emil gflrleanu cfiud staffiti'ut tu-i acasf,.| stapanul nu-i... goricelul nu-qi mai gdseqte locul....

Download Emil Gflrleanu CfiUD STAFfitI'Ut TU-I ACASf,.| stapanul nu-i... goricelul nu-qi mai gdseqte locul. ParcS-l

Post on 24-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Emil Gflrleanu

  CfiUD STAFfitI'Ut TU-I ACASf,.|

  Ilustrafiile: Adriana Lucaciu

  Editura leltno-frtt

 • 3

  ., * ,...1

  {}

  i a

  i I

  ln odaie liniqte. Liniqte qi-un miros! Pe polila din dreapta, pe o farfurie, std uitati o bucatd de caqcaval. Mirosul debrdnzd proaspdtd a strSbdtut pdnd la cel mai ingust colliqor al casei. $i din gaura lui, din gauta de dupd sob6, goricelul nu-qi mai gdseqte locul. ParcS-l trage cineva de mustaldafar6. Sd ias6, sd nu ias6! Mai bine s5 se ast6mpere. S5 se astAmpere, ugor de zis; dar caqcavalul? Yezi, asta-i asta: caqcavalul. S[-nchida ochii. I-a inchis. Prostul! Dar ce, cu ochii miroase? $i brAnza-i proaspitd. Mai mdncase aga bunState acum vreun an. Dar parcd nu-l momise intr-atdta ca aceasta de acuma. Si incerce.

  FI

 • 4

  i&l:a;l*:.t:'

  tl 1..

  1ti ;a

  iit ]t'.

  ^4-

  -. ...t*tt .-. €

  T* * e* H

  1 it I ,*

  :lf

  t;r

  & & &

  s & & a $ $

  Face cAlivapaqi m5runli, pAnd:,. -..--.., :iscr-lnzatoarei lui. Mdcar s-o vada. Unde-o fi? De unde-l vr6jeqte, din ce col1 i. i,,,: ,':;::i .'Lr atata stdruinla la dAnsa? A! Uite-o colo pe farfurie. Dacd,-ar indrdznl! Datr c1,,,, :" ::rr-ursa mai intAi pe ldnga perete pani .. divan.Aqa, bun! Pe urmd... Pe urm[pe Li, i ,..] :-., r: I Pe lAngI dulap? Nu. Pe dr-rp;, acela? Nici aqa. Atunci? Pdi, lucrul cel mai Dliir - >:i >e suie de-a dreptul pe pri-.' ' acolo sd treac6, pe marginea ldvicerului din lrcr'.'t.-. pAna la poliya. $i-i ,*..+ i& ca$caval, lasd, n-are el nevoie sd-l invele al1ii ce :..-i nci cLr dAnsul. Dar motanul? E- hei! La dAnsul nu se prea gAndise. $i, doamne, :,, Llii tlolr r-a mai vAr6t in oase

  ,, motanul acela. Dar poate nu era in odaie. Ha? Nu er-. -\Lr. Oncr-rm sd mai agtepte ,.0: ,, Fnlir, si vad5, nu se migcd nimeni, nu-l pdndeqte cineva?F.r

  -:. *@