con yu. Cha Gisu Kit b hnh h v chu au kh v xt thng chng ta, tht qu mi mc c th tng ngh c. C sau bin c Phc Sinh ca Con Thin Cha, Thp Gi ni ln v khng ngng ni v Thin Cha l Cha, ng tuyt i trung thnh vi tnh thng mun i ca Ngi i vi con ngui. Tin vo tnh thng ny c ngha l tin vo lng nhn t ca Thin Cha" ( Dives in misericordia, s 7 ). Hy cm t Cha v Cha ho tm, mt tnh thng mnh hn s cht v ti li. Gi y, nhn loi vn ang tip tc c tha hng tnh thng v s tha th ca Thin Cha ra t nhng vt thng vinh hin v t tri tim ca Cha, ngun mch khng bao gi cn. Tri Tim ca Cha Kit trao ban tt c cho con ngi: s cu chuc, n cu ri, s thnh ha. T Tri Tim Cha tun trn s du dng, Thnh n Faustina Kowalska thy xut pht ra hai tia sng chiu ta th gian. Theo li Cha gii thch cho Thnh n, "Hai tia sng ny tng trng cho mu v nc". Mu nhc li hy t trn i Golgotha v mu nhim Thnh Th; cn nc, theo hnh nh phong ph ca Thnh Gioan, lm cho ta ngh n B Tch Ra Ti v hng n Cha Thnh Thn ( x. Ga 3, 5; 4, 14 ), cng nh khi ngi lnh ly li ng m su vo lng ngc Cha Gisu sinh th trn Thp Gi, "tc th nc cng mu chy ra !" Li kinh chng ta vn c: "Ly Cha Gisu, con tn thc vo Cha", din t ng thi m chng ta mun c, chng ta t nim tin tng v ph thc tuyt i vo tay Thin Cha, ng cu ri duy nht ca chng ta ! Nhng tia sng ca lng nhn t Cha ban li nim hy vng, mt cch c bit, cho nhng ai cm thy mnh b bp di gnh nng ca ti li. Cha Nht Knh Lng Cha Thng Xt do chnh Thnh Gio Hong Gioan Phaol II thit lp. Ngi mt vo ng vng ngy Knh Lng Cha Thng Xt nm 2005, v ngi li c tuyn phong hin Thnh ng i L nm nay, ngi qu l v Thnh Gio Hong ca lng xt thng. Cng vi Thnh Gio Hong Gioan XXIII nhn hu hay t lng thng xt i vi mi ngi, phn no din t thi ni tm ca ngi trc Thin Cha giu lng nhn hu v hay thng xt. Ly Cha, nh s cht v s sng li ca Cha, Cha mc khi tnh yu ca Thin Cha Cha cho chng con, chng con tin thc vo Cha, chng con lp li ngy lc ny vi xc tn rng: Ly Cha Gisu, con tn thc vo Cha, xin thng xt chng con v th gii. Ly M Maria, M ca lng nhn t hay thng xt, xin gip chng con l con ci M duy tr lng tin vo Con M, ng cu chuc chng con. Ly Thnh Gioan XXIII, Thnh Gioan Phaol II hm nay hin thnh v Thnh n Faustina chng con nh n vi ht lng m mn, xin cng tr gip chng con. Xin cho chng con c cng vi cc thnh, hng nhn v ng Cu Chuc, v lp li li nguyn: "Ly Cha Gisu, con tn thc vo Cha". By gi v mi mi. Amen. Lm. Antn NGUYN VN TMA, V TNG A NGHI ( Ga 20, 24 29 ) Khi cn phi ni, y l v Tng bi quan nht. Con ngi lun lun bun ru, su thm, v hnh nh khng th tin iu g m ng khng thy. ng thc t nhn vo b tri ca vn , ng nhn th gian, i sng, kh au qua cp knh mu en. Gi ng l v Tng a nghi hnh nh cha , Phi gi ng l v Tng nhn nh, su thm, cn nhn, cu nhu... ng lm g vi t cch Tng Cha Gisu ? V sao ng c chn ? 13 14. Cu tr li chn thnh nht l ti khng bit. Phi chng Cha mun khuyn khch tt c mi ngi, d ngi kh tnh, cu nhu, bi quan, v trong lng ch bit nghi ng ? D sao, trong s nghi ng chnh ng, vn c nhiu c Tin hn mt nim tin na vi. Chng ta gp Tma ln u tin khi nghe tin Ladar cht. Lc by gi Cha ang ngoi vng Giu. Ngi mun trnh mt mt thi gian v Giu, Ngi tranh lun vi ngi Do Thi v ni nhng li m h cho l phm thng. Hai ln h mun nm v bt gi Ngi. Ngi lnh i, b qua bn kia b sng Gioan ( Ga 10, 29 40 ). By gi, Cha Gisu mun tr li Giu. Tma thy s nguy him, nhng ng khng tm cch ngn cn. ng bit rng Cha can m v dm i din vi tt c. Nhng d sao th ngi Do Thi cng c th git Cha. Tma bt r nh th. V li, Ngi cng tng ni n cuc Thng Kh sp ti ca Ngi ( Mc 10, 33 ). Khi Cha Gisu ni rng Ngi s v Giu sang Btania, Tma quay li ni vi cc Tng : "C chng ta na, chng ta cng hy cng qua cht vi Ngi." ( Ga 11, 10 ) y l mt cu ni tn hin nhng ng thi cng l ting ni u su bun thm ca mt ngi m u c lc no cng y nhng tng bi quan, ym th. ng khng rng Cha i cu sng Ladar, ng ch ngh rng mnh i chu cht. Cch ni ca ng c v nh khng c mt t g l hy vng. ng cam chu nh mnh, tai ng nghe vng vng cu ni Cu c: "Ngy ngi cht th tt hn ngy ngi sinh ra, tt hn l i n mt nh tang ch hn l mt nh mng tic, v y l bc cng ca mi ngi..." ( Ging vin 7, 1 2 ). Ging ni ca ng nh th y ! ngh ca ng nh th y: "C chng ta na, chng ta cng hy cng i cht vi Ngi". Chng ta li gp Tma bn bn Tic Ly. Cha Gisu nhn nh cc mn , h yn lng ngi nghe: "Lng anh em ch xao xuyn, hy tin vo Thy. Trong Nh Cha Thy c nhiu ch ... V Thy dn ch cho anh em, t Thy s n li m em anh em theo Thy. Thy u th anh em cng s , V Thy i u th anh em cng bit r ng ri. ( Ga 14, 1 4 ). Tma thy kh hiu. Vn ny c v l. ng bit rng Cha s cht v ng theo cng cht. Nhng by gi th Ngi li ni n ch , n nh ca, n s sng. Tma l ngi bi quan, ng ch ngh n m ti ch khng bao gi ngh n mt tri. ng khng h bit rng c con ng , th m Cha li bo: Anh em bit r ng ri..." Tma khng th im lng na. V Tng su thm bi quan hi li Cha: "Tha Thy, chng con khng bit Thy i u, lm sao chng con bit c ng ?" V Cha Gisu tr li: "Thy l ng, l S Tht, v l S Sng, khng ai n c vi Cha Thy m khng qua Thy" ( Ga 14, 5 6 ) Anh khng bit ng sao ? Hi Tma, Thy l ng y..." Anh l ngi bi quan, anh ngh nhiu n iu sai lm, "Thy l S Tht... Anh ch ngh n ci cht, Thy l S Sng... Anh khng bit Nh Cha, th hy i qua Thy... Tma c tr li nhiu hn ng hi. Nhng con ngi thc t, bi quan kh m hiu c ngay. Bng chng ? Bng chng l ngy Cha sng li, ng cng cha kp hiu. Ta gp li ng vo ngy th nht trong tun Phc Sinh. Cha Gisu sng li t ci cht, Ngi hin ra cho Maria Mcala, Ngi hin ra cho cc Tng , cho tt c mi Tng , ch tr Giua, v Giua cht, ch tr Tma, v Tma vng mt. Ti sao Tma li khng gp Cha ? Li ht mt c hi ? 14 15. Tma bun ru, bi quan, chong vng n khng mun gp cc thn hu, ng ng ca nh mt mnh. ng lun m p s bt mn, tht vng, bun phin... Th l Tma vng mt khi Cha hin n vi cc Tng . Th ngh xem: Tma nh mt c hi gp Cha Kit Phc Sinh, Tma mt dp thy S Tht v S Sng, Tma mt dy lin lc ca cng on tn hu. Trn con ng ngn ngi ca cuc i ny, Chng ta nh mt qu nhiu c hi. Chng ta b l mt c hi tin, hy vng, ln ln trong Cha. Chng ta b l s hin din ca Cha, n tha th ca Cha, lng can m chu th thch, nim hy vng ta ln t nhng kh au, s thu ht khin ta khng tht vng, v s chin thng vinh quang trn ci cht... Phi chng v b l nhng c hi nh th m c Tin ca chng ta b gi nua, tui tc, cn ci, kh gy, thay v mt c Tin ti tr v sng ng ? V Tma vng mt, Nn ng khng tin nhng g m cc bn ng chia s. H ni vi ng rng: H gp Cha Gisu Phc Sinh, Ngi vn hng sng ! Tma khng th tin c, ng bit rng cc bn ng l nhng ngi ng tin cy, nhng trc mt vic nh th th ng khng tin. ng bit rng h l nhng ngi ng trng, nhng li ni ca h th khng th trng trong v ny. ng qu quen vi nhng tin tc en ti. Nu h ni cho ng nhng tin tc bun nn au n, hoc b bch hi, th ng s tin ngay. Nhng vi tin tc y lc quan kia, ng m ra nghi ng. Khng phi v h khng ng tin, Nhng v con ngi ca ng khng cho php ng tin. "Nu ti khng thy du inh ni tay Ngi, v tra tay ti vo l inh v cnh sn Ngi, ti s khng tin..." ( Ga 20, 25 ) y khng phi l mt ngi yu c Tin, y l mt ngi khng c mt cht c Tin no c. Khng phi l mt Tma a nghi na, m l mt Tma ng ca, bt tai v cng lng. Cu ni ca ng xc phm n c Kit qu ! Tuy nhin, ng ni "nu" tc l ng cn cho Cha mt iu kin. Cha chp nhn iu kin y. Cha chp nhn mt li thnh cu, D cho li thnh cu y xc phm n u, min l chn thnh. Mt tun tri qua Mi ngy, cc bn ng u thuyt phc ng. V ch, ng khng nghe g c. Th nhng, s nhit thnh ca nhm mn ku gi Tma n cu nguyn vi h tm ngy sau . V Cha Gisu li hin n. Ngi chu thua s cng lng ca k a nghi, Ngi h mnh trc mt k nghi ng v bi quan, Ngi hin n vi cu ni hm trc ca Tma, Ngi lp li: "Tma, hy t ngn tay anh vo y, Hy nhn xem tay Thy, hy a ngn tay anh tra vo cnh sn Thy, 15 16. V ng cng lng na, nhng hy Tin" ( Ga 20, 27 ). y l mt vic qu sc tng tng ca Tma, Trong khonh khc, Tma bin i t mt k th thnh mt ngi bn, t mt k chi Cha thnh mt k tuyn xng Cha, t mt k hoi nghi thnh mt ngi y tin tng. Hn th na, ng cn qua mt tt c cc bn khi ng tuyn xng: "Ly Cha ca con v l Thin Cha ca con..." ( Ga 20, 28 ) T mt ngi ti en, ng tr nn mt k tin ngi sng... ng khng thc hin iu ng i hi trc y. ng khng t t tay mnh vo cc vt thng, Khng cn cn thit na ri... D cho ng ng i trn y nghi ng v s hi, ng n c vng nh sng. By gi, tt c i vi ng l chc chn, tt c nhng g m trc y ng nghi ng... Truyn thng cho thy rng ng n rao ging n v chu t o y. Vng, trong s nghi ng chnh ng vn c nhiu c Tin hn l mt nim tin na vi... Cha cn ni thm vi Tma, cu Ngi ni vi k nghi ng gi y tr nn thnh tn: "Bi thy Thy, anh tin, Phc cho nhng ai khng thy m vn tin" ( Ga 20, 29 ). Nu tm ngha cho cu ni y, th ta phi hiu rng: Khng phi cc Tng may mn, cn chng ta th thit thi. Chng ta khng c quyn ni: "Nh vy l thiu cng bnh... Cc Tng thy Ngi, cn chng ta th khng c thy. Nu chng ta khng thy c Ngi Th lm sao Ngi li c th ch i lng tin chng ta ? Th th, c Tin l g ? Tin c ngha l hiu bit iu mnh khng trng thy. V qu tht, phc cho nhng ai Tin v h s thy. Ta ch c Gioan mi nhc ti Tma, nhc ti ba ln. L do l v Gioan vit Phc m ct nhn mnh v c Tin. Mt ngi nh Tma s cho chng ta mt bi hc, mt nim hy vng. Tma thc t n nh th... Tma bi quan n th, Tma thc t n th, Tma nghi ng n th, Vy m cui cng, Tma tin m khng cn phi th na... iu ny ni ln rng: Chng ta khng th no sng mi trong bng ti, nu chng ta vn cn thc mc mt cch chnh ng, trong khi vn mt lng snh bc vi c Kit... Nu ngy nay chng ta c i n Thnh a, chng ta s thy ni Cha n, ng Cha i qua, nhng chng ta khng th chng kin Cha cha bnh, khng th nghe tn tai Li Cha ging, khng th chim ngng Cha Kit Phc Sinh. Chng ta ch thy ni non, sng bin, sa mc. Nhng Cha Gisu th chng ta khng th gp. Vy, c n hay ni y cng chng khc g... "Phc thay ai khng thy m tin". Nu chng ta tht s thc mc, th chng ta c th tm n Cha Kit Phc Sinh qua c Tin. Ngay c Tma, khi ng ni: "Ly Cha ca con..." th ng ni bng kinh nghim, 16 17. Nhng khi ng ni thm: "...v l Thin Cha ca con" th ng ni bng c Tin. Ci g mt thy tai nghe cho php ng kt lun rng: Thy ca ng l Thin Cha Hng Sng ? "Tin l cch chim hu nhng iu cn trong hy vng, Tin l cch nhn thc nhng thc ti khng trng thy, Cn khng c c Tin th v phng lm p lng Thin Cha, V ai n gn Thin Cha th phi tin l Ngi hin hu, V Ngi s thng cng nhng ai tm kim Ngi" ( Dt 11, 1 6 ). Cha Gisu sng li: Ngi hin ra cho cc Tng , Ngi hin ra cho Tma. l s kin khng th ph nhn. Vy m, iu chng ta li khng c chng c. Kit gio t nn tng l Cha Kit Phc Sinh. V th, vn ca chng ta l chn la: Chn tin Ngi hay l ph nhn Ngi m thi. Nhng, d ta tin hay l ta ph nhn th ... Ngi vn cn : Con Thin Cha, Ngi sng li v Ngi hng sng, Ngi gia chng ta... " gia cc ng c mt Ngi m cc ng khng bit" ( Ga 1, 26 ) Ngi , trc mt chng ta, Tay Ngi a ra, vt thng cn rm mu, Ngi bo chng ta: "Hy tra tay vo y, hy nhn r tay Thy, Hy t tay vo cnh sn Thy, ng cng lng na, nhng hy Tin..." Qu tht, Phc cho nhng ai khng thy m tin..." FX. TRN DUY NHIN, Trch "13 ngi thay i th gii CHA NHT PHC SINH 2014 TI ANSAN, HN QUC Tai nn chm ph ti Hn Quc vo ngy th t Tun Thnh 16.4.2014 vi 64 ngi t nn v 240 ngi vn cn mt tch ( tnh n ngy 21.4 ) dm thnh ph Ansan vo mt bu kh cht chc. Nh Th Ansan Jeil ch cch trng trung hc Danwon 20 pht i b. y l ngi trng t chc chuyn i d ngoi cho 338 em hc sinh trn chuyn ph bc mnh Sewol. Bi chia s ca Mc S Go c ph ha bng li ht thm th ca 130 ca vin vi ting nhc m ca ban t tu cello, violin, viola v so: Hi bin ! Hi bin lnh Jindo ! Ti sao ngi li dm cht nhng a con trai v con gi v ti ca ta trong dng nc ca ngi ? C 10 em hc sinh trong s nn nhn cn mt tch thuc v cng on th phng ny. Mt em trong s b m ci cha m t nh v c b ngoi nui dng. B thng xuyn nhn c thc phm v s nng ca Nh Th. Ni rng Cha Phc Sinh th khng th din t c ht bn cht ca bin c trng i nht ny ni mi cuc i c nhn cng nh ton th nhn loi trong ton b lch s. "Phc Sinh" trong ting Vit c ngun gc Hn T l ( f shng ). "Phc" c ngha l i ri m li quay v, lp li nh trc, hon nguyn. T Truyn c cu Chiu Vng nam chinh nhi bt phc ( Chiu Vng i nh phng nam m khng tr li ). "Khi phc" l ly li ci g b mt. "Hi phc" l khe mnh tr li. "Sinh" c ngha mng sng, s sng, i sng nh trong 17 CNG HIP THNG 18. sinh tn, sinh hot, sinh sng. Lun Ng c cu "T sinh hu mnh, ph qu ti thin" ( Sng cht c s, ph qu do tri ). "Phc Sinh" ch c ngha cht ri m sng li. "T gi bt kh phc sinh" ( K cht khng th sng li ). By gi mt s ngi thch dng t "Cha Sng Li". Ta thy mt s Nh Th c treo bng-rn vi hng ch "Mng Cha Sng Li". Sng li c v d hiu hn nhng cng khng khc Phc Sinh bao nhiu. Trong ting Latin l "resurrectio" mang tnh cch mnh m hn nhiu, va c ngha c sng li sau khi cht ni mi c nhn, va c ngha l s tri dy t ci cht ca ton th nhn loi vo thi cnh chung. Ci cht v s tri dy t ci cht ca c Kit, trng tm ca o Kit, bao hm s gii thot khi ci cht ni mi ngi v ca ton th nhn loi trong ton b lch s. Nh ci cht v s sng li ca Ngi, mi ngi v tt c mi ngi, tc th v ngay lp tc, c mang vo trong bn trong Nc i i ca Cha Ngi. iu ny Philat, i din cho ci th gian khng nhng t khc m cn kt n v ng inh Ngi, khng th hiu c: "Nc ti khng thuc v th gian ny. Nu Nc ti thuc v th gian ny, thuc h ca ti chin u khng ti b np cho ngi Do Thi. Nhng tht ra Nc ti khng thuc chn ny" ( Ga 18, 36 ). Ni Cha Phc Sinh, ngi Do Thi thi xa khng tm thy s tha mn cho kht vng trn th ca h. Ngay vo cn im ca thi khc Ln Tri ca Ngi, tt c cc mn quy qun chung quanh Ngi c chng kin bin c phi thng ny vn cn rt ng ngh trong nhn gii tm thng ca h v n Cu . By gi nhng ngi ang t hp hi Ngi rng: Tha Thy, c phi by gi l lc Thy khi phc vng quc traen khng ? Ngi p: Anh em khng cn bit thi gi v k hn Cha Cha ton quyn sp t, nhng anh em s nhn c sc mnh ca Thnh Thn khi Ngi ng xung trn anh em. By gi anh em s l chng nhn ca Thy ti Girusalem, trong khp cc min Giu, Samari v cho n tn cng tri t. Ni xong, Ngi c ct ln ngay trc mt cc ng, v c m my quyn ly Ngi, khin cc ng khng cn thy Ngi na" ( Cv 1, 6 ). Ngay theo sau s Ln Tri honh trng n nh th ca Ngi l trn 300 nm o Kit b bch hi tn khc trong Quc Roma. Nhng iu khng tai hi cho bng s ng nhn v n Cu cho n tn ngy nay, nht l ni nhng Kit Hu. Ngi ta h hi xy dng nn nhng n i nguy nga tn vinh Ngi, dn n cc Thnh ng v trung tm hnh hng long trng mng knh s Phc Sinh ca Ngi. Nhng h li lun mang tm trng mun th ca nhng ngi tn mt chng kin cuc Kh Nn, Phc Sinh v Ln Tri ca Ngi, mong mi Ngi thi hnh iu duy nht h p : Khi phc vng quc traen. c th l mt kht vng vinh hoa trong i ( v nht l ngay c trong o na ) m li khng phi l s quyt lit dn thn i theo Ngi trong hnh trnh kh nn v phc sinh ca Ngi. Khi cng on Nh Th Ansan Jeil n mng Cha Phc Sinh trong mn nc mt vi qu nhiu mt mt au n nht nh th, h nghe c ting ca Ngi m ch c Chin ca Ngi mi nhn ra c: "Chin ca ti th nghe ting ti; ti bit chng v chng theo ti. Ti ban cho chng s sng i i; khng bao gi chng phi dit vong v khng ai cp c chng khi tay ti. Cha ti, ng ban chng cho ti, th ln hn tt c, v khng ai cp c chng khi tay Cha Cha ( Ga 10, 27 29 ). Trong ting Anh m t bin c trng i ny, ngi ta ni rng Our Lord Is Risen. "Cha ca Ta tri dy". Dch nh th cng cha hon ho. Ngi ta dng ng t to rise ni ln s kin ny m ng t to rise c dng nhiu nht dnh cho mt tri. The sun rises in the east: Mt tri mc ln t pha ng. Mt tri mc ln mang li nh sng v hi m, nh th m mun loi mun vt mi c c s sng. ( Xin m ngoc ni thm, to nn c mt nng lng tng ng vi mt tri tc l 3, 8 x 1026 Joule, th trong mi giy phi cho n n ti 4 ngn t qu bom nguyn t tng ng vi qu bom b xung thnh ph Hiroshima nc Nht nm 1945 ). S tri dy t ci cht ca c Kit chnh l s ta sng ca mt tri ni ni u su au bun ca anh ch em Kit Hu ti Ansan. Khi tin nh th, mt ta mi c nhn thy vinh quang ca Ngi 18 19. v trong hon cnh no i na, cc Kit Hu vn c th ht vang: "Gisu khi thng. Gisu vinh quang. Gisu ton thng tr. Halleluia." NGUYN TRUNG, 4.2014 DI CHC CA THNH GIO HONG GIOAN PHAOL 2 Cha Gisu ha qua Thnh N Faustina: T Ba Lan s tri ln mt tia sng chun b cho ln tr li th gii th hai ca Ta. Tia sng chnh l c Gio Hong Gioan Phaol 2, ngi thit lp i L Knh Lng Cha Thng Xt cho ton th gii, mng knh vo Cha Nht II sau L Phc Sinh. Ngi c phong Chn Phc vo chnh ngy L Knh Lng Cha Thng Xt, 1.5.2011, v nay c Gio Hi tuyn Hin Thnh, ngy 27.4.2014, cng l L Knh Lng Cha Thung Xt. Cc con thn mn ! Hin nay cc con ang sng trong thi i y gian nguy v th thch. Cc con hy c gng kin tm vng tin vo Li Cha. Chnh Cha Gisu hin ra ni vi cha, nh cha thng bo li cho cc con nhng s ip ny: Cc con hy cu khn Thin Cha gii tr nguy nan trong th gii sp sp ny. Cc con thn mn, khi cha ra i cng chnh l lc nhng bin c thm ha s xung th gii ny: chin tranh ngy cng lan rng, ng t khp ni, cc cuc i nn ln lao s xy ra, ti cc nc ln nh Nht Bn, Trung Quc, Philippines. Cc con l nhng ngi cha tin yu nht, nhng ngi con thuc dng di avt, cc con hy ku xin Thin Cha bng cch c kinh cu nguyn vi nhng li kinh tha thit sau y: Xng: Xin Thin Cha d lng thng xt chng con ! p: V Cha sinh ra chng con, v t chng con trn tri t ny. Xng: Xin an i nng chng con trong lc gian nguy. p: V Cha l ngun an i ca chng con. Xng: Xin xua ui nhng gic th xa chn chng con. p: V Cha l ng bo v chng con. Kt: Xin ph h chng con trn ng dng th, trnh xa k th ti li, chng con mt ngy kia, s c hng phc vinh quang mun i, cng vi Cha Cha, Cha Con v Cha Thnh Thn. Amen. Sau nhng li nguyn trn, cc con hy c: Mt Kinh Tin Knh, Mt Kinh Cha Thnh Thn, Mt Kinh n Nn Ti, v li nguyn tt: Gisu Maria Giuse con mn yu, xin cu ri linh hn con v mun dn mun nc. Khi cc con ph bin mt bn kinh ny cho mt ngi th cc con c hng mt n Tiu X, c 100 ngi th c mt n i X. V khi cc con ri th gian ny s c cc Thin Thn a v Tri hng hnh phc mun i. Cha ban php lnh v chc phc cho nhng ai ph bin bn kinh ny. Di y l Di Chc Tm Linh ca Thnh Gio Hong Gioan Phaol II, Ta Thnh Vatican n hnh ngy 7.4.2005. DI CHC Di chc ngy 6.3.1979 ( v nhng ln thm k tip ) Con ty thuc tt c v M ( Totus Tuus ego sum ), nhn danh Cha Ba Ngi cc thnh. Amen. Hy tnh thc, v cc con khng bit ngy no Ch cc con n ( x. Mt 24, 42 ). Nhng li ny gi trong ti li gi cui cng s n vo lc m Cha s mun. Ti ao c theo Ngi v ti ao c tt c nhng g thuc v i sng trn gian ca ti u chun b ti cho lc ny. Ti khng bit khi no Ngi n, nhng nh vi mi s, ti cng t c giy pht ny trong tay Ngi M ca Cha ti: Tt c dng cho M ( Totus Tuus ). Trong i tay mu t, ti t ht mi s v tt c nhng ngi m i sng cng nh n gi ca ti c mi dy lin lc. Trong i Tay ny, ti xin trao cch c bit Gio Hi cng nh Qu Hng ti v tt c nhn loi. Ti cm 19 CNG TNG NH 20. t tt c. Ti xin tt c th li cho ti. Ti cng xin mt li nguyn Lng Nhn T ca Cha t hin ln hn s yu ui v s bt xng ca ti. Trong nhng dp linh thao, ti c li li di chc ca c Gio Hong Phaol VI. Bi c thc y ti vit bn di chc ny. Ti khng li sau ti mt ca ci g m cn thit phi gi c. V nhng vt m ti dng thng ngy v hu ch cho ti, ti mong sao chng c phn phi mt cch thun tin nht. Nhng iu ghi chp bng tay, xin c t i. V im ny, ti yu cu Lm. Stanislao lo liu, ngi m ti cm n v s cng tc v gip trong sut bao nm trng vi y s cm thng. Ngc li, tt c nhng li cm t khc, ti xin gi trong tim ti trc Thin Cha, bi v rt kh din t nhng li . V phn mai tng, ti lp li nhng iu khon m c Gio Hong Phaol VI t ra. ( y c mt li ghi ch bn l: Quan ti trong t ch khng trong hm , 13.3.1992 ). V ni Cha l lng nhn t, v ni Ngi l n cu chan ha ( kinh T Vc Su ) De Profundis: Qui apud Dominum misericordia: et copiosa apud Eum redemptio. K tn: GIOAN-PHAOL II Rma, 6.3.1979 Sau khi ti cht, ti xin nhng Thnh L v li cu nguyn. Ngy 5.3.1990 Ti din t vi lng trng cy su xa nht, mc d vi tt c s yu ui ca ti, rng Cha s cho ti tt c n sng cn thit i ph, theo Thnh Ngi, bt c cng vic no, th thch no v kh au no m Ngi mun cho y t ca Ngi chu trong cuc sng. Ti cng tin tng rng, qua thi ca ti: nhng li ni, nhng cng vic v nhng s st, Ngi s khng bao gi ti c th phn bi nhng bn phn ca ti trn Ngai Thnh Gio Hong ny. 24.2 ti 1.3.1980 Cng trong dp linh thao ny, ti suy ngm v chn l ca Chc V Linh Mc ca c Kit trong vin tng ca chuyn hnh trnh, i vi mi ngi trong chng ta, l chnh lc mnh cht. i vi chng ta, S Phc Sinh ca c Kit l mt du ch hng hn ( c vit thm pha trn: quan trng ) ca lc t gi ci i ny, c sinh ra trong th gii bn kia, th gii tng lai. Nh th ti cng c li bn di chc ca ti vit hi nm ngoi, cng vo dp cm phng ti so snh bn y vi bn di chc ca v v i i trc ti l Cha Phaol VI, vi chng t tuyt vi v s cht ca mt Kit hu v mt Gio Hong v ti canh tn trong ti thc v nhng cu hi m bn di chc ngy 6.3.1979 cp m ti chun b ( ng hn l ch tm thi ). Hm nay, ti ch mong thm vo bn di chc iu ny: Ch g mi ngi phi gi trong tm tr vin tng ca s cht v phi bit sn sng trnh din trc Thin Cha l ng Thm Phn ng thi l ng Cu v Ngi Cha. Ti cng th, ti thc s ni tip ny, giao ph gi quan trng ny cho M ca c Kit v ca Gio Hi Ngi M ca nim hy vng ni ti. Thi gian m chng ta ang sng rt kh din t, tht l kh khn v ng quan ngi. Con ng ca Gio Hi cng tht kh khn v kh cn, bng chng tiu biu ca thi i ny, va i vi cc tn hu cng nh cc ch chn. Trong vi quc gia chng hn quc gia m ti c mt vi iu lin quan n trong nhng dp cm phng, Gio Hi lm vo mt giai on ca bch hi n cng chng km g nhng th k u, v cn hn th na, n cn vt qu bi mc ca s khinh b v on ght. Mu cc Thnh T o mm ging ca cc Tn Hu ( Sanguis martyrum semen christianorum ). V thm vo iu bit bao ngi v ti mt tch, k c trong quc gia m chng ta ang sng Ti ao c mt ln na trao ph trn vn bn thn ti vo n sng ca Thin Cha. Ch mnh Ngi s quyt nh khi no v nh th no v i sng trn gian v chc phn mc v ca ti phi kt thc. 20 21. Trong cuc sng v trong s cht, Tt c dng cho M ( Totus Tuus ), qua c V Nhim Nguyn Ti. Bng cch chp nhn ngay t by gi s cht ny, ti hy vng rng c Kit s ban n cho ti cho on ng cui cng, ngha l s phc sinh ca ti. Ti cng hy vng l Ngi s bin s cht ny thnh hu ch cho c mc tiu quan trng hn m ti hng kim cch phc v: S cu ri con ngi, s bo tr gia nh nhn loi, v qua nhn loi, tt c cc quc gia v cc dn tc ( trong cc quc gia ny, ti cng c bit xin cho Qu Hng trn gian ca ti ), hu ch cho nhng ngi m Ngi giao ph cho ti mt cch c bit, cho vn ca Gio Hi, cho s vinh danh ca chnh Cha na. Ti khng mun thm g na vo iu c vit cch y mt nm, ch nhc li s bc pht t nhin v cng lc vi s tin tng m tun linh thao ny li khi dy trong ti ln na. K tn: GIOAN-PHAOL II Totus Tuus ego sum Ngy 5.3.1982 Qua dp linh thao ca nm nay, ti nhiu ln c bn di chc ngy 6.3.1979. Mc d ti cho rng bn cn tm thi, ti li n di hnh thc nh th. Ti khng thay i g c ( trong lc ny ), v ti cng chng thm g lin quan cc d nh c vit trong bn di chc. V m st ti vo ngy 13.5.1981, mt hnh thc no , xc nh s chnh xc ca nhng li c ghi chp trong dp linh thao ca nm 1980 ( t 24.2 n 1.3 ). Ti li cng cm thy su xa hn khi ti thy mnh hon ton trong bn tay ca Thin Cha v ti lun sn sng theo Cha, t b mnh cho Ngi qua M V Nhim ca Ngi. K tn: GIOAN-PHAOL II 5.3.1982 Lin quan cu cui cng ca bn di chc ca ti vit ngy 6.3.1979 ( v iu lin quan ni chn, ngha l ni chn ct, xin Hi ng Hng Y v cc ng bo ca ti quyt nh ), ti mun ni l c Tng Gim Mc thnh Cracovie hay Hi ng Gim Mc Ba Lan. Nh th, ti xin Hi ng Hng Y tha mn, nu c th, nhng yu cu ca nhng ngi c k trn. Ngy 1.3.1985 ( trong dp cm phng ) Mt ln na, v iu lin quan cu Hng Y on v cc ng hng: Hng Y on khng c s bt buc no phi ku gi cc ngi ng hng v iu lin quan vn ny. Tuy nhin, Hng Y on c th lm iu , nu v mt l do no Hng Y on cm thy iu phi lm. K tn: GIOAN-PHAOL II Dp Linh Thao ca Nm Thnh nm 2000, t 12 n 18.3.2000 ( cho bn di chc ) 1. Ngy 16.10.1978, khi Hi ng Mt cc Hng Y chn Gioan-Phaol II, V Gio Trng Gio Hi Ba Lan, c Hng Y Stefan Wyszynski ni vi ti: Bn phn ca c Tn Gio Hong s l phi a Gio Hi vo tam thin nin k. Ti khng nh chnh xc nhng li ni ca ngi, nhng i l li ca Nhn Vt i vo lch s nh V Gio Trng ca thin nin k, mt v Gio Trng v i. Ti l nhn chng v s v ca ngi, v s ph thc hon ton ca ngi, v nhng cuc phn u ca ngi, v s chin thng ca ngi. Khi n n, s chin thng s l s chin thng qua M Maria. c Hng Y lp li thng xuyn nhng li ny ca v i trc ngi, c Hng Y August Hlond. Ti nh th l c ri, theo hnh thc no , chun b cho phn v m ngy 16.10.1978 c trao ph cho ti. Vo lc m ti vit nhng li ny, Nm Thnh 2000 l mt thc t tc ng. m 24.12.1999, chng ti m Cnh Ca biu tng ca Nm Thnh trong Vng Cung Thnh ng Thnh Phr, sau l ca ca n Th Thnh Gioan Latran, ri n ca ca n Th c B C vo Nm Mi, v ngy 19 thng 1, cnh ca ca Thnh ng Thnh Phaol Ngoi Thnh. Bin c cui cng ny, v tnh cch hon v ca n, c ghi n trong k c mt cch c bit. 2. Ln lt theo s tin trin ca Nm Thnh 2000, th k XX t ng dn, ngy ny tip ngy n, sau chng ta v th k XXI ang m ra. Theo cc d n ca ng Quan Phng, ti sng trong mt th k kh khn ang i vo lch s, v by gi, nm m ti tr thnh Bt Tun ( octogesima adveniens c ch thch: y l Tng Th ca c Gio Hong Phaol VI vit 21 22. ngy 14.5.1971 dp k nim 80 nm Thng ip Rerum Novum Tn S ca c Gio Hong L XIII ), phi t hi nu khng phi n gi phi lp li li ca ng Simon trong Kinh Thnh: By gi xin hy cho ti ra i ( Nunc dimittis ). Ngy 13.5.1981, ngy m st Gio Hong trong bui yt kin chung ti cng trng Thnh Phr, Cha Quan Phng cu ti khi cht mt cch nhim mu. ng chnh l Thin Cha duy nht ca s sng v s cht ko di i sng ti, mt cch no , Ngi cho li ti s sng. T giy pht , i sng ti ty thuc vo Ngi nhiu hn na. Ti hy vng Ngi s gip ti nhn nhn n lc no ti phi tip tc phn s ny m Ngi gi ti vo ngy 16.10.1978. Ti xin Cha vui lng gi ti v vi Ngi khi Ngi mun ( x. Rm 14, 8 ). Ti cng hy vng Lng Nhn T ca Cha vui lng cho ti nhng sc mnh cn thit lm phn v ny chng no ti cn phi chu ton phn v Gio Hong trong Gio Hi. 3. Nh mi nm vo dp linh thao, ti u c li bn di chc ca ti vit ngy 6.3.1979. Ti tip tc gi nhng iu khon c ghi trong . iu c thm vo qua nhng ln cm phng k tip, phn nh tnh th chung kh khn v cng thng in hn trong thp nin 1980. Tnh hung ny thay i k t ma thu nm 1989. Thp nin cui cng ca th k qua, khng c nhng cng thng ca nhng thp nin trc; iu ny khng c ngha l thp nin cui khng c nhng vn mi, nhng kh khn. Xin ca tng Cha Quan Phng mt cch c bit cho s kin l giai on ca chin tranh lnh c chm dt, khng c tranh chp, bo lc ht nhn m s e da ca n l lng trn th gii trong sut giai on trc. 4. ng thng trc ngng ca ca tam thin nin k, gia lng Gio Hi ( in medio Ecclesiae ), ti c mong ln na din t s bit n ca ti vi Cha Thnh Thn ban c n cho Cng ng Vatican II, m i vi Cng ng v ton th Gio Hi, nht l vi cng on gim mc hon cu, ti mang mt mn n. Ti tin rng cc th h tng lai cn c th mc c s phong ph trong thi gian lu di m Cng ng ny ca th k th XX ban cho chng ta. Vi cng v ca mt Gim Mc tham d vo Cng ng ny t ngy u tin n ngy cui cng, ti c mong trao ph di sn v i ny li cho tt c nhng v ang v s c gi thc hin nhng quyt nh ca Cng ng. V phn ti, ti cm t V Ch Chn i i cho php ti phc v s nghip ln lao ny trong sut nhng nm thng trn ngi v Gio Hong ca ti. Gia lng Gio Hi... k t ngay nhng nm u ca s v Gim Mc, chnh xc hn l nh vo Cng ng, ti thu thp c kinh nghim ca s thng hip huynh ca hng Gim Mc. L Linh Mc ca Tng Gio Phn Cracovie, ti thc nghim s thng hip huynh trong linh mc on, Cng ng em li mt kch thc mi cho kinh nghim ny. 5. C bit bao ngi m ti phi vit ra y ! C l Cha gi v vi Ngi mt s ln trong nhm. V phn nhng ngi cn ti th, c g nhng li ca bn di chc ny nhc nh n h, tt c v mi ni, d h bt c ni no. T lc ti chu ton bn phn Gio Hong, ngha l hn 20 nm, trong lng Gio Hi, ti thc hin s cng tc khoan dung v cng rt l phong ph ca rt nhiu Hng Y, Tng Gim Mc v Gim Mc, rt nhiu Linh Mc, Tu S nam n, v rt nhiu Gio Dn, trong lng Gio Triu Rma, ti Gio Phn Rma cng nh ngoi nhng ni ny. Khng th khng m vo lng tt c cc hng Gio Phm trn th gii, vi s bit n ng nh, m ti gp trong nhng ln thm ving m cc Tng ( Ad limina apostolorum ). Cng khng th khng nh bit bao anh em ng c Kit hu v khng Cng Gio ! V Gio Trng Do Thi Gio thnh Rma v rt nhiu nhng v i din cc tn gio ngoi Kit Gio ! V bit bao v i din th gii thuc lnh vc vn ho, khoa hc, chnh tr v cc phng tin truyn thng x hi. 6. Dn dn mc gii hn i sng trn gian ca ti tng trng, vi tng ti tr v thu ban u, v cha m ti, v anh ch ti ( ngi m ti khng c bit v cht trc khi ti sinh ra ), v Gio X Wadowice, ni ti lnh nhn B Tch Ra Ti, n thnh ph ny m ti tng rt yu mn, n cc ng hng ca ti, cc bn b ca ti, bn 22 23. trai v gi, trng tiu hc, trng trung hc, i hc, n giai on qu hng b chim gi, lc ti lm vic nh mt th thuyn, v sau n Gio X Niegowic, Gio X S. Floriano Cracovie, mc v cc i hc, ti cc ni... tt c mi ni... Cracovie v Rma... n nhng ngi c Thin Cha trao ph cho ti mt cch c bit. Cui cng, ti ch mun ni mt iu duy nht: Ch g Thin Cha ban thng cho qu v. In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum ( Trong tay Ngi, ly Cha, con xin ph thc hn con ). 17.3.2000 ( Trch dch Di chc ca c Gio Hong Gioan Phaol II, ngi qua i ngy 2.4.2005, p l knh Lng Cha Thng Xt, theo bn ting Anh ca Lm. Lorenso thuc B Gio L c Tin, Rma ). TRM THIN THU NM GIA NH, C TNG HUN GIA NH CA V "GIO HONG CA GIA NH" Nm 2014 l Nm Gia nh. 2014 cng l nm Hi Thnh tuyn Thnh cho tc gi ca Tng Hun Gia nh, c Gioan Phaol II. tng nh v Gio Hong c mnh danh l Gio Hong ca Gia nh, xin hy cng chng ti c mt s on trong Tng Hun Gia nh, c i chiu vi hon cnh Vit Nam hin nay. 1. Gia nh ang b bng ti p xung Tng Hun ni n cc bc cha m, cc i v chng v con ci trong nh. Ba thnh phn ny ca gia nh u c hon cnh, vn , u lo v hy vng. Cc phng tin truyn thng x hi y quyn lc [ ] rt tinh vi c th lm cho con ngi mt t do v mt kh nng phn on khch quan ( Xin bn nh li xem: tivi, radio, web, blog, facebook... c nh hng t nhiu ln bn v con ci bn ) ? Tng Hun Gia nh ni thng n nh hng tiu cc ca truyn thng: ngh ca truyn thng c dng iu hp dn nhng khng nhiu th t, s nguy hi cho chn l v phm gi con ngi ( THG, 4 ). S 6 ca Tng Hun Gia nh sao li bi quan th nh ? Con ngi ang chng li tnh thng ca Thin Cha ( Bn c thy du hiu chng li Cha t ba thnh phn gia nh ) khng ? Tng Hun dng c ti t ng thoi ha ng lo ngi. Gia v chng, c quan nim sai lm v tnh c lp ( bn c thy c chuyn v i ng v, chng i ng chng, mnh ai ny gi tin ring, li thi l sn sng ly thn ly d hay cha ? ) Con ci khng cn coi trng uy quyn ca b m na ( bn c thy b m s con t t, s con b nh ra i, b m khng dm mng m con nh trc na khng ? ) Gia nh ang mt nhng gi tr truyn thng ca mnh. Gia nh khng chuyn ti cho con ci nhng gi tr ca t tin, dn tc ( bn c thy kh m bo con ci mc o di i l, kh m bt chng i tt, i thm h hng lng mc hay khng ? ). Gia tng con s ly d, ph thai, trit sn ( bn c bit rng ngay c gia nh Cng Gio by gi cng khng trnh ni ba con siu vi trng ny ). Nu khng c ph thai th lm g m c xut hin ngy cng tng cc nhm Bo V S Sng c ba min t nc ! Trong tr c con ngi ngy nay, hnh thnh no trng s mang thai ( Tng Hun Gia nh cp n s hnh thnh no trng chng th thai ). Bng ti p xung gia nh l do c suy i trong quan nim v trong kinh nghim v t do ( bn thy v chng by gi d ly thn ly d khi h cm thy h b mt t do, ngi kia lm mnh b b buc, b mt thoi mi c nhn. H hiu t do l t lp, t xc nh mnh. Trong khi , Gio Hi li dy t do l kh nng thc hin s tht Thin Cha vch ra cho hn nhn v gia nh ). 23 CNG NHN NH 24. S 6 ca Tng Hun Gia nh ni rt ng v bng ti Vit Nam: Cc gia nh thiu thn t nhng phng tin cn bn sng cn, nh thc phm, vic lm, nh ca, thuc men, cho n c nhng t do s ng nht. Xin bn t bt mch cn bnh gia nh Vit Nam v i chiu vi chn on bnh gia nh ca cc nc thuc th gii th ba m Tng Hun Gia nh cp. Theo bn, Vit Nam chng ta thuc th gii no ? Gia nh Vit Nam c lo lng g v thc phm, vic lm, nh ca, thuc men, t do ? S 6 h m ci nhn sang gia nh cc nc giu c, b ngoi ci n nhng b trong khc thm: Tr tru thay, s thoi mi v c hng th y li gn lin vi mt th u lo no , cm thy bp bnh trc tng lai, nn cc i bn mt s qung i v can m lm pht sinh thm nhng s sng mi: Ngi ta khng cn coi s sng nh l mt li chc phc, nhng li coi nh mt s nguy him phi trnh n. Bn tha bit, bn Nht bn Ty nay t tr em lm. Cc nh thuc Ty bn Vit Nam nay cng bn thoi mi cc loi thuc nga thai v bao cao su !?! S 6 tm kt hin tnh cc gia nh bng cm t cuc chin gia nhng mi t do i nghch nhau, ngha l, ni theo Thnh Augustin, mt cuc xung t gia hai tnh yu: mt bn l lng yu mn Thin Cha n coi r chnh mnh v mt bn l lng yu mnh n coi r Thin Cha: Hai quan nim v t do ang i nghch v xung t nhau. ( bn c b ging x v t do ? T do l mun lm g th lm, hay l t do tm v thc hin Cha ? ) S 7 ca Tng Hun Gia nh ni l c lc ngi Cng Gio b truyn thng nh bi, b ly nhim tnh trng cc gi tr cn bn b lu m. C v Tu S bo ng: Cc b m Cng Gio hin nay cng trit sn, cng ph thai nh ai ! Nu vy, tht ng lo ! S 7 ni ng y chang Vit Nam ta: Ta v cm, ta im lng, ta trnh ni d truyn thng Nh Nc ni ngc Cha v gia nh: Khng phi lc no h cng bit ng ra ng vai thc ph phn i vi th vn ha v gia nh. 2. Phc tho phng th tr bng ti gia nh S 7 cho ta tng kt v bng ti p xung gia nh: C s ph nhn nhng nguyn tc lun l hng dn v thc hnh tnh dc trong hn nhn cch nhn bn v Kit. Bn c bit l Gio hi ang thit tha mi gi chng ta i hc Gio L cho ngi trng thnh chng ta s khng ph nhn nguyn tc lun l Kit Gio ? S 9 ca Tng Hun Gia nh ti khng nh nguyn nhn ca bng ti gia nh, l ti li. N n su vo trong cc c cu th gii, thng ngn cn gia nh. Khng ch nu ra cc th bnh gia nh, Tng Hun Gia nh cn ngh 4 phng dc cha tr: - GIO DC LNG TM ( 8 ) - HON CI ( 9 ) - T B CH K ( 9 ) - TR LI K HOCH NGUYN THY CA THIN CHA V GIA NH ( 10 ) c Tng Hun Gia nh, lng ta bi hi, nh mi khng qun bng hnh c Gioan Phaol II, lun gh mt trng theo cc bc cha m, cc i v chng, cc n con ln nh. Thnh Gioan Phaol II lc sinh tin mun hu th s nh n mnh nh mt v Gio Hong ca Gia nh, xin ngi hy cu ly cc gia nh chng con. Xin bn lng nghe li ngi v tm n cc lp Gio L. Ni y, bn s gp nhng Tu S, Linh Mc rt thit tha vi gia nh. Bn s gp nhng Gio Dn lo u cho gia nh trc bng ti ang p xung. Chng ta s cng nhau ln ng, dng li ngi, dng li nh, xy li Vit Nam. Hy ng vai nhng ngi tch cc xy dng mt nn nhn bn ch thc v gia nh ( THG, 7 ), bn nh. Bs. NGUYN NG PHN 24 CNG TRN TR 25. NHNG A TR C NUI DY BNG LI NI DI Ti hi 10 ngi quen cng mt cu hi: Anh ch c a con n nh thy c ca chu dp 20/11, hay ngy l khc nhau khng ? C hai ph huynh tr li rng khng n nh thy c bao gi. Mt ngi tr li rng anh ch chu nh v t i. Cn by ngi ni rng h a con i cng. C ch ny thot nhn rt thng thng. a con i cng c c dn d g th bo chu, hay cn thn hn l c nh mt chu. Nhng thc ra, ai cng hiu l cc cuc n nh thy c gio ngy 20 thng 11 c tnh cht nh th no. Khng hn l hi l, chy cht g, nhng cng c t qu, ci phong b mng mng, l mt dng thc s ng ca c ch xin cho. V tr con ngi chng kin tt c nhng chuyn y. C th chng kin c on b m ngi nhm tnh, cho tin vo phong b, i chn cn hoa qu hay hp bnh. Ci ht ging mc ngoc t s lun c cy vo u th h tr t rt sm. Khi ngi ta ang xn xao v nhng cu th The Vissai Ninh Bnh bn , th cn nh li rng nhng chng trai tr y trng thnh trong mt mi trng nh th no. Bao nhiu nm gii bng Nhi ng t chc l by nhiu nm canh cnh nn gian ln tui. Hn 10 nm trc, c lc ng V Quang Vinh, Trng ban t chc gii Nhi ng ton quc phi tht ln rng bo Nhi ng mun b, khng t chc gii u ny na. Ci cu hi: Chu my tui ri ? l cu hi quen thuc n mc thing ling, xng ng i din cho c mt thi th u vy m tr con mi bng cng b bt tr li sai. Ri n khi ln hn mt cht, th hc c mt kiu bng rt ng s, mt li chi vi nhng pha vo bng c th khin i phng mt nghip. Mi hm trc, ti tm xem cu th Oduwa ca i U19 Tottenham by gi ang thi u ra sao. Oduwa b phm li v dnh chn thng nng khi sang Vit Nam giao hu. Cng may m tm c v bit Oduwa vn khe mnh v vn ang ta sng gii tr nc Anh, ch nu v sang nc ta giao hu m mt ngi sao ca bng th gii c th vnh vin khng ra i, th qu thc l y ny. Tinh thn ca mt cuc bon chen hnh nh c t cao hn tinh thn th thao v nhng nguyn tc o c c bn t lc h bt u khi nghip. Ri n khi tham gia vo thi u chuyn nghip, nhng chng trai li i mt vi mt s bt hp l khc. l vic cc ng bu bng chi mt cuc chi ngu hng, c th gii tn i bng v b gii, khin cu th tht nghip bt c khi no. Nu nh ngy mai, cu th khng bit c ri sn vi ci chn lnh ln hay b p qu, c i v vi t cch mt ngi cn thu nhp hay i b gii th, th c th l gii v sao h liu. Khng mt nh bo, cnh st hay cu th no hiu v th gii c bng chnh cc nh ci. M cc nh ci th c v c bng nc ta t lu ri. Sut nhiu nm, cc nh ci nc ngoi khng lm cho bng Vit Nam. Mt vi nm tr li y, ca V-League quay tr li trn cc trang nc ngoi, nhng cc tng trong nc cng rt t ngi cho php khch t ca v thanh ton tin cho cc trn u bng Vit Nam. Ai chng bit rng nu cho V-League tham gia vo th trng c th chuyn s nh th no. V ci s bit tng y tt nhin khng xut pht t c nhn cu th, m l kt qu ca h thng. Bng phn nh x hi. Nu thu hp tm nhn li, nhn cch nhng a tr bt u chi bng v pht trin trong mi trng bng , th cng tng tng c hnh trnh pht trin ca nhng a tr khc trong x hi, bt u t nhng cuc b m dt tay n nh thy c. Nhng a tr c nui dy bng nhng li ni di th chng cng s phi tm cch bon chen tn ti. i U17 Nng nm ngoi c mt cu th ngi dn tc thiu s tn l B ng Ti Vt. Ci tn rt l. Em c ba t tn theo huyn thoi Berti Vogts, nh du s kin hun luyn vin ny a tuyn c n chc v ch chu u nm 1996. Khi bit s tch y, ti th v mt phn, nhng 25 26. trong lng bng thy nh nhm, nh mt ting th pho. V ci tn y ni rng nhiu phn l em sinh nm 1996, tc l U17 tht. Chng bit chng ta nn t tn con ci th no, th hin c mong rng chng s sng tht th ? MINH ANH L MT NGI VIT, KH LM ! THT VY SAO ? Cch y khng lu, mt l th c ph bin t Vit Nam v ni rng tc gi l mt du hc sinh ngi Nht a ra nhng nhn xt ngay thng v t nc v con ngi Vit Nam ngy nay. L th khng di, vi ni dung nh sau: Ti ang l mt du hc sinh Nht, c hn 4 nm sinh sng ti Vit Nam. Vi ngn y thi gian, ti kp hiu mt o l gin n ca ngi Vit: S tht mt lng. Song khng v th m ti s ngonh ng trc nhng iu cha hay, cha p y. Hy vng nhng g mnh vit ra, khng g ngoi s tht, nh mt ly c ph ngon tng cho mnh t ny, tuy ng nhng s gip ngi ta thot khi cn ng gc ng gt trc nhng gi tr o v v tnh nhng gi tr tht b mai mt. Ti c mt nc Nht t ho Ti t ho v ni ti ln ln, khng c rng vng bin bc. Song, trong m ti nht, ngi ta mi thy c, u l ngi sao sng nht". Th y, vi mt x s thua thit v mi mt, ngho ti nguyn, hng nm gnh chu s e da ca hng trm trn ng t ln nh li on mnh gnh chu vt thng chin tranh nng n, vn ln l cch duy nht nhn dn Nht tn ti v cho c th gii bit c mt nc Nht nh th. Ti t ho v t nc ti khng c b dy vn hin lu i nn chng ti sn sng hc hi v tip nhn tinh hoa m cc dn tc khc chia s. T trong trng nc, mi a tr c hc cch ci cho trc ngi khc. Ci ci cho y l i din cho h t tng ca c mt dn tc bit trng th, khim nhng nhng t trng cao ngi. Ti t ho v t nc ti c th thch nhiu hn bt k ai. Khi thm ha ng t sng thn kp din ra, c th gii gn nh chn ng. Chn ng v gia hoang tn, nt, i kh v bit lp, ngi ta ch nhn thy tng dng ngi kin nhn xp hng nhn cu tr v ci u t tn cm n. Khng c cnh hi ca, ln gi, cp bc, bo lc no din ra gia s cng kh. Ch cha y mt nm sau khi hng lot thnh ph b xa s hon ton, s sng li bt u hi sinh nh cha tng c bin c no xy ra. Th y, khng c nhng thnh tch to ln ni v nc Nht nhng thng hiu made in Japan, l thng hiu uy tn vt trn mi khun kh, tiu chun kht khe, c ton cu tn trng nht m ti tng bit. Bn cng c mt nc Vit t ho Ni Vit Nam l mt nh giu, qu l khng ngoa. Giu ti nguyn, giu truyn thng, giu vn ha Nhng con chu ca nh giu, s phi i mt vi nhng vn nan gii ca nh giu. V khng phi ai cng bit cch sng c trch nhim trong s giu c y. Tht ng t ho nu bn c ln ln mt t nc c thin nhin u i vi rng vng bin bc. ng xu h nu xem l khon tha k kch x, khng bao gi cn. Tht tic li l nhng g ti thy. Ti cc thnh ph, ch cn nh mnh sch s l c, ngoi phm vi ngi nh, bn n u, khng ai quan tm. cc nh my, nu khng bit dn rc thi u, h s cho chng ra ngoi ng, sng sui, bin c v l ti sn quc gia c quc gia lo, khng phi vic ca mi ngi dn. Ti mt t nc m 80% dn s sng bng ngh nng, t ai, nc ngm hu nh b nhim 26 27. c, n ni, ngi ta ni vui trong nm na thi s l thi i ca ung th v n g cng c, khng t th nhiu, khng th khc. V sao nn ni ? Tht ng t ho v Vit Nam c 4.000 nm vn hin. Tht xu h nu 4.000 nm vn hin ch l mt chng trong sch lch s ch khng c th hin trong cch hnh x i thng. Tht bun v cng l iu ti thy mi ngy. Hy ch cho ti thy rng ti sai nu ni: Ngi Vit khng bit xp hng, xp hng ch dnh cho hc sinh tiu hc; ngi Vit khng bit t ho v ngi Vit, nu khng th Flappy Bird khng phi cht yu au n; ngi Vit chi hay cn hn ht, c xch bal ra ti th mt chuyn th s c mc s th; ngi Vit vn cn luyn tic vn ha lng x, giai cp nu khng phi th th h khng ng thng ngi chi ng v ci rp mnh trc quyn lc bt cng m chng dm ln ting; ngi Vit c i mt siu hng nht v nhn u cng thy c hi mnh mung, lc la. Ti cha tng thy t nc no m cc bc m cha dy d con chu c gng hc hnh sau ny l bc s, phi cng, thuyn trng m xut pht khng v am m m v phong b nhiu, t lt d, giu sang my hi V u nn ni ? Ngi Vit c mt nn di sn c o, mt ngun sc mnh v cng to ln, ai cng nhn thy, ch c ngi Vit l khng thy hoc t chi nhn thy. V sao nn ni ? Ti ang nhn thy mt th h, h khng cn bit phi tin vo iu g, thm ch cn khng dm tin vo chnh mnh. L mt ngi Vit kh lm ! Tht vy sao ?" Mt du hc sinh ngi Nht ( ? ) CHNG TRNH NHP CU BC I PHANXIC TR GIP HAI CH EM CHU HI UYN THU HNG BNH DNG, CNG B UNG TH MU Lm. Tma Trng Hong Phc, Gio X Lai Uyn, Gio Ht Bn Ct, Gio Phn Ph Cng, gii thiu hai chu b, ch l Catarina Hunh Nguyn Hi Uyn, 12 tui v em l Anna Hunh Th Thu Hng, 5 tui, con anh a Minh Hunh Hin, v ch Maria Nguyn Th Thu Dng, in thoi s 01692.854.040, hin ng ti t 7, p Cy Sn, x Lai Uyn, huyn Bn Ct, tnh Bnh Dng. Hai ch em chu b u b ung th mu, mi thng phi v Sign, truyn mu ti Bnh Vin Truyn Mu Huyt Hc, chi ph mi ln tr Bo Him Y T l 2,5 n 3 triu ng. Chng ti xin tr gip gia nh hai chu b s tin 1.000.000 VND trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 5 bin lai ). TR GIP CHI PH MAI TNG NG NG THANH HIU SIGN Lm. Giuse L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu ng Phr NG THANH HIU, sinh 1953, ng ti 23/41H Nguyn Thng, P. 9, Q. 3, Si gn. ng Hiu trc kia lm bc vc ga Sign, v ng lm ngh qut rc. ng b bnh lao phi, x gan, xut huyt bao t. Ngy 5.4.2014, ng nhp vin cp cu v ho ra mu, n ngy 8.5.2014, bc s tr v v ng t trn lc 17g30 cng ngy. Chng ti xin tr gip 5.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 1 bin lai ). TR GIP B HONG TH HU SIGN, B TAI BIN ng Vinh Sn Maria NGUYN VN KHIN, cng tc vin Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu b HONG TH HU, sinh 1965, ng ti hm 75 Trn Vn ang, P. 9, Q. 3, Sign, in thoi: 01282.212.509. B Hu nh mn, chng b i, b sng vi con gi Sign, cn mt ngi con khc ngoi H Ni. B Hu b tai bin, no c m v nc, phi nhp vin v m. Chng ti xin tr gip 3.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 6 bin lai ). TR GIIP ANH L HONG BNH PHC, B BU HU MN 27 CNG TNG TR 28. ng Nguyn Ngc Thng, cng tc vin Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu anh L HONG, sinh nm 1976, ng ti p 9, x Tn Hip, huyn Hn Qun, tnh Bnh Phc, in thoi: 01267.049.589. Anh Hong lm ngh ly mt ong trn rng, v th kh kh lm ngh bt c hi rau, thi thong o m em ra ch bn, hai anh ch cha c con. Anh Hong b bu hu mn, nguyn c tng sinh mn l lot, anh nhp vin v m ti Bnh Vin Bnh Dn, Sign. B con li xm gom gp gip anh c tin ng tm ng chi ph m. Chng ti xin tr gip 3.500.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 3 bin lai ). TR GIP ANH PHM NHN HIN LONG AN, M RUT THA C Isave Nguyn Th N, cng tc vin TTMV DCCT, gii thiu anh Tma PHM NHN HIN, sinh nm 1981, ng ti 229 khu vc 5, th trn Hip Ha, huyn c Ha, tnh Long An, in thoi: 0984.559.407. Anh Hin lp gia nh, c 2 con nh, v anh nh trng con, lm ni tr, anh Hin l ti x xe ti, ch rau qu thu, lng mi thng 3 triu ng. Ngy 10.3.2014 anh c vo cp cu m rut tha, do b p xe li thm bnh lao phi nn phi m i m li nhiu ln ti Bnh Vin Bnh Dn, Sign. Gia nh phi vay mn 10 triu ng lo vin ph cho anh. Hin ti sc khe ca anh vn cha hi phc, v nh dng sc s m thm ln na. Chng ti xin tr gip 5.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 2 bin lai ). TR GIP B LNG TH HA B RA, MT B CM KH C Isave Nguyn Th N, cng tc vin Trung Tm Mc V DCCT, gii thiu b LNG TH HA, sinh 1937, ng ti p ng Tm, x C B, huyn Chu c, tnh B Ra Vng Tu, in thoi: 0932.000.329. B Ha c 3 ngi con c gia nh v xa, cng c ph lo cho ng b nhng thng c thng khng v cuc sng cng kh khn. Hai ng b i lm ve chai v chm sc ln nhau. Mt b Ha b cm kh, b m 1 con mt v khng c tin cha tr, nay tip tc m con mt cn li. Chng ti xin tr gip 5.000.000 VND, s tin c trch t Chng Trnh Nhp Cu Bc i Phanxic ( c 4 bin lai ). 459. HON TT QU M HNG CU GIP PHU THUT CT B CHN TRI B HOI T CHO CH NGUYN NH TUYT TY NINH C Anna Nguyn Th Thnh, cng tc vin Trung Tm Mc V DCCT, in thoi: 0903.175.762, gii thiu ch Maria NGUYN NH TUYT, sinh nm 1979, in thoi: 01692.683.347. Ch nh Tuyt qu gc Ty Ninh, m ci cha m khi mi 3 tui, vi b ngoi cho ti khi b mt th lu lc mu sinh ln ti tnh ng Nai. Nm 2010, ch tm n x Tn Hi, huyn c Trng, tnh Lm ng, xin vic lm, khng may b mt cp tt c hnh trang v giy t tu thn, ch bit mt mnh tha phng i lm thu, ph vic lt vt, khng th v qu c na. u nm 2014, ch nh Tuyt pht bnh tiu ng, b hoi t chi di. Ngy 29.1.2014 c a vo Bnh Vin a Khoa Lt cha tr nhng khng n, phi chuyn v Bnh Vin Ch Ry, Sign, cc bc s ct b 2 ngn chn gia. Khi pht hin b thm chng lao phi, ch c a sang Bnh Vin Phm Ngc Thch tr lao, nm ti khu Bng, lu 1, phng 11, ging 28, sau ch s phi quay tr li Bnh Vin Ch Ry ct b trn chi di bn tri vi chi ph 30 triu ng. Ch t c v thn, sc cng lc kit, hon ton sng nh ho tm ca nhng ngi nui bnh nhn cng phng, khon tin cc n nhn Hi Vinh Sn Lt gom gp chia s cng cn ht t lu. Ngy 13.4.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip phu thut ct b chn tri cho ch Nguyn nh Tuyt vi s tin l 30.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. L Quang Uy, TTMV DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] 28 29. Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 4.000.000 VND Chuyn t Qu gip cha con anh Thn Vn Ba: 400.000 VND B Nguyn Th Tho ( Sign ): 500.000 VND Mt n nhn qun Ph Nhun ( Sign ): 1.000.000 VND C Hong Mai ( Sign ): 2.000.000 VND Bn ngi d L Xa Qu DCCT ( Sign ): 1.400.000 VND Trch chia s ca anh ch T. Anh K. Oanh ( Sign ): 10.000.000 VND Anh ch Tun Trinh, Gia nh Halleluya ( Sign ): 900.000 VND Hai ngi n danh ( Tin Giang ): 1.000.000 VND Mt bn tr Gx. Vn Xoi ( Sign ): 200.000 VND Hai ngi n danh ( Ph Quc ): 200.000 VND Hai c Maria Magala v Isave ( Sign ): 5.000.000 VND C Vn Anh ( Sign ): 1.000.000 VND C Liu Nguyn Thu Thu Tho ( Sign ): 500.000 VND ng Nguyn Thanh Thiery ( Hoa K ): 50 USD Mt ngi n danh ( Sign ): 200.000 VND C Trinh qun Bnh Thnh ( Sign ): 2.000.000 VND Tng kt n 6g30 sng th nm 17.4.2014: 30.300.000 VND + 50 USD = 31.350.000 VND Nh vy sau 5 ngy quyn gp, chng ta c c 30 triu ng gip ch Nguyn nh Tuyt. S tin 1.350.000 VND di ra xin chuyn sang cho trng hp ngt ngho k tip l anh Nguyn nh Vn k Nng, b tai nn chn thng s no. Xin t n Cha, bit n M v cm n qu n nhn gn xa. 460. HON TT QU M HNG CU GIP IU TR CHN THNG S NO CHO ANH NGUYN NH VN K NNG Ch Trsa L Th Ngc Min, cng on im Tim Sign, gii thiu anh NGUYN NH VN, sinh 1985, ng ti thn c Ho, x c Mnh, huyn k Mil, tnh k Nng, in thoi: 0974.988.257. Anh Vn lp gia nh v c hai con nh. Gia nh trng c ph. Anh Vn li xe ti ang u con dc, xe mt thng, anh li c gng trnh mt ngi bng qua ng nn lao c xe xung vc. Anh hon ton hn m, c a vo cp cu ti Bnh Vin tnh ak Nng. Anh c m ly mu bm do chn thng s no. Hin anh tnh v bt u hi phc dn, nhng vn phi theo di thm mt thi gian na. Chi ph gia nh phi ng cho bnh vin hn 47 triu ng m gia nh ch lo c 8 triu ng, s cn li phi i vay mn khp ni. Ngy 17.4.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip iu tr chn thng s no cho anh NGUYN NH VN vi s tin l 35.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. Giuse L Quang Uy, TTMV DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 4.000.000 VND Chuyn t Qu gip ch nh Tuyt: 1.350.000 VND ng b V B Hi ( Canada ): 5.000.000 VND Gia nh Nho - Na ( Sign ): 1.500.000 VND Anh Cng, Gx. Mu Tm ( Sign ): 500.000 VND Anh V c Huy ( Sign ): 500.000 VND ng b Thnh Bch ( Nam c ): 300 AUD Ch L Th Xun o ( Sign ): 2.000.000 VND C Phng, Gx. Vnh Hi, Q. 4 ( Sign ): 500.000 VND Bn ngi d L Xa Qu ( cc tnh ): 6.700.000 VND D Maria Ho, Hin Din v Sng ( Sign ): 300.000 VND ng Thinh Phuc Nguyen ( Hoa K ): 100 USD Mt c n danh ( Sign ): 2.000.000 VND Mt nhc s Paris ( Php ): 200 EUR 29 30. Tng kt n 9g30 sng th ba 22.4.2014: 24.350.000 VND + 300 AUD + 100 USD + 200 EUR = 36.250.000 VND Nh vy sau 6 ngy quyn gp, chng ta c c 35 triu ng gip anh Nguyn nh Vn. S tin 1.250.000 VND di ra xin chuyn sang cho em H Th Bch o Khnh Ho b bnh ngt ngho. Xin t n Cha, bit n M v cm n qu n nhn gn xa. 461. ANG QUYN GP QU M HNG CU GIP IU TR BNH TRC TRNG CHO EM H TH BCH O KHNH HA ng H S Thng, trng Nhm Samaritano Khnh Ha, in thoi: 0984.219.419, gii thiu em H TH BCH O, sinh nm 1998, con ng H Th Tng v b Nguyn Th Nga, hin ng ti t 2, Vn Gi, huyn Vn Ninh, tnh Khnh Ha, in thoi: 01693.861.439, hon cnh gia nh ht sc kh khn. Em Bch o l con th ba trong gia nh. M em cng b cn bnh tng t, m nhiu ln v cng c Trung Tm Mc V DCCT quyn gp tr gip chi ph m l 40 triu ng. Ba em khng c cng vic n nh, phi i lm thu. Bn thn em ngh hc i lm ph ba m. Em Bch o b a polyp trc trng, bnh ngy cng tr nng, nhng cn au khng dt, mu ti ra ngy cng nhiu khi i tiu tin, sc khe ngy cng yu. Bc s khuyn gia nh c gng cho em m sm, lu s bin chng nguy him n tnh mng v c nguy c chuyn qua ung th. Bc s ln lch m 2 ln, chi ph m khong 50 triu ng, nhng gia nh qu kh khn, khng c tin trang tri chi ph. Lch m mi l ngy 6.5.2014. Ngy 22.4.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip iu tr trc trng cho em H Th Bch o vi s tin l 30.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 4.000.000 VND Chuyn t Qu gip anh Nguyn nh Vn: 1.250.000 VND Anh ch Tun Anh Kim Oanh ( Sign ): 10.000.000 VND C L Nht Tho Phng, San Hose ( Hoa K ): 200 USD Mt nhc s Paris ( Php ): 100 EUR Mt ngi i L Xa Qu DCCT ( Sign ): 1.000.000 VND Cc bn Nhm Fiat ( cc tnh ): 200.000 VND Hai ngi nh danh ( Ph Yn ): 250.000 VND Mt n nhn n danh ( Sign ): 2.000.000 VND Bn Quy, Nh Ephata ( H Tnh ): 500.000 VND Mt n nhn n danh ( An Giang ): 300.000 VND Nm n nhn ( Sign ) qua cha H c Tm: 4.600.000 VND B Maria Kim Ngc ( Sign ) qua cha H c Tm: 1.000.000 VND Tng kt n 9g45 sng th su 25.4.2014: 25.100.000 VND + 200 USD + 100 EUR = 32.400.000 VND Nh vy sau 5 ngy quyn gp, chng ta c c 30 triu ng gip em H Th Bch o. S tin 2.400.000 VND di ra xin chuyn sang cho trng hp ngt ngho k tip l hai v chng ng b H nh Hn v Nguyn Th C Kon Tum. Xin t n Cha, bit n M v cm n qu n nhn gn. 462 463. ANG QUYN GP QU M HNG CU GIP IU TR CHO HAI V CHNG KONTUM, NG H NH HN B AU KHP V B NGUYN TH C B AU GAN Lm. Giuse Hiu, Gio X Tn Hng, Gio Phn Kon Tum, gii thiu i v chng ng Phr H NH HN, 75 30 31. tui, v b Maria NGUYN TH C, 74 tui. ng b khng c con chu, sng neo n trong mt cn nh din tch c 25m2 trn nn t ca Gio X Tn Hng. ng Hn b bnh sng ph v au cc khp rt nng, mi y li b t nt xng mng. Cn b C th b bnh gan giai on 1, khng c ngi chm sc. Cc b m trong Gio X ct c ngi thay nhau n chm sc v git gi cho ng b. Ngy 25.4.2014, chng ti xin m Qu Tr Gip iu tr cho Phr H nh Hn v b Nguyn Th C vi s tin l 40.000.000 VND. Mi lin h tr gip xin gi v cho Lm. Giuse L Quang Uy, Trung Tm Mc V DCCT, 38 K ng, P. 9, Q. 3, Sign. Email: [email protected] Danh sch cc n nhn gn xa: Hi Bc i Phanxic ( Hoa K ): 8.000.000 VND Chuyn t Qu gip em Bch o: 2.400.000 VND Ch Trsa Thanh Tuyn ( Sign ): 500.000 VND Mt ca vin n danh Xm 3 ( Sign ): 1.000.000 VND Mt ngi n danh ( gc H Ni ): 100.000 VND ng Trn T Thanh, Seatle ( Hoa K ): 200 USD C L Hoi Thu ( Sign ): 5.000.000 VND Mt bn tr ( Sign ): 700.000 VND C H M Linh ( Sign ): 1.000.000 VND S kt n 13g30 tra Cha Nht 27.4.2014: 18.700.000 VND + 200 USD 31