emre turalı

Download Emre turalı

Post on 25-May-2015

426 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Hazrlayan: Emre TURALIDanman: Do. Dr. Serpil YILMAZ

2. Organik Tarm (TAGEM/ HAYSD / 2006)ekil 1. Trkiyede retilmi, paketlenmi ve sertifikalandrlm bitkiselorganik rnlerden bazlar. 3. Dnyada Organik Tarm Avustralya 17.23%Arjantin 1.25% ABD3.26%39.47% Brezilya3.65% spanya4.72%in 4.76% talya Almanya 5.79% 13.49% Trkiye 6.38%(IFOAM 2012) Tablo 1.Dnyada Organik Tarm Alanlarnn Oransal Analizleri 4. Avrupada Organik Tarm Organik tarm, 1990l yllarn bandan itibaren hemen hemen tm AvrupaBirlii lkelerinde hzl bir geliim gstermitir. 5. spanya 1,456,672talya1,113,742 Almanya 990,742 Fransa845,442 ngiltere699,638Avusturya 543,605Hektar(ha)Polonya521,970ek Cumhuriyeti448,242 sve 438,643Trkiye 383,782 0500,0001,000,000 1,500,000 2,000,000(IFOAM 2012)Tablo 2.Avrupada Organik Tarm Arazisi Kullanm (2010) 6. lkemizde Organik Tarm500000450000Alan(Ha)400000retim Miktar(Ton)350000300000250000200000 150000100000500000 20052006 2007 20082009 2010(http://www.tarim.gov.tr/uretim/Organik_Tarim,Organik_Tarim_Statistikleri.html)Tablo3. Son 6 yl ierisinde lkemizde organik rn alan(ha) ve rn miktar(ton) . 7. Organik Su rnleri Yetitiricilii Dnyann en hzl byyen sektrlerinden biri olan su rnlerinin geliimiorganik tarma olduka benzemektedir. Bununlabirlikte, gnmzde, organik su rnleri yetitiricilii, sertifikalanm rneitlilii ve kalitesi asndan tarm sektrnn gerisinde kalmtr.(Bergleiter, 2001; Brister ve Kapuscinski, 2001). (Tacon ve Brister, 2002) 8. Organik Su rnleri YetitiriciliininDnyadaki Durumu2003 Organik su rnleri retimi 7500 ton(TAGEM/ HAYSD 2006) Bu miktar, toplam dnya akuakltr retiminin yaklak % 0,01 vetoplam Avrupa akuakltr retiminin yaklak % 0,25ini temsiletmektedir. (Lem, 2004). 9. Trlere Gre Organik Su rnleriretiminin Dnyadaki Durumu6000 50004000 3000ton 2000 10000Salmon Sazan/AlabalkKarides Dier(TAGEM/ HAYSD 2006)Tablo 4. 2003 yl organik su rnleri retimi 10. Organik Su rnleri YetitiriciliininDnyadaki Mevcut Durumu Infofishin 2010 yl tahminlerine gre ise, organik su rnleri yetitiricilii 50,000tonun zerinde olduu ynndedir. Yine ayn kurumun yapm olduu aratrmalarda ;Vietnam, Banglade, Hindistan,Ekvator ve PerudaKaridesABD , in ve Bangladede TatlsuKaridesiin, srail, Honduras, Brezilya ve MalezyadaTilapiaAvrupann eitli blgelerinde Sazanngiltere, rlanda ve ilide SalmonYeni Zelandada Midye 11. 3.7%1.8%Avrupa 13.1%Asya45.8%Amerika35.6% AfrikaAvustralya ve YeniZelanda(Infofish 2011)Tablo 5.Organik Su rnleri Yetitiriciliinin, Ktalara Gre Oransal Analizi 12. Trkiyede Organik Su rnleriYetitiricilii Tarm, Orman ve Hayvanclk Bakanlnn resmi verilerinegre; Trkiyede, organik su rnleri yetitiricilii yapantesislerin tamam Rizede faaliyet gstermektedir. Organik su rnleri yetitiriciliine gei aamasn, 2010ylnda tamamlayan bu iletmeler; ylda ortalama 475 tonbalk retmektedir. Dnyada organik su rnleri yetitiriciliinin 50,000 ton olduudnldnde; grlyor ki toplam retimin yalnzca %0,95ilkemizde gereklemektedir. 13. Dnyada Organik rnlerin Pazar Paylar Dnyada organik rnlerin pazar pay da, zellikle son yllarda kayda deerbir byme gstermitir. Nitekim, Avrupa Birlii lkeleri ve ABD gibi eitimve refah seviyesi yksek lkelerde, organik rnlere talep ciddi ekildeartmtr. ABD 2005 yl pazar pay 13,2 milyar 5 yllk byme Yllk ortalama 2010 yl pazar pay 19,35 milyar %46,59 %9,3(Aksoy 2005) 14. Toplam:43 Milyar 0.1%18.9% Toplam:43 Milyar ABD3.0% Almanya45.0%3.0% Fransa4.0% ngiltere Kanada 8.0%talya4.0% 14.0% svire Trkiye Dier(IFOAM 2012)Tablo 6.Dnya apnda lkelerin organik rn sat dalmlar(2010) 15. 1.64%Su rnleriDier 98.36%(Infofish 2011)Tablo 7.Organik su rnleri pazarnn oransal analizi 16. Avrupada Organik rnlerin Pazar PaylarToplam 19 milyar 27.48%30.50% AlmanyaFransangilteretalya0.22%7.90%svire 17.80%6.00% Trkiye 10.10%Dier (IFOAM 2012) Tablo 8. Avrupa lkelerinin organik rn sat verileri(2010) 17. Avrupada Organik rnlerin Pazar Paylar European Commision Fisheriesin 2008 yl verilerine; greorganik balk tketimi Avrupada ciddi bir artgstermi, Fransada 2008 ylnda 2007 ylna gre %220lik birbyme gereklemitir. Yine ayn kurumun yapm olduu analize gre; ngilteredetoplam tketim 5.500 tona ulam ve pazar bir nceki ylagre %12 bymtr. 18. Trkiyede Organik rn Pazar Trkiyede sertifikal organik rnler ieren eitliperakendecilerin yan sra , yaklak 50 bamsz organik gdasat yeri bulunmaktadr.Bu sat yerlerinin oustanbul, Ankara, zmir gibi byk metropollerdebulunmaktadr ve beklentiler, 5 yl ierisinde Trkiyede ki zelorganik perakende saysnn 100n zerine kabileceiynndedir.(FAO 2004) Bununla birlikte Organik rn reticileri ve SanayicileriDernei (ORGDER), Trkiyede perakende organik ticaretibyklnn 100-120 milyon lira civarnda olduunu tahminetmektedir. 19. Sonu ve neriler Trkiye, organik tarm rnleri retimi ve ihracat asndan; Dnya veAvrupa birlii lkeleri arasnda iyi bir yerde olmasna karn, organik surnleri yetitiricilii retimi ve pazarlanmas konusunda ayn baarysergileyememitir. ncelemede ak bir ekilde grlyor ki, organik su rnleri yetitiriciliisadece belirli lkelerde deil, tm Dnyada artan bir ivmeylebymektedir. Bununla birlikte zellikle Avrupa Birlii lkelerinde ve dier gelimilkelerde, organik rnlere talep hzla artmaktadr. Bu kapsamda, organik rnlerin Dnya pazarlarnda bu denli rabetgrmesi, sularmzn organik yetitiricilie uygun olmas ve Avrupa pazarnayakn bir corafyada olduumuz dnldnde; Organik su rnleriyetitiricilii konusuna daha gereki yaklalmasnn, su rnleriyetitiricilii yapan zel ve tzel kiilerin organik retime geiinin tevikedilmesinin ve organik su rnleri yetitiricilii hakknda yeni almalarnyaplmasnn lkemiz iin gelecek vaadettii anlalmaktadr. 20. Dnyada Organik Su rnleriYetitiricilii Yaplan Tesisler (TAGEM/ HAYSD / 2006)ekil 2.Offshore kafeslerde organik salmon yetitiricilii yapan bir iftlik - Clare Adas/rlanda 21. Dnyada Organik Su rnleriYetitiricilii Yaplan Tesisler http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.htmlekil 3.Brezilyada organik tilapia yetitiricilii yaplan bir iletme. 22. Dnyada Organik Su rnleriYetitiricilii Yaplan Tesisler http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.htmlekil 4. Almanyada Organik Alabalk yetitiricilii yaplan bir iftlik. 23. Dnyada Organik Su rnleriYetitiricilii Yaplan Tesisler(Infofish 2011)ekil 5.Malezyada organik tilapia retimi yapan bir iletme. 24. (TAGEM/ HAYSD / 2006)ekil 7: Sertifikal organik rnlerden bazlar 25. ekil 9.a. ereveli Logo rnei (Siyah-Beyaz Basm) ekil 9.b.Fonlu Logo rnei(Siyah-Beyaz Basm)ekil 9.a. ereveli Logo rnei (Siyah-Beyaz Basm)ekil 9.b.Fonlu Logo rnei(Siyah-Beyaz Basm)ekil 9. a,b,c,d. Trk Organik rnlerde Bulunacak Logo rnekleri. 26. Kaynaka Directorate General for Agriculture and Rural Development of the European Commission what is organic farming Paull, John (2011) "Nanomaterials in food and agriculture:The big issue of small matter for organic food and farming http://epp.eurostat.ec.europa. europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database http://www.tarim.gov.tr/uretim/Organik_Tarim,Organik_Tarim_Statistikleri.html http://www.thefishsite.com/articles/674/uk-organic-aquaculture-market-report-2009 http://www.gidateknik.com/organik-alabaliklar-geliyor Bergleiter, Stefan; Berner, Nina; Censkowsky, Udo; Juli-Camprodon, Gemma (2009), "OrganicAquaculture 2009 : Willer, Helga; Kilcher, Lukas, eds. (2009), "The World of Organic Agriculture. Statistics and EmergingTrends 2009. FIBL-IFOAM Report., Frick; ITC, Geneva: IFOAM, Bonn; FiBL, SMAE YUNUS Aratrma Blteni, 3:2, Haziran 2003 avdar, Y. Dou Karadeniz Blgesinde organik balk yetitiricilii imkanlarn aratrlmas TAGEM/ HAYSD / 2002 / 07 / 01/24 http://www.fao.org/organicag/display/work/display_2.asp?country=TUR&lang=en&disp=summaries http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-survey-data-2010-regions.pdf http://www.soilassociation.org/marketreport Key results from the survey on organic agriculture worldwide 2012 Part 3: Organic agriculture in the regions 2010 http://www.aquavision.ie/pages/operations.html http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html Bergleiter, S. 2001. Organic products as high quality niche products: background and prospects for organic freshwateraquaculture in Europe. Paper presented at the ad hoc EIFAC/EU Working Party on Market Perspectives for EuropeanFreshwater Aquaculture, Brussels (Belgium), 12-14 May 2001. Brister, D.J. and A. Kapuscinski. 2001. Global rise of aquaculture: A trigger for organic and eco-labelling standards for aquaticanimals. The Organic Standard 3: 7-11. Tekinay, A.A., Groy, D., evik, N., 2006Organik Balk retiminin Mevcut Durumu CFC/FAO/INFOFISH Project on Organic Aquaculture Development in Myanmar, Thailand and MalaysiaAsia-Pacific RegionalWorkshop 2011 27. Dinlediiniz in Teekkrler