enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3

Post on 01-Jun-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  1/60

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  2/60

  X

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  3/60

  AKETOILBIB AKETOILBIB

  Naslov izvornika

  Urednik

  A I

  Likovno oblikovanjeS P

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  4/60

  ENCIKLOPEDIJAISLAMSKIH PREDAJA

  IZ MEDICINESVEZAK 3.

  Sakupio

  M M R

  S arapskog preveo

  AldinMustAfi

  Fondacija Batina duhovnostiMostar, 1436/2014.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  5/60

  ETVRTI DIO

  UTICAJ HRANENA ZDRAVLJE I BOLEST TIJELA

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  6/60

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  7/60

  PRVO POGLAVLJE

  Umanjivanje koliine hrane

  1/1Podsticanje na umanjivanje koliine hrane

  1147. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Ako ukuani smanje svoje obroke, kue e imse ispuniti svjetlou.1

  1148. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Onoga ko povea svoj tesbih (slavljenjeAllaha, d..) i temdid (velianje Allaha), a umanji jelo, pie i spavanje poele meleci.2

  1149. Imam Ali, mir s njim: Ne trai ivot kako bi jeo, nego trai jelo kakobi ivio!3

  1150. Imam Ali, mir s njim: Obavezno je pametnom da se tokom slasti jelaprisjeti gorine lijeka.4

  1/2Vanjske koristi od umanjivanja koliine hrane

  a. Zdravlje tijela

  1151. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Majka svih lijekova je umanjivanje koliinehrane.5

  1

  El-Mudemu-l-ewseu, sv. 5, str. 229, hadis 5165, prenosi ga Ebu Hurejre; Kenzu-l-

  -umml, sv. 3, str. 391, hadis 7093.2 Tenbhu-l-awiri , sv. 2, str. 116.3 eru nehdi-l-bela, sv. 20, str. 333, hadis 824.4 eru nehdi-l-bela, sv. 20, str. 272, hadis 149.5 El-Mewiu-l-adedijje, str. 213.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  8/60

  1 / 1

  1.

  :

  .1147

  :

  .1148

  2.

  :

  .1149

  3.

  :

  .1150

  4.

  2 / 1

  5.

  :

  .1151

  .7093

  391

  3

  5165

  229

  5

  1

  .116 2 2

  .824 333 20

  3

  .149 272 20

  4

  .213 5

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  9/60

  8 Umanjivanje koliine hrane

  1152. Imam Ali, mir s njim: Umanjivanje koliine hrane titi od tjelesnihbolesti.6

  1153. Imam Ali, mir s njim: Umanji jelo umanjit e ti se bolest.71154. Imam Ali, mir s njim: Ko umanji jelo umanje mu se bolovi.8

  1155. Imam Ali, mir s njim: Smanjivanje obroka donosi plemenitost dui itrajnost zdravlja.9

  1156. Imam Ali, mir s njim: Ko umanji jelo povea mu se zdravlje i popravese misli.10

  1157. Imam Ali, mir s njim: Zaista je zdravlje tijela u smanjenju koliine

  hrane i vode.11

  1158. Imam Rida, mir s njim: Kada bi ljudi umanjili jelo, popravila bi im setijela.12

  1159. Imam Rida, mir s njim: Tijelo je poput dobre i spremne zemlje; ako sebude brinulo o njoj i zalijevalo tako da se ne pretjera sa vodom vie odnjene potrebe i da joj ne nedostaje vode pa da se osui, njena kultivacijase nastavi, njeni prihodi se umnoe i njeni plodovi bivaju kvalitetni. A akose zapusti, onda propadne i na njoj naraste korov. I tijelo se ponaa ovakou odnosu na hranu i pie. Ako ono bude ispravno i zdravo, u njemu blistailost. Pa vidita ti odgovara i ta odgovara tvome elucu, i od ega ti jaatijelo i ta ti je ugodno od jela i pia, i to uini svojom ishranom.13

  b. Mladolikost lica

  1160. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Moj brat Isa, a.s., jednom prilikom je prolazio krozgrad u kojem su se ovjek i ena nadvikivali, pa ih je upitao: ta vam je?

  6 ureru-l-ikem, hadis 6768; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 370, hadis 6248.7 ureru-l-ikemi, hadis 2336.8 ureru-l-ikem, hadis 8409; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 455, hadis 8220.9 ureru-l-ikem, hadis 6819; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 370, hadis 6240.

  10 ureru-l-ikem, hadis 8803; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 437, hadis 7559.11

  Tuafu-l-uql, str. 172;Biretu-l-Muaf, str. 25, u oba djela je prenesen od Kumejlaibn Zijda;El-Bir,sv. 66, str. 425, hadis 41.12Mekrimu-l-alq, sv. 2, str. 467, hadis 2466;El-Mesin, sv. 2, str. 221, hadis 1666,

  od Ebu El-Hasana od Amra ibn Ibrhma, a u njemu stoji budu ekonomini (),umjesto umanje, smanje () ;El-Bir, sv. 62, str. 142, hadis 9.

  13 ibbu-l-Imami er-Ri, str. 13;El-Bir, sv. 62, str. 310. hadis slian navedenom.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  10/60

  9

  6.

  :

  .1152

  7.

  :

  .1153

  8.

  :

  .1154

  9.

  :

  .1155

  10.

  :

  .1156

  11.

  :

  .1157

  12.

  :

  .1158

  :

  .1159

  .

  .

  ...

  .

  13.

  :

  .1160

  .

  .6248 370 6768 6

  .2336

  7

  .8220 455 8409 8

  .6240 370 6819 9

  .7559 437

  8803

  10

  66

  25

  172

  11

  .41 425

  1666 221 2

  2466 180 2

  12

  9. 142 62 : :

  . 310 62 13 13

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  11/60

  10 Umanjivanje koliine hrane

  ovjek ree: O Allahov vjerovjesnie, ovo je moja ena i ona je bez ikak-ve mahane, dobra, ali ja volim da sam daleko od nje.

  Hazreti Isa ree: Pa objasni mi sve o njoj, kakva je izgleda?ovjek ree: Ona je smeuranog lica, a nije stara.Hazreti ree: O eno, da li bi voljela da ti se vrati mladolikost i vlanost lica?ena ree: Da.Hazreti Isa ree eni: Kada bude jela nemoj nipoto da se najede14, jer

  ako se hrana nagomila na plua u tolikoj mjeri nestane mladolikost lica.Pa je uinila tako i vratila joj se mladolikost lica.15

  c. Dug ivot

  1161. Lukman, a.s.: Ako ovjek umanji jelo, ivi due.16

  1/3Unutarnje koristi od smanjenja jedenja

  a. Bistrina misli1162. Imam Ali, mir s njim: Onome ko umanji jelo izbistre se misli.17

  b. Svjetlost srca

  1163. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Ako ovjek umanji hranu njegovo se srce is-puni svjetlou.18

  c. Spas od ejtana1164. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Koga raduje da svoju duu spasi od Iblisa

  onda neka istopi19svoje salo i meso smanjenjem koliine hrane; jer uz

  14 U izvoru stoji zasiti se ( ), a ispravka je preuzeta izEl-Biri Qaau-l-enbij.15 Ilelu--erii, str. 497, hadis 1. prenosi Omer ibn Ali od svoga oca Imama Alija ibn

  Eb liba; Qaau-l-enbij, str. 273, hadis 328. je slian navedenom; El-Bir, sv.

  14, str. 320, hadis 26.

  16El-Mewiu-l-adedijje, str. 71.17 ureru-l-ikem, hadis 8426; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 456, hadis 8236.18 El-Firdews, sv. 1, str. 290, hadis 1138, od Ebu Hurejre; Kenzu-l-umml, sv. 15, str.

  244, hadis 40772.19 U izvoru stoji pa neka istopi (

  ), a ispravno je onako kako smo napisali.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  12/60

  11

  .

  :

  :]

  [

  .

  :

  .

  14

  :

  :

  .

  :

  15

  :

  .

  16.

  17.

  :

  .1161

  3 / 1

  18.

  :

  .1162

  19.

  :

  .1163

  .(180 ( . :

  14

  .

  : 15

  1

  497

  16

  .26 320 14 328 273

  .71

  17

  .8236 456 8462

  18

  .40772 244 15 1138 290 1 19

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  13/60

  12 Umanjivanje koliine hrane

  smanjenje koliine hrane dolazi prisustvo meleka i mnotvo razmilja-nja o onome ta je kod Allaha, d..20

  1165. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Borite se protiv samih sebe smanjenjem koliinehrane i pia, meleci e vas staviti pod svoj hlad, a ejtan e pobjei od vas.21

  d. Ulazak u carstvo nebesko

  1166. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Oblaite vunu, zagrnite rukave i jedite do polastomaka, ui ete u carstva nebeska.22

  1167. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Ne ulazi u carstva nebeska i zemaljska ko na-

  puni stomak.23

  e. Pribliavanje Allahu, d..

  1168. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Smanjenje koliine hrane ima uzvien stepenkod Allaha.24

  1169. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Najdrai od vas Allahu su oni koji najmanje

  jedu i najlaki su.

  25

  1170. Imam Sadik, mir s njim: ovjek je najblii Allahu, d.., onda kada muje stomak prazan.26

  f. Sveukupne koristi umanjenja jela

  1171. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Onome ko umanji jelo bude zdravo tijelo i izbistrimu se srce, a onom ko povea jelo, razboli se tijelo i otvrdne mu srce.27

  20El-Firdews, sv. 3, str. 536, hadis 5672, od Ibn Abbsa.21 Tenbhu-l-awir, sv. 2, str. 122.22Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 252, hadis 750;El-Firdews, sv. 1, str. 102, hadis 338, od

  Ebu Hurejre;Kenzu-l-umml, sv. 15, str. 302, hadis 41120.23 Tenbhu-l-awir, sv. 1, str. 100, od Ibn Abbsa.24 Tenbhu-l-awir, sv. 2, str. 119.25Kenzu-l-umml, sv. 15, str. 261, hadis 40869; Es-Sujijjev Dmiu-l-eds i, sv. 1,

  str. 106, hadis 565, u obje knjige je prenosi se izEl-Firdewsaod Ibn Abbsa.26El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 4;El-Mesin, sv. 2, str. 231, hadis 1707, a u njemu stoji) ,) osuiti) ) smanjiti, umanjiti a oba hadisa su od Ebu Bera; El-Qommi:Dmiu-l-eds i, str. 199;El-Bir, sv. 66, str. 331, hadis 5.

  27 Tenbhu-l-awir, sv. 2, str. 229;Ed-Dawt, str. 77, hadis 187;El-Bir, sv. 66, str.338, hadis 35.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  14/60

  13

  :

  .1164

  20

  21.

  :

  .1165

  22.

  :

  .1166

  23.

  24.

  :

  .1167

  25.

  :

  .1168

  26.

  :

  .1169

  :

  .1170

  27.

  .

  :

  20

  . 5672 536 3 21

  .122 2

  22

  338 102 1 750 252 1 23

  .41120 302 15

  . 100 1

  24

  .119

  2

  25

  565 106 1 40869 261 15 26

  .

  : : 1707 231 2 4 269 6

  27

  .5 331 66 199

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  15/60

  14 Umanjivanje koliine hrane

  1172. Imam Ali, mir s njim: Obavezna vam je ekonominost u hrani, jerje ona daleko od rasipnitva, zdrava je za ti jelo i najkorisnija za

  ibadet.281173. Misbahu--eriat: Imam Sadik, mir s njim, je rekao: Smanjiti jede-

  nja je pohvalno u svakom drutvu, jer ono je korisno i za duhovno iza materijalno.29

  28 ureru-l-ikem, hadis 6153; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 341, hadis 5833.29 Mibu--era, str. 237;El-Bir, sv. 66, str. 337, hadis 33.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  16/60

  15

  :

  .1171

  28.

  29

  :

  .1172

  30.

  :

  : .1173

  31.

  .35 338 66 187 77 229 2 28

  .(525 2

  ( .: 29

  .5833 341 6153

  30

  .33 337 66 237 31

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  17/60

  DRUGO POGLAVLJE

  Dijeta

  2/1Znaenje dijete

  1174. Imam Kazim, mir s njim: Nije dijeta da ostavi neto i da ga nikako nejede, nego je dijeta da jede, ali da smanji koliinu.1

  1175. Imam Rida, mir s njim: Nije dijeta ostavljanje neega, nego je dijetasmanjivanje koliine toga neega.2

  1176. El-Fiqhu-l-mensbu li-l-Imami er-Rida: Prenosim od Imama Kazimada je rekao: Osnova dijete je ljubaznost prema tijelu.3

  1177. Imam Kazim, mir s njim: Nema lijeka koji ne izaziva bolest, niti ima ita ko-risnije za tijelo od susprezanja od svega osim onoga to je ovjeku potrebno.4

  1178. Ed-Dawt: Prenosi se: Ne jedi ono za to si spoznao da je tetno nitipretpostavljaj strast onome to godi tijelu.5

  2/2Podsticanje na dijetu

  1179. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: eludac je kua svih bolesti, a dijeta je majkasvih lijekova.6

  1 El-Kf, sv. 8, str. 291, hadis 443. od Msa ibn Bekra;El-Bir, sv. 62, str. 142, hadis 11.2 Ujnu abri er-Ri, a.s.,sv. 1, str. 309, hadis 72;Meni-l-abr, str. 238, hadis 1,

  a oba su prenesena od Ismla El-H orsnijja;Mekrimu-l-alq, sv. 2, str. 180, hadis2467, prenesen od Imama Sadika;El-Bir, sv. 62, str. 140, hadis 1.3 El-Fiqhu-l-mensbu li-l-Imami er-Ri,str. 340;El-Bir, sv. 62, str. 141, hadis 4.4 El-Kf, sv. 8, str. 273, hadis 409. od Us mna El-Awela;El-Bir, sv. 62, str. 68, hadis 18.5 Ed-Dawt,str. 81, hadis 202;El-Bir, sv. 62, str. 269, hadis 59.6 ibbu-n-Nebijji, s.a.v.a,str. 2.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  18/60

  1 / 2

  :

  .1174

  1.

  :

  .1175

  2.

  :

  .1176

  3.

  ... :

  :

  .1177

  4.

  :

  :

  .1178

  5.

  142 62 443 291 8 1

  .11

  1 238 72 309 1 2

  2467

  180

  2

  .1 140 62

  .4 141 62 340 3

  .18 68 62 409 273 8

  4

  .59 269 62 202 81 5

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  19/60

  18 DIJETA

  1180. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Dijeta je poglavar lijekova, a eludac je kuabolesti, zato naviknite tijelo na ono ta je njena priroda.7

  1181. Imam Ali, mir s njim: eludac je kua bolesti, a dijeta je poglavar li-jekova, zato naviknite svako tijelo na ono ta je njena priroda. Nemazdravlja u prodrljivosti.8

  1182. Imam Sadik, mir s njim, je rekao indijskom lijeniku: Ono ta je kodmene je bolje od onoga ta je kod tebe.Koristim ono to je preporuioBoiji Poslanik, s.a.v.a., i znam da je eludac kua bolesti, i da je dijetalijek, i navikavam tijelo na ono ta je njena priroda.9

  1183. Imam Ali, mir s njim: Onom ko se ne strpi u tekoi podnoenja dijeteprodui se bolest.10

  1184. Imam Ali, mir s njim: Zdravlje tijela je u dijeti.11

  1185. Imam Ali, mir s njim: Zdravlje se postie samo sa dijetom.12

  2/3ta se prenosi o duini dijete bolesnika

  1186. Meni-l-abr: Dafer ibn Ismail prenosi od jednoga ovjeka da je pitaoEbu Abdulaha: Koliko bolesnik treba biti na dijeti?Pa ree: Dibqan.13

  Nisam razumio koliko je to dibqan, pa sam ga pitao.Zatim mi je rekao: Deset dana.14

  7

  El-Akmun-nebewijje,sv. 2, str. 7;Ed-Durru-l-mens r, sv. 3, str. 445. prenesen odEbu Muammeda El-H illa od ie; Awll-lel, sv. 2, str. 30, hadis 72. a obahadisa su mu slina.

  8Ed-Dawt,str. 77, hadis 186;Mekrimu-l-alq, sv. 2, str. 180, hadis 2468. od lima,mir s njim, je tome slino, smo to u njemu nema: Nema zdravlja u prodrljivosti.;El-Bir,sv. 62, str. 268, hadis 2.

  9El-H il, str. 512, hadis 3; Ilelu--erii, str. 99, hadis 1; Ibn ehrer:El-Menqib,sv. 4, str. 260. a svi su od Er-Reba ibu-l-Menra;El-Bir,sv. 10, str. 205, hadis 9.

  10

  ureru-l-ikem, hadis 9210; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 431, hadis 7406.11 ureru-l-ikem, hadis 5792; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 303, hadis 5388.12 ureru-l-ikem, hadis 10605; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 533, hadis 9750.13 U znaenju: lijepak /za ptice/; glutin; imela, veska /bot. Loranthus europeaus/; srdovi-

  ca /bot. Cordia myxa/; takoer, u znaenju: biti privren ili odan neemu.14Meni-l-abr, str. 238, hadis 1;El-Bir, sv. 62, str. 141, hadis 1.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  20/60

  19

  2 / 2

  6.

  :

  .1179

  :

  .1180

  7.

  :

  .1181

  98

  .

  :

  .1182

  ...

  10.

  12.

  11

  :

  .1183

  13.

  :

  .1184

  14.

  :

  .1185

  3 / 2

  :

  .1186

  :

  :

  .2

  6

  445 3

  7 2

  7

  .72 30 2

  .(2047 5

  . ) : 8

  2468 180 2 186 77 9

  .2 268 62 :

  260 4

  1 99

  3 512 10

  .9

  205

  10

  .(233 7 ( .:

  11

  .7406 431 9210 12

  .5388 303 5793

  13

  .9750 533 10605 14

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  21/60

  20 DIJETA

  1187.ibbu-l-Eimme: Jaqub ibn Jezid prenosi od nekoliko ljudi da je Ebu Ab-dulah rekao: Dijeta je jedanaest15dn16, zatim poslije toga nema dijete.

  Autor ibbu-l-Eimme ree: Znaenje njegove rijei dn to je rim-ska rije, a znai jedanaest jutara.17

  1188. Imam Sadik, mir s njim: Bolesniku nakon sedam dana nema koristiod dijete.18

  15

  U izvornom tekstu stoji: jedan za enski rod, tj. jedna, a ispravno je ono ta jeuEl-Bir.16 U izvornom tekstu stoji: dinjen, a ispravno je ono to je uEl-Bir.17 Ibna Bisma:ibbu-l-Eimmeod, str. 59;El-Bir, sv. 62, str. 142, hadis 8.18 El-Kf, sv. 8, str. 291, hadis 442; ibbu-l-Eimmeod Ibnejil-Besma, str. 59. oba ova

  hadisa su od El-alebijja;El-Bir, sv. 62, str. 141, hadis 7.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  22/60

  21

  15.

  :

  .

  !

  16.

  :

  :

  .1187

  .

  18

  17

  :

  19.

  :

  :

  20.

  :

  .1188

  :

  .

  :

  21.

  : " 15

  .

  .

  .(141 62 ( "..

  .1 141 62 1 238

  16

  . :

  17

  .

  :

  18

  .8 142 62 59 19

  59 442 291 8

  20

  .7 141 62

  .142 62 21

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  23/60

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  24/60

  1 / 3

  :

  .1189

  1.

  2

  :

  .1190

  3.

  :

  .1191

  4.

  5. :

  .1192

  :

  :

  .1193

  .

  : ]:

  [

  6.

  :

  . : 387 7 100 1 1

  146). 3

  ( .

  : : 2

  75

  165

  3

  . 17 462

  .391 7

  102 1 4

  .9114 494

  9918

  5

  . 390 7 101 1 6

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  25/60

  24 IZGLADNJIVANJE (POST)

  3/2Koristi izgladnjivanja tijela

  a. Zdravlje tijela

  1194. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Postite bit ete zdravi!6

  1195. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Allah, d.., objavio je jednom od vjerovjesnikaBenu Israila da obavijesti svoj narod da nema dana koji rob posti elei LiceNjegovo, a da mu On ne popravi njegovo tijelo i povea njegovu nagradu.7

  1196. Imam Ali, mir s njim: Post je jedno od dva zdravlja.8

  1197. Imam Ali, mir s njim: Izgladnjivanje je najkorisniji lijek.91198. Imam Ali, mir s njim: Glad i bolest ne idu zajedno.10

  b. Slast hrane

  1199. Imam Hadi: Bdijenje daje slast spavanju, a glad poveava ukushrani.11

  3/3Duhovne koristi izgladnjivanja

  a. Klonjenje od grijeha

  1200. Imam Ali, mir s njim: Divan li je pomaga bogobojaznosti glad!12

  6Ed-Dawt,str. 76, hadis 179; Deimu-l-islm, sv. 1, str. 342, prenesen od Imama

  Alija koji ga prenosi od Poslanika, s.a.v.a; Awl-l-lel, sv. 1, str. 268, hadis 70;El--Bir, sv. 62, str. 267, hadis 45;Kenzu-l-umml, sv. 8, str. 450, hadis 23605, prenesenod Ibn Es-Sunnijja i Ebu Nema uE-ibbuod Ebu Hurejre.

  7 uabu-l-mni, sv. 3, str. 412, hadis 3923, prenesen od Ebu Isqa El-Hemdnijja, kojiga prenosi od Imama Alija;El-Firdews, sv. 1, str. 143, hadis 512, od Ebu Ed-Derdaje slian navedenom;Kenzu-l-umml, sv. 8, str. 447, hadis 23587.

  8 ureru-l-ikem, hadis 1683.9 ureru-l-ikem, hadis 903; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 51, hadis 1321.

  10

  ureru-l-ikem, hadis 10569; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 533, hadis 9739.

  11Nuzhetun-niri, str. 141, hadis 18;Elmud-dni, str. 311;El-Bir, sv. 78, str. 369,hadis 4.

  12 ureru-l-ikem, hadis 9923; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 493, hadis 9103, au njemu stoji: zadovoljstvo, sitost prema neemu, skromnost; umjesto:

  izgladnjivanje ili post.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  26/60

  25

  2 / 3

  7.

  :

  .1194

  :

  .1195

  :

  8.

  9.

  :

  .1196

  11.

  10

  :

  .1197

  12.

  :

  .1198

  13.

  :

  .1199

  3 / 3

  15.

  14

  :

  .1200

  342

  1

  179

  76

  7

  267 62 70 268 1

  .

  23605 450 8

  45

  3923 412 3 8

  .23587 447 8

  512 143 1

  .1683 9

  .(62 8 ( .

  :

  10

  .1321

  51

  903

  11

  .9739 533 10569 12

  .4 369 78 311 18 141 13

  .(174 5

  ( .

  : 14

  .

  : : 9103 493 9923 15

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  27/60

  26 IZGLADNJIVANJE (POST)

  1201. Imam Ali, mir s njim: Divan li je pomaga kontroli due i otklanjanjunjenih loih navika glad!13

  1202. Imam Ali, mir s njim, u svome Divanu poezije:Izgladnjujte, jer glad je jedna od pobonih djela,a onaj ko dugo izgladnjivao sebe jednoga dana (na Sudnjem danu) e

  se najesti.14

  b. Spas od ejtana

  1203. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: ejtan kola venama sina Ademova kao to kola

  krv, pa mu suzite prolaze glau.15

  c. Pribliavanje Allahu, d..

  1204. Imam Ali, mir s njim, u hadisu o Miradu: Vjerovjesnik, s.a.v.a., je pi-tao svoga Gospodara, d.., u noi Mirada: Gospodaru moj, uputi mena posao kojim se pribliavam Tebi!

  Allah, d.., mu ree: Pretvori svoju no u dan i svoj dan uno!

  Poslanik, s.a.v.a., ree: Gospodaru moj, a kako to?Allah, d.., ree: Pretvori svoj san u namaz, a svoje jelo u glad!

  O Ahmede, tako Mi Moje slave i Moga velianstva, nema roba kojiMi jami sljedea etiri svojstva, a da ga Ja ne uvedem u Dennet:da poklopi svoj jezika i ne koristi ga, osim za ono ta ga se tie; da

  uva svoje srce od ejtanske vesvese; da bude svjestan Moga znanjao njemu i Moga nadzora nad njim i bude mu mnogo draga glad. OAhmede, kada bi kuao slast gladi, utnje i osamljivanje, i ta senjome nasljeuje!

  Poslanik, s.a.v.a., ree: O moj Gospodaru, a ta glad donosi?Allah, d.., ree: Mudrost, ouvanost srca, pribliavanje Meni,

  vjena tuga, manjak trokova za razliku od drugih ljudi, govorenje

  13 ureru-l-ikem, hadis 9942; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 494, hadis 9113, a unjemu stoji: zarobljavanje, stavljanje u ropstvo, hapenje (

  ) umjesto: kontrola,ropstvo ( ).

  14Ed-Dwnu-l-mensbu ile-l-Imami Ali, str. 344, hadis 269.15 Awl-l-lel, sv. 1, str. 273, hadis 97;El-Bir, sv. 70, str. 42.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  28/60

  27

  16

  :

  .1201

  17.

  :

  .1202

  18.

  :

  .1203

  19

  .

  :

  .1204

  ...:

  .

  .

  :

  :

  .

  :

  :

  .

  .

  :

  :

  .

  .(24 6 ( .

  : 16

  . : : 9113 494 9942

  17

  .269 344

  18

  .42 70 66 325 97 273 1 19

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  29/60

  28 IZGLADNJIVANJE (POST)

  istine, da ne brine o tome da li ivio lahko ili teko. O Ahmede, da lizna kada se rob pribliava Meni?

  Poslanik, s.a.v.a., ree: Ne, Gospodaru moj!16Allah, d.., ree: Kada je gladan ili na seddi.17

  d. Znanje i mudrost

  1205. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Srce moe podnijeti mudrost kada je stomakprazan.18

  1206. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Kada vidite one koji su gladni i mnogo razmi-

  ljaju onda im se pribliite jer iz njih mudrost tee.19

  1207. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Allah, d.., kae: Stavio sam pet stvariu pet stvari, a ljudi ih trae u pet stvari pa ih ne nau. Stavio samznanje u glad i trud, a ljudi ga trae u sitosti i odmoru pa ga nenau.20

  1208. Iddetu-d-d: Allah, d.., je objavio Davudu: O Davude... Ja samstavio znanje u gladovanju i ispoljavanju truda, a oni ga21trae u sito-sti i odmoru pa ga ne nalaze.22

  Vidjeti: prethodni naslovPribliavanje Allahu, d..

  e. Vienje Allaha, d.., srcem

  1209. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Izgladnjujte svoje jetre, razgolitite svoje slike,tj. tijela23, moda ugledate istinu srcima svojim.24

  16 Ono ta je izmeu uglastih zagrada, pronali smo uEl-Bir.17Irdu-l-qulb, str. 199. i 200;El-Bir,sv. 77, str. 22, hadis 6.18 Tenbhu-l-awir, sv. 2, str. 119.19 Kenzu-l-umml, sv. 9, str. 37, hadis 24818; prenesen od El-kima u Tru Nejbru

  i Ed-Dejlemijja od Ibn Omera.20 Awll-lel, sv. 4, str. 61, hadis 11.21 U izvoru stoji: trae je (u enskom rodu ), a ispravno je uEl-Bir.22

  Iddetud-d, str. 166;El-Bir,sv. 78, str. 453, hadis 21.

  23 Ova oporuka ili savjet ukazuje na erijatski dozvoljene sportske aktivnosti, gdje semoe obui malo laka odjea, ali samo za mukarce, a to se tie sportskih aktivnostivani nije dozvoljeno da se oblai ita osim erijatom doputena odjea.

  24Miktu-l-enwri, str. 448, hadis 1503, od El-asena ibn Muammeda E-jja Es--Serwijja od njegovih ejova.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  30/60

  29

  20].

  :

  [

  21.

  :

  :

  .1205

  22.

  :

  .1206

  23.

  :

  :

  .1207

  :

  24.

  ...

  :

  :

  .1208

  26.

  25

  .)

  ( 214 3 :

  ...

  :

  .1209

  27.

  . 20

  .6 22 77 200 199 21

  .119 2

  22

  .

  24818

  37

  9

  23

  .11 61 4 24

  . :

  25

  .21 453 78

  166

  26

  . 1503 448 27

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  31/60

  30 IZGLADNJIVANJE (POST)

  1210. Isa, a.s.: Izgladnjujte svoje jetre i razgoliavajte svoja tijela, pa modavaa srca ugledaju Allaha, d..25

  1211. Isa, a.s., je rekao svojim uenicima: O uenici, izgladnjujte svoje sto-make, drite ednim svoje jetre, razgoliavajte svoja tijela, moda vaasrca ugledaju Allaha, d..26

  25El-Mehaddetu-l-bej, sv. 5, str. 148, a rekao je na njegovom kraju: A to se istoprenosi od naega Poslanika, s.a.v.a.

  26Itfus-sdeti-l-mutteqn, sv. 7, str. 388.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  32/60

  31

  :

  .1210

  28.

  :

  .1211

  29.

  . : 148 5

  28

  .388 7 29

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  33/60

  eTvrTo poglavlje

  Prejedanje

  4/1Pokuenost prejedanja

  1212. Imam Sadik, mir s njim: Pretjerivanje sa jelom je pokueno.1

  1213. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Sin Ademov nije napunio nijednu posudu zlomosim stomaka. Dovoljni su sinu Ademovu zalogajii koji ga odravajuu ivotu; pa ako sin Ademov pobijedi, odnosno savlada svoju duu i pro-htjeve, onda mu je treina za hranu, treina za pie, a treina za disanje.2

  1214. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Poslije mene e se pojaviti novotarija u dru-tvu; vjernik e jesti koliinu za jedan eludac, a nevjernik e jesti zasedam eludaca.3

  1215. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Vjernik jede za jedan eludac, a nevjernik jedeza sedam eludaca.4

  1 El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 2; Tehbu-l-akmi, sv. 9, str. 92, hadis 394, a obje ove predajesu prenesene od Ebu Bera;El-Mesin, sv. 2, str. 231, hadis 1704, prenesen od Jnusa ibnAmra;Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 316, hadis 1014;El-Bir, sv. 66, str. 335, hadis 22.

  2 Sunenu Ibni Mde, sv. 2, str. 1111, hadis 3349; Sunenut-Tirmi, sv. 4, str. 590, hadis 2380;Musnedu Ibni anbel, sv. 6, str. 93, hadis 17186;El-Mustedriku ala-aajni, sv. 4, str. 135,hadis 7139 je njemu slian, a sve ove predaje su prenesene od El-Miqdma ibn Madkerba;Kenzu-l- umml, sv. 15, str. 261, hadis 40870;El-Mesin, sv. 2, str. 222, hadis 1668, prene-

  sen od Imama Sadika je slian navedenom;El-Bir, sv. 66, str. 335, hadis 19.

  3 El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 3;El-Mesin, sv. 2, str. 233, hadis 1716;El-Medztu-n-nebewijje, str. 376, hadis 291, a u njemu nema poetka ovog hadisa;El-Bir, sv. 66,str. 325, hadis 1.

  4 au-l-Bur, sv. 5, str. 2061, hadis 5078; Sunenu-t-Tirmi, sv. 4, str. 266, hadis1818; Sunenu Ibni Mde, sv. 2, str. 1084, hadis 3257, a sve ove predaje su prenesene

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  34/60

  1 / 4

  1.

  :

  .1212

  .

  :

  .1213

  2.

  :

  .1214

  3.

  :

  .1215

  4.

  394 92 9

  2 269 6

  1

  316 1 1704 231 2

  .22 335 66

  1014

  2380 590 4 3349 1111 2 2

  7139 135 4 17186 93 6

  222 2

  40870 261 15

  .19

  335

  66

  1668 376

  1713 233 2 1 268 6 3

  .1 325 66 291

  1818 266 4 5078 2061 5 4

  780 156 1 3257 1084 2

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  35/60

  34 PrejeDanje

  1216. Musned ibn anbel od Ebu Bareta El-afrijja: Doao sam kod Vje-rovjesnika, s.a.v.a., kada sam uinio hidru, a prije nego to sam primio

  islam, pa mi je pomuzao ovicu, koju inae muze svojoj eljadi, pa samja to mlijeko popio, a ujutro sam primio sam islam.

  Ree Vjerovjesnikova, s.a.v.a., eljad: Zanoit emo veeras kao tosmo zanoili i sino gladni!

  Boiji Poslanik, s.a.v.a., opet mi je pomuzao ovcu, pa sam popio tomlijeko i ugasio e.

  Zatim me upita Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Jesi li se napojio?

  Pa sam odgovorio: O Allahov Poslanie, zaista sam se napojio, a nitisam se najeo niti napojio kao danas.

  Zatim Vjerovjesnik, s.a.v.a., ree: Zaista nevjernik jede za sedameludaca, a vjernik jede za jedan eludac.5

  1217.El-Mustedrek prenosi se od Dadeta: uo sam Vjerovjesnika, s.a.v.a.,kada je ugledao sitog ovjeka i pokazao na njegov stomak da je rekao:Kada bi ovo bilo van ovoga, bilo bi bolje za njega.6

  1218. Imam Ali, mir s njim: Mnotvo jela je prodrljivost, a prodrljivost jenajgori porok.7

  1219. Imam Ali, mir s njim, u hadisu o Miradu: Allah, d.., je rekao: OAhmede, prezirem Ovaj svijet i ljude Ovog svijeta, a volim Budui svijeti njegove stanovnike.

  Boiji Poslanik, s.a.v.a., upita: O Gospodaru, ko su ljudi Ovog svijeta,a ko ljudi Budueg?

  Allah, d.., upita: Ljudi Ovog svijeta su oni koji mnogo jedu, kojise mnogo smiju, koji mnogo spavaju i koji se mnogo ljute.8

  od Ibn Umera;Kenzu-l- umml, sv. 1, str. 156, hadis 780, prenesen izEl-Mudemu-l-kebraod Samrete, i u njemu stoji: munq (tj. licemjer ili prevrtljivac), umjesto: kr (tj. nevjernik);El-H il, str. 351, hadis 29, prenesen od Imama Sadika od Poslanika,s.a.v.a;Dmiu-l-abri, str. 217, hadis 545;El-Bir, sv. 66, str. 325, hadis 1.

  5

  Musnedu Ibni anbel, sv. 10, str. 350, hadis 27295; i Vidjeti u au Muslim, sv. 3, str.1632, hadis 186; i uEt-Tru-l-kebru, sv. 8, str. 119, hadis 2415; i uKenzu-l-umml,sv. 1, str. 365, hadis 1608.

  6 El-Mustedriku ala-aajni, sv. 4, str. 135, hadis 7141.7 ureru-l-ikem, hadis 7110; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 390, hadis 6608.8 Irdu-l-qulb, str. 199. i 200;El-Bir,sv. 77, str. 23, hadis 6.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  36/60

  35

  :

  .1216

  5

  .

  !

  :

  .

  :

  !

  :

  :

  6.

  :

  .1217

  7

  .

  :

  9

  .

  8

  :

  .1218

  ... :

  :

  .1219

  .

  :

  10

  .

  :

  29 351 : :

  545 217

  .1 325 66

  .(328 ( . : 5

  1632 3

  : 27295 350 10 6

  .1608

  365

  1

  2415

  119

  8

  186.7141 135 4

  7

  .(2237 6

  . ) : 8

  .6608 390

  7110

  9

  .6 23 77 201 199 10

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  37/60

  36 PrejeDanje

  4/2Pokuenost jedenja raznolike hrane

  1220. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: U mom ummetu e biti onih koji e se u bla-godatima raati i njima e se hraniti, preokupacija e im biti raznolikosthrane i pia, hvalisat e se govorom, a to su najgori od mog ummeta.9

  1221. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Bit e ljudi iz mog ummeta koji e jesti raznolikuhranu i piti raznolika pia, oblaiti raznoliku odjeu i blebetati u govoru,oni e biti najgori od mog ummeta.10

  1222. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Najgori od mog ummeta su oni koji su se rodiliu blagodatima iz njih se hrane, jedu raznolika jela, oblae arenu odjeu,koriste raznolika prijevozna sredstva i blebleu u ovoru.11

  1223. Imam Ali, mir s njim: Raznolikost poveava stomak i umrtvljuje zadnjice.12

  4/3Vidljive tete prejedanja

  a. Vrste bolesti

  1224. Imam Ali, mir s njim: Ko usadi u svoju duu ljubav prema raznolikostijela, ponjeo je plodove mnogih bolesti.13

  9 E-sijjev El-Eml, str. 538, 1162;Mekrimu-l-alq, sv. 2, str. 380, hadis 2661;Tenbhu-l-awir, sv. 2, str. 66, a sve ove predaje su prenesene od Ebu erra;El-Bir,sv. 77, str. 90, hadis 3.

  10El-Mudemu-l-kebru, sv. 8, str. 107, hadis 7512. i hadis 7513;El-Mudemu-l-ewseu,sv. 3, str. 24, hadis 2351;Musnedu--mijjne, sv. 2, str. 342, hadis 1458;iljetu-l--ewliji, sv. 6, str. 90, sve ove predaje su prenesene od Ebu Ummeta;Kenzu-l-umml,sv. 3, str. 561, hadis 7911.

  11El-Mustedriku ala-aajni, sv. 3, str. 657, hadis 6418;El-Mudemul-ewseu, sv. 7, str.372, hadis 7761, a u njemu se ne nalazi sv. od rijei: i oblae..., pa do rijei: ...arenejahalice, i oba ova hadisa su prenesena od Abdullha ibn Dafera; uabu-l-mni,sv. 5, str. 561, hadis 5669, prenesen od hazreti Fime Ez-Zehre od Boijeg Poslanika,

  s.a.v.a;Kenzu-l-umml, sv. 3, str. 561, hadis 7913.Vidjeti:Mewsatu mzni-l-ikmeti/El-Ummetu/ irru ummet/ El-Mutrefne.12El-Kf, sv. 6, str. 317, hadis 8, prenesen od Es-Suknijja od Imama Sadika;El-Mesin,

  sv. 2, str. 165, hadis 1453, prenesen od Es-Suknijja od Imama Sadika, koji ga prenosiod svojih oeva, a oni od Poslanika, s.a.v.a;El-Bir, sv. 66, str. 84, hadis 18.

  13 ureru-l-ikem, hadis 9219; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 426, hadis 7219.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  38/60

  37

  2 / 4

  :

  .1220

  11.

  :

  .1221

  13.

  12

  :

  .1222

  14.

  15.

  :

  .1223

  3 / 4

  :

  .1224

  16.

  2661 380 2 1162 538 11

  .3

  90

  77

  66

  2

  :

  " : .

  : 12

  .(453 2

  ( . :

  ".

  2351 24 3 75127513 107 8 13

  7911. 561 3 90 6 1458 342 2

  372 7 6418 657 3 14

  : : 7761

  5669

  33

  5

  /. / /

  :.7913 561 3

  165 2 8 317 6 15

  18. 84 66

  1453

  .7219 426 9219 16

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  39/60

  38 PrejeDanje

  1225. Imam Ali, mir s njim: Ovisnost o sitosti donosi mnoge bolesti.14

  1226. Imam Ali, mir s njim: Malo je onih koji vole hranu, a da ih ne pogode

  bolesti.151227. Imam Ali, mir s njim: Sitost poveava bolesti.16

  1228. Imam Ali, mir s njim: uvaj se ovisnosti o sitosti; jer ona, zaista, izazi-va bolesti i pospjeuje slabost.17

  1229. Imam Ali, mir s njim: Malo je onih koji pretjeruju u jelu, a da se nerazbole.18

  1230. Imam Ali, mir s njim: Koliko je jela koja su zabranila jela druga!?19

  1231. Imam Ali, mir s njim: Svaka bolest dolazi zbog prejedanja osim grozni-ce, jer ona odjednom obuzme tijelo.20

  b. Slabljenje zdravlja

  1232. Imam Ali, mir s njim: Ko povea jelo smanji mu se zdravlje i oteajumu njegovi trokovi.21

  1233. Imam Ali, mir s njim: Nema zdravlja onome ko se prejeda.22

  1234. Imam Ali, mir s njim: Zdravlje i prejedanje ne idu zajedno.231235. Imam Sadik, mir s njim: Propadanje tijela je u mnotvu hrane i propa-

  danje sjetve je u injenju grijeha, a pokvarenost znanja je u nedonoenjusalavata na najbolje stvorenje Muhammeda, s.a.v.a.24

  14 ureru-l-ikem, hadis 1363.15 ureru-l-ikem, hadis 6814; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 370, hadis 6236.16

  ureru-l-ikem, hadis 912; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 51, hadis 1322.17 ureru-l-ikem, hadis 2681; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 97, hadis 2248.18 ureru-l-ikem, hadis 6749; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 371, hadis 6261.19Nehdu-l-bela, mudrost 171;H aiu-l-Eimmeti, str. 110; ureru-l-ikem, hadis

  6933;El-Bir, sv. 73, str. 166, hadis 29.20El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 8; El-Mesin, sv. 2, str. 232, hadis 1711;El-Bir, sv.

  66, str. 336, hadis 29; ureru-l-ikem, hadis 8903; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str.434, hadis 7500.

  21

  ureru-l-ikem, hadis 8903; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 434, hadis 7500.22 El-DiovMietu kelimetin, str. 32, hadis 16;Jenbu-l-meweddeti, sv. 2, str. 413,hadis 103;Ed-Dawt, str. 77, hadis 186;El-Bir, sv. 62, str. 268, hadis 52.

  23 ureru-l-ikem, hadis 10570; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 533, hadis 9735.24Mustedreku-l-wesili, sv. 16, str. 213, hadis 19632, prenesen od El-Quba Er-Rwin-

  dijja u djeluLubbu-l-lubb.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  40/60

  39

  17.

  :

  .1225

  18.

  :

  .1226

  19. :

  .1227

  20.

  :

  .1228

  21.

  :

  .1229

  22.

  :

  .1230

  23.

  :

  .1231

  24.

  :

  .1232

  2625

  :

  .1233

  27.

  :

  .1234

  :

  .123528

  .

  .1363 17

  .6236 370 6814 18

  .1322 51 912

  19

  .2248

  97

  2681

  20

  .6261 371 6749 21

  6933 110 171 22

  .29 166 73

  66 1711 232 2 8 269 6 23

  .29 336

  .7500 434 8903

  24

  .(2047

  5

  ( .

  :

  .25

  77 103 413 2 16 32 26

  .52 268 62 186

  .9735 533

  10570

  27

  .

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  41/60

  40 PrejeDanje

  c. Neprijatan miris

  1236. Imam Ali, mir s njim: Prejedanje izaziva neprijatan miris.25

  4/4Nevidljive tete prejedanja

  a. Upropatavanje bogobojaznosti

  1237. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Kako li je lo pomaga vjeri: srce razoarano,stomak iroki26i estoko seksualno uzbuenje.27

  1238. Imam Ali, mir s njim: Najbolji pomaga grijeenju je sitost.28

  1239. Imam Ali, mir s njim: Sitost kvari bogobojaznost.29

  1240. Imam Ali, mir s njim: Sitost uzrokuje omamljenost i upropatavabogobojaznost.30

  1241. Imam Ali, mir s njim: Zao drug bogobojaznosti je sitost.31

  1242. Imam Bakir, mir s njim: Kada se stomak napuni postane neposluan.32

  b. Pokvarenost due1243. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Ne ubijajte svoja srca mnotvom hrane i pia,

  jer zaista srca umiru kao usjevi kada se pretjera sa zalijevanjem.33

  25 ureru-l-ikem, hadis 7121; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 390, hadis 6612.26 irok, tj. prostran, prodrljiv. (En-Nihje, sv. 2, str. 237.)27 El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 3, prenesen od Es-Suknijja od Imama Sadika;El-Mesin,

  sv. 2, str. 230, hadis 1702, prenesen od En-Newfelijja od Imama Sadika, koji ga pre-nosi od svojih oeva, a oni od Poslanika, s.a.v.a; El-Bir, sv. 66, str. 335, hadis 20;Tru Dimeq, sv. 47, str. 187, prenesen od Ebu Ed-Derda je slian navedenom;Kenzu-l-umml, sv. 16, str. 253, hadis 44344.

  28 ureru-l-ikem, hadis 9922; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 493, hadis 9106.29 ureru-l-ikem, hadis 659; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 25, hadis 249.30 ureru-l-ikem, hadis 1364; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 25, hadis 249.31 ureru-l-ikem, hadis 4408; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 193, hadis 3972.32

  El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 3, prenesen od Ebu Ubejde; El-Mesin, sv. 2, str. 231,hadis 1705, prenesen od El-usejna ibn Mutra od Imama Sadika; Kitbun men ljaaruhu el-feqh, sv. 3, str. 356, hadis 4255, zabiljeen od Imama Sadika je sliannavedenom;El-Bir, sv. 66, str. 336, hadis 23.

  33 Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 320, hadis 1025;Dmi ul-abri, str. 515, hadis 1453; Tenbhu--l-awir, sv. 1, str. 46;Rewatul-w in, str. 500;El-Bir, sv. 66, str. 331, hadis 7.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  42/60

  41

  3029

  :

  .1236

  4 / 4

  31

  :

  :

  .1237

  34.

  33

  32

  35. :

  .1238

  36.

  :

  .1239

  37.

  :

  .1240

  38.

  :

  .1241

  39.

  :

  .1242

  .(307 4

  ( .

  ...

  :

  29

  .6612 390 7121 30

  .(31 5 ( . : .

  :

  31

  .(237 2

  ( . :

  32

  .(83

  5

  ( .

  :

  :

  33

  2 3 269 6 34

  1702 230

  187 47

  20 335 66

  .44344 253 16

  .9106 493 9922 35

  .249 25 659

  36

  .

  :

  249

  25

  1364

  37

  .3972 193 4408 38

  1705 231 2

  10 270 6

  39

  356 3

  .23 336 66 4255

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  43/60

  42 PrejeDanje

  1244. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: uvajte se od velike koliine hrane, jer to jeznak okamenjenosti srca, tijelo ini sporijim u robovanju Bogu i namje-

  re ini slijepim od sluanja savjeta i pouke.341245. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Onome ko se navikne na mnogo hrane i pia

  otvrdne srce.35

  1246. Imam Ali, mir s njim: Mnogo hrane i sna kvari duu i donosi tetu.36

  c. Koprena na pronicljivosti

  1247. Imam Ali, mir s njim: Onoga ko povea sitost optereti prodr-

  ljivost, a koga preoptereti prodrljivost stave mu koprenu napronicljivost.37

  1248. Imam Ali, mir s njim: Nema pronicljivosti uz prodrljivost.38

  1249. Imam Ali, mir s njim: Prodrljivost stavlja koprenu na pronicljivost.39

  1250. Imam Ali, mir s njim: Pronicljivost i prodrljivost ne idu zajedno.40

  d. Tama srca

  1251. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Ne jedite do sitosti jer e vam se ugasiti svje-tlost u vaim srcima.41

  1252. Imam Ali, mir s njim, u mudrostima koje se prenose od njega: Mnogohrane umrtvljuje srce, kao to mnogo vode umrtvljuje usjeve.42

  1253. Imam Ali, mir s njim: Ako se stomak napuni onim ta je dozvoljeno,oslijepi srce za ono to je ispravno.43

  34 Iddetud-d, str. 294;Elmud-dni, str. 339, od Ebu Hurejre;El-Bir, sv. 77, str. 182,hadis 10. i sv. 103, str. 27, hadis 40.

  35 ibbu-n-Nebijji, s.a.v.a,str. 5;El-Bir, sv. 62, str. 293.36 ureru-l-ikem, hadis 7120; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 389, hadis 6572.37 ureru-l-ikem, hadis 8458. i 8459; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 420, ha-

  dis 7117.38 ureru-l-ikem, hadis 10528; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 532, hadis 9701.39

  ureru-l-ikem, hadis 652. i 345; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 39, hadis 875.

  40 ureru-l-ikem, hadis 10572.41Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 320, hadis 1026; Dmiu-l-abr, str. 515, hadis 1452;

  Rewatul-win, str. 500;El-Bir, sv. 66, str. 331, hadis 7.42 eru nehdi-l-bela, sv. 20, str. 325, hadis 723.43 ureru-l-ikem, hadis 4139.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  44/60

  43

  :

  .1243

  40.

  41

  :

  .1244

  42.

  43.

  :

  .1245

  :

  .1246

  44.

  45

  :

  .1247

  46.

  47

  .

  :

  .124848

  . :

  .1249

  49.

  :

  .1250

  1453 515 1025 320 1

  40

  .7 331 66 500 46 1

  ( .

  :

  .

  :

  41

  .(110 5

  182 77 339 294 42

  .40 27 103 10

  .293 62 5

  43

  .6572 389 7120 44

  ( .

  : . : 45

  .(1574

  3

  .7117 420 8459 8458

  46

  .9701 532 10528 47

  .875 39 345 652

  48

  .10572 49

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  45/60

  44 PrejeDanje

  e. Pokvarenost snova1254. Imam Ali, mir s njim: uvaj se prodrljivosti, jer onome ko je prodr-

  ljiv poveaju se bolesti i pokvare mu se snovi.44

  f. Pomanjkanje ibadeta1255. Imam Ali, mir s njim: Ne idu zajedno45sitost i upotpunjenje farzova.46

  1256. Imam Ali, mir s njim: Ne udi za tri stvari uz druge tri: bdijenje nouuz mnogo jela, svjetlina lica uz cjelonono spavanje i sigurnost od Ovogsvijeta uz druenje sa razvratnicima.47

  1257.El-Mesin Hafs ibn Gijs od Imama Sadika: Pojavio se Iblis Jahjausinu Zekerijjovom, a.s., i na njemu su bili ostaci od svih stvari.Ree Jahja, a.s.: Kakvi su to priljepci, O Iblise?Pa mu on odgovori: Ovo su strasti koje sam pokupio od ljudi.Jahja ga upita: Ima li koja za mene meu njima?Iblis odgovori: Moda si se najeo, pa sam ti tako oteao namaz i zikr.Jahja ree: Tako mi Allaha, obaveza mi je da nikada ne napunim stomak.

  I ree Iblis: Tako mi Allaha, obaveza mi je da ne nasavjetujem mu-slimana nikada.Zatim je Ebu Abdulah rekao: O afe, tako mi Allaha, obaveza je

  Daferu i Daferovoj porodici da ne napune svoje stomake hranom ni-kada, i tako mi Allaha, obaveza je Daferu i Daferovoj porodici da nerade radi Ovog svijeta nikada.48

  1258. Isa, a.s.: O sinovi Israilovi, ne pretjerujte u jelu; jer onaj ko pretjera u

  jelu pretjera u spavanju, a ko pretjera u spavanju smanji u namazu, ako smanji u namazu bude zabiljeen meu nemarne.49

  44 ureru-l-ikem, hadis 2639; Ujnu-l-ikemi we-l-mewi, str. 96, hadis 2212.45 U pouzdanom izvoru stoji: ne idu zajedno, u enskom rodu ( ), a ispravno je u

  tampi iz Bejruta i Teherana i u Ujnu-l-ikemi we-l-mewii.46 ureru-l-ikem, hadis 10568; Ujnu-l-ikemi we-l-mewi, str. 533, hadis 9740.47Mustedreku-l-wesili, sv. 6, str. 340, hadis 6955, prenesen od El-Quba Er-Rwindijja

  uLubbu-l-lubbi.48El-Mesin, sv. 2, str. 222, hadis 1667, od afa ibn ijs a;Dmiu-l-abr, str. 515,hadis 1454, bez seneda do mama (bezgrjenoga) i u njemu ne stoji sv. od: Zatim jerekao Ebu Abdullh: afe...;El-Bir,sv. 63, str. 216, hadis 52.

  49Rebu-l-ebrri, sv. 2, str. 673; eru nehdi-l-bela, sv. 19, str. 188; Tenbhu-l-awir,sv. 1, str. 47.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  46/60

  45

  50.

  :

  .1251

  :

  .1252

  51.

  52.

  :

  .1253

  :

  .125453

  .

  55.

  54

  :

  .1255

  :

  :

  .1256

  56.

  :

  .1257

  .

  :

  .

  :

  :

  .

  :

  1452 515

  1026 320 1

  50

  .7 331 66 500

  .723 325 20

  51

  .4139

  52

  .2212 96 2639 53

  . :

  54

  .9740 533

  10568

  55

  . 6955 340 6 56

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  47/60

  46 PrejeDanje

  1259.iljetu-l-ewliji prenosi se od Wuhejba ibn El-Werda: Dola je donas vijest da se zlobni Iblis ukazao Jahji sinu Zekerijahovom, a.s., pa mu

  rekao: Hou da te nasavjetujem.Pa mu ree Jahja, a.s.: Slagao si, ti me ne savjetuje, ali obavijesti

  me o ljudima.Pa mu ree: Mi ih dijelimo na tri vrste. to se tie prve vrste: oni su

  najtei za nas, uspijevamo da ih obmanemo i zavedemo, a zatim pohrle kapokajanju i traenju oprosta pa upropaste sve ta smo s njima postigli,zatim im se mi vratimo pa se oni nama vrate. Mi ne alimo zbog njih

  niti s njima postignemo nau potrebu, pa smo zbog toga na tekoi i muci.to se tie druge vrste: pa oni su u naim rukama kao lopta u rukama vaedjece bacamo ih kako elimo, jer smo ih ve zaslijepili. A to se tie treevrste: oni su poput tebe bezgrjeni ne moemo s njima nita postii.

  Pa mu ree Jahja: Na osnovu toga, jesi li uspio sa mnom ita?Iblis odgovori: Ne, osim jedanput; jer si pripremio hranu da pojede

  pa sam ti je inio lijepom i slasnom sve dok nisi pojeo vie od onoga

  koliko si elio, zatim si zaspao te noi i nisi ustao da klanja namaz, kaoto si prije ustajao i klanjao.

  Jahja ree: Dobro, neu se vie nikada zasititi hranom sve dok ne umrem.Pa mu ree pokvarenjak (tj. Iblis): Uredu, neu vie nasavjetovati

  sina Ademova nakon tebe.50

  g. Udaljenost od Allaha, d..

  1260. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Svjetlost mudrosti je glad, a udaljenost od Allahaje sitost.51

  1261. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Nema nita mre Allahu od punog stomaka.52

  50 iljetu-l-ewliji, sv. 8, str. 148; Tru Dimeq, sv. 64, str. 205;ajtu-l-ajewni-l--kubr, sv. 1, str. 265, slino tome i u njemu ne stoji od: Pa mu ree Jahja: Na osnovutoga...;El-Bir,sv. 63, str. 265, hadis 150.

  51

  Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 320, hadis 1024;Dmiu-l-abri, str. 515, hadis 1452;Rewatul-w in, str. 500;El-Bir, sv. 66, str. 331, hadis 7;El-Firdews, sv. 4, str. 247,hadis 6730, prenesen od Ebu Hurejre.

  52 Ujnu abrir-Ri, a.s.,sv. 2, str. 36, hadis 89, prenesen od Ameda ibn miraE-ijja; afetu-l-Imami er-Ri, a.s.,str. 109, hadis 66, obje ove predaje su odImama Ridaa od njegovih hazreti oeva;El-Bir, sv. 66, str. 333, hadis 14.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  48/60

  47

  .

  :

  .

  :

  :

  57.

  :

  .1258

  58.

  :

  .1259

  .

  :

  .

  :

  .

  :

  :

  .

  :

  .

  . :

  :

  :

  .

  .

  :

  :

  59.

  :

  1454 515

  1667 222 2

  57

  ...

  :

  :

  .52 216 63

  .47 1 188 19 673 2 58

  1 205 64 148 8

  59

  .150 265 63 ...:

  : 265

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  49/60

  48 PrejeDanje

  1262. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Najmri od vas Allahu, d.., je onaj koji mnogospava, prodrljivac i onaj koji mnogo pije.53

  1263. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Zaista Allah, d.., prezire onoga koji se preje-de, onoga koji je nemaran prema pokornosti svoga Gospodara, onogakoji ostavlja sunnet Boijeg Poslanika, onoga koji misli da se oduioAllahu, d.., onoga koji mrzi porodicu Poslanika i onoga koji ometasvoje komije.54

  1264. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Doao mi je Debrail u vrijeme u koje mi ni-kada prije nije dolazio i u danu u kojem mi nikada prije nije dolazio, pa

  sam mu rekao: O Debraile, doao si mi u vremenu i danu u kojima miprije nisi dolazio, pa si me prepao.

  Ree Debrail: A ta te plai, Muhammede, t Allah ti je oprostiosve preanje grijehe i sve one kasnije?

  Rekoh: Sa ime te je tvoj Gospodar poslao?Debrail ree: Zabranjuje ti tvoj Gospodar oboavanje kipova, pije-

  nje alkohola, svaanje sa ljudima i jo jednu stvar koja se vee i za Onaji za Ovaj svijet tvoj Gospodar ti kae: O Muhammede, nisam nikadanijednu posudu prezirao, kao to prezirem pun stomak.55

  1265. Imam Bakir, mir s njim: Nema nita mre Allahu, d.., od punogstomaka.56

  1266. Imam Sadik, mir s njim: Najudaljenije stvorenje od Allaha, d.., jeonaj ko napuni svoj stomak.57

  1267. Imam Sadik, mir s njim: Zaista Allah, d.., prezire pretjerivanje u jelu.58

  53 Tenbhu-l-awir, sv. 1, str. 100.54Kenzu-l- umml, sv. 16, str. 87, hadis 44029, prenesen od Ed-Dejlemijja od Ebu Hurejre.55 El-Mufdov El-Eml, str. 192, hadis 21, prenesen od Ebu afa El-Ara;El-

  -Mesin, sv. 2, str. 232, hadis 1708, prenesen od Ebu Dafera El-Ara je slianovom u skraenom obliku, a oba ova hadisa su od Imama Sadika, koji ga prenosi odsvog oca, od on od njegovog djeda;El-Bir, sv. 66, str. 338, hadis 34.

  56

  El-Kf, sv. 6, str. 270, hadis 11; El-Mesin, sv. 2, str. 232, hadis 1709, a obje ovepredaje su prenesene od Ebu El-Drda; El-Qommi:Dmiu-l-eds i, str. 201;El--Bir, sv. 66, str. 331, hadis 5. i str. 336, hadis 27.

  57 El-QommijjevDmiu-l-eds i, str. 201;El-Bir, sv. 66, str. 331, hadis 5.58El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 9;El-Mesin, sv. 2, str. 231, hadis 1703, a obje ove pre-

  daje su prenesene iz lia En-Nejlijja;El-Bir, sv. 66, str. 335, hadis 21.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  50/60

  49

  60.

  :

  .1260

  61.

  :

  .1621

  :

  .1262

  62.

  :

  .1263

  63

  64

  .

  :

  .1264

  .

  ! :

  :

  :

  :

  :

  65.

  1452 515 1024 320 1 60

  . 6730 247 4

  7 331 66 500

  89 36 2

  61

  66 109

  .14 333 66

  .100 1

  62

  .(649

  2

  ( .

  :

  63

  . 44029 87 16 64

  1708 232 2

  21 192

  65

  .34 338 66

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  51/60

  50 PrejeDanje

  1268. Imam Sadik, mir s njim: Stomak s jedenjem postaje nepokoran. Robje najblii Allahu, d.., kada mu je stomak lahak, a najudaljeniji kada

  mu je stomak pun.59

  h. Glad na Sudnjem danu

  1269. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Oni koji su najsitiji na Ovom svijetu bit enajdue gladi na Buduem.60

  1270. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Oni koji od vas najvie podriguju na Ovomsvijetu, bit e najdue gladan na Buduem ili je rekao: na Sudnjem

  danu.611271. Imam Ali, mir s njim: Ebu Duhajfe je doao kod Vjerovjesnika, s.a.v.a.,

  podrigujui, pa mu Vjerovjesnik, s.a.v.a., ree:Prikrij svoje podrigivanje, jer, zaista, oni koji su najsitiji na Ovom

  svijetu bit e najgladniji na Buduem.Ebu Duhajfe ree: Nee Ebu Duhajfe napuniti svoj stomak dok ne

  doe pred Allaha.62

  59El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 4;El-Mesin, sv. 2, str. 231, hadis 1707, i u njemu stoji:osui se, umjesto: spadne (tj. smanji se), a obje ove predaje su od Ebu Bera;El--Bir, sv. 6, str. 331, hadis 5. i str. 336, hadis 25; i vidi u: El-QommijjevomDmiu--l-eds i, str. 199.

  60 Sunenu Ibn Mde, sv. 2, str. 1112, hadis 3351;El-Mustedriku ala--aajni, sv. 3,str. 699, hadis 6545, a obje ove predaje su prenesene od Selmna; Sunenut-Tirmiijj, sv.4, str. 649, hadis 2478, prenesen od Ibn Umera, a oba hadisa su njemu slina;Kenzu-

  -l-umml, sv. 3, str. 198, hadis 6155.61El-Kf, sv. 6, str. 269, hadis 5; Tehbu-l-akmi, sv. 9, str. 92, hadis 395, obje ove pre-

  daje su prenesene od Es-Suknijja od Imama Sadika od Ebu erra;El-Mesin, sv. 2,str. 233, hadis 1715, prenesen od Es-Suknijja od Imama Sadika od njegovog hazretioca od Ebu erra;Mekrimu-l-alq, sv. 1, str. 315, hadis 1009;El-Bir, sv. 66, str.339, hadis 3. i sv. 76, str. 57, hadis 4.

  62 Ujnu abri er-Ri, a.s.,sv. 2, str. 38, hadis 113, prenesen od Ameda ibn miraE-ijja; afetu-l-Imami er-Ri, a.s.,str. 232, hadis 130, obje ove predaje Imam

  Rida prenosi od svojih hazreti oeva;Rewatul-win, str. 500, a u njemu ne stoji:Nee napuniti Ebu Duajfe.; El-Bir, sv. 66, str. 332, hadis 12; El-Mustedrikuala--aajni, sv. 4, str. 135, hadis 7140; uabu-l-mni, sv. 5, str. 26, hadis 5643;Et-Tru-l-kebr (Knjiga zvanja, sv. 8, str. 31, hadis 269;El-Mudemu-l-kebru,sv. 22, str. 127, hadis 327, sve ove predaje su sline ovome hadisu; Kenzu-l-umml,sv. 3, str. 200, hadis 6162.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  52/60

  51

  66.

  :

  .1265

  67.

  :

  .1266

  68.

  :

  .1267

  :

  .1268

  69.

  :

  .1269

  70.

  71

  :

  .1270

  72.

  :

  .1271

  :

  1709 232 2 11 270 6 66

  .27 336 5 331 66 201

  .5 331 66 202

  67

  1703

  231

  2

  9

  269

  6

  68

  .21 335 66

  : : 1707 231 2

  4 269 6

  69

  199.

  : 25 5336 331 6

  699 3 3351 1112 2 70

  2478 649 4 6545

  .6155 198 3

  .(102

  ( .

  :

  71

  395 92 9 5 269 6 72

  1715 233 2

  1009 315 1

  .4 57 76 3 339 66

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  53/60

  52 PrejeDanje

  1272.El-Eml prenosi se od Aijje ibn mira El-Duhenijja: uo samSelmana Farisija dok je nerado jeo hranu kako kae: Dovoljno mi je,

  jer uo sam Boijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: Oni koji su najsitijina Ovom svijetu bit e najgladniji na Buduem. Selmane, Ovaj svijet jezatvor za vjernika, a dennet za nevjernika.63

  1273. Imam Sadik, mir s njim: Boiji Poslanik, s.a.v.a., je uo ovjeka kako po-driguje pa ree: O Allahov robe, smanji podrigivanje, jer najdue gladnina Sudnjem danu e biti oni koji su bili najsitiji na Ovom svijetu.64

  4/5tete od prodrljivosti

  1274. Boiji Poslanik, s.a.v.a.: Klonite se prodrljivosti, jer ona upropatavatijelo, njoj je nasljedstvo bolest i ona ini ovjeka lijenim za ibadete.65

  1275. Imam Ali, mir s njim: Klonite se prodrljivosti, jer ona srce ini tvrdim,ovjeka lijenim za namaz i unitava tijelo.66

  1276. Imam Ali, mir s njim, u mudrostima koje se od njega prenose: Ko seprejede bit e odmah kanjen sa tri kazne: bit e mu baena koprena nasrce, pospanost na oi i lijenost na tijelo.67

  1277. Lukman, a.s., obraajui se svome sinu je rekao: Sine moj, ako na-puni eludac zaspe ti razmiljanje, otupi ti mudrost i uljene se orga-ni za ibadet.68

  63

  E-sijjevEl-Eml, str. 346, hadis 715;El-Bir, sv. 66, str. 333, hadis 13. i sv. 73,str. 99, hadis 84;El-Mudemul-kebru, sv. 6, str. 236, hadis 6087, prenesen od Zejdaibn Wehba i str. 269, hadis 6183, prenesen od mira ibn Aijjeta; uabu-l-mni,sv. 5, str. 27, hadis 5645, prenesen od Uqbe ibn mira, a sve ove predaje su slinenavedenom hadisu;iljetu-l-ewliji, sv. 1, str. 198, a u njemu stoji: najdue gladi,umjesto: najgladniji;Kenzu-l-umml, sv. 13, str. 424, hadis 37126, prenesen od ha-zreti El-Askerijja uEl-Emlu.

  64El-Mesin, sv. 2, str. 233, hadis 1716, prenesen od Es-Suknijja;El-Bir, sv. 66, str.

  339, hadis 2.

  65Ed-Dawt, str. 74, hadis 172;El-Bir, sv. 66, str. 338, hadis 35. i sv. 62, str. 266,hadis 41.

  66 ureru-l-ikem, hadis 2742; Ujnu-l-ikemi we-l-mewii, str. 101, hadis 2305.67 eru nehdul-bela, sv. 20, str. 320, hadis 674.68 Tenbhu-l-awir, sv. 1, str. 102;Dmiu-l-abri, str. 515, hadis 1456.

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  54/60

  53

  !

  73.

  :

  :

  .1272

  :

  :

  74.

  :

  .1273

  :

  75!

  5 / 4

  :

  .1274

  76.

  :

  .1275

  77.

  113

  38

  2

  73

  130 232

  12 332 66 ... : 500

  8 )(

  5643 26 5 7140 135 4

  6162. 200 3 327 127 22 269 31

  84 99 1373 333 66 715 346

  74

  6183 269 6087 236 6

  198

  1

  5645

  27

  5

  . 37126 424 13 : :

  .2 339 66 1716 233 2

  75

  .41 266 62 35 338 66

  172 74

  76

  .2305 101 2742 77

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  55/60

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  56/60

  55

  :

  .1276

  78.

  :

  :

  .1277

  79.

  :

  :

  .1278

  80.

  :

  :

  .1279

  81.

  :

  6 / 4

  8382

  :

  .128085

  .

  84

  :

  :

  .1281

  .) ( 78 3 :

  .674 320 20 78

  .1456 516

  102 1 79

  .18 189 76

  253

  80

  .33 337 66 239 81

  .(295 2 ( . :

  82

  854 636

  83

  232

  2

  399

  93

  9

  7

  269

  6

  8. 331 66 1710

  ( .... :

  84

  .(190 66

  .9 412 66 59 269 62 202 81 85

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  57/60

  Sadraj

  ETVRTI DIOUTICAJ HRANE NA ZDRAVLJE I BOLEST TIJELA

  PRVO POGLAVLJE UMANJIVANJE KOLIINE HRANE .........................................61/1 Podsticanje na umanjivanje koliine hrane ......................................................6

  1/2 Vanjske koristi od umanjivanja koliine hrane .................................................6a. Zdravlje tijela ..............................................................................................6b. Mladolikost lica ..........................................................................................8c. Dug ivot ..................................................................................................10

  1/3 Unutarnje koristi od smanjenja jedenja .........................................................10a. Bistrina misli .............................................................................................10b. Svjetlost srca ..............................................................................................10c. Spas od ejtana ..........................................................................................10

  d. Ulazak u carstvo nebesko ..........................................................................12e. Pribliavanje Allahu, d.. ..........................................................................12f. Sveukupne koristi umanjenja jela ...............................................................12

  DRUGO POGLAVLJE DIJETA ...............................................................................162/1 Znaenje dijete ..............................................................................................162/2 Podsticanje na dijetu .....................................................................................162/3 ta se prenosi o duini dijete bolesnika ..........................................................18

  TREE POGLAVLJE IZGLADNJIVANJE (POST) ................................................... 223/1 Podsticanje na izgladnjivanje .........................................................................223/2 Koristi izgladnjivanja tijela ............................................................................24 a. Zdravlje tijela ............................................................................................ 24 b. Slast hrane ................................................................................................. 243/3 Duhovne koristi izgladnjivanja ......................................................................24

  a. Klonjenje od grijeha ..................................................................................24b. Spas od ejtana ..........................................................................................26

  c. Pribliavanje Allahu, d.. ..........................................................................26d. Znanje i mudrost ......................................................................................28e. Vienje Allaha, d.., srcem .......................................................................28

  ETVRTO POGLAVLJE PREJEDANJE ..................................................................324/1 Pokuenost prejedanja ..................................................................................32

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  58/60

  4/2 Pokuenost jedenja raznolike hrane .............................................................. 364/3 Vidljive tete prejedanja ................................................................................36

  a. Vrste bolesti ...............................................................................................36b. Slabljenje zdravlja ......................................................................................38c. Neprijatan miris ........................................................................................40

  4/4 Nevidljive tete prejedanja .............................................................................40a. Upropatavanje bogobojaznosti .................................................................40b. Pokvarenost due .......................................................................................40c. Koprena na pronicljivosti ..........................................................................42d. Tama srca ..................................................................................................42e. Pokvarenost snova .....................................................................................44f. Pomanjkanje ibadeta ..................................................................................44g. Udaljenost od Allaha, d.. ........................................................................46h. Glad na Sudnjem danu .............................................................................50

  4/5 tete od prodrljivosti ...................................................................................524/6 tete od nastavljanja jela nakon to se ovjek zasiti ........................................54

  PETO POGLAVLJE ADABI PRI JELU .....................................................................565/1 Pranje ruku prije i poslije jela ......................................................................565/2 Stavljanje povra (zeleni) na sofru ...............................................................605/3 Izuvanje obue ............................................................................................645/4 Uenje bismile ............................................................................................645/5 Jedenje desnom rukom ...............................................................................685/6 Otpoinjanje jela sa slanim i zavravanje sa slanim ili sa siretom ................705/7 Jedenje tek kad se ogladni ...........................................................................725/8 Otpoinjanje obroka sa lahkom hranom .....................................................745/9 Jedenje tople hrane prije nego to se ohladi .................................................74

  5/10 Smanjenje veliine zalogaja i dobro vakanje ...............................................74

  5/11 Zavravanje sa obrokom prije nego se zasiti .................................................765/12 Potiranje lica i uenje dove poslije pranja ruku ............................................785/13 Leanje na leima nakon obroka .................................................................805/14 Izbjegavanje pretjerivanja ............................................................................825/15 Izbjegavanje puhanja u hranu ili pie ..........................................................825/16 Izbjegavanje jedenja lijevom rukom ............................................................845/17 Izbjegavanje jedenja nakon sitosti ...............................................................865/18 Izbjegavanje jedenja vrele hrane ..................................................................86

  5/19 Izbjegavanje jedenja pod dunublukom osim sa abdestom ..........................905/20 Izbjegavanje spavanja nakon obroka ...........................................................92

  ISLAMSKE UPUTE U VEZI S ISHRANOM .............................................................. 94

  ESTO POGLAVLJE ADABI JEDENJA MESA ....................................................... 1006/1 Izabiranje prednjih nogu i prednjeg dijela tijela ...........................................100

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  59/60

  6/2 Pranje mesa prije kuhanja ............................................................................1026/3 Kidanje i potpuno vakanje mesa zubima ....................................................102

  6/4 Izbjegavanje jedenja suhoga mesa ................................................................1046/5 Izbjegavanje jedenja sirovog mesa ................................................................1066/6 Izbjegavanje ovisnosti o jedenju mesa ..........................................................1086/7 Obroci jedenja mesa ....................................................................................1086/8 Izbjegavanje jedenja mesa due od etrdeset dana ........................................1086/9 Neglodanje kosti i nejedenje njene sri ........................................................112

  SEDMO POGLAVLJE ADABI JEDENJA VOA .................................................... 1167/1 Pranje vodom ..............................................................................................116

  7/2 Uenje bismile prije jela ..............................................................................1167/3 Uenje dove prilikom vienja novog voa ................................................... 1167/4 Jedenje voa na poetku njegove sezone i izbjegavanje na njeno kraju ..........1187/5 Izbjegavanje guljenja voa ...........................................................................1187/6 Izbjegavanje mijeanja (i spajanje) raznih vrsta voa prilikom jedenja .......... 118

  OSMO POGLAVLJE ADABI PIJENJA ...................................................................1228/1 ta je obavezno pri pijenju ..........................................................................122

  a. Pijenje uz tri predaha ...............................................................................122b. Pijenje vode stojei danju, a sjedei nou .................................................122c. Pijenje mlake vode ...................................................................................124

  8/2 ta je zabranjeno pri pijenju ........................................................................126a. Puhanje ...................................................................................................126b. Srkanje ....................................................................................................128c. Pijenje kljuale vode ................................................................................128d. Pijenje tokom jela ...................................................................................128e. Pijenje vode poslije jedenja mesa .............................................................130f. Pijenje poslije jedenja masnoe .................................................................130g. Pijenje sa strane na kojoj su ruka i otvor (urez, lijevak) .......................... 130h. Pijenje iz bakarne posude ........................................................................132i. Pijenje natate (na prazan stomak) ...........................................................132j. Pijenje hladne vode nakon neega vrueg ili slatkoga ................................ 134k. Pretjerano pijenje vode ............................................................................134l. Pijenje hladne vode i pjene u hamamu .....................................................134

  DEVETO POGLAVLJE OBROCI .......................................................................... 1369/1 Ujutro i uveer ............................................................................................1369/2 Potvrivanje ruka i zabranjivanje njegovoga izbjegavanja ...........................1369/3 Potvrivanje veere i zabranjivanje njenoga izbjegavanja ..............................1389/4 Jedan obrok dnevno ....................................................................................1449/5 Tri obroka u dva dana .................................................................................146

 • 8/9/2019 Enciklopedija islamskih predaja iz medicine - sv. 3.

  60/60

  ENCIKLOPEDIJA ISLAMSKIH PREDAJA IZ MEDICINESvezak 3.

  IzdavaFondacija Batina duhovnosti,

  Mostar 1436/2014.

  Za izdavaaA I

  Lektura bosanskog tekstaS E

  Lektura arapskog tekstaA M

  Dizajn i prijelomM S

  tampaD

  Za tamparijuI

  tampanje ove knjige pomoglo je Federalno ministarstvo kulture i sporta.

  CIP Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

  28-725-4/-5:61

  ENCIKLOPEDIJA islamskih predaja iz medicine / sakupio Muhammed Muhammedi Rejahri ; sarapskog preveli Aldin Mustafi, Amar Imamovi. Mostar : Fondacija Batina duhovnosti, . Sv. ; 24 cm. (Biblioteka Islamski nauk)

  Izv. stv. nasl. na arap. pismu. Tekst uporedo na bos. i arap. jeziku. Bibliografija i biljeke uz tekst.