endless pools

Download Endless Pools

Post on 23-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beta Wellness

TRANSCRIPT

 • Bazny Endless PoolsKompletn ada zazen na plavn

  Original Endless PollEndless Pool Swim SpaFastlane PoolFastlaneWater Well

 • Npad na bazn Endless Pool se zrodil ped vce ne pl stoletm ve stt

  Arizona. Tehdy mj otec vyuval protiproudu zavlaovacch arizonskch

  kanl, pivdjc vzcnou vodu z eky Colorado na jin do msta Phoenix,

  k plavn na jednom mstCel roky jsme pak hovoili o sestaven zazen,

  kter by napodobovalo plavn v ece, ale dalo by se realizovat doma na

  malm prostoru. Prozatm vak n as vyplovaly jin npady a pstroje.

  Prvn Endless Pool jsem postavil v lt roku 1988 na baznov terase

  Kolumbijsk univerzity. Tehdy jsme jet mnoho vc nevdli. Zdokonalen

  designu, kter by umonilo zazen dopravit do celho svta, pilo a pozdji.

  Co si v souvislosti s prvnm prototypem pamatuji je pekvapen a div plavc,

  kte si vyzkoueli, e mohou plavat jen na jednom mst. U tehdy bylo

  jasn, e treni i plavci velmi ocen zrcadlo na dn, dky ktermu se plavn

  okamit lpe sleduje. Zejm byly i fyzioterapeutick vhody baznu. Mj

  prvn zkaznk mi popsal pnos pohybu ve vod pro lidi trpc roztrouenou

  sklerzou. Jeho sousedka si podila n tvrt bazn kvli revmatick artritid.

  Nyn jsme o estnct tisc bazn dle a terapeutick pnosy plavn,

  oblbenho naimi zkaznky, jsou stle zejm. Jasn je tak mnostv vzev,

  se ktermi se zkaznci potkaj, kdy si chtj bazn sestavit. Proto jsme tak

  vyvinuli kompletn srii, kter uspokoj odlin poteby a finann monosti

  naich zkaznk. Jednoduchost sestaven, stejn jako jednoduchost designu,

  ns pivedly k netradinmu pouit akrylovho a skelnho vlkna, m jsme

  n pvodn design rozili. Pro ty, je maj v oblib terapii a cvien ve vod,

  jsme vytvoili bazn WaterWell bez proudu. Na nsledujcch strnkch tyto

  monosti pedstavujeme, zdokonalen bhem let tak, aby vm pomohly

  a zrove se mohl uskutenit sen mho otce: cviit doma ve vlastnm malm

  baznu, vyhtm na teplotu podle vaeho pn. Dky dostaten flexibilit

  se kterkoli z naich bazn Endless Pool vejde tm vude a zrove vm

  pome zstat zdrav a v dobr kondici.

  V,

  James MurdockZakladatelEndless Pools

  Pro vce informac volejte:+420 777 876 303

  Bazn Original Endless Pool N originln bazn nabz bezkonkurenn design a flexibiln sestaven, spolen s nejvy monou kvalitou proudu k plavn. Po celm svt je v provozu ji estnct tisc tchto bazn.

  Bazn Endless Pool Swim Spa N bazn Swim Spa se d jednodue sestavit na jakmkoli vhodnm rovnm povrchu, ideln na zahrad za domem. Kombinuje v sob luxus akrylovho lzeskho baznu a nastaviteln rychlostn proud baznu Endless Pool.

  Bazn Fastlane Pool Je jednoduch, levn vhodn pro dti. Fastlane Pool je ideln trningov bazn, kter si mete sestavit hned za domem.

  1

 • vlastnk Endless Pool plave

  minimln jednou tdn.

  I po 10 letech

  Centrum Endless Pools Nachz se na malebnch bezch ky Chester Creek v pensylvnskm mst Aston. V centru je showroom, vzkumn centrum a obchodn oddlen. Dky vhodn lokaci si zde mete vyzkouet jakkoli z naich vrobk. V sousedstv se nachz i nae modern tovrna, kde se vyrb a odkud se distribuuj vechny nae vrobky do celho svta.

  Protiproud Fastlane Fastlane vylep zahradn bazny, kter jsou pli krtk na plavn. Je to n patentovan protiproud vysok kvality s monost nastaven rychlosti proudu k plavn. Modely Wall Mount a Deck Mount jsou dostupn jak pro nov bazny, tak i pro mont do starho baznu.

  Bazn WaterWell Je ideln pro aquaerobik a fyzioterapii, hloubka vody k lopatkm. WaterWell nepotebuje podprnou konstrukci a je mon ho umstit tm kamkoli.

  Dky monosti trnovat v Endless Pool nemusm eit pronjem drhy v baznu. Velmi siln regulovateln proud mi dv monost plavat i tempa kolem 1:05 /100m v pohodl domova.

  2

  Jan Strangmuller 2003: Vtz Ironman Korea

 • 3

 • Specifikace::

  B A Z N O R I G I N A L E N D L E S S P O O L

  4

  konstrukce: ocelov panely, vinylov obloen umouje variaci velikost vka zd: 107 cm, 122 cm nebo 137,5 cm

  hloubka vody: 99,00 cm, 114,5 cm nebo 129,5 cm dle poadavk a 183 cm

  vnitn povrch baznu: 3 barvy, 4 vzory

  manuln nebo automaticky odstraniteln bezpenostn kryt, 5 barev

  syntetick obruba, 3 barvy

  hlinkov obruba s neomezenm vbrem dladic rozmru 15,24 cm

  vnitn zptn kanly a pohonn systm, nerezov ocel nebo akrylt

  vnj obloen - kabinet

  systm kvality vody

  elektrick ohva

  UV lampa pro nien bakteri

  vodn svtla

  hydroterapeutick trysky

  schody na dno baznu, rohov schody

  pedn a dnov zrcadlo

  poadavky na elektinu: 400 V, 50 Hz,

  pvodn kabel CYKY 5C x 4mm2 + CYA 6mm (lutozelen kabel), jitn: 3 x 20A (charakteristiky D), chrni: 25-30mA.

  Mm osteoartritidu a konen mohu cviit bez bolesti! N bazn zboujeme!

  Barry T., Romeo, Michigan

  N charakteristick vrobek, bazn Original Endless Pool, je navren tak, aby se veel

  tm vude, a u ven nebo do vnitnch prostor. Dky modulrnmu designu me bt

  sestaven ji v existujcch vnitnch prostorch. Vechny dly baznu Original Endless Pool

  projdou bez problm dvemi i po schodech. Modulrn design tak umouje rzn

  velikosti bazn, od 2,14m x 3,66m a po 3,05m x 4,88m pi hloubce a 1,83m. Prv

  tato pizpsobivost umonila estncti tiscm zkaznk realizovat svj sen a plavat doma

  v baznu Original Endless Pool.

  S baznem Original Endless Pool se rozhodujete pro estetiku. Krom standardn nabdky

  si zkaznk me zvolit i individuln dokonen kolem baznu a jeho obloen. Dky pouit

  nadstandardnho vinylovho obloen uvnit ocelovch panel, se nemuste obvat plsn.

  Velikost baznu Original Endless Pool si mete zvolit pesn dle Vaich poadavk. V ppad

  dvoupohonnch bazn mohou plavat dva plavci souasn. Bazn Elite Pool nabz maximln

  rychlost plavn padest tyi vtein na 100 metr a je vzvou i pro profesionly. Doporuuj

  ho mnoz vrcholov treni a atleti.

  + 4 2 0 . 7 7 7 . 8 7 6 . 3 0 3w w w. e n d l e s s p o o l s . c z

 • Uijte si naplno pobyt venku na sv zahrad s baznem a lznmi v jednom.

  Plavte, cvite a hlavn kvalitnji vyuijte svj voln as strven s rodinou a

  pteli. N dokonale tvarovan akryltov bazn se sedtky s terapeutickmi

  tryskami, podvodnm plovacm psem a plaveckm proudem Endless Pool

  zmn v domov v ozu, s monost celoronho cvien, relaxace a zbavy.

  Bazn Endless Pool Spa je k dispozici ve tech velikostech a vejde se prakticky

  kamkoli. Po dopraven na msto uren je bazn pipraven k okamitmu

  pipojen a me bt umstn na jakmkoli vhodnm rovnm povrchu.

  Vestavn schody umouj jednoduch pstup a jsou praktick nejen v

  ppad, e se rozhodnete bazn zapustit a postavit kolem nj nap. terasu.

  K naim Swim Spa pat i dokonal hydroterapie a na dvou ergonomicky

  tvarovanch sedtkch a vodn osvtlen.

  Dlkovm ovldnm pak mete zapnat a vypnat podvodn bhac ps nebo

  nastavovat voliteln proti proud Endless Pool. Stisknutm tlatka pizpsobte

  rychlost proudu od tempa vhodnho pro mn nron plaveck styl prsa, a

  po tempo minutu patnct vtein na 100 m, kter je vzvou i pro nronj

  plavce.

  5

  S R I E E N D L E S S P O O L S P A

  Pln nastaviteln protiproud Endless Pool zaru hladkou plaveckou drhu

  Zna s vt hloubkou na cvien, od 124,46 cm do 129,54 cm

  Horn filtr se dvma pepadovmi kartuovmi filtry (kad 15,25 m2) a UV vodnm istiem

  Hydroterapie se sedtkem/sedtky s tryskami a integrovanmi schody na dno baznu

  Zdokonalen systm LED osvtlen

  Digitln zen ohevu a drby vody

  Integrovan, hydraulicky pohnn bhac ps

  Tvarovan pedn sedtka na obou stranch pohonnho krytu

  Izolovan kabinet pro energeticky sporn provoz

  15 Swim Spa s integrovanm bhacm psem a plaveckm proudem Endless Pool

  16 Swim Spa se sedtky s 2 tryskami a plaveckm proudem Endless Pool

  19 SwimSpa DualTemperature s plaveckm proudem Endless Pool

 • 6

  Specifikace:

  Voliteln psluenstv:

  Velikost: 231 x 457 cm(16 = 518,5; 19 = 579,5 cm) celkov vka: 138 cm jedno (dv) hydroterapeutick sedtko(a) s tryskami vodn svtla akrylov vana vyztuen skelnm vlknem kabinet s izolan vrstvou syntetick obklad kabinetu systm kvality vody

  2 x skimmer, elektrick ohev, digitln kontroln systm, kartuov filtrace

  elektrick topn tleso 4,0 kW poadavky na elektinu: 400 V, 50 Hz,

  pvodn kabel CYKY 5C x 4mm2 + CYA 6mm (lutozelen kabel), jitn: 3 x 20A (charakteristiky D), chrni: 25-30mA.

  protiproud Endless Pool druh sedtko s tryskami a hydroterapi integrovan podvodn beck ps rozen balek osvtlen displej s ukazatelem rychlosti plavn, LED dioda s viditelnost 17,78 cm vodn nerezov zrcadlo na dn dvoudln termokry zasunovac bezpenostn kryt venkovn vstupn schody

  Barvy akryltu:

  Barvy venkovnho obloen:

  Stbrn mramor

  Mahagon

  Karibsk mod

  Bidlice

 • REHABILITACE & TERAPIE

  CVIEN VE VOD

  PLAVN & TRNIKRowdy GainesOlympijsk dritel zlat medaile

  RELAXACE

  7

  Plavn je tm ideln forma pohybu.

  Zapojuje vechny skupiny sval opakovan

  a rytmicky, zvtuje slu a vytrvalost bez

  navy a vyerpn. Plavn posiluje vae

  srdce, zlepuje krevn obh a tvaruje svaly. Barry T., Romeo, Michigan

  PLAVN: SKVL POHYB

  Jen mlo kondinho cvien me soutit s plavnm a jeho pnosem

  pro kardiovaskulrn systm a svaly kolem ptee. Plavn posiluje vce

  svalovch skupin najednou tak, jako tm dn jin formy cvien. Je to

  tedy jedna z nejefektivnjch innost. Pi plavn spalujete tolik kalori,

  jako pi jinch aerobnch sportech, a to bez rizika porann sval, kost,

  lach a kloub, kter jsou zpsobena napnnm a neustlmi nrazy.

  Plavn v baznu Endless Pool je innost, kterou si me

Recommended

View more >