ellenőrzés tételek

141
1.a) Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve az intézmény szervezetében, azonosítsa továbbá a belső kontrollrendszeren belül a függetlenített belső ellenőrzés szerepét. PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSEK fogalma tágabb értelemben: Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének : olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói tevékenység, amely értéket ad a szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát. Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége : a gazdálkodó szervezet kiszolgálására a gazdálkodó szervezeteken belül létrehozott értékelő tevékenység. Feladata: számviteli és belső irányítási és szabályozási rendszer megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálata, figyelemmel kísérése és értékelése. Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (Állami Számvevőszékek): funkcionális eszköz, amely révén egy szervezet biztosítékot kaphat arra vonatkozóan, hogy a belső folyamatok oly módon működnek, hogy minimálisra csökkentik a csalások, hibák, szabálytalanságok vagy gazdaságtalan és nem hatékony eljárások valószínűségét. Szűkebb értelemben: egy szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, és az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásoknak az ellenőrzése. Célja : pénzügyi dokumentumokban, beszámolókban szereplő információk helyességének megállapítása. Vizsgálja : pénzügyi kimutatások a valóságnak megfelelően mutatják-e a pénzügyi helyzetet, a tevékenységek vagyonra és felhasználásokra gyakorolt hatását, és a beszámolók hatályos számviteli elveknek, szabályoknak megfelelően készült-e. Előnye : képet ad a pénz felhasználásának szabályszerűségéről Hátránya : nem vizsgálja, hogy a pénzeszközöket mennyire jól használták fel és hogy a célok teljesültek-e Csoportosítása : Pozitív bizonyosságot nyújtó ellenőrzés: ellenőr arról nyilatkozik, hogy az elvégzett vizsgálat révén ésszerű szintű (95%os) bizonyosságot szerzett, hogy a beszámoló a jogszabályoknak, előírásoknak, standardoknak megfelel-e Negatív bizonyosságot nyújtó ellenőrzés: ellenőr arról nyilatkozik, hogy az elvégzett vizsgálat során semmi sem jutott a tudomására, ami arra utalna, hogy a beszámoló ne felelne meg a jogszabályoknak, előírásoknak, standardoknak (= korlátozott bizonyosság) KONTROLLRENDSZER : részletesen dokumentálják a kontrollok céljait, a megvalósításukhoz szükséges eszközöket, a kontroll folyamat lépéseit, és az esetleges hiányosságok nyilvánosságra hozatalának módszereit. Segítséget nyújtanak a belső irányítási és ellenőrzési rendszerek szervezeti 1

Upload: janx

Post on 16-Nov-2015

72 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

nkjk

TRANSCRIPT

1.a) Hatrozza meg a pnzgyi ellenrzs fogalmt s cljt, valamint mutassa be a vllalati s intzmnyi bels kontrollrendszer felptst, funkcijt, helyt a vllalkozs, illetve az intzmny szervezetben, azonostsa tovbb a bels kontrollrendszeren bell a fggetlentett bels ellenrzs szerept.

Pnzgyi ellenrzsek fogalma tgabb rtelemben: Bels Ellenrk Nemzetkzi Szervezetnek: olyan fggetlen, objektv bizonyossgot ad eszkz s tancsadi tevkenysg, amely rtket ad a szervezet mkdshez s javtja annak minsgt. rtkeli s javtja a kockzatkezelsi, a kontroll s az irnytsi folyamatok hatkonysgt.

Knyvvizsglk Nemzetkzi Szvetsge: a gazdlkod szervezet kiszolglsra a gazdlkod szervezeteken bell ltrehozott rtkel tevkenysg. Feladata: szmviteli s bels irnytsi s szablyozsi rendszer megfelelsgnek s hatkonysgnak vizsglata, figyelemmel ksrse s rtkelse.

Legfbb Ellenrzsi Intzmnyek Nemzetkzi Szervezete (llami Szmvevszkek): funkcionlis eszkz, amely rvn egy szervezet biztostkot kaphat arra vonatkozan, hogy a bels folyamatok oly mdon mkdnek, hogy minimlisra cskkentik a csalsok, hibk, szablytalansgok vagy gazdasgtalan s nem hatkony eljrsok valsznsgt.

Szkebb rtelemben: egy szervezet, program pnzgyi elszmolsainak, s az ezek alapjul szolgl szmviteli nyilvntartsoknak az ellenrzse.Clja: pnzgyi dokumentumokban, beszmolkban szerepl informcik helyessgnek megllaptsa.Vizsglja: pnzgyi kimutatsok a valsgnak megfelelen mutatjk-e a pnzgyi helyzetet, a tevkenysgek vagyonra s felhasznlsokra gyakorolt hatst, s a beszmolk hatlyos szmviteli elveknek, szablyoknak megfelelen kszlt-e.

Elnye: kpet ad a pnz felhasznlsnak szablyszersgrl

Htrnya: nem vizsglja, hogy a pnzeszkzket mennyire jl hasznltk fel s hogy a clok teljesltek-e

Csoportostsa: Pozitv bizonyossgot nyjt ellenrzs: ellenr arrl nyilatkozik, hogy az elvgzett vizsglat rvn sszer szint (95%os) bizonyossgot szerzett, hogy a beszmol a jogszablyoknak, elrsoknak, standardoknak megfelel-e

Negatv bizonyossgot nyjt ellenrzs: ellenr arrl nyilatkozik, hogy az elvgzett vizsglat sorn semmi sem jutott a tudomsra, ami arra utalna, hogy a beszmol ne felelne meg a jogszablyoknak, elrsoknak, standardoknak (= korltozott bizonyossg)

Kontrollrendszer: rszletesen dokumentljk a kontrollok cljait, a megvalstsukhoz szksges eszkzket, a kontroll folyamat lpseit, s az esetleges hinyossgok nyilvnossgra hozatalnak mdszereit. Segtsget nyjtanak a bels irnytsi s ellenrzsi rendszerek szervezeti kialaktshoz s ellenrizhetsghez. Nemzetkzileg leginkbb elterjedt a COSO modellCOSO modell: megfelel kontrollok kiptst 5 lpsre bontja.

Clja: a bels kontrollokkal kapcsolatos defincikat, mdszereket s a vezeti feladatokat egysges rendszerbe foglalja. Bels kontrollt folyamatknt alaktjk ki gy, hogy sszer biztostkot nyerjenek a szervezeti clok elrsben, aminek az albbi kategrik

mkds eredmnyessge, hatkonysga

pnzgyi jelentsek megbzhatsga,

megfelels az alkalmazott trvnyeknek s elrsoknak,

etikai szempontok.

Egysgbe foglalja a Mirt? Ki? Mit? Hogyan? krdsekre a vlaszokat.Elemei:

1) Kontrollkrnyezet: egy szervezet fels szint, az egsz szervezetre kihat hozzllst adja meg. Alapja a bels kontrollok sszes tbbi elemnek, amely biztostja a fegyelmet s a rendet a szervezetben.

sszetevi: feladat- s felelssgi krk kijellse, vezets filozfija s stlusa, szervezeti felpts, HR-politika s gyakorlat, elktelezettsg a szakrtelem irnt, fels vezets s audit bizottsg.

2) Kockzatrtkels s kezels:

Kockzat: a vllalkozs, szervezet mkdse tekintetben mindazon esemnyek bekvetkezsnek valsznsge, amelyek htrnyosan rinthetik a vllalkozs mkdst, cljainak elrst.

Csoportostsa: Kivlt oka szerint:

kls krnyezetbl ered kockzatok,

tevkenysgi kockzatok,

emberi erforrs kockzatok. Felmerls folyamatbeli helye szerint:

Eredend: azoknak a tevkenysgeknek a termszetes velejri, amelyek a szervezet vgez cljai megvalstsa rdekben. Alapveten: emberi hibval, mulasztssal, tvedssel fgg ssze.

Bels kontroll kockzata: a szervezet bels kontrollrendszere nem jelzi, nem elzi meg, vagy nem javtja ki a lnyeges hibt, szablytalansgot.

Megmarad kockzat: az a kockzat, ami fennmarad a vezets ltal megtett intzkedsek utn is. Fel nem ismert, azonostott s rtkelt, vmint elviselt kockzat.

Kockzatrtkels: mechanizmusokra pl, amelyek lehetv teszik a szervezeti clokat rint negatv hatsok, vagy elszalasztott lehetsgek felismerst, elemzst s kezelst.

Felttele: ismertek legyenek a szervezeti clok

3) Kontrolltevkenysgek: elrsokat s eljrsokat tartalmaznak. Vezets, tulajdonosok irnymutatsi s instrukcii a clokra hat kockzatok kezelsvel kapcsolatban vgrehajtsra kerlnek. Kockzatok kezelsnek eszkze.4) Informci s kommunikci: biztostja a vllalkozson, szervezeten bell a fentrl lefel trtn kommunikcit (pl: clok, elvrsok kommuniklsa) s az alulrl felfel trtn informciramlst (pl: kockzatok azonostsa, hinyossgok)Elvrs: minden adat s informci megjelenjen s feldolgozsra kerljn

Biztostani kell a kvetkezket:

beosztottak kellen ismerik az elltand feladatokat

vezets nyitott az alulrl jv javaslatokra

kommunikcis csatornk hatkonyan mkdnek s nyitottak az gyfelek, a vevk fel

kls rintettek hozzfrnek a szervezet etikai kdexhez

bels s kls rintettekkel folytatott kommunikci ltal megkvetelt esetekben a vezets idben reagl

1) Monitoring: szervezet kontrollrendszere rugalmasan tud reaglni a vltoz kls s bels krlmnyekhez. Magba foglalja: a mkdsi folyamatokba ptett folyamatos, mindennapi szoksos monitoringot, napi rtkelseket, az elklntett nem mindennapos rtkelseket, a kls, fggetlen vlemnyeket is, vmint a hinyossgok feltrst s jelentst.

FGGETLENTETT BELS ELLENRZS: a vllalkozs cljainak elrst, azoknak az rdekben a vllalkozsok bels kontrollrendszert segt eszkz.

Vizsglja s rtkeli: a bels kontrollrendszerek eredmnyessgt s hatkonysgt, rendszeresen s szablyozott mdszerrel rtkeli s javtja a kockzatkezelst, az ellenrzsi s irnytsi eljrsok hatkonysgt, ezltal segti a szervezeti clok megvalstst. Klnbz elemzseket kszt, rtkel, ajnlsokat tesz, tancsokat s informcikat ad a vllalkozs vezetse szmra.

Rsze magnak a bels kontrollrendszernek s maga a bels kontrollrendszer legfbb rtkmrje is.1.b) Mutassa be a humnerforrs gazdlkodssal kapcsolatos ellenrzsi feladatokat, belertve az llomnyi ltszm s az llomnyba nem tartozk nagysgnak s sszettelnek ellenrzst. smertesse, hogy milyen mdszerekkel lehet ellenrizni a munkaid kihasznltsgot s a munkatermelkenysget.

Ltszmgazdlkods ellenrzse

a tervezett ltszmszksglet mennyire ll sszhangban a gyrtott termksszettellel s a technolgiai struktrval, valamint ezek vltozsaival, a mszaki fejlesztssel (amely nagymrtkben rintheti a ltszmot s a szakmai sszettel bels arnyait),

melyek a megfelel munkaer biztostsnak nehzsgei, amelyek ltalban a kvalifiklt, a jl kpzett s nagy gyakorlattal rendelkez munkaer biztostsnl s a nehz fizikai, egszsgre rtalmas,idjrsnak kitett munkakrk betltsnl mutatkoznak. (Az orszg egyes rszein a munkanlklisg eltr mrtk s jelents, fleg a nem keresett szakmkra s a kpzetlen munkaerre jellemz.)

Szellemi ltszm ellenrzse:Vizsglni kell, hogy gondoskodtak-e:

a mszaki s gyviteli dolgozk kpzettsgi sznvonalnak emelsre szervezett tovbbkpzsrl,

az gyvitel hatkonyabb ttele rdekben korszer irodai felszerelsekrl, gpestsrl,

a munkaer- szksgleti normatvk kpzsrl, megfelel kialaktsrl,

a munkaid elfogadhat kihasznlsrl,

a munkaer clszer felhasznlsrl (teljes munkaidvel, rszmunkaidvel, osztott munkaidvel).

Fizikai ltszm ellenrzse: pontosan trtnt-e (idben s terletileg) a termels (szolgltats) munkaid-szksgletnek megllaptsa,

a munkaer-llomny tervezett szakmai s minsgi sszettele megfelel-e a technolgiai, technikai sznvonal kvetelmnyeinek,

megfelel munkaid-kihasznlst irnyoztk-e el,

mindezek biztostjk-e a termelsi (szolgltatsi) feladat teljestst s a munka termelkenysgnek nvelst, vagyis indokolt-e a foglalkoztatott ltszm.

Rendelkezsre ll munkaidalap kihasznlsnak ellenrzse:

A fizetett szabadsg s egyb igazolt tvollt (pl. tanulmnyi kedvezmny) miatt kies munkanapok ellenrzse- szrprbaszeren a jogszablyi elrsok (s ha van a kollektv szerzds,) alapjn, idszakonknt szablyszersgi szempontbl is indokolt,

Ellenrizni kell a szabadsgolsi tervek s a tnyleges szabadsgok alakulsnak sszhangjt, valamint e tervek s a termelsi programok sszefggseit. Eltrst okozhat, ha tervet felletesen lltottk ssze,vagy a munksok llomnyban lnyeges vltozs kvetkezett be.

A betegsg miatti hinyzsokkal kapcsolatos kiemelt ellenrzsi feladat az esteleges munkakri egszsgi rtalmak mrtknek, gyakorisgnak feltrsa, amely egszsgvdelmi hinyossgokra is utalhat.

A munkaid kihasznltsgot s a munkatermelkenysget a kzvetlen s kzvetett termeli ltszm megoszlsban helyes vizsglni. A munkaidalap kihasznlst a munkaidmrlegeken keresztl vizsglhatjuk, feltrhatjuk a ltszlagos munkaerhiny okait, az indokolatlan tbbletltszmot a ltszm arnytalan eloszlst.Termelkenysg vizsglata: egysgnyi lmunka-felhasznlssal mekkora hozam rhet elA termelkenysg nvekedse a termk s a technolgia fejlesztsvel, jobb minsg, clszerbb anyagok hasznlatval, jobb ltszmgazdlkodssal rhet el. Ezrt kell elklnteni: a ltszm s munkaid felhasznlsa,

milyen mdon s mrtkben trekednek az lmunknak gpi eszkzkkel val hatkony kivltsra.

Munkaid felhasznlsa kt rszbl ll:

id, amikor a munks termelmunkt vgez s

vesztesgid, amikor nem termel pl: gplls, munka-, szerszm-, vagy anyaghiny.

Clszer rtkelni, hogy a dolgozkat milyen felttelek mellett alkalmazzk: teljestmnytl fgg vagy fix br;

mennyire sztnz a brezsi rendszerVizsgland:

mennyire megalapozottak a normk, fellvizsgljk-e A mszaki fejleszts, a beruhzsok, az jtsok, a szervezsi intzkedsek eredmnyeknt a munkanormk indokolt helyesbtst elvgeztk-e,

A begyakorlottsg eredmnyeknt fellazult normk az rintett gyrtmnyok (termkek) esetben fellvizsgltk-e s gondoskodtak-e rendezskrl.2.a) Ismertesse a nemzetkzi ellenrzsi normk (standardok) rendszert s szerept. Mutassa be az IIA (Nemzetkzi Bels Ellenrzsi Standardok) felptst, fbb tartalmi elemeit.

Nemzetkzi ellenrzsi elvrsokat meghatroz szervezetek: Knyvvizsglk Nemzetkzi Szvetsge IFAC (1977): a magnszektor vllalatainak pnzgyi beszmolit hitelest, knyvvizsglati munkt szablyoz szervezet.

Clja: vilgszerte harmonizlja a knyvvizsglk szakmai munkjt

Nemzetkzi Kltsgvetsi Szmviteli Standard Testlet PSC: a szervezet nevben a kzszfrt rint hivatalos szmviteli, knyvvizsglati s jelentsksztsi nyilatkozatokat adjon ki, s a kzszfra szmra standardokat tegyen kzz

Nemzetkzi Knyvvizsglati Standardok clja:

pnzgyi beszmolk a nemzetkzi szmviteli standardok - IAS szerint kszljenek

a beszmolk ellenrzse a nemzetkzi knyvvizsglati standardok - ISA - szerint trtnjenek

Legfbb Ellenrzsi Intzmnyek Nemzetkzi Szervezete INTOSAI (1953): az llamhztartsi szektor ellenrzsnek nemzetkzileg elismert vezet szereplje, magyar tagja llami Szmvevszk

Clja: a legfbb ellenrzsi intzmnyek kztt a kzpnzek ellenrzsvel kapcsolatos gondolat- s tapasztalatcsere tmogatsaA standardok nem ktelez rvnyek, de a legjobb ellenrzsi gyakorlatokat tkrzik.

Bels Ellenrk Szervezetnek Eurpai Szvetsge ECIIA: az eurpai IIA szervezeteket tmrti, kb 31 tagszervezete vanClja: a bels ellenrzs eurpai tmogatsa, kutatsok vgzse, a bels ellenrzs gyakorlatt rint llsfoglalsok kiadsa, vmint az ECIIA Bizottsgok szakrti segtse.

Bels Ellenrk Nemzetkzi Szervezete IIA (1941): kezdetben 25 taggal, mra 249 tagszervezete s 114775 taggal rendelkezikClja: a bels ellenrzsi szakma fejlesztse

Kldetse: a nemzetkzi bels ellenrzsi szakma nemzetkzi hangja s ezen keresztl kpviselje legyen

Tevkenysgei:

bels ellenrzs ltal nyjtott rtkek hirdetse, terjesztse,

szakmai fejldst biztost lehetsgek nyjtsa, standardok kiadsa, vizsgaprogramok szervezse,

vezet szerepet tlt be a bels ellenrzsi ismeretekben,

bels ellenrzs legjobb gyakorlatainak terjesztse,

lehetsgek biztostsa a bels ellenrk kztti tapasztalatcserre.

Bels ellenrzs nemzetkzi standardjai - IIA normk: a Bels Ellenrk Nemzetkzi Szervezete ltal kiadott normk, amelyek segtik meghatrozni a bels ellenrzs cljai elrshez szksges tevkenysgeket s eljrsokat, vmint viszonytsi alapot adnak a bels ellenrzsi tevkenysg eredmnyeinek rtkelshez. alapvet normk: bels ellenrzsi tevkenysget vgz szervezetek s szakemberek jellemzit hatrozzk meg

vgrehajtsi normk: ellenrzsi tevkenysg sajtossgait rjk le s meghatrozzk azokat a minsgi kritriumokat, amelyek alapjn e tevkenysg teljestmnye rtkelhet megvalstsi normk: a bizonyossgot ad tevkenysgre s a tancsad tevkenysgre dolgoztk kiAlapvet s a vgrehajtsi normkat vmennyi bels ellenrzsi szolgltats esetben, mg a megvalstsit csak bizonyos tpus ellenrzsi feladat esetben.

Rszt kpezi a Nemzetkzi Szakmai Gyakorlat Keretrendszernek, amely tartalmazza:

bels ellenrzs defincijt,

etikai kdexet,

IIA normkat s

ms utastsokat.

IIA Normk Fbb tartalmi elemei:

Alapkvetelmnyeket ler s vgrehajtsi standardjait attl fggen kell alkalmazni a mindennapi munkavgzs sorn, hogy a bels ellenrzsi tevkenysg megszervezsrl, irnytsrl, minsgbiztostsrl, vagy tervezsrl, vgrehajtsrl, ill az elvgzett ellenrzsek eredmnyeirl trtn beszmoltatsrl van-e sz.

Megvalstsi normk: az alapvet s vgrehajtsi normkon bell tovbb specifikljk a bels ellenrzsi tevkenysg vgzse sorn kvetend irnyelveket, attl fggen, hogy

bizonyossgot ad bels ellenrzsi szolgltatsok: bels ellenrk objektven rtkelik a tnyeket, s ennek alapjn fggetlen vlemnyt formlnak, vagy kvetkeztetseket vonnak le egy szervezetre, mveletre, folyamatra, ill az ellenrzs egyb trgyra vonatkozan. Vizsglat jellegt, hatkrt a bels ellenr hatrozza megrdekeltek: szervezetben, mveletben, rendszerben, vagy a vizsglat egyb trgyban kzvetlenl rintett szemly/csoport

bels ellenrk

rtkelst felhasznl szemly/csoport

tancsad jelleg tevkenysg: konzultcis tevkenysg, amelyet egy megbz konkrt felkrse alapjn vgzik. Vizsglat jellegt, hatkrt a megbzval egyeztetve hatrozzk meg.

rdekeltek:

bels ellenrk,

megbz

Etikai kdex: a megfogalmazott alapelvek s viselkedsi szablyok a kvetkezk: tisztessg, trgyilagossg, bizalmassg s illetkessg.

Alapvet normk 1000-es sorozat foglalja magba: meghatrozza a fggetlen bels ellenrzsi tevkenysget vgz szemlyek vagy szakemberek jellemzit.

Elsdleges clja, meghatrozni a bels ellenrzs cljt, hatskrt, feladatt;

a bels ellenrzs fggetlensgre s trgyilagossgra vonatkoz kvetelmnyeket;

a bels ellenr szakrtelmre s kell szakmai gondossgra vonatkoz elvrsokat;

a bels ellenrzs minsgbiztostsra, bels/kls rtkelsre, vmint a normknak val megfelelsre vonatkoz irnyelveket.

Vgrehajtsi normkat a 2000-es sorozat foglalja ssze: a fggetlen bels ellenrzsi tevkenysg sajtossgait rjk le, s meghatrozzk a minsgi szempontokat, amelyek alapjn e tevkenysg teljestmnye mrhet.

Elsdleges clja, meghatrozni a bels ellenrzsi tevkenysg (tervezs, szablyozs, beszmols) irnytsra vonatkoz irnyelveket;

az ellenrzsi munka jellegre s a megbzsok tervezsre vonatkoz ajnlsokat;

az ellenrzs vgrehajtsra s az eredmnyekrl val tjkoztatsra, vmint a nyomon kvetsre vonatkoz irnyelveket.2.b) Ismertesse a humnerforrs gazdlkodssal kapcsolatos kltsgek, rfordtsok, a brgazdlkods ellenrzsnek lpseit, technikit.

A brgazdlkods ellenrzsnek feladata annak vizsglata, hogy brezsi s sztnzsi rendszer alkalmas-e arra, hogy:

A szemlyes kpessgek minl teljesebb kifejtsvel nvelje az egyni teljestmnyeket, javtsa a munka hatkonysgt,

Olyan jvedelmezsi rendet alaktson ki, amely sszhangban van a vgzett munka mennyisgvel, minsgvel, szakkpzettsgi ignyvel s a munkakrlmnyekkel,

Biztostsa az sszhangot az elrt eredmny s annak megteremtsben rsztvevk szemlyi jvedelme kztt. fizikai dolgozknl a besorolsok kielgten biztostjk-e a szakmai kpzettsg, a gyakorlati id, a fizikai megterhels, a kedvezbb, ill kedveztlenebb munkakrlmnyek s a vgzett munka sznvonala, minsge szerinti differencilst, idbres megoldst csak ott alkalmazzk-e, ahol a teljestmnynormk megllaptsnak nincs megfelelen szmthat alapja, a feladatokat elre s egyrtelmen meghatroztk-e

Mintavtelesen rdemes ellenrizni az alaprabr-emelsek szablyozottsgt, a teljestmnyt s az j felvtel dolgozk alapbrnek nagysgt, a rgebbi dolgozkval val sszehasonltst is. Szellemi dolgozk besorolsa trtnhet munkakr jellege, kreativits, felelssg, munkakrlmnyek, szakmai vgzettsg, nyelvtuds alapjn.

Brelszmols vizsglata: megfelel-e a kialaktott brszmfejtsi rendszer a SZJA-elleg levonsra, a brek, prmiumok, jutalmak sszestett nyilvntartsra vonatkoz elrsoknak; teljes kren rendelkezsre llnak-e az alkalmazsi okmnyok (megbzsok, munkaszerzds) s az iskolt, szakmai vgzettsget, nyelvtudst igazol okmnyok;

a vltozsokat (felvtel, kilps, betegsg) teljes kren dokumentljk-e; brfizetseknl a kifizets eltt a szmfejts adatait megfelelen, teljes kren ellenriztk-e

dolgozk esetleges tartozsait pontosan nyilvntartjk-e; a levonsok az elrsoknak megfelelen, idben megtrtntek-e

Szemlyi jelleg egyb kifizetsek ellenrzse: Itt szmoltk-e el munkavllalknak nem brkltsgknt s nem vllalkozsi djknt kifizetett elszmolt sszeget

termszetbeni juttats s a szemlyi jelleg egyb kifizetsek utn a vllalkoz ltal fizetend szja sszegt

az tkezsi hozzjrulst, a tanulmnyi djat s a kapcsolatos kzremkdsi djat, szerzi s szerzi jogvdelmet lvez munkk djt, egszsgvdelmi krtrts cmn fizetett havi jrulkot, knyvvizsgli megbzst, reprezentcis kltsgeket, vmint a tisztsgviselknek a tiszteletdjt; az llomnyba tartoz munkavllalk rszre a jubileumi jutalmat, betegszabadsgot, vgkielgtst, s a munkltat ltal tvllalt kltsgeket pl: munkaruha, szerszmhasznlat, dlsi trts

Brezsi s anyagi sztnzsi rendszer a vllalkozsnl kialaktott brgazdlkodsi rendszer mennyire alkalmas a munkavllalk sztnzsre, s mennyire motivlja a hatkonyabb munkavgzsre,

sszhangban van-e a brezs az elvgzett munka s teljestmny arnyval,

alkalmaz-e a vllalkozs az alapbren kvli teljestmnyarnyos brezst, a hatkonyabb munkavgzs sztnzsre,

vizsglta-e a vllalkozs, hogy melyik brezsi forma a hatkonyabb,

kifizeti-e a vllalkozsa dolgozk rszre a tlmunkadjat, vagy tbbletidt biztost szabadsg formjban, biztost-e a vllalkozs a dolgozk rszre bren kvli juttatsok keretben tkezsi hozzjrulst, kihasznlja-e a cafetria rendszer nyjtotta elnyket,

alkalmaz-e a vllalkozs a jl teljest dolgozk rszre jutalmazst,

fizet-e prmiumot, s milyen felttellel

3a) Hatrozza meg a kontrolltevkenysgek lehetsges csoportjait, mondjon pldt valamennyi csoporton bell az egyes kontroll tpusokra. Ismertesse a fggetlentett bels ellenrzs tpusait s mutassa be a bels ellenrzs szerept a vllalkozsok s az llamhztartsi szervezetek kontrollrendszere mkdsnek ellenrzsben.

A kontrolltevkenysgek fellelik mindazokat az eljrsokat, amelyek biztostjk, hogy a vezets ltal megfogalmazott clok s elvrsok vgrehajtsra kerljenek, az azokat veszlyeztet kockzatok a tevkenysg sorn a szervezet kezelje. A kontrolltevkenysgek teht a kockzatok kezelsnek eszkzei. A kontrolltevkenysgek a szervezeti hierarchia minden szintjn s minden mkdsi terletn megjelennek. Minden szervezet sajtos clokkal, folyamatokkal s kockzatokkal rendelkezik, ezrt a kontrolltevkenysgek is specifikusakk vlnak.A kontrolltevkenysgek elemei lehetnek pldul:

Elzetes, utlagos s vezeti kontrollok (pl. elszmolsok, utalsok ellenrzse) Kijellsek (pl. vezeti, fellvizsglati feladatokra)

Jvhagysok (pl. szerzdsek, utalsok, tranzakcik, stb.)

Jogosultsgok (pl. hozzfrsi s dntsi jogosultsgok) Igazolsok Egyeztetsek (pl. terv s tnyadatok egyeztetse)

Mkdsi tevkenysg ttekintse (pl. folyamatelemzs)

Eszkzk vdelme (pl. fizikai vdelem)

Hozzfrsi jogosultsgok (pl. informatikai rendszerekhez) Feladatkrk sztvlasztsa (pl. utalvnyoz, ellenjegyz, jvhagy)

Rendszerek biztonsga s integritsaAmennyiben egy szervezet a kockzat kezelse mellett dnt, a kvetkez tpus kontrolltevkenysgek kzl vlaszthat (de arnyban kell, hogy legyen a kockzat mrtkvel): Megelz kontrollok: Ezek a kontrollok korltozzk egy nem kvnt kvetkezmnnyel jr kockzat realizldsnak lehetsgt. A szervezeten bell mkd bels kontrollok tbbsge ehhez a kategrihoz tartozik. pl.:

Bizonyos feladatok sztvlasztsa (pldul az a szemly, aki a szmlk kifizetst hagyja jv klnbzik attl, aki az rut vagy szolgltatst megrendeli ilyen mdon megakadlyozhat, hogy valaki kzpnzen sajt hasznra tevkenykedjen).

Hozzfrsi s dntsi jogosultsgok kijellse, egyes tevkenysgek elltsra csak meghatrozott szemlyek felhatalmazsa (pldul megfelelen kpzett, felksztett s ezltal a sajtval val kapcsolattartsra felhatalmazott szemly kijellse megelzi a veszlyt annak, hogy nem megfelel nyilatkozat jelenik meg a szervezetrl a mdiban).

Eszkzk vdelme.

Rendszerek biztonsgnak s integritsnak biztostsa.

Irnymutat kontrollok: Ezek a kontrollok egy bizonyos, kvnt kvetkezmny elrst biztostjk. ltalban egy tevkenysg vagy tevkenysgcsoport konkrt lpseit, idbeni temezsket tartalmazzk. Hasznos lehet a szervezet korbbi, hasonl tevkenysgekbl nyert tapasztalatainak beptse az ilyen jelleg kontrollokba, amely ugyancsak biztostkknt szolglhat a kvnt cl elrshez. pl.: eljrsrendek, elrsok, vezeti utastsok. Korrekcis kontrollok: Ezek a kontrollok a realizldott, nem kvnt kockzat kvetkezmnyeit korrigljk, gy, hogy kisegt megoldst nyjtanak a kr vagy vesztesg cskkentsre. pl.: Olyan szerzdsi felttelek kiktse, amelyek vdik a feleket esetleges vesztesg esetn Feldert kontrollok: Ezek a kontrollok azt a clt szolgljk, hogy fnyt dertsenek olyan esetekre, amikor nem kvnt esemnyek kvetkeztek be. Mivel csak az esemny bekvetkezse utn fejtik ki hatsukat, ezrt csak abban az esetben hasznlhatk, amennyiben lehetsg van a kr vagy vesztesg elfogadsra. pl.:

Utlagos s vezeti ellenrzsek (pl. elszmolsok, utalsok ellenrzse, kszletellenrzsek voltak-e, engedly nlkli kivtelezsek).

Egyeztetsek (pl. terv s tnyadatok egyeztetse, kszletegyeztetsek voltak-e engedly nlkli tranzakcik),

Mkdsi tevkenysgek vagy egyes projektek megvalstsrl szl ttekintsek, monitoring jelentsek (folyamatelemzsek, projektek tapasztalatai, amelyek a ksbbiekben is felhasznlhatk)FGGETLENTETT BELS ELLENRZS: a vllalkozs cljainak elrst, azoknak az rdekben a vllalkozsok bels kontrollrendszert segt eszkz.

Vizsglja s rtkeli: a bels kontrollrendszerek eredmnyessgnek s hatkonysgt, rendszeresen s szablyozott mdszerrel rtkeli s javtja a kockzatkezels, az ellenrzsi s irnytsi eljrsok hatkonysgt, ezltal segti a szervezeti clok megvalstst. Klnbz elemzseket kszt, rtkel, ajnlsokat tesz, tancsokat s informcikat ad a vllalkozs vezetse szmra.

Rsze magnak a bels kontrollrendszernek s maga a bels kontrollrendszer legfbb rtkmrje is.

Szerepkre: olyan vezetst tmogat funkcik gyakorlsa, melyek egy vllalkozs, szervezet cljainak elrst segtik a bels kontrollrendszerek, mkdsi folyamatok rendszeres tvilgtsval, az esetleges hinyossgok feltrsval s a tovbbfejlesztsre vonatkoz javaslatok megfogalmazsvalFeladatkrei: Bizonyossgot nyjt ellenrzsi tevkenysg: egy sszer bizonyossgot (95%) jelent, hogy a vllalkozs mkdsi s gazdlkodsi folyamatai, kockzatkezelsi s kontrolltevkenysge megfelelen mkdik, kpes a szervezeti clok elrst tmogatni, a clok elrsben felmerl kockzatokat felismerni, minimalizlni, ill hatkonyan s gazdasgosan kezelni, ill amennyiben ezen folyamatok vmelyike hinyossgot eltrst mutat, akkor a bels ellenrzs javaslatokat fogalmaz meg, ezek javtsra.A vizsglat irnya s mdszere szerint az ellenrzstpusok az albbiak lehetnek:

Rendszerellenrzs: a bels kontrollrendszer egyes elemeinek vizsglata a szervezet egszre vagy egyes szervezeti egysgeire vonatkozan a trvnyi megfelels, a mkdsi hatkonysg s a pnzgyi megfelels szempontjbl.

Clja: meggyzdni a bels kontrollrendszer megfelelsgrl, a szervezeten bell mkd kontrollok megltrl, teljessgrl, eredmnyes mkdsrl

Vizsglati eljrsok: bels kontroll krdvek, kontrollok tesztelse s megfelelsgi vizsglata, s a rendszerek sszehasonlt elzetes vizsglata Teljestmny-ellenrzs: az adott szervezet ltal vgzett tevkenysgek, programok egy jl krlhatrolhat terletn a mkds, ill a forrsfelhasznls gazdasgossgnak, hatkonysgnak s eredmnyessgnek vizsglata.F vizsglati terletei: erforrsok, vgtermkek, eredmnyek s hatsok

Pnzgyi ellenrzs: az adott vllalkozs, szervezet, program pnzgyi elszmolsainak, vmint ezek alapjul szolgl szmviteli nyilvntartsok ellenrzseClja: a pnzgyi dokumentumokban, beszmolkban szerepl informcik helyessge

Szablyszersgi ellenrzs: az adott szervezet vagy szervezeti egysg mkdse, ill tevkenysge megfelelen szablyozott-e, rvnyeslnek a hatlyos jogszablyok, bels szablyzatok, s vezeti rendelkezsek elrsai.Clja: megllaptsa, hogy a kls jogszablyok ltal elrt bels szablyzatok hatridben elkszltek-e, a mr meglv szablyzatok fellvizsglata megtrtnt-e, sszhangban vannak-e a vonatkoz jogszablyokkal, rvnyestsk, alkalmazsuk hogyan alakul, az adott egysg mkdse, ill tevkenysge megfelelen szablyozott-e

Ide tartoznak:megbzhatsgi ellenrzsek, llamhztarts s pnzintzetek bizonyos terletei

Informatikai rendszerek ellenrzse: a vllalkozsnl, szervezetnl mkd informatikai rendszerek megbzhatsgnak, vmint a rendszerben trolt adatok teljessgnek, megfelelsgnek, szablyossgnak s vdelmnek vizsglata.

Tbb terletre terjed ki: technikai ellenrzs, alkalmazsok ellenrzse, biztonsg, fizikai vdelem vezets ellenrzsi eljrsainak vizsglata

Tancsadi tevkenysg: a bels ellenrk ltal nyjtott szolgltatsok, amelyek jellegt s hatkrt az gyfllel kttt megllapods hatrozza meg s amelyek hozzadott rtket eredmnyeznek s javtjk a szervezet irnytsi, kockzatkezelsi s kontrollfolyamatait anlkl, hogy a bels ellenr operatv felelssget vllalna t.

3.b) Ismertesse a trgyi eszkzkkel val gazdlkods ellenrzsi feladatait a trgyieszkz-llomny sszettelnek, kapacitskihasznltsgnak ellenrzsre vonatkozan. Mutassa be az rtkcskkens elszmolsnak ellenrzst.

Trgyi eszkzk ellenrzse:

A szmviteli politikban meghatroztk-e

az eszkzk besorolsi rendjt,

a maradvnyrtket, a hasznos lettartamot, terv szerinti CS lers mdszert,

a vllalkozs alkalmazza-e az rtkhelyesbtst,

a szmviteli elszmols szempontjbl, mi minsl tartsnak s jelentsnek.

A trgy vi nyit s az elz vi zr adatok megegyeznek-e,

A trgyi eszkzk bekerlsi rtkbe helyesen csak az zembe helyezsig felmerl kltsgeket szerepeltette-e,

A bekerlsi rtket cskkentettk-e a vsrls sorn kapott engedmnnyel, a beruhzsra adott elleg utn kapott kamattal, a klfldrl vsrolt trgyi eszkz esetben keletkezett rfolyam klnbzet nyeresgvel, a prbazemels sorn ellltott termk rtkvel,

A hasznlatba vett trgyi eszkzk egyedi nyilvntart lapjait folyamatosan vezetik-e, azok minden lnyeges adatot pontosan tartalmaznak-e,

Altmasztottk-e a megfelel okmnnyal az aktivlst, zembe helyezst,

Az rtknvel beruhzsnak, feljtsnak minsl munkk rtkvel nveltk-e az adott eszkz rtkt,

Ide szmoltk-e el a beruhzsra adott ellegeket

Trgyieszkz-llomny tfog vizsglata: meglv llomny sszettelnek elemzst jelenti a termelsben betlttt szerep alapjn.

milyen tnyezk okoztk a vltozsokat s annak milyen hatsai voltak,

az llomnyvltozs hogyan hat a termels kltsgeire, kiemelten az CSre

Trgyi eszkz llagnak, elhasznldsnak vizsglata: az eszkzllomny sszettelnek vizsglatt jelenti hasznlhatsgi szempontbl

milyen az llomny tlagos lettartama, korsszettele,

a piacon korszerbb, termelkenyebb gp kaphat-e, s az ilyen gpek zembe lltsa javtan-e a minsget, a termk keresettsgt, jvedelmezsgt,

szablyos-e az rtkhelyesbtsek megllaptsa s indokoltsga.

Trgyi eszkzk kihasznltsgnak ellenrzse: a vllalkozs nagy rtket kt le a trgyi eszkzkkel, gy rdeke minl jobb kihasznltsg s minl gyorsabb megtrls biztostsa

trgyi eszkz llomnya hogyan kerl hasznostsra, milyen azok kapacitskihasznltsga,

kapacitskihasznlsnak milyen hatsa van a termels volumenre s a tevkenysge kltsgeire,

hasznlaton kvli, ill nem mkd gpek, berendezsek esetben, melyek a hasznosts elmaradsnak okai,

trgyi eszkzk sznvonala megfelel-e,

vllalkozs ltal kidolgozott kapacitsadatok helyesek, relisak, pontosak-e

Kies vesztesgidk megllaptshoz ellenrizni kell:

a kapacits kihasznlst milyen tnyezk befolysoljk, hogyan alakul a kies id arnya,

ltszmszksgletet gazdasgosan lehet-e biztostani, nem jr-e a kltsgek arnytalan nvekedsvel, eredmnyromlssal, megfelel-e a mszaki sznvonal, technikai felszereltsg s szervezettsg,

idkiesseket mi okozta,

az zem, mhely haladktalanul intzkedett-e az akadlyok elhrtsrl, ill a kiess s a keletkezett kr cskkentsrl.

CS elszmolsnak ellenrzse: a szmviteli politikban megfelelen szablyozott-e az CS elszmolsnak mdszere s az megfelel-e a szmviteli trvny elrsainak,

a vllalkozs elre meghatrozta-e azokat az veket, amelyek sorn az egyedi trgyi eszkz beszerzsi ill ellltsi rtkt amortizljk,

kell pontossggal llaptottk-e meg a maradvnyrtket,

maradvnyrtkre lert eszkzket kivezettk-e a nyilvntartsbl.

Terv szerinti CS esetn vizsglni kell:

az CS kialaktott formja sszhangban van-e az adott egyedi trgyi eszkz elhasznldsi idejvel s a megllaptott maradvnyrtkkel,

venknt elszmolt sszeget naprakszen rgztettk-e a nyilvntartsban,

rtknvelst az zembe helyezs idejtl szmoltk-e,

CS-t a kltsgek kztt szmolta-e el a vllalkoz.

Terven felli CS esetn vizsglni kell:

trgyi eszkz rtke tartsan s jelentsen cskken, a tevkenysg vltozsa miatt feleslegess vlik, trgyi eszkz, beruhzs megrongldott, megsemmislt,

trgyi eszkz rendeltetsnek megfelelen mr nem hasznlhat, hinyzik-e,

a nyilvntartsbl kivezettk-e a megsemmislt, kiselejtezett, hinyz eszkzt,

ha terven felli CS elszmolsa utn a knyv sz. rtk tartsan s jelentsen alacsonyabb a piaci rtknl, akkor rendeztk-e a visszarst.

4.a) rtelmezze, hogy mit jelent az ellenrzs clja, trgya, hatkre, mdszere / technikja, az ellenrzsi idszak. Fejtse ki s pldkkal tmassza al, hogy mit jelent a munkafolyamatba ptett ellenrzsek sorn a ngy szem elve s a vezeti ellenrzs, tovbb hogyan kell dokumentlni azok elvgzst.

Az ellenrzsek vgrehajtst megelzen meg kell hatrozni az adott vizsglat vonatkozsban a kvetkezket: az ellenrzs clja, trgya, hatkre, mdszere s idszaka. Bels ellenrzsi vezetnek meg kell gyzdnie arrl, hogy az ellenrzs cljt s trgyt meghatroztk-e, a megfelel ellenrzsi erforrsok rendelkezsre llnak-e.

Els lpsknt ssze kell gyjteni az ellenrzssel kapcsolatos httr-informcikat, ezek forrsai elssorban az albbiak lehetnek:

kockzatelemzs s az ellenrzs tervezse sorn az egyes folyamatok vonatkozsban azonostott kockzatok,

vonatkoz jogszablyi, bels szablyozsi elrsok, vezeti tmutatsok, mkdsi kziknyvek

folyamatlersok,

munkakri lersok,

vllalkozs/szervezet stratgiai cljai, feladattervei,

az ellenrizend folyamatokat, tevkenysgeket rint elemzsek, rtkelsek,

ms szervek ltal vgzett ellenrzsek jelentsei, jegyzknyvek.

Ellenrzs cljnak meghatrozsa:

Megfogalmazza mire irnyul az ellenrzs. Az ellenrzsi cloknak a kockzatelemzs sorn azonostott kockzatok jellegzetessgeit kell figyelembe vennik. pl: a vllalkozs mkdsi kltsgei hatkony elrejelzsnek vizsglata

Ellenrzs trgynak meghatrozsa:

Az ellenrzs mit foglaljon magba, mely f- s alfolyamatokra, tevkenysgelemekre irnyuljon az ellenrzs. Ez a kockzatelemzs sorn nyert folyamatismeret, a httr-informcik s az ellenrzsi cl segtsgvel hatrozhatk meg.

Meghatrozsa, akkor megfelel, ha biztostja, hogy az ellenr az azonostott kockzatokat kezelni hivatott kontrollok megfelelsgrl megalapozott vlemnyt tud alkotni, s ahhoz kapcsoldan megfelel bizonytkot tud szolgltatni. pl: a vllalkozs mkdsi kltsgei hatkony elrejelzsnek vizsglata sorn a relevns tervezsi folyamat s kontrollok minden egyes lpse a vgs tervszmok elfogadsig.

Ellenrzs hatkre:

gy kell meghatrozni, hogy az elegend legyen a vizsglat clkitzseinek a teljestshez. Figyelembe kell venni az rintett rendszereket, nyilvntartsokat, szemlyi s trgyi eszkzket, belertve azokat is, amelyek esetleg nem a vllalkozs, hanem harmadik fl felgyelete alatt llnak.

Ha a bels ellenrk azt tapasztaljk, hogy vmilyen tnyez korltozza az ellenrzs hatkrnek kijellst, akkor ezeket meg kell beszlnik a megbzst ad vezetkkel s csak a korltozsok tisztzsa utn dnthetnek az ellenrzs megkezdsrl.

Ellenrizend idszak meghatrozsa:Az ellenrzs vgrehajtsnak tervezse sorn ki kell jellni, hogy az adott idszak mekkora idszakot lel fel. Figyelemmel kell lenni az adott ellenrizend folyamat, tevkenysg azonostott kockzataira, hiszen ezek jellemzi s mrtke hatrozzk meg, hogy mekkora idszakot szksges tfognia az ellenrzsnek. Tgabb idszak kijellse magasabb bizonyossgot nyjt egy-egy folyamat, tevkenysg megfelelsgrl, ugyanakkor jelentsen tbb ellenrzsi erforrst is ignyel.

Ellenrzs mdszernek (technikjnak) meghatrozsa:

Az ellenrzs sorn lefolytatott,ill alkalmazott vizsglati technikk, eljrsok, melyek az ellenrzs clkitzseinek, trgynak, tpusnak, tovbb a rendelkezsre ll erforrsoknak megfelelen kerlnek kivlasztsra. Az ellenrzsi mdszerek kivlasztst a tervezs sorn lefolytatott kockzatelemzs eredmnyeihez kell igaztani s figyelemmel kell lenni, hogy egyes ellenrzsi mdszerek magasabb ellenrzsi bizonytkot eredmnyeznek, mg msikak inkbb a kontrollok mkdsnek tfog ellenrzsre alkalmasak. Kvetkezk lehetnek:

eljrsok s rendszerek szablyzatainak elemzse, rtkelse,

pnzgyi, szmviteli s statisztikai adatok, kltsgvets, beszmolk, szerzdsek, programok elemzse, rtkelse

folyamatok s rendszerek mkdsnek tesztelse,

dokumentumok s nyilvntartsok vizsglata,

kzvetlen megfigyelsen alapul ellenrzs (interj, rovancsols, szemle, ksrlet, mintavtel),

informatikai rendszertesztelsi eljrsok.

4 szem elve: a munkafolyamatba ptett ellenrzseken bell a kockzatok cskkentsnek egyik mdszere. Az adott feladatot ellt szemly munkjt egy msik szemly teljes kren fellvizsglja. pl: egy kifizetsi bizonylaton trtn elrsnak kzvetlen anyagi kvetkezmnye lenne.

Vezeti ellenrzs:

A vezetk ltal, napi tevkenysgk sorn klnbz mdszerekkel vgzett felgyelet s fellvizsglat, vmint a kltsgvets s teljestmny sszehasonltsra szolgl tfog informcis lehetsgek, a rendes s rendkvli jelentsek, elszmoltatsok felhasznlsa, elemzse, s a bels ellenrzs tapasztalatainak felhasznlsa, a kapcsold felelssg rvnyestsvel egytt.

3 szinten valsul meg: fels, kzp, als szint vezetsi ellenrzs.

Kvetkez kzvetlen eszkzkkel vgzik: Alrsi jvhagysi jogkr gyakorlsval: hatskrileg felhatalmazott vezetk engedlyezsi, utalvnyozsi, ellenjegyzsi jogkrket gyakorolnak, vizsgljk a jvhagysra kerl irat, kapcsold gazdasgi esemny s bizonylat tartalmi s alaki megfelelsgt Vezeti utastsokkal s beszmoltatssal: a vezet kzvetlenl, elzetesen is beavatkozik az egyes gazdasgi folyamatokba, ill utlagosan kzvetlenl beszmoltat a kapcsold intzkedsek vgrehajtsrl. Trtnhet formlis, informlis, esetleg zleti rtekezlet formjban Vezeti informcis s kontrolling rendszerek alkalmazsval: lnyegk az automatizmusban rejlik, az informcis technolgik ltal tmogatott eszkzkkel a vezetk pnzgyi, szmviteli, statisztikai ill ms tartalm, egyrszt a vezeti dnts-elksztst, msrszt a folyamatok vgrehatsrl trtn beszmoltatst tmogat informcikhoz jutnak, rendszeretett mdon, klnbz lekrdezsi lehetsgek alkalmazsval. Folyamatba ptett vezet ellenrzsek: helyszni ellenrzs Informcik ellenrzsvel: Hltervek vgrehajtsnak figyelemmel ksrsvel: napraksz informcik biztostsa Meghatrozott teljestmnyek alakulsnak ellenrzsvel: mennyisgi s minsgi, vmint fajlagos mutatk sszehasonltssal (benchmarking): ms, azonos feladatot ellt szervek, egysgek adataival, gyakorlatval, eredmnyeivel Intzkedsek nyomon kvetsvel: nbeszmolk bekrse, bels ellenrk megbzsa4.b) Mutassa be a beruhzsok, feljtsok ellenrzst.

Beruhzs: trgyi eszkz beszerzse, ltestse, sajt vllalkozsban trtn ellltsa, vagy a beszerzett trgyi eszkz zembe helyezse, rendeltetsszer hasznlatba vtele rdekben az zembe helyezsig, rendeltetsszer hasznlatba vtelig vgzett tevkenysgBeruhzsok ellenrzse

Vizsglni kell:

szablyozott-e a beruhzs rendje,

a beruhzsi dntsek megalapozottak-e,

a beruhzsok megvalsulst s hatkonysgt,

az elkszts ltalnos ellenrzse keretben vizsglni kell a plyztatst, a klnfle eltanulmnyokat, hatsvizsglatokat, krnyezetvdelmi vizsglatokat, a beruhzsi javaslatot s a beruhzsi program kidolgozst, a

terletkijellst s a terletbiztostst, a hatsgi engedlyek beszerzst s egyeztetst, a lakossgi vlemnyeket, a megvalsts szakaszban a terletrendezst, az ptipar felvonulst, az ptsi kivitelezst, a gpek, berendezsek megrendelst s tvtelt, a technolgiai szerelst, a kivitelezk levonulst, az egyes jrulkos ltestmnyek (utak, krnyezetrendezs, krnyezetvdelem) megvalsulst ellenrizni kell a gpek- berendezsek kivlasztst, a technolgiai s az ptsi tervezst s a szerzdsktseket,

Elksztsi munkk ellenrzse

piaci oldalrl megfelelen vizsgltk s rtkeltk-e a beruhzs szksgessgt, pnzgyi elfeltteleit,

a piaci ignyek, a felhasznlk szksgletnek vrhat alakulsa s sszettele milyen s mekkora beruhzst indokol,

hogyan alakul a gyrtand termk vrhat mennyisge s ra, a piacok vrhat bvlse, a piaci rszeseds, az importlt azonos ruk arnya, a konkurencia,

hossz tvon hogyan biztostott a beruhzs

hatkonysga s megtrlsi ideje,

a rendelkezsre ll termelsi kapacitsok jobb kihasznlsval, tcsoportostsval, hasznlaton kvl gpek, berendezsek belltsval, gpek, berendezsek brletvel vagy lzingelsvel, tovbbi mszakkal, mszaki fejlesztssel, a kvnt cl beruhzs nlkl vagy kisebb rfordtssal nem volna-e elrhet,

megfelelek-e a beruhzs mszaki felttelei, a kivlasztott technolgia sznvonala, korszersge, tovbb a

kltsgek alakulsa biztostja-e a versenykpessget, illetve a jvedelmezsget,

biztostott-e a megvalstsi szabadalom, a licencvsrls, megfelel-e a szervezsi megolds, mekkora az igny a kiegszt beruhzsokra s van-e lehetsg ezek megvalstsra,

mennyire biztostott az j beruhzs kapacitsnak kihasznlsa, a munkaer, annak szakmai sszettele s az anyagellts, ahol ktelez, ott volt-e plyztats,

a szksges hatsgi jogost engedlyeket megfelel idben beszereztk-e,

biztostott volt-e a beruhzs tervelltottsga, a tervezi kapacits biztostsa, a tervezsek tfutsi ideje, tovbb, hogy megalapozott elkpzelseket, pontos adatokat, ignyeket tudtak-e a tervezvel kzlni,

a tervezsi megbzs idpontjban tisztzottak voltak-e a gyrtand termk mszaki jellemzi, a termels

mennyisge,

kidolgoztk-e a pontos technolgit, kivlasztottk-e a gpeket s berendezseket.

Megvalstsi, kivitelezsi munkk ellenrzse

Ellenrizni kell, hogy:

A kivitelezs tervezett temt a beruhz folyamatosan figyelemmel ksrte-e, szrevteleit a kivitelezkkel kzlte-e, a kivitelez ezt elfogadta-e, ha nem, akkor mi volt annak az oka, A kivitelezst mszakilag a tervez bevonsval is ellenriztk-e (a mszaki ellenrzs megllaptsait az ptsi naplk alapjn vizsglhatjuk),

A vllalkoz (beruhz) mszaki ellenre a hiba szlelst kveten reaglt-e, az szrevtelezett hinyossgok kijavtst a mszaki ellenr a naplban rgztette-e,

a beruhzs s a meglv termelsi kapacitsok sszhangjt megteremtettk-e,

a kapcsold mellk- s kiegszt ltestmnyek, berendezsek idre elkszltek-e,

a folyamatos gyrts elfeltteleit az zembe helyezs idpontjra megteremtettk-e.Beruhzsok aktivlsnak vizsglata: beszerzett, ill ellltott eszkz megfelel-e a trgyi eszkz fogalmnak,

az zembe helyezs idpontja megfelel dokumentumokkal altmasztott

milyen kltsgeket, kiadsokat akarnak elszmolni a trgyi eszkz bekerlsi rtkbe, elszmolhat-e, bizonylattal altmaszthat-e

FELJTS: Az elhasznldott trgyi eszkz eredeti llaga helyrelltst szolgl, idszakonknt visszatr olyan tevkenysg, amelynek kvetkezmnye lehet, hogy az adott eszkz lettartama megnvekszik, eredeti llapota, teljestkpessge megkzelten vagy teljesen visszall, s az ellltott termkek minsge vagy az adott eszkz hasznlata jelentsen javul gazdasgi elnyk szrmaznakVizsglni kell, hogy

a kiadsokat altmaszt bizonylatokban lert tevkenysgek megfelelnek-e a szmviteli trvny feljts fogalmnak (karbantarts nem felel meg)

a feljts befejezse utn a trgyi eszkzre raktivltk-e a feljtsi kiadsokat,

a feljtst kveten az analitikus nyilvntartsokban a trgyi eszkzk paramtereit megvltoztattk-e, a brutt rtket megnveltk-e

5.a) Vzolja fel egy kzpvllalkozsnl a bels ellenrzsi funkci megszervezsnek feltteleit (pl. szksges szakrtelem, erforrsok rendelkezsre llsa, bels ellenrzsi funkcik, bels ellenrzs szervezete, stb.), valamint mutassa be, hogy milyen feladatok tartoznak a bels ellenrzs irnytshoz (belertve a minsgbiztostst is). Fejtse ki, hogy milyen tartalmi rszeket kell magban foglalnia a vllalkozs bels ellenrzsi szablyzatnak.

BELS ELLENRZS IRNYTSA:

A bels ellenrzsi vezetnek az irnytsi feladatai: bels ellenrzsi kziknyv elksztse,

a kockzatelemzssel altmasztott ellenrzsi tervek sszelltsa, vezeti jvhagys utn a vgrehajtsa, vmint megvalstsuknak nyomon kvetse,

a bels ellenrzsi tevkenysg megszervezse, az ellenrzsek vgrehajtsnak irnytsa,

az ellenrzsek sszehangolsa,

ha az ellenrzs sorn bntet-, szablysrtsi, krtrtsi, ill fegyelmi eljrs megindtsra okot ad cselekmnyt tr fel a bels ellenrzs, akkor a szksges lpesek megttele,

gondoskodni az ellenrzsi jelentsek elksztsrl, egyeztetsrl, a jelentsek lezrsrl,

az ellenrzsekhez kapcsold beszmolsi ktelezettsgek vgrehajtsa,

bels ellenrzs szablyozsnak elksztse,

gondoskodni arrl, hogy a bels ellenrzsi kziknyvben rgztsre s a bels ellenrzsi tevkenysg sorn alkalmazsra kerljenek a bels ellenrzsi tevkenysg minsgt biztost eljrsok, gondoskodni az ellenrzsek nyilvntartsrl, vmint az ellenrzsi dokumentumok megrzsrl,

biztostani a bels ellenrk szakmai tovbbkpzst,

kialaktani s mkdtetni egy olyan nyilvntartsi rendszert, amellyel a bels ellenrzsi jelentsben tett megllaptsok s javaslatok alapjn kszlt intzkedsi tervben foglalt feladatok vgrehajtst nyomon kvetheti

Bels ellenrzsi funkcik megszervezse: Kapacitsfelmrs: mekkora s milyen humn s trgyi erforrs szksges ahhoz, hogy a bels ellenrzs megfelel bizonyossgot tudjon nyjtani a vllalkozs vezeti szmra a vizsglt folyamatok megfelelsge vonatkozsban. Az ves ellenrzsi tervek elrehaladtval, ill esetleges mdosulsval sszhangban rendszeres idkznknt aktualizlni kell. A felmrs eredmnyekppen a bels ellenrzsi vezet meg tudja hatrozni, hogy a rendelkezsre ll humnerforrs elgsges-e a tervezett munka elvgzsre, vagy tovbbi erforrsokat kell bevonni. Kivlasztsi folyamat: a humnerforrs-politiknak az operatv rsze, clja: megfelel kompetencikkal rendelkez munkaer rendelkezsre llsnak biztostsa. Az sszefrhetetlensgi szablyok betartsra figyelmet kell fordtani. Akkor lehet eredmnyes a kivlaszts, ha mg az eljrs tervezse sorn egyrtelmen meghatrozzk az elvrt kompetencikat j ellenrktl megkvetelt szakmai tapasztalatot, gyakorlatot, szksges szakrtelmet, kommunikcis kpessgeket s motivcijt az ellenrzsi pozcira. Feladatmegoszts kialaktsa: bels ellenrk kztti munkamegosztst s egyttmkdst szablyozza. Munkakrk szerint rja el az egyes ellenrzst vgz szemlyek, ill a vllalkozsok vezetjnek vgrehajtsi, jvhagyi s kzremkdi felelssgeit. Kialaktsa a bels ellenrzsi vezet feladata. Komplexebb szervezet, vllalkozs esetn a bels ellenrk 3 csoportba sorolhatk: bels ellenrzsi vezet,

vizsglatvezet,

bels ellenrzsi munkatrs.

Egy f is ellthatja. Az egyes kategrikba sorols az elvrt szaktuds fggvnye.

A bels ellenrzsi csoport kompetencija: a fggetlen bels ellenrzsi tevkenysget vgzknek kollektven rendelkeznik kell, vagy meg kell szereznik mindazt a szaktudst, gyakorlatot s egyb ismereteket, mely a feladatok elltshoz szksges. A bels ellenrzsi vezet a szksges szakrtelmet kls szolgltat ignybevtelvel, vagy j bels ellenrk felvtelvel tudja ptolni. Kompetenciafejleszts: clja az ismereteknek, tudsnak, kszsgeknek, szemlyisgjegyeknek s tehetsgelemeknek a folyamatos fejlesztse, mivel ezek gyakorlati alkalmazsa rvn n az ellenrk clorientltsga s a teljes rendszer hatkonysga, ezltal n a szervezet eredmnyessge. Rsze a rendszeres tovbbkpzs, mely lehetsget biztost a folyamatos fejldsre. Kiemelt kpzsi terleteknek kell tekinteni: specilis szakmai ismeretek megszerzse pl: informatikailag tmogatott ellenrzsi technikk

kommunikcis kpessgek javtst pl: interj

vezeti kompetencik fejlesztst pl: deleglsi kpessgek

Teljestmnyrtkels: bels ellenrzsi vezet felels azrt, hogy a bels ellenrk szmra folyamatos visszacsatolst s rtkelst adjon teljestmnykrl. Magba foglalja a kvetkezket:

elz vi fejlesztsi terv fellvizsglatt az elre meghatrozott, fejlesztsre irnyul lpsek teljestsnek rtkelse rdekben;

szakrtelmnek rtkelst a fejlesztsi terv aktulis kitltse sorn;

az egyeztetett fejlesztsi lpseket, amelyek az egyni kpzsi szksgletek megllaptsnak alapjul szolglnak;

az ellenrzseket kvet felmrsek eredmnyeinek sszegzst s elemzst.

BELS ELLENRZS TEVKENYSG MNSGBIZTOSTSA:

Elssorban a kvetkezkre kell kiterjednik: a standardoknak s az etikai kdexnek val megfelels,

a bels ellenrzsi tevkenysg alapszablynak, cljainak, clkitzseinek, szablyzatainak s eljrsainak megfelelsge,

hozzjruls a vllalkozs, szervezet bels kontrollrendszernek fejlesztshez,

az alkalmazand jogszablyok s egyb elrsok betartsa,

a legjobb gyakorlatok elfogadsa s alkalmazsa,

sszessgben annak rtkelse, hogy a bels ellenrzsi tevkenysg ad-e hozzadott rtket s fejleszti-e a szervezet mkdst.

Legjellemzbb eszkzei: Folyamatos minsgbiztosts: mindennapi bels ellenrzsi folyamatokba bepl rutin jelleg tevkenysgg kell, hogy vljon. Clja: a bels ellenrzsi tevkenysg vgzsre mindenkor a vonatkoz standardok, jogszablyok, szablyzatok s legjobb gyakorlatok alapjn kerljn sor. Elsdleges eszkze: ellenrzsi listk: az ellenrzsi tevkenysg sorn a jogszablyokban s a kziknyvekben elrt eljrsoknak megfelelen jrnak-e el az ellenrk, megtettk-e a szksges lpseket. A bels ellenrk teljestmnyeinek rtkelse

Rendszeres idkznknt vgzett nrtkelsek: egyfajta teljestmnyrtkels. A bels ellenrzs ves munkjrl, annak elksztshez a bels ellenrzsi vezet felhasznlhatja az ellenrztt terlettl, szervezeti egysgtl rkez, a bels ellenrzs tevkenysgre vonatkoz visszajelzseket s vlemnyeket, ill a minsgbiztostsi ellenrzsi listkat, vmint a szksg szerint a teljestmnyrtkels egyb munkaanyagait. Kls minsgrtkels: gy kell elvgezni, hogy ennek alapjn a bels ellenrzsi tevkenysg s a Bels Ellenrk Nemzetkzi Szervezet standardjainak s gyakorlati tmutatinak sszhangjrl vlemnyt lehessen alkotni.Bels ellenrzsi kziknyv elemei:

bizonyossgot ad s tancsadi tevkenysgre vonatkoz eljrsi szablyok,

etikai kdex,

tervezs megalapozshoz alkalmazott kockzatelemzsi mdszertan lerst,

az ellenrzsek tervezsnek eljrsrendjt,

az ellenrzsek vgrehajtsnak szablyait,

az ellenrzsi jelentsek elksztsnek, egyeztetsnek szablyait, az ellenrzsi dokumentumok formai kvetelmnyeit, az alkalmazott iratmintkat s a dokumentumok kezelsi s megrzsi rendjt,

az ellenrzsi megllaptsok hasznostsnak nyomon kvetst.5.b)Mutassa be a kszletgazdlkodssal, anyagfelhasznlssal kapcsolatos ellenrzsi feladatokat.

Kszletgazdlkods

Feladata: a termelshez s egyb tevkenysgekhez a szksges anyag, termk s ru a megfelel helyen, mennyisgben, minsgben, sszettelben, vmint idben a legkisebb tkelekts s kltsgrfordts mellett rendelkezsre lljon

Kszletgazdlkods ellenrzse:

meghatrozta s figyeli-e a vllalkozs az optimlis kszletnagysgot s a kszletek nagysga sszhangban van-e a forgalommal s a vevi ignyekkel,

gazdlkod kszletei mennyire trnek el az optimlistl s az eltrsnek mi az oka, figyelemmel ksri a vllalkozsa a lejrt szavatossgi idej rukat,

rendelkezik-e a vllalkozs selejtezsi szablyzattal, s a kszletek selejtezse szablyszeren trtnik-eRaktrak ellenrzse: Rendelkezik-e a raktr a kszletek megfelel trolshoz s mozgatshoz szksges berendezsekkel, eszkzkkel,

A szakszer, az llagvdelmet biztost trols megoldott-e,

Megfelel-e a raktr kihasznlsa,

Meghatroztak-e optimlis kszletnagysgot, a kszletek nagysga sszhangban van-e a forgalommal s a vsrli ignyekkel,

A kialaktott kszletmozgats mdszere kmli-e a kszleteket, a kialaktott mdszer nem okoz-e tbbletkltsget,

Megfelelen szervezett-e a raktri gyvitel, az informcis rendszer,

Napraksz s pontos-a a raktri nyilvntartsok vezetse,

Megfelelen bizonylatoljk-e az kszletek mozgatst,

Az anyagszksglet meghatrozsnak ellenrzse: Rendelkezik-e a vllalkozs anyaggazdlkodsi szablyzattal,

A szablyzatban meghatroztk-e az anyaggazdlkodssal kapcsolatos feladatkrket s felelssget, az anyaggazdlkodssal kapcsolatos legfontosabb mutatkat, (anyagkszlet: tlagos trolsi id (nap)*1 napi anyagfelhasznls),

A mutatk meghatrozsnl figyelembe vettk-e a vllalkozs sajtossgait,

Az anyagok nyilvntartsnak naprakszsge biztostott-e a raktrozs sorn,

Rendelkeznek-e az anyagszksglet tervezshez szksges nyilvntartsokrl (anyagkihozatali norma, forgsi id, forgsi sebessg),

Megfelelen (mennyisgben, minsgben, sszettelben) biztostott-e az anyagszksglet,

Megfelel-e az anyaggazdlkods informcis rendszere,

Az anyagszksglet tervezse sorn napraksz informcival rendelkezik-e a beszerzsi rszleg a termelstl,

Anyagmegrendels ellenrzse: Vezetnek-e nyilvntartst a megrendelsekrl,

A megrendelseket kell gonddal ksztettk-e el, tartalmaz-e minden fontos felttelt,

A rendelsek sorn figyelembe veszik-e a raktri kapacits kihasznltsgot,

sszhangban van-e a megrendelsek ciklussga a termels folyamatval,

Az anyagbeszerzseket az arra jogosult szemly rendelte-e meg,

Meghatroztk-e az anyagokkal szembeni minsgi kvetelmnyeket,

lland szlltkat alkalmaz, vagy eseti szlltkat is foglalkoztat a vllalkozs,

Krtek-e be rajnlatokat s a legoptimlisabbat vlasztottk-e,

Kszltek-e megfelel szllti szerzdsek, a cg rdekei biztostottak-e,

Az anyagrendels sorn vizsgltk-e a fuvardj miatti tbbletkltsgeket (rengedmny, ktbr),Anyagbeszllts s fuvarozs ellenrzse: A beszerzett anyagot sajt vagy kls fuvarral szlltjk,

A legkedvezbb szllteszkzt veszik-e ignybe,

A beszlltsokat a legrvidebb tvonalon bonyoltjk-e,

Vannak-e rendkvli fuvarok s mekkora azok tbbletkltsge,

Az arra jogosult szemly vette-e t az anyagot, a szlltlevelek a beszllts sorn leadsra kerltek-e,

Biztonsgosan trtnik-e a kszletek (mennyisgi minsgi) tvtele,

Eleget tettek-e a dokumentlsi, bizonylatolsi ktelezettsgnek az anyagbeszerzsnl s raktri bevtelezsnl,

Vsrolt anyagok rtkelsnek ellenrzse: bekerlsi rtkk megfelel-e az rtkelsi szablyzat elrsainak, tartalmazza-e mindazon kltsgeket, amelyek a beszerzssel kapcsolatban tnylegesen felmerltek s a kszlet beszerzsvel szoros kapcsolatban vannak,

az vkzi mozgsokat a szmviteli politikban meghatrozott ron szmoljk-e el,

szllttl utlag kapott engedmnyek elszmolsa helyes-e,

elszmoltk-e a szmviteli trvny szerinti cskkent rtk, megrongldott, meghibsodott, elfekv, felesleges anyagkszletek rtkvesztseit s indokolt esetben visszarsait.Sajt termels kszletek raktrra vtelnek ellenrzse:

raktrra vtel szablyszeren trtnt-e, rvnyesl-e a bizonylati s nyilvntartsi fegyelem, helyesen soroltk-e be a kszleteket, minsgi ellenrzst teljes kren elvgeztk-e,

nyilvntartjk-e a bevtelezs idpontjt termkenknt,

analitikus s fknyvi nyilvntartsok ellenrzse.rtkests s kiszlltsok ellenrzse:

raktrak idben s megfelelen felkszlnek-e a ksztermk befogadsra s tvtelre

6.a) Ismertesse a fggetlentett bels ellenrzs sorn a bels ellenrk s az ellenrzttek jogait s ktelessgeit. Mutassa be, hogy milyen etikai elvrsokat tmaszthat egy vllalkozs az ellenrzsi tevkenysget vgzkkel szemben.

A bels ellenrzst vgz szemlyek a munkjukat a vonatkoz jogszablyok alapjn ktelesek vgezni.

Ellenrzttek jogai:

az ellenr szemlyrl, felhatalmazsrl meggyzdni, ennek keretben az ellenrzst vgz szemlytl a szemlyazonossgnak bizonytsra alkalmas okiratot, ill megbzlevelnek bemutatst krhetik; az ellenrzs folyamatban, ill annak lezrst kveten a vizsglat megllaptsainak megismerse, azokra szrevtelek tevse, s az szrevtelekre vlasz kapsa.Ellenrzttek ktelessgei:

az ellenrzsek lefolytatsnak tmogatsa, elsegtse, az ellenrzst vgzkkel val szakmai egyttmkds,

az ellenr rszre szban vagy rsban krt tjkoztatst, felvilgostst, nyilatkozatot megadni, a dokumentcikba betekintst biztostani; krs esetn az eredeti dokumentumokat (msolat s tvteli elismervny ellenben) az ellenrnek a megadott hatridre tadni;

a sajt hatskrkbe tartozan az ellenrzs megllaptsai s javaslatai alapjn a vgrehajtsrt felelsket s a vgrehajts hatridejt feltntet intzkedsi tervet kszteni, az intzkedseket a megadott hatridig vgrehajtani, tovbb arrl az ellenrzst vgz szerv, ill szervezeti egysg bels ellenrzsi vezetjt tjkoztatni;

az ellenrk szmra megfelel krlmnyeket kell biztostani a feladatuk vgrehajtshoz.Ellenrk jogai: az ellenrztt szervezet munkahelyisgeibe belphessenek, de minden esetben figyelemmel kell lennik az ellenrztt szervezet biztonsgi elrsaira, munkarendjre;

az ellenrzs trgyhoz kapcsold zleti titkot, bizonyos szervezetek esetben llamtitkot, szolglati titkot tartalmaz iratokba s ms dokumentumokba, az elektronikus adathordozn trolt adatokba betekinthetnek, ill az adat- s titokvdelmi elrsok betartsval, azokrl msolatot, kivonatot, ill tanstvny kszthetnek;

indokolt esetben az eredeti dokumentumokat msolat htrahagysa mellett (tvteli elismervny ellenben) tvegyk (pl: slyos szablysrts, csals gyanja esetn)

az ellenrztt szervezet vezetjtl s bmely alkalmazottjtl rsban vagy szban informcit krni, szksg szerint az ellenrztt szervezet mkdsvel s gazdlkodsval sszefgg krdsekben informcit krni ms szervezetektl, s indokolt esetben szakrt bevonst kezdemnyezheti.

Ellenrk ktelessgei:

a feladatelltsra vonatkoz megbzs szerint eljrni, az ellenrzsi programban foglaltakat vgrehajtani;

az ellenrztteket elzetesen tjkoztatni az ellenrzs cljrl, felhatalmazs alapjrl s, hogy mikor vgzik (kivve pl: helyszni ellenrzs);

az objektv vlemnyk kialaktshoz elengedhetetlen vmennyi dokumentumot s krlmnyt megvizsglni, majd azok alapjn az ellenrzsi megllaptsokat trgyszeren, a valsgnak megfelelen rsba foglalni, s megfelel, elegend bizonytkkal altmasztani;

minden elvgzett vizsglatrl ellenrzsi jelentst kell kszteni, tervezett az ellenrztt szervezettel egyeztetni kell, majd az esetlegesen felmerl vits krdseket tisztzni kell. (egyeztets utn fennmarad eltr llspontokat a jelentsben rgzteni kell);

ha sszefrhetetlensgi szablyokba tkzik a megbzs teljestse, jelentst kell tenni a megbz fel;

az eredeti dokumentumokat az ellenrzs lezrsakor hinytalanul vissza kell szolgltatni;

trekednik kell, hogy az ltaluk folytatott vizsglattal a lehet legkisebb, de mg szksges mrtk leterhelst okozzk csak az ellenrzttnek;

az ellenrzs sorn ksztett iratokat s iratmsolatokat az ellenrzs dokumentcijban meg kell riznik gy, ha egy 3. fl tnzi, akkor az ellenrzsi jelentst megalapoz megllaptsokat, javaslatokat, ok-okozati sszefggseket a httr-dokumentcibl megllapthassa.

IIA etikai kdex:

Alapelveit minden ellenrzst vgz szemlynek be kell tartania, az ellenrk munkjnak s magatartsnak mindenkor s minden krlmnyek kztt feddhetetlennek kell lennie.

Legfontosabb alapelvek s viselkedsi szablyok:

Tisztessg: megalapozza a bizalmat, amely alapjn elfogadjk a megtlseiket.

Bels ellenrk:

becsletesen, gondosan s felelssgteljesen vgzik munkjukat;

betartjk a jogszablyokat, informcit csak jogi s szakmai ktelezettsgek alapjn adnak ki;

tudatosan nem vllalnak rszt jogszertlen tevkenysgben, nem kvetnek el semmi olyat, ami mltatlan a bels ellenrzsi szakmhoz;

szem eltt tartjk szervezetk trvnyessgi s etikai clkitzseit s elsegtik azok teljestst

Trgyilagossg: kiegyenslyozottan kell rtkelnikBels ellenrk:

minden krlmnyt, es llspontjuk kialaktsakor nem befolysolhatjk ket sem egyni rdekeik, sem ms szemlyek.

nem vllalnak reszt semmifle tevkenysgben vagy kapcsolatban, ami csorbthatja vagy felttelezheten csorbtana elfogulatlansgukat. Ez vonatkozik azokra a tevkenysgekre vagy kapcsolatokra is, amelyek sszefrhetetlenek lehetnek a szervezetk rdekeivel.

nem fogadnak el semmi olyat, ami csorbthatja vagy felttelezheten csorbtana szakmai megtlseiket.

feltrnak minden olyan tudomsukra jutott rdemi tnyt, amelynek rejtve maradsa torztana a vizsglt tevkenysgrl szl beszmolt.

Bizalmassg az informcit nem hozzk nyilvnossgra a megfelel felhatalmazs nlkl, hacsak nincs erre trvnyes vagy szakmai ktelezettsgkBels ellenrk:

a tluk elvrhat gondossggal hasznljak es vdik a feladataik vgrehajtsa sorn tudomsukra jutott informcikat.

nem hasznlnak fel semmifle informcit szemlyes haszonszerzsre, jogellenes mdon vagy gy, hogy az karosan befolysolja szervezetk trvnyessgi es etikai clkitzseit.

Illetkessg megfelel ismerettel, szaktudssal es tapasztalattal rendelkezve hajtjk vgre a bels ellenrzsi feladatokatBels ellenrk:

csak olyan megbzst vllalnak el, amelynek vgrehajtshoz rendelkeznek a szksges ismeretekkel, szakrtelemmel es tapasztalattal.

a bels ellenrzsi szolgltatst a Bels Ellenrzs Szakmai Gyakorlatnak Nemzetkzi Normi alapjn vgzik.

folyamatosan fejlesztik szaktudsukat, valamint szolgltatsaik hatkonysgt s minsgt. 6.b) Ismertesse a termelsi kltsgek elszmolsval kapcsolatos ellenrzsi feladatokat. Mutassa be, hogyan segti az informci technolgia alap (szoftverekkel tmogatott) vezeti informcis rendszer az ellenrzseket.Kltsgszmtsok magukba foglaljk a kltsgek tervezst, elszmolst, elemzst, s elszmolsnak ellenrzst. A termelsi kltsgek elszmolsval, elemzsvel s ellenrzsvel kapcsolatod krdsek a vllalkozs szmviteli politikjban s kapcsold szablyzatokban is rgztsre kerlnek. Kltsggazdlkodssal kapcsolatos ellenrzsek jellemz formi:

folyamatba ptett ellenrzs,

funkcionlis szervezeti egysgek ltali ellenrzs,

ellenrz szemlyek, szervezetek tjn trtn ellenrzs.Termelsi kltsgek elszmolsnak ellenrzse: a vllalkozsok a szviteli trvny elrsainak megfelelen gyjtik-e a kltsgeket;

a kltsgeket kizrlagosan az 5.szlaosztlyban, elsdlegesen az 5.szlaosztlyban s msodlagosan 6-7.szlaosztlyban, vagy fordtva gyjtik-e;

v vgvel tvezetik-e a 8.szlaosztlyba vmennyi elsdlegesen vezetett kltsgszln lv egyenleget;

5.szlaosztlyban a szviteli trvny elrsaival sszhangban jelennek-e meg az anyagjelleg, a szemlyi jelleg rfordtsok s a terv szerinti CS lers;

alkalmazza-e a kltsgnem tvezetsi szlt, ha igen, alkalmazsa sszhangban van-e a szviteli trvny elrsaival.

Ha kizrlagosan 5.szlaosztlyban vezeti a kltsgeket, vizsglni kell:

a kltsgnemek szlaosztly tartalmazza-e: kltsgek felmerlse, sajt elllts kszletek aktivlsa, sajt termels kszletek kszletre vtele s llomnycskkense, tvezetsek az eredmnykimutatshoz, ELB s a kzvettett szolgltatsok rtknek elszmolsa, vmint zr ttelek

vezetik-e a sajt termels kszletekrl v kzben folyamatos mennyisgi s rtkbeni nyilvntartst;

sajt termels kszletek v vgi llomnyt azok vkzbeni mennyisgi s rtkbeni nyilvntartstl fggen, vmint a folyamatos nyilvntartsnl alkalmazott elszmolsi egysgr s tnyleges nkltsgre trtn mdostsnak vlasztstl fggen llaptja-e meg;

Ha elsdlegesen 5., msodlagosan 6/7.szlaosztlyban vezeti kltsgeit, vizsglni kell:

az elemi kltsgek elsdlegesen az 5.kltsgnemek szlaosztlyban jelennek-e meg, msodlagosan a 6.kltsghelyek (ltalnos kltsgek) s a 7.tevkenysgek kltsgei szlaosztlyba kerlnek;

a sajt elllts eszkzk aktivland rtkt elsdlegesen s msodlagosan is folyamatosan elszmolja-e a sajt elllts kszletek vltozst v kzben elszmolsi egysgron folyamatosan elszmoljk-e, ill v vgn mdostjk-e az rtket a 7. tevkenysgek kltsgei szlaosztlyban gyjttt kzvetlen kltsgek alapjnHa elsdlegesen 6/7, msodlagosan 5.szlaosztlyban vezeti kltsgeit, vizsglni kell:

az elemi kltsgek elsdlegesen a 6. kltsghelyek, ltalnos kltsgek s a 7.tevkenysgek kltsgei szlaosztlyokba kerlnek, majd msodlagosan az 5.kltsgnemek szlaosztlyba;

a kzvetlen s kzvetett kltsgeket zrt rendszerben elklntik-e egymstl s a szviteli trvnyben elrt kltsgnem rszletezst az 5.szlaosztlyban vgzik-e el rendelkezsre llnak-e a szksges adatok az eredmnykimutats elksztshez.

A kzvetlen s kzvetett kltsgeket a vllalkozs a szviteli trvny elrsai alapjn, az nkltsgszmtsi szablyzatban s a szmlarendjben szablyozza.

Kzvetlen kltsgek ellenrzse: kzvetlen ktg-knt szmoltk-e el a kalkulcis egysgekre utalvnyozhat, elszmolhat, a termelsre feloszthat:

kzvetlen anyagktg-et,

kzvetlen brktg-et (prmium, jutalk, osztalk itt kerlt-e elszmolsra, helyesen szmoltk-e el), brek jrulkait,

gyrtsi klnktg-eket (itt szmoltk-e el mintknak, tallmnyoknak, szakrti djaknak az sszegt),

rtkestsi klnktg-eket (szablyszeren szmoltk-e el a szrlapok, csomagols ktgeit),

egyb kzvetlen ktg-eket (itt szmoltk-e el a brleti s klcsnzsi djakat, gpek energiaktgeit).

kzvetett kltsgek a vllalkozs egsznek s szervezeti egysgeinek mkdsvel, zemeltetsvel s irnytsval kapcsolatban merlnek fel. Vizsglni kell: igazgatsi ktg cmn a szemlyi s anyagi jelleg ktg-eket, az egyb ltalnos ktg-eket, melyek nem tartoznak az rtkestsi, igazgatsi ktg-ek kz,

a kutats-fejleszts aktivlsra nem kerlt ktg-eit,

a garancilis javts ktg-eit s minden fel nem sorolt ltalnos ktg-et.

Kltsgnemek ellenrzsnl a szmviteli tv-ben s a bels szablyzatokban foglaltakbl kell kiindulni. Vizsglni kell:

anyag jelleg rfordtsokat:anyagktgek, ignybevett anyagjelleg szolgltatsok rtkt (utazsi, szlltsi, klcsnzsi, brleti dj)e, egyb szolgltatsok rtkt (hatsgi igazgatsi djak) szemlyi jelleg rfordtsokat: brktget, szemlyi jelleg kifizetseket, brjrulkokat rtkcskkensi lerst: elszmolt sszeg helyessgt, s az elszmols szablyszersgtVezeti informcis rendszerek

A jl kialaktott rendszerek a szviteli s p-i rendszerekben tallhat adatokkal, azok automatikus elemzsvel, kimutatsok ksztsvel, alapbizonylatok sszehasonltsval tmogatjk az ellenrzsi funkcik elltst.Vezeti informcis rendszereknl vizsglni kell,

ktgalakuls megtervezst;

tervezett s tnylegesen felmerlt ktgek sszhangjt;

ktgek nyilvntartst;

kzvetett s kzvetlen ktgek elszmolst;

nktgszmts megfelelsgt;

ktggazdlkods sszersgt; szviteli rendszer teljessgt s zrtsgt.

7.a) Mutassa be egy rvid pldn keresztl az ellenrzsi terveket megalapoz kockzatelemzs szerept, valamint a kockzat fogalmt. Ismertesse, hogy milyen alapvet informcikat kell tartalmaznia az ellenrzsi tervnek.

KOCKZATELEMZSen alapul tervezs az adott vllalkozs clkitzseibl indul ki, s az ellenrzsi tevkenysg hatkonysgnak nvelse, vmint a rendelkezsre ll bels ellenrzsi forrsok hatkony elosztsa rdekben, az ellenrzst azokra a tevkenysgekre, folyamatokra fkuszlja, amelyek leginkbb veszlyeztetik a clok elrst.Kockzatelemzst megelz lpsek, bels ellenrzse feladatai:1) meg kell vitatnia s rtelmeznie kell a vllalkozsa ves clkitzseit s elvrsait: milyen krdskrket, feladatokat illeten szmt a bels ellenrzs bizonyossgot ad, ill tancsadi tevkenysgre;

2) elemeznie kell a vllalkozs kls s bels kontrollkrnyezett: sszegyjti s elemzi a szervezet mkdsi krnyezetrl s folyamatairl, ill azok vltozsairl rendelkezsre ll informcikat pl: jogszablyi vltozsok, tulajdonosi dntsek

3) fel kell vzolnia a vllalkozs folyamatait annak rdekben, hogy a kockzatelemzst le tudja folytatniKockzat: mindazon elemek s esemnyek bekvetkezsnek a valsznsge, amelyek htrnyosan rinthetik a vllalkozs mkdst. Kt jellemzje: bekvetkezsnek valsznsge

bekvetkezs esetn annak hatsa

Kockzatelemzs elsdleges clja: az egyes folyamatokban rejl kockzatokat, vagyis a kedveztlen s nem kvnt esemny bekvetkezsnek valsznsgt mrlegelje s valsznstse, ezek ugyanis veszlyeztethetik a mkds clkitzseit, vagy a teljestmnykritriumok elrst.

Kockzati tnyezk: egy terlet tnyleges vagy potencilis kockzatnak rtkelshez vlemnyt kell alkotni az adott terlet kulcsfontossg tnyezinek meghatrozsa s mrlegelse alapjn, amelyek az elvgzett tevkenysgekkel, a ltez kontroll rendszerekkel, mltbli s valsznsthet jvbeli esemnyekkel, a mkdsi krnyezettel stb. kapcsolatosak. Ezek lehetnek:

pnzgyi kockzatok: bevtel volumene, kiadsok, kszpnz sszege, likvidits s forg- illetve tkeeszkzk rtke, egyb befektetett erforrsok rtke, a mvelet rtke a szervezet szmra. bels kontrollhoz kapcsold kockzatok: a problmk megelzsre, szlelsre s korriglsra, a rendszerek gyengesgeinek kiemelsre s kijavtsra, a kellemetlen esemnyek kezelsre s a clkitzsek elrsnek elsegtsre tervezett bels kontrollok meglte s eredmnyessge.

mkdsi kockzatok: mveletek mrete, komplexitsa, mszaki jellege, lthatsga, rzkenysge, stabilitsa; vltozs mrtke s valsznsge (a mveletekben, munkatrsak szemlyben s folyamatokban); rejl inherens kockzat; elhelyezkeds, deleglsKockzat rtkelse: a kockzat rtkelse alapveten a fent emltett, klnfle tnyezk kvalitatv minstsre alapul, amely a tapasztalatokra s a rendelkezsre ll informcikra tmaszkod megtlst eredmnyez. A fels vezets, ill a vezet testlet vlemnye, megtlse hatrozza meg, hogy mely terleteket kell magas kockzatnak tekinteni. Az rtkelst a bekvetkezs valsznsge s hatsa alapjn kell elvgezni. Trtnhet: szmszer sklval pl: 1-5ig terjed

minsgi rtkelsi kritriumokkal pl: alacsony kzepes - magas

Kockzat lefolytatsa PLDA:

1) Vagyongazdlkods esetn az albbi kockzati tnyezk azonosthatk:

Vllalkozs vagyongazdlkodsnak folyamata

Kockzati tnyezkValsznsg (1-3)Hats (1-3)Egyttes mrtk

(valsznsg * hats)

Infrastruktra elgtelensge236

Ktgvetsi forrs cskkense339

Biztosts hinya133

Elegend munkaer s szakrtelem hinya122

Nincs vezeti dnts a szksges technolgiai fejlesztsrl224

2) A vllalkozs minden folyamatra le kell vezetni az elemzst, amelyeket a tervezst megelz lpsek sorn kulcsfontossg folyamatnak minstettek, vagy a vezetsg elvrsa azok kiemelten trtn kezelse.

3) A folyamatokhoz tartoz egyedi kockzatokat sszesteni kell, s ez megadja a vllalkozs kockzati trkpt. Kockzati trkp megmutatja, hogy a felmrt, kirtkelt folyamatok egymshoz viszonytva milyen kockzati besorolst kaptak az elemzs idszakban.

A magas kockzatnak minstett folyamatokat kell elszr ellenrizni s mindazokat addig kell vizsglni, ameddig a kockzati besorolsuk magas.

Stratgiai (ellenrzsi) terv: elre meghatrozott intervallumra vonatkoz hossz tv ellenrzsi terv, amely meghatrozza a bels ellenrzs irnyait s slypontjait, a feladat elltshoz szksges erforrsokat, vmint a bels ellenrzsre vonatkoz stratgiai fejlesztseket. hossz tvra hatrozza meg a bels ellenrzs cljait, vmint tevkenysgnek s fejlesztsnek irnyt;

segt, hogy a bels ellenrzsi clok elrshez szksges feltteleket elre tgondoltan megteremtse;

rendelkezsre ll informcik rendszerezse s a kockzatelemzs rvn lehetv vlik az erforrsok optimlis tervezse, elosztsa, ill az ellenrzsi clkitzsek hatkonyabb meghatrozsa;

hozzjrul a bels ellenrzs cljainak elrshez, eredmnyessghez;

lehetv teszi a bels ellenrzs tevkenysgnek, cljnak jobb megrtst a szervezet szmra;

az ves ellenrzsi terv alapjt kpezni.

Bels ellenrzsi vezet kszti el 3-5 ves idtvra.

ves ellenrzsi terv: olyan munkaterv, amely egy ves idtartamot lel fel s konkrt ellenrzsi feladatokat tartalmaz, megjellve a kvetkez idszakra tervezett vizsglatok fbb jellemzit. Kockzatelemzs alapjn fellltott prioritsokon kell alapulnia, elksztse a bels ellenrzs feladata, jvhagysa a vllalkozs vezetjt terheli.

Tartalma:

az ellenrzsi tervet megalapoz elemzseket, klns tekintettel a kockzatelemzsre,

a tervezett ellenrzsek trgyt,

az ellenrzsek cljt,

az ellenrizend idszakot,

a szksges ellenrzsi kapacits meghatrozst,

az ellenrzsek tpust s mdszereit,

az ellenrzsek temezst,

az ellenrztt szerv, ill szervezeti egysgek megnevezst.

Fel kell tntetni a bizonyossgot ad s a tancsadi tevkenysgeket is.

Ellenrzsi terv sszelltsnak fbb szempontjai:

a stratgiai s az ves ellenrzsi terv sszhangjnak megteremtse;

az ellenrzsi tervet megalapoz kockzatelemzs bemutatsa;

az ellenrzsek tudatos egymsra plsnek erstse, az ellenrzsi clok s irnyok sszehangolsa;

a bels ellenrzsi kziknyvben rtaknak megfelelen az ellenrzsi prioritsok meghatrozsa, tematikus felsorolsa;

az ellenrzsi lefedettsg nvelse;

az ellenrzsek hozzadott rtknek nvelse a rendszer- s teljestmny-ellenrzsek arnynak nvelsvel;

soron kvli ellenrzsek elvgzsre rendelkezsre ll ves ellenrzsi erforrs tapasztalati hnyadnak elklntse;

az ellenrzsi kapacits, a tancsadi szerepkr, a kpzs s az egyb tevkenysgek tervezse kapacitsigny s a rendelkezsre ll kapacits szempontjbl.

7.b) Mutassa be egy vllalkozs bels ellenrzsnek szerept az adzs ellenrzsben (adbevallsi s adfizetsi ktelezettsgek teljestsvel kapcsolatos ellenrzsi feladatok).

Adktelezettsg vizsglata:

az adhatsg fel trtn bejelentsi ktelezettsgt teljestette-e az adz, ill vmennyi adattartalmat magba foglal-e; az adz bejelentette-e az adhatsg fel a bankszlaszmt;

knyvvezets mdjnak megvlasztsa megfelel-e;

FA megllaptsnak mdja megfelel-e, vltozsokat bejelentette-e;

a vllalkoz bejelentett s tnylegesen folytatott tevkenysgi kre egybeesik-e, a bejelentett mdon folytatja-e

Az adz benyjtotta-e az sszest nyilatkozatot, adatszolgltatsi ktelezettsgnek eleget tett-e;

Adbevalls s az ad megfizetsnek ellenrzse:

a vllalkozs elksztette-e adbevallst s az tartalmaz-e minden az adz azonostshoz, az adalap, az admentessgek, az adkedvezmnyek, az ad, a ktgvetsi tmogats alapjnak s sszegnek megllaptshoz szksges adatot; az adbevallst az arra rendszerestett rlap kitltsvel teljestette-e;

az adbevalls alapjt kpez gazdasgi esemnyekrl a bizonylatok rendelkezsre llnak-e;

vllalkoz eleget tett-e az adelleg bevallsra vonatkoz ktelezettsgnek;

a fknyvi knyvels s az adbevalls kztt egyezsg ll-e fenn;

az adfizetsi ktelezettsgeket hatridben teljestette-e a vllalkoz;

adfizetsi ktelezettsg megllaptsa a bevallsi idszakra vonatkozott-e;

adfizetsi ktelezettsgt pontos sszegben teljestette-e az adz.

Adnemenknti ellenrzs keretben vizsgland az ad:

alanya, trgya,

alapja, mrtke,

alapjt korrigl ttelek (cskkent, nvel)

adkedvezmnyek, mentessgek,

adbevalls helyessge,

ad, adelleg megfizetse.

FA ellenrzse: Alapja:

a vonatkoz adbevalls, sszest nyilatkozat,

alapbizonylatok, szerzdsek, teljestsigazolsok,

szllti s vevi analitikk, fknyvi bizonylatok, naplfknyv, pnztrknyv,

vmhatsgi jegyzknyvek, fuvarlevelek.

Vizsglni kell:

az adlevonsi jog gyakorlsnak felttelei fennllnak-e,

az ad alapjt, az ad mrtkt helyesen llaptottk-e meg,

adbevallsi idszakot helyesen llaptottk-e meg,

ttelesen elklntve szerepel-e a nyilvntartsban a levonhat s le nem vonhat fa, vezetnek-e kln nyilvntartst azon elzetesen felszmtott FA sszegekrl, amelyek utlag a bevtel arnyban kerlnek megosztsra a levonhat s nem levonhat rszekre,

a fizetend FA nyilvntartsa tartalmazza-e az adfizetsi ktelezettsg keletkezst igazol bizonylat adatait,

a felszmtott, fizetend ad sszegt, adkulcsok szerinti bontsban,

Szja s TB jrulk ellenrzse: Alapja:

szja-bevalls, kifizeti s munkltati adatszolgltats;

adzs trgyval sszefgg bizonylatok, szerzdsek, kifizeti s munkltati igazolsok;

nyilvntartsok, analitikk, pnztrfknyv s naplfknyv egyezsge (EVnl)

Vizsglni kell:

az adbevalls szablyszeren lett-e kitltve;

a bizonylatok alakilag, s tartalmilag megfelelnek-e;

bizonylatok valdiak-e;

sszevont adalap adjnak szmtsa helyes-e;

adelleg megfizetse megtrtnt-e, s az sszeg szmszakilag helyes-e;

EV esetn a bevtel, ktg, jvedelem helyesen lett-e megllaptva, s alapbizonylatokkal altmasztottk-e, vmint a bevtelt nvel s cskkent tteleket, adkedvezmnyeket jogosan vettk-e ignybe;

TB esetn a jrulkbevallsi s befizetsi ktelezettsgnek eleget tettek-e, vmint a tb-nyilvntart fel a bejelentsi ktelezettsget teljestettk-e

biztostsi jogviszony fennll-e, s az azt altmaszt bizonylatokkal tudjk igazolni

Adzs eltti eredmny, TAO ellenrzse: Alapja:

az adalany gazdasgi tevkenysge,

a vllalkozs tulajdonosi szerkezete, az ves beszmol s szviteli politika alapjn.

TAO ellenrzs alapjt kpezi az adzs eltti eredmny ellenrzse, melynek kapcsn vizsglni kell: az eszkzket, a ktgelszmolsokat, a rfordtsokat, a bevteleket s az idbeli elhatrolsokat.

Vizsglni kell:

eszkzk knyvelse s elszmolsa, llomnycskkens esetn a nyilvntartsbl val kivezetse s az CS elszmolsa helyesen trtnt-e; bevtelek, rfordtsok s ktgek elszmolsnak teljessge, szablyszersge, nyilvntartsa; cltartalkok kpzse szablyszeren trtnt-e adalapot nvel ill cskkent ttelek helyessge a nyilvntartsok alapjn, s az adkedvezmnyek ignybevtele jogos-e

osztalkad megllaptsa, kifizetse

adelleg bevallsa, teljestse, s az adfizetsi ktelezettsg teljestse.

8.a) Ismertesse, hogy melyek az ellenrzs elksztsnek s vgrehajtsnak munkaszakaszai, kln trjen ki a helyszni ellenrzs szerepre. Mutassa be a fggetlentett bels ellenr megbzlevelnek tartalmai elemeit.

Az idszakot ellenrz tevkenysg tbb egyms utn kvetkez, egymstl elhatrolhat, de egymssal sszefgg, egymsra pl munkaszakaszbl ll, melyek a kvetkezk lehetnek:

az adott ellenrzs megtervezse, elksztse

az ellenrzsre val felkszls

a helyszni ellenrzs vgrehajtsa

a megllaptsok rsba foglalsa

az ellenrzs minsgbiztostsa

a megllaptsok hasznostsa

Az ellenrzsek sorn minden egyes munkaszakasznak meghatrozott clja van. Az elz munkaszakasz kitztt cljainak elrse felttele a kvetkez munkaszakasz eredmnyessgnek, mivel az egyes munkaszakaszok kztt klcsns s szoros sszefggs van.

Az ellenrzs elksztse, tervezse

Az ellenrzs tervezse, elksztse munkaszakasz clja, hogy gondos informcigyjt s tervez munka alapjn biztostsk a helyszni ellenrzs eredmnyes lefolytatshoz szksges dokumentumokat.

Az ellenrzs tervezse, elksztse, tbb logikai lpst foglal magban, gy kiterjed:

a szksges informcik sszegyjtsre s tanulmnyozsra, az ellenrizend szervezet, tevkenysg megismersre

az ellenrzsi cl kijellsre, pontos megfogalmazsra s a konkrt ellenrzsi feladatok kialaktsra

az ellenrizend egysgek, rszegysgek, terletek, tmk kijellsre

az ellenrizend idszak meghatrozsra

az ellenrzsi kockzat felmrsre, becslsre

az ellenrzsi megkzelts, az ellenrzsi eljrsok, mdszerek s alkalmazand eszkzk meghatrozsra

szksg esetn elvizsglat vgrehajtsra

az ellenrzs idbeosztsra

az ellenrzshez szksges ellenrk, szakrtk kivlasztsra

az ellenrzsre vonatkoz tervezsi dokumentum s az ellenrzsi program sszelltsra

az esetlegesen szksges prbavizsglat lebonyoltsra

a megbzlevl kiadsra

Az elkszts eredmnyeknt, termkeknt szmos dokumentum kszl el. Ezek kzl az ellenrzsi program kiemelked jelentsg, hiszen ez az ellenrzs vgrehajtshoz ksztett utastsknt rvnyesl tmutat. Az ellenrzsi programhoz kapcsold kvetelmny, a programfegyelem megtartsa az ellenrk szmra szem eltt tartand szably.

Felkszls az ellenrzsre

Az els munkaszakasz eredmnyeknt kialakult a lefolytatni kvnt ellenrzs clkitzse, programja. A felkszls egy gyakran ezzel prhuzamosan vgzett feladat, melynek clja mindazon specilis ismereteknek a megszerzse, melyek a vizsglati feladatok eredmnyes megoldshoz szksgesek.A felkszls a vizsgland terletekre vonatkoz, rszletekbe men s idszer krdsek megismersre irnyul.Az ellenrzsi programot is el kell kszteni, kvetkez informcikat kell tartalmaznia: az ellenrzs clkitzse;

ellenrzs trgya; az ellenrizend szervezet, szervezeti egysg;

ellenrizend idszak;

ellenrzs erforrs szksglete;

az ellenrzs lefogytatshoz szksges kapacits s szakrtelem; az ellenrk neve, azonostsukra alkalmas adatok;

ellenrzs lefolytatsra felhatalmaz informcik (pl: vezeti utasts);

az ellenrzs mdszerei (techniki);

az ellenrzs rszletes feladata (vizsglati lpsek);

ellenrzs idtartama;

jelents elksztsnek hatrideje.A helyszni ellenrzs vgrehajtsa

A helyszni vizsglat clja, hogy az elkszts s a felkszls tapasztalataira tmaszkodva a helysznen vgrehajtsk a programban kijellt vizsglati feladatokat.

A helyszni ellenrzs tbb rdemi s technikai jelleg lpsbl ll. Az ellenrz szervezetnek feladata az ellenrztt elzetes rtestse az ellenrzsrl, az ellenrzs megkezdsrl. Ennek az a jelentsge, hogy az ellenrizend szervezetnek tjkozdnia kell a az ellenrzsrl, annak tartalmrl, mely alapjn fel tud kszlni az ellenrzsben val kzremkdsre, ki tudja alaktani sajt tevkenysgnek tovbbi zkkenmentes vgrehajtst, folytatst. Elfordulhatnak ugyanakkor olyan ellenrzsek, melyeknek az ellenrzs cljnak elrse rdekben vratlannak, meglepetsszernek kell lennik, azaz az ellenrzs vgrehajthatsga rdekben nem lehet elzetesen bejelenteni.

A helyszni ellenrzs megkezdsekor az ellenrknek be kell jelentkeznik az ellenrztt szervezet vezetjnl. A helyszni ellenrzst indt megbeszls alkalmval be kell mutatni megbzlevelnket, ismertetnnk kell az ellenrzs cljt, feladatait, s fel kell krni az ellenrzttet az ellenrzs zavartalan s eredmnyes lefolytatshoz szksges egyttmkdsre.

A vizsglat helysznnek megismerse az elkszts-felkszls munkaszakaszaiban szerzett ismeretek cltudatos kiegsztst vagy megismerst clozza.Az ellenrzs lefolytatsa a vizsglati program szerint trtnik, melynek megvalstst elsegtik a helyszni ellenrzs elbb emltett lpsei.

Az ellenrk a vizsglat sorn

alkalmazzk a korbban meghatrozott ellenrzsi megkzeltseket, ellenrzsi eljrsokat s eszkzket, s gy megllaptjk a tnyhelyzetet

megllaptsokat, kvetkeztetseket tesznek

folyamatosan bizonytkokat gyjtenek a megllaptsaik, kvetkeztetseik altmasztsra

az ellenrzs folyamatrl dokumentcit vezetnek

szksg esetn megllaptjk a feltrt hibk, hinyossgok felelseit

A megllaptsok rsba foglalsa

Az ellenrzs sorn tett megllaptsokat az ellenrknek minden esetben rsos formban kell ismertetnik. Az rsban foglals clja, hogy lehetv tegye az ellenrzs eredmnyeinek megismerst, s intzkedsre alkalmas mdon rtkelje az ellenrztt szervezetet, illetve annak vizsglt tevkenysgt. A megllaptsok rsba foglalsnak formja alapveten ktfle lehet: jelents s jegyzknyv.A jelents a vizsglat trgyval sszefgg tnykzlst, az ok-okozati kapcsolatok ismertetst, valamint a terlettel sszefgg javaslatokat tartalmazza. A jegyzknyv ezzel szemben a hibkat, mulasztsokat, a jogszablyba tkz esemnyeket tartalmazza s jellemzen nem tr ki a kedvez jelensgekre, pozitv vltozsokra.

Megbzlevl tartalmazza:

az ellenrzst vgzk nevt, azonostsra alkalmas adataikat;

az ellenrk vizsglatban betlttt szerept, feladatmegosztst;

az ellenrizend szervezet megnevezst;

az ellenrzs trgyt, cljt;

az ellenrzsre vonatkoz felhatalmazst;

az ellenrzs idejt,

a megbzlevl rvnyessgi idejt.

8.b) Ismertesse a belkereskedelmi ruforgalom ellenrzsnek mdjait figyelemmel az ruforgalom jellemz szakaszaira. Vzolja fel, hogyan tmogatjk a klnbz mutatk, viszonyszmok az rtkestsi forgalom ellenrzst.

A belkereskedelem sajtossgai

A kereskedelem az a tevkenysg, melynek sorn a fogyasztsi cikk eljut a termeltl a vgs fogyasztig. A gazdlkod szervezetek sajt nevkben s kockzatukra, nyeresg- s vagyonszerzs cljbl, zletszeren vgeznek szolgltat tevkenysget, a fogyasztk ignyeinek kielgtse rdekben. A kereskedelem kt rszre bonthat: bel- s klkereskedelme. Az rubeszerzs ellenrzse

biztostottak-e a beszerzs szervezeti felttelei,

hatkony-e a piackutats,

helyesen trtnt-e a dntsi hatskrk kialaktsa,

megfelel szempontok alapjn vlasztottk-e ki a beszerzsi forrsokat,

megalapozottak-e a beszerzsek,

megfelel-e az rutvtel szervezettsge, vgrehajtsa,

a szlltsi szerzdsben rgztett idpontokban rkezett-e meg az ru.

a beszerzsi elirnyzatok megvalsulst, a szlltsi ksedelmek elfordulsi gyakorisgt. Beszerzsek megalapozottsga: hogyan alakult a vllalakozsnl az rtkests s a beszerzs arnya;

a beszerzsi tevkenysg sorn a szlltpartner kivlasztsa megfelel mdon trtnt-e;

a beszerzett ruflesgek vlasztka igazodik-e a vsrli ignyekhez, a fizetkpes kereslethez;

indokolt-e az rubeszerzsek nvels vagy cskkentse az rtkestsi elirnyzat tkrben;

biztostott-e az rtkests rufedezete;

minsgi elvrsoknak megfelel-e a beszerezett rukszlet;

szlltsi szerzdsekben rgztett idpontoktl val eltrs miknt hatott az tlagkszlet nagysgra.

Az rutvtel ellenrzse: a beszerzsi tevkenysg utols mozzanata, fleg technikai lpsek sorozata az rutvteli folyamatnak s a szlalikvidci szablyozottsgnak vizsglata:

bels szablyzatokban rgztettk-e az rutvtel rendjt; kidolgoztk-e az rutvtel sorn figyelembe veend minsgi szempontokat;

rgztettk-e az rutvteli folyamat dokumentlsi rendjt;

megfelelen szablyozta-e a vllalkozs a berkez nyilvntartsba vtelt, az utalvnyozsi jogkrket, a kifizetsek rendjt.

az rutvtel folyamatt:

mennyisgi tvtelkor ttelesen ellenrzik-e a berkezett ruk mennyisgt az ruksr okmnyok alapjn;

hibs termkeket a bels szablyzatoknak megfelelen kezelik-e;

az rutvtellel foglalkozk betartjk-e az elrsokat, nem felletes-e a mennyisgi s minsgi tvtel;

esetleges hinyossgokrl, hibkrl kszlt-e jegyzknyv.

megrendelsek s teljestsek sszhangjnak ellenrzse: a leszlltott ru mennyisgben s minsgben megfelel-e a szerzdsben rgztett feltteleknek;

szlltsi hatridket betartotta-e a partner;

megfelel-e az sszhang a szlltsi szerzdsekben rgztett temezs a tnyleges rubeszerzssel;

elfordult-e, hogy ksedelmes rutvtel miatt nem rvnyesthet az egybknt jogos minsgi s mennyisgi reklamci a szllt fel.

szlalikvidci folyamatnak vizsglata:

szln szerepl mennyisg tnylegesen berkezett-e;

ruk bevtelezse, bevteli bizonylatok killtsa a szablyzatban rgztetteknek megfelelen trtnt-e

knyvelsi feladatok helyessgt.Az ruforgalmi folyamat vgs clja, a kereskedelmi vllalkozs legfontosabb feladata az rtkests lebonyoltsa. A belkereskedelmi tevkenysg ellenrzshez segtsget nyjthatnak egyes mrszmok, viszonyszmok. Ezek segtenek: az egyes idszakok kztti eltrsek

tlagok szmtsban, melyek eredmnybl kvetkeztetseket vonhatunk le az ellenrzs sorn a vizsglt folyamat megfelelsgre, hibira.

Dinamikus viszonyszmok: forgalom alakulsnak jellemzsre a legltalnosabban hasznlt mutatk a bzis- s lncviszonyszmok. Relatv vltozst tkrznek, ezrt alkalmasak arra, hogy idszakrl idszakra tjkoztassanak a fejldsrl.

a bzisviszonyszmok az idsor egy adott, bzisul vlasztott tagjhoz kpest fejezik ki a bekvetkezett vltozst,

a lncviszonyszmok az idsor szomszdos adatainak egymshoz val arnyt, temessgt szemlltetik.

A fejlds tlagos mrtke szmtani tlaggal hatrozhat meg, mely arra ad vlaszt, hogy mennyivel ntt vagy cskkent a forgalom.

A fejlds tlagos teme mrtani tlaggal hatrozhat meg, mely azt tkrzi, hogy az idsorra tlagosan milyen relatv vltozs a jellemz.9.a. Mutassa be, hogy az ellenrzs vgrehajtsnak szakaszban milyen lehetsges vizsglati mdszerek alkalmazhatk, tovbb hogyan hasznosthatak az egyes vizsglati mdszerekben az elektronikus alkalmazsok!Az ellenrknek meg kell ismernik, elemeznik, rtkelnik az ellenrzs cljhoz, trgyhoz kapcsold krlmnyeket, kvetelmnyeket. Ennek eszkzei az ellenrzsi mdszerek, technikk.

Az ellenrzs trgyval rintett tnyhelyzet megismerse kt alapvet megkzeltsben trtnhet: rendszerorientlt megkzelts s kzvetlen rszletes vizsglat.

Rendszerorientlt megkzeltsi md: leginkbb jellemz vizsglati technikja a bels kontrollrendszer, illetve a kontrollok tesztelse a szksges ellenrzsi bizonyossg megszerzshez az ellenr az ellenrztt bels kontrollrendszere, kontrolleljrsai megbzhatsgnak vizsglatra s rtkelsre tmaszkodik, s csak a minimlisan szksges kzvetlen, rszletes vizsglatokat vgzi el.

Alkalmazsa ltalban a kvetkez lpseken keresztl trtnik:

bels kontrollfunkcik azonostsa s mlyrehat vizsglata, rtkelse

kulcsfontossg kontrolleszkzk vizsglata annak megllaptshoz, hogy azok a vizsglt idszak egszben eredmnyesen mkdtek-e

kulcsfontossg kontrolleszkzk vizsglata eredmnynek kirtkelse annak megllaptshoz, hogy a tapasztalt megbzhatsgi szint elfogadhat-e

meghatrozott szm, mintavtellel kivlasztott tranzakci rszletes vizsglata

kzvetlen vizsglati megkzelts, amikor nem lehetsges az ellenrzs cljainak elrse kontrollrendszerek vizsglatra val tmaszkodssal.

Direkt mdszer ellenrzsi technikkAz ellenrzs idpontjban kzvetlenl a helysznen meglv llapotok s az ellenrjelenltben vgbemen folyamatok vizsglatra alkalmas. Tteles tesztels: az ellenrztt szervezet kimutatsaiban, knyvelsben sszestett egyedi adatok, tranzakcik slypontozott ellenrzsi kritriumok szerinti vizsglatt jelenti. Az ellenr arrl bizonyosodik meg, hogy a gazdasgi, pnzgyi mveleteket szablyosan hajtottk-e vgre, s helyesen vettk-e nyilvntartsba. Pl.: a pnzgyi tranzakcik, a knyvelsi mveletek, a vagyonelemek, a feladatmutatkhoz s a teljestmnyekhez kapcsold elemi adatok.

Bizonylatols (dokumentumok tvizsglsa): a ttelek vgigkvetse az alapdokumentumig a kontrolleljrsok mkdsnek bizonytshoz.

Szmts (tszmts, jraszmts): az alapbizonylatok s a knyvelsi nyilvntartsok szmszaki fellvizsglatbl ll, vagy pedig nll szmtsok elvgzst jelenti. Ez a rszletes ellenrzsi eljrsok egyik legfbb mdszere Analitikus eljrsok: a felhasznlt adatokra val rkrdezs technikja. Hasznlhat trendek, statisztikai irnyvonalak meghatrozsra, hatselemzsre s a minta kivlasztshoz. Szemle (szemrevtelezs): irnyulhat dokumentumra, bizonylatra, nyilvntartsra vagy egyb trgyiasult eszkzkre Rovancsols: az ellenrzst vgz szemly jelenltben a felels szemly valamit megszmll. Legtipikusabb pldja a pnztrrovancs. Ksrlet: valamilyen mestersges folyamat tudatos elidzse ellenrzsi clbl. Mszaki jelleg ellenrzseknl jellemz. Mintavteli eljrsok

Indirekt mdszer ellenrzsi technikkElemz eljrsok alkalmazsa: adatok kztti sszefggsek tanulmnyozsra szolglnak, azt vizsglva, hogy az sszefggsek valsak, vagyis relisak, elfogadhatk-e. A leggyakrabban alkalmazott ellenrzsi technikk kz tartoznak. Az adatok vizsglata abbl a szempontbl, hogy azok visszaigazoljk-e az ellenrztt szervezetrl, tevkenysgeirl szerzett ismereteket.Elemzsekkel lehet megvalstani pl.: a kltsgvets, zleti terv, beszmol stb. adatainak sszehasonltst az vkzi adatok vagy rszsszegek alapjn vrt eredmnyekkel;

a kltsgvets, zleti terv, illetve a beszmol stb. adatai bels sszefggseinek tanulmnyozst tbb vre vonatkozan;

a normatvk, teljestmnymutatk s a tnyleges adatok alakulsa kztti sszefggsek tanulmnyozst;

Legfontosabb lpsei:

az ellenrzend adatokra hat tnyezk azonostsa;

megbizonyosodni a megfelel adatok megszerezhetsgrl;

kialaktani az ellenrzend adatra egy vrt rtket (hipotzis felllts);

sszehasonltani a vrt rtket az ellenrztt rtkkel;

magyarzatot krni a tolerlhat eltrst meghalad klnbsgekre;

megvizsglni a magyarzatot

levonni a kvetkeztetst.

Elemz eljrsok pldul: dokumentumok vizsglata, elemzse, esettanulmnyok feldolgozsa. sszehasonlt elemzs, kltsg-haszon elemzs.jrartkels: a meglv kontrolleljrsok jbli rtkelse, az ellenrzs eredmnyeinek, illetve az alkalmazottak ltal elrt eredmnyek s a vezetk ltal megtett intzkedsek sszehasonltsa.Visszaigazols: az ellenrztt szervezet nyilvntartsaiban tallhat informcik megerstsre szolgl. Pldul az ellenr a kvetelsek visszaigazolst kri az adsokkal trtn kzvetlen kommunikci tjn.

Folyamatbrk elemzse: egy szervezeten bell konkrt folyamatokrl vagy tevkenysgekrl gyjthet informci. Segtik pldul annak eldntst, hogy melyek a folyamat kritikus (kockzatos), kontrollokat ignyl elemei, s hogy ezeket vizsglva alkalmazzon-e a bels ellenr pldul felmrst vagy sszehasonlt mdszereket.Statisztikai elemzs: pl. amikor idsorok vizsglathoz, tendencik meghatrozshoz vagy sszehasonltsokhoz, klnbz adatok kztti, a vletlen ltal is befolysolt sszefggsek kimutatshoz szksges az adatok elemzse. A sokasgbl vett egy vagy tbb minta adatainak elemzse alapjn fogalmazhatunk meg a sokasg egszre vonatkozan is sszer bizonyossggal rvnyes lltsokat vagy hipotziseket.

Ms megkzeltsi felosztsa:Direkt mdszer vizsglati eszkzk: rovancsols,

szemle,

mintavtelezs,

ksrlet,

szemlyes megkrdezs,

prbavsrls.

Indirekt mdszer vizsglati eszkzk: nyilvntartsok, dokumentumok fellvizsglata, jrakalkulls,

egyeztets.

visszaigazols (megersts).

Szmtgppel tmogatott ellenrzsi technikkA helyszni ellenrzs keretben a bels kontrollrendszer tesztelsre, s egyttal a direkt mdszer vizsglati eljrsok tmogatsra clszer a szmtgppel tmogatott ellenrzsi technikkat (CAAT) alkalmazni. Olyan adatbzis-kezel program hasznlatra utal, amely lehetv teszi bizonyos ismrvekkel rendelkez s rszletesebb vizsglatra rdemes tranzakcik kiszrst, csoportostst vagy elvgzi a mintavtelt s az eredmnyek kirtkelst.Alkalmazhatk pldul: hibs rtkek, eltr rtkek kiszrsre; tranzakcik feladsnak vagy sszestsnek vizsglatra;

szmtgpes adatfeldolgozsok (pl. konverzik) megismtlsre;

klnll llomnyok adatainak sszehasonltsra;

adatok idrend (pl. szmlk lejrat) szerinti elemzsre;

rtegezsre.

9.b. Mutassa be a klkereskedelmi tevkenysgi sajtossgok ellenrzst!

A klkereskedelem vagy nemzetkzi kereskedelem az orszgok kztti kereskedelem. Lehetv teszi a nemzetkzi munkamegosztst s gy a gazdasgok szakosodst. termszetes piacai fel irnyul-e a vllalkozs forgalma, megfelel-e a termksszettel;

meghatroztk-e, hogy a termelsi, a piaci, vagy a keresked