Els diners de la sostenibilitat

Download Els diners de la sostenibilitat

Post on 29-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Documentaci de suport de xerrada de Llus Grau www.coac.net/aus

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Quadre Comparatiu de costos i amortitzacions </p><p> EB </p><p> 5,758 Kw </p><p> 9,751 /mes </p><p> Terme de potncia elctrica </p><p> 1,6958 </p><p>/Kw i mes </p><p> EE </p><p> 9,200 Kw </p><p> 15,602 /mes </p><p> 5,85 + 18 % </p><p> 6,90 /mes </p><p> Terme fix gas + comptador </p><p> 8,33 /mes 2,29 /mes </p><p> 10,62 + 18% </p><p> 12,53 /mes </p><p> Conjunt </p><p> 19,43 /mes </p><p>Per 50 anys, amb una taxa dactualitzaci del 3 % , </p><p>6,90 amortitzen 9.367 , i </p><p>19,43 amortitzen 26.401 </p><p>Opci 1 Opci 2 Opci 3 </p><p>(evitar electrificaci elevada) </p><p>(evitar electrificaci elevada i gas) </p><p>(evitar electrificaci elevada i ET) -8 habitatges- </p><p>/ hab. </p><p>Estalvi instal. convencional 2.000 Per electrificaci bsica 9.367 </p><p>elevada i gas) </p><p>/ hab. </p><p>Estalvi instal. Convenc. 2.000 Electrif. bsica i no gas 26.401 </p><p> / hab. </p><p>Estalvi installaci convencional 2.000 Per electrificaci bsica 9.367 Per no ET 14.375 </p><p>Total amortitzat 11.367 </p><p>Total amortitzat 28.401 </p><p>Total amortitzat 25.742 Connexi BT - 3.750 </p><p>Total 21.117 </p><p> Estaci Transformadora </p><p> Edifici Matar (Cr.Melendez Valds) </p><p>(climatitzaci + Producci ACS) </p><p>Cost Local ET Cost promig Cost Total </p><p>35.000 80.000 /ut. </p><p>115.000 </p><p>7 habitatges + local comercial de 125 m2 </p><p>Geotermia Distrib.int.clima Altres </p><p>65.000 39.512 1.700 </p><p> Connexi BT </p><p> 30.000 </p><p> Total </p><p> 106.262 </p></li><li><p>Quadre Comparatiu de costos i amortitzacions </p><p> EB </p><p> 5,758 Kw </p><p> 9,751 /mes </p><p> Terme de potncia elctrica </p><p> 1,6958 </p><p>/Kw i mes </p><p> EE </p><p> 9,200 Kw </p><p> 15,602 /mes </p><p> 5,85 + 18 % </p><p> 6,90 /mes </p><p> Terme fix gas + comptador </p><p> 8,33 /mes 2,29 /mes </p><p> 10,62 + 18% </p><p> 12,53 /mes </p><p> Conjunt </p><p> 19,43 /mes </p><p>Per 50 anys, amb una taxa dactualitzaci del 3 % , </p><p>6,90 amortitzen 9.367 , i </p><p>19,43 amortitzen 26.401 </p><p>Opci 1 Opci 2 Opci 3 </p><p>(evitar electrificaci elevada) </p><p>(evitar electrificaci elevada i gas) </p><p>(evitar electrificaci elevada i ET) -8 habitatges- </p><p>/ hab. </p><p>Estalvi instal. convencional 2.000 Per electrificaci bsica 9.367 </p><p>elevada i gas) </p><p>/ hab. </p><p>Estalvi instal. Convenc. 2.000 Electrif. bsica i no gas 26.401 </p><p> / hab. </p><p>Estalvi installaci convencional 2.000 Per electrificaci bsica 9.367 Per no ET 14.375 </p><p>Total amortitzat 11.367 </p><p>Total amortitzat 28.401 </p><p>Total amortitzat 25.742 Connexi BT - 3.750 </p><p>Total 21.117 </p><p> Estaci Transformadora </p><p> Edifici Matar (Cr.Melendez Valds) </p><p>(climatitzaci + Producci ACS) </p><p>Cost Local ET Cost promig Cost Total </p><p>35.000 80.000 /ut. </p><p>115.000 </p><p>7 habitatges + local comercial de 125 m2 </p><p>Geotermia Distrib.int.clima Altres </p><p>65.000 39.512 1.700 </p><p> Connexi BT </p><p> 30.000 </p><p> Total </p><p> 106.262 </p></li></ul>