employee en management self service, hoe doen wij dat?

Download Employee  en management Self Service, hoe doen wij dat?

Post on 16-Apr-2017

341 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

Employee- en Management Self Service

Hoe doen wij dat?

11 april 2013

0Onderwijsgroep Tilburg

bestaat uit:ROC Tilburg NCVB Bedrijfsopleidingen3 vmbo scholen1.400 medewerkers 13.000 leerlingen/studenten/cursistenbegroting is op ordeis goed verankerd in de regio

0Wie zijn wij, wie vertelt watNanneke Tuerlings hoofd HRM over intranet en Insite workflows

Bart Persoons hoofd Financin over Insite managementinformatie

0Historie HRMbeheerafdelingregelingen en beleid op papierin 2005 centralisatie van de afdelingeducaat voor salarisverwerkingarbodienst met eigen verzuimprogramma

0Welke keuzes hebben we gemaakt (1)

Digitaliseren van het beleid op ONSplein

0Themas HRMBeoordelen en BelonenGezond en veiligHRM ProjectenMobiliteitNieuwe medewerkerProfessionaliserenVerzuim

0Wat levert dit op? ONSpleinHRM-beleid als handige, interactieve praktijkgids sociaal, zakelijk en overzichtelijk ingerichtbekend bij alle leidinggevenden en medewerkersieder onderwerp is beschreven eenduidige antwoorden op vragen

0Welke keuzes hebben we gemaakt (2)Implementeren Afas HRM module:kwalitatief beter MI door koppeling efficintere processen inrichten gegevens direct beschikbaar

0Wat levert dit op? Insitemedewerkersmanagerseenmalig invoeren van zakenverminderen administratieve lastkengetallen actueel direct overzichten inzien n programmaminder afstemmingsproblemen

0Insite

0Waar liggen nog kansenportfolio medewerkercompetentiesbeoordelingsformulieren

0Waarom Insite?cijfers niet stabielgrote variteit in overzichtengrote administratieve last

0Financile verantwoording externe richtlijnen ministerie OCW

interne richtlijnen op basis van vastgestelde programmas

0Interne richtlijnen (1)verantwoording op vooraf vastgestelde programmas

0Interne richtlijnen (2)Een programma onderverdeeld in entiteiten. ROC TilburgProgramma 2.1School voor Adm. en Jur. DienstverleningEntiteit 32School voor AKAEntiteit 41School voor Comm. DienstverleningEntiteit 31School voor BouwtechniekEntiteit 23 School voor ICT en MediatechnologieEntiteit 33School voor GezondheidszorgEntiteit 16 School voor School Kunst, Cultuur en MediaEntiteit 14

0Interne richtlijnen (3)Een entiteit onderverdeeld in teams

0Interne richtlijnen (4)Digitaal aanleverenrapportage aanInsitePDFHard copy Raad van Toezicht XCollege van BestuurXXexternenXschooldirecteuren Xhoofden X

Voor we naar de overzichten op Insite gaan

0Enkele begrippenKostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8Projecten

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenOnderwijsgroep Tilburg heeft haar kostensoorten verdeeld in een aantal subgroepen0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenWelke vervolgens weer samengevat zijn in een 5-tal categorien0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenOnderwijsgroep Tilburg kent de volgende categorien:Personeel formatiePersoneel overigMaterieelHuisvestingBaten universeelOp grond van de bovenste 4 categorien vindt allocatie plaats naar programmas 0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenAllocatie is de interne verdeling van de financile middelen die Onderwijsgroep Tilburg van het ministerie van OCW ontvangt.0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenJaareindverwachting = inschatting van de verwachte baten en lasten over een kalenderjaar door de manager0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenInzet van medewerkers ten behoeve van innovatieve doeleinden. Loonkosten kunnen worden afgewenteld op programma 4.0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenCollectieve voorzieningen op het gebied van personeel, huisvesting, inventaris en treasury0Enkele begrippen

KostensoortSubgroepenCategorienAllocatieJEVInnovatieProgramma 8ProjectenMiddelen (baten) voor werk in opdracht van derden waar specifieke verantwoordingseisen aan ten grondslag liggen.0Enkele begrippen

0Insite

0Wat levert dit op? Insiteinformatie direct beschikbaarverminderen administratieve lastcijfers stabielbrede overzichtenalles te zien

0Waar liggen nog kansenextern beschikbaar makenmeer detail informatiesituatie nog actueler