elektryczne wciĄgniki ŁaŃcuchowe

of 36/36
Stan w kwietniu 2011r. ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LAŃCUCHOWE Instrukcja obslugi - Oryginalny przeklad z języka niemieckiego - Prosimy, aby przed przystąpieniem do eksploatacji wciągnika wszystkie osoby obslugujące urządzenie dokladnie zapoznaly się z niniejszą Instrukcją obslugi i potwierdzily to wlasnoręcznym podpisem na tylnej okladce.

Post on 11-Jan-2017

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stan w kwietniu 2011r.

  ELEKTRYCZNE WCIGNIKI ACUCHOWE I n s t r u k c j a o b s u g i - Oryginalny przekad z jzyka niemieckiego -

  Prosimy, aby przed przystpieniem do eksploatacji wcignika wszystkie osoby obsugujce urzdzenie dokadnie zapoznay si z niniejsz Instrukcj obsugi i potwierdziy to wasnorcznym podpisem na tylnej okadce.

 • 1

  Spis treci

  1 Zasady bezpieczestwa.................................................................................................................................. 3 1.1 Uywanie wcignikw elektrycznych acuchowych ....................................................................................... 3 1.2 Przepisy .......................................................................................................................................................... 3 1.3 Czci zamienne............................................................................................................................................. 5

  2 Oglne informacje techniczne......................................................................................................................... 5 2.1 Moliwoci zestawie ...................................................................................................................................... 5 2.2 Objanienie oznaczenia typu .......................................................................................................................... 5 2.3 Przekrj ........................................................................................................................................................... 6 2.4 Szkic zasady nawijania acucha.................................................................................................................... 7

  3 Monta ............................................................................................................................................................ 7 3.1 Monta elementw mechanicznych ................................................................................................................ 7 3.1.1 Zblocze hakowe .............................................................................................................................................. 7 3.1.2 Zblocze hakowe wyrwnawcze ....................................................................................................................... 8 3.1.3 Elektryczne wcigniki acuchowe stacjonarne wykonanie podstawowe..................................................... 9 3.1.3.1 Podwieszenie za pomoc belki nonej ........................................................................................................... 9 3.1.3.2 Podwieszenie za pomoc belki nonej z jednym otworem ............................................................................. 9 3.1.3.3 Podwieszenie za pomoc zblocza hakowego ............................................................................................... 10 3.1.4 Odpowietrzenie skrzynki napdowej ............................................................................................................. 11 3.1.5 Pojemnik na acuch..................................................................................................................................... 11 3.1.5.1 Mocowanie pojemnika na acuch ................................................................................................................ 11 3.1.5.2 Nadwymiarowe pojemniki na acuch ........................................................................................................... 12 3.1.6 Zakadanie acucha dostawa bez acucha przewlekajcego wykonanie jednocignowe .................... 12 3.1.7 Zakadanie acucha dostawa z acuchem przewlekajcym wykonanie jednocignowe ...................... 13 3.1.8 Zakadanie acucha wykonanie dwucignowe.......................................................................................... 13 3.1.9 Wymiana acucha i dociskacza ................................................................................................................... 14 3.1.10 Elektryczne wcigniki acuchowe do montau odwrconego...................................................................... 14 3.2 Poczenia elektryczne ................................................................................................................................. 15 3.2.1 Przyczenie do sieci..................................................................................................................................... 15 3.2.1.1 Sterowanie bezporednie.............................................................................................................................. 16 3.2.1.2 Sterowanie niskim napiciem (24 V opcja) ................................................................................................ 16 3.2.2 Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz............................................................................................................... 16 3.2.3 Elektryczne wyczniki kracowe do ograniczania wysokoci podnoszenia ................................................. 16 3.2.4 Napicia robocze .......................................................................................................................................... 17

  4 Elektryczny wcignik acuchowy z wzkiem................................................................................................ 17 4.1 Monta czci mechanicznej ........................................................................................................................ 18 4.1.1 Usytuowanie wcigarki elektrycznej pod wzkiem........................................................................................ 18 4.1.2 Monta wzka za pomoc dwch sworzni .................................................................................................... 18 4.1.3 Monta wzka z jednym sworzniem.............................................................................................................. 19 4.2 Wzki elektryczne z kompensacj masy ...................................................................................................... 19 4.2.1 Dodatkowe koa............................................................................................................................................. 19 4.2.2 Przeciwwaga ................................................................................................................................................. 19 4.3 Podczenie zasilania elektrycznego do wzka ............................................................................................ 19 4.3.1 Sterowanie bezporednie.............................................................................................................................. 19 4.3.2 Sterowanie niskim napiciem (24V opcja) ................................................................................................. 20 4.4 Dane techniczne wzkw mocowanych dwoma sworzniami ........................................................................ 20 4.5 Dane techniczne wzkw mocowanych jednym sworzniem ......................................................................... 22

  5 Inspekcje ....................................................................................................................................................... 22 5.1 Kontrola przy zastosowaniu zgodnie z BGV D8 par. 23 (VBG 8 par. 23)...................................................... 22 5.2 Kontrola przy zastosowaniu zgodnie z BGV D6 par. 25 (VBG 9 par. 25)...................................................... 22 5.3 Przegldy okresowe...................................................................................................................................... 23

 • 2

  6 Zasady uytkowania i zakazy........................................................................................................................ 23 6.1 Zasady uytkowania...................................................................................................................................... 23 6.2 Zakazy........................................................................................................................................................... 23

  7 Przegldy ...................................................................................................................................................... 24 7.1 Prace kontrolne i przegldy........................................................................................................................... 24 7.2 Przegldy i regulacja hamulca sprynowego .............................................................................................. 25 7.2.1 Budowa hamulca sprynowego................................................................................................................... 25 7.2.2 Regulacja hamulca sprynowego ............................................................................................................... 26 7.2.3 Wymiana okadzin hamulca .......................................................................................................................... 26 7.2.4 Elektryczne sterowanie hamulcem sprynowym......................................................................................... 26 7.2.5 Sprawdzanie funkcjonowania hamulca ......................................................................................................... 26 7.3 Sprzgo lizgowe ......................................................................................................................................... 26 7.3.1 Tryb pracy sprzga lizgowego .................................................................................................................... 27 7.3.2 Tryb pracy sprzga lizgowego w wersji B9.1 z silnikiem wolnoobrotowym................................................. 27 7.3.3 Regulacja sprzga........................................................................................................................................ 28 7.3.4 Regulacja sprzga w wersji B9.1 z silnikiem wolnoobrotowym .................................................................... 28 7.4 acuch nony.............................................................................................................................................. 28 7.4.1 Smarowanie acuchw podczas uruchomienia i eksploatacji...................................................................... 28 7.4.2 Kontrola zuycia acucha nonego.............................................................................................................. 28 7.4.3 Pomiar zuycia i wymiana acucha.............................................................................................................. 29 7.4.4 Kontrola zuycia i wymiana haka nonego ................................................................................................... 29 7.5 Przegld wzkw .......................................................................................................................................... 29 7.5.1 Budowa hamulca wzka................................................................................................................................ 29 7.5.2 Regulacja luzw hamulca ............................................................................................................................. 30

  8 Czas pracy przerywanej wcignika elektrycznej acuchowego ................................................................... 30 8.1 Praca krtkotrwaa ........................................................................................................................................ 31 8.2 Praca przerywana ......................................................................................................................................... 31 8.3 Przykad ........................................................................................................................................................ 31

  9 Czas pracy przerywanej dla wzka z napdem elektrycznym ...................................................................... 32

  10 Odcienie przewodu sterujcego ................................................................................................................ 32

  11 Smarowanie .................................................................................................................................................. 32 11.1 Smarowanie przekadni................................................................................................................................. 32 11.2 Smarowanie zblocza hakowego i zblocza hakowego wyrwnawczego ........................................................ 33 11.3 Smarowanie wzkw..................................................................................................................................... 33 11.4 Materiay pomocnicze ................................................................................................................................... 33

  12 Czynnoci po osigniciu teoretycznego czasu uytkowania ....................................................................... 33

 • 3

  1 Zasady bezpieczestwa 1.1 Uywanie wcignikw elektrycznych acuchowych Elektryczne wcigniki acuchowe przeznaczone s do pionowego podnoszenia i opuszczania, jak rwnie do poziomego przemieszczania adunkw (wersja z wzkiem). Kade inne zastosowanie wie si z ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Wytwrca nie odpowiada za szkody powstaej w wyniku uytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Pene ryzyko ponosi uytkownik. Uytkowanie odbiegajce od standardowego musi by wczeniej uzgodnione z producentem. Transport osb w jakikolwiek sposb jest zabroniony! Nowoczesna konstrukcja elektrycznego wcignika acuchowego, w przypadku fachowej obsugi, zapewnia bezpieczestwo i ekonomiczn prac. Opatentowane polizgowe sprzgo bezpieczestwa jest usytuowane pomidzy napdem a hamulcem. Hamulec dziaa bezporednio na ciar, bez obciania sprzga.

  Elektryczne wcigniki acuchowe zasilane s energi elektryczn. Przed uruchomieniem wcignika naley si upewni, czy wszystkie poczenia elektryczne poprowadzone s w sposb bezpieczny, czy przewody nie s uszkodzone i czy wycznik napicia instalacji elektrycznej odcza napicie od wcignika. Uytkownik jest zobowizany zatroszczy si o to, by punkty zawieszenia elektrycznego wcignika acuchowego bezpiecznie przejmowa dziaajce siy.

  Uruchomienie elektrycznego wcignika acuchowego jest dozwolone jedynie, jeeli jest on podwieszony zgodnie z instrukcj zapewniajc, e przy podnoszeniu acuch wydostaje si z wcignika bezpiecznie tylko na skutek wasnego ciaru. Pojemnik na luny koniec acucha musi posiada odpowiedni pojemno. Nie przestrzeganie tej uwagi prowadzi do zakleszczenia acucha i uszkodzenia wcignika.

  Uywanie wcignika w rodowisku agresywnym wymaga zezwolenia wytwrcy. Instrukcja obsugi suy bezpieczestwu pracy wykonywanej za pomoc elektrycznego wcignika acuchowego oraz jego konserwacji. Zawarte w niej zalecenia dotycz bezpieczestwa w najbardziej standardowych zastosowaniach, ich przestrzeganie jest obowizkowe. W przypadku pyta lub problemw naley si skontaktowa z lokalnym przedstawicielstwem. Instrukcj obsugi zawsze naley zachowa w komplecie i w stanie doskonale czytelnym. Producent ani przedstawiciel nie ponosz odpowiedzialnoci za szkody wynikajce z poniszych przyczyn: eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem modyfikacja produktu bez wyranej zgody producenta niefachowe wykorzystanie wycigarki bdy w obsudze ignorowanie zalece Instrukcji obsugi

  1.2 Przepisy Podstaw montau, uruchomienia, kontroli i konserwacji elektrycznych wcignikw acuchowych w Niemieckiej Republice Federalnej oraz w pastwach Unii Europejskiej stanowi ponisze przepisy oraz niniejsza Instrukcja obsugi: Prosz zwrci szczegln uwag na przepisy dotyczce zapobiegania wypadkom oraz inne przepisy waciwe dla miejsca eksploatacji.

  Dyrektywy europejskie

  2006/42/EG Dyrektywa Maszynowa

  2004/108/EG Dyrektywa dotyczca tolerancji elektromagnetycznej

  2006/95/EG Dyrektywa dotyczca urzdze elektrycznych niskiego napicia

 • 4

  Przepisy Niemieckiej Federacji Zawodowej (BGV Przepisy BHP)

  BGV A1 Zasady profilaktyki

  BGV A3 (VBG 4) Elektryczne urzdzenia i instalacje

  BGV D6 (VBG 9) Dwigi

  BGV D8 (VBG 8) Dwigarki, wycigniki i cigniki

  BGR 500 (VBG 9a) Urzdzenia do przenoszenia adunkw

  BGV B3 (VBG 121) Haas

  BGG 905 (ZH 1/27) Zasady kontroli dwignic

  Normy sharmonizowane

  EN ISO 12100-1 Bezpieczestwo maszyn

  EN ISO 12100-2 Bezpieczestwo maszyn

  DIN EN 14492-2 acuchy do dwignic, klasa T

  EN 818-7 Zespoy dotyczce bezpieczestwa sterowania zasady ich tworzenia

  EN ISO 13849-1 Bezpieczestwo maszyn

  EN 60034-1 Zasady maszyn obrotowych postpowanie w eksploatacji

  EN 60034-5 Stopnie ochrony obudowy maszyn obrotowych

  EN 60204-32 Wyposaenia elektryczne, kryteria do dwignikw

  EN 60529 Rodzaje ochrony na podstawie obudowy (Kod IP)

  EN 60947-1 Przeczniki niskiego napicia, postanowienia oglne

  EN 61000-6-2 Zgodno elektromagnetyczna, tumienie haasu w strefie przemysowej

  EN 61000-6-3 Zgodno elektromagnetyczna, promieniowanie haasu w strefie uprawienia dziaalnoci przemysowej

  EN 61000-6-4 Zgodno elektromagnetyczna, promieniowanie haasu w strefie przemysowej

  Normy i specyfikacje techniczne

  FEM 9.511 Klasyfikacja ukadw napdowych

  FEM 9.683 Wybr silnikw do dwignicia i przemieszczania si

  FEM 9.751 Dwigniki seryjnej produkcji o napdzie mechanicznym, bezpieczestwo

  FEM 9.755 Dziaania w zakresie bezpiecznej eksploatacji

  W przypadku pogwacenia powyszych zalece dotyczcych bezpieczestwa oraz zalece Instrukcji obsugi wytwrca nie ponosi adnej odpowiedzialnoci. Naley uwzgldni zalecenia i zakazy dotyczce obsugi zawarte w punkcie 6 ! W innych krajach naley uwzgldni odpowiednie przepisy krajowe.

  Elektryczny wcignik acuchowy mog serwisowa jedynie osoby wyszkolone i upowanione po wczeniejszym odczeniu wycznika sieciowego. Osoba upowaniona to osoba, ktra dziki kwalifikacjom i dowiadczeniom zawodowym posiada odpowiedni wiedz w zakresie dwigw i wcignikw jak rwnie odnonych przepisw i norm oraz jest w stanie oceni czy dwigi i wycigarki s w stanie zdatnym do eksploatacji. Wykonane remonty oraz czynnoci kontrolne naley wprowadzi w formie zapisu do ksiki kontroli wycigarki (np. ustawienie hamulca lub sprzga).

 • 5

  Elektryczny wcignik acuchowy moe by obsugiwany jedynie przez osoby, ktre zapoznay si z niniejsz Instrukcj obsugi. Instrukcja powinna by zawsze dostpna. Podpis na tylnej okadce potwierdza zapoznanie si z Instrukcj. 1.3 Czci zamienne Naley stosowa tylko oryginalne czci zamienne. Tylko na takie czci przyznawana jest gwarancja przez wytwrc. Za szkody wynike z powodu uycia czci i wyposaenia nieoryginalnego wytwrca nie odpowiada. 2 Oglne informacje techniczne 2.1 Moliwoci zestawie atwy do montau system segmentowy umoliwia bezproblemowe przestawienie elektrycznego wcignika acuchowego z wersji jedno- na dwucignow, z zastosowania stacjonarnego na wersj z wzkiem rcznym bd elektrycznym i wreszcie zmiany wysokoci podnoszenia i obsugi. Szekla Belka nona z jednym otworem (specjalne wykoczenie) Belka nona Wcignik Kaseta sterownicza z wycznikiem awaryjnym

  Wzek

  Hak do podwieszenia

  Ogranicznik podnoszenia (zderzak kracowy) ze zderzakiem gumowym

  Pojemnik na acuch

  Zblocze hakowe ze zderzakiem gumowym

  Zblocze hakowe

  wyrwnawcze ze zderzakiem gumowym

  Rys. 1: Moliwoci zestawie 2.2 Objanienie oznaczenia typu Przykad: Wersja 7.1 Typ 3200 / 2 - 3 / 0,75 Prdko podnoszenia zwolniona w m/min. Prdko podnoszenia zasadnicza w m/min. Liczba cigien Udwig w kg Dane techniczne zgodnie z dyrektyw maszynow 2006/42/EG zawarte s w dokumentacji zaczonej do elektrycznego wcignika acuchowego.

 • 6

  2.3 Przekrj Nr czci Opis Nr czci Opis 1 Pokrywa ukadu hamulca 13 O sprzga 2 Obudowa 14 Stojan 3 Pokrywa ukadu napdowego 15 Waek IV 4 Pokrywa po stronie ukadu napdowego 16 Waek z zbnikiem V 5 Magnes hamulca 17 Waek VI 6 O silnika 18 O napdowa 7 Spryna dociskajca sprzga 19 acuch 8 Nakrtka dociskowa 20 Dociskacz acucha 9 Tarcza wspornika 21 Zblocze hakowe 10 Tarcza hamulca 22 Pojemnik na acuch 11 Tarcza sprzga 23 Przewd kasety sterowniczej 12 Wirnik 24 Przewit wprowadzenia gwnego zasilania 1 8 7 5 9 10 11 6 14 13 12 20 18 17 2 3 4

  Rys. 2: Schemat przekrojowy

  24 15 16 23 19 22 21

 • 7

  2.4 Szkic zasady nawijania acucha Uywa naley tylko oryginalnych czci wytwrcy zapewniajcych spenienie wysokich wymaga w zakresie wytrzymaoci i ywotnoci.

  Koo acuchowe napdowe Dociskacz acucha Prowadnik acucha Pojemnik na acuch Ogranicznik podnoszenia Zblocze hakowe Zblocze hakowe wyrwnawcze

  3.1 Wykonanie jednocignowe 3.2 Wykonanie dwucignowe Rys. 3: Zasada nawijania acucha 3 Monta Montau powinien by wykonywany wycznie przez personel wykwalifikowany w rozumieniu BGV D8 par. 24. 3.1 Monta elementw mechanicznych 3.1.1 Zblocze hakowe Zblocze hakowe to element utrzymujcy adunek we wcignikach jednocignowych.

  Zderzak gumowy ze stalow podkadk wulkanizowan ruba Plastykowe pokrycie kapturowe z oznaczeniem acucha Oznaczenia rozmiaru acucha 4 lub 5 Tarcza przyciskowa Hak kompletny (z oyskiem)

  Zderzak gumowy 2 ruby Obudowa Tarcza przyciskowa Hak kompletny (z oyskiem)

  Hak do acucha 412 i 515 mm

  Hak do acuchw 722, 927, 1131 i 11,331 mm

  Rys. 4: Budowa zblocza hakowego

 • 8

  Przy konserwacji naley kontrolowa stan haka (zuycie, odlego punktw kontrolnych) i zderzaka gumowego. W zbloczach do acuchw 412 mm i 515 mm naley sprawdzi stan plastikowego pokrycia kapturowego (Rys. 4: pokrycie plastikowe) i wymieni je w przypadku zuycia. Naley te sprawdzi stan oysk oporowych, zapadki zabezpieczajcej i nakrtki haka. W razie potrzeby oczyci i nasmarowa oysko osiowe. Przy montau zblocza hakowego naley stosowa nastpujce momenty dokrcenia pocze rubowych:

  Cz Maks. obcienie [kg] ruba Liczba sztuk Moment dokrcenia [Nm]

  Zblocze hakowe, acuch 412 mm 250 - - -

  Zblocze hakowe, acuch 515 mm 250 - - -

  Zblocze hakowe, acuch 722 mm 1000 M1030 DIN 912 2 35

  Zblocze hakowe, acuch 927 mm 1600 M1230 DIN 912 2 50

  Zblocze hakowe, acuch 1131 mm 2500 M1235 DIN 912 2 50

  Zblocze hakowe, acuch 11,331 mm 3200 M1235 DIN 912 2 50

  Tabela 1: Moment dokrcenia pocze rubowych 3.1.2 Zblocze hakowe wyrwnawcze Zblocze hakowe wyrwnawcze to element utrzymujcy adunek we wcignikach dwucignowych. Podczas wszelkich prac konserwacyjnych naley sprawdzi stan wszystkich elementw (zgodnie z rozdziaem 3.1.1 i 3.1.2). Obudowa oysko radialne Koo acuchowe Zabezpieczenie nakrtki

  Zderzak gumowy 3 ruby imbus Hak kompletny (z oyskiem oporowym)

  Zabezpieczenie przekrojonym klinem (przeciw rozunieniu zabezpieczono w 2 punktach) Sztyft sprynowy na osi haka w ksztacie krzya (tylko typy 8.1, 9.1)

  Rys. 5: Budowa zblocza hakowego wyrwnawczego Przy montau zblocza wyrwnawczego naley stosowa nastpujce momenty dokrcenia pocze rubowych:

  Cz Maks. obcienie [kg]

  ruba Liczba sztuk Moment dokrcenia [Nm]

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 412 mm 500 M535 DIN 912 2/1 6/4*

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 515 mm 500 M635 DIN 912 2/1 10/6*

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 722 mm 2000 M850 DIN 912 2/1 20/10

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 927 mm 2000 / 3200 M1050 DIN 912 2/1 35/20*

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 1131 mm 5000 M1260 DIN 912 3 35

  Zblocze wyrwnawcze, acuch 11,331 mm 6300 M1260 DIN 912 3 35

  * Momenty odnosz si do ruby znajdujcej si przy zderzaku gumowym. Naley j wkleja past zabezpieczajc ruby.

  Tabela 2: Moment dokrcenia pocze rubowych

 • 9

  3.1.3 Elektryczne wcigniki acuchowe stacjonarne wykonanie podstawowe 3.1.3.1 Podwieszenie za pomoc belki nonej Monta: Dostarczon belk non naley zamocowa do otworw znajdujcych si w grnej czci

  obudowy za pomoc dwch sworzni. Sworznie naley zabezpieczy podkadkami i zawleczkami.

  Uwaga! Strzaka znajdujca si na belce nonej musi znajdowa si po tej samej stronie, co miejsce mocowania pojemnika acucha!

  Otwr montaowy wzka Belca nona Strona pojemnika na acuch

  Rys. 6: Podwieszenie za pomoc belki nonej 3.1.3.2 Podwieszenie za pomoc belki nonej z jednym otworem Monta: Dostarczon belk non naley zamocowa do otworw znajdujcych si w grnej czci

  obudowy za pomoc dwch sworzni. Sworznie naley zabezpieczy podkadkami i zawleczkami. W wypadku jedno- i dwuacuchowego wykonania sworznie naley umieci w odrbnych otworach. Ich pooenie oznaczaj symbole znajdujce si na kartach powieszonych.

  Uwaga!

  Strzaka znajdujca si na belce nonej z jednym otworem musi znajdowa si po tej samej stronie, co miejsce mocowania pojemnika acucha!

  Wymienne pomidzy: wersj jedno cignowa i wersj dwucigenow

  Oznaczenia dla wersji jednocignowej i dwucignowej Strzaka Strona pojemnika na acuch

  Rys. 7: Podwieszenie za pomoc belki nonej z jednym otworem

 • 10

  3.1.3.3 Podwieszenie za pomoc zblocza hakowego Monta:

  Zblocze hakowe suce do podwieszenia wcigniku naley zamocowa do otworw obudowy nonej za pomoc dwch sworzni, zaoy podkadki i zabezpieczy zawleczkami Monta i/lub przeksztacenie naley wykona w zalenoci od wymiarw acucha w/g nastpujcych zasad:

  Symbol zblocza hakowego Strzaka / znacznik Symbol zblocza hakowego wyrwnawczego Strzaka /znacznik Strona pojemnika na acuch rodek ci wykonanie jednocignowe rodek ci wykonanie dwucignowe

  Strzaka / znacznik Strona pojemnika na acuch

  acuch 412 mm acuch 515 i 927 mm Rys. 8: Podwieszenie za pomoc zblocza hakowego dla acuchw 412, 515 i 927 mm W celu zmiany z wersji jednocignowej na dwucignow lub odwrotnie (przy korzystaniu z podwieszenia za pomoc zblocza hakowego), hak musi by zamocowany w otworze oznaczonym odpowiednim symbolem (dla acuchw 412, 515 i 927 mm). W tym celu naley wycign pin zabezpieczajcy, poluzowa nakrtk, przeoy hak do odpowiedniego otworu, zamocowa nakrtk i zaoy pin zabezpieczajcy. Naley zwrci szczegln uwag na poprawne zamocowanie pina, zapobiegajce jego wypadniciu (rwnie po zaoeniu podwieszenia za pomoc zblocza hakowego). Jeeli istnieje moliwo poluzowania si pinu, naley wymieni go na nowy. Uwaga! W celu zmiany podwieszenia za pomoc zblocza hakowego w wersji 1-1.3 (acuch 412 mm) z

  wersji jednocignowej na dwucignow lub odwrotnie, belka podwieszenia musi zosta dodatkowo obrcona o 180 stopni. Znacznik z odpowiednim symbolem zblocza hakowego musi by taki sam jak na obudowie zbiornika na acuch!

  Symbol zblocza hakowego Strzaka / znacznik Symbol zblocza hakowego wyrwnawczego Strzaka /znacznik Strona pojemnika na acuch rodek ci wykonanie jednocignowe rodek ci wykonanie dwucignowe

  Rys. 9: Podwieszenie za pomoc zblocza hakowego dla acuchw 722, 1131 i 11,331 mm Naley zwrci szczegln uwag podczas zmiany z wersji jednocignowej na dwucignow i odwrotnie, aby strzaka/znacznik zblocza hakowego znajdowaa si po tej samej stronie, co pojemnik na acuch. Zmiana z wersji jednocignowej na dwucignow moe zosta dokonana poprzez zamocowanie rub w odpowiednie otwory obudowy. Otwory oznaczone s na zbloczu hakowym symbolami wersji jednocignowej lub dwucignowej. ruby naley zabezpieczy podkadkami z zawleczkami.

 • 11

  3.1.4 Odpowietrzenie skrzynki napdowej Po zakoczonym montau wcigniku naley - dla uniknicia utworzenia si nadcinienia/prni wewntrz skrzyni napdowej - doczon specjaln podkadk wachlarzow podoy pod rub wlewow oleju znajdujc si na grnej czci obudowy (patrz Rys. 10.2). Ta specjalna podkadka na czas transportu przymocowana jest do obudowy obok ruby wlewu oleju. Podczas uytkowania urzdzenia w wolnej przestrzeni, wysokiej zawartoci wilgoci oraz duego wahania temperatury zastosowanie tej podkadki motylowej nie jest zalecane. 3.1.5 Pojemnik na acuch 3.1.5.1 Mocowanie pojemnika na acuch Ponisze pojemniki na acuch wykonane s z plastyku (patrz Rys. 10.1):

  Rozmiar acucha Maksymalna pojemno Typ pojemnika na acuch

  515 10 m

  722 8 m 5/10 7/8

  Tabela 3: Pojemniki na acuch z plastyku Pojemniki na acuch o pojemnoci wikszej ni zawarte w Tabeli 3 wykonane s ze specjalnego materiau tekstylnego. Monta w zalenoci od wersji:

  ruba wlewowa oleju z podkadk wachlarzow

  10.1 Plastykowy pojemnik na acuch 10.2 Tekstylny pojemnik na acuch

  Rys. 10: Monta pojemnika na acuch i ruba wlewowa oleju Rys. 10 przedstawia sposb mocowania pojemnika na acuch. Mocowania dokonuje si przy pomocy ruby i nakrtki zabezpieczajcej. Nakrtk naley wymieni na now, jeeli w przypadku ponownego montau nie gwarantuje ona pewnego zamocowania pojemnika. Wane! Naley upewni si, e pojemno pojemnika na acuch jest wystarczajca dla

  uytkowanej dugoci acucha. Oznaczenie rozmiaru acucha i odpowiadajcej mu pojemnoci znajduje si na spodzie pojemnika tekstylnego lub na boku pojemnika plastykowego. Koniec acucha z ogranicznikiem przesuwu i gumow podkadk naley pooy swobodnie w pojemniku na acuch. Po wprowadzeniu caej dugoci acucha do pojemnika naley sprawdzi, czy pojemnik nie jest przeciony (patrz oznaczenie na pojemniku). Nie przecia pojemnika na acuch!

  maximal Kette / chain 16 m 4 mm 10 m 5 mm 8 m 7 mm

  maximal Kette / chain

  9/18 11/12 Kette 9x27 max. 18m Kette 11x31 max. 12m

  Z przecznikiem ograniczajcym Bez przecznika ograniczajcego

 • 12

  3.1.5.2 Nadwymiarowe pojemniki na acuch Jeeli ciar wasny pojemnika zapenionego acuchem przekroczy 25 kg, to naley go odciy przy pomocy przeznaczonego do tego celu pasa. Nacignicie i uoenie pasa za pomoc mechanizmu grzechotkowego przeprowadza si przy obcieniu pojemnika mas ok. 10 kg. Poniewa wytwrcy wczeniej nie s znane stacjonarne warunki pracy wcigniku uytkownik sam musi wykona miejsce podwieszenia pasa (patrz Rys. 11). W przypadku podwieszenia wcigniku do wzka, podwieszenie pasa mona wykona uywajc dodatkowego wzka doczepnego (wyposaenie specjalne patrz Rys. 12). Po zakoczeniu montau koniecznie naley ustawi napicie pasa i w regularnych odstpach czasu je kontrolowa, w razie potrzeby korygowa. Pas w miejscu podczenia naley chroni ochraniaczem (patrz Rys. 11 i Rys. 12).

  Miejsce mocowania Ochraniacz Pas Mechanizm grzechotkowy

  Rys. 11: Stacjonarny elektryczny wcignik acuchowy punkt podwieszenia pasa musi by wykonany przez uytkownika

  Rys. 12: Elektryczny wcignik acuchowy z pojemnikiem na acuch podwieszonym na doczepianym wzku (jazda po ukach wymaga akceptacji producenta)

  Koniec pasa odciajcego zakada si na mechanizm grzechotkowy i napina zgodnie z przedstawionym na rys. 13 schematem. wolny koniec pasa

  pas z mechanizmen grzechotkowym

  Rys. 13: Pasa na mechanizm grzechotkowy i napisania pasa 3.1.6 Zakadanie acucha dostawa bez acucha przewlekajcego wykonanie jednocignowe 1. Drut do przecigania (narzdzie specjalne) wsun do prowadzcego otworu krzyowego pokazanego na Rys. 14.1

  a do ukazania si go po przeciwnej stronie. 2. Zaczynajc od paskiego ogniwa (patrz Rys. 14.1) zawiesi kocwk acucha na haku wykonanym z drutu

  (zawsze prowadzonym od strony pojemnika na acuch) i pocign drut w celu wprowadzenia acucha do kieszeni na acuch

  3. Pozwoli na zacignicie acucha przez wcignik przy pomocy powolnego trybu pracy (przycisk kasety sterowniczej).

  4. Naoy zderzak gumowy na drugim kocu acucha i zamontowa hak (Rys. 14.3). 5. Opuci hak w taki sposb, aby koniec acucha zwisa ok. 50 cm. 6. Naoy gumow podkadk ogranicznika wysuwu (dostarczona w komplecie) na acuch. 7. Ogranicznik wysuwu* zamontowa na trzecim od koca oczku acucha (Rys. 14.4). 8. Zamontowa pojemnik na acuch zgodnie z opisem w punkcie 3.1.5. 9. Nasmarowa ca dugo acucha i umieci go w pojemniku.

  Uwaga! Wycznie dla wzkw z dwoma sworzniami

 • 13

  Uporzdkowania uoenia acucha w pojemniku naley dokona poprzez uruchomienie podnoszenia i zezwolenia na swobodne przemieszczenie si acucha do pojemnika. acuch naley ukada w pojemniku tylko poprzez prac wcigarki. W celu zapobiegnicia tworzeniu si wzw na acuchu nie naley ukada acucha w pojemniku rk.

  * Ogranicznik wysuwu Ogranicznik wysuwu acucha suy do uniemoliwienia cakowitego wysunicia si acucha z wcigarki. Ogranicznik jest awaryjnym wycznikiem kracowym i nie moe by uywany podczas pracy jako ogranicznik roboczy. Jeeli ogranicznik posiada zderzak gumowy z wulkanizowan wkadk stalow, naley j zamontowa tak, aby wkadka znajdowaa si po stronie wcignika.

  14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Rys. 14: Zakadanie acucha wersja jednocignowa (z wyjtkiem wersji 6.1, 8.1 i 9.1) 3.1.7 Zakadanie acucha dostawa z acuchem przewlekajcym wykonanie jednocignowe W modelach tych niewielki odcinek acucha jest ju zaoony przez producenta. 1. Element czcy (zawarta w dostawie) zawsze naley zamontowa na zaoony przez producenta acuch po stronie

  pojemnika na acuch. Nastpnie naley zaoy acuch, ktry zostanie wcignity. 2. Nastpnie postpowa zgodnie z opisem w rozdziale 3.1.6. Uwaga! Naley pamita, aby przy wymianie acucha i zmianie z wersji jednocignowej na

  dwucignow i odwrotnie nie dopuci do cakowitego wysunicia acucha. Naley zawsze wcign nowy acuch lub krtki odcinek acucha z elementem czcym (prosz zwrci uwag na informacje zawarte w rozdziale 3.1.9). Po zamontowaniu nowego acucha naley usun krtki odcinek acucha wraz z elementem czcym (rozdzia 3.1.9).

  3.1.8 Zakadanie acucha wykonanie dwucignowe 1. W pierwszej kolejnoci naley zaoy acuch jak opisano w rozdziale 3.1.6 lub 3.1.7 w zalenoci od wersji. 2. Przecignij acuch przez zblocze hakowe przy pomocy drutu do przecigania (narzdzie specjalne) (patrz

  Rys. 15.1). Uwaga!

  Nie wolno dopuci do skrcenia si acucha pomidzy wyjciem z obudowy wcigarki a zbloczem hakowym. Jeeli monta acucha bez jego skrcenia zgodnie z Rys. 15.2 lub Rys. 15.3 nie jest moliwy, naley skrci acuch o jedno oczko. Nie wolno rwnie przekrca ani przekada zblocza hakowego pomidzy cignami.

  3. Odkrci 4 ruby prowadnika acucha (cz nr 1 na Rys. 16) i opuci prowadnik acucha (Rys. 15.2). 4. Luny koniec acucha przecignity przez zblocze hakowe musi zosta woony na pasko do kieszeni w obudowie

  wcigarki zgodnie z Rys. 3.2 lub Rys. 15.3. 5. Zamontowa prowadnik acucha (Rys. 15.5). 6. Ponownie sprawdzi, czy acuch nie jest skrcony (Rys. 15.6). 7. Nasmarowa acuch na caej jego dugoci.

 • 14

  15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Rys. 15: Zakadanie acucha wersja dwucignowa

  3.1.9 Wymiana acucha i dociskacza

  3 2 1

  Wymiana acucha musi nastpowa razem z wymian prowadnika acucha i dociskacza. 1. Wysun cakowicie zuyty acuch. 2. Poluzowa 4 ruby (1). 3. Wyj prowadnik acucha (2). 4. Wysun dociskacz (3) przy pomocy rubokrta (strzaka na Rys. 16). 5. Przy instalacji nowego dociskacza (3) naley zwrci szczegln uwag,

  aby przy wsuwaniu cita cz dociskacza bya skierowana w stron pojemnika na acuch.

  6. Zaoy prowadnik acucha i dokrci. 7. Zaoy acuch zgodnie z instrukcjami w poprzednich rozdziaw w

  zalenoci od wybranej wersji.

  Rys. 16: Wymiana acucha, prowadnika acucha i dociskacza acucha Uwaga! W przypadku modeli B6.1 i B8.1 sprzgo musi zosta odcione poprzez poluzowanie

  nakrtki dociskowej (cz 8 na Rys. 3) przed przystpieniem do wymiany. Po dokonaniu wymiany dociskacza acucha sprzgo naley ponownie ustawi odpowiedniej pozycji zgodnie z opisem w rozdziale 7.3 W wersji B9.1 naley odciy tylko sprzgo silnika wolnoobrotowego (cz 9 na Rys. 30). Zakadanie acucha moe odbywa si tylko przy zastosowaniu niskiego biegu silnika.

  3.1.10 Elektryczne wcigniki acuchowe do montau odwrconego Elektryczne wcigniki acuchowe mog zosta dostarczone w wersji do montau odwrconego. Istnieje rwnie moliwo zamiany ju po zakupie wcignika. (wymagane komponenty mog zosta dostarczone przez producenta) Jeeli wcignik w montau odwrconym bdzie pracowa na zewntrz naley zapewni oson przed deszczem. Na danie producent moe dostarczy wcigark z otworem odwadniajcym w docisku acucha oraz obudowie przekadni.

  Rys. 17: Elektryczny wcignik acuchowy monta odwrcony

  Uwaga! Ostrzeenie zgodnie z norm EN ISO 12100-2 sekcja 5

  W przypadku montau wcigarki w wersji odwrconej cigna oraz koniec acucha skierowane s ku grze. W celu zapewnienia bezpieczestwa oba cigna powinny pozostawa naprone przez cay czas uytkowania. W przypadku niezastosowania si do tego ostrzeenia moe doj do uszkodzenia lub zniszczenia wcigarki, co moe stworzy zagroenie dla zdrowia i ycia.

  Prowadnik acuch

  Pojemnik na acuch

 • 15

  3.2 Poczenia elektryczne Instalacj elektryczn naley sporzdzi zgodnie z obowizujcymi przepisami! Po sporzdzeniu instalacji elektrycznej naley przeprowadzi kontrol wedug punktu 19 DIN EN 60204-32. Szczegy sterowania s widoczne na schemacie ideowym. Wyposaenie elektryczne wcigniku jest zgodne z obecnie obowizujc norm DIN EN 60204-32. 3.2.1 Przyczenie do sieci Instalacja przyczeniowa do sieci elektrycznej musi by wyposaona w wycznik sieciowy (wszystkich linii elektrycznych) zgodnie z norm EN 60204-32 sekcja 5.3). Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej mog by wykonywane tylko przez upowanione osoby. Przed przystpieniem do prac naley si upewni, e wcignik jest odczony od sieci elektrycznej. W celu zapewnienia poprawnego dziaania wcignika, zasilanie musi by podczone do zasilania zmiennego trjfazowego. Instalacj naley poprawi w przypadku stwierdzenia niezgodnoci. Poprawne podczenie skutkuje podnoszeniem adunku po naciniciu przycisku podnoszenia na kasecie sterowniczej. Zabezpieczenie prdowe przed wycznikiem sieciowym przy napiciu zmiennym 400 V:

  Zabezpieczenie model

  4 A 1 / 1.1 / 1.3

  6 A 2 / 3 / 4 / 4.1

  10 A 4.2 / 5 / 5.1 / 6 / 6.1 / 7 /7.1 / 7.2 / 8.1 / 9.1

  Tabela 4: Zabezpieczenie przy 400 V Naley si upewni, e napicie w sieci odpowiada napiciu roboczemu podanemu na tabliczce znamionowej wcigarki. Instalacj sterownicz i sieciow naley podczy zgodnie ze schematem elektrycznym. Zcza L1, L2, L3 i PE znajduj si pod pokryw skrzynki napdowej. Do wykonania przyczenia wymagany jest kabel 3+PE (przekrj minimum 1,5mm2).

  Po wykonaniu podczenia naley przycisn przycisk podnoszenia. Jeeli adunek porusza si w d, naley zamieni miejscami przewody L1 i L2 (po uprzednim odczeniu zasilania!)

  Zabezpieczenie prdowe przy jednofazowym napiciu (zmiennym) 230 V przed wycznikiem sieciowym:

  Zabezpieczenie model

  6 A 1AK / 1.1AK / 1.1AK1

  10 A 2AK / 2AK1 / 3AK

  16 A 5AK

  Tabela 5: Zabezpieczenie przy 230 V Naley si upewni, e napicie w sieci odpowiada napiciu roboczemu podanemu na tabliczce znamionowej wcigarki. Instalacj sterownicz i sieciow naley podczy zgodnie ze schematem elektrycznym. Zcza L1, N i PE znajduj si pod pokryw skrzynki napdowej. Do wykonania przyczenia wymagany jest kabel 2+PE (przekrj minimum 2,5mm2).

  Po wykonaniu podczenia naley przycisn przycisk podnoszenia. Jeeli adunek porusza si w d, naley zamieni miejscami przewody L1 i N (Po uprzednim odczeniu zasilania!) Jeeli sterownik wcignika wyposaony jest w wycznik awaryjny (zgodnie z norm EN 60204-32), to znajduje si on na kasecie sterujcej. Zgodnie z przepisami wycznik awaryjny nie zastpuje wycznika gwnego, ktry musi zosta wyczony po zakoczeniu pracy.

 • 16

  3.2.1.1 Sterowanie bezporednie Sterowanie silnikiem musi si odbywa bezporednio przy pomocy kasety sterujcej.

  Listwa zaciskowa Stycznik hamulca Prostownik

  Rys. 18: Sterowanie bezporednie 3.2.1.2 Sterowanie niskim napiciem (24 V opcja) To sterowanie mona zamwi opcjonalnie. Sterowanie odbywa si poprzez obwd sterujcy zasilany napiciem 24 V z transformatora. Transformator ten moe by rwnie wykorzystany dla innych napi wejciowych. Dostpne s rwnie na danie inne napicia wyjciowe. Jeeli sterownik wyposaony jest w wycznik awaryjny (zgodnie z norm EN 60204 sekcja 32), wycznik gwny jest umiejscowiony w okolicy przekanikw. Wycznik awaryjny zlokalizowany jest na kasecie sterowniczej Listwa zaciskowa Bezpiecznik pierwotny i wtrny 1,25 A Styczniki Transformator

  Rys. 19: Sterowanie niskim napiciem 3.2.2 Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz Wersja zasilana napiciem 230 V, 50 Hz dostarczana jest z jedno-fazowym silnikiem asynchronicznym z kondensatorem startowym. Kondensator startowy wyczany jest przez starter elektroniczny. Szczegy poczeniowe znajduj si na diagramie przyczeniowym. 3.2.3 Elektryczne wyczniki kracowe do ograniczania wysokoci podnoszenia Na yczenie zamawiajcego wcigniki ze sterowaniem niskonapiciowym mog zosta wyposaone w elektryczny wycznik kracowy podnoszenia i opuszczania. Wyczniki te nie mog by wykorzystywane jako wyczniki robocze. Podczas pierwszego uycia naley upewni si, e kierunek pracy wcigarki jest zgodny z oznaczeniami na kasecie sterowniczej (jest to niezbdne do zapewnienia bezpiecznej pracy wycznikw kracowych patrz rozdzial 3.2.1). Naley dokona sprawdzenia poprawnoci dziaania wycznikw kracowych podnoszenia i opuszczania.

  Rys. 20: Opcjonalne wyczniki kracowe przy sterowaniu 24V

  Wycznik kracowy opuszczania

  Wycznik kracowy podnoszenia

 • 17

  3.2.4 Napicia robocze Wcignik zasilany jest trjfazowym napiciem 400V, 50Hz. W celu uzyskania informacji na temat moliwoci wykonania wcignika przystosowanego do innych napi i czstotliwoci prosz skontaktowa si z producentem. Elektryczne wcigniki acuchowe z jednym biegiem roboczym przewidziane s do pracy przy trjfazowym napiciu roboczym od 380 do 415 V. Wcigniki zasilane napiciem jednofazowym zasilane s standardowym napiciem 230V, 50Hz. 4 Elektryczny wcignik acuchowy z wzkiem Wszystkie wzki przeznaczone s do: Dwuteownikw wskich zgodnie z norm DIN 1025 i norm europejsk 24-62 Dwuteownikw rednich zgodnie z norm DIN 1025 Dwuteownikw szerokich zgodnie z norm DIN 1025

  Na kocach torw na wysokoci osi k wzka naley zamontowa elastyczne zderzaki ograniczajce ruch wzka. Opcjonalnie wzek moe zosta wyposaony w wyczniki kracowe przejazdu. Monta przecznikw ley po stronie uytkownika. Tory krzywoliniowe: W przypadku toru krzywoliniowego wzek z napdem elektrycznym musi zosta zamontowany

  tak, aby silnik napdowy znajdowa si zawsze po zewntrznej stronie uku.

  Wzek o nonoci (kg) Promie uku (m)

  bis 1000 1

  bis 3200 1,5

  bis 6300 2

  Tabela 6: Promie skrtu

  2 3 4 2 3 4 1 5 2 3 4 1

  Wzek standardowy rczny Wzek z napdem elektrycznym Wzek ze sterowaniem 24V (stycznikowym)

  1 Silnik wzka 2 Sworznie none 3 Podkadki dystansowe 4 Belka nona 5 Sterowanie stycznikowe

  (opcjonalne) 2 3 4

  Wzek z jednym sworzniem (wersja specjalna)

  Rys. 21: Wzki

 • 18

  4.1 Monta czci mechanicznej 4.1.1 Usytuowanie wcigarki elektrycznej pod wzkiem Sterowanie bezporednie

  Sterowanie stycznikowe

  Silnik wzka Kabel zasilajcy silnika Kabel sieciowy

  Kabel sterowania stycznikowego Kabel sieciowy

  Rys. 22: Usytuowanie wcigarki elektrycznej pod wzkiem 4.1.2 Monta wzka za pomoc dwch sworzni Monta dwch sworzni do pyt bocznych wzka musi by przeprowadzony w taki sposb, aby odlego miedzy wiecami k jezdnych i belk jezdn wynosia jeden do dwch mm. Regulacja szerokoci wzka nastpuje poprzez symetryczne zamontowanie podkadek dystansujcych. Belka nona znajduje si na sworzniach pomidzy piercieniami dystansujcymi. Nakrtki kontrujce sworzni naley dokrci kluczem dynamometrycznym. Zamontowa belk non (dostarczon w dostawie) na wcigarce zgodnie z opisem w rozdziale 3.1.3.1.

  Nakrtka Moment dokrcenia (Nm)

  M161,5 75

  M221,5 150

  M361,5 560

  Tabela 7: Moment dokrcenia

  Uwaga! Po wykonaniu montau wzek musi posiada luz umoliwiajcy jego ruch jak zaznaczono strzakami na Rys. 23.

  Rys. 23: Swoboda ruchu pomidzy wzkiem i wcignikiem Uwaga! Belka nona jest cile dopasowana do danego typu wcignika i wzka (szeroko toru

  jezdnego). W celu wyposaenie wcignika dostarczonego bez wzka w wzek jezdny, belka nona powinna zosta dobrana na podstawie danych z tabel 8 lub 9.

 • 19

  4.1.3 Monta wzka z jednym sworzniem Monta kontynuowa zgodnie z opisem w rozdziale 4.1.2. Zamontowa belk non (dostarczon w dostawie) na wcigarce zgodnie z opisem w rozdziale 3.1.3.2. 4.2 Wzki elektryczne z kompensacj masy 4.2.1 Dodatkowe koa W przypadku pracy wzka (szczeglnie z moliwoci pracy w dwch prdkociach) na wskich torach jezdnych moe istnie konieczno zastosowania dodatkowego wyposaenia w celu przeciwdziaania przechyom. Element te moe zosta zamontowany w kadym z wzkw. Zestaw nie wpywa na funkcjonowanie wzka, ale nie moe by stosowany w przypadku wyposaenia dwigara w pytki poczeniowe zamontowane pod dwigarem.

  Rys. 24: Dodatkowe koa wzka elektrycznego

  Instrukcja montau: Element musi zosta zamocowany przy pomocy rub M8x20 w przeznaczonych do tego otworach. Dodatkowe koa musz zosta dopasowane tak, aby dotykay dolnej czci dwigara. ruby mocujce koa musz zosta dokrcone momentem 40 Nm. W celu sprawdzenia zachowania si wzka, naley pokona nim ca dugo dwigara (tor jazdy). Sterownik niskiego napicia (jeeli jest wymagany) powinien zosta zamontowany po przeciwlegej stronie wzka

  przy pomocy dwch rub M8x10 (patrz Rys. 21). 4.2.2 Przeciwwaga W przypadku pracy wzka (szczeglnie z moliwoci pracy w dwch prdkociach) na wskich torach jezdnych moe istnie konieczno zastosowania dodatkowego wyposaenia w celu przeciwdziaania przechyom. Element te moe zosta zamontowany w kadym z wzkw. Zestaw nie wpywa na funkcjonowanie wzka.

  Rys. 25: Wzek elektryczny z przeciwwag

  Docelowo dodatkowe koa zostan zastpione przeciwwag. 4.3 Podczenie zasilania elektrycznego do wzka 4.3.1 Sterowanie bezporednie Przewd elektryczny o dugoci okoo 0,5 m do podczenia do elektrycznej wcigarki acuchowej znajduje si na silniku wzka elektrycznego. Listwy przyczeniowe znajduj si pod pokryw obudowy wcignika. Podczenie naley wykona zgodnie ze schematem elektrycznym. Kaseta sterownicza posiada przyciski do sterowania ruchami wzka. W celu umoliwienia jazdy wzka z dwoma prdkociami (szybk i precyzyjn) przyciski sterowania wzkiem s dwustopniowe.

  Rys. 26: Wcignik z wzkiem elektrycznym

 • 20

  4.3.2 Sterowanie niskim napiciem (24V opcja) Styczniki do silnika napdu wzka znajduj si specjalnej obudowie. Obudowa ta musi zosta zamontowana przy pomocy dwch rub M8x10 DIN 933 na boku wzka przeciwlegym do silnika. Dwa wychodzce ze skrzynki sterowania przewody przyczeniowe naley podczy do silnika napdowego wzka zgodnie ze schematem elektrycznym. Po wykonaniu podczenia elektrycznego wzka naley sprawdzi poprawno dziaania wcignika i wzka. 4.4 Dane techniczne wzkw mocowanych dwoma sworzniami

  Wzek rczny typ Wzek elektryczny typ Szeroko belki / Belka nona typ

  / udwig kg

  / udwig kg

  / prdko m/min zakres nastawienia mm

  EFN / 500 / 16

  HFN / 500 EFN / 500 / 25 50-106

  EFN / 500 / 5+20 500 500

  EFS1 / 500 / 16 N,S1 N,S1

  HFS1 / 500 EFS1 / 500 / 25 110-200 B 1, 1.1, 1.3 B 2, 3

  EFS1 / 500 / 5+20

  EFS2 / 500 / 16 500 500

  HFS2 / 500 EFS2 / 500 / 25 210-300 S2 S2

  EFS2 / 500 / 5+20 B 1, 1.1, 1.3 B 2, 3

  EFN / 1000 / 16 1000

  HFN / 1000 EFN / 1000 / 25 66-135 N

  EFN / 1000 / 5+20 B 4, 5

  EFS1 / 1000 / 16 1000

  HFS1 / 1000 EFS1 / 1000 / 25 137-215 S1

  EFS1 / 1000 / 5+20 B 4, 5

  EFS2 / 1000 / 16 1000

  HFS2 / 1000 EFS2 / 1000 / 25 220-300 S2

  EFS2 / 1000 / 5+20 B 4, 5

  EFN / 2000 / 16 2000

  HFN / 2000 EFN / 2000 / 25 66-135 N

  EFN / 2000 / 5+20 B 4.1, 4.2, 5.1

  EFS1 / 2000 / 16 2000

  HFS1 / 2000 EFS1 / 2000 / 25 137-215 S1

  EFS1 / 2000 / 5+20 B 4.1, 4.2, 5.1

  EFS2 / 2000 / 16 2000

  HFS2 / 2000 EFS2 / 2000 / 25 220-300 S2

  EFS2 / 2000 / 5+20 B 4.1, 4.2, 5.1

 • 21

  Wzek rczny typ Wzek elektryczny typ Szeroko belki / Belka nona typ

  / udwig kg

  / udwig kg

  / prdko m/min zakres nastawienia mm

  EFN / 2000 / 8 2000

  HFN / 2000 EFN / 2000 / 12 82-155 N

  EFN / 2000 / 5+20 B 6, 7, 7.2

  EFS1 / 2000 / 8 2000

  HFS1 / 2000 EFS1 / 2000 / 12 137-215 S1

  EFS1 / 2000 / 5+20 B 6, 7, 7.2

  EFS2 / 2000 / 8 2000

  HFS2 / 2000 EFS2 / 2000 / 12 220-300 S2

  EFS2 / 2000 / 5+20 B 6, 7, 7.2

  EFN / 3200 / 8 3200

  HFN / 3200 EFN / 3200 / 12 82-155 N

  EFN / 3200 / 5+20 B 6.1, 7.1

  EFS1 / 3200 / 8 3200

  HFS1 / 3200 EFS1 / 3200 / 12 137-215 S1

  EFS1 / 3200 / 5+20 B 6.1, 7.1

  EFS2 / 3200 / 8 3200

  HFS2 / 3200 EFS2 / 3200 / 12 220-300 S2

  EFS2 / 3200 / 5+20 B 6.1, 7.1

  HAN / 5000 EFN / 5000 / 4+16 90-155

  HAS1 / 5000 EFS1 / 5000 / 4+16 160-226

  5000 N, S1 B 8.1, 9.1

  HAS2 / 5000 EFS2 / 5000 / 4+16 240-310 5000 S2 B 8.1, 9.1

  HAN / 6300 EFN / 6300 / 4+16 90-155

  HAS1 / 6300 EFS1 / 6300 / 4+16 160-226

  6300 N, S1 B 8.1/52R

  HAS2 / 6300 EFS2 / 6300 / 4+16 240-310 6300 S2 B 8.1/52R

  Tabela 8: Dane techniczne dotyczce doboru wzkw z dwoma sworzniami do wcignikw elektrycznych Objanienie opisu typu wzkw z belk non: Przykad typu: HF N / 500 EF S1 / 500 / 16 EF S2 / 2000 / 5+20 HF- wzek rczny Szer. toru jezdnego Udwig wcignika Prdko wzka elektrycznego EF- wzek elektryczny N, S1, S2 kg m/min HA- wzek zwijajcy

 • 22

  4.5 Dane techniczne wzkw mocowanych jednym sworzniem

  Wzek rczny typ Wzek elektryczny typ Szeroko belki /

  / udwig kg

  / udwig kg

  / prdko m/min

  zakres nastawienia mm

  EHFN / 1000 EEFN / 1000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 66-135

  EHFS1 / 1000 EEFS1 / 1000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 137-215

  EHFS2 / 1000 EEFS2 / 1000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 220-300

  EHFN / 2000 EEFN / 2000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 66-135

  EHFS1 / 2000 EEFS1 / 2000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 137-215

  EHFS2 / 2000 EEFS2 / 2000 / 16 lub 25 lub 5+20 lub 7,5+30 220-300

  EHFN / 3200 EEFN / 3200 / 5+20 lub 7,5+30 82-155

  EHFS1 / 3200 EEFS1 / 3200 / 5+20 lub 7,5+30 137-215

  EHFS2 / 3200 EEFS2 / 3200 / 5+20 lub 7,5+30 220-300

  EHFN / 5000 EEFN / 5000 / 4+16 90-155

  EHFS1 / 5000 EEFS1 / 5000 / 4+16 160-226

  EHFS2 / 5000 EEFS2 / 5000 / 4+16 240-310

  EHFN / 6300 EEFN / 6300 / 4+16 90-155

  EHFS1 / 6300 EEFS1 / 6300 / 4+16 160-226

  EHFS2 / 6300 EEFS2 / 6300 / 4+16 240-310

  Tabela 9: Dane techniczne dotyczce doboru wzkw z jednym sworzniem do wcignikw elektrycznych Objanienie opisu typu wzkw z jednym sworzniem: Przykad typu: EHF N / 1000 EEF S1 / 500 / 16 EEF S2 / 2000 / 5+20 EHF- Wzek rczny z jednym sworzniem Szer. toru jezdnego Udwig Prdko wzkw elektrycznych EEF- Wzek elektryczny z jednym sworzniem N, S1, S2 kg m/min 5 Inspekcje Elektryczne wcigniki acuchowe mog by uywane na podstawie poniszych przepisw BHP: UVV Dwigarki, dwigniki i cigniki BGV D8 (VBG 8) UVV Dwignice BGV D6 (VBG 9) Producent wykona inspekcje dynamiczne i statyczne zgodnie z dyrektyw WE "Maszyny i Urzdzenia". 5.1 Kontrola przy zastosowaniu zgodnie z BGV D8 par. 23 (VBG 8 par. 23) Przed przekazaniem wcigniku do eksploatacji i po dokonaniu istotnych zmian osoba wykwalifikowana musi dokona kontroli wcigniku. 5.2 Kontrola przy zastosowaniu zgodnie z BGV D6 par. 25 (VBG 9 par. 25) Przed przekazaniem dwignicy do eksploatacji i po dokonaniu istotnych zmian ekspert posiadajcy uprawnienia musi dokona kontroli dwignicy. Elektryczne wcigniki acuchowe posiadaj klasyfikacj typu.

 • 23

  5.3 Przegldy okresowe Urzdzenia, dwignice oraz konstrukcje none musz by poddane kontroli przez wykwalifikowany personel raz w

  roku. Przy cikich warunkach eksploatacji, np. przy czstej pracy z penym obcieniem, w rodowisku zakurzonym lub agresywnym, przy czstym przeczaniu, lub w przypadku dugich okresw wczenia czsto przegldw naley zwikszy.

  Za ekspertw (w Niemieckiej Republice Federalnej) pod wzgldem kontroli dwigni uznaje si jedynie fachowcw uprawnionych przez TV i Zwizek Branowy.

  Osoba wykwalifikowana to technik dziau obsugi klienta wytwrcy lub personel specjalnie wyszkolony. 6 Zasady uytkowania i zakazy 6.1 Zasady uytkowania adunek moe by uniesiony dopiero po jego waciwym zamocowaniu i upewnieniu si, e w

  zasigu wcigniku nie znajduj si osoby, lub, gdy obsugujcy otrzyma sygna od osoby wykonujcej zamocowanie adunku (BGV D8 par.29.1, ust. 1 [VBG 8 par. 29.1, ust.1]).

  Elektryczne wcigniki acuchowe s przystosowane do pracy w przedziale temperatury od -20C do +40C. Przy wyszej temperaturze cykl czasu pracy naley odpowiednio skrci.

  Klasa ochrony elektrycznej podstawowej wersji wcignikw: IP 54. Silniki wykonane s zgodnie z przepisami klasy F odpornoci na ciepo. adunek przed podniesieniem do gry naley ustawi prostopadle pod wcignikiem. Kierunki ruchw s na kasecie sterowniczej opisane poprzez symbole.

  Nie wolno owija acucha wok adunkw kanciastych. Wcigniki z wzkiem rcznym naley przemieszcza cignc je za ciar, za zblocze hakowe lub zblocze hakowe

  wyrwnawcze. Przed eksploatacj w rodowisku agresywnym (np. rodowisku kwasowym, alkaicznym, zakurzonym lub przy

  transporcie materiaw atwopalnych lub innych adunkw niebezpiecznych) skontaktowa si z wytwrc lub sprzedawc.

  Przed transportem gorcych i pynnych lub innych niebezpiecznych adunkw skontaktowa si z wytwrc. Nie opuszcza zblocza dwucignowego, jeeli acuch jest luny. Napraw mona dokonywa wycznie po wyczeniu napicia zasilajcego i przy braku adunku na haku. Po uyciu przycisku zatrzymania awaryjnego przyczyn jego zadziaania powinna usun osoba uprawniona.

  Dopiero po usuniciu przyczyny mona wznowi eksploatacj wcigarki. Podnoszenie adunku z ziemi musi nastpowa jedynie za pomoc najwolniejszej prdkoci podnoszenia. Jeeli

  acuch jest luny naley go przed podnoszeniem napi. Przy eksploatacji wcigarki na zewntrz budynkw miejsce spoczynkowe wzka naley zaopatrzy w daszek. Podany udwig wzka musi by identyczny lub wikszy ni udwig podany na haku wcignika. 6.2 Zakazy Pracy impulsowej. Dugotrwaej pracy w pozycji granicznej haka (kontakt z ogranicznikiem dolnym lub grnym)

  oraz podnoszenia ciarw wikszych ni dopuszczalne (zgodnie z informacj na tabliczce znamionowej).

  Transportu osb. Przebywania osb pod wiszcym ciarem. Uytkowania przed kontrol przez osob uprawnion lub eksperta. Przekraczania udwigu nominalnego. Ukonego cignicia lub powlekania adunku. Podrywania adunku. Podnoszenia pokryw pojemnikw znajdujcych si w prni. Cignicia za kaset sterownicz lub kabel sterowniczy nawet wtedy, gdy s one odcione.

 • 24

  Przeprowadzania konserwacji i remontw bez odczenia wcignika od rda zasilania oraz przez osoby

  nieuprawnione. Pracy ze zuytym zderzakiem gumowym znajdujcym si na zbloczu hakowym, ograniczniku podnoszenia lub

  pracy bez zderzaka. Uywania acucha do opasywania lub przywizywania adunkw. Eksploatacji ze skrconym acuchem wynikajcym z przekrconego zblocza wyrwnawczego lub z

  nieprawidowego montau stacjonarnego cigna acucha. Pracy z wiksz dugoci acucha ni podana na pojemniku acucha (patrz punkt 3.1.5.1 lub 3.1.5.2). Przekraczania dopuszczalnego czasu pracy podanego na tabliczce znamionowej. Korzystania z wcignika nie poddanego inspekcjom okresowym. Pracy po osigniciu teoretycznego czasu uytkowania. Podczas eksploatacji wcignika znajdujcego si na belkach zawieszonych niej ni 2,5m, czyli jeli tor jezdny

  znajduje si na wysokoci poniej 2,5m zabrania si siga rk na poziom torw jezdnych. Zabrania si rwnie dotykania acucha podczas eksploatacji.

  7 Przegldy Przegldy i wszystkie prace konserwacyjne mog by dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Tabela przegldw (Tabela 10) wyszczeglnia czci i funkcje podlegajce przegldowi i niezbdne

  czynnoci konserwacyjne. Wszelkie usterki musz zosta natychmiast usunite przez osoby uprawnione.

  Wszelkie przegldy i prace konserwacyjne naley wykonywa tylko na wcigniku nieobcionym i rozczonym przecznikiem gwnym oraz odczonym od sieci elektrycznej.

  W przypadku pracy w warunkach szczeglnych (np. praca wielozmianowa, czste przeczanie, cikie rodowisko pracy) czas pomidzy przegldami i konserwacj naley skrci.

  Kontrola zuycia Naley sprawdzi ewentualnie odksztacenie si hakw (zmierzy odlego pomidzy punktami pomiarowymi) oraz

  czy nie wystpuj na nich rysy lub pknicia. Koo acuchowe zblocza wyrwnawczego naley wymieni na nowe po zuyciu si o okoo 1mm na powierzchni

  pracy. Zuyty zderzak gumowy wymieni na nowy! 7.1 Prace kontrolne i przegldy Naley przestrzega informacji podanych w rozdziale 1.2. W przypadku pracy pod duym obcieniem (praca dwu lub trzy zmianowa, duy odsetek obcie nominalnych, praca w rodowisku zakurzonym lub w wysokiej temperaturze) przegldy i prace konserwacyjne naley wykonywa czciej.

  kontrola

  codzienna co 3 miesice roczna

  Kontrola wizualna stanu oglnego

  Kontrola funkcji Hamulca

  Sprzga

  Konserwacja lub regulacja Hamulca

  Sprzga

  Zuycie acucha (rozdzia 7.4)

  Smarowanie acucha

  Zuycie zderzaka gumowego (wzrokowo)

 • 25

  kontrola

  codzienna co 3 miesice roczna

  Smarowanie zblocza hakowego wedug punktu 11.2 / Kontrola nakrtki i zabezpieczenia gardzieli haka

  Sprawdzenie bariery bezpieczestwa

  Kontrola oglna Pocze rubowych

  Dociskacza i prowadnik acucha, skrtu acucha

  Zawleczek

  Kontrola stanu pojemnika na acuch, zamocowania; szczeglnie stanu materiau

  Sterowanie elektryczne, kable przyczeniowe i kaseta sterownicza

  Wzek, koa jezdne

  Tabela 10: Prace inspekcyjne i konserwacyjne Elektryczny wcignik acuchowy jest zaprojektowany zgodnie z norm FEM 9.511. Przy przestrzeganiu instrukcji obsugi i terminw przegldw, remont kapitalny naley przeprowadzi najpniej po 10 latach.

  7.2 Przegldy i regulacja hamulca sprynowego Hamulec sprynowy wymaga minimalnych prac konserwacyjnych. 7.2.1 Budowa hamulca sprynowego

  4 5 1 6 7 3 2

  6 8

  5 4 1 9 2 7 3

  27.1: Budowa hamulca w wersji B1 - B1.3 27.2: Budowa hamulca w wersji B2 - B9.1

  Rys. 27: Budowa hamulca sprynowego

  Hamulec sprynowy skada si z cewki magnetycznej (1), pyty hamulcowej (2), spryn dociskowych (3), trzech spryn pozycjonujcych (4), trzech nakrtek kontrujcych (5) i tarczy hamulcowej (6) z okadzin ciern (7).

  Hamulec sprynowy skada si z cewki magnetycznej (1), pyty hamulcowej (2), spryn dociskowych (3), trzech spryn pozycjonujcych (4), trzech nakrtek kontrujcych (5) i piercienia hamulcowego (6) z dwiema okadzinami ciernymi, (7) oraz z tarczy hamulcowej(8) poczonej przy pomocy trzech kulek z piercieniem hamulcowym.

 • 26

  7.2.2 Regulacja hamulca sprynowego Uwaga!

  Po dugim okresie eksploatacji (wynoszcym okoo 500 000 operacji hamowania) przerwa pomidzy cewk magnetyczn (1) i pyt hamulcow (2) zwiksza si o okoo 0,8mm. Naley dokona regulacji hamulca zgodnie z poniszymi krokami:

  1. Wsun szczelinomierz pomidzy cewk magnetyczn i pyt hamulcow (woy nie wicej ni 10 mm) 2. Dokrci nakrtki kontrujce do momentu uzyskania wielkoci szczeliny pomidzy cewk i pyt hamulcow zgodnie

  z wymiarami okrelonymi na Rys. 28. 3. Zweryfikowa wielko i regularno przestrzeni przy pomocy szczelinomierza. 4. Po dokonaniu powtrnej regulacji hamulca naley wymieni nakrtki kontrujce gdy trac one swoje waciwoci.

  1 2 Szczelina 0,4 mm dla wersji 1-1.3 Szczelina 0,5 mm dla wersji 2-5.1 Szczelina 0,6 mm dla wersji 6-9.1

  Rys. 28: Regulacja hamulca sprynowego 7.2.3 Wymiana okadzin hamulca W wersjach B1 do B5.1 wcigarki okadziny cierne (7) hamulca musz zosta wymienione jeeli ich grubo jest mniejsza ni 2.0mm. W wersjach B6 do B9.1 wcigarki okadziny cierne (7) hamulca musz zosta wymienione jeeli ich grubo jest mniejsza ni 3.0mm. 7.2.4 Elektryczne sterowanie hamulcem sprynowym Hamulec tarczowy jest zasilany poprzez prostownik dziaajcy na zasadzie prdu spoczynkowego. W przypadku przerwy w zasilaniu hamulec dziaa samoczynnie tak, e wcignik bezpiecznie utrzymuje adunek niezalenie od jego pooenia. Dla skrcenia drogi hamowania hamulec wczony jest w obwd prdu staego. Rnice w podczeniu dla sterowania bezporedniego i sterowania stycznikowego uwzgldnia schemat elektryczny zaczony do danego typu wcignika. 7.2.5 Sprawdzanie funkcjonowania hamulca Przy hamowaniu ciaru nominalnego podczas ruchu w d droga hamowania nie powinna by dusza ni dugo dwch ogniw acucha i ciar nie powinien by hamowany gwatownie.

  7.3 Sprzgo lizgowe Sprzgo lizgowe znajduje si pomidzy silnikiem i hamulcem, co umoliwia przeniesienie si napdu z hamulca na adunek poprzez przekadni. Nawet w przypadku powanego stopnia zuycia sprzga, nie istnieje moliwo niekontrolowanego opuszczenia adunku, gdy bdzie on utrzymywany w kadej pozycji przez hamulec. Sprzgo lizgowe jest sprzgem suchym. Rnica pomidzy wspczynnikiem tarcia statycznego i dynamicznego okadzin sprzga (bezazbestowe) jest pomijalna z punktu widzenia funkcjonalnoci sprzga. Sprzgo lizgowe jest wycznikiem awaryjnym i nie moe suy do pracy cyklicznej. Oznacza to, i niedopuszczalne jest standardowe dopuszczanie do kontaktu zblocza hakowego, zderzaka ograniczajcego i innych elementw z obudow wcigarki w celu ograniczenia ruchomoci adunku, gdy s to ograniczniki awaryjne.

 • 27

  7.3.1 Tryb pracy sprzga lizgowego

  17 11 19 8 18 14 16

  Wirnik (17) przylega szczelnie do osi silnika (11). O silnika jest zamontowana z uyciem piercieni dystansujcych (nie wymagaj smarowania ani konserwacji) na osi napdowej (10). Obroty silnika przenoszone s przy pomocy osi silnika (11) na konierz czcy (12) przez bezazbestowe okadziny robocze (13) na piast hamulca (8). Piasta hamulca (8) jest poczona na sztywno z osi napdow (10) przy pomocy wpustu otworowego w taki sposb, e sia przenoszona jest na przekadni. Moment obrotowy sprzga mona konfigurowa z zewntrz przy pomocy nakrtki regulacyjnej (16) znajdujcej si na podkadce sprynujcej (14) dociskajc spryn regulujc.

  10 12 13 8 15 Rys. 29: Sposb dziaania sprzga lizgowego w wersjach B2-9.1 Uwaga!

  Sprzgo lizgowe w wersjach B1 - B1.3 oraz silnik wolnoobrotowy w wersji B9.1 zlokalizowane s po obu stronach wirnika (podobnie do sytuacji przedstawionej na Rys. 30).

  Uwaga!

  Sprzgo musi zosta skonfigurowane w taki sposb, aby adunek nominalny mg by bezpiecznie podnoszony w kadych warunkach pracy. Sprzgo lizgowe pracuje jako bezporedni inicjator ogranicznika podnoszenia adunku zgodnie z norm EN 14492, cz 5.2.2.2.1. Przy poprawnym ustawieniu sprzga, jego polizg rozpoczyna si przy podnoszeniu 130% adunku nominalnego. Odstpstwa mog wystpi przy bardzo szybkim lub bardzo wolnym podnoszeniu adunku.

  7.3.2 Tryb pracy sprzga lizgowego w wersji B9.1 z silnikiem wolnoobrotowym Wirnik (1) zamontowany jest przy uyciu dwch piercieni dystansujcych (4) (nie wymagaj smarowania ani konserwacji) na osi napdowej (2). Moment siy silnika przekazywany jest przez dwie okadziny cierne sprzga (5) zamontowane na piacie sprzga (6) ktra zamontowana jest na sztywno do osi napdowej przy pomocy kluczy pirkowych (7). Moment obrotowy sprzga mona konfigurowa z zewntrz przy pomocy nakrtki regulacyjnej znajdujcej si na podkadce sprynujcej (8) dociskajc spryn regulujc (10).

  9 10 11 7 1

  12 8 6 5 4 2 3 Rys. 30: Konstrukcja sprzga lizgowego w wersji B9.1 z silnikiem wolnoobrotowym

 • 28

  7.3.3 Regulacja sprzga 1 16

  14

  1. Przekrci nakrtk z podkadk sprynujc (14) do momentu zrwnania si rowka uszczelki z rowkiem magnesu (1).

  2. Zablokowa (np. rubokrtem) podkadk sprynujc (14) i nakrtk przy pomocy rowka magnesu (1). Poluzowa nakrtk kontrujc (16).

  3. Delikatnie docisn spryn (15) przy pomocy nakrtki (14) dokadnie do momentu rozpoczcia podnoszenia adunku.

  4. Dokrci nakrtk (14) do kontrujcej (16) za pomoc klucza dynamometrycznego z nastpujcym momentem. Sprzgo w wersji B1-1.3 nakrtka M121,5 DIN 936 moment 30 Nm Sprzgo w wersji B2-5.1 nakrtka M121,5 DIN 936 moment 30 Nm Sprzgo w wersji B6-9.1 nakrtka M161,5 DIN 936 moment 75 Nm

  5. Sprawdzi ponownie wyregulowanie sprzga poprzez podniesienie adunku nominalnego do pozycji grnej i pozwoli na polizg sprzga. Polizg nie powinien trwa duej ni 2-3 sekundy.

  Rys. 31: Regulacja nakrtki sprzga 7.3.4 Regulacja sprzga w wersji B9.1 z silnikiem wolnoobrotowym (oznaczenia czci zgodnie z Rys. 30) 1. Odkrci ruby (11) i zdemontowa oson (12) i tarcz dociskow ogranicznika podnoszenia znajdujc si pod

  obudow wcignika (bez numeru). 2. Poluzowa nakrtk kontrujc (9). 3. Poluzowa lub dokrci delikatnie nakrtk regulacyjn do punktu granicznego rozpoczcia podnoszenia adunku. 4. Zabezpieczy nakrtk regulacyjn (8) przy pomocy nakrtki kontrujcej (9). 5. Sprawdzi ponownie wyregulowanie sprzga poprzez podniesienie adunku nominalnego do pozycji grnej i

  pozwoli na polizg sprzga. Polizg nie powinien trwa duej ni 2-3 sekundy. 6. Zamontowa oson (12) i tarcz dociskow ogranicznika. 7.4 acuch nony acuch nony jest elementem dwignicowym wymagajcym oficjalnego zatwierdzenia do uytku. Naley uwzgldni normy wydane przez Central Bezpieczestwa Pracy Zwizku Branowego stosowane do acuchw ze stali okrgej, wytyczne dotyczce oglnych przegldw oraz specyfikacji testw zgodnie z czci 5 DIN 685, listopad 1981 r., przepisw dotyczcych zapobiegania wypadkom UVV, BGV D8 (VBG 8 kwiecie 1980/1990 r.) oraz UVV, BGV D6 (VBG 9 kwiecie 2001 r.) jak rwnie odnone przepisy oraz normy krajowe. 7.4.1 Smarowanie acuchw podczas uruchomienia i eksploatacji Nieobciony acuch naley smarowa na caej dugoci olejem przekadniowym przed przystpieniem do pierwszej eksploatacji i regularnie w czasie eksploatacji. Czstotliwo czyszczenia i smarowania naley ustali biorc pod uwag obcienie i warunki pracy. Przed smarowaniem naley wyczyci ogniwa acucha. Przy eksploatacji w rodowisku zwikszajcym zuycie (piasek, cierniwo) naley uywa do smarowania rodkw smarujcych suchych (np. lakier przeciw-cierny, proszek grafitowy).

  7.4.2 Kontrola zuycia acucha nonego Regularna kontrola acucha nonego w rozumieniu czci wytycznych dotyczcych oglnych przegldw oraz specyfikacji testw zgodnie z czci 5 DIN 685, listopad 1981 r. oraz przepisw dotyczcych zapobiegania wypadkom UVV BGV D8 par. 27 (VBG 8 27.) jest obowizkowa. acuch naley skontrolowa przed eksploatacj oraz w warunkach normalnego trybu pracy po kadych ok. 200 godzinach pracy lub 10 000 podnosze w przypadku cikich warunkw pracy naley ten okres skrci. Szczeglnie uwanie naley skontrolowa zuycie ogniw w miejscach wsppracy, pod wzgldem cierania, obecnoci rys, pkni, deformacji i innych uszkodze.

 • 29

  acuch naley wymieni, gdy: rednica nominalna ogniwa zmniejszy si o 10 %. dugo ogniwa zwikszy si o 5% lub dugo 11 ogniw zwikszy si o 2%. ogniwa acucha stan si sztywne. Wraz z wymian acucha naley wymieni rwnie prowadnik i dociskacz acucha. Uwaga! acuch moe zosta wymieniony tylko na acuch dostarczony przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy.

  7.4.3 Pomiar zuycia i wymiana acucha

  Wymiar acucha (mm) Wymiar ogniwa 412 515 722 927 1131 11,331

  Pomiar jednego ogniwa wielko maks. t. 11 ogniw

  12,6

  134,6

  15,8

  168,3

  23,1

  246,8

  28,4

  302,9

  32,6

  347,8

  32,6

  347,8

  Pomiar rednicy ogniwa

  2dd

  d21

  m+=

  wymiar minimalny dm=0,9d

  3,6

  4,5

  6,3

  8,1

  9,9

  10,2

  Tabela 11: Pomiar zuycia acucha Wymiana acucha patrz rozdzia 3.1.6 i nastpne. 7.4.4 Kontrola zuycia i wymiana haka nonego Zgodnie z czci 1 normy DIN 15405 hak nony naley wymieni na nowy, jeli jego otwr powikszy si o 10%. Podstawowe wymiary haka zawarte s w fabrycznym protokole kontrolnym. 7.5 Przegld wzkw Wzki rczne i z napdem elektrycznym naley sprawdza wedug kryteriw okrelonych dla odpowiedniego mechanizmu jezdnego podanych w rozdziai 7.1.

  7.5.1 Budowa hamulca wzka

  3 ruby M38 DIN 912 O silnika

  3 Piercie O 1 Pokrywa wentylatora 2 ruby dociskowe 6 ruba 4 Pyta podkadowa 5 Pyta klejona

  Rys. 32: Hamulec wzka typu BFK Rys. 33: Hamulec wzka typu EFB

 • 30

  7.5.2 Regulacja luzw hamulca Hamulec typu BFK nie wymaga regulacja i konserwacji. Regulacja hamulca typu EFB. Jeeli w wyniku zuycia okadzin hamulca szczelina wynosi co najmniej 0,9mm, naley dokona regulacji hamulca wzka: 1. Zdj obudow (1) wentylatora. 2. Poluzowa ruby (2) zacisku wentylatora. 3. Zdj piercie O (3) i wsun szczelinomierz 0,25 mm pomidzy tarcz hamulca (4) i blach (5). 4. rub (6) dokrci do momentu, gdy szczelinomierz mona jeszcze atwo wycign. 5. Dokrci ruby wentylatora (2). Najpierw naley dokrci rub po przeciwnej stronie rygla (moment dokrcenia

  4 - 5,5 Nm). 6. Dokrci ponownie rub (6). 7. Wyj szczelinomierz. 8. Zaoy obudow wentylatora (1). 9. Przeprowadzi prb hamowania. Hamulce EFB bd zastpowane przez hamulce BFK dla wzkw elektrycznych.

  8 Czas pracy przerywanej wcignika elektrycznej acuchowego Uwaga!

  Nie wolno przekracza dopuszczanej liczby cykli pracy i czasu pracy przerywanej (ED) (patrz FEM 9.683). Dopuszczalny czas pracy przerywanej podany jest na tabliczce znamionowej elektrycznego wcigniku acuchowego

  Czas pracy przerywanej jest stosunkiem pomidzy czas pracy do czasu pracy + czas przerwy

  Wzr: ED% = czas pracy x 100%

  czas pracy + czas przerwy

  czas pracypodnoszenie przerwa

  czas pracyopuszczanie przerwa

  1 podnoszenie/opuszczenie

  s [m]

  t [min]

  Czas pracy przerywanej jest ograniczony dopuszczaln temperatur silnika. Czas pracy jest uzaleniony od wysokoci podnoszenia, prdkoci podnoszenia i liczby podnosze w okrelonym procesie transportowym (rozadunek samochodu, podawanie materiau do obrabiarki). W praktyce trudno ledzi czas pracy przerywanej. Dlatego podajemy nastpujce wskazwki praktyczne:

 • 31

  8.1 Praca krtkotrwaa Ten typ pracy jest niedozwolony dla wolnej prdkoci podnoszenia we wcignikach z dwoma prdkociami podnoszenia. Po osigniciu maksymalnie dopuszczalnego czasu pracy naley zrobi przerw i kontynuowa prac w trybie przerywanym. opuszczalny czas pracy bez schadzania silnika w przypadku, gdy praca rozpoczyna si z silnikiem o temperaturze okoo 20C:

  Czas pracy wczenia ED (%)

  Grupa silnikw napdowych FEM 9.511

  Grupa silnikw napdowych ISO 4301

  Czas pracy krtkotrwaej * w/g FEM 9.683 (tB in min)

  25 % 1 Bm M 3 15

  40 % 2 m M 5 30

  * Czas pracy tB w wypadku elektrycznych wcignikw STAR LIFTKET jest duszy ni wymaga FEM 9.683. Tabela 12: Czas pracy dla pracy krtkotrwaej 8.2 Praca przerywana Praca musi zosta przerwana w przypadku osignicia maksymalnego czasu pracy. Nastpujce przerwy s wymagane w zalenoci od czasu pracy przerywanej elektrycznej wcigarki acuchowej:

  Czas pracy wczenia ED Przerwa (min)

  15 % 5 krotno czasu pracy

  20 % 4 krotno czasu pracy

  25 % 3 krotno czasu pracy

  30 % 2,5 krotno czasu pracy

  40 % 1,5 krotno czasu pracy

  50 % 1 krotno czasu pracy

  60 % 0,66 krotno czasu pracy

  Tabela 13: Praca przerywana 8.3 Przykad Elektryczny wcignik acuchowy typ 500/1-10 podnosi adunek o wadze 500kg na wysoko 5m. Dane dotyczce wydajnoci: Ciar 500 kg Prdko podnoszenia 10 m/min Czas pracy 40 % Grupa silnikw napdowych 2 m Na pocztku pracy wcignik jest chodny, ma temperatur ok. 20C. Czas pracy = = 1 min podn./obn. w cyklu Przy pracy bez przerw mona pracowa ok. 30 min., czyli dozwolone jest (w/g FEM 9.683) wykonanie maks. 30 cykli pracy. Po przekroczeniu 30 minut pracy po kadej nastpnej minucie czasu pracy wymagana jest przerwa 1,5 minuty (to jest 1,5 raza czas pracy). Przerwa ta jest z reguy potrzebna do zdjcia i zaoenia adunku. Uwaga!

  Przy duej wysokoci podnoszenia (od 10 metrw) naley zastosowa przerwy na ochodzenie silnika. Nisk prdko podnoszenia naley stosowa tylko do precyzyjnego pozycjonowania adunku. Niska prdko nie jest przystosowana do podnoszenia adunkw na due wysokoci.

  Opcja: W celu ochrony silnika przed przegrzaniem na yczenie istnieje moliwo wbudowania czujnika temperatury (wymagane jest sterowanie stycznikowe 24 V!)

  5 m podnoszenia + 5 m obnibnieia

  10 m/min prrdko podnoszenia

 • 32

  9 Czas pracy przerywanej dla wzka z napdem elektrycznym Jeli wcignik wyposaony jest w wzek z napdem elektrycznym uytkownik musi przestrzega dopuszczalnej liczby zacze i czasu pracy przerywanej wzka.

  Typ wzka elektrycznego Czas pracy przerywanej ED% Czas pracy* (tBmin)

  Wzek z jedn prdkoci jazdy 40 % 30

  Wzek z dwoma prdkociami jazdy 40/20 % 30*

  * dopuszczalny czas pracy odnosi si do wyszej prdkoci jazdy Tabela 14: Czas pracy wzkw elektrycznych 10 Odcienie przewodu sterujcego

  Odcienie musi by tak zamocowane by kabel sterowniczy nie przenosi adnych si. Cignicie wcignika za kabel sterujcy, nawet za pomoc drutu odciajcego jest zabronione. Drut odciajcy

  Rys. 34: Mocowanie drutu odciajcego 11 Smarowanie 11.1 Smarowanie przekadni Ukad napdowy jest napeniony fabrycznie olejem przekadniowym. Olej naley wymieni po remoncie kapitalnym. Zuyty olej naley zneutralizowa zgodnie z przepisami. Stosowa naley oleje o lepkoci 220 mm/s w temperaturze 40C. Ilo oleju potrzebna w rnych wersjach podania jest w tabeli:

  Wersja (typ podstawowy) Ilo (litry)

  1 / 1.1 / 1.3 0.2

  2 / 3 / 4 / 4.1 / 4.2 / 5 / 5.1 0.25

  6 / 6.1 / 7 / 7.1 / 7.2 / 8.1 / 9.1 0.5

  Tabela 15: Ilo oleju

 • 33

  Do uytku dopuszczone s rwnie nastpujce oleje:

  Marka Nazwa oleju

  Castrol Alpha Zn 200

  ESSO EP 200

  Mobil Mobilgear 630

  Shell Omala 220

  ELF Reduktelf SP 220

  BP XP 220 BP Energol GR

  Tabela 16: Oleje alternatywne 11.2 Smarowanie zblocza hakowego i zblocza hakowego wyrwnawczego oysko waeczkowe haka i koa acuchowego naley smarowa przy normalnych warunkach pracy po ok. 20 000 cyklach pracy lub po roku, a przy cikich warunkach czciej.

  11.3 Smarowanie wzkw Zbniki i uzbienie k zbatych w wzkach z napdem elektrycznym oraz oyska k przy normalnych warunkach pracy naley smarowa po ok. 10 000 cyklach lub po roku, a przy cikich warunkach czciej.

  11.4 Materiay pomocnicze Do rub zalecane s nastpujce pasty:

  Producent Nazwa Waciwoci

  Weicon Weiconlock AN 302-42 Pasta zabezpieczajca ruby. Zastosowanie: do wymuaru ruby M36. Moment wyrwania: min. 14 - 18 Nm

  Henkel Loctite 243 Pasta zabezpieczajca ruby. Zastosowanie: do wymuaru ruby M20. Moment wyrwania: min. 20 Nm

  12 Czynnoci po osigniciu teoretycznego czasu uytkowania Po osigniciu teoretycznego czasu uytkowania naley wcignik podda remontowi kapitalnemu lub zaniecha dalszej eksploatacji. Oleje i smary naley zneutralizowa zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi odpadw. Czci metalowe, gumowe i plastikowe naley oddzieli i skierowa do systemu odzysku surowcw wtrnych.

 • 34

  Ponisze osoby szczegowo zapoznay si z instrukcj uytkowania wcignika, w szczeglnoci z zaleceniami dotyczcymi bezpieczestwa, i przyjy je do wiadomoci men.

  Imi, Nazwisko Data Podpis

  Niniejsza instrukcja obsugi zawiera jedynie zalecenia niezbdne dla wykwalifikowanego personelu do zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przemysowych elektrycznych wcignikw acuchowych. Informacje dotyczce innych wersji wykonania nie s tu brane pod uwag. W przypadku odstpstw od normalnego funkcjonowania (np. trzask, drgania, zwikszony pobr prdu lub powtarzajce si stopienie/odpicie bezpiecznikw) urzdzenie naley wyczy i zabezpieczy obszar adunku, zakadajc, i doszo do awarii, ktra moe spowodowa obraenia cielesne lub szkody materialne. Usunicie usterek (awarii) uytkownik musi zleci osobie wykwalifikowanej.

  HOFFMANN Frdertechnik GmbH Dresdener Strae 64-68 04808 Wurzen BR Deutschland

  Telefon: (0 34 25) 89 24 0 Telefax: (0 34 25) 89 24 99 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.liftket.de

  Ho 04/2011 polnisch