elfordon 2019 - biofuel region 2019. 11. 8.¢  7 batterifordon. nissan e-nv200 evalia...

Download Elfordon 2019 - BioFuel Region 2019. 11. 8.¢  7 BATTERiFORDON. Nissan E-NV200 Evalia Cirkapris: fr£¥n

Post on 26-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Elfordon 2019

 • Södermanlands län, Uppsala län & Västmanlands län

  F ssilfritt 20 30S

  Broschyren är framtagen inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanland, Stockholms stad, Biogas Öst och 17 kommuner/landsting i Östra Mellansverige. 2030-sekretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas Sverige är samverkansparter.

  Om projektet och finansiärerna

  Detta material baseras på information från tillverkarnas hemsidor, från Miljöfordon.se och från Power Circle. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Pris är angivna inkl. moms om inget annat anges.

  Presenterad information bör ses som ett exempel för varje modell. Framförallt transportbilar och lastbilar går generellt att få i ett antal olika konfigurationer varför pris, lastkapacitet etc. kan variera stort.

  Om broschyren

 • Innehåll 4

  5

  6

  10

  10

  11

  11

  12

  12

  13

  13

  14

  18

  18

  18

  19

  20

  21

  21

  21

  21

  22

  23

  23

  24

  25

  Förnybara drivmedel – modernt, prisvärt och allt mer etablerat............................

  Batteribilar – laddbara fordon......................................................................................

  Personbilar.....................................................................................................

  Transportbilar.................................................................................................

  Bussar............................................................................................................

  Lastbilar..........................................................................................................

  Så fungerar elfordonet...................................................................................

  Köpa elfordon och batteriernas klimatpåverkan........................................

  Laddning........................................................................................................

  Företagare......................................................................................................

  Konvertering..................................................................................................

  Laddhybrider – laddbara fordon med förbränningsmotor.......................................

  Personbilar.....................................................................................................

  Transportbilar.................................................................................................

  Lastbilar..........................................................................................................

  Bussar.............................................................................................................

  Vätgas – bränslecellsfordon........................................................................................

  Personbilar.....................................................................................................

  Transportbilar.................................................................................................

  Lastbilar..........................................................................................................

  Bussar.............................................................................................................

  Konvertering..................................................................................................

  Alla förnybara alternativ behövs!...............................................................................

  Visa att du kör fossilfritt..............................................................................................

  Ordlista.........................................................................................................................

  Bildkällor.......................................................................................................................

 • 4

  Diesel och bensin är fantastiska drivmedel. De är lätta att tanka, tar liten plats i ditt fordon och du kommer långt på en tank, men vi behöver markant minska vår klimatpåverkan och då kan vi inte fortsätta köra på fossila drivmedel. Förnybar bensin, diesel och varianter på dessa räcker endast till att ersätta en liten del av det fossila vi använder idag och kommer under överskådlig framtid behövas i gamla fordon och i sådana fordon där det inte finns några alternativ som till exempel arbetsmaskiner och flygplan.

  Som en del i övergången till ett fossilfritt samhälle är det därför viktigt att en stor andel av våra transporter moderniseras de närmaste årtiondena. För att få till ett hållbart och fossilfritt samhälle är det viktigt att vi börjar elektrifiera transportsektorn eftersom hållbart producerade biodrivmedel inte ensamt kan ersätta de fossila drivmedel som används idag.

  Stöd Från och med 1a juli 2018 gäller bonus malus. Köpare av fordon under 3,5 ton utan koldioxidutsläpp (batterifordon och vätgasfordon) får efter ett halvår en bonus om 60 000 kronor. Bonusen för laddhybrider under 3,5 ton varierar beroende på deklarerade koldioxidutsläpp, normalt cirka 20 000 - 40 000 kronor. Fordon med höga deklarerade koldioxidutsläpp får en extra tilläggsskatt de första tre åren efter nyregistrering. På Transportstyrelsens hemsida finns uppdaterad information om vilka stöd och subventioner som gäller samt ett verktyg som visar bonus beroende på koldioxidutsläpp.

  Om broschyren Vi på BioDriv Öst har satt ihop denna broschyr som en vägledning till dig som funderar på att köpa personbil, transportbil eller lastbil som drivs med el eller av vätgas. De helelektriska fordonen beskrivs först i broschyren. För den som inte vill eller kan köpa ett helelektriskt fordon men ändå vill köra en del på el finns laddhybrider på sida 13 – 18 följt av vätgasfordon på sida 20 – 21. Funderar du på om något annat förnybart alternativ passar dina behov bättre än el? För gasfordon finns en egen broschyr som är tillgänglig på www.biogasost.se. Kontakta gärna oss på BioDriv Öst på info@biodrivost.se om du har frågor!

  Observera att bränsleförbrukning och räckvidd gäller blandad körning enligt NEDC-cykeln, en gammal testmetod som fått en del kritik för att vara missvisande. Från och med hösten 2018 går man över till en ny testcykel som heter WLTP, som ger mer realistiska förbrukningssiffror. Det är viktigt att ha i åtanke att genomsnittlig bränsleförbrukning blir högre och räckvidden lägre med WLTP-cykeln, och för att kunna göra en jämförelse mellan olika bilar måste därför testvärden för samma testmetod användas. Bränsleförbrukning och räckvidd varierar även med körstil och temperatur.

  Allra sist, här är några symboler att hålla reda på när du letar efter vilket fordon som passar dig bäst:

  Förnybara drivmedel: Modernt, prisvärt – och allt mer etablerat

  Finns med fyrhjulsdrift Finns med dragkrokFinns med automatväxel4WD

 • 5 BATTERiFORDON55

  Helelektriska fordon är i grunden något helt annat än ett fordon som drivs med förbränningsmotor. Det gör att körupplevelsen är annorlunda, elbilar upplevs ofta som betydligt smidigare att köra. Batterifordon kan designas på ett friare sätt med fler möjligheter för komfortutrymmen och krockzoner vilket ger utökade möjligheter för en bekväm och säker körning.

  Kraftigt minskade CO2-utsläpp

  Elbilar ger en lägre klimatpåverkan än bilar drivna av fossila drivmedel även om elektriciteten helt eller delvis tillverkas av fossila bränslen. Detta beror på att stillastående kraftverk är betydligt effektivare än fordon som måste köra runt på all sin utrustning. Kraftverken kan dessutom ofta göra något nyttigt med den lågvärdiga värme som blir över efter elproduktion. Svensk el är också väldigt klimatsmart om man jämför med de flesta andra länders elproduktion, vilket gör att elbilar i Sverige ger upphov till väldigt låga utsläpp1.

  Renare luft

  Batteribilar släpper inte ut några avgaser lokalt och även om elen tillverkas helt eller delvis av icke förnybara bränslen släpps det i genomsnitt ut betydligt mindre föroreningar eftersom stora kraftverk har bättre rening än fordon. Kraftverken finns dessutom normalt inte i stora städer som oftast har störst problem med luftkvaliteten vilket gör att färre människor drabbas av de utsläpp som uppstår.

  Mindre buller

  Fordon som drivs med el låter betydligt mycket mindre än motsvarande fordon som drivs med en förbränningsmotor, vilket gör att de bidrar till betydligt tystare städer. Buller lyfts allt oftare som negativt för hälsan.

  Nationella och regionala vinster

  Den största mängden fossila drivmedel som används i Sverige importeras från länder som ofta är instabila politiskt och/ eller med våra mått mätt har en tveksam inställning till mänskliga rättigheter. Den som kör på svensk el istället för fossila drivmedel bidrar därför till en ökad energisäkerhet o

Recommended

View more >