eos 70d (w) - oehling.cz · eos 70d (w) návod k použití ... softwaru eos utility dálkové...

of 174/174
Návod k použití funkce Wi-Fi EOS 70D (W) Návod k použití ČESKY

Post on 17-Sep-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nvod k pouitfunkce Wi-Fi

  EOS 70D (W)

  Nvod k pouit

  ESKY

 • 2

  Funkce bezdrtov st LAN tohoto fotoapartu umouj bezdrtov provdn ady loh, od odesln snmk do webovch slueb a jinch fotoapart po dlkov ovldn fotoapartu. Sta pipojit se k sti Wi-Fi nebo jinmu zazen, kter podporuje funkce bezdrtov st LAN tohoto fotoapartu.

  Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN

  (1) Penos snmk mezi fotoaparty Penos snmk

  (6) Prohlen snmk v pehrvai mdi Prohlen snmk

  (5) Odesln snmk do webov sluby Ukldn a sdlen snmk

  (4) Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility Dlkov ovldn fotoapartu

  (3) Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi Tisk snmk

  (2) Pipojen ke smartphonu Monost prohlen snmk Dlkov fotografovn

  (Canon Image Gateway)

  Webov sluba CANON iMAGE GATEWAY nen v nkterch oblastech nebo zemch podporovna. Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY podporovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Nastaven pro Odesln snmk do webov sluby z potae nemus bt v nkterch oblastech nebo zemch provediteln.

 • 3

  Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN

  (1)z Penos snmk mezi fotoaparty (str. 19)Penos snmk mezi tmto fotoapartem a jinm fotoapartem Canon s funkcemi bezdrtov st LAN.

  (2)q Pipojen ke smartphonu (str. 31, 75)Prohlen uloench snmk nebo ovldn fotoapartu pomoc smartphonu.Tyto funkce lze pouvat a po instalaci speciln aplikace EOS Remote do smartphonu.

  (3)l Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi (str. 45, 87)Bezdrtov tisk snmk pomoc pipojen fotoapartu k tiskrn kompatibiln s bezdrtovou st LAN, kter podporuje standard PictBridge (DPS pes IP).

  (4)D Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility (str. 93)Dlkov ovldn fotoapartu pomoc dodanho softwaru EOS Utility po bezdrtovm propojen fotoapartu a potae.

  (5)w Odesln snmk do webov sluby (str. 103)Odesln snmk do online fotosluby pro uivatele pstroj Canon CANON iMAGE GATEWAY (je vyadovna bezplatn registrace) a sdlen snmk s rodinou a pteli.

  (6) Prohlen snmk v pehrvai mdi (str. 131)Zobrazen snmk z pamov karty fotoapartu na televizoru pomoc pehrvae mdi s podporou DLNA* pes bezdrtovou s LAN.* Digital Living Network Alliance

 • 4

  Schma pouvn funkce Wi-Fi

  z Penos snmk mezi fotoaparty q Pipojen ke smartphonu

  Nastaven jinho fotoapartu Canon pomoc vestavnch funkc bezdrtov st LAN

  Instalace aplikace EOS Remote do smartphonu

  Pm propojen fotoapart prostednictvm bezdrtov st LAN

  Reim pstupovho bodu fotoapartu*1

  Reim infrastruktura*2

  Penos snmk mezi fotoaparty Zobrazen snmk ve fotoapartu Dlkov snmn

  l Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi

  D Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility

  Nastaven tiskrny s rozhranm st Wi-Fi a podporou technologie PictBridge (DPS pes IP)

  Nastaven bezdrtov st LAN a potae se softwarem EOS Utility

  Reim pstupovho bodu fotoapartu*1

  Reim infrastruktura*2 Reim infrastruktura*2

  Reim ad hoc*3

  Pehrvn a tisk snmk Dlkov ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility

  Nas

  tave

  nZp

  sob

  p

  ipoj

  en

  Nyn

  m

  ete.

  ..N

  asta

  ven

  Zps

  ob

  pip

  ojen

  N

  yn

  m

  ete.

  ..

 • 5

  Schma pouvn funkce Wi-Fi

  *1 Reim pstupovho bodu fotoapartu:Jednoduch reim bezdrtov st LAN, kdy je mon fotoapart propojit pmo se smartphonem nebo tiskrnou prostednictvm bezdrtov st LAN.

  *2 Reim infrastruktura:Reim bezdrtov st LAN, kter pipojuje jednotliv zazen Wi-Fi prostednictvm pstupovho bodu bezdrtov st LAN. V tomto reimu je mon navzat komunikaci i se vzdlenm zazenm Wi-Fi, je-li pstupov bod bezdrtov st LAN umstn nedaleko.

  *3 Reim ad hoc:Reim bezdrtov st LAN, kter se pipojuje pmo k potai s integrovanou funkc bezdrtov st LAN. Pi nastaven funkc bezdrtov st LAN potae do reimu ad hoc lze fotoapart pipojit pouitm stejnho postupu jako pi nastaven do reimu infrastruktury.

  w Odesln snmk do webov sluby

  Prohlen snmk v pehrvai mdi

  Nastaven potae se softwarem EOS Utility a pstupovho bodu bezdrtov st LAN s pstupem k Internetu

  Pihlen do fotosluby CANON iMAGE GATEWAY

  Nastaven fotoapartu pro pstup

  Nastaven zazen s podporou DLNA a pstupovho bodu bezdrtov st LAN

  Pipojen pehrvae mdi k televizoru

  Reim infrastruktura*2 Reim infrastruktura*2

  Odesln snmk do webov sluby Zasln e-mail ptelm

  Zobrazovn snmk ve fotoapartu ovldnm pehrvae mdi

  Webov sluba CANON iMAGE GATEWAY nen v nkterch oblastech nebo zemch podporovna. Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY podporovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Nastaven pro Odesln snmk do webov sluby z potae nemus bt v nkterch oblastech nebo zemch provediteln.

  Nas

  tave

  nZp

  sob

  p

  ipoj

  en

  Nyn

  m

  ete.

  ..

 • 6

  Termn bezdrtov s LAN se v tomto nvodu pouv jako veobecn oznaen pro pvodn bezdrtov komunikan funkce Canon a Wi-Fi.Termn pstupov bod oznauje terminl bezdrtov st LAN (pstupov bod bezdrtov st LAN nebo adaptr bezdrtov st LAN), kter zprostedkovv pipojen prostednictvm bezdrtov st LAN.

  Zvorky [ ] oznauj tlatka nebo nzvy ikon nebo jin softwarov prvky zobrazen na monitoru potae. Zvorkami jsou oznaeny tak poloky nabdek ve fotoapartu.

  Oznaen ** (sla) ve vrazu (str. **) oznauj v tomto nvodu sla referennch strnek s dalmi informacemi.

  sti tohoto nvodu oznaen nsledujcmi symboly obsahuj dan typ informac, jak je popsno ne.

  : Upozornn, jejich elem je pedejt potencilnm problmm pi obsluze.

  : Dal informace o zkladnch operacch poskytovan k doplnn obsahu.

  Konvence pouit v tomto nvodu

  Microsoft a Windows jsou ochrann znmky nebo registrovan ochrann znmky spolenosti Microsoft Corporation v USA a dalch zemch.

  Macintosh a Mac OS jsou ochrann znmky spolenosti Apple Inc. registrovan v USA a dalch zemch.

  Wi-Fi je registrovan ochrann znmka organizace Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 a logo Wi-Fi Certified jsou ochrann znmky

  organizace Wi-Fi Alliance. Zkratka WPS pouvan na obrazovkch nastaven fotoapartu a v tomto

  nvodu znamen Wi-Fi Protected Setup. UPnP je ochrann znmka spolenosti UPnP Implementers Corporation. Vechny dal ochrann znmky jsou majetkem pslunch vlastnk.

  Upozorujeme, e spolenost Canon nepebr zodpovdnost za dn ztrty i kody zpsoben patnm nastavenm bezdrtov st LAN pro pouvn fotoapartu. Spolenost Canon rovn nepebr zodpovdnost za dn jin ztrty i kody zpsoben pouitm fotoapartu.

 • 7

  Kapitoly

  vod 2

  Zkladn nastaven funkc bezdrtov st LAN 11

  Penos snmk mezi fotoaparty 19

  Pipojen ke smartphonu 1 31

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 1 45

  Pouvn pstupovho bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN 55

  Pipojen ke smartphonu 2 75

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 2 87

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility 93

  Odesln snmk do webov sluby 103

  Prohlen snmk v pehrvai mdi 131

  Pouvn rychlho ovldn pro pipojen k bezdrtov sti LAN 139

  Sprva nastaven 145

  Pokyny k een pot 151

  Odkazy 169

  1234567891011121314

 • 8

  2

  1

  3

  4

  vod 2Jak monosti nabzej funkce bezdrtov st LAN........................ 2Schma pouvn funkce Wi-Fi....................................................... 4Konvence pouit v tomto nvodu .................................................. 6Kapitoly............................................................................................. 7

  Zkladn nastaven funkc bezdrtov st LAN 11Zadn pezdvky............................................................................ 12Zkladn operace a nastaven ........................................................ 15

  Penos snmk mezi fotoaparty 19Vbr cle pipojen......................................................................... 20Odesln snmk ........................................................................... 22Optovn pipojen ......................................................................... 26Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 27Zmna nzvu nastaven ................................................................. 28

  Pipojen ke smartphonu 1 31Pprava.......................................................................................... 32Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu.......... 33Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu ..................................... 37Optovn pipojen ......................................................................... 39Nastaven snmk pro zobrazen.................................................... 40Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 43

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 1 45Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu.......... 46Tisk................................................................................................. 50Optovn pipojen ......................................................................... 51Nastaven parametr pro vce pipojen ......................................... 52

  Obsah

 • 9

  Obsah

  5

  6

  7

  8

  9

  Pouvn pstupovho bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN 55Kontrola typu pstupovho bodu ....................................................56Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC) .....................57Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN).......................62Run pipojen vyhlednm st......................................................67

  Pipojen ke smartphonu 2 75Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura ..........................76Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu......................................78Optovn pipojen..........................................................................80Nastaven snmk pro zobrazen ....................................................81Nastaven parametr pro vce pipojen..........................................84

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi 2 87Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura ..........................88Tisk .................................................................................................90Optovn pipojen..........................................................................91Nastaven parametr pro vce pipojen..........................................92

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility 93Konfigurace nastaven komunikace programu EOS Utility ............ 94Pouvn softwaru EOS Utility .......................................................98Optovn pipojen..........................................................................99Nastaven parametr pro vce pipojen........................................100

  Odesln snmk do webov sluby 103Pprava ........................................................................................104Kontrola typu pstupovho bodu ..................................................106Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC) ...................107Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN).....................111

 • Obsah

  10

  12

  10

  11

  13

  14

  Run pipojen vyhlednm st ................................................... 115Odesln snmk do webov sluby............................................ 120Optovn pipojen ....................................................................... 126Nastaven parametr pro vce pipojen ....................................... 127

  Prohlen snmk v pehrvai mdi 131Konfigurace nastaven komunikace pehrvae mdi................. 132Zobrazovn snmk v televizoru.................................................. 133Optovn pipojen ....................................................................... 135Nastaven parametr pro vce pipojen ....................................... 136

  Pouvn rychlho ovldn pro pipojen k bezdrtov sti LAN 139Pipojen pomoc rychlho ovldn ............................................. 140Pipojen z obrazovky pehrvn................................................. 141

  Sprva nastaven 145Kontrola nebo zmna nastaven................................................... 146Vymazn nastaven bezdrtov st LAN ................................... 149

  Pokyny k een pot 151Chybov hlen........................................................................... 152Pokyny k een pot .................................................................. 163Poznmky k bezdrtov sti LAN ................................................. 164Kontrola nastaven st................................................................. 166

  Odkazy 169Technick daje ........................................................................... 170Rejstk ......................................................................................... 171

 • 11

  1Zkladn nastaven funkc

  bezdrtov st LANTato kapitola popisuje nastaven, kter jsou nutn pro pouvn funkc bezdrtov st LAN fotoapartu.

 • 12

  Nejprve nastavte pezdvku fotoapartu.Kdy se fotoapart prostednictvm bezdrtov st LAN pipoj k jinmu zazen, zobraz se na tomto zazen jeho pezdvka. Nezapomete vhodnou pezdvku pro svj fotoapart nastavit.

  1 Vyberte monost [Wi-Fi]. Na kart [53] vyberte poloku [Wi-Fi]

  a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [Povolit]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [Povolit] a stisknte tlatko .

  Nyn je mon vybrat poloku [Funkce Wi-Fi].

  3 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] vyberte poloku

  [Funkce Wi-Fi] a stisknte tlatko .

  Kdy toto nastaven provdte poprv, zobraz se vzva k zadn pezdvky. Vyberte monost [OK] a pokraujte krokem 4.

  Zadn pezdvky

 • 13

  Zadn pezdvky

  4 Zadejte pezdvku. Pokyny ohledn zadvn znak

  naleznete na dal strnce v sti Prce s virtuln klvesnic.

  Je mon zadat a 16 znak.

  5 Dokonete zadvn. Po dokonen zadvn stisknte

  tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  poloku [OK] a stisknte tlatko . Pezdvka se ulo a zobraz se obrazovka [Funkce Wi-Fi].

  Chcete-li pezdvku zmnit, stisknte tlatko na obrazovce uveden ve a v zobrazen nabdce vyberte monost [Upravit pezdvku].

 • Zadn pezdvky

  14

  Pepnut na jin oblasti pro zadvn dajChcete-li pepnout mezi horn a spodn oblast pro zadvn, stisknte tlatko .

  Pesunut kurzoruChcete-li pesunout kurzor, stisknte tlatko v horn oblasti.

  Zadvn textuV doln oblasti pro zadvn vyberte stisknutm tlatka nebo poadovan znak a pot jej stisknutm tlatka zadejte.Pole [*/*] v pravm hornm rohu obrazovky uvd, kolik znak jste ji zadali a kolik vm jet zbv.

  Pepnut do jinch reim zadvn*Vyberte ikonu [ ] v pravm dolnm rohu spodn oblasti. Reim zadvn se zmn po kadm stisknut tlatka . Reim zadvn se mn v nsledujcm poad: mal psmena9slice/symboly 1 9slice/symboly 29velk psmena.* Po nastaven monosti [Ovldn dotykem: Zakzat] mete zadvat

  vechny znaky na jedn obrazovce.

  Odstrann textuJeden znak vymaete stisknutm tlatka .

  Ukonen zadvn textuStisknutm tlatka potvrdte vloen etzec znak a zadvn ukonte. Kdy se zobraz obrazovka pro potvrzen, stisknutm tlatka [OK] operaci ukonte.

  Zruen zadvn textuStisknutm tlatka zrute zadan text a ukonte zadvn. Kdy se zobraz obrazovka pro potvrzen, stisknutm tlatka [OK] operaci ukonte.

  Prce s virtuln klvesnic

 • 15

  Pokud chcete upednostnit funkce bezdrtov st LAN, nepouvejte tlatko spout, voli reim nebo tlatko pehrvn. V opanm ppad me bt upednostnna operace snmn nebo pehrvn a funkce bezdrtov st LAN mohou bt bhem procesu ukoneny. Pipojen me bt tak ukoneno pi zaven displeje LCD tak, e obrazovka bude smovat do fotoapartu.

  Pokud je poloka [Wi-Fi] na kart [53] nastavena na monost [Povolit], je zakzno snmn film. I kdy je fotoapart pipojen prostednictvm propojovacho kabelu k potai, tiskrn, pijmai GPS nebo jinmu zazen, nelze toto zazen pouvat (str. 17).

  V ppad poteby nastavte poloku [Autom.vypnut] na kart [52] na monost [Zakzat].

  Pokud je bhem pipojen k bezdrtov sti LAN aktivovno automatick vypnut napjen fotoapartu, funkce bezdrtov st LAN se vypne. Pipojen k bezdrtov sti LAN se obnov pi optovnm zapnut fotoapartu.

  Nachzte-li se v mst, kde je zakzno pouvat elektronick a bezdrtov zazen, napklad na palub letadla nebo v nemocnici, nastavte poloku [Wi-Fi] na monost [Zakzat].

  Zkladn operace a nastavenPouvn fotoapartu s aktivovanmi funkcemi bezdrtov st LAN

  Automatick vypnut napjen

  Poloka [Wi-Fi] na kart [53]

 • Zkladn operace a nastaven

  16

  Nastaven a stav pipojen pro poloku [Wi-Fi] na kart [53] lze zkontrolovat na displeji LCD a panelu LCD fotoapartu.

  Nastaven a stav pipojen pro poloku [Wi-Fi]

  Stav pipojen Wi-Fi

  Funkce Wi-Fi

  Funkce Wi-Fi

  Displej LCD Panel LCD

  Funkce Wi-Fi Stav pipojen Wi-Fi Funkce Wi-Fi

  Poloka [Wi-Fi] je nastavena na monost

  [Zakzat](vypnuto)

  (vypnuto)

  Poloka [Wi-Fi] je nastavena na monost [Povolit], ale nen

  navzno pipojen(vypnuto)

  Pipojeno

  Probh penos dat ()

  ek se na pipojen/optovn pipojen (blik)

  (blik)

  Chyba pipojen (blik)(blik)

  (blik)

 • 17

  Zkladn operace a nastaven

  Funkce bezdrtov st LAN mete tak ovldat pomoc dotykov obrazovky. Podrobn informace naleznete v sti Pouit dotykov obrazovky v nvodu k pouit.

  Ovldn dotykem

  Pipojen prostednictvm propojovacho kabelu Po nastaven poloky [53: Wi-Fi] na monost [Povolit] je zakzno

  pipojen propojovacm kabelem. Chcete-li pipojit propojovac kabel, nastavte tuto poloku na monost [Zakzat].

  Pokud je fotoapart pipojen pomoc propojovacho kabelu k potai, tiskrn, pijmai GPS nebo jinmu zazen, nastaven poloky [Wi-Fi] nelze zmnit. Nejprve propojovac kabel odpojte a teprve pot nastaven upravte.

  Pouvn karty Eye-Fi Po nastaven poloky [53: Wi-Fi] na monost [Povolit] je zakzn

  penos snmk pomoc karty Eye-Fi.

 • 18

 • 19

  2Penos snmk mezi

  fotoapartyMezi fotoaparty Canon je mon penet snmky prostednictvm vestavn funkce bezdrtov st LAN.

  Bezdrtov pipojen je mon u fotoapart Canon s vestavnou funkc bezdrtov st LAN uvedench na trh v roce 2012 nebo pozdji. Upozorujeme, e fotoapart nen mon pipojit ke kamerm Canon, ani pokud jsou vybaveny vestavnou funkc bezdrtov st LAN.

  Fotoapart nelze pipojit k jinmu fotoapartu Canon, kter nem vestavnou funkci bezdrtov st LAN, i kdy podporuje karty Eye-Fi.

  Fotografie je mon penet, pouze pokud se jedn o snmky typu JPEG.

  Pestoe lze penet filmy, nkter clov fotoaparty je v zvislosti na funkcch, ktermi jsou vybaveny, nemus bt schopn pehrt.

 • 20

  Zaregistrujte clov fotoapart pro pipojen prostednictvm bezdrtov st LAN. Fotoapart lze ve stejnou dobu pipojit pouze k jednomu fotoapartu.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [z]. Pomoc tlatek nebo

  vyberte monost [z] (Penos snmk mezi fotoap.) a stisknte tlatko .

  3 Aktivujte pipojen na clovm fotoapartu. Kdy se na fotoapartu zobraz

  obrazovka uveden vlevo, zahajte navazovn pipojen tak na clovm fotoapartu. Pesn postup naleznete v nvodu k pouit clovho fotoapartu.

  Po navzn pipojen se automaticky ulo nastaven a zobraz se snmek uloen na kart.

  Vbr cle pipojen

 • 21

  Vbr cle pipojen

  4 Vyberte snmky, kter chcete odeslat. Vyberte snmky ve fotoapartu,

  z nho provdte odesln (str. 22). Nemanipulujte s fotoapartem, kter

  snmky pijm.

  Upozorujeme, e informace GPS se nezobraz na obrazovce pehrvn fotoapartu, ani pokud jsou takov informace k pijatmu snmku pipojeny. Msta pozen snmk lze zobrazit na virtuln map pomoc softwaru Map Utility.

  Nastaven pipojen se automaticky ukld pod pezdvkou fotoapartu, s nm bylo spojen navzno.

  Kdy je fotoapart pipojen k jinmu fotoapartu, funkce automatickho vypnut napjen nen funkn.

 • 22

  Vybran snmky se odeslaj jeden po druhm.

  1 Vyberte snmek, kter chcete odeslat. Stisknutm tlatka vyberte

  snmek, kter chcete odeslat, a stisknte tlatko .

  Mete tak stisknout tlatko a vybrat snmek v zobrazen nhled. Chcete-li se vrtit k zobrazen jednotlivch snmk, stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [Poslat zobraz.]. Chcete-li vybrat velikost, v kter bude

  snmek odesln, vyberte poloku [Zmnit vel.sn.] a stisknte tlatko .

  Pomoc tlatka vyberte monost [Poslat zobraz.] a vbr potvrte stisknutm tlatka .

  Zobraz se obrazovka znzorujc prbh penosu.

  Chcete-li odeslat dal snmek, opakujte kroky 1 a 2.

  3 Ukonete spojen. Stisknutm tlatka zobrazte

  obrazovku pro potvrzen. Pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Znovu se zobraz obrazovka [Funkce Wi-Fi].

  Odesln snmkOdesln snmk po jednom

  Pokud v prbhu pipojen dojde k aktivaci operace pehrvn nebo snmn, spojen bude ukoneno.

  Nelze odeslat snmky typu RAW.

 • 23

  Odesln snmk

  Je mon vybrat a odeslat vce snmk.

  1 Stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [Poslat vybran]. Chcete-li vybrat velikost, v kter

  budou snmky odeslny, vyberte poloku [Zmnit vel.sn.] a stisknte tlatko .

  Pomoc tlatka vyberte monost [Poslat vybran] a vbr potvrte stisknutm tlatka .

  3 Vyberte snmky, kter chcete odeslat. Stisknutm tlatka vyberte

  snmky, kter chcete odeslat, a stisknte tlatko .

  U snmk urench k odesln se v levm hornm rohu zobraz oznaen .

  Mete tak stisknout tlatko a vybrat snmek v zobrazen po tech snmcch. Chcete-li se vrtit k zobrazen jednotlivch snmk, stisknte tlatko .

  Po dokonen vbru snmk k odesln stisknte tlatko .

  Odesln vybranch snmk

 • Odesln snmk

  24

  4 Zmenete velikost snmk. Pokud je teba, nastavte

  poadovanou velikost. Postup pi nastaven naleznete na

  dal strnce.

  5 Odelete snmky. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [Poslat] a stisknutm tlatka snmky odelete.

  Zobraz se obrazovka znzorujc prbh penosu.

  Chcete-li odeslat dal snmky, opakujte kroky 1 a 5.

  6 Ukonete spojen. Stisknutm tlatka zobrazte

  obrazovku pro potvrzen. Pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Znovu se zobraz obrazovka [Funkce Wi-Fi].

  Pokud v prbhu pipojen dojde k aktivaci operace pehrvn nebo snmn, spojen bude ukoneno. Pi odesln nebo pjmu dat nelze provdt operace, jako je snmn. Po vbru monosti [Storno] na fotoapartu, z nj jsou odeslny snmky, se penos snmk zastav, take bude mon snmat a provdt dal operace.

  Pi odesln velkho potu snmk nebo velkch soubor (celkov velikost) se ujistte, zda je baterie dostaten nabit, aby se nevybila bhem procesu.

  Nelze odeslat snmky typu RAW. Mete vybrat a 50 soubor.

 • 25

  Odesln snmk

  Po vbru monosti [Poslat vybran] vm potvrzovac obrazovka pro odesln snmk tak umon vybrat velikost, v kter budou snmky odeslny.

  1 Vyberte monost [Zmnit vel.sn.]. Na obrazovce pro potvrzen odesln

  snmk stisknutm tlatka vyberte monost [Zmnit vel.sn.] a pot stisknte tlatko .

  2 Vyberte velikost snmk. Stisknutm tlatka vyberte

  velikost snmk a pot stisknte tlatko .

  3 Odelete snmky. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [Poslat] a stisknutm tlatka snmky odelete.

  Zmenen velikosti odeslanch snmk

  Ke zmn velikosti dojde u vech snmk, kter budou odeslny ve stejnou dobu, s vjimkou tch, kter jsou ji men ne zvolen velikost snmk.

  Velikost film nen mon zmnit. Pouit monost [Zm.vel.:S2] a [Zm.vel.:S3] je povoleno pouze pro

  fotografie pozen fotoapartem EOS 70D. Snmky vyfotografovan jinmi modely fotoapart jsou odeslny bez zmny velikosti.

  Velikost souboru (celkov velikost) vychz z velikost soubor ped zmnou velikosti snmk.

 • 26

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kadmu fotoapartu, pro kter bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [z]. Vyberte monost [z] (Penos

  snmk mezi fotoap.) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Provete optovn pipojen i na

  clovm fotoapartu. Zobraz se snmky na kart a je mon

  vybrat snmky k odesln.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Ve vchozm nastaven jsou pipojen pojmenovna podle pezdvek pipojench fotoapart.

  Optovn pipojen

  Po vymazn nastaven Wi-Fi na clovm fotoapartu (str .149) ji nedojde k optovnmu navzn pipojen. Vyberte poloku [Zkontrolovat/zmnit nastaven] a zmte nastaven (str. 148).

 • 27

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen fotoapartu.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [z]. Vyberte monost [z] (Penos

  snmk mezi fotoap.) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

  Nzev nastaven je mon pozdji zmnit (str. 28).

 • 28

  Po dokonen nastaven je mon zmnit zobrazovan nzev nastavenho pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [z]. Vyberte monost [z] (Penos

  snmk mezi fotoap.) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zkontrolovat/zmnit nastaven]. Vyberte monost [Zkontrolovat/

  zmnit nastaven] a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Zmnit nzev nastaven]. Vyberte monost [Zmnit nzev

  nastaven] a stisknte tlatko .

  Zmna nzvu nastaven

 • 29

  Zmna nzvu nastaven

  5 Zmte nzev nastaven. Zmte nzev nastaven pomoc

  virtuln klvesnice (str. 14). Je mon zadat a 30 znak.

  Po dokonen zadvn stisknte tlatko .

  Na obrazovce pro potvrzen vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka zmnu dokonete.

 • 30

 • 31

  3Pipojen ke

  smartphonu 1Kdy fotoapart pipojte ke smartphonu, mete smartphone pouvat pro zobrazovn, sprvu a pjem snmk uloench ve fotoapartu. Mete jej pouvat tak pro dlkov fotografovn. Upozorujeme, e snmn film je zakzno.

 • 32

  Aby mohl fotoapart komunikovat se smartphonem, mus s nm bt propojen prostednictvm speciln aplikace EOS Remote. Aplikaci EOS Remote si mete sthnout v obchod App Store nebo

  Google Play. Nainstalujte aplikaci EOS Remote do smartphonu a podle pokyn navate pipojen.

  K pouit aplikace EOS Remote je vyadovn smartphone s nainstalovanm operanm systmem iOS nebo Android. Informace o podporovanm operanm systmu naleznete na strnce pro staen softwaru EOS Remote.

  PpravaJe vyadovna instalace softwaru EOS Remote

 • 33

  Fotoapart a smartphone lze propojit pmo prostednictvm bezdrtov st LAN.Fotoapart zde funguje jako pstupov bod: nen tak nutn dn dal pstupov bod a komunikaci lze jednodue navzat i na cestch.K navzn pipojen je nutn provst urit operace na smartphonu. Podrobn informace naleznete v nvodu k pouit smartphonu.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Reim pst.bodu fotoap.]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [Reim pst.bodu fotoap.] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  4 Vyberte poloku [Snadn pipojen]. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku [Snadn pipojen] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Informace k runmu pipojen naleznete na stran 36.

  Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

 • Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  34

  5 Pipojte smartphone k fotoapartu. V nabdce nastaven Wi-Fi ve

  smartphonu vyberte identifiktor SSID (nzev st), kter se zobrazuje na displeji LCD fotoapartu.

  Jako heslo uvete ifrovac kl, kter se zobrazuje na displeji LCD fotoapartu.

  Automaticky se zobraz nsledujc obrazovka, a to obvykle i v ppad, e cel proces ve smartphonu dosud nebyl dokonen.

  6 Spuste ve smartphonu aplikaci EOS Remote. Po dokonen nastaven Wi-Fi

  spuste ve smartphonu aplikaci EOS Remote.

  7 Ve smartphonu vyberte monost [Camera Connection/Pipojen fotoapartu]. V aplikaci EOS Remote vyberte

  monost [Camera Connection/Pipojen fotoapartu].

  8 Ve smartphonu vyberte clov fotoapart. V nabdce [Detected Cameras/

  Zjitn fotoaparty] aplikace EOS Remote vyberte fotoapart, ke ktermu se chcete pipojit.

  Spust se provn.

 • 35

  Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  9 Pipojte se k fotoapartu. Po dokonen provn se zobraz

  obrazovka vlevo. Pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknte tlatko .

  Chcete-li urit, kter snmky se zobraz (str. 40), stisknte tlatko .

  10 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka pejdte ke kroku 11.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  11Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se obrazovka [qPipojen].

  Chcete-li pejt zpt do nabdky, stisknte tlatko .

  Nastaven komunikace se smartphonem je nyn dokoneno.

  Znaky, kter nejsou v kdu ASCII, se zobraz jako 8.

 • Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  36

  Pokud jste v kroku 4 na stran 33 vybrali monost [Run pipojen], nastavte na jednotlivch zobrazench obrazovkch poloky [SSID], [Nastaven kanlu] a [Nastav. ifrovn].

  1 Zadejte identifiktor SSID. Zadejte znaky pomoc virtuln

  klvesnice (str. 14). Po dokonen zadvn stisknte

  tlatko .

  2 Vyberte monost [Autom. nastaven]. Vyberte monost [Autom. nastaven]

  a stisknte tlatko . Vyberte poloku [OK] a stisknutm

  tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Chcete-li provst vbr run, vyberte monost [Run nastaven] a otote voliem .

  3 Vyberte monost [dn]. Vyberte monost [dn] a stisknte

  tlatko . Vyberte monost [OK] a stisknte

  tlatko . Zobraz se obrazovka z kroku 5 na stran 34.

  Chcete-li pout ifrovn, vyberte monost [AES] a pot pomoc virtuln klvesnice zadejte libovoln ifrovac kl (str. 14).

  Pi vbru monosti [Run pipojen]

 • 37

  Smartphone s aplikac EOS Remote mete pouvat k zobrazovn snmk uloench ve fotoapartu a k fotografovn na dlku.

  Hlavn funkce aplikace EOS Remote jsou popsny ne. Dotykem obrazovky zobrazte jednotliv postupy obsluhy.[Camera Image Viewing/Prohlen snmk ve fotoapartu] Mete si prohlet snmky uloen

  ve fotoapartu. Snmky uloen ve fotoapartu

  mete tak uloit do smartphonu. Snmky uloen ve fotoapartu mete i

  spravovat, napklad je odstranit.

  [Remote Shooting/Dlkov fotografovn] Pomoc smartphonu mete zobrazit

  obraz ivho nhledu fotoapartu. Mete upravovat nastaven fotoapartu. Mete snmat pomoc dlkovho

  ovldn.

  (Tlatko nastaven) Tmto tlatkem zskte pstup k rznm

  nastavenm aplikace EOS Remote.

  Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu

  Hlavn obrazovka aplikace EOS Remote

  Po uren snmk, kter se zobraz (str. 40), budou omezeny funkce aplikace EOS Remote.

  Kdy je fotoapart pipojen ke smartphonu, funkce fotografovn nemus bt k dispozici.

  Pi dlkovm fotografovn nastavte pepna snmn s ivm nhledem/snmn film do polohy .

 • Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu

  38

  1 Vyberte monost [Ukonit]. Pokud se nezobraz obrazovka

  uveden vlevo, vyberte poloku [Funkce Wi-Fi] na kart [53].

  Vyberte monost [Ukonit] a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [OK]. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Ukonen spojen

  Snmky typu JPEG a RAW jsou zmeneny a uloeny jako snmky typu JPEG v nejvhodnjm formtu pro smartphony.

  I kdy seznam me obsahovat tak filmy, nelze je uloit. Pokud je bhem pipojen k bezdrtov sti LAN aktivovno automatick

  vypnut napjen fotoapartu, funkce bezdrtov st LAN se vypne. Pipojen k bezdrtov sti LAN se obnov pi optovnm zapnut fotoapartu.

 • 39

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kadmu smartphonu, pro kter bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Fotoapart se znovu pipoj ke

  smartphonu.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Optovn pipojen

 • 40

  Ve fotoapartu si mete nastavit, kter snmky bude mon ve smartphonu zobrazit. Snmky lze urit bhem nastavovn pipojen nebo po ukonen pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zkontrolovat/zmnit nastaven]. Vyberte monost [Zkontrolovat/

  zmnit nastaven] a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Zobrazit. sn.]. Vyberte monost [Zobrazit. sn.]

  a stisknte tlatko .

  Nastaven snmk pro zobrazen

 • 41

  Nastaven snmk pro zobrazen

  5 Vyberte poloku. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku a stisknte tlatko . Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka zobrazte obrazovku nastaven.

  [Vechny snmky]Vechny snmky ve fotoapartu budou k dispozici pro zobrazen.

  [Snmky z poslednch dn]Nastaven zobrazitelnch snmk na zklad data pozen. Lze zvolit snmky pozen a ped devti dny. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku a stisknte tlatko . Pokud je vybrna monost [Snmky

  z poslednch dn], zobraz se snmky pozen a nastaven poet dn ped aktulnm datem. Kdy se zobraz rmeek pro uren potu dn, zadejte otoenm volie poadovan poet dn a pot stisknutm tlatka vbr potvrte.

  Vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka nastavte snmky pro zobrazen.

  [Vybrat podle hodnocen]Nastaven zobrazitelnch snmk na zklad pidanho hodnocen (nebo absence hodnocen) nebo typu hodnocen. Stisknutm tlatka vyberte

  hodnocen a pot stisknutm tlatka nastavte snmky pro zobrazen.

 • Nastaven snmk pro zobrazen

  42

  [Rozsah sel souboru] (Vybrat rozsah)Nastaven zobrazitelnch snmk vbrem prvnho a poslednho snmku v seznamu uspodanm podle sel soubor.1 Stisknutm tlatka vyberte

  prvn snmek, kter m bt nastaven pro zobrazen.

  2 Stisknutm tlatka otevete obrazovku pro vbr snmk.Vyberte snmek pomoc tlatka , volie nebo volie .Mete tak stisknout tlatko a vybrat snmek v zobrazen nhled. Chcete-li se vrtit k zobrazen jednotlivch snmk, stisknte tlatko .

  3 Vyberte snmek a stisknutm tlatka volbu potvrte.

  4 Provedenm stejn operace urete posledn snmek, kter m bt nastaven pro zobrazen.Vyberte snmek vyfotografovan pozdji ne snmek, kter jste vybrali jako prvn.

  5 Jakmile mte nastaven prvn a posledn snmek, stisknutm tlatka vyberte monost [OK] a pot stisknte tlatko .

  Prvn snmek Poslednsnmek

 • 43

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen smartphonu.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

 • 44

 • 45

  4Tisk snmk na tiskrn

  s rozhranm st Wi-Fi 1Pokud fotoapart pipojte k tiskrn kompatibiln s bezdrtovou st LAN, kter podporuje standard PictBridge (DPS pes IP) prostednictvm bezdrtov st LAN, mete snmky tisknout pmo.Informace ohledn tisku snmk prostednictvm pstupovho bodu naleznete na stran 55.

  Snmky lze vytisknout pipojenm fotoapartu k tiskrn technologi PictBridge prostednictvm bezdrtov st LAN. PictBridge je standard pro snadn tisk fotografi pmm propojenm digitlnho fotoapartu a tiskrny nebo jinho zazen, kter tento standard podporuje. Pro pouvn technologie PictBridge v sovch prostedch byl vyvinut standard DPS pes IP. Tento fotoapart uvedenmu standardu odpovd.

 • 46

  Fotoapart a tiskrnu lze propojit pmo prostednictvm bezdrtov st LAN. Fotoapart zde funguje jako pstupov bod: nen tak nutn dn dal pstupov bod a mete snadno tisknout z libovolnho msta.Chcete-li se pipojit prostednictvm pstupovho bodu st Wi-Fi, prostudujte si st Pouvn pstupovho bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN (str. 55).

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [l]. Vyberte monost [l] (Tisk prost.

  Wi-Fi tiskrny) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Reim pst.bodu fotoap.]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [Reim pst.bodu fotoap.] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  4 Vyberte poloku [Snadn pipojen]. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku [Snadn pipojen] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Informace k runmu pipojen naleznete na stran 49.

  Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

 • 47

  Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  5 Zvolte nastaven Wi-Fi tiskrny pro pipojen k fotoapartu. V nabdce nastaven Wi-Fi

  poadovan tiskrny vyberte identifiktor SSID (nzev st), kter se zobrazuje na displeji LCD fotoapartu.

  Jako heslo uvete ifrovac kl, kter se zobrazuje na displeji LCD fotoapartu.

  Informace ohledn nastaven tiskrny naleznete v nvodu k pouit tiskrny.

  6 Vyberte tiskrnu, ke kter se chcete pipojit. V zobrazenm seznamu

  rozpoznanch tiskren vyberte poadovanou tiskrnu a stisknte tlatko .

  U nkterch tiskren me zaznt signl zvukov signalizace.

  Jestlie fotoapart nalezne 16 nebo i vce tiskren nebo pokud vyhledvn trv dle ne 3 minuty, mete vybrat monost [Vyhledat znovu].

 • Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  48

  7 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka pejdte ke kroku 8.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  8 Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se obrazovka [lPipojen].

  Chcete-li pejt zpt do nabdky, stisknte tlatko .

  Nastaven komunikace s tiskrnou je nyn dokoneno.

 • 49

  Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu

  Pokud jste v kroku 4 na stran 46 vybrali monost [Run pipojen], nastavte na jednotlivch zobrazench obrazovkch poloky [SSID], [Nastaven kanlu] a [Nastav. ifrovn].

  1 Zadejte identifiktor SSID. Zadejte znaky pomoc virtuln

  klvesnice (str. 14). Po dokonen zadvn stisknte

  tlatko .

  2 Vyberte monost [Autom. nastaven]. Vyberte monost [Autom. nastaven]

  a stisknte tlatko . Vyberte poloku [OK] a stisknutm

  tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Chcete-li provst vbr run, vyberte monost [Run nastaven] a otote voliem .

  3 Vyberte monost [dn]. Vyberte monost [dn] a stisknte

  tlatko . Vyberte monost [OK] a stisknte

  tlatko . Zobraz se obrazovka z kroku 5 na stran 47.

  Chcete-li pout ifrovn, vyberte monost [AES] a pot pomoc virtuln klvesnice zadejte libovoln ifrovac kl (str. 14).

  Pi vbru monosti [Run pipojen]

 • 50

  Zobrazte snmek. Stisknte tlatko . Zobraz se snmek a v levm hornm

  rohu obrazovky se zobraz ikona oznaujc, e tiskrna je pipojena.

  Dal operace jsou popsny v sti Tisk snmk v nvodu k pouit. Mete tak provst pm tisk snmk oznaench k tisku.

  1 Vyberte monost [Ukonit]. Pokud se nezobraz obrazovka

  uveden vlevo, vyberte poloku [Funkce Wi-Fi] na kart [53].

  Vyberte monost [Ukonit] a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [OK]. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Tisk

  Ukonen spojen

 • 51

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kad tiskrn, pro kterou bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na poloku [Povolit] a pot vyberte monost [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [l]. Vyberte monost [l] (Tisk prost.

  Wi-Fi tiskrny) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Fotoapart se znovu pipoj

  k tiskrn.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Optovn pipojen

 • 52

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen tiskrny.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [l]. Vyberte monost [l] (Tisk prost.

  Wi-Fi tiskrny) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

 • 53

 • 54

 • 55

  5Pouvn pstupovho bodu

  bezdrtov Wi-Fi st LANPipojenm k pstupovmu bodu bezdrtov Wi-Fi st LAN vm umon pstup k tmto funkcm:

  Pipojen ke smartphonu Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility Odesln snmk do webov sluby* Prohlen snmk v pehrvai mdi

  * Chcete-li odeslat snmky do webov sluby, peskote tuto kapitolu a pejdte na stranu 103.

  Pipojen ke smartphonu K pouit funkce [q] (Pipojen ke smartphonu) je nutn do

  smartphonu pedem nainstalovat speciln aplikaci EOS Remote. Aplikaci EOS Remote si mete sthnout v obchod App Store nebo Google Play.

  K pouit aplikace EOS Remote je vyadovn smartphone s nainstalovanm operanm systmem iOS nebo Android. Informace o podporovanm operanm systmu naleznete na strnce pro staen softwaru EOS Remote.

 • 56

  V ppad podpory standardu Wi-Fi Protected Setup (WPS) str. 57: Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC) str. 62: Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  Pokud standard WPS nen podporovn str. 67: Run pipojen vyhlednm st

  Jestlie nevte, zda je vmi pouvan pstupov bod kompatibiln se standardem WPS, prostudujte si nvod k pouit pstupovho bodu nebo dal dokumentaci.

  Kontrola typu pstupovho bodu

  Pokud se pipojujete k sti, kter m sprvce, podejte sprvce o podrobn postup pi nastavovn.

  Pokud vmi pouvan s filtruje podle adresy MAC, nastavte v pstupovm bodu adresu MAC fotoapartu. Adresu MAC zjistte na obrazovce [Obecn nastav.] (str. 149).

 • 57

  Tento reim pipojen je k dispozici v ppad, kdy pouvte pstupov bod kompatibiln se standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup). V reimu pipojen stisknutm tlatka (reim PBC) lze fotoapart a pstupov bod propojit pouhm stisknutm tlatka WPS pstupovho bodu.Upozorujeme, e pokud je v okol vce aktivnch pstupovch bod, me bt navzn spojen komplikovanj. V takovm ppad zkuste radji pipojen [WPS (reim PIN)].Umstn tlatka WPS na pstupovm bodu si zjistte pedem.Navzn pipojen me trvat piblin jednu minutu.Pokud m pstupov bod aktivovno skryt, spojen me bt zakzno. Deaktivujte funkci skryt.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte poloku. Vyberte monost [q], [D], [l] nebo

  [ ] a stisknte tlatko .

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  58

  3 Vyberte monost [Reim infrastruktura]. Zobraz se po vbru monosti [q]

  nebo [l]. Po vbru monosti [D] nebo [ ] pejdte na krok 4.

  Stisknutm tlatka vyberte monost [Reim infrastruktura] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  4 Vyberte monost [WPS (reim PBC)]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [WPS (reim PBC)] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  5 Pipojte se k pstupovmu bodu. Stisknte tlatko WPS na

  pstupovm bodu. Podrobnj informace o umstn tohoto tlatka a o tom, jak dlouho je teba je pidret, naleznete v nvodu k pouit danho pstupovho bodu.

  Vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka vytvote spojen.

  Po navzn spojen s pstupovm bodem se zobraz obrazovka [Nast. IP adresy].

  6 Nastavte IP adresu. Stisknutm tlatka vyberte

  zpsob nastaven IP adresy a stisknte tlatko .

 • 59

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  [Autom. nastaven]Automaticky provede nastaven dostupn v nabdce [Run nastaven]. Tuto monost lze vak pout pouze v prostedch se servery DHCP nebo pstupovmi body i smrovai vybavenmi funkcemi serveru DHCP, jako jsou funkce pro automatick piazovn a automatickou konfiguraci IP adres a souvisejcch nastaven. Vbrem poloky [OK] a stisknutm tlatka zobrazte

  obrazovku nastaven pro zpsob komunikace (str. 60). Pokud se zobraz chybov zprva, i kdy jsou pro IP adresu

  a souvisejc nastaven zvoleny automatick piazen a automatick konfigurace, vyberte monost [Run nastaven].

  [Run nastaven]Pokud pi volb [Autom. nastaven] dojde k chyb, zadejte IP adresu run. A budete podni o IP adresu, uvete adresu piazenou fotoapartu. Vyberte poloku [OK] a pot zvolte poloku na zobrazen

  obrazovce. Po dokonen stisknte tlatko . Pi zadvn selnch hodnot pouijte

  k pesunut na poadovanou pozici pro zadn v horn oblasti voli a pro vbr slice voli . Stisknutm tlatka vlote vybranou slici. Po dokonen zadvn stisknte tlatko . Obrazovka pro potvrzen se nezobraz.

  Po dokonen nastaven vech poloek vyberte poloku [OK] a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka nastaven pro zpsob komunikace (str. 60).

  Pokud si nejste jisti, jak daje zadat, prostudujte si st Kontrola nastaven st (str. 166) nebo podejte o pomoc sprvce st i jinou osobu, kter m dostaten informace o dan sti.

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  60

  Tato st popisuje obrazovky nastaven pro zpsob komunikace jednotlivch zazen a slueb, ke kterm je fotoapart pipojen. Pette si strnku, na kter je popsn vybran zpsob komunikace.

  Pipojen ke smartphonu: kapitola 6 (str. 75)

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi: kapitola 7 (str. 87)

  Upesnn nastaven pro zpsob komunikace

 • 61

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility: kapitola 8 (str. 93)

  Prohlen snmk v pehrvai mdi: kapitola 10 (str. 131)

  Uivatel operanch systm Windows 8/7/VistaPi dlkovm ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility nejprve provete nsledujc operace a teprve pot provete operace popsan na stran 94 a dle. Jestlie byste je neprovedli, nemusel by se spustit software pro provn WFT Pairing Software popsan na stran 95.Otevete sloku [C Drive/Jednotka C] 9 [Program Files/Programov soubory] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/Provn WFT] (v tomto poad) a dvakrt kliknte na ikonu [WFT FirewallSettings/Nastaven brny firewall bezdrtovho penaee dat]. (Nzvy sloek uveden ve slou pouze jako pklad. Umstn soubor se v rznch prostedch li.) Po proveden tto operace provete postup popsan na stran 94.

 • 62

  Tento reim pipojen je k dispozici v ppad, kdy pouvte pstupov bod kompatibiln se standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup). V reimu pipojen kdu PIN (reim PIN) je pro navzn spojen nutn zadat do pstupovho bodu osmimstn identifikan slo uveden na fotoapartu.Pomoc tohoto sdlenho identifikanho sla je mon navzat relativn spolehliv pipojen i v ppad, kdy je v okol vce aktivnch pstupovch bod.Navzn pipojen me trvat piblin jednu minutu.Pokud m pstupov bod aktivovno skryt, spojen me bt zakzno. Deaktivujte funkci skryt.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte poloku. Vyberte monost [q], [D], [l] nebo

  [ ] a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Reim infrastruktura]. Zobraz se po vbru monosti [q]

  nebo [l]. Po vbru monosti [D] nebo [ ] pejdte na krok 4.

  Stisknutm tlatka vyberte monost [Reim infrastruktura] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

 • 63

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  4 Vyberte monost [WPS (reim PIN)]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [WPS (reim PIN)] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  5 Nastavte v pstupovm bodu kd PIN. V pstupovm bodu nastavte

  osmimstn kd PIN zobrazen na displeji LCD fotoapartu.

  Informace o nastavovn kdu PIN v pstupovm bodu naleznete v nvodu k pouit pstupovho bodu.

  Po nastaven kdu PIN vyberte monost [OK] a stisknte tlatko .

  6 Pipojte se k pstupovmu bodu. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka vytvote spojen. Po navzn spojen s pstupovm

  bodem se zobraz obrazovka [Nast. IP adresy].

  7 Nastavte IP adresu. Stisknutm tlatka vyberte

  zpsob nastaven IP adresy a stisknte tlatko .

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  64

  [Autom. nastaven]Automaticky provede nastaven dostupn v nabdce [Run nastaven]. Tuto monost lze vak pout pouze v prostedch se servery DHCP nebo pstupovmi body i smrovai vybavenmi funkcemi serveru DHCP, jako jsou funkce pro automatick piazovn a automatickou konfiguraci IP adres a souvisejcch nastaven. Vbrem poloky [OK] a stisknutm tlatka zobrazte

  obrazovku nastaven pro zpsob komunikace (str. 65). Pokud se zobraz chybov zprva, i kdy jsou pro IP adresu

  a souvisejc nastaven zvoleny automatick piazen a automatick konfigurace, vyberte monost [Run nastaven].

  [Run nastaven]Pokud pi volb [Autom. nastaven] dojde k chyb, zadejte IP adresu run. A budete podni o IP adresu, uvete adresu piazenou fotoapartu. Vyberte poloku [OK] a pot zvolte poloku na zobrazen

  obrazovce. Po dokonen stisknte tlatko . Pi zadvn selnch hodnot pouijte

  k pesunut na poadovanou pozici pro zadn v horn oblasti voli a pro vbr slice voli . Stisknutm tlatka vlote vybranou slici. Po dokonen zadvn stisknte tlatko . Obrazovka pro potvrzen se nezobraz.

  Po dokonen nastaven vech poloek vyberte poloku [OK] a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka nastaven pro zpsob komunikace (str. 65).

  Pokud si nejste jisti, jak daje zadat, prostudujte si st Kontrola nastaven st (str. 166) nebo podejte o pomoc sprvce st i jinou osobu, kter m dostaten informace o dan sti.

 • 65

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  Tato st popisuje obrazovky nastaven pro zpsob komunikace jednotlivch zazen a slueb, ke kterm je fotoapart pipojen. Pette si strnku, na kter je popsn vybran zpsob komunikace.

  Pipojen ke smartphonu: kapitola 6 (str. 75)

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi: kapitola 7 (str. 87)

  Upesnn nastaven pro zpsob komunikace

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  66

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility: kapitola 8 (str. 93)

  Prohlen snmk v pehrvai mdi: kapitola 10 (str. 131)

  Uivatel operanch systm Windows 8/7/VistaPi dlkovm ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility nejprve provete nsledujc operace a teprve pot provete operace popsan na stran 94 a dle. Jestlie byste je neprovedli, nemusel by se spustit software pro provn WFT Pairing Software popsan na stran 95.Otevete sloku [C Drive/Jednotka C] 9 [Program Files/Programov soubory] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/Provn WFT] (v tomto poad) a dvakrt kliknte na ikonu [WFT FirewallSettings/Nastaven brny firewall bezdrtovho penaee dat]. (Nzvy sloek uveden ve slou pouze jako pklad. Umstn soubor se v rznch prostedch li.) Po proveden tto operace provete postup popsan na stran 94.

 • 67

  Kdy je vybrna monost [Najt s], zobraz se seznam blzkch aktivnch pstupovch bod spolu s podrobnjmi informacemi. Vyberte identifiktor SSID (nebo ESS-ID) pstupovho bodu, ke ktermu se chcete pipojit.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte poloku. Vyberte monost [q], [D], [l] nebo

  [ ] a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Reim infrastruktura]. Zobraz se po vbru monosti [q]

  nebo [l]. Po vbru monosti [D] nebo [ ] pejdte na krok 4.

  Stisknutm tlatka vyberte monost [Reim infrastruktura] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  4 Vyberte monost [Najt s]. Stisknutm tlatka vyberte monost

  [Najt s] a stisknte tlatko . Vyberte poloku [OK] a stisknutm

  tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Run pipojen vyhlednm stVbr bezdrtov st

 • Run pipojen vyhlednm st

  68

  5 Vyberte pstupov bod. Stisknutm tlatka aktivujte

  monost vbru pstupovho bodu. Stisknutm tlatka vyberte

  pstupov bod a pot stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku (str. 69).

  (1) Oznauje reim, ve kterm se zazen nachz infrastruktura nebo ad hoc(2) Pokud je pstupov bod ifrovan, zobrazuje se zde ikona(3) Prvn znaky identifiktoru SSID(4) Pouvan kanl

  ifrovn pstupovho boduTento fotoapart podporuje nsledujc monosti pro poloku [Oven] a [Nastav. ifrovn]. ifrovn pouvan pstupovm bodem by proto mlo odpovdat jedn z nich. [Oven]: Oteven systm, Sdlen kl, WPA-PSK nebo WPA2-PSK [Nastav. ifrovn]: WEP, TKIP nebo AES

  [Zadejte pipojen] a [Vyhledat znovu] Pokud chcete provst nastaven pstupovho bodu run, vyberte

  monost [Zadejte pipojen] a stisknte tlatko . Zadejte identifiktor SSID pomoc virtuln klvesnice a pot nakonfigurujte nastaven podle zobrazench pokyn.

  Chcete-li znovu vyhledat pstupov body, vyberte monost [Vyhledat znovu] a stisknte tlatko .

  (1) (2) (3) (4)

 • 69

  Run pipojen vyhlednm st

  Kdy se zobraz obrazovka [Nast. IP adresy], pejdte na dal strnku.Zadejte ifrovac kl vyadovan pstupovm bodem. Podrobnj informace o tomto ifrovacm kli naleznete v nvodu k pouit pstupovho bodu.Upozorujeme, e obrazovky uveden v bodech 1 a 3 se mohou liit podle typu oven a ifrovn danho pstupovho bodu.

  1 Obrazovka [Index kle] se zobraz pouze v ppad, kdy pstupov bod pouv ifrovn WEP.

  Stisknutm tlatka vyberte slo indexu kle vyadovan danm pstupovm bodem a pot stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  2 Stisknutm tlatka nastavte formt a poet znak kle a pot stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  3 Zadejte ifrovac kl pomoc virtuln klvesnice (str. 14). Zobraz se obrazovka [Nast. IP

  adresy] (str. 70).

  Zadn ifrovacho kle bezdrtov st

 • Run pipojen vyhlednm st

  70

  Stisknutm tlatka vyberte zpsob nastaven IP adresy a pot stisknte tlatko .

  [Autom. nastaven]Automaticky provede nastaven dostupn v nabdce [Run nastaven]. Tuto monost lze vak pout pouze v prostedch se servery DHCP nebo pstupovmi body i smrovai vybavenmi funkcemi serveru DHCP, jako jsou funkce pro automatick piazovn a automatickou konfiguraci IP adres a souvisejcch nastaven. Vbrem poloky [OK] a stisknutm tlatka zobrazte

  obrazovku nastaven pro zpsob komunikace (str. 71). Pokud se zobraz chybov zprva, i kdy jsou pro IP adresu

  a souvisejc nastaven zvoleny automatick piazen a automatick konfigurace, vyberte monost [Run nastaven].

  [Run nastaven]Pokud pi volb [Autom. nastaven] dojde k chyb, zadejte IP adresu run. A budete podni o IP adresu, uvete adresu piazenou fotoapartu. Vyberte poloku [OK] a pot zvolte poloku na zobrazen

  obrazovce. Po dokonen stisknte tlatko . Pi zadvn selnch hodnot pouijte

  k pesunut na poadovanou pozici pro zadn v horn oblasti voli a pro vbr slice voli . Stisknutm tlatka vlote vybranou slici. Po dokonen zadvn stisknte tlatko . Obrazovka pro potvrzen se nezobraz.

  Po dokonen nastaven vech poloek vyberte poloku [OK] a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka nastaven pro zpsob komunikace (str. 71).

  Nastaven IP adresy

 • 71

  Run pipojen vyhlednm st

  Pokud si nejste jisti, jak daje zadat, prostudujte si st Kontrola nastaven st (str. 166) nebo podejte o pomoc sprvce st i jinou osobu, kter m dostaten informace o dan sti.

  Tato st popisuje obrazovky nastaven pro zpsob komunikace jednotlivch zazen a slueb, ke kterm je fotoapart pipojen. Pette si strnku, na kter je popsn vybran zpsob komunikace.

  Pipojen ke smartphonu: kapitola 6 (str. 75)

  Tisk snmk na tiskrn s rozhranm st Wi-Fi: kapitola 7 (str. 87)

  Upesnn nastaven pro zpsob komunikace

 • Run pipojen vyhlednm st

  72

  Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility: kapitola 8 (str. 93)

  Prohlen snmk v pehrvai mdi: kapitola 10 (str. 131)

  Uivatel operanch systm Windows 8/7/VistaPi dlkovm ovldn fotoapartu prostednictvm softwaru EOS Utility nejprve provete nsledujc operace a teprve pot provete operace popsan na stran 94 a dle. Jestlie byste je neprovedli, nemusel by se spustit software pro provn WFT Pairing Software popsan na stran 95.Otevete sloku [C Drive/Jednotka C] 9 [Program Files/Programov soubory] 9 [Canon] 9 [EOS Utility] 9 [WFTPairing/Provn WFT] (v tomto poad) a dvakrt kliknte na ikonu [WFT FirewallSettings/Nastaven brny firewall bezdrtovho penaee dat]. (Nzvy sloek uveden ve slou pouze jako pklad. Umstn soubor se v rznch prostedch li.) Po proveden tto operace provete postup popsan na stran 94.

 • 73

 • 74

 • 75

  6Pipojen ke

  smartphonu 2Kdy fotoapart pipojte ke smartphonu, mete smartphone pouvat pro zobrazovn, sprvu a pjem snmk uloench ve fotoapartu. Mete jej pouvat tak pro dlkov fotografovn. Upozorujeme, e snmn film je zakzno.

  Tyto pokyny jsou platn teprve v ppad, kdy je smartphone pipojen k pstupovmu bodu. Informace ohledn nastaven a konfigurace naleznete v dokumentaci dodan k pslunmu zazen nebo zskte od jeho vrobce.

 • 76

  Tyto pokyny navazuj na informace v kapitole 5.

  K navzn pipojen je nutn provst urit operace na smartphonu. Podrobn informace naleznete v nvodu k pouit smartphonu.Pokyny pro pipojen fotoapartu k pstupovmu bodu naleznete v sti Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu (str. 33).

  1 Spuste ve smartphonu aplikaci EOS Remote. Kdy se na fotoapartu zobraz

  obrazovka uveden vlevo, spuste ve smartphonu aplikaci EOS Remote.

  2 Ve smartphonu vyberte monost [Camera Connection/Pipojen fotoapartu]. V aplikaci EOS Remote vyberte

  monost [Camera Connection/Pipojen fotoapartu].

  3 Vyberte fotoapart, kter chcete ke smartphonu pipojit. V nabdce [Detected Cameras/

  Zjitn fotoaparty] aplikace EOS Remote vyberte fotoapart, ke ktermu se chcete pipojit.

  Pokud se zobraz vce fotoapart, vyberte pslun fotoapart podle adresy MAC zobrazen na displeji LCD fotoapartu.

  Adresu MAC zjistte tak na obrazovce [Obecn nastav.] (str. 149).

  Spust se provn.

  Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura

 • 77

  Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura

  4 Pipojte se k fotoapartu. Po dokonen provn se zobraz

  obrazovka vlevo. Pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknte tlatko .

  Chcete-li urit, kter snmky se zobraz (str. 81), stisknte tlatko .

  5 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka pejdte ke kroku 6.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  6 Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se obrazovka [qPipojen].

  Chcete-li pejt zpt do nabdky, stisknte tlatko .

  Nastaven st se smartphonem je nyn dokoneno.

  Znaky, kter nejsou v kdu ASCII, se zobraz jako 8.

 • 78

  Smartphone s aplikac EOS Remote mete pouvat k zobrazovn snmk uloench ve fotoapartu a k fotografovn na dlku.

  Hlavn funkce aplikace EOS Remote jsou popsny ne. Dotykem obrazovky zobrazte jednotliv postupy obsluhy.[Camera Image Viewing/Prohlen snmk ve fotoapartu] Mete si prohlet snmky uloen

  ve fotoapartu. Snmky uloen ve fotoapartu

  mete tak uloit do smartphonu. Snmky uloen ve fotoapartu mete

  i spravovat, napklad je odstranit.

  [Remote Shooting/Dlkov fotografovn] Pomoc smartphonu mete zobrazit

  obraz ivho nhledu fotoapartu. Mete upravovat nastaven fotoapartu. Mete snmat pomoc dlkovho

  ovldn.

  (Tlatko nastaven) Tmto tlatkem zskte pstup k rznm

  nastavenm aplikace EOS Remote.

  Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu

  Hlavn obrazovka aplikace EOS Remote

  Po uren snmk, kter se zobraz (str. 81), budou omezeny funkce aplikace EOS Remote.

  Kdy je fotoapart pipojen ke smartphonu, funkce fotografovn nemus bt k dispozici.

  Pi dlkovm fotografovn nastavte pepna snmn s ivm nhledem/snmn film do polohy .

 • 79

  Ovldn fotoapartu pomoc smartphonu

  1 Vyberte monost [Ukonit]. Pokud se nezobraz obrazovka

  uveden vlevo, vyberte poloku [Funkce Wi-Fi] na kart [53].

  Vyberte monost [Ukonit] a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [OK]. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Ukonen spojen

  Snmky typu JPEG a RAW jsou zmeneny a uloeny jako snmky typu JPEG v nejvhodnjm formtu pro smartphony.

  I kdy seznam me obsahovat tak filmy, nelze je uloit. Pokud je bhem pipojen k bezdrtov sti LAN aktivovno automatick

  vypnut napjen fotoapartu, funkce bezdrtov st LAN se vypne. Pipojen k bezdrtov sti LAN se obnov pi optovnm zapnut fotoapartu.

 • 80

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kadmu smartphonu, pro kter bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Fotoapart se znovu pipoj ke

  smartphonu.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Optovn pipojen

 • 81

  Ve fotoapartu si mete nastavit, kter snmky bude mon ve smartphonu zobrazit. Snmky lze urit bhem nastavovn pipojen nebo po ukonen pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zkontrolovat/zmnit nastaven]. Vyberte monost [Zkontrolovat/

  zmnit nastaven] a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Zobrazit. sn.]. Vyberte monost [Zobrazit. sn.]

  a stisknte tlatko .

  Nastaven snmk pro zobrazen

 • Nastaven snmk pro zobrazen

  82

  5 Vyberte poloku. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku a stisknte tlatko . Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka zobrazte obrazovku nastaven.

  [Vechny snmky]Vechny snmky ve fotoapartu budou k dispozici pro zobrazen.

  [Snmky z poslednch dn]Nastaven zobrazitelnch snmk na zklad data pozen. Lze zvolit snmky pozen a ped devti dny. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku a stisknte tlatko . Pokud je vybrna monost [Snmky

  z poslednch dn], zobraz se snmky pozen a nastaven poet dn ped aktulnm datem. Kdy se zobraz rmeek pro uren potu dn, zadejte otoenm volie poadovan poet dn a pot stisknutm tlatka vbr potvrte.

  Vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka nastavte snmky pro zobrazen.

  [Vybrat podle hodnocen]Nastaven zobrazitelnch snmk na zklad pidanho hodnocen (nebo absence hodnocen) nebo typu hodnocen. Stisknutm tlatka vyberte

  hodnocen a pot stisknutm tlatka nastavte snmky pro zobrazen.

 • 83

  Nastaven snmk pro zobrazen

  [Rozsah sel souboru] (Vybrat rozsah)Nastaven zobrazitelnch snmk vbrem prvnho a poslednho snmku v seznamu uspodanm podle sel soubor.1 Stisknutm tlatka vyberte

  prvn snmek, kter m bt nastaven pro zobrazen.

  2 Stisknutm tlatka otevete obrazovku pro vbr snmk.Vyberte snmek pomoc tlatka , volie nebo volie .Mete tak stisknout tlatko a vybrat snmek v zobrazen nhled. Chcete-li se vrtit k zobrazen jednotlivch snmk, stisknte tlatko .

  3 Vyberte snmek a stisknutm tlatka volbu potvrte.

  4 Provedenm stejn operace urete posledn snmek, kter m bt nastaven pro zobrazen.Vyberte snmek vyfotografovan pozdji ne snmek, kter jste vybrali jako prvn.

  5 Jakmile mte nastaven prvn a posledn snmek, stisknutm tlatka vyberte monost [OK] a pot stisknte tlatko .

  Prvnsnmek

  Poslednsnmek

 • 84

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen smartphonu.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [q]. Vyberte monost [q] (Pipojen ke

  smartphonu) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

 • 85

 • 86

 • 87

  7Tisk snmk na tiskrn

  s rozhranm st Wi-Fi 2Pokud fotoapart pipojte k tiskrn kompatibiln s bezdrtovou st LAN, kter podporuje standard PictBridge (DPS pes IP) prostednictvm bezdrtov st LAN, mete snmky tisknout pmo.

  Tyto pokyny jsou platn teprve vppad, kdy je tiskrna pipojena kpstupovmu bodu. Informace ohledn nastaven a konfigurace naleznete v dokumentaci dodan k pslunmu zazen nebo zskte od jeho vrobce.

  Snmky lze vytisknout pipojenm fotoapartu k tiskrn technologi PictBridge prostednictvm bezdrtov st LAN. PictBridge je standard pro snadn tisk fotografi pmm propojenm digitlnho fotoapartu a tiskrny nebo jinho zazen, kter tento standard podporuje. Pro pouvn technologie PictBridge v sovch prostedch byl vyvinut standard DPS pes IP. Tento fotoapart uvedenmu standardu odpovd.

 • 88

  Tyto pokyny navazuj na informace v kapitole 5.

  Pokyny pro pipojen fotoapartu k pstupovmu bodu naleznete v sti Vytvoen pipojen pomoc reimu pstupovho bodu fotoapartu (str. 46).

  1 Vyberte tiskrnu, ke kter se chcete pipojit. V zobrazenm seznamu

  rozpoznanch tiskren vyberte poadovanou tiskrnu a stisknte tlatko .

  U nkterch tiskren me zaznt signl zvukov signalizace.

  Jestlie fotoapart nalezne 16 nebo i vce tiskren nebo pokud vyhledvn trv dle ne 3 minuty, mete vybrat monost [Vyhledat znovu].

  2 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka pejdte ke kroku 3.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura

 • 89

  Nastaven pipojen pomoc reimu infrastruktura

  3 Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se obrazovka [lPipojen].

  Chcete-li pejt zpt do nabdky, stisknte tlatko .

  Nastaven st s tiskrnou je nyn dokoneno.

 • 90

  Zobrazte snmek. Stisknte tlatko . Zobraz se snmek a v levm hornm

  rohu obrazovky se zobraz ikona oznaujc, e tiskrna je pipojena.

  Dal operace jsou popsny v sti Tisk snmk v nvodu k pouit. Mete tak provst pm tisk snmk oznaench k tisku.

  1 Vyberte monost [Ukonit]. Pokud se nezobraz obrazovka

  uveden vlevo, vyberte poloku [Funkce Wi-Fi] na kart [53].

  Vyberte monost [Ukonit] a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [OK]. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Tisk

  Ukonen spojen

 • 91

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kad tiskrn, pro kterou bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [l]. Vyberte monost [l] (Tisk prost.

  Wi-Fi tiskrny) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Fotoapart se znovu pipoj

  k tiskrn.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Optovn pipojen

 • 92

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen tiskrny.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [l]. Vyberte monost [l] (Tisk prost.

  Wi-Fi tiskrny) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

 • 93

  8Dlkov ovldn prostednictvm

  softwaru EOS UtilityPomoc softwaru EOS Utility a bezdrtov st LAN mete provdt operace dlkovho ovldn. Krom dlkovho fotografovn jsou dostupn rzn operace fotoapartu, protoe bezdrtov s LAN se pouv msto propojovacho kabelu. Upozorujeme, e snmn film je zakzno.

  Tyto pokyny jsou platn teprve v ppad, kdy je k pstupovmu bodu pipojen pota se softwarem EOS Utility. Informace ohledn nastaven a konfigurace naleznete v dokumentaci dodan k pslunmu zazen nebo zskte od jeho vrobce.

  Pokud pouvte star verzi softwaru, me bt nastaven zakzno. Pouijte software nainstalovan z disku CD, kter je piloen k fotoapartu.

 • 94

  Tyto pokyny navazuj na informace v kapitole 5.

  S programem EOS Utility mete k navzn spojen mezi fotoapartem a potaem pout dodan software Pairing Software.Software pro provn bezdrtovho penaee dat Pairing Software je nainstalovn automaticky bhem jednoduch instalace softwaru dodanho s fotoapartem. Pokud nainstalovn nen, pedem jej nainstalujte do potae, kter chcete k fotoapartu pipojit.Proces nastaven probh nsledovn (uveden pklad je pro operan systm Windows 7).

  1 Vyberte monost [OK]. Jako prvn se zobraz obrazovka

  pro provn. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknte tlatko . Zobraz se nsledujc zprva. Symboly ****** pedstavuj poslednch est slic adresy MAC fotoapartu, kter chcete pipojit.

  Konfigurace nastaven komunikace programu EOS Utility

 • 95

  Konfigurace nastaven komunikace programu EOS Utility

  2 Spuste software pro provn. Spuste software pro provn

  v potai. Obvykle je nainstalovn ve stejnm umstn jako program EOS Utility.

  Po sputn softwaru pro provn se na hlavnm panelu zobraz odpovdajc ikona.

  Jakmile je zjitn fotoapart, zobraz se zprva.

  3 Dvakrt kliknte na ikonu softwaru pro provn. Zobraz se seznam zjitnch

  fotoapart. Fotoaparty, kter u jsou pipojeny, v seznamu nejsou.

  4 Kliknte na tlatko [Connect/Pipojit]. Pokud se zobraz vce fotoapart,

  vyberte pslun fotoapart podle adresy MAC zobrazen na displeji LCD fotoapartu.

  Adresu MAC zjistte tak na obrazovce [Obecn nastav.] (str. 149).

 • Konfigurace nastaven komunikace programu EOS Utility

  96

  5 Vyberte monost [OK]. Jakmile fotoapart zjist pota, na

  kterm jste v kroku 4 kliknuli na tlatko [Connect/Pipojit], zobraz se obrazovka uveden vlevo.

  Pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknte tlatko .

  6 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, vyberte stisknutm tlatka poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na krok 7.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  7 Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se obrazovka [DPipojen].

  Chcete-li pejt zpt do nabdky, stisknte tlatko .

  Nastaven st pro program EOS Utility je nyn dokoneno.

 • 97

  Konfigurace nastaven komunikace programu EOS Utility

  Pokud budete po sprovn stle spolen pouvat stejn fotoapart a pota a nezmnte nastaven, nen potebn znovu provdt provn.K optovnmu pipojen ke stejnmu potai sta zapnout fotoapart a spustit software pro provn. Pipojen mezi fotoapartem a potaem bude vytvoeno automaticky.

  Software pro provn mete pidat k softwaru spoutnmu automaticky pi zapnut potae. V programu EOS Utility vyberte monost [Preferences/Pedvolby] a kartu [Basic Settings/Zkladn nastaven] a pot zakrtnte polko [Add WFT Pairing Software to the Startup folder/Pidat software pro provn s bezdrtovm penaeem dat WFT do sloky Po sputn] (u systmu Macintosh [Register WFT Paring Software in Login Options/Registrovat software pro provn s bezdrtovm penaeem dat WFT]).

  Pi dlkovm snmn s ivm nhledem je rychlost penosu snmk v porovnn s penosem pes propojovac kabel pomalej. U pohybujcch se objekt proto nelze pohyb zobrazit plynule.

  Pokud je bhem pipojen k bezdrtov sti LAN aktivovno automatick vypnut napjen fotoapartu, funkce bezdrtov st LAN se vypne. Pipojen k bezdrtov sti LAN se obnov pi optovnm zapnut fotoapartu.

 • 98

  Pokyny k programu EOS Utility naleznete v pruce EOS Utility Nvod k pouit na disku DVD-ROM. Krom dlkovho fotografovn jsou dostupn rzn operace fotoapartu. Upozorujeme, e snmn film je zakzno.

  1 Vyberte monost [Ukonit]. Pokud se nezobraz obrazovka

  uveden vlevo, vyberte poloku [Funkce Wi-Fi] na kart [53].

  Vyberte monost [Ukonit] a stisknte tlatko .

  2 Vyberte monost [OK]. Pomoc tlatka vyberte

  monost [OK] a stisknutm tlatka spojen ukonete.

  Pouvn programu EOS Utility

  Ukonen spojen

 • 99

  Fotoapart se me znovu pipojit ke kadmu potai, pro kter bylo uloeno nastaven pipojen.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [D]. Vyberte monost [D] (Dlk. ovldn

  (EOS Utility)) a stisknte tlatko .

  3 Navate spojen. Vyberte monost [Pipojit]

  a stisknte tlatko . Na obrazovce pro potvrzen vyberte

  monost [OK]. Fotoapart se znovu pipoj

  k potai.

  Mte-li nastaveny parametry pipojen k vce zazenm, vyberte monost [Zvolit nastav.], vyberte poadovan pipojen a pipojte se.

  Optovn pipojen

 • 100

  Mete uloit a ti nastaven pro pipojen softwaru EOS Utility.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte monost [D]. Vyberte monost [D] (Dlk. ovldn

  (EOS Utility)) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte monost [Zvolit nastav.]. Vyberte monost [Zvolit nastav.]

  a stisknte tlatko .

  4 Vyberte monost [Nespecifik.]. Vyberte monost [Nespecifik.]

  a stisknte tlatko . Zobraz se obrazovka pro nastaven

  pipojen. Dokonete nastaven podle pokyn uvedench na obrazovce.

  Nastaven parametr pro vce pipojen

 • 101

 • 102

 • 103

  9Odesln snmk do

  webov slubyVe fotoapartu si mete nastavit rzn webov sluby a snmky uloen ve fotoapartu do nich mete odeslat.

  Webov sluba CANON iMAGE GATEWAY nen v nkterch oblastech nebo zemch podporovna. Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY podporovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Nastaven pro Odesln snmk do webov sluby z potae nemus bt v nkterch oblastech nebo zemch provediteln.

 • 104

  Abyste mohli odeslat snmky do webov sluby, muste se zaregistrovat do sluby CANON iMAGE GATEWAY (zdarma).Jakmile se stanete lenem sluby CANON iMAGE GATEWAY, mete zveejovat pozen fotografie v online albech a vyuvat adu slueb. Tento web tak slou jako most pro bezdrtov odesln snmk z fotoapartu nebo pro odesln odkaz do online alb. Pipojte se k Internetu z potae nebo jinho zazen, z webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig) zpstupnte server sluby CANON iMAGE GATEWAY pro oblast, kde ijete, a zaregistrujte se jako len podle uvedench pokyn.Pokud chcete vyuvat i jin webov sluby ne CANON iMAGE GATEWAY, muste mt u tchto slueb et. Podrobnj informace naleznete na strnkch jednotlivch webovch slueb.

  V potai spuste program EOS Utility, pihlaste se do sluby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastaven fotoapartu pro pstup k webovm slubm.Podrobn informace naleznete v pruce EOS Utility Nvod k pouit na disku DVD-ROM.

  PpravaPihlen do fotosluby CANON iMAGE GATEWAY

  Konfigurace nastaven pro pouvn webovch slueb

  Abyste mohli slubu CANON iMAGE GATEWAY pouvat, muste mt monost pipojit se k Internetu. (Jsou vyadovny et u poskytovatele webov sluby, nainstalovan software prohlee a pipojen k lince.)

  Informace ohledn podporovanch verz internetovch prohle (nap. Microsoft Internet Explorer) a poadovanho nastaven pro slubu CANON iMAGE GATEWAY naleznete na strnkch sluby CANON iMAGE GATEWAY.

  Poplatky za pipojen k poskytovateli a komunikan poplatky za pstup k pstupovmu bodu poskytovatele se hrad zvl.

 • 105

  Pprava

  Obecn postup pi odesln snmk do webov sluby:1 Pipravte si pota s nainstalovanm programem

  EOS Utility.Pro instalaci programu EOS Utility pouijte disk CD-ROM se softwarem piloen k fotoapartu.

  2 V potai otevete strnky a zaregistrujte se do sluby CANON iMAGE GATEWAY (zdarma).Pokud jste ji lenem, pejdte ke kroku 3.

  3 Propojte fotoapart s potaem pomoc propojovacho kabelu.Ped pipojenm nastavte poloku [53: Wi-Fi] na monost [Zakzat].

  4 V potai spuste program EOS Utility, pihlaste se do sluby CANON iMAGE GATEWAY a nakonfigurujte nastaven fotoapartu pro pstup k webovm slubm.Podrobn informace naleznete v pruce EOS Utility Nvod k pouit na disku DVD-ROM.

  5 Z fotoapartu se pipojte k pstupovmu bodu bezdrtov st LAN (str. 106).Pedem odpojte propojovac kabel.

  6 Odelete snmky do webov sluby nastaven ve fotoapartu (str. 120).Mete sdlet snmky se svou rodinou a pteli odeslnm snmk z fotoapartu do webov sluby nastaven ve fotoapartu nebo odeslnm odkaz do online alb.

  Informace o zemch a oblastech, kde je sluba CANON iMAGE GATEWAY poskytovna, naleznete na webu spolenosti Canon (http://canon.com/cig).

  Kdy je fotoapart pipojen k potai zpsobem popsanm v sti Dlkov ovldn prostednictvm softwaru EOS Utility (str. 93), lze nastaven konfigurovat bez pouit jakhokoli propojovacho kabelu.

  Funkce Wi-Fi fotoapartu jsou kompatibiln s nsledujcmi webovmi slubami (od bezna 2013):CANON iMAGE GATEWAY, Facebook, Twitter, YouTube a e-mail.

 • 106

  V ppad podpory standardu Wi-Fi Protected Setup (WPS) str. 107: Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC) str. 111: Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  Pokud standard WPS nen podporovn str. 115: Run pipojen vyhlednm st

  Jestlie nevte, zda je vmi pouvan pstupov bod kompatibiln se standardem WPS, prostudujte si nvod k pouit pstupovho bodu nebo dal dokumentaci.

  Kontrola typu pstupovho bodu

  Pokud se pipojujete k sti, kter m sprvce, podejte sprvce o podrobn postup pi nastavovn.

  Pokud vmi pouvan s filtruje podle adresy MAC, nastavte v pstupovm bodu adresu MAC fotoapartu. Adresu MAC zjistte na obrazovce [Obecn nastav.] (str. 149).

 • 107

  Tento reim pipojen je k dispozici v ppad, kdy pouvte pstupov bod kompatibiln se standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup). V reimu pipojen stisknutm tlatka (reim PBC) lze fotoapart a pstupov bod propojit pouhm stisknutm tlatka WPS pstupovho bodu.Upozorujeme, e pokud je v okol vce aktivnch pstupovch bod, me bt navzn spojen komplikovanj. V takovm ppad zkuste radji pipojen [WPS (reim PIN)].Umstn tlatka WPS na pstupovm bodu si zjistte pedem.Navzn pipojen me trvat piblin jednu minutu.Pokud m pstupov bod aktivovno skryt, spojen me bt zakzno. Deaktivujte funkci skryt.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte poloku [w]. Vyberte poloku [w] (Naten na webov

  strnky) a stisknte tlatko .

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  108

  3 Vyberte webovou slubu. Vyberte webovou slubu, ke kter se

  chcete pipojit, a pot stisknte tlatko .

  Obsah a poad poloek v zobrazenm seznamu se mohou u jednotlivch nastaven liit.

  Webovou slubu, ke kter se chcete pipojit, mete pozdji zmnit (str. 126).

  Kdy se zobraz obrazovka [Poslat komu/kam] (str. 125), vyberte cl a pejdte na krok 4.

  4 Vyberte monost [WPS (reim PBC)]. Stisknutm tlatka vyberte

  monost [WPS (reim PBC)] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  5 Pipojte se k pstupovmu bodu. Stisknte tlatko WPS na pstupovm

  bodu. Podrobnj informace o umstn tohoto tlatka a o tom, jak dlouho je teba je pidret, naleznete v nvodu k pouit danho pstupovho bodu.

  Vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka vytvote spojen.

  Po navzn spojen s pstupovm bodem se zobraz obrazovka [Nast. IP adresy].

  6 Nastavte IP adresu. Stisknutm tlatka vyberte

  zpsob nastaven IP adresy a pot stisknte tlatko .

 • 109

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  [Autom. nastaven]Automaticky provede nastaven dostupn v nabdce [Run nastaven]. Tuto monost lze vak pout pouze v prostedch se servery DHCPnebo pstupovmi body i smrovai vybavenmi funkcemi serveru DHCP, jako jsou funkce pro automatick piazovn a automatickou konfiguraci IP adres a souvisejcch nastaven. Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte

  na dal obrazovku. Pokud se zobraz chybov zprva, i kdy jsou pro IP adresu

  a souvisejc nastaven zvoleny automatick piazen a automatick konfigurace, vyberte monost [Run nastaven].

  [Run nastaven]Pokud pi volb [Autom. nastaven] dojde k chyb, zadejte IP adresu run. A budete podni o IP adresu, uvete adresu piazenou fotoapartu. Vyberte poloku [OK] a pot zvolte poloku na zobrazen

  obrazovce. Po dokonen stisknte tlatko . Pi zadvn selnch hodnot pouijte

  k pesunut na poadovanou pozici pro zadn v horn oblasti voli a pro vbr slice voli . Stisknutm tlatka vlote vybranou slici. Po dokonen zadvn stisknte tlatko . Obrazovka pro potvrzen se nezobraz.

  Po dokonen nastaven vech poloek vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Pokud si nejste jisti, jak daje zadat, prostudujte si st Kontrola nastaven st (str. 166) nebo podejte o pomoc sprvce st i jinou osobu, kter m dostaten informace o dan sti.

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PBC)

  110

  7 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, pomoc tlatka vyberte monost [OK] a stisknutm tlatka pejdte ke kroku 8.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [Nzev nastaven] a stisknte tlatko .

  Zobraz se virtuln klvesnice (str. 14). Pro nzev nastaven lze zadat a 30 znak.

  8 Ulote nastaven. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka nastaven ulote. Zobraz se snmky uloen na kart.

  9 Vyberte snmky k odesln. Vyberte a odelete snmky. Informace

  o postupu odesln snmk naleznete na stran 120.

  Nastaven st s webovou slubou je nyn dokoneno.

 • 111

  Tento reim pipojen je k dispozici v ppad, kdy pouvte pstupov bod kompatibiln se standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup). V reimu pipojen kdu PIN (reim PIN) je pro navzn spojen nutn zadat do pstupovho bodu osmimstn identifikan slo uveden na fotoapartu.Pomoc tohoto sdlenho identifikanho sla je mon navzat relativn spolehliv pipojen i v ppad, kdy je v okol vce aktivnch pstupovch bod.Navzn pipojen me trvat piblin jednu minutu.Pokud m pstupov bod aktivovno skryt, spojen me bt zakzno. Deaktivujte funkci skryt.

  1 Vyberte poloku [Funkce Wi-Fi]. Na kart [53] nastavte poloku

  [Wi-Fi] na monost [Povolit] a pot vyberte poloku [Funkce Wi-Fi].

  2 Vyberte poloku [w]. Vyberte poloku [w] (Naten na webov

  strnky) a stisknte tlatko .

  3 Vyberte webovou slubu. Vyberte webovou slubu, ke kter se

  chcete pipojit, a stisknte tlatko . Obsah a poad poloek

  v zobrazenm seznamu se mohou u jednotlivch nastaven liit.

  Webovou slubu, ke kter se chcete pipojit, mete pozdji zmnit (str. 126).

  Kdy se zobraz obrazovka [Poslat komu/kam] (str. 125), vyberte cl a pejdte na krok 4.

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  112

  4 Vyberte monost [WPS (reim PIN)]. Stisknutm tlatka vyberte

  poloku [WPS (reim PIN)] a stisknte tlatko .

  Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  5 Nastavte v pstupovm bodu kd PIN. V pstupovm bodu nastavte

  osmimstn kd PIN zobrazen na displeji LCD fotoapartu.

  Informace o nastavovn kdu PIN v pstupovm bodu naleznete v nvodu k pouit pstupovho bodu.

  Po nastaven kdu PIN vyberte monost [OK] a stisknte tlatko .

  6 Pipojte se k pstupovmu bodu. Vyberte monost [OK] a stisknutm

  tlatka vytvote spojen. Po navzn spojen s pstupovm

  bodem se zobraz obrazovka [Nast. IP adresy].

  7 Nastavte IP adresu. Stisknutm tlatka vyberte

  zpsob nastaven IP adresy a pot stisknte tlatko .

 • 113

  Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  [Autom. nastaven]Automaticky provede nastaven dostupn v nabdce [Run nastaven]. Tuto monost lze vak pout pouze v prostedch se servery DHCP nebo pstupovmi body i smrovai vybavenmi funkcemi serveru DHCP, jako jsou funkce pro automatick piazovn a automatickou konfiguraci IP adres a souvisejcch nastaven. Vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte

  na dal obrazovku. Pokud se zobraz chybov zprva, i kdy jsou pro IP adresu

  a souvisejc nastaven zvoleny automatick piazen a automatick konfigurace, vyberte monost [Run nastaven].

  [Run nastaven]Pokud pi volb [Autom. nastaven] dojde k chyb, zadejte IP adresu run. A budete podni o IP adresu, uvete adresu piazenou fotoapartu. Vyberte poloku [OK] a pot zvolte poloku na zobrazen

  obrazovce. Po dokonen stisknte tlatko . Pi zadvn selnch hodnot pouijte

  k pesunut na poadovanou pozici pro zadn v horn oblasti voli a pro vbr slice voli . Stisknutm tlatka vlote vybranou slici. Po dokonen zadvn stisknte tlatko . Obrazovka pro potvrzen se nezobraz.

  Po dokonen nastaven vech poloek vyberte poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na dal obrazovku.

  Pokud si nejste jisti, jak daje zadat, prostudujte si st Kontrola nastaven st (str. 166) nebo podejte o pomoc sprvce st i jinou osobu, kter m dostaten informace o dan sti.

 • Snadn pipojen prostednictvm WPS (reim PIN)

  114

  8 Provete dal nastaven. Pokud chcete nastaven v tto fzi

  ukonit, vyberte stisknutm tlatka poloku [OK] a stisknutm tlatka pejdte na krok 9.

  Chcete-li zmnit nzev nastaven, vyberte monost [N