enjoy dslr camera_web_no_restriction

Click here to load reader

Post on 20-Aug-2015

550 views

Category:

Art & Photos

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. ContentsPart 1 About the D-SLR CameraPart 2 Ways to ShootPart 3 Quick-and-Easy Great ShotsPart 4 Using Camera FeaturesPart 5 Printing PhotosDigital SLR TerminologyA digital SLR ispower and control,enriching your life.This easy-to-read bookteaches beginnershow fun and easya digital SLR is.Take photographyto a higher plane,and experiencethe true joy ofphotography.Make PhotographyMore Fun!Enjoy! Digital SLR CameraFirst printing November 1, 2008Published by Canon Singapore Pte LtdCompiled and edited by GAKKEN Co., Ltd.Unauthorized copying or distribution of thispublication, in whole or in part, is strictly prohibited.
 2. 2. 00408 Cac hnh anh Hnh anh chup bng may DSLR tht lan tng 018 Cac thanh phn cua may anh Kiu dang020 Thy c g, chup c ny Khung ngm022 Thay ng knh ng knh024 Bt ly nhng khoanh khc quyt nh NhanhNI DUNG QUYN SACH NAYChu Tm hiu v may anh DSLRPHN 1T khoa
 3. 3. 028 Net hay Khng 1 Ly net030 Net hay Khng 2 Anh b nhoe032 Net hay Khng 3 Anh mt tri trc tip033 Anh b sang va ti sang034 Ba yu t v anh sang Tc , khu , ISO036 Khng ch Trng anh net (DOF) Khu 038 Thay i Trng anh net (DOF) Hiu ng t khu 040 Chuyn ng tnh hay nhoe Tc chup042 Chuyn ng tnh hay nhoe nhiu hay t Hiu ng t tc chup044 Anh ep cua canh Sang va Ti Tc ISO046 Hiu ng t ISO ISO Cao/Thp048 Thay i goc nhn Tiu c ng knh050 ng knh thay i anh chup nh th nao Goc nhn va phi canh052 ng knh va v tr chup Zoom va b cuc054 Tao ng rng va su dai tiu cc va phi canh056 Thit lp Cht lng anh chup Cht lng chup058 Cam bin hnh anh cua may anh DSLR Cam bin (Sensor)005Cac cach chup anhPHN 2Chu T khoa
 4. 4. 090 Chnh mau cho bc anh chup Picture Style092 Thm Picture Style mi Picture Style094 Chup nhng chu th Trng Ch bu sang095 Chup nhng chu th Ti Ch bu sang096 Chup anh vi Mau Sang Ch bu sang097 Ch bu sang va cac mau sc ring Ch bu sang098 Han ch nhng sai sot v Phi Sang Histogram/Highlight Warning100 at c nhng Mau nh t nhin White Balance (WB)102 Cn Bng Trng cho cac ngun sang White Balance (WB)006D dang chup anh epPHN 3Chu T khoa062 S dung Full Auto Ch Full Auto064 Bt lai nhng khoanh khc Program AE066 Thit lp Tc chup Ch u tin Tc068 iu khin vic xoa phng Ch u tin Khu070 iu khin s phi sang Ch chnh tay072 Thay i tc ISO Thit lp ISO074 Ly net t ng AI Focus076 Ly net tai nhng im mong mun One Shot AF078 Ly net vi chu th chuyn ng AI SERVO AF080 Ly net bng tay Manual focus082 Thay i ch o sang Ch o sang084 B cuc khung anh t khung ngm B cuc anh086 Phu kin giup giam s rung tay Chn mayChu S dung cac tnh nng khacPHN 4T khoa
 5. 5. 007116 Qua trnh in anh Phng thc in104 S dung flash cho nhng chu th b ti en flash106 Cac ky thut anh flash khac anh flash, anh trn108 Chup anh vi file RAW RAW Mode110 Thng thc phim net cao HD Quay phim112 Xem lai phim trn TV HD va trn PC Bin tp phimChu In anhPHN 5T khoa118 Cac thut ng ca may anh DSLR
 6. 6. Cng cap va sc net vimau sc rc r t goc nayn goc kiaHnh anh chupbng may DSLRtht lan tng
 7. 7. Photo/Toru SHIMIZU
 8. 8. Photo/Toshinobu TAKEUCHIAnh chup vi ng Tele (goc hep)ng knh thay i clam s din at cac hnhanh khng b gii han!
 9. 9. Photo/Toshinobu TAKEUCHIChup bng ng goc rng (Wide angle)
 10. 10. Photo/Jun IMURA
 11. 11. Photo/Shinya YOSHIMORILam ni bt chu th viphng nn b xoa m!
 12. 12. Photo/Minoru KOBAYASHIBt kp nhng khoanh khc quyt nh!
 13. 13. Hay nhn vao cu truc cua may anhDSLR vi cac b phn chnh va haytm hiu nhng u im cua no.Naocung chi!May anh ky thut s SLRPHN 1Tm hiu vmay anh DSLR
 14. 14. May anh DSLR thit kvi u tin vic d dangkhi chup anh. May chupcanh nhanh, cang dchup, cang thun tin thcang tt. ng knh thaori c cung la mt ctnh chnh. gn cacng knh, may anh co mtvong tron pha trc goi langam ng knh.Bn trongmay anh SLR018Cac thanh phn cua may anhc lprt nhiulinh kinFlash tch hp (Flash coc)Ngam gn ng knhCam binhnh anhGng phanxa (Gng lt)Cac phm nhn va vong xoayiu khin vic chup va xemlai anhKhung ngm, dung ngmva b cuc anh chupChn gn flash riMan hnh LCD hin th cac thng s thit lp va dung xem lai anh chupNut chup anh(Nut sp man trp)Hay t mt thun cuaban vao khung ngmXoay num vn pha goc phai chon khi hnh anh trong khung ngmro net nht theo mt cua ban.ng knhthao riB vi x lhnh anhTm hiu may anh ky thut s DSLR
 15. 15. 019Ba thanh phn chnhcua may DSLR cho chtlng anh caoSo sanh vi may DSLR se thys khac bit ln nht la bankhng th thay i ng knhcNho gon va nhe d mang theoMay anh du lchKiu dangNut chup anh en Flashng knh tch hpKhung canh luc chup hin ln trn man hnhCac phm n gianMay anh du lch thng c thit k nho gon mt cach tia v th no c ch tao nho va nhe. Vi may anh DSLR,kha nng chup anh c u tin hn. co th chup nhanh,thao tac d va ap ng vic chup nhiu th loai khac nhau,may anh DSLR co th s dung nhiu loai ng knh khac nhaut ng vi goc nhn rng n cac ng tm xa hay cac ngchup cn canh. Va vi vic ngm chup trc tip qua khungngm, ban co th bt kp nhng khoanh khc chnh xac nhban nhn thy.May anh DSLR co th chup c nhiu th loai anh hnS dung cac loaing knh tt chup anhy c xem nh la b naocua may anh, khi ma anh sangnhn bi sensor se c chuyni thanh nhng tnh hiu hnhanh cht lng (d liu anh).Anh sang c camnhn bi cam bin ln.Cam bin cang ln, chtlng hnh anh cang cao.PHN1May anh DSLR u tin ti a kha nng chup anhMay anh DSLR u tin ti a kha nng chup anh.B x l hnh anhB naoMt (Thuy tinh th)ng knhVong macCam bin hnh anhTmhiumayanhkythutsDSLR
 16. 16. Khung ngmcua may anh DSLRMay anh du lch020Thy c g, chup c nyBan co th nhnthy nhng gma may anhnhn thy. ch Live View,may anh DSLR vnhanh nh mt mayanh du lch, no se thhin nhng g angngm trn man hnhLCD cua may.Vi may anh du lch, ban se ngm viman hnh LCD, b cuc hnh anh va chup.(Mt vai may co tch hp lun khung ngmnho.)Qua khung ngm,ban co th thyc khung canhnh la no se cchup.
 17. 17. PART1Nh xem phim man anh rng021 vung chnh gia, co nhng im AF (Auto Focus)dung ly net t ng. Ban co th chon ly net bt k im nao may anh ly net im o. Quakhung ngm, ban co th thy tng chi tit cua chuth, mau sc, ca nhng biu cam cua chu th, v.v, varo net hn so vi ban ngm trn man hnh cua mayanh du lch, i khi rt kho nhn di tri nngKhung canh cth hin sang varo nety la nhng ban thy quakhung ngmTrong may anh DSLR co mt gng phan xa va no se clt ln khi ban nhn nut chup anh. No cho phep anh sang tng knh i xuyn qua va p vao cam bin hnh anh ong vaitro nh phim trong may chup phim truyn thng. Hnh anhsau o c ghi lai vao b nh bng tnh hiu s. Va v co mtng knh (single lens) va mt gng phan xa (reflex mirror) chonn c goi la may anh Ky Thut S ng Knh n Phan Xa(Digital Single-Lens Reflex hay may anh DSLR)V sao goi la may anh DSLR?Khungngm
 18. 18. Hay dung ng knh goc rng (wide angle)Hay dung ng knh tm xa (tele lens)ChonhngkhungcanhrngMun keo gn nhngchu th xa022Thay i ng knhRt nhiu ng knh khac nhaucho ban s dung. dai tiu c (mm) cangngn, hnh anh ban thycang rng. Va tiu c cangdai, hnh anh ban nhn thyc cang gn hn.Tm hiu v may anh DSLR
 19. 19. Chon la nhiu loai ng knh023Dung chup cn canhnhng chu th nhoLam cho th gii b tron Thu c nhngng thngHay th vi cacng knh c bitLa mt ng knh co goc nhn ccrng n mc lam cho hnh anh bbe cong tron nh mt loai ca.La ng knh co th lam cho cacng thng cua hnh anh cngtrnh tr nn vung vc, ko b sailch do goc chup anh.ng kch macro c bit v co thly net vi khoang cach rt gnso vi cac loai thng thng. Nort phu hp khi ban chup cacvt th nho nh la bng hoa vacn trung.PHN1ng knhTmhiumayanhkythutsDSLRng knh Macrong knh Fisheye ng knh Tilt-shift
 20. 20. Tm hiu v may anh DSLRBng cach nhn nut chup anhban co th ly net va chup anh.AutofocusChup lin tuc024Bt ly nhng khoanh khc quyt nhMay anhco th lynet tcthi.i vi nhng chu thchuyn ng nhanh,vic chup lin tuc cnhiu anh cung mtln la li th cua mayanh DSLR.Chup nhiu tm mtluc trong mt giy.
 21. 21. Thit k cho nhng khoanh khc tc thi025May anh DSLR c thit k ban co th chup anhnhanh chong va ep. Mt c im na cn nhc laio la Autofocus ngha la ly net t ng. May anhDSLR c ch tao vi cac ng c rt tt va tchhp nhng b vi x l co th ly net rt nhanh. Mayanh v th se ly net nhanh hn nhiu so vi ban txoay vong ly net trn ng knh.T khoa: Nhanh va epNhn phm chup anh,khoanh khc c gilai ngay lp tc.May cm chc chnV tr cua nut nhn chup c t v phaphai va ngay tm ngon tro tay ban khinhn chup. Cac phm nhn va vong xoaycung c b tr hp l giup ban iukhin rt d dang.Khng co thi gian tr cua man trp. Khoanhkhc lun lun c bt kp.Ban se thy thoaimay khi cm mayanh mt cach vavn trong tay.PHN1NhanhTmhiumayanhkythutsDSLR
 22. 22. Co rt nhiu cach chup mt bc anh. Mt trongnhng s o se c gii thiu trong phn nay.PHN 2Cac cach chup anhVi may anh DSLRNaocungvui!
 23. 23. Khi xem mtbc anh thngthng, ban sethy co nhiuvung co netkhac nhau.Nhng vung ma ban thy sc netc goi la vung anh net hay con goila "im ly net".Co nhng vung trng rt net va cung co nhng vung khac b m i.028Net hay Khng 1Cac i tng nm trc va sauvung c ly net se b m haycon goi la ngoai vung net hay"out net".Nhng vung m Vung anh netCac cach chup anhNoi v hnh anh co scnet hay b nhoe, hay xemmt vai v du sau y.
 24. 24. Nhng ch trong vung ly net th sc net, nhng vungkhac th b m i.Nao cung vui! Vi may anh DSRL029Ban co th ly net mt cach tng (autofocus) hay chnhbng tay (manual focus).Manual focusAutofocusKhi ban thao tac ly net, ngha la ban ang xac nh vung net va vung khng net.Ly netNguyn nhn: Khng co im nao c ly net (outof focus)Nguyn nhn: Chu th ma ban ang chup nm trong vunganh net (in focus)Khng co vung nao net Vung anh mong mun c ly netBan co ngac nhin v sao anh chup b out net? Co nhngim se c ly net (im focus), va bt k i tng naonm trc hay sau nhng im nay se thy b m i. Nhngim cang xa im ly net (im focus) se c nhn thycang m hn. Nhng vung ma ban thy net la nhng vungin focus, trong khi nhng vung khng net th b blur(m) i. Ngha la vung nao b m vung o b out net. Khis dung may DSLR, hay s dung autofocus ly net tainhng im ban chon. (Xem trang 74 81 hiu thm vqua trnh ly net.)T khoa cho vic anh khng c net 1 : Out Net - Out of focusXem iu khin vic xoa phng (Khu ) trang 6869.Xem Ly net t